Sunteți pe pagina 1din 3

Predică la cununie

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!


Cinstiți miri și nuntași!
- Trăim astăzi cel mai frumos și mai important moment din viața mirilor noștri –
unirea lor în Hristos prin Taina Cununiei.
- Astăzi ei au format o familie și au împlinit cele spuse în Sfânta Scriptură că „va
lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi cei doi vor fi un trup”.
- Căsătoria mirilor noștri este prilej de mare bucurie pentru întreaga noastră
Biserică, fiecare creștin al parohiei noastre rugându-se pentru ei și dorindu-le tot binele.
- Căsătoria dumneavoastră, cinstiți și iubiți miri este și un nou început.
- Dacă până acum ați fost doi, trăind separați, fiecare în familia proprie, astăzi v-
ați unit, devenind un singur trup și o singură familie.
- De astăzi înainte aveți o viață nouă, o viață pe care o veți descoperi treptat.
- Și cum un început nu este ușor, noi, creștinii Bisericii, împreună cu familiile
dumneavoastră vă stăm la dispoziție cu orice aveți nevoie pentru a vă intra cu bine în
rolul de soț și soție.
- Bucuria unirii voastre, cinstiți miri, este marcată de cadouri din partea
nuntașilor.
- Darul meu cel mai de preț pentru voi, ca părinte duhovnicesc este învățătura
despre Taina Căsătoriei.
- Căsătoria este tot atât de veche ca omenirea.
- După ce Dumnezeu i-a creat pe protopărinții noștri Adam și Eva, I-a
binecuvântat, zicându-le: „Creșteți și înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l;” (Fc
1, 28).
- Însă căsătoria ca Taină își are începutul numai o dată cu venirea Mântuitorului
Hristos.
- La nunta din Cana Galileii, El binecuvintează nunta prin prezența Sa acolo și
prin prefacerea apei în vin, iar prin întemeierea Bisericii îi conferă căsătoriei statutul de
Taină.

1
- Totodată, Mântuitorul ne învață și ne atenționează despre Taina Căsătoriei că
„ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă” (Mt 19, 6); singura situație în care se
poate desface căsătoria fiind infidelitatea (Mt 19, 9).
- Ca definiție Taina Cununiei „este un act sfânt, de origine dumnezeiascã, în
care, prin preot, se împãrtãșește harul Sfântului Duh, unui bãrbat și unei femei ce se
unesc liber în cãsãtorie, care sfințește și înalțã legãtura naturalã a cãsãtoriei la
demnitatea reprezentãrii unirii duhovnicești dintre Hristos și Bisericã”.
- Cheia înțelegerii Tainei Căsătoriei stă în înțelegerea unirii dintre Hristos și
Biserică.
- Cel care ne arată ce înseamnă această unire este Sf Ap Pavel în Ep către
Efeseni (5, 20-33), de unde se citește și Apostolul la Taina Cununiei.
- Sf Ap Pavel compară femeia cu Biserica, iar bărbatul cu Hristos.
- El îndeamnă femeile să se supună bărbaților precum Domnului; „pentru că
bărbatul îi este cap femeii, aşa cum şi Hristos îi este cap Bisericii […]; și precum
„Biserica I se supune lui Hristos, tot astfel şi femeile să le fie'ntru toate bărbaţilor lor” (Ef
5, 23-24), spune el.
- Însă supunerea despre care vorbește Sf Ap Pavel nu este o supunere tiranică,
prin care femeia să fie considerată sclavul bărbatului, ci după cum se precizează și din
text, este vorba de o supunere similară Bisericii față Hristos, adică de bună voie și din
iubire față de El, știind că această supunere duce la sfințenie și fericire.
- În ceea ce privește raportarea bărbatului la femeie, iată ce ne învață Sf Apostol
Pavel: „Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre aşa cum şi Hristos a iubit Biserica şi pe Sine
S'a dat pentru ea ca s'o sfinţească, curăţind-o prin baie de apă întru cuvânt, ca s'o
înfăţişeze Sieşi Biserică slăvită, fără să aibă pată sau creţuri sau altceva de acest fel, ci
să fie sfântă şi fără prihană” (Ef 5, 25-27).
- Vedem de aici cât de mare trebuie să fie iubirea soțului față de soția sa.
- Precum Hristos și-a dat viața pentru mântuirea Bisericii care suntem noi, la fel
și soțul trebuie aibă o iubire jertfelnică pentru soția sa, renunțând la el pentru ea, ori de
câte ori o cere viața.
- Iată ce mai spune în continuare Sf Ap Pavel despre iubirea soțului față soția
sa: „Aşa sunt datori bărbaţii să-şi iubească femeile, ca pe propriile lor trupuri. Cel ce-şi

2
iubeşte femeia, pe sine se iubeşte. Că nimeni vreodată nu şi-a urât trupul; dimpotrivă,
fiecare îl hrăneşte şi-l încălzeşte, precum şi Hristos Biserica (Ef 5, 28-29).
- Prin urmare, soțul trebuie să-și iubească soția ca pe sine însuși și precum
Hristos iubește Biserica.
- Totodată Sf. Ap. Pavel ține să precizeze că nu orice căsătorie este considerată
Taină, ci doar aceea săvârșită în Biserică: „Taina aceasta mare este; iar eu zic, în
Hristos şi în Biserică” (Ef 5, 32).
- În final Sf Ap concluzionează: „… fiecare din voi să-şi iubească femeia ca pe
sine însuşi, iar femeia să se teamă de bărbat”.
- Însă această teamă nu trebuie înțeleasă în sens tiranic sau despotic, ci făcând
comparație între Hristos și Biserică.
- Mitropolitul Bartolomeu Anania explică această expresie, referindu-se la relația
om-Dumnezeu: „Celui ce iubeşte îi răspundem nu numai cu iubire, dar şi cu teamă
respectuoasă, ca Unuia care o inspiră şi o merită”.
- Cu alte cuvinte, noi, chiar dacă Îl iubim pe Dumnezeu și Îi simțim iubirea, tot
avem o frică față de El, însă nu o frică paralizantă de pedeapsă, ci o frică de a nu-L
supăra și întrista prin păcatele noastre.
- Rezumând cele spuse de Sf Ap Pavel, relația dintre soț și soție este comparată
cu relația dintre Hristos și Biserică, sau dintre noi și Dumnezeu.
- Soția are datoria de-a se supune soțului ei, care este capul și protectorul
familiei, precum face și Biserica față de Hristos.
- La rândul lui soțul are datoria să-și iubească soția ca pe propriul său trup și, să
se jertfească pentru ea precum și Hristos S-a jertfit pentru Biserică.
Iubiți și cinstiți miri!
- Domnul să vă ajute ca iubirea dintre voi să fie ca cea dintre Hristos și Biserică,
iar peste ani, experiența căsătoriei voastre să o împărtășiți și altor tineri căsătoriți!
- Domnul să vă binecuvinteze cu copii frumoși și sănătoși, care sunt bucuria și
împlinirea căsătoriei!
- Domnul să vă poarte în palmele Sale pe toate căile vieții și, să vă ajute ca
împreună să vă dobândiți mântuirea! Amin!