Sunteți pe pagina 1din 62

VATRA

DORN
EI

08.06.2019
FIŢI BINEVENIŢI LA
VATRA DORNEI
DORNA a fost şi este un nume ce vibrează în conştiinţa unei istorii pline de
frământări, de jertfe şi de împliniri (oraş-staţiune) în care visele nu se sfârşesc
niciodată, ea este locul în care s-au născut legende şi nemuritoarele farmece ale
zeiţelor , din ale căror cupe erau serviţi zeii cu apele minerale tămăduitoare, ale
nemuririi.

DORNA a fost şi este o zonă de vis, aşezată în inima munţilor Bucovinei, în care
pulsează, spre înălţimile cele mai îndrăzneţe, dorinţa unei vieţi de a face, din ea
însăşi, ceea ce înaintaşii au voit-o din tot dinadinsul: o gură de rai...

DORNA a fost şi este un adevăr, sau poate locul în care cu toţii ne-am dorit să trăim.

09:02:35
LEGENDA DORNEI

GEOGRAFIE
MUZEE
BISERICI

ALTE
OBIECTIVE TURISTICE
08.06.2019
CORESPONDENŢE
MUZEE

MUZEUL
MUZEUL
DE
ETNOGRAFIC
ŞTIINŢELE
NATURII

08.06.2019
•BISERICA NAŞTEREA
MAICII DOMNULUI

•MĂNĂSTIREA SFÂNTUL
DIMITRIE

•CATEDRALA SFÂNTA
TREIME

• BISERICA
ROMANO-CATOLICĂ

08.06.2019
Legenda Dornei
Bătrânii povestesc în legătură cu numele de Dorna a oraşului
următoarea legendă. Dragoş Vodă, „descălecătorul” Moldovei a venit să
vâneze în părţile noastre.

Aici a întâlnit o fată frumoasă ca o zână, cu păr bălai şi cu


numele de Dorina. Dragoş a plecat la vânătoare şi într-o pădure deasă i
s-a arătat o căprioară pe care a început să o urmărească. Căprioara iute
de picior, a scăpat însă mereu de săgeţile vânătorului, dar ostenită, s-a
oprit pentru o clipă să-şi tragă sufletul lângă un brad cu trunchiul gros.
Dragoş a întins arcul şi a tras. De după copac s-a auzit un ţipăt
omenesc de durere şi căprioara a făcut un salt, după care s-a pierdut în
pădure. Dragoş s-a apropiat de brad şi a văzut că în locul căprioarei o
ucisese pe frumoasa Dorina. Plin de remuşcări Dragoş a înmormântat-o
chiar pe locul unde fusese ucisă şi în amintirea ei a botezat locul şi râul
din preajmă Vatra Dornei, devenită în timp Vatra Dornei de azi. Pe fată o
chema Dorina, aşa cum se numesc şi astăzi multe fete din partea locului
şi sunt alintate de cei apropiaţi Doruţa sau Dorna.

08.06.2019
Documentele atestă că locuitorii aşezaţi aici au pătruns în împărăţia
pădurilor, a munţilor, fugind fie din partea estică a ţării, cutreierată de-a lungul
vremurilor de războaie şi jafuri , fie din cea vestică de peste munţii din
Transilvania. Groaza şi teama de jafuri, de căderea în prinsoare şi în robia
invadatorilor, sau a morţii, i-a determinat pe oameni să fugă şi să-şi găsească un
refugiu şi adăpost aici.
Locul în care s-a născut Dorna a fost din întâmplare aşezat la o răscruce
de drumuri naturale, cele ale apelor Dornei şi Bistriţei Aurii, care se adaugă celor
de uscat, ce au apărut pe linia de contact dintre munte şi depresiune.

08.06.2019
Vatra Dornei este înconjurată de o
serie de munți joși și mijlocii, cu structura
cristalină, cu aspect de muncele, alcătuiți din
culmi rotunjite care coboară în trepte:
- în nord-est Barnarelu (1321 m), prelungirea
masivului Giumălău;
-în sud Dealu Negru (1302 m);
-în nord Runcu (1155 m), partea terminală a
Munților Suhardului, situați în unghiul de
confluență a Bistritei cu Dorna.

08.06.2019
Dincolo de aceste culmi din imediata apropiere a orasului, se
ridică spre sud zidul vulcanic al Munților Călimani, spre est
munții cristalini ai Bistriței și masivele Giumălău-Rarău, iar spre
nord culmile Suhardului, toate acestea conferind un pitoresc
deosebit cadrului în care este așezat orașul Vatra Dornei.

Sub raport climatic, Vatra Dornei se caracterizează prin temperaturi


medii anuale de 5 gr. C (media lunii iulie 15 gr. C iar media lunii
ianuarie -6 gr. C). Cantitatea medie anuală de precipitații trece de
600 mm iar numărul zilelor cu strat de zapadă este de peste 120,
fapt foarte important pentru practicarea sporturilor de iarnă.

08.06.2019
MUZEUL ETNOGRAFIC
Muzeul Etnografic din Vatra Dornei oferă o imagine retrospectivă
bogată asupra civilizaţiei tradiţionale montane bucovinene şi din zona
Vatra Dornei.
Muzeul se află în fosta clădire a Primăriei oraşului construită în 1897 şi
declarată monument istoric.
Aici vei găsi o expoziţie permanentă ce oferă o imagine retrospectivă şi
completă asupra civilizaţiei tradiţionale din zona Bucovinei şi din Vatra
Dornei, abordînd toate domeniile şi genurile creaţiei populare.
Sunt înfăţişate elemente arhitecturale tradiţionale, ceramică, ţesături
de interior, portul popular, datinile şi obiceiurile din această zonă,
obiceiuri de nuntă.

08.06.2019
08.06.2019
Arhitectura este reprezentată prin macheta unei case
tradiţionale tipice pentru zona Vatra Dornei. Se pot observa elemente
de construcţie unice printre care şi stâlpi şi portiţe de cerdac,
ornamentate cu simboluri astrale vechi.
Muzeul pune la dispoziţia turiştilor obiecte de ceramică, dintre care
ceramica neagră de la Marginea este de departe cea mai
spectaculoasă, cu forme elegante.
Cergile, ştergarele din lână, cânepă şi bumbac sunt expuse în
sectorul destinat decoraţiunilor tradiţionale de interior. Acestea oferă
un spectacol cromatic bogat, obiectele fiind realizate manual şi
recunoscute la nivel naţional.
Creaţia în lemn este, de asemenea, bine reprezentată, la fel
ca şi obiectele din corn.
Portul este clasificat pe zonele etnografice, fiind acoperită
întreaga paletă de îmbrăcăminte tradiţională şi încălţăminte, de la
sumanele groase de iarnă, până la opinci.

Apasă aici pentru a obţine locaţia

08.06.2019
Muzeul de Ştiinţele Naturii
şi Cinegetică
• Muzeul de Ştiinţele Naturii şi
Cinegetică Vatra Dornei apare ca
instituţie culturală de interes public în
anul 1956.
În momentul de faţă muzeul îşi
desfăşoară activitatea în acceeaşi
locaţie de 36 de ani.
Este constituit din 2 secţii : Secţia de
Faună şi Floră din zona Dornelor şi
Secţia de Cinegetică din judeţul
Suceava.
• Exponatele de faună şi floră sunt
prezentate redând aspecte din mediul
lor natural ceea ce dă un plus de
atractivitate pentru publicul vizitator.
08.06.2019
• Este prezentat şi un interior vânătoresc realizat cu obiecte din coarne
căzute, blănuri, fazani şi capete de căprior naturalizate.
Ultima sală este Sala Trofeelor unde sunt expuse trofee de blană,
trofee de coarne şi trofee de colţi de mistreţ, unele chiar medaliate.
În cadrul muzeului se organizează şi expoziţii temporare. În momentul
de faţă, muzeul găzduieşte o expoziţie din lumea nevertebratelor.

08.06.2019
Biserica Nașterea Maicii
Domnului
• A fost construită în anul 1905 de către comunitatea germană din oraș
ca biserică luterană. După emigrarea germanilor în anul 1940, biserica
a fost preluată de statul român care a oferit germanilor emigranți o
despăgubire. Trecută în anul 1947 în folosința comunității ortodoxe, ea
a fost lărgită în perioada 1984-1993, dându-i-se actuala formă după
stilul moldovenesc.

08.06.2019
CRUCEA DE JURĂMÂNT
A BEŢIVILOR
• La baza dealului Runc, într-un parc amenajat lângă Biserica "Nașterea
Maicii Domnului", s-a aflat până prin anii '60 ai secolului al XX-lea o
cruce de piatră pe care s-a săpat inscripția: "în amintirea părăsirii
beuturii alcoolului - 1894".
• Într-o duminică de septembrie a anului 1894, după slujba de la biserică,
mai mulți credincioși ortodocși din localitate au fost puși de preot să
jure, în fața unui butoi plin cu rachiu, că se lasă de băut. Butoiul a fost
blestemat și îngropat la o răspântie de drumuri, în sunetele buciumelor
și bubuitul pistoalelor. Pe locul unde a fost îngropat butoiul s-a ridicat
un monument care să amintească dornenilor de acest eveniment.
• În ziarul "Deșteptarea" din Cernăuți a fost publicată următoarea știre:
"Din Vatra Dornei primim știrea ca toți frații noștri de acolo s-au lăsat
de băuturile cele otrăvitoare și trei români, anume George Boancheș,
Toader a lui Istrati Nacu și Toader Lucasievici. Dornenii au mai ridicat o
cruce tare frumoasă de piatră care, după slujba cu sobor, a fost sfințită
cu mare pompă. Pe cruce a fost scris: spre memoria părăsirii băuturei
rachiului".
• În anii '60 ai secolului al XX-lea, un secretar de partid, Ioan Iacoban,
deranjat de prezența în localitate a "Crucii Bețivilor", care devenise un
fel de obiectiv turistic, a spart-o cu un ciocan. După acel moment, soția
și cei trei fii ai săi au murit în împrejurări misterioase. 08.06.2019
08.06.2019
IZVORUL SENTINELA
• Izvorul Sentinela este un izvor de apă minerală, situat în parcul central
al municipiului Vatra Dornei, în spatele Cazinoului Vatra Dornei.

• Acest izvor de apă minerală a fost descoperit în anul 1871 și amenajat


în anul 1896. În decursul timpului, izvorul a purtat mai multe denumiri.
Inițial a fost numit Izvorul Falkenhayn, după numele fostului ministru al
agriculturii al Austro-Ungariei. Ulterior a primit numele de Izvorul
Sentinela în cinstea societății culturale patriotice cu același nume, care
a activat în orașul Vatra Dornei. După anul 1948 izvorul a fost numit 23
August, iar după Revoluția din decembrie 1989 a revenit la denumirea
de Sentinela.

08.06.2019
CAZINOUL
• Clădirea, numită și Cazinoul Băilor sau Pavilionul Central al Băilor, a
îndeplinit de-a lungul timpului mai multe funcțiuni: sală de jocuri de
noroc, sală de concerte și spectacole, precum și club muncitoresc.
• Aprobarea pentru construirea unui cazinou la Vatra Dornei a fost
acordată în urma intervenției primarului Vasile Deac (1875-1902) la
împăratul Franz Joseph al Austriei. În timpul audienței, primarul l-a
convins pe monarh de necesitatea construirii unui cazino pentru turiștii
veniți la băi.
• Cazinoul a fost construit în stil eclectic, cu unele note ale Renașterii
germane. Din punct de vedere arhitectonic, ea seamănă cu Cazinoul
din Baden. În interior se aflau trei policandre de cristal de Murano, la
început cu lumânări, apoi cu becuri.

08.06.2019
Cazinoul din Baden

08.06.2019
• În cazinou se afla o sală de teatru, o bibliotecă, un restaurant, o
cofetărie, spații de utilitate publică. Printre cei care au trecut pragul
cazinoului din Vatra Dornei au fost împăratul Franz Joseph, arhiducele
Franz Ferdinand, dar și personalități românești precum Lucian Blaga,
Nicolae Iorga, Corneliu Zelea Codreanu, generalul Gheorghe Argeșanu,
Nichifor Crainic, A.C. Cuza, generalul Ion Antonescu, Emil Bodnăraș,
Eugen Jebeleanu, Mihai Beniuc, Zaharia Stancu, Gheorghe Gheorghiu-
Dej și Chivu Stoica.

08.06.2019
Mănăstirea Sfântul
Dimitrie
La poalelel Bârnărelululi, într-un decor de un verde
mătăsos, pe fondul falnicei păduri de brad care de veacuri
străjuieşte aşezarea, acolo unde pâraiele gureşe în
învălmăşarea lor se adună în undele râurilor Dorna şi Bistriţa
Aurie să le întregească cursul, s-a construit , între milenii o nouă
mănăstire. La ceas de rugăciune, de linişte şi meditaţie , doi
oameni minunaţi din fosta răzăşie a Ciocăneştilor, Irina şi
Gheorghe Tomoioagă, s-au hotărât ca pentru pacea şi liniştea
sufletelor lor şi ale celor doi copii ai lor (Dimitrie şi Ioana), spre
lauda lui Dumnezeu, să înalţe o sfântă mănăstire ca local
monahal de inchinăciune, iar lângă el un adăpost creştin, în care
să-şi găsească alinare şi siguranţă oameni care, ajunşi la vârsta
bătrâneţii, cu sănătatea subrezită, ce nu mai au alt sprijin. Pentru
această faptă creştinească şi pentru alte ctitorii din satul lor ei au
primit binecuvântarea Î.P.S Pimen, arhiepiscopul Sucevei şi
Rădăuţilor.

08.06.2019
08.06.2019
TEMPLUL MARE
Unele documente din secolele XIV-XV menționează trecerea
prin aceste locuri a caravanelor evreiești care călătoreau din Polonia,
prin Cernăuți și Iași, către Marea Neagră sau către Bistrița. Caravanele
se opreau de Șabat în localitățile unde găseau hanuri evreiești și
alimente cașer. În 1774, trăiau la Câmpulung 9 familii evreiești cu 45 de
suflete.
Ca urmare a ponderii evreiești majoritare, evreii Schloime
Pistiner, Jankel Druckmann și Meschulem Druckmann au făcut parte
din Consiliul orășenesc. Evreii îndeplineau și funcții publice; ei lucrau
ca judecători la Tribunalul districtual, la Oficiul de cadastru, la Biroul de
impozite, la Poștă. De asemenea, erau mulți avocați evrei.
Comunitatea evreilor din Vatra Dornei a fost condusă de Jakob
Antschel (până în 1914), Leib Arje Hauslich (interimar în perioada
primului război mondial), apoi Meschulem Druckmann, Jakob
Druckmann, Jakob Schieber și din 1931, avocatul Dr. Moses Dollberg
(care a condus comunitatea timp de 10 ani).

08.06.2019
Evreii lucrau în industria cherestelei, printre fabricile deținute
de evrei fiind fabrica “Moldova” și gaterul lui Mosses Paecht și Aharon
Katz. Cel mai bogat industriaș era Nathan Klipper. Majoritatea
croitorilor, cizmarilor și instalatorilor erau evrei. Singura tipografie din
oraș a aparținut lui Pinkas Rosenstrauch și mai târziu fraților Schaffer.
Prima sinagogă din Vatra Dornei (Templul Mare) a fost
construită în perioada 1898-1902 pe un teren dăruit de Biserica
Ortodoxă sub dealul Runc. [1] Tot la începutul secolului al XX-lea a fost
construită o sinagogă mai mică pe strada Luceafărul. Conducătorul
spiritual al comunității a fost rabinul Fraenkel, urmat de rabinii
Margosches (tată și fiu).
În cele două sinagogi se dezbăteau ocazional subiecte legate de
sionism sau de alte probleme naționale evreiești. De asemenea, mai
existau și două mici case de rugăciune: “Wiznitzerschul” și
“Handwerkerschul”.
În perioada deportării evreilor din octombrie 1941, în templu s-
au ascuns câțiva evrei, care au fost scoși cu forța de aici. În tavanul
albastru se mai vedeau prin anii 2000 găurile de la gloanțele trase
atunci. [6] La mijlocul anilor '50 ai secolului al XX-lea, templul era plin
cu ocazia slujbelor, iar evreii trebuiau să-și plătească locul în sinagogă
de sărbătoarea Anului Nou evreiesc.

08.06.2019
08.06.2019
Biblioteca Municipală
G.T.KIRILEANU
Edificarea unui asemenea monument istoric, precum
biblioteca municipală, a fost în strânsă legătură cu planul de
transformare a oraşului Vatra Dornei într-o staţiune de nivel
european. Construcţia a reprezentat mai mult o necesitate a
sfârşitului de secol XIX; mai exact, după ce la data de 16 aprilie
1898, Societatea Culturală Română “Sentinela" a intrat în
legalitate, aceasta a avut nevoie de un sediu încăpător. Se voia
a deveni un loc de întâlnire şi, după cum se menţionează în
lucrarea lui Eugen Nesciuc, "Călindariul poporului bucovinean pe
anul ordinar 1902", capitolul "Palatul Naţional Român din Vatra
Dornei", publicată în anul 1903 la Cernăuţi, "un focar de cultură
(...) şi un argument demonstrativ al dorului de lumină, de ştiinţă
şi cultură al românilor dorneni".

08.06.2019
• Cu toate că edificiului cultural i s-a atribuit
numele de Palatul Naţional Român, conform
informaţiilor furnizate de către grupul online
Dorna-Watra, până în 1918, acesta a fost
cunoscut drept "Casa domnească". Probabil,
acest nume a influientat şi aplicarea, pe
frontispiciul clădirii, devizei societăţii româneşti
de atunci, "în unire e putere", ce poate fi
văzută şi în prezent. Totul a funcţionat precum
se dorise, până când, în toamna anului 1914,
s-a dictat mobilizarea generală de începe a
Primului Război Mondial; astfel, o mare parte
din exponatele muzeului au fost depozitate în
lăzi şi date în grija soţilor Eugenia şi Samuil
Ioneţ, iar cărţile ascunse în gospodăriile
membrilor societăţii.
• Din lucrarea "Nostalgii feroviare", redactată de
George Timu, aflăm că, după ce a participat la
inaugurarea tunelului feroviar de la
Mestecăniş, împăratul Kaiser Franz Josef I a
fost găzduit într-una din camerele de la etajul
Palatului Naţional Român, doar pentru a se
convinge de frumuseţea realizării arhitectonice
a primarului Vasile Deac.
08.06.2019
PRIMĂRIA

08.06.2019
Biserica romano-catolică
A fost construită pe locul unde s-a aflat anterior o biserică de
lemn, care fusese mutată în 1895 în cimitirul catolic și transformată în
capelă mortuară. Hramul bisericii este Schimbarea la Față a lui Isus și
se sărbătorește la 6 august.
Deasupra altarului bisericii parohiale se află un complex statuar
reprezentând scena de pe Calvar: Isus răstignit, încadrat de sfânta
Fecioară îndurerată, apostolul Ioan și Maria Magdalena la picioarele
crucii. Pe boltă, deasupra acestui complex statuar este reprezentată
Schimbarea la față .

08.06.2019
08.06.2019
GĂRILE

Gara Vatra Dornei este o gară de cale ferată


construită în anul 1902 în orașul Vatra Dornei (azi în
județul Suceava al României). Ea se află pe strada
Dornelor nr. 13.
Gara din Vatra Dornei a fost construită odată cu linia
ferată, fiind inaugurată în anul 1902. Ulterior, în anul
1910, s-a construit pe malul stâng al râului Dorna o
nouă gară: Gara Vatra Dornei Băi, destinată turiștilor
care soseau în stațiune, la băi.

08.06.2019
Gara Vatra Dornei Băi este o gară de cale ferată construită
în anul 1910 în orașul Vatra Dornei (azi în județul Suceava
al României). Ea se află pe strada Dornelor nr. 7. A fost
inclusă în Lista monumentelor istorice din județul Suceava,
elaborată în anul 2004.

08.06.2019
Casa de Cultură ,,Platon
Pardău"
Procesul culturalizării maselor a constituit unul
dintzre principalele obiective ale regimului democrat
popular. Din Plenara din Martie 1949 a partidului unic care
şi-a propus ttransformarea socialistă a culturii, care a avut
ca primi paşi întemeierea sovhozurilor (Gospodării agricole
de Stat) şi apoi transformarea acestora în colhozuri(Formă
de cooperativă agricolă de producție în fosta URSS). Era
imperios necesară atunci strângerea alianţei între clasa
muncitoare şi ţărănime, iar oglinda prin care această
alianţă se putea făce văzută la suprafaţa societăţii, era
culturală, ce se desfăşura prin intermediul spectacolelor
corale, recitaluri de poezie, a teatrului popular, realizate
prin intermediul brigăzilor artistice de agitaţie , ce
funcţionau pe lângă Căminele Culturale.

08.06.2019
08.06.2019
LICEULTEORETIC ION
LUCA
• Începând cu 1 septembrie 1965 este numită LICEUL MIXT DE CULTURĂ
GENERALĂ, având clasele I-XII.
• Începând cu anul de învăţământ 1977/1978, această unitate şcolară a primit
denumirea de GRUPUL ŞCOLAR MINIER.Doi ani mai târziu (1 septembrie
1979), devine LICEUL INDUSTRIAL MINIER .
• La 1 septembrie 2001, acestuia i s-a atribuit denumirea de LICEUL
TEORETIC ION LUCA, ca o recunoaştere a meritelor dramaturgului român
Ion Luca, care timp de mai mulţi ani a trăit şi a muncit în Vatra Dornei.
• Formaţiile de muzică populară, de teatru în limba română, teatru francofon,
dansuri populare şi moderne, concursuri literare, reviste editate au situat
realizările liceului de aici la cele mai înalte performanţe.
• Potribit normelor educaţionale stabilite de ministerul învăţământului , de-a
lungul timpurilor, în şcoală a fost efectuată şi pregătirea premilitară, având
drept comandanţi profesorii liceului, ofiţeri de rezervă, care au reuşit să
pregătească tineretul pentru apărarea patriei, iar prin brigăzile de muncă
patriotică şi acţiunile desfăşurate cu elevii cuprinşi în acestea , s-a putut
realiza pe de o parte obişnuinţa elevilor cu condiţiile muncii, dar şi
realizarea unor venituri prin mijlocirea cărora s-a putut asigura completarea
unor dotări, absolut necesare.
08.06.2019
• Faptul că numărul absolvenţilor liceului dornean acre au participat la
concursuri pentru admiterea în învăţământul superior, a crescut de
la an la an, iar numărul celor admişi a crescut de la 28, în anul
înfiinţării 1955, la 115 în anul 2001, cu o evoluţie ascendentă pe
parcursul anilor, dovedeşte că şcoala şi minunaţii ei profesori se
situează pe un loc bine cotat în performanţele învăţământului liceal
românesc.

08.06.2019
SPITALUL
• O dată cu reforma administrativă a teritoriului României din 1952, a luat
fiinţă prima unitate spitalicească sub denumirea de SPITAL RAIONAL,
care si-a desfăşurat activitatea în două clădiri( a maternităţii şi cea a
fondului bisericesc).
• Începând cu anul 1974, denumirea spitalului devine cea de SPITALUL
ORĂŞENESC şi capătă statutul de unitate spitalicească de gardul II, cu
un număr de 409 paturi.

08.06.2019
JUDECĂTORIA
Noua clădire

Fosta clădire

08.06.2019
PARCUL
• Parcul din centrul stațiunii Vatra Dornei rămâne una dintre cele mai
accesibile și apreciate metode de agrement. Este un parc special,
ce adăposteşte nenumărate veveriţe printre arborii bătrâni, devenit
faimos datorită micuţelor animale. În Parcul Central, mai există şi
alte obiective demne de toată atenţia: izvorul de apă minerală Parc,
Pavilionul Japonez, Biserica Sfânta Treime. Tot aici, exact lângă
parc, este şi Cazinoul – un monument istoric ridicat în 1896, care a
îndeplinit de-a lungul timpului mai multe funcțiuni: sală de jocuri de
noroc, sală de concerte și spectacole, precum și club muncitoresc.
Din păcate, clădirea se află în prezent în stare de ruină.

08.06.2019
• Mai sus, în parc, găsim clădirea-
monument a Izvorului Sentinela,
construită în 1896. În decursul
timpului, izvorul a purtat mai multe
denumiri. Inițial a fost numit Izvorul
Falkenhayn, după numele fostului
ministru al agriculturii al Austro-
Ungariei. Ulterior a primit numele de
Izvorul Sentinela în cinstea societății
culturale patriotice cu același nume,
care a activat în orașul Vatra Dornei.
După anul 1948 izvorul a fost numit
23 August, iar după Revoluția din
decembrie 1989 a revenit la
denumirea de Sentinela.
• Pe aleea principală a parcului găsiți
grupul statuar cu busturile lui Mihai
Eminescu, Ion Luca Caragiale, Mihail
Sadoveanu, George Enescu, Ciprian
Porumbescu, Mihail Kogălniceanu,
Costache Negri și Alecu Russo,
monumente istorice realizate în
perioada 1964-2000. 08.06.2019
CATEDRALA SF TREIME
• Catedrala „Sfânta Treime” din Vatra Dornei este situată la intrarea în
parcul staţiunii. La 11 aprilie 1991 au început lucrările de construcție,
fiind proiectată de arhitectul Bratiloveanu Gheorghe şi de inginerul
Gemeniuc Gheorghe. Aceasta are şapte turle, simbolizând cele
Şapte Taine ale Bisericii şi 13 cruci care simbolizează pe cei 12
apostoli, alături de Maica Domnului.

08.06.2019
TELESCAUN
• Complexul Turistic Telescaun din Vatra Dornei a luat naștere în anul
1980, atunci când conducerea orașului și-a dat acordul pentru ca în
Țara Dornelor să fie înființată o linie de teleferic cum nu se mai
văzuse nicăieri în țara noastră până în acele momente. Planurile
telescaunului prevedeau un traseu de trei kilometri care să facă
legătura între orașul Vatra Dornei și platoul de pe Dealul Negru, aflat
la o altitudine de 1300 de metri, o zonă cu peisaje incredibil de
frumoase.
• Transportul pe cablu se face prin instalatia de tip telescaun
compusa din 120 de scaune cu cate 2 locuri.
• Urcarea se face in aproximativ 25 de min.
• Baza de plecare a telescaunului este de pe strada Negresti iar
cea de terminare la cea mai înalta cota a dealului (1300m).
Urcarea se realizeaza spre partea superiora a versantului
Nordic al Dealului Negru, pana la cota 1300 m. Schiorii si turistii
care urca pe Dealul Negru au ocazia sa admire toata
depresiunea Dornelor, cu Muntii Rodnei si Muntii Calimani

08.06.2019
08.06.2019
VÂRFUL RUNC
• Traseul are ca punct de plecare parcul municipal, panoul de
start fiind in vecinatatea podului pietonal de pe raul Dorna.
Traseul urmeaza cursul raului Dorna pana la baza Dealului Runc
(10 min), dupa care, prin urcarea scarilor se ajunge la un mic
camping. Dealul Runc face parte din masivul Suhard fiind punct
de plecare pentru traseul de creasta si face legatura cu muntii
Rodnei. Pana pe Vf. Runc traseul se parcurge in cea. 30-45 min.,
zona din care putem admira statiunea Vatra Dornei si Valea
Bistritei. Traseul de culme este pitoresc si relativ usor, traversand
cateva palcuri de padure si pasuni. Se poate admira creasta
Muntilor Suhard cu Vf. Ousoru - 1639 m si Vf. Faraoane - 1715 m. in
functie de sezon se pot face cateva popasuri in poieni pentru a
putea culege si gusta afine sau zmeura. Coborarea catre Drumul
Tatarilor (drum pietruit ce face legatura intre centrul orasului si
catunul Popeni) se face destul de abrupt prin poieni si livezi.
Odata ajunsi la drum vom putea admira detalii ale peisajului de-
a lungul raului Dorna. Pana in punctul de sosire, traseul ne ofera
posibilitatea de a ne reface fortele si de a admira versantul
nordic al Dealului Negru cu cele 2 pârtii de schi.

08.06.2019
08.06.2019
PIETONALA

08.06.2019
CORESPONDENŢE

LICEUL TEORETIC „ION LUCA”

PIAŢA MUNICIPALĂ

PIETONALA

08.06.2019
MAI ÎNCEARCĂ URMĂTORUL

08.06.2019
URMĂTORUL

08.06.2019
CATEDRALA „SFÂNTA TREIME”

BISERICA „SFÂNTUL ILIE”

MĂNĂSTIREA „SFÂNTUL DIMITRIE”

08.06.2019
MAI ÎNCEARCĂ URMĂTORUL

08.06.2019
URMĂTORUL

08.06.2019
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

JUDECĂTORIA

LICEUL TEORETIC „ION LUCA”

08.06.2019
MAI ÎNCEARCĂ URMĂTORUL

08.06.2019
URMĂTORUL

08.06.2019
GARA VATRA DORNEI

GARA VATRA DORNEI-BĂI

CATEDRALA SFÂNTA TREIME

08.06.2019
MAI ÎNCEARCĂ

08.06.2019
08.06.2019
LICEUL
PRIMĂRIA VÂRFUL RUNC TEORETIC
„ION LUCA”

JUDECĂTORIA TELESCAUN CASA DE CULTURĂ

GĂRILE PARC BIBIOTECA


MUNICIPALĂ

PIETONALA SPITAL TEMPLUL EVREIESC

IZVORUL SENTINELA CAZINOUL

08.06.2019
BIBLIOGRAFIE

Mircea Vlădică,„VATRA DORNEI- plai mioritic de istorie şi legendă, leagăn de


credinţă şi cultură bucovineană”, Editura NAPOCA STAR,2007

http://www.telescaunvatradornei.ro/complexul-turistic-telescaun-din-vatra-dornei/

http://www.vatra-dornei.info/prezentare-statiune/istoricul-statiunii-vatra-dornei.html

https://suceavanews.ro/138213/social/cruce-inchinarii-renuntarii-la-rachiu/

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vatra_Dornei

https://www.google.com/maps

08.06.2019
PROIECT REALIZAT DE: DASCĂLUL OANA-MARIA
CLASA : A XII-A A

08.06.2019