Sunteți pe pagina 1din 2

Test - conversiunea şi obversiunea

1. Completaţi spaţiile punctate cu termenii potriviţi din lista de mai jos: conversiune,
legea distribuirii termenilor, propoziţii universale, conversă, propoziţii negative,
obversiune. 1p
a) Subiectul logic este termen distribuit în.......................
b) Predicatul logic este termen distribuit în...................
c) Dintr-o premisă SP se obţine o concluzie PS prin..............
d) Propoziţiile particular negative nu au.......................
e) Dacă un termen este distribuit în concluzie şi nedistribuit în premisă se
încalcă...................

2. Identificaţi operaţia logică ce stă la baza următoarelor inferenţe imediate.


(conversiune simplă, conversiune prin accident, obversiune). 4,5p
1. Dacă niciun copil nu este rău, atunci niciunul dintre cei răi nu este copil.
2. Dacă unii înţelepţi sunt modeşti, atunci unii dintre cei modeşti sunt înţelepţi.
3. Dacă unele medicamente sunt toxice, atunci unele substanţe toxice sunt
medicamente.
4. Dacă toţi elevii învaţă, atunci unii dintre cei care învaţă sunt elevi.
5. Dacă toate balenele sunt mamifere, atunci unele mamifere sunt balene.
6. Dacă unele metale nu sunt solide, atunci unele metale sunt lichide.
7. Dacă toţi bunicii sunt generoşi cu nepoţii lor, atunci niciun bunic nu este zgârcit cu
nepoţii lui.
8. Dacă unele substanţe sunt solubile, atunci unele substanţe nu sunt insolubile.
9. Dacă toţi oamenii cinstiţi sunt morali, atunci niciun om cinstit nu este imoral.

3. Convertiţi în limbaj formal şi natural propoziţiile: 2p


Toţi oamenii sunt harnici.

Niciun elev nu ştie logică.

Unii ingineri sunt catolici.

Unele mamifere nu sunt vertebrate.

Pași de urmat: a. recunoaştem propoziţia categorică (SaP, SeP, SiP, SoP) şi


identificăm subiectul si predicatul logic;
b. trecem propoziţia din limbaj natural (Toţi oamenii sunt harnici) în limbaj formal (SaP);

4. Obvertiţi în limbaj formal şi natural propoziţiile: 1,5p


Toţi oamenii sensibili sunt corecţi.
Unele metale sunt lichide.
Nicio pasăre nu este zburătoare.
Test - conversiunea şi obversiunea

1. Completaţi spaţiile punctate cu termenii potriviţi din lista de mai jos: conversiune,
legea distribuirii termenilor, propoziţii universale, conversă, propoziţii negative,
obversiune. 1p
a) Subiectul logic este termen distribuit în.....................
b) Predicatul logic este termen distribuit în........................
c) Dintr-o premisă SP se obţine o concluzie PS prin.............
d) Propoziţiile particular negative nu au.......................
e) Dacă un termen este distribuit în concluzie şi nedistribuit în premisă se
încalcă...................

2. Identificaţi operaţia logică ce stă la baza următoarelor inferenţe imediate.


(conversiune simplă, conversiune prin accident, obversiune). 4,5p
1. Dacă toţi bunicii sunt generoşi cu nepoţii lor, atunci niciun bunic nu este zgârcit cu
nepoţii lui.
2. Dacă unele metale nu sunt solide, atunci unele metale sunt lichide.
3. Dacă toate balenele sunt mamifere, atunci unele mamifere sunt balene.
4. Dacă unele substanţe sunt solubile, atunci unele substanţe nu sunt insolubile.
5. Dacă toţi elevii învaţă, atunci unii dintre cei care învaţă sunt elevi.
6. Dacă unele medicamente sunt toxice, atunci unele substanţe toxice sunt
medicamente.
7. Dacă toţi oamenii cinstiţi sunt morali, atunci niciun om cinstit nu este imoral.
8. Dacă unii înţelepţi sunt modeşti, atunci unii dintre cei modeşti sunt înţelepţi.
9. Dacă niciun copil nu este rău, atunci niciunul dintre cei răi nu este copil.

3. Convertiţi în limbaj formal şi natural propoziţiile: 2p


Toţi oamenii sunt harnici.

Niciun elev nu ştie logică.

Unii ingineri sunt catolici.

Unele mamifere nu sunt vertebrate.

Pași de urmat: a. recunoaştem propoziţia categorică (SaP, SeP, SiP, SoP) şi


identificăm subiectul si predicatul logic;
b. trecem propoziţia din limbaj natural (Toţi oamenii sunt harnici) în limbaj formal (SaP).

4. Obvertiţi în limbaj formal şi natural propoziţiile: 1,5p


Unele metale sunt lichide.
Toate greşelile sunt iertate.
Nicio sărbătoare nu se numeşte Dragobete

S-ar putea să vă placă și