Sunteți pe pagina 1din 64

partea

Anina Bădescu Mihaela-Ada Radu


I
MATEMATICÃ ªI
EXPLORAREA
MEDIULUI
MANUAL PENTRU

Manualul (64 de pagini) a fost elaborat [n conformitate cu programa școlară pentru


Matematică și explorarea mediului - Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a
aprobată prin OMEN nr. 3418/19.03.2013
Numărul de telefon european de asistență pentru copii: 116.111
Acest manual este proprietatea Ministerului Educației Naționale.
Manualul școlar a fost aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4782/ din 13.10.2014, în urma evaluării, și este
realizat în conformitate cu programa școlară aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418 din 19 martie 2013.
Manualul este distribuit elevilor în mod gratuit, atât în format tipărit, cât și în format digital, și este transmisibil timp de patru
ani școlari, începând cu anul școlar 2014-2015.
Inspectoratul școlar ..............................................................................................................................................
Școala / Colegiul / Liceul ........................................................................................................................................

ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT:

*Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit, deteriorat.
• Cadrele didactice vor verifica dacă informațiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.
• Elevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual.

Referent: Prof. grad I, Celina IORDACHE


Redactare: Iuliana Voicu
Ilustrare: Nicu]or Petrescu, Victoria Argint, Emanuel Pavel
DTP: Carmen Mateescu, Cristina Dumitrescu, Irina Geamba]u
Corectur`: Gabriela Ilincioiu
Culegere: Georgeta Haralambie
Descrierea CIP a Bibliotecii Na\ionale a României
B`descu, Anina
Matematic` ]i explorarea mediului. Manual pentru clasa a II-a /
partea I ; Anina B`descu, Mihaela-Ada Radu - Bucure]ti :
Aramis Print, 2014

ISBN 978-606-706-081-2
Partea I - ISBN 978-606-706-079-9

I. Radu, Mihaela-Ada

82-93-34=135.1

ISBN 978-606-706-081-2
Partea I - ISBN 978-606-706-079-9

Copyright © 2014 Aramis Print s.r.l. toate drepturile rezervate

Aramis Print s.r.l. • Redac\ia ]i sediul social:


B-dul Metalurgiei nr. 46-56, cod 041833, sector 4, Bucure]ti, O.P. 82 – C.P. 38
tel: 021.461.08.10/14/15; fax: 021. 461.08.09/19;
E-mail: office@edituraaramis.ro; office@megapress.ro; Departamentul desfacere: tel: 021.461.08.08/12/13/16
fax: 021.461.08.09/19; e-mail: desfacere@edituraaramis.ro; www.megapress.ro

Tip`rit la MEGApress holdings s.a. Numărul


umărul de telefon european
de asistență pentru copii:
116.111