Sunteți pe pagina 1din 2

Fenomene ale naturii :

1. Roua şi bruma
Roua este un fenomen meteorologic care face parte din categoria
precipitaţiilor. Ea se formează de obicei seara sau în cursul dimineţii.Prin
răcirea aerului,vaporii de apă existenţi la suprafaţa solului se condensează
formându-se pe diferite obiecte de pe sol picături de apă.

Bruma este formată prin procesul de condensare şi ulterior de


îngheţare a vaporilor de apă care iau naştere la suprafaţa solului.
Ea se formează, de fapt, în loc de rouă în sezonul rece, când
temperatura a atins punctul de îngheţ.

2. Norii
Norii sunt mase de vapori de apă din atmosferă. Ei fac parte din circuitul
apei în natură. Vaporii de apă, evaporaţi din mări şi oceane, sunt
prezenţi peste tot în atmosferă.

3. Ploaia, fulgerul, tunetul


Ploaia este o parte importantă a circuitului apei în natură şi are
loc după ce apa care s-a evaporat din râuri, lacuri, oceane, ş.a.m.
se condensează ajungând picături de apă şi cade pe pământ,
întorcându-se înapoi în pârâuri, râuri, lacuri.
Popular, ploaia mai este denumită bură dacă
picăturile sunt fine şi multe şi este descrisă ca
fiind torenţială atunci când picăturile de apă sunt
mari, multe şi cad cu repeziciune.

Fulgerul se produce între nori încărcaţi cu sarcini electrice diferite, iar descarcărea
între nori şi pământ provoacă un arc luminos, numit trăznet. Atunci când vedem un
fulger nu auzim imediat şi sunetul produs de descărcare (tunetul), deoarece viteza
sunetului este mai mică faţă de cea a luminii. Forma în zig-zag a fulgerului este
produsă prin descărcarea electrică numai prin zonele cu aer ionizat. Un fulger atinge
în medie lungimea de 1 – 2 km, iar în zonele tropicale, unde umiditatea aerului este
mai ridicată, fulgerul poate atinge 2 – 3 km lungime. În nori s-au observat fulgere cu o lungime de 5 –
7 km, iar cu ajutorul radarului pentru fulgere, unele ce ating 140 km lungime.

4. Grindina
Grindina este o formă de precipitaţii, particulele de apă din atmosferă
căzând pe suprafaţa solului în formă de gheaţă. Se formează atunci când
picăturile de ploaie traversează straturi de aer cu temperaturi scăzute (sub
0° C). Inundaţia este numele dat procesului de revărsare peste maluri a
apelor curgătoare sau a lacurilor. Inundaţiile pot avea loc în timpul
viiturilor, în urma ploilor torenţiale, topirii bruşte a zăpezilor etc.
Inundaţiile reprezintă hazardul cel mai larg răspândit pe Terra, cu numeroase pierderi de vieţi
omeneşti şi cu pagube materiale de mari proporţii.

5. Curcubeul
Curcubeul, cel mai frumos fenomen din atmosferă, a
impresionat omenirea din toate timpurile, fiind considerat un
"semn ceresc" care aduce binele, pacea şi prosperitatea.
Curcubeul este un fenomen optic care ia naştere din cauza
dispersiei şi reflexiei luminii solare în picăturile de ploaie.

6. Ceaţa
Ceaţa este un fenomen meteorologic care constă într- o
aglomeraţie de particule de apă aflate în suspensie în
atmosferă, în apropierea suprafaţei solului. Vizibilitatea
orizontală se reduce sub 1000 de metri. Atunci
când vizibiltatea orizontală este cuprinsă între 1000 m şi
5000 m avem de-a face cu fenomenul numit negură sau
pâclă. Ceaţa este mai frecventă toamna şi primăvara,
când temperaturile sunt mai scăzute şi vaporii ating
starea de saturaţie la o cantitate mult mai mică în
unitatea de volum decât în timpul verii. Ceaţa se
formează îndeosebi dimineaţa şi seara.

7. Lapoviţa şi poleiul
Lapoviţa este zăpada care s-a topit parţial pe parcursul căderii
sale spre sol, aerul din jur fiind suficient de cald pentru a topi o
parte din zăpadă dar nu suficient de cald pentru a o topi în
întregime astfel încât să producă ploaie. Astfel, lapoviţa
reprezintă un amestec de ploaie şi ninsoare. În situaţiile în care
temperatura solului este sub cea de îngheţ, lapoviţa poate forma
straturi de gheaţă invizibilă pe suprafaţa solului, numite gheaţă
neagră. Acelaşi fenomen se produce dacă ploaia îngheaţă la
contactul cu solul (poleiul ).

8. Chiciura
Chiciura este o formă de precipitaţii produsă prin
condensarea ceţii pe fulgi de zăpadă, formând un
bulgăre de chiciură sau acumulându-se pe
ramurile copacilor, pe conductorii liniilor electrice
sau pe alte obiecte de pe sol.

9. Zăpada
Zăpada (numită şi omăt sau nea) este o formă de precipitaţii solide, adică apă îngheţată, aflată în
stare cristalină într-o multitudine de fulgi de zăpadă.