Sunteți pe pagina 1din 10

DEZVOLTAREA PERSONALĂ

LA COPII
PSIH. POPA MIHAELA CAMELIA
ȘCOALA ‘’G. GALACTION’’ MANGALIA
15 MAI 2017
1.CE ESTE DEZVOLTAREA PERSONALĂ?

Proces de schimbări ce se
produc de la concepție
pâna la stadiul terminal.

Din punct de vedere


educațional, DP se
realizeaza pe tot parcursul
Scopul –adaptare activă și
vieții in contexte variate
creativă la mediul
de predare-învățare-
înconjurător.
dezvoltare variate:
formale, informale,non-
formale

Descoperirea propriilor
resurse interioare si
Implică niveluri diferite:
identificarea soluțiilor în
biologic psihologic, socio-
rezolvarea propriilor
cultural, spiritual.
probleme oricare ar fi
acestea.
2. DIMENSIUNILE ‘’LIFE-SPAN DEVELOPMENT’’

DEZVOLTARE DEZVOLTARE DEZVOLTARE SOCIO-


BIOLOGICĂ COGNITIVĂ EMOȚIONALĂ
• Creșterea și • Dezvoltarea • Relații cu ceilalți;
modificarea procesolor psihice : • Gestionarea
corpului(modificări la senzații, percepții, emoțiilor;
nivelul creierului, gândire, limbaj, • Impactul cu familia și
mușchilor, organelor memorie, imaginație, societatea.
senzoriale,deprinderi învățare.
motrice,mers scris,
nutriție etc.).
3. TEORIA DEZVOLTĂRII PSIHOSOCIALE DUPĂ ERIK ERIKSON
(PUNE ÎN LUMINĂ RELAȚIA ÎNTRE DEZVOLTAREA
PSIHOLOGICĂ A INDIVIDULUI ȘI CONTEXTUL SOCIAL)
Bebelușul Copilul mic (1- Copilăria Copilăria Adolescen Maturitatea Maturitatea Maturitatea
(0-1an) 3 ani) timpurie medie și ța(10- timpurie(20- mijlocie(40- târzie(peste
(3-5 ani) târzie(5/6 20ani) 40ani) 60 ani) 60 ani)
ani-10 ani)
Dezv. Se dezvoltă În funcție de În funcție de Conturarea -se implică și -evoluție și -pensionarea
sentimentu Sentimentul cum își performanțe identității își asumă producție; asociată cu
lui de autonomiei organizează le obținute la vs confuzie relația de -Stagnare depresia,
încredere vs personale vs mediul, copilul învățătură, identitară; cuplu; asociată cu disperarea;
neîncredere rușine și își dezvoltă distingem Exersează -e în căutarea lipsa -este
fața de îndoială. sentimentul silitorul vs roluri unui job satisfacțiilor. perioada
mamă; de inițiativă vs delăsătorul. diverse. -oscilant în bilanțului(rea
În mediu, sentimentul Copilul își ceea ce lizări,
prin de vinovăție. dezvoltă privește insatisfacții);
extrapolare. competențe. cariera(sunt Dezintegra
sau nu pe rea/exitus.
drumul cel
bun).
4. APLICAȚII ALE TEORRIEI LUI E. ERIKSON, PENTRU
PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI
Programele școlare permit prescolarului Provocările adolescenței
Școala elementară
libertatea de explorarea lumii Adolescentul e in căutarea propriei
înconjurătoare; Cadrului didactic îi revine sarcina de a
identități (întrebări existențiale) și
crea acea atmosferă care să implice
Asigurarea unor materiale care să –i personalități ( inteligență, aspirații,
învățarea prin descoperire, provocând
stimuleze imaginația; interese, valori, motivație, gândire,
copilul să experimenteze situații care i-ar
autoexplorare, aspecte privind orientarea
Apare critica-poate genera anxietate, putea garanta succesul, prin identificarea
școlară și profesională, hobby-uri, sport,
frustrare. unor soluții multiple.
muzică etc.).

Profesorul- prin examinarea propriei vieți, prin


autoobservare și prin raportare la rolurile pe care le
joacaă din punct de vedere personal, profesional, social, Educatorii devotați sunt modele pentru
va reusi sa ajute tinerii în a avea relații autentice, pozitive
cu cei din jurul lor.
generațiile viitoare.
La nivel de , va reusi nu numai sa educe, sa disciplineze, OMUL SFINȚEȘTE LOCUL!
dar si să dezvolte empatia, toleranța,
încrederea,echilibrul emoțional.
5. DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎNCEPE ÎN FAMILIE
Familia are și o funcție
Familia este cel dintâi cadru educativă
social
Familia, ‘’Familia este cea mai Cei 7 ani de acasă,,ca
factor decisiv Este prima școală care necesară școala de
pregătește copilul pentru
și lipsa lor,
de socializare omenie.’’
viață(oferă siguranță liniste, marchează destinul
și educație Lipsa educației și a
afecțiune, încredere necesare fiecărui om.
pentru copil asistenței familiale
pentru dezvoltarea normală a
conduce la delincvență și
copilului
la privare de
libertate(statisticile
judiciare)

Copiii sunt
Viața în familie este ‘’copii’’reușite sau
Are rol reglator prima școală a Familia oferă patternuri mai puțin reușite ale
între emoțiilor (copilul comportamentale, părinților lor.
interacțiunea învață sa recunoască copilul învață prin
copilului cu emoțiile și imitație/mimetism și Ce văd și ce aud în
mediul reacțonează în contagiune directă. casă de la părinți
consecință0. aceea fac.
6. ȘCOALA CONTINUĂ MUNCA PĂRINȚILOR(PĂRINȚI
ARHITECȚI- PROFESORI INGINERI)

Părintele este un educator bun în


condițiile în care dispune de
maturitate emoțională și intelectuală,
acționează responsabil, creativ și
flexibil și receptiv la propriile nevoi
cât și la nevoile copilului.

Copilul, în funcție de nivelul de


înțelegere și particularitățile de
Cadrul didactic este înzestrat
vârsta , devine eroul propriului
cu o anumită cunoaștere și cu
destin(își formează priceperi,
un arsenal de metode și
deprinderi, competențe,
tehnici, prin intermediul cărora
gândire critică, acționează,
poate transmite cunoștințe,
interacționează...are toată
valori și norme sociale.
libertatea de a face ceva
pentru el și pentru ceilalți).
7.MODEL DE ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
TU NU EȘTI OK
EU SUNT OK
MĂ SUPRAEVALUEZ ȘI ÎL DEVALORIZEZ PE CELĂLALT.
Mă accept așa cum sunt, îl accept și pe celălalt
Exemplu
‘’Care e problema? Să căutăm împreună cea mai bună soluție!’’
‘’Sunt mai bun decât tine, așa ca las-o baltă’’.
Circumstanțe
Circumstanțe
Persoane
Persoane ‘’Poziții de viață’’, ca strategie de valorificare
a experienței
‘’Ok-ul Corral’’, al lui Franks Ernst oferă 4
moduri de a vedea relațiile cu sine însuși și
cu ceilalți.
EU NU SUNT OK TU EȘTI OK
Mă devalorizez și îl devalorizez și pe celălalt. Mă devalorizez și îl supraevaluez pe celălalt.
Exemplu Exemplu
‘’Nu suntem în stare, mai bine renunțăm.’’ ‘’Eu nu știu. Tu ești mai bun decât mine.Descurca-te!’’
Circumstanțe Circumstanțe
Persoane Persoane
SFÂRȘIT

Apoi cresc și ajung să trăiască


ceea ce au învățat.
Copiii învață ceea ce trăiesc. (Dorothy Lau Nolte)

Ei sunt moștenirea
părintească.
Dincolo de ea, ei iși creează în
permanență harta personală.
BIBLIOGRAFIE

• ELENA ANGHEL, PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI PE TOT PARCURSUL VIEȚII, EDITURA FOR YOU, 2011.
• ROBERT D. FRIEDBERG ȘI COLABORTORII, TEHNICI DE TERAPIE COGNITIVĂ PENTRU COPII ȘI
ADOLESCENȚI, EDITURA ASCR, CLUJ- NAPOCA, 2013.
• RICHARD NELSON-JONES, MANUAL DE CONSILIERE, BUCUREȘTI, EDITURA TREI, 2009.
• http://www.despresuflet.ro/forum/workshop-f35/ateliere-de-dezvoltare-personala-pentru-adolescenti-
t3991.html
• https://jurnalspiritual.eu/familia-si-rolul-ei-in-viata-copiilor/