Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul de Artă ”Ioan Sima” Zalău

TEST DE EVALUARE

Disciplina Teorie şi Solfegii

Clasa a VII-a

Numele elevului: ____________________________________

Data susţinerii testului:_____________________


 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 80 de puncte. Din oficiu se
acordă 20 de puncte.

1. Scrieți funcțiile treptelor în tonalitate.

I = __________________________
II = __________________________
III = __________________________
IV = __________________________
V = __________________________
VI = __________________________
VII= __________________________ (VII-VIII = 1/2)
VII= __________________________ (VII-VIII = Ton)

2. Rezolvați următoarele operații:

q+e= ; h+q= ; e+s= ; q.+e= ; h.+q= ; h-q= ; h.-q= ; w-h.=


; q-s= ; h. -q.=
3. Recunoaşteţi intervalele:

/________/_________/_________/________/_________/________/_________/_________/_________/_________/

4. Dicteu ritmic:

S-ar putea să vă placă și