Sunteți pe pagina 1din 8

Aprobat: ____________________ Teză semestrială

,, ___’’ _________ Profesor la literatura universală în clasa a XI-a


(profil umanist) organizată de direcţia liceului
___________ _________________ în anul de studii _________,elaborată de
Semnătura Asistent Ceaicovschi Aurelia,profesor de limba şi lit.
_______________ română,gradul didactic II
N.P.atribuţiile Varianta I
_______________________
Data organizării
___________________________ ________
Numele,prenumele elevului Clasa

__________ ______________ __________________________ __________


Scor total Nota acordată N.P.examinatorului Semnătuta

Subiectul I
Scrie răspunsul la fiecare dintre cerinţe,pentru a demonstra înţelegerea textului de mai jos:

,,Şuvoaiele-au spălat nisipul


Şi aburi către soare suie,
Umbrind părelnic zării, chipul.
Şi zare parc-ar fi şi nu e...
Prin văluri moi ce par să-nşele,
Ca nişte năluciri de stele
Se iscă în lumină, vezi-i!
Din ceaţă, munţii; mii de stropi
Sclipesc precum după potop
Pe-acoperişele de-ardezii.
La ceasu-acest pe câmpul jilav
Vom fi noi singuri...Vino! Vrei?
Pe braţu-mi lasă-ţi braţul firav,
Să rătăcim pierduţi sub tei.
Şi scade soarelui lumina...
’Nainte-a părăsi colina
O clipă plimbă-ţi ochii-n jur:
Vezi, cu palate şi bordeie
Cum într-acelaşi nimb scânteie
Oraşul de-aur pe-un cer sur ‘’.

(Victor Hugo, Ploaie de vară,


trad. de Romulus Vulpescu)

1. Indică tema poeziei. L012

2. Identifică versurile ce dezvăluie comuniunea omului cu natura,consonanţa L012345


dintre natură şi universul sufletesc al poetului.
3. Argumentează,prin evidenţierea a două trăsături prezente în text,încadrarea L012345
poeziei în lirica romantică.

4. Explică semnificaţia versurilor: La ceasu-acest pe câmpul jilav / Vom fi noi L012345


singuri...Vino! Vrei?

5. Realizează o comparaţie între Lacul lui Lamartine şi Lacul lui Eminescu. L0123456

6. Selectează trăsăturile parnasianismului: L01234


a) tendinţa de a apropia arta de ştiinţă;
b) răspîndirea culturii în popor;
c) sublimarea realităţii prin depurarea de orice elemente urîte sau vulgare;
d) prezentarea unor caractere excepţionale în împrejurimi excepţionale;
e) utilizarea imaginilor preponderent vizuale,caracterizate printr-o mare
plasticitate şi un bogat cromatism;
f) cultivarea riguroasă a metricii şi a stroficii,a sonetului,rondelului,odei.

7. Menţionează cîte un reprezentant de vază al următoarelor curente literare: L012345


a) simbolismul a)
b) naturalismul b)
c) realismul c)
d) romantismul d)
e) parnasianismul e)

8. Determină 3 deosebiri dintre romantism şi realism. L0123456

Subiectul II
1. Meditînd asupra afirmaţiei de Stendhal ...(romanul)este o oglinda purtata
de-a lungul unui drum.Citeodata ea reflecta cerul albastru,altadata
noroiul din baltoacele de la picioarele dumneavoastra.Vreti sa acuzati de
imoralitate omul care poartă oglinda?Acuzati mai bine drumul pe care se
afla baltoacele”,scrie un eseu de o pagină, în care să prezinţi o operă literară
studiată aparţinând realismului .
Vei avea în vedere:
- precizarea a două caracteristici ale speciei/ ale curentului literar etc., L01234
căreia/ căruia îi aparţine opera literară studiată;
- exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei literare studiate; L01234
- prezentarea, pe scurt, a subiectului operei literare studiate; L01234
- prezentarea unui personaj, prin raportare la două întâmplări/ situaţii
semnificative pentru contextul cultural al epocii. L01234

Pentru redactarea eseului şi a itemelor cu răspuns scurt vei respecta


următoarele condiţii:
 organizarea ideilor în scris; L0123
 utilizarea limbii literare; L0123
 demonstrarea aptitudinilor de analiză şi interpretare critică; L0123
 respectarea normelor de ortografie; L0123
L012
 respectarea normelor de punctuaţie;
L012
● aşezarea în pagină,încadrarea în limitele de spaţiu.
Aprobat: ____________________ Teză semestrială
,, ___’’ _________ Profesor la literatura universală în clasa a XI-a
(profil umanist) organizată de direcţia liceului
___________ _________________ în anul de studii ___________,elaborată de
Semnătura Asistent Ceaicovschi Aurelia,profesor de limba şi lit.
_______________ română,gradul didactic II
N.P.atribuţiile Varianta II
_______________________
Data organizării
___________________________ ________
Numele,prenumele elevului Clasa

__________ ______________ __________________________ __________


Scor total Nota acordată N.P.examinatorului Semnătuta

Subiectul I
Scrie răspunsul la fiecare dintre cerinţe,pentru a demonstra înţelegerea textului de mai jos:

,, Am spus odată către stele : Oricare suntem prea departe


,,Nu prea păreţi a fi-ncîntate; De sora ce i-o crezi vecină;
Lucirile-n imensa noapte În jurul ei lumina-i blîndă
Au gingăşii îndurerate! Se pierde singură,străină...

Îmi pare c-aş vedea pe boltă Şi-aprinsă-i dragoste se stinge


În doliu alb nişte fecioare, În cerul depărtat şi rece”
Ce poartă lumînări şi,mute, -Şi le-am răspuns:
Urmează,triste,o-nmormîntare. ,,O,ştiu prea bine!
Şi-aici tot astfel se petrece.

Mereu sunteţi în rugăciune? Şi-aici trăieşte prea departe


Sunteţi cumva rănite,stele? De cel de-alături,oricare,
Căci parcă nu trimiteţi raze, Şi ,singuratic,pentru sine,
Ci lacrimi de lumină,grele... Arde-n tăcerea nopţii clare...”

Voi,stelele care născurăţi


Făpturile şi zeii,toate.
Voi plîngeţi?!
-Mi-au răspuns:
,,Noi suntem
Prea singure şi-ndepărtate.

(Căi lactee de Rene Fr.Sully-Prudhomme


în traducere I.V.Spiridon)

1. Indică tema poeziei. L012

2. Identifică versurile ce dezvăluie motivul singurătăţii. L012345


3. Argumentează,prin evidenţierea a două trăsături prezente în text,încadrarea L012345
poeziei în lirica parnasiană.

4. Explică semnificaţia versurilor: Şi,singuratic,pentru sine,/ Arde-n tăcerea L012345


nopţii clare.

5. Explică deosebirea romanelor lui Balzac de cele ale lui Stendhal. L012345

6. Selectează trăsăturile naturalismului: L01234


a) tendinţa de a realiza un roman experimental;
b) răspîndirea culturii în popor;
c) evidenţierea unui limbaj simplu,prin utilizarea unui vocabular ştiinţific;
d) principiul sugestivităţii se află la baza tehnicii poetice;
e) descrierea obiectiv a realităţii;
f) interesul pentru stările fizice ,manifestările instinctului sau ale unor dereglări
psihice,cazurile patologice.
7. Menţionează cîte un reprezentant de vază al următoarelor curente literare: L012345
a) simbolismul a)
b) naturalismul b)
c) realismul c)
d) romantismul d)
e) parnasianismul e)
8. Determină 3 deosebiri dintre romantism şi simbolism. L0123456

Subiectul II
Meditînd asupra afirmaţiei lui Alexandru Philippide ,,Romanticul are în chip
constant dorinţa de a se întoarce cît mai des în el însuşi.Firea romantică este
mereu atrasă de adîncurile sale.În ochii romanticului lumea exterioară are cel
mai mare preţ atunci cînd se răsfrînge în lumea lui dinăuntru.Totodată,şi în chip
profund,romanticul este un om pentru care visul există ca o gravă şi fecundă
realitate”,scrie un eseu de o pagină,în care să prezinţi 2-3 reprezentanţi ai
romantismului.
Vei avea în vedere:
 alegerea unei personalităţi care aparţine curentului realist şi motivarea alegerii; L01234
 menţionarea a trei texte literare diferite ale acestui curent literar L01234
 relevarea valorii textelor literare menţionate; L01234
 aprecieri personale ale creaţiei scriitorului ales. L01234

Pentru redactarea eseului şi a itemelor cu răspuns scurt vei respecta


următoarele condiţii:
 organizarea ideilor în scris;
 utilizarea limbii literare; L0123
L0123
 demonstrarea aptitudinilor de analiză şi interpretare critică;
L0123
 respectarea normelor de ortografie;
L0123
 respectarea normelor de punctuaţie; L012
● aşezarea în pagină,încadrarea în limitele de spaţiu. L012