Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


Facultatea Cadastru Geodezie i Construcii
Catedra Geodezie, Cadastru i Geotehnic

REFERAT
La disciplina: Drept Funciar
TEMA: Caracteristica si Structura Codului Funciar

A efectuat:

studentul gr. GTC 1210


Lungu Mihail

A verificat:

conf. univ.,dr.
Ilie Teac

Chiinu, 2015

Caracteristica i structura codului funciar


Codul funciar nr.828-XII al Republicii Moldova a fost adoptat la 25.12.1991 i a fost pus
n aplicare la 01.01.1992. Codul funciar este considerat izvorul de drept principal al dreptului
funciar, deoarece reglementeaz cele mai importante relaii sociale funciare din societate. Astfel ,
Codul funciar conine prevederi fundamentale privind dreptul de proprietate asupra terenurilor,
arendarea, nstrinarea (vnzarea-cumprarea, donarea, schimbul), motenirea i comasarea
(consolidarea ) terenurilor cu destinaie agricol i crearea exploataiilor agricole compacte.
Din punct de vedere structural, Codul funciar include urmtoarele 16 compartimente:
1. Dispoziii generale (Cap I)
Acest capitol contine 6 articole, de o deosebita importanta consider articolul 5, Protectia
ecologica a terenurilor Protecia ecologic a terenurilor este prioritara altor forme de
activitate si articolul 6, Atribuiile statului n relaiile funciare, ce spune Funcia de atribuire i
de nstrainare a terenurilor, ... o au numai organele administratiei de stat
2. Competena Parlamentului, a Gurvernului, a organelor de autoadministrare local n
domeniul relaiilor funciare (Cap II)
Capitolul 2 include 4 articole, ce descriu obligatiunile autoritatilor publice la diferite nivele,
esential consider competenta Parlamentului de a stabili taxele de impozitare, cit si dreptul
celorlalte autoritati de a schimba destinatia terenurilor cit si schimbarea parametrului
intravilanului localitatilor.
3. Atribuirea i nstrinarea terenurilor (Cap III)
Capitolul 3 are 17 articole, in care se descrie modul in care se atribuie terenuri, suprafetele
atribuite pentru fiecare tip de terenuri cit si conditiile in care cineva va fi improprietarit cu un
teren. Cred inca foarte important articolul 14 ce prescrie ca in RM terenurile se transmit prin
mostenire. Nu mai putin important este capitolul 23, Stingerea drepturilor asupra terenului.
4. Drepturile i obligaiilr deintorilor de terenuri (Cap IV)
Capitolul 4 contine 9 articole, vreau sa evidentiez urmatoarele drepturi si obligatii
Sa gospodareasca de sinestatator terenul.
Sa fie proprietarii productiei obtinute .
Sa primeasca, in caz de retragere a terenului pentru nevoile statului si a societatii,
compensare deplina a cheltuielilor si pierderilor, inclusiv a avantajului ratat.
Sa foloseasca terenurile in conformitate cu destinatia lor.
Sa ia masuri de prevenire, si combatere a eroziunilor, a compactarii solului, a alunecarilor
de teren, a salinizarii sau inmlastinirii secundare, sa asigure atit obtinerea unei productii
calitative cit si protectia solului si sporirea fertilitatii lui.
5. Terenurile cu destinaie agricol (Cap V)
Capitolul 5 este alcatuit din 5 articole in care se descrie care sunt terenurile agricole, cui i se
atribuie si in ce conditii. Cit si conditiile in care se primeste ori se ofera in arenda un teren
agricol.
6. Terenurile din intravilanul localitilor (Cap VI)
Capitolul dat este compus din 10 articole in care se descrie modul in care se stabilesc aceste
terenuri, componenta acestor terenuri, modul in care ele pot fi folosite ( conform destinatiei).
Care sunt terenurile de uz public si amenajarea acestor terenuri.
7. Terenurile destinate industriei,transporturilor,telecomunicaiilor i terenurilor cu alte
destinaii speciale (Cap VII)
Capitolul 7 contine 4 articole ce descriu care sunt aceste terenuri, de cine sunt atribuite, care
sunt zonele de influenta a institutiilor transporturilor, telecomunicatiilor, industriei etc., mai
mentionez ca in capitolul dat sunt descrise terenurile destinate necesitatilor de aparare a trupelor
de graniceri si de interne.

8. Terenurile destinate ocrotirii naturii,ocrotirii sntii,activitii recreative,terenurile


de valoare istorico-cultural,terenurile zonelor suburbane i ale zonelor verzi (Cap VIII
Acest capitol contine 4 articole in unde sunt specificate care sunt aceste terenuri si ce
trebuie sa contina ele ca sa intre intr-o categorie sau alta .Pe aceste terenuri este interzisa
orice alt fel de activitate decit cea pentru care sunt prevazute.Aceste terenuri sunt protejate de
stat.
9. Terenurile fondului silvic,fondului apelor i ale fondului de rezerv (Cap XI)
Capitolul 8 este alcatuit din 3 articole unde se specifica care terenuri sunt acestea, cine si
in ce mod atribuie aceste terenuri unei categorii sau altei.
10. Cadastrul funciar i reglementarea regimului proprietii funciare (Cap X)
In acest capitol sunt 6 articole. Aici se descrie menirea cadastrului funciar, in ce mod el
funcioneaza si care-i sunt obligatiile. O atentioe deosebita vrea sa atrag articolelor 701 2 3 4 5
consolidarea terenurilor agricole, principiile si modul in care are loc.
11. Schimbarea destinaiei terenurilor (Cap XI)
Capitolul 11 include 8 articole, sunt descrise terenurile a caror destinatie poate fi
schimbata , important este ca terenurile de calitate superioara cit si cele cu parcuri nationale,
rezervatii, monumente istorice nu pot fi schimbate destinatia. Vreu sa mentionez ca institutiile
care efectueaza lucrari de prospectiune nu pot sa le retraga de la detinatori cit si trebuie sa aduca
terenurile la starea lor normala conform destinatiei speciale.
12. Protecia i ameliorarea terenurilor (Cap XII)
Aceste capitol contine 8 articole, este unul esential deoarece protectia solului are
prioritate in fata oricarei altei activitati legate de teren. Evidentiez faptul ca la proiectarea
constructiilor trebuie sa se tina cont neaparat de cerintele ecologice, tehnologiile ce duc la
distrugerea solului sunt interzise. Proprietarii de terenuri trebuie sa intretina si sporeasca
fertilitatea terenurilor, iar statul stimuleaza economic folosirea rationala si protectia terenurilor.
Aloca bani pentru imbunatatirea caitatii solurilor distruse nu din vina proprietarului.Acest capitol
de altfel stabileste norme maxime permise de concentratie in sol a substantelor nocive.
13. Controlul de stat i monitoringul fondului funciar (Cap XIII)
Capitolul include 4 articole, care prevad ca statul este obligat sa asigure utilizarea
rationala si suficienta a terenurilor. Aici se stipuleaza organele care exercita controlul de stat in
domeniul folosirii si protectiei terenurilor.
14. Soluionarea litigiilor funciare (Cap XIV)
4 articole care vorbesc despre organele care solutioneaza litigiile funciare.. Vreau sa mai
mentionel articolul 94. Exproprierea, il consider unul foarte important,
15. Rspundere pentru nclcarea legislaiei funciare (Cap XV)
Sunt 6 articole, in care se stabileste pedepsele pentru incalcarea legislatiei funciare, cit si
repararea pagubelor si compensarea avantajului ratat. Este descris in ce mod sunt folosite
mijloacele incasate..Terenurile ocupate fara autorizatie se restituie detinatorilor legitimi, cu
aducere in stare buna pentru folosinta, inclusiv demolarea constructiilor.
16. Acordurile internaionale (Cap XVI)
Articolul 102, apune ca acordurile internationale la care Republica Moldova este parte
sunt superioare prevederilor din legislatia locala.