Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea

Euroizarea și aderarea României la zona


euro

Student,
CUPRINS

- Introducere
-
- Euroizarea și moneda euro
-
- Aderarea Romaniei la moneda euro
Introducere

În lucrarea de față urmărim să raspundem la cât mai multe întrebări care ar


putea apărea sau sunt deja existente în legătură cu moneda euro, cum aceasta ar putea
afecta sau de-o potrivă, ajuta economia României, dar mai ales la întrebarea „de unde a
pornit acestă tendință de euroizare a României?” Curiozitatea care a stat la baza acestei
lucrări a fost amplificată, pe baza observației, de gradul în ascensiune al fenomenului
euroizării – adică raportarea prețurilor din economia României la o monedă straină,
moneda euro. De la prețul convorbirilor telefonice, al mașinilor autohtone sau de import,
al imobilelor și al televiziunii prin cablu până la prețul telefonanelor mobile, al serviciilor
sau al accizelor calculate de stat pentru carburanți și tigări, toate sunt calculate in euro.
Pe fondul acestui fenomen de amploare în România, care este din ce în ce mai
des întâlnit printre furnizorii de servicii care aleg să afiseze prețutile in euro, dar nu
numai, și care stă la baza acestei lucrări, unele voci ar putea spune că România deja a
adoptat moneda euro, însă nu este pregătită la renunțarea la schimbul valutar.
România, asemeni celoralate state din Uniunea Europeana, excepție făcand
Danemarca si Regatul Unit care au recurs la „clauza de exceptare” de la adoptarea
monedei unice europene, s-au angajat să adopte moneda euro imediat ce vor îndeplini
criteriile de convergență stabilite prin Tratatul de la Maastricht. Criteriile impuse prin
tratat fac referire la inflatie si dobanzi, acestea fiind nevoite să fie la un nivel cât mai
apropiat de cele din țările din zona euro, dar nu sunt excluse nici deficitul sau datoria
publică scăzute.
Astfel, plecând de la premisa că România nu este pregătită pe deplin să adopte
moneda euro în acest moment, în baza crietriilor impuse de Tratatul de la Maastricht, însă
gradul acestui fenomen în România este foarte ridicat, atunci cand se va produce această
trecere, imbratisarea monedei unice europene se va face mult mai ușor de catre poporul
Român care este deja obișnuit cu moneda. Astfel, este un lucru benefic euroizarea sau din
potrivă, este un lucru care va dăuna?
Euroizarea și moneda euro

În anul 1998, conducatorii Uniunii Europene luau o decizie istorică în sprijinul


securizării irevocabile a integrității economice în spatial comunitar, introducerea cu 1
ianuare 1999 a monedei unice europene-Euro.
Astăzi, moneda unica europeană este folosită de 17 state care alcătuiesc Zona
Euro (Austia, Belgia, Cipru, Finlanda, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburg, Malta, Olandra, Spania, Portugalia, Slovenia și Slovacia).
De asemenea, moneda euro a devenit a doua monedă internatională, fiind
folosită în 37% din schimburile valutare internationale și constituind aproximativ un sfert
din rezervele international, potrivit statisticilor disponibile.
Introducerea euro are implicaţii asupra fluxurilor comerciale dintre ţările din
zona euro şi cele din exteriorul zonei şi asupra fluxurilor internaţionale de capital.
Efectele introducerii euro asupra statelor din afara Uniunii Economice şi Monetare diferă,
în funcţie de gradul de dezvoltare a relaţiilor cu statele membre, de accesul lor la piaţa
internaţională de capital şi de politica monetară şi valutară promovată. Intre beneficiile
monedei unice se înscriu o mai mare stabilitate a politicilor de dobânzi, care au acum un
punct de reper clar şi preîntâmpinarea atacurilor speculative asupra monedelor naţionale.
Apariţia euro a fost gândită să aducă o sporire a cooperării la nivel mondial, pe
baza apropierii şi convergenţelor în politicile valutare ale liderilor economici mondiali.
Probabil, acesta este unul dintre marile câştiguri ale lansării monedei euro:
conştientizarea de către puternicii lumii a riscului de a acţiona de unul singur şi a
avantajelor pe care le aduce coordonarea demersurilor.

Atunci când vorbim de introducerea monedei unice europene, se i-au în calcul


mai multe avantaje și dezavantaje pentru a putea determina dacă acesta este un lucru
benefic pentru economia tării respective sau nu. La nivel de comunitate internatională,
câteva beneficii ar putea fi că prin creearea monedei unice si a unei banci centrale, va
conduce la reducerea timpului şi a costului plăţilor peste frontieră. Crearea monedei unice
va permite simplificări majore ale managementului trezoreriei băncilor, contabilităţii şi
relaţiilor cu autorităţile monetare, dar va și ajuta ca preţurile să fie mai transparente
deoarece vor fi exprimate în aceeaşi monedă, ceea ce va facilita identificarea celor mai
competitive dintre ele, la o calitate a produselor egală. Printre avantajele adoptării
monedei unice la nivel international, se mai numară și introducerea euro ce contribuie la
crearea unor relaţii monetare internaţionale mai stabile. Stabilitatea financiară
international mai este sprijinită şi de politicile bugetare interne mai stricte pe care statele
din zona euro trebuie să le aibă. Alte doua avantaje pe care introducerea monedei euro le
oferă sunt combaterea crimei organizate prin faptul ca moneda euro este o moneda bună,
aşezată pe finanţe publice durabile, datorită (printre altele) pactului de creştere şi
stabilitate şi girată de o bancă centrală independentă al cărui obiectiv este stabilitatea
preţurilor. Prin urmare, este o monedă credibilă, care inspiră încredere operatorilor
financiari.
Din 1.01.2002, statele participante la zona Euro au început să aibă aceleaşi
bancnote şi monede. Din acest motiv a existat necesitatea punerii la punct al unui sistem
de schimb de informaţii, precum şi al unui demers comun şi coordonat în domeniul
falsificării banilor.
Un alt avantaj demn de mentionat este faptul ca prin adoptarea unei monede
puternice va duce la crearea si adoptarea unei identitati europene puternice. . O monedă
europeană unică va întări identitatea europeană. Impactul asupra politicilor generale nu
poate fi prevăzut în totalitate; ce se poate spune este că o integrare economică
aprofundată poate conduce la o coordonare mai strânsă a politicilor din diverse sectoare.
Desi avantajele pentu a adopta această monedă sunt numeroase, le fel de
numeroase sunt si dezavantajele pe care această monedă le poate aduce. Printre cele mai
mari dezavantaje pe care le poate adduce moneda euro sunt repreznate prin costul
introducerii, deoarece consumatorii şi agenţii economici vor trebui să-şi convertească atât
bancnotele şi monedele, cât şi toate preţurile şi salariile în noua monedă. Acest lucru va
determina costuri suplimentare pentru bănci şi întreprinderi, de ordinul miliardelor de
dolari, deoarece acestea vor trebui să înlocuiască facturi, liste de preţuri, etichete cu
preţuri, formulare utilizate în birouri, conturi bancare, baze de date, programe software,
case de marcat, automate bancare, maşini de numărat bani, etc.
Odată cu introducerea monedei unice în Europa va exista o rată unică a
dobânzii, iar ţările care vor avea o datorie în creştere vor determina şi o creştere a
dobânzilor în toate ţările zonei Euro. Ţările UE vor trebui să crească fluxurile interne ale
zonei Euro de plăţi pentru a ajuta regiunile care au nevoie de acest ajutor
Aderarea României la moneda euro

De la 1 ianuarie 2007, România a devenit din “partener” în “parte” a Uniunii


Europene. Are reguli mai precise de guvernare economică a ţării, a căror supraveghere se
realizează, parţial, de la Bruxelles. După ce va îndeplini criteriile de la Maastricht, va
avea obligaţia să introducă moneda unică.
Scenariul cel mai pesimist vine din partea Ministerului Finanţelor Publice.
Nicolae Ivan, secretar de stat în cadrul acestuia, afirmă că noua monedă va fi introdusă
doar dupa 7-10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Potrivit acestuia,
perioada relativ îndelungată este necesară pentru ca România să recupereze din decalajul
care o desparte de statele vestice din UE.
O dată cu aderarea la Uniunea Europeană, România participă în cadrul Uniunii
Economice şi Monetare, dar nu adoptă automat moneda unică Euro.
România a preferat să introducă leul greu în loc să accelereze pregătirile pentru
preluarea monedei europene. Din moment ce în România nu s-a declanşat campania de
pregătire a populaţiei în vederea introducerii euro, ci dimpotrivă, s-a bulversat cu leul
greu o parte a pieţei, este evident că adoptarea monedei unice europene nu este o
prioritate.
În legătură cu criteriile de convergenţă, situaţia României este, de departe, cea
mai complexă din perspectiva stabilităţii preţurilor, având în vedere ritmul mai lent al
dezinflaţiei, însă evoluţiile din ultima perioadă sunt încurajatoare şi există speranţe ca în
următorii câţiva ani să poată îndeplini această condiţie.

CONCLUZIE

În urma celor mentionate mai sus în lucrare, am constatat că această euroizare


trebuie privită ca o componentă a unui proces mai larg de integrare politică europeană, un
lucru care poate fi benefic pentru România. O mare parte din populatia României este
plecată în tări din interiorul Uniunii Europene, tări care deja au adoptat moneda
euro,precum Franța, Italia, Spania, astfel, românii plecați în strainatate trimit valută în
tara la familii, care la randul lor nu doresc să piardă la schimbul valutar. De asemenea,
euroizarea consider că fost favorizată și de permisiunea legii de a se putea afișa și
prețurile in euro, astfel oamenilor fiindu-le mai simplu să se obisnuiască cu prețurile in
euro.

S-ar putea să vă placă și