Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE ACTIVITATE

Unitatea de invatamant: CSEI Negresti-Vaslui


Data:12.04.2018
Clasa I-a
Propounator: Mardare Elena
Aria Curriculara: Terapie Educationala Complexa si Integrata-Ciclul primar
Disciplina: Formarea Autonomiei Personale
Activitatea: Rolul fructelor
Tipul activitatii: Consolidarea si sistematizarea cunostintelor
Scopul activitatii: Formarea si exersarea abilitatilor psiho-motrice generale
Obiective operationale:
- Cognitive
O1- Sa identifice pomii cu roadele lor
O2- Cum trebuie sa fie fructele consumate
O3- Efectele consumului de fructe asupra sanatatii noastre,
Strategii didactice:
a- Metode si procedee: conversatia, observarea, explicatia, demonstratia
b- materiale -(mijloace: fise de lucru cu diverse fructe, tabla, creta colorata,etc
Forma de organizare: Frontal- individual
Durata 45 minute
nr. Secventele min. Desfasurarea activitatii metode,procedee
crt lectiei
Momentul 2 Pregatirea materialului necesar activitatii si Conversatia
1. organizatoric asigurarea unui climat psihoafectiv propice
desfasurarii activitatii

2. Captarea 3 Scurta recapitulare- enumeram fructele cunoscute Conversatia


atentiei

3. Anuntarea 5 - Enumeram fructele cunoscute si rolul lor in Explicatia


temei viata noastra

4. Desfasurarea 30 - Vom prezenta fructele din tara noastra si fructele Conversatia


activitatii din alte tari Explicatia
- Rolul si importanta consumului de fructe Demonstratia
- Vom identrifica fructele de pe fisele de lucru
- Cum trebuie sa fie fructele in momentul
consumului

5. Fixarea 5 - Scurta recapitulare a lectiei Conversatia


cunostintelor - Aprecieri verbale atat individual cat si in grup
Evaluarea