Sunteți pe pagina 1din 9

Metoda Cheson Deschis

Esenta metodei – realizarea


structurii de rezistenta a
constructii subterane pe trepe,
realizarea fiecarei trepte
efectuinduse la sol, dupa care
se efectuiaza sapatura in
interiorul construtie si sub
actiunea greutatii proprii
aceasta se lanseaza in jos.
Ciclul se repeta pina cind se
atinge cota de proiect.
Domeniul de aplicare –
constructii adinci de forma
circulara, ovala etc in plan, cu
adincimi mari peste peste 50m.
De ex. (statii de pompare
diferite puțuri de acces în
tuneluri etc)
Avantajele metodei:
1. Diminuarea esențiala a
cheltuielilor de manopera, timp
și resurse tehnico-materiale.
2. Aceasta metoda permite
executarea construcțiilor adinci
in nemijlocita apropiere de alte
construcții
3. avem posibilitatea de a
verifica si asigura calitatea
lucrarilor
4. nu este necesar de efectuat
ancorarea sau consolidarea
peretilor datorita formei
constructiei.
Dezavantaje:
1. Nu se recomanda pentru
constructii hidrogeologice
complicate (cind înaltimea
pinzei freatice si presiunea
hidrostatica e ridicată).
2. Sectiunea geologică are o
stratificatie cu includeri de roci
uniforme si neuniforme.
Tehnologia de executie:
1. Se trasează axa
2. Se realizează prima treapta a
cons. La sol
3. Se efectuiază sapătura de pe
sectoare diametral opuse pt
asigurarea deplăsării pe
verticală.
4. se realizează treapta a doua.
Ciclul se repetă pina la cota de
proiect.