Sunteți pe pagina 1din 1

In 1988, Comisia a instituit un Comitet consultativ al colectivităţilor regionale şi locale, după ce

in 1967 se crease o Direcţie generală de politică regională şi in 1975 un Comitet de politică


regională. Numărul membrilor Comitetului şi repartizarea locurilor sunt aceleaşi cu cele din
Comitetul Economic şi Social (222). Membrii Comitetului au calitatea de reprezentanţi ai
colectivităţilor regionale şi locale, nu sunt legaţi de nici un mandat imperativ, exercitandu-şi
atribuţiile in mod independent, numai in interesul general al Comunităţii. Este un mandat de
natură politică. Comitetul regiunilor işi stabileşte propriul regulament de funcţionare, care trebuie
să primească aprobarea unanimă a Consiliului.