Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data; 28.03.2008 propunător-prof. Năstase Petronela


Clasa; a VII-a- B
Disciplina; Terapia tulburărilor de limbaj
Tipul de terapie; dislalie
Tema ;– corectarea sunetului ,, R”
Tipul de lecţie; consolidare
Metode şi procedee; imitaţia , demonstraţia,exerciţii de gimnastică articulatorie, conversaţia euristică, analiza mişcărilor articulatorii în faţa
oglinzii(să ştie să execute la cerere sau împreună),explicaţia, analiza fonetică, analiza grafică a cuvintelor , exerciţii speciale., exerciţii generale.
Mijloace şi materiale necesare; oglindă logopedică, litere, fişe de cuvinte,de lucru,calculator sau lap-top, felicitare, carioci, marker, hârtie, imagini
Bibliografie ; Iolanda Mititiuc-Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj,- 1996, ed. Ankarom, Iaşi
Constantin Cucoş-Pedagogie- 2003, Iaşi
Emil Verza-Tratat de logopedie, vol. I, ed.Fundaţiei Humanitas, 2003, Bucureşti
Ecaterina Vrăjmaş,Cornilia Stănică- Terapia tulburărilor de limbaj ed.Didactică şi pedagogică R.A.1997, Bucureşti.
Obiective generale;
Capacitatea de discriminare vizuală , fonetică.
Formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare orală şi scrisă.
Formare şi dezvoltarea deprinderii de exprimare corectă atât oral cât şi în scris.
Formarea şi dezvoltarea deprinderii de pronunţie corectă a cuvintelor, propoziţilor.
Înlăturarea poziţiei greşite de articulare.

Obiective de referinţă (sau terapeutice);


-Dezvoltarea motricităţii aparatului fonoarticulator
-Dezvoltarea auzului fonematic
-Obţinerea sunetului deficitar
-Formarea cuvintelor prin adiţie sau substituţie în care să existe sunetul deficitar
-Analiza fonetică şi grafică a cuvintelor

Obiective operaţionale; la sfârşitul lecţiei eleva va fi capabilă să;


- 1să.identifice sunetul deficitar în cuvinte
- 2 să.recunoască poziţia sunetului ,, r” în cuvânt- fonetic
- 3 să.redea sunetul corect
- 4. să formeze cuvinte paronime
- 5. să despartă cuvintele în silabe
- 6.să completeze cuvinte
- 7.să denumească după imagini cuvântul ce conţine sunetul deficitar
- 8.să identifice poziţia corectă de articulare a sunetului
- 9.să execute corect exerciţiile de gimnastică

Desfăşurarea lecţiei

Momentul lecţei Ob.ope Conţinutul lecţiei Strategii didactice-resurse Evaluare


raţionale Metode şi procedee, materiale,
timp
Momentul organizatoric 'Pregătire elevului pentru lecţie
1
Captarea atenţiei Ob.1 'Prezentarea materialului stimul
Explicaţia,
Prezentarea obiectivelor conversaţia lap-top
Încercăm să pronunţăm corect. 1
lecţiei
sau calculator
Exemple de cuvinte ce conţin r
Recapitularea Ob.2,5
Anotimpurile anului, simboluri. imagini
elementelor însuşite
flori,legume ,fructe, cereale
anterior
Ob.9
ex.de gimnastică generală
explicaţia Discriminarea
Exerciţii de gimnastică pentru 2 auditivă
Exerciţii pentru antrenarea motricităţii - faciale
*dezvoltarea motricităţii - labiale
aparatului fonoarticulator - linguale -explicaţia, demonstraţia
onomatopeele 3
Imitarea sunetelor din Exerciţi de gimnastică
natură Ob.9 *exerciţii speciale articulatorie oglinda
1.Exersarea vibrării limbii- Motivaţia, dorinţa
limba se scoate între buze obrajii demonstraţia de corectare a
se umflă puternic 2 sunetului deficitar
2.Limba stă tot între buze dar de
data aceasta buzele vibrează, explicaţia
elevul fiind pus să sufle pentru a 4
face limba să vibreze Munca
3.Pe vârful limbii se aşează imitaţia independentă
confete sau bucăţele mici de demonstraţia
hârtie.Copilul este pus să apese exerciţiul
vârful limbii de cerul gurii apoi
printr-o suflare bruscă să arunce
hârtiile afară.
4.Cel al suflării într-o foaie de
hârtie sau balon.
Formarea cuvintelor
analiza - fonetică a cuvântului
Ob., 4 - grafică a cuvântului
ş-j ; t-d; f-v; scrierea lor
p–b c-g s– z imitaţia Discriminarea
*dezvoltarea auzului vizuală şi auditivă
fonematic stabilirea locului sunetului-fonetic
grafic
iniţial, mijloc(median), final Jocuri de cuvinte-paronime
Dirijarea învăţării obţinerea cuvintelor 6
*cuvinte ce conţin sunetul Exerciţiul oral - fişe de cuvinte
deficitar Obţinerea sunetului deficitar sau scris
Ob.8 Limba în formă de lopată la baza
incisivilor superiori.

prin adiţie şi substituţie a unei


Ob.6 'Completează cuvântul cu sunetul litere7
deficitar-citeşte cuvintele
. fişă de lucru
Asigurarea retenţiei şi 'Priveşte aceste imagini 6
transferului Discrimiare vizuală
Ghiceşte poziţia sunetului ,,R”,
Ob.2,1
iniţial, mijloc sau final 2
'Introducerea sunetului deficitar: explicaţia
Ob.3 - în ghicitori Are mâini are picioa demonstraţia
Realizarea feedback-ului -în proverbe Cine are carte are....
Meseria brăţară de aur.Ai carte ai.
-Maxima moralia Prin virtute nu....
-în cântec fişă de lucru
-în poezie memorare – o strofă 3
autodictare
Aprecieri verbale Recompensa
Evaluarea
performanţelor obţinute

pe calculator sau hârtie


3

O mie- Vank
Părinţii de Ana Blandiana
3
Felicitare
2

Felicitare- Citeşte şi găseşte cuvintele greşite..Priveşte imaginile.

Lăclămioala

Spe ca lunaMaltie să-ţi


aducă note mai bune şi mult spol la învăsat
multă buculie Sănătate.alături de cei dagi...
Domnisoaa logoped
28 Martie 2008

. Maria , Magdalena si mama sa.Ingerul le spune de ce-l cautati pe cel viu printre cei morti. 2.Intrarea triumfătoare a Mântuitorului în Iersalim, care a fost primit cu flori, cu
crenguţe de maslin