Sunteți pe pagina 1din 3

Atestarea 2

1. Care sunt consecinţele posibile ale hiperglicemiei alimentare la persoanele sănătoase?


2. Care sunt consecinţele posibile ale hipoglicemiei la persoanele sănătoase?
3. Care sunt cauzele maldigestiei zaharidelor?
4. Care pot fi consecinţele maldigestiei dizaharidelor?
5. Care sunt cauzele malabsorbţiei glucidelor în tractul digestiv?
6. Care sunt dereglările metabolice în inaniţia glucidică?
7. Care sunt consecinţele consumului alimentar excesiv de glucide ?
8. Care este valorea medie a normoglicemiei?
9. Care sunt cauzele hiperglicemiei ?
10. Care sunt cauzele hipoglicemiei ?
11. Care sunt reacţiile compensatorii în hiperglicemie ?
12. Care sunt reacţiile compensatorii în hipoglicemie ?
13. Ce hormoni provoacă hiperglicemia?
14. Ce hormoni provoacă hipoglicemia?
15. Ce hormoni provoacă glicogenogeneza?
16. Ce hormoni provoacă glicogenoliza?
17. Care sunt factorii ce pot provoca hiperlipidemie?
18. Care pot fi consecinţele maldigestiei lipidelor?
19. Care sunt consecinţele metabolice ale consumului excesiv de lipide ?
20. Care sunt consecinţele metabolice ale maldigestiei lipidelor ?
21. În ce fracţii de lipoproteine este predominant transportat colesterolul spre organe?
22. Care sunt cauzele posibile ale hipoproteinemiei?
23. Care sunt consecinţele posibile ale hipoproteinemiei?
24. Lipsa căror enzime digestive prorovoacă maldigstia proteinelor?
25. Care sunt dereglările metabolice şi digestive în maldigestia proteinelor ?
26. Care sunt consecinţele malabsorbţiei aminoacizilor în tractul digestiv ?
27. Care substanţele proteice le conţine sângele ?
28. Care sunt stările însoţite de hipoproteinemie ?
29. Care pot fi consecinţele maldigestiei proteinelor?
30. Ce prezintă hipernatriemia?
31. Care este mecanismele patogenetice de bază ale hipernatriemiei ?
32. Care este definiţia corectă a hiponatriemiei ?
33. Care este cauzele hiponatriemiei ?
34. Care sunt mecanismele patogenetice de bază ale hiponatriemiei ?
35. Care este rolul fiziologic al ionilor de K ?
36. Care sunt cauzele hiperkaliemiei absolute ?
37. Care sunt cauzele hipokaliemiei ?
38. Care sunt mecanismele patogenetice care contribuie la instalarea hipokaliemiei ?
39. Care este concentraţia normală al ionilor de Ca în plasma sanguină?
40. De la ce valoare a concentraţiei Ca se constată hipercalciemia?
41. De la ce valoare a concentraţiei ionilor de Ca se constată hipocalciemia?
42. Care este rolul fiziologic al ionilor de Ca în organism?
43. Care sunt mecanismele principale ale homeostaziei calciului ?
44. Care sunt cauzele hiperfosfatemiei ?
45. Care sunt cele mai importante mecanisme hormonale de reglare a homeostaziei ionilor de calciu ?
46. Care sunt cauzele hipercalcemiei primare ?
47. Care sunt cauzele hipercalcemiei secundare ?
48. Care sunt mecanismele patogenetice principale ale hipercalcemiei ?
49. Care sunt manifestările clinice ale hipercalcemiei ?
50. Care sunt cauzele hipocalcemiei ?
51. Care sunt mecanismele de bază ale hipocalciemiei ?
52. Care sunt manifestările de bază ale hiperfosfatemiei ?
53. Care sunt cauzele hipofosfatemiei ?
54. Care sunt mecanismele patogenetice principale ale hipofosfatemiei ?
55. Care sunt manifestările de bază ale hipofosfatemiei ?
56. Secreţia cărui hormon creşte în gigantism?
57. Secreţia căror hormoni creşte în boala Graves-Bazedov?
58. Deficitul căror hormoni stă la baza patogeniei mixedemului?
59. Deficitul cărui hormon stă la baza patogeniei diabetului insipid?
60. Care sunt efectele somatice ale hipersecreţiei hormonilor tiroidieni?
61. Care sunt hormonii catabolizanţi?
62. Care sunt hormonii anabolizanţi?
63. Ce hormoni provoacă tahicardie?
64. Care sunt manifestările metabolice ale hipersecreţiei glucocorticosteroizilor?
65. Care sunt manifestările somatice ale hipersecreţiei glucocorticosteroizilor?
66. Ce hormoni în doze farmacologice provoacă imunosupresie?
67. Care sunt efectele metabolice ale insulinei?
68. Care sunt efectele metabolice ale glucagonului?
69. În ce constă acţiunea mediatorilor exciatatori asupra membranei postsinaptice?
70. În ce constă acţiunea mediatorilor inhibitori asupra membranei postsinaptice?
71. Care sunt mediatorii excitatori?
72. Care sunt mediatorii inhibitori?
73. Afecţiunea căror receptori provoacă dereglarea funcţiei de sensibilitate a SNC?
74. Afecţiunea căror structuri nervoase provoacă paralizia spastică?
75. Afecţiunea căror structuri nervoase provoacă paralizia flască?
76. Care sunt manifestările hipertonusului vegetativ simpatic?
77. Care sunt manifestările hipertonusului vegetativ parasimpatic?
78. Activarea căror structuri nervoase produc durerea temporo-mandibulară?
79. Care sunt manifestările locale ale glosalgiei?
80. Care sunt cauzele ce produc durerea facială?
81. Care sunt cauzele hiperesteziei dentare ?
82. Care sunt cauzele durererii pulpare ?
83. Ce procese se dereglează în anemia hemolitică?
84. Ce procese se dereglează în anemia feriprivă?
85. Ce procese se dereglează în anemia B12 - deficitară?
86. Care sunt cauzele neutrofiliei ?
87. Care sunt cauzele eozinofiliei ?
88. Care sunt manifestările în cavitatea bucală a agranulocitozei ?
89. Care sunt manifestările în cavitatea bucală a carenţei cianocobolaminei?
90. Care sunt manifestările în cavitatea bucală în anemiile hemolitice ?
91. Care sunt manifestările in cavitatea bucală în hemoragiile cronice ?
92. Care sunt manifestările în cavitatea bucală în anemia Fe-deficitară ?
93. Când se instalează hipovolemia simplă în caz de hemoragie?
94. Când se se instalează hipovolemia oligocitemică în hemoragie?
95. În ce procese se constată hipovolemia policitemică ?
96. În ce procese se constată hipervolemia oligocitemică ?
97. În ce procese se constată hipervolemia policitemică ?
98. Care sunt semnele hemolizei intracelulare?
99. Care sunt indicii hemogramei în anemia feriprivă ?
100.În ce procese se constată leucocitoza neutrofilă ?
101.Cînd se atestă limfocitoza absolută ?
102.Când se atestă monocitoza ?
103.Ce reprezintă agranulocitoza ?
104.Când se atestă agranulocitoza ?
105.Cum a fost pregătit preparatul broaştei pentru studiul reflexului spinal ?
106.Cum a fost demonstrat rolul diferitor componente ale arcului reflex spinal în dereglările sensibilităţii ?
107.Cum a fost demonstrat experimental pe broscuţă rolul exteroreceptorilor în activitatea reflexă?
108.Cum a fost demonstrat experimental pe broscuţă rolul căilor de conducere în activitatea reflexă?
109.Cum a fost demonstrat rolul centrilor nervoşi spinali în activitatea reflexă?
110.Cum a fost modelată insuficienţa acută a corticosuprarenalelor la şobolani ?
111. La ce factori stresanţi au fost supuse animalele cu hipocorticism acut experimental?
112.Сare sunt hormonii stresului ?
113.Ce mecanisme determină rezistenţa animalelor la acţiunea factorilor stresanţi ?
114.Ce numim hipertireoidism primar ?
115.Ce numim hipotireoidism primar ?
116.Prin ce metodă a fost modelat hipertireoidismul la şobolani ?
117.Prin ce metodă a fost modelat hipotireoidismul la şobolani ?
118.Care este mecanismul hipotireoidismului la administraea metiltiouracilului?
119.Cum a fost estimat experimental rolul hormionilor tiroidieni în patologie?
120.Care din animalele experimentale cu funcţia tiroidei modificate a fost mai sensibil la acţiunea hipoxiei?
121.Care din animalele experimentale cu funcţia tiroidei modificate a fost mai rezistent la acţiunea hipoxiei?
122.Ce mecanisme scad rezistenţa şobolanului cu hipertireoidism experimental la hipoxie?
123.Hemograma pacientului cu tuberculoză
124.Hemograma pacientului cu invazie parazitară
125.Hemograma pacientului cu boli alergice
126.Hemograma pacientului cu inflamaţie acută supurativă
127.Hemograma pacientului cu leucocitoză neutrofilă cu devierea nucleului spre stânga
128.Hemograma pacientului cu limfocitoză
129.Hemograma pacientului cu agranulocitoză
130.Hemograma pacientului cu anemie hemolitică
131.Hemograma pacientului cu anemie feriprivă
132.Hemograma pacientului cu anemie B12- deficitară
133.Hemograma pacientului cu trombocitopenie
134.Hemograma pacientului cu leucemie mieloidă acută
135.Hemograma pacientului cu anemie aplastică
136.Hemograma pacientului cu eritrocitoză relativă
137.Hemograma pacientului cu sindrom anemic