Sunteți pe pagina 1din 5

APROBAT

Prin decizia Consiliului Ştiinţific al


Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM,
proces-verbal nr. din „”________2009

Director_______ dr. Ion Jarcuţchi

PROGRAMA

pentru examenul de admitere la disciplina

ISTORIA FILOSOFIEI

(specialitatea – 09.00.03)

Autor: Gheorghe Bobână, doctor habilitat în filosofie,


profesor universitar, cercetător ştiinţific principal, Institutul
de Istorie, Stat şi Drept al AŞM

Recenzie colectivă: Sectorul Filosofie al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM,


şef secţie Ana Pascaru, doctor în filosofie
Tema 1. Obiectul şi problematica filosofiei.
Cuvinte-cheie: filosofie, mit, religie, ştiinţă, cultură, artă.
Plan
1. Noţiunea de filosofie.
2. Geneza filosofiei.
3. Raportul dintre filosofie, ştiinţă, artă şi religie.
Noţiunea de filosofie. Sensurile termenului de filosofie în istoria gândirii filosofice. Filosofia şi
concepţia despre lume. Tipurile istorice ale concepţiei despre lume: mit, religie, filosofie. Premisele
sociale şi culturale ale genezei filosofiei. Filosofie şi ştiinţă, filosofie şi artă, filosofie şi religie.
Filosofia în sistemul culturii. Obiectul de studiu al istoriei filosofiei.

Tema 2. Filosofia Greciei antice în epoca preclasică.


Cuvinte-cheie: apeiron, monism, pluralism, hilozoism, logos, dialectica, aporie, atom, nous,
determinism, fatalism.
Plan
1. Şcoala ioniană.
2. Şcoala pitagoreică.
3. Şcoala din Eleea
4. Atomismul.
5. Sofiştii.

Tema 3. Filosofia Greciei antice din perioada clasică.


Cuvinte-cheie: maieutica, adevăr, Bine, frumos, idee, dialectică, logica, politia, cosmopolitism.
Plan
1. Filosofia lui Socrate.
2. Şcolile socratice.
3. Filosofie lui Platon.
4. Filosofia lui Aristotel.

Tema 4. Filosofia Greciei antice în epoca elenistică.


Cuvinte-cheie: clinamen, necesitate, întâmplare, fericire, hedonism, apatia, sofism, îndoială, eclectică.
Plan
1. Epicureismul.
2. Stoicismul.
3. Scepticismul.
4. Eclectismul.

Tema 5. Filosofia medievală. Scolastica.


Cuvinte-cheie: scolastică, realism, nominalism, argument ontologic, argument cosmologic,
universalii, dublu adevăr.
Plan
1. Scolastica timpurie. Disputa dintre realism şi nominalism.
2. Scolastica clasică. Filosofia lui Toma d’Aquino.
3. Scolastica târzie. Teoria dublului adevăr.

2
Tema 6. Filosofia Renaşterii.
Cuvinte-cheie: umanism, neoplatonism, neoaristorelism, utopie, Reformă.
Plan
1. Filosofia umanistă.
2. Filosofia neoplatonică.
3. Filosofia naturii.
4. Gândirea socială.

Tema 7. Filosofia epocii moderne.


Cuvinte-cheie: empirism, sensualism, raţionalism, iluminism, materialism, mecanică, monadă,
teodicee, contract social.
Plan
1. Empirismul şi sensualismul.
2. Filosofia raţionalistă.
3. Filosofia iluministă.

Tema 8. Filosofia clasică germană.


Cuvinte-cheie: apriorism, agnosticism, antinomia, imperativ categoric, imperativ practic, spirit
absolut, triada, dialectica.
Plan
1. Filosofia critică a lui Im.Kant.
2. Sistemul filosofic şi metoda dialectică a lui G.W.F.Hegel.
3. Materialismul antropologic al lui Ludwiq Feuerbach.

Tema 9. Filosofia pozitivistă.


Cuvinte-cheie: pozitivism, neopozitivism, postpozitivism, progres, atomism logic, empirism, logic,
filosofie analitică, raţionalism critic.
Plan
1. Pozitivismul.
2. Neopozitivismul.
3. Filosofia analitică.
4. Postpozitivismul. Filosofia ştiinţei.

Tema 10. Filosofia vieţii.


Cuvinte-cheie: voinţa de putere, supraomul, cultură, civilizaţie, criza culturii, teoria duratei.
Plan
1. Filosofia vieţii la Fr.Nietzsche.
2. Filosofia istoriei în opera lui W.Dilthey şi O. Spengler.
3. Problema evoluţiei la H.Spencer.

Tema 11. Pragmatismul.


Cuvinte-cheie: pragmatism, instrumentalism, funcţionalism pragmatic, adevăr, verificare, semiotică.
Plan
1. Pragmatismul logic.
2. Empirismul radical.
3. Instrumentalismul.

3
Tema 12. Existenţialismul.
Cuvinte-cheie: existenţă, absurd, contingenţă, neant, angoasă, altheia.
Plan
1. Existenţialismul religios.
2. Existenţialismul german.
3. Existenţialismul francez.

Tema 13. Hermeneutica.


Cuvinte-cheie: interpretarea, înţelegerea , ştiinţe ale naturii, ştiinţe ale spiritului.
Plan
1. Hermeneutica filosofică.
2. Hermeneutică şi dialectică
3. Hermeneutică şi structuralism.

Tema 14. Filosofia românească.


Cuvinte-cheie: umanism, iluminism, teoria ondulaţiunii, teoria fatalismului, personalism energetic,
recesivitate, existenţă tragică, fiinţă, spaţiu mioritic.
Plan
1. Umanism.
2. Iluminism.
3. Filosofia istoriei.
4. Sisteme şi doctrine filosofice în secolul al XX-lea.

III. Literatura de specialitate (de bază).

1. Afloroaei Ştefan. Cum este posibilă filosofia în estul Europei. Iaşi, Polirom, 1997.
2. Andrei Petre. Prelegeri de istorie a filosofiei. De la Kant la Schopenhauer. Iaşi, Polirom, 1997.
3. Beafred Jean. Lecţii de filosofie. Vol.I-II, Timişoara, Amarcord, 1999.
4. Blackburn Simon. Dicţionar de filosofie. Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1999.
5. Boboc Alexandru. Filosofia contemporană. Orientări şi stiluri de gândire semnificative.
Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1995.
6. Boboc Alexandru, Roşca Ion N. Filosofia contemporană în texte alese şi adnotate. Bucureşti,
Universitatea Bucureşti, Vol.I., 1985, Vol.II.,1990.
7. Colţescu Viorel. Filosofia şi istorie ei. Timişoara, Editura de Vest, 1996.
8. Cazan Gh.Al. Introducere în filosofie. I. Filosofia antică. Bucureşti, Editura „Proarcadia”,
1994.
9. Cazan Gh.Al. Introducere în filosofie. De la antici la Kant. Bucureşti, Editura Actami, 1997.
10. Clément Elisabath, Demonque Chantal, Hansen-Love Laurence, Kahn Pierre. Filosofia de la A
la Z. Dicţionar enciclopedic de filosofie. Bucureşti, Editura All, 1999.
11. Didier Julia, Larousse. Dicţionar de Filosofie. Bucureşti, Univers Enciclopedie, 1998.
12. Flew Antony. Dicţionar de filosofie şi logică. Bucureşti, Editura Antet, 1993.
13. Filosofie, Analize şi interpretări. Bucureşti, Editura Antet, 1996.
14. Hersch Jean. Mirarea filosofică. Istoria filosofiei europene. Bucureşti, Humanitas, 1994.
15. Ianoşi Ion. Dicţionarul operelor filosofice româneşti, Bucureşti, Humanitas, 1997.
16. Istoria filosofiei moderne şi contemporane. Vol.I. (De la Renaştere la epoca „luminilor”).
Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1984.
17. Istoria filosofiei moderne. De la Renaştere până la Kant. Bucureşti, Editura Tess-expres, 1996.

4
18. Istoria filosofiei româneşti. Bucureşti, Editura Academiei RSR, Vol.I, 1972, Vol.II, 1988.

S-ar putea să vă placă și