Sunteți pe pagina 1din 7

Tolea Veronica-Diana

Grupa 1202A
Referatul nr. 1

a) Realizati simularea circuitelor din indrumar .

1.1 Circuitul de derivare RC

1.2 Circuitul de
intarziere RC:

1.3 Circuitul trigger Schmitt


2. Circuite basculante
2.1 Circuitul monostabil
2.2 Circuitul astabil

b) Determinati relatiile analitice ale tensiunii de iesire pentru circuitele de derivare si


intarziere.
Circuit derivator: u0 = -RC

=const. de timp

Circuit de intarziere: u0 = -

=const. de timp
c) Determinati pragurile de basculare ale circuitului trigger Schmitt simulat.

Se identifica doua praguri de basculare:

– U1= UE1 + UBE1sat (1), pentru tranzitia 1 → 0;


– U2= UE2 + U (2), pentru tranzitia 0 →1;
Caracteristica de transfer U0(Ui) este prezentata in fig.2 si este descrisa prin:
– U0 = 0 pentru Ui< U1;
– U0 = 1 pentru Ui> U2;
UH = U2 – U1 , (3) care este tensiunea de histereza, pentru care U0 nu se modifica

Fig.2. Caracteristica de transfer a TS Fig.3. Discriminarea nivelelor logice.

In fig. 4 a,b se prezinta discriminarea logica a nivelului unui semnal afectat de perturbatii,
prin utilizarea unui comparator cu un singur nivel, respectiv a unui TS.

Fig.4. Discriminarea semnalelor afectate de zgomot.


d) Indicati ce componente influenteaza tensiunile de prag ale caracteristicii cu histerezis.
Tensiunea de prag este tensiunea aparuta la intrarea neinversoare a divizorului
rezistiv.Modificarea acesteia se face prin schimbarea oricarei componente ce intra in calculul ei.
Valoarea tensiunii de prag depinde de tranzistoarele Q1 si respectiv Q2, atunci cand conduc.

-pentru modificarea tensiunii de prag se modifica


rezistentele ce intra in formula(care sunt in serie cu tranzistoarele).
e) Modificati valorile componentelor circuitului monostabil pentru a obtine o stare
cvasistabila de 10ms.
f) Scrieti formula frecventei oscilatiilor circuitului astabil
Frecvenţa = numărul de oscilaţii complete efectuate în unitatea de timp.

Frecvenţa se măsoară în (s-1 = Hz) (hertz).

Frecvența oscilațiilor unui circuit astabil se determină după formula:

unde Fosc.=frecvența de oscilației, RB= rezistența de bază, [R]SI=Ω (ohm), ( la noi este egală cu 10KΩ)

C= valoare condensatorului (aici este egală cu 10nF), [C]SI=F (farad)