Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTUL 1 SUBIECTUL 5

1.Definitia mortii. Enumerati semnele mortii 1. Lividitatile


reale.Rigiditatea 2.Moartea subita: definitie. Clasificare pe cauze de deces
2.Moartea subita: definitie. Clasificare pe cauze de deces 3. Clasificarea agentilor traumatici. Plaga.
3.Echimoza 4. Caderea: definitie, caracteristicile leziunilor in cadere
4. Cauzalitatea medico-legala: lanturi cauzale 5. Clasificarea anoxiilor. Sufocarea
5. Hematomul subdural 6. Intoxicatia cu ciuperci: tablouri clinice principale
6. Clasificarea anoxiilor. Sufocarea. (enumerare pe clase de mortalitate)
7. Efectele locale ale curentului electric 7. Testul amelogeninei
8. Clasif. sistemelor serologice in filiatie 8. Capacitatea sexuala a barbatului: elemente medico-
9. Enumerati situatiile in care autopsia medico-legala este legale
obligatorie. Ce este moartea violenta; exemple. 9. Situatiile in care autopsia medico-legala este obligatorie
10.Certificatul medical constatator al decesului in Romania (enumerare)
10. Certificatul medical constatator al decesului

SUBIECTUL 2 SUBIECTUL 6
1. Etapele mortii 1. Diagnosticul de moarte. Data probabila a mortii.
2. Cauze coronariene 2.Moartea reflexa
3. Legatura de cauzalitate directa neconditionata 3. Clasificarea lanturilor cauzale
4. Hematomul extradural 4.Hematomul extradural
5. Clasificarea anoxiilor. Strangularea 5. Clasificarea anoxiilor. Spanzurarea
6. Efecte locale si generale ale radiatiilor ionizante 6. Decesul prin cresterea presiunii atmosferice
(enumerare) 7. Aplicatii ale testarii genetice a markerilor
7. Transmiterea in sistemul ABOH cromozomiali Y
8. Pruncuciderea: durata vietii extrauterine 8.Pruncuciderea: starea de nou-nascut
9. Situatiile in care autopsia medico-legala este obligatorie 9. Certificatul medical constatator al decesului
in Romania. Ce este moartea suspecta; exemple. 10.Ce este notiunea de zile de ingrijire medicala;
10.Diagnosticul de moarte. importana; exemple (cateva tipuri de leziuni)

SUBIECTUL 3 SUBIECTUL 7
1. Rigiditatea 1. Metode conservatoare naturale ale cadavrului
2. Moartea subita: definitie. Clasificare pe cauze de deces 2. Moartea subita: definitie. Clasificare
3. Legatura de cauzalitate indirecta 3. Legatura de cauzalitate directa conditionata
4. Hemoragia subarahnoidiana 4. Hematomul subdural
5. Clasificarea anoxiilor. Sufocarea 5. Clasificarea anoxiilor. Sugrumarea
6. Clasificarea agentilor traumatici: exemple 6. Explicati de ce lividitatile cadaverice se dispun mai ales
7. Transmiterea in sistemul secretor dorsal si de ce in hipotermie sunt rosii. Dar in intoxicatia
8. Intoxicatia cu LSD. cu CO?
9. Situatiile in care autopsia medico-legala este obligatorie 7.Cand se solicita expertiza medico-legala psihiatica
in Romania. Moartea de cauza necunoscuta 8. Pruncuciderea: durata vietii extrauterine
10. Diagnosticul de moarte 9. Situatiile in care autopsia medico-legala este obligatorie
in Romania. Moartea violenta
10.Diagnosticul de moarte

SUBIECTUL 4 SUBIECTUL 8
1. Manifestari (reactii) postvitale. Explicatie. 1. Diagnosticul de moarte. Moartea cerebrala
2.Moartea subita: cardiomiopatii 2.Moartea subita: cauze meningoencefalice
3.Clasificarea agentilor traumatici. Excoriatia. 3. Clasificarea agentilor traumatici. Hematomul
4.Hematomul extradural 4.Precipitarea: caracteristici lezionale
5. Clasificarea anoxiilor. Anoxii de transport violente si 5. Clasificarea anoxiilor. Anoxii violente (anoxice):
neviolente: exemple enumerare
6. Intoxicatia cu ciuperci: aspecte necroptice 6.Expertiza medico-legala in intoxicatii letale
7. Aplicatii ale amprentei genetice in medicina si medicina 7.Capacitatea psihica si discernamantul (definitii)
legala 8.Probarea medico-legala a violului
8. Ce este Deflorarea veche? Cum se probeaza medico- 9. Notiunea de zile de ingrijire medicala . Punerea in
legal violul in acest caz? primejdie a vietii
9. Situatiile in care autopsia medico-legala este obligatorie 10. Diagnosticul de moarte
in Romania. Moartea suspecta (enumerare)
10. Diagnosticul de moarte
SUBIECTUL 9 SUBIECTUL 13
1.Putrefactia 1. Semnele mortii
2.Moartea subita: definitie. Clasificare pe cauze de deces 2.Moartea subita: definitie. Clasificare pe cauze de deces
3. Clasificarea agentilor traumatici. Echimoza. 3. Definitia reactiei vitale si semnificatia ei
4. Caracteristicile orificiului de intrare in impuscarea cu 4. Mecanisme lezionale la pietoni in accidentul rutier
glonte 5. Cauze de tanatogeneza in arsuri
5. Clasificarea anoxiilor. Anoxii de utilizare (histotoxice): 6. Intoxicatia cu HCN, DML
exemple 7. Transmiterea in sistemul secretor
6.Intoxicatia cu LSD. 8. Etapele expertizei medico-legale in viol
7. Clasificarea simularii 9. Notiunea de zile de ingrijire medicala. Slutirea
8. Definitia pruncuciderii. Obiectivele expertizei medico- 10. Concluziile certificatului medico-legal
legale
9. Situatiile in care autopsia medico-legala este obligatorie
in Romania. Moartea violenta
10. Notiunea de zile de ingrijire medicala. Slutirea

SUBIECTUL 10 SUBIECTUL14
1. Definitia mortii. Enumerati semnele mortii reale. 1. Metode conservatoare naturale ale cadavrului
Deshidratarea ca semn al mortii reale 2.Embolia gazoasa
2.Moartea subita: embolia grasa 3. Reactia vitala locala
3. Clasificarea agentilor traumatici. Plaga. 4.Orificiul de intrare in impuscare: caracteristici
4. Precipitarea: caracteristicile leziunilor in precipitare 5. Marca electrica
5. Clasificarea anoxiilor. Hidrocutia 6. Intoxicatia cu heroina
6. Intoxicatia cu alcool etilic mecanisme fizipatologice de 7. aplicatii ale amprentei genetice in medicina si medicina
metabolizare, DML legala
7.Aplicatii ale amprentei genetice in medicina si medicina 8. Pruncuciderea: definitie si probarea vietii extrauterine
legala 9. Situatiile in care autopsia medico-legala este obligatorie
8. Capacitatea sexuala a femeii: elemente medico-legale in Romania. Moartea de cauza necunoscuta
9. Infirmitatea. Notiunea de zile de ingrijire medicala 10. Ce este notiunea de zile de ingrijire medicala; exemple
10. Certificatul medical constatator al decesului

SUBIECTUL 11 SUBIECTUL 15
1.Putrefactia 1. Definitia mortii. Enumerati semnele mortii reale.
2.Moartea subita: definitie. Clasificare pe cauze de deces Autoliza
3. Clasificarea agentilor traumatici. Plaga 2.Moartea subita: definitie. Clasificare pe cauze de deces
4.Orificiul de iesire in impuscare 3. Reactia vitala generala
5.Clasificarea anoxiilor Spanzurarea. 4.Obiectivele expertizei medico-legale in impuscare
6.Intoxicatia cu alcool metilic 5. Aspectele necroptice in hipertermie
7.Clasif. sistemelor serologice in filiatie 6. Intoxicatia cu cocaina
8.Capacitatea sexuala la barbat: elemente medico-legale 7. Testul amelogeninei
9. Situatiile in care autopsia medico-legala este obligatorie 8. Pruncuciderea definitie si probarea ingrijirilor acordate
in Romania (enumerare) dupa nastere
10. Diagnosticul de moarte 9. Concluziile certificatului medico-legal;
10. Certificatul medical constatator al decesului

SUBIECTUL 12 SUBIECTUL 16
1. Definitia mortii. Enumerati semnele mortii reale. 1. Definitia mortii. Enumerati semnele mortii reale.
Etapele mortii Racirea cadavrului
2.Moartea subita: embolia gazoasa 2. Moartea subita: cardiomiopatii
3.Obiectivele expertizei medico-legale in impuscare 3. Clasificarea agentilor traumatici. Excoriatia
4.Mecanisme lezionale si leziuni la conducatorul auto 4.Mecanisme lezionale si leziuni in accidentul rutier la
5. Clasificarea anoxiilor. Aspecte necroptice in anoxii ocupantul dreapta fata
6.Intoxicatia etanolica: tanatogeneza 5.Clasificare asfixiilor (anoxiilor) violente
7. Transmiterea in sistemul ABOH 6.Intoxicatia cu ecstazy
8. Investigatii paraclinice in probara violului 7. Aplicatii ale testarii markerilor cromozomici Y
9. Situatiile in care autopsia medico-legala este 8. Pruncuciderea definitie si probarea varstei nou
obligatorie in Romania. Moartea de cauza necunoscuta nascutului
10. Notiunea de zile de ingrijire medicala . Punerea in 9. Situatiile in care autopsia medico-legala este obligatorie
primejdie a vietii in Romania. Moartea violenta
10. Notiunea de zile de ingrijire medicala . Punerea in
primejdie a vietii
SUBIECTUL 17
1. Definitia mortii. Enumerati semnele mortii reale.
Moartea cerebrala
2.Moartea subita: definitie. Clasificare
3. Clasificarea agentilor traumatici. Plagile
4. Caderea/precipitarea (comparatie)
5. Leziuni traumatice la ocupantul fata dreapta
6. Clinica la barbiturice
7.Conditii de solicitare a expertizei medico-legale
psihiatice
8. .Intoxicatia cu cocaina.
9. Situatiile in care autopsia medico-legala este obligatorie
in Romania. Moartea suspecta (enumerare)
10. Notiunea de zile de ingrijire medicala. Avortul
posttraumatic

SUBIECTUL 18
1. Diagnosticul de moarte. Enumerati semnele mortii
reale.Rigiditatea
2. Cauze coronariene de moarte subita
3. Clasificarea agentilor traumatici. Echimoza
4. Leziuni traumatice la ocupantii autovehiculului
5. Orificiul de intrare in impuscare: caracteristici
6. Clasificarea agentilor traumatici biologici: exemple
7.Capacitatea psihica si discernamantul (definitii)
8. Intoxicatia cu heroina
9. Notiunea de zile de ingrijire medicala. Infirmitatea
10. Situatiile in care autopsia medico-legala este
obligatorie in Romania. Moartea de cauza necunoscuta

SUBIECTUL 19
1. Definitia mortii. Enumerati semnele mortii reale.
Adipoceara
2. Cauze meningoencefalice de moarte subita
3. Clasificarea agentilor traumatici. Plaga taiata
4. Hematomul subdural
5. Examenul necroptic in hipotermie
6. Aprecierea distantei de tragere in impuscare
7. Clasificarea simularii
8. Capacitatea sexuala a femeii: elemente medico-legale
9. Definiti Pierdere de organ si incetarea functiei,
infirmitate, slutire, avort posttraumatic. Exemple.
10. Situatiile in care autopsia medico-legala este
obligatorie in Romania. Moartea suspecta (enumerare)

SUBIECTUL 20
1. Putrefactia
2.Moartea subita: definitie. Clasificare
3. Definitia reactiei vitale si semnificatie.
4. Obiectivele expertizei medico-legale in impuscare
5. Factorii suplimentari (secundari) ai impuscarii
6. Iintoxicatia cu CO, DML
7. Clinica intoxicatiei cu alcool etilic. Prevederile codului
penal privind alcoolismul. DML la alcool etilic.
8. Definitia pruncuciderii: obiectivele expertizei medico-
legale
9. Situatiile in care autopsia medico-legala este obligatorie
in Romania. Moartea violenta: definitie exemple.
10.Certificatul medico-legal: concluzii