Sunteți pe pagina 1din 1

Unicitatea satului Holercani.

Printre dealuri cu pante domoale, cu podișuri și culmi întinse, cu văi și vâlcele, se află
frumosul meu sat, Holercani. Înconjurat de pădure, peșteră și de râul Nistru, acesta
reprezintă spațiul ideal pentru a fi vizitat mereu de oamnei în căutare de noi locuri și
dornici de a explora frumos, Moldova. Satul are o istorie veche, reușind pe parcursul
vieții lui să nască și să crească legende. Holercani a fost atestat la 26 ianuarie 1466.
Dintr-un hrisov domnesc rezultă că Ogorilcu era proprietarul ocinei și al satului.
Numele de persoană Ogorilcu a stat la baza denumirii satului, cu sufixul –ani- Horilcani
și mai apoi Holercani. Satul este situat în centrul Republicii Moldova, pe malul drept al
râului Nistru. Locurile istorice deosebite din satul meu natal sunt impresionante.
Pădurea din marginea satului, are un peisaj nemaipomenit, brazii înalți și veșnic verzi
reprezintă satul ca fiind unul cu oameni harnici și gospodari. Minunatele păsări
călătoare vâslesc în înălțimi, ducând pe aripile lor cântecele pădurii. Printre ierburile
mari se zăresc diverse specii de flori , ce încântă fiecare trecător. Una dintre cele mai
rare plante întâlnite în Republica Moldova, și-a găsit casa pe meleagurile noastre,
purtând denumirea de laleaua pestriță. Suntem foarte norocoși, pentru că în inima
pădurii locuiesc diverse specii de animale și păsări. În iarba mângâiată de soare, printre
crengile copacilor, se zăresc căprioare ce-și duc traiul în liniște și pace, aici, la noi. Aici
totul te îndeamnă la visare, iar sufletul ți se umple de bucurie. Pe malul bătrânului
Nistru este situată biserica Sfântul Ierarh Nicolaie, întemeiată în 1888, cu credință
ortodoxă, hramul căreia se sărbătorește pe 22 mai. Chiar dacă aceasta este așezată pe
malurile Nistrului, niciodată nu a fost inundată de apele lui, iar în zilele de sărbătoare și
în fiecare duminică, se adună toți oamenii din sat la slujebele ținute de preotul
Grigoriev Emanoil, care a pus suflet, dăruire și credință în acest sfânt lăcaș de-a lungul
mai multor ani. Nu în zadar se spune că la Holercani sunt cei mai credincioși oameni.
Nu aș putea să nu menționez și de peștera din sat, unde pe vremea războaielor
locuitorii își găseau ascunzișul în ea. Se spune că lungimea ei e de 2 km, iar drumul
duce tocmai până la intrarea în sat. Mulți oameni au încercat să ajungă până la capătul
peșterii, dar nimeni nu reușit. Satul Holercani este baștina scriitorului Sergiu Nica. De
asemenea pe teritoriul satului au fost filmate filmele : ”Făt-Frumos”, ”Dimitrie
Cantemir”, fapt ce ne face mândri. Dispunem de stemă, drapel și chiar de imn,
ducându-i cu ele faima prin toată Moldova. Noi, locuitorii acestui frumos sat, îi scrim
istoria zi de zi și păstrăm cu demnitate și recunoștință bogățiile ce le deținem.
Holercani, Holercani, satul meu iubit. Nu de ieri , nu de azi , eu te-am îndrăgit.
Vă îndemn să descoperiți locuri noi și să îmogățiți materia cenușie, pentru că se
merită!