Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic la fizică, clasa VI-a.

Profesorul: Oprea Maria


Disciplina: Fizica
Data: 18.10 2018
Subiectul: Determinarea masei unui corp
Clasa: .VI
Tipul lectiei: Lucrare de laborator
Obiective operaţionale:
-sa se verifice conditiile pe care trebuie sale indeplineasca o balanta;
-sa masoare diferite greutati;
-sa utilizeze relatiile de transformare dintre unitatile de masura ale masei;
-sa calculeze sensibilitatea relativa a uneibalante.

Metode: explicaţia, rezolvarea de problemă, studiul de caz, descoperire, modelare,


observaţia, experimentul, demonstraţia.
Forme: , lucru independent, lucrul în grup.

Resurse: Manual de Fizică pentru cl.VI


Ghid de implementare a curriculumului modernizat la treapta gimnazială-
2010.

1
Numele şi prenumele elevului (ei) ---------------------------------------- Clasa a VI-a ---

Lucrare de laborator nr. 1.


1. Tema lucrării:„Determinarea masei unui corp”.
2. Scopul lucrării: să determin masa unui corp.
3. Materiale şi accesorii: balanţă, set de corpuri cu mase marcate, corp studiat (o
bucată de plastilină).

Note teoretice:
Masa este mărimea fizică care caracterizează inerţia unui corp. Una dintre
metodele de măsurare a masei corpului studiat constă în compararea acesteia cu
masa unui corp etalon cu ajutorul unei balanţe cu braţe egale. Pe un taler al balanţei
echilibrate se pune corpul cu masă necunoscută, iar pe celălalt taler corpuri cu mase
cunoscute (greutăţi marcate din set) până când se realizează echilibrul
balanţei.Sumând masele acestor etaloane (greutăţi marcate), exprimate în aceeaşi
unitate de măsură, obţinem masa corpului cântărit. Această proprietate a masei se
numeşte aditivitate, adică masa corpului cântărit „se obţine prin adunarea” tuturor
etaloanelor cu care s-a echilibrat balanţa.

Unitatea de măsură a masei în Sistemul Internaţional (S.I.) este kilogramul (kg),


care este o unitate fundamentală.
Se mai utilizează şi alte unităţi de măsură ale masei (g, mg, q, t etc.)

Eroarea absolută a măsurării masei cu ajutorul balanţei este aproximativ egală cu


valoarea celei mai mici mase marcate din set (∆ m = m min.).

4. Modul de lucru:
5.1. Echilibrez balanţa punând bucăţele de hârtie pe talerul mai uşor (mai ridicat).
5.2. Plasez corpul cu masă necunoscută pe un taler al balanţei (cel mai bine pe cel cu
bucăţele de hârtie).
5.3. Cu ajutorul pensetei pun pe rând mase marcate (pornind de la cea mai mare) pe
celălalt taler până când balanţa revine la echilibru.
5.4. Determin masa corpului studiat (m) sumând masele etaloanelor exprimate în
aceeaşi unitate de măsură.
5.5. Notez rezultatul obţinut (m) în tabel.
5.6. Indic în tabel valoarea celei mai mici mase marcate din set (m min.).
5.7. Indic în tabel eroarea absolută a măsurării masei corpului (∆ m).
5.8. Scriu exemple (u) de calcul şi rezultatul final.
5.9. Formulez concluziile necesare.

2
5. Tabele ale măsurărilor şi determinărilor, exemplu (e) de calcul:

Nr. m, g m min., g ∆ m, g
d/o
1.

2.
3.
4.
Exemple de calcul:

m = ________ g + ________ g + ________ g + ________ g + ... =


____________ g.

Eroarea absolută a măsurării masei corpului: ∆ m = m min. = ____________ g.

6. Rezultatul final:m = (m ± ∆ m) = (____________ ± ____________) g.

m = (____________ ± ____________) kg.

7. Concluzii:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________