Sunteți pe pagina 1din 1

In vederea pregătirii lucrărilor sau pentru sprijinirea găsirii unor poziţii comune ale statelor

membre, in Consiliul de Miniştri au fost create comitete, dintre care cel mai important este
Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi, cunoscut sub sigla de COREPER. COREPER a luat
naştere din Comisia de coordonare a Consiliului de Miniştri din momentul in care Consiliul a avut
de rezolvat mai multe şi dificile dosare ce trebuiau pregătite temeinic in vederea adoptării
deciziilor cuvenite. COREPER dispune de un temei juridic, respectiv Art 151 din Tratatul CEE şi
121 din Tratatul CEEA, in care se stipulează că prin Regulamentul intern al Consiliului se poate
constitui un Comitet din care să facă parte reprezentanţi ai statelor membre.
Potrivit dispoziţiilor inscrise in articolele mai sus citate, COREPER este format din reprezentanţi
ai statelor membre; este un organ permanent, de natură diplomatică, cu misiunea nu numai de a
pregăti şedinţele Consiliului, ci şi de a asigura interimatul intre acestea.
Membrii COREPER sunt desemnaţi de fiecare stat comunitar pentru a-l reprezenta pe langă
Comunităţi, deci nu de Consiliu. Ei au rang de ambasadori şi sunt asistaţi de către un reprezentant
permanent adjunct care conduce o reprezentanţă permanentă, compusă din diplomaţi din cadrul
ministerelor de afaceri externe ale ţărilor membre şi din funcţionari specializaţi trimişi de diferite
ministere naţionale. Preşedinţia COREPER este asigurată de reprezentantul permanent al statului
căruia ii aparţine şi preşedinţia Consiliului.