Sunteți pe pagina 1din 2

Test recapitulativ 2

Barem de evaluare şi notare

Subiectul I
1. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa A.
2. 2 puncte pentru selectarea din sursa A, a unei informaţii care se referă la preluarea tronului
Moldovei.
3. câte 3 puncte pentru precizarea din sursa A, respectiv din sursa B, a titlului fiecărui conducător
al Moldovei. (3 p. x 2 = 6 puncte)
4. 1 punct pentru identificarea literei corespunzătoare sursei care susţine obligaţiile sporite ale
conducătorului Moldovei faţă de Polonia.
câte 2 puncte pentru selectarea, din sursă a două informaţii care susţin punctul de vedere.
5. 1 punct pentru identificarea literei corespunzătoare sursei care combate ideea obligaţiilor spo-
rite ale conducătorului Moldovei faţă de Polonia.
câte 2 puncte pentru selectarea, din sursă, a două informaţii care susţin punctul de vedere.
6. 2 puncte pentru menţionarea a două tratate internaţionale care vizează spaţiul românesc în
Evul Mediu şi/ sau la începutul modernităţii;
4 puncte pentru prezentarea celor două tratate internaţionale care vizează spaţiul românesc în
Evul Mediu şi/ sau la începutul modernităţii;
7. 1 punct pentru pertinenţa argumentării afirmaţiei conform căreia confruntările militare la
care participă românii sunt o componentă a relaţiilor internaţionale în Evul Mediu.
2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine afirmaţia dată
1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitate (deoarece, pentru că etc.), res-
pectiv a conectorilor care exprimă concluzia (aşadar, ca urmare etc.).

Subiectul II
1. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa A.
2. 2 puncte pentru precizarea evenimentului politico-militar la care se referă sursa A.
3. 3 puncte pentru menţionarea dreptului care asigură participarea cetăţenilor la viaţa politică,
precizat atât în sursa A, cât şi în sursa B.
4. 3 puncte pentru menţionarea unei asemănări, din sursa A, respectiv din sursa B, referitoare
la regimul politic.
5. 3 puncte pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la rolul libertăţii în cadrul regi-
mului politic.
2 puncte pentru selectarea, din sursa A, unei explicaţii care susţine punctul de vedere
formulat.
6. 3 puncte pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la rolul libertăţii în cadrul regi-
mului politic.
2 puncte pentru selectarea, din sursa B, unei explicaţii care susţine punctul de vedere formu-
lat.
7. câte 5 puncte pentru prezentarea a două caracteristici ale unei ideologii totalitare din Europa,
în epoca contemporană. (5 p. x 2 = 10 p.)

1
Subiectul III

Informaţia istorică – 24 de puncte, distribuite astfel:

- 2 puncte pentru precizarea epocii istorice în care s-a adoptat una dintre constituţiile României;
- 3 puncte pentru prezentarea unei cauze a adoptării unei constituţii a României;
- 4 puncte pentru menţionarea unei asemănări dintre prevederile a două dintre constituţiile
României;
- 6 puncte pentru menţionarea a două deosebiri dintre prevederile a două dintre constituţiile
României;
- 3 puncte pentru menţionarea unei consecinţe a adoptării uneia dintre cele două constituţii;
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la semnificaţia constituţiilor pentru
România;
- 1 punct pentru pertinenţa argumentării punctului de vedere formulat;
- 3 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine punctul de vedere formulat;
- 1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), respectiv
concluzia (aşadar, ca urmare etc.).

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte, distribuite astfel:


- 2 puncte pentru utilizarea linbajului istoric adecvat
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric
0 puncte pentru lipsa limbajului istoric
- 1 punct pentru structurarea textului (introducere – cuprins – încheiere)
0 puncte pentru text nestructurat
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice, logice a faptelor istorice
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice, logice a faptelor istorice
0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice, logice a faptelor istorice
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu
0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaţiu