Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

Data: 04.10.2018
Clasa: a VI-a
Disciplina: Fizica
Subiectul: Miscare si repaus
Tipul lectiei: Insusire de noi cunostinte
Profesor: Oprea Maria

Scopul: imbogătirea cunostintelor cu privire la pozitia corpurilor; formarea si dezvoltarea


capacitatii si abilitatilor de experimentare / investigare a realitatii folosind instrumente si
procedee specifice.

Obiective de referinţă:
1.să identifice relaţii între părţile componente ale unui sistem studiat;
2.să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură;
3.să realizeze experimente simple pe baza unor ipoteze date;

Obiective operaţionale
O1 să identifice starea de miscare si repaus a corpurilor;
O2 să exemplifice situatii concrete ale pozitiilor corpurilor;
O3 să desprinda , in urma unor experimente, pozitia corpurilor fata de un reper;
O4 să identifice obiectele aflate in stare de miscare/repaus şi reperele din mediul
înconjurător;
O5 să colaboreze în cadrul grupei pentru a realiza experimente simple

Metode si procedee :conversatia , explicatia, demonstratia, experimentul, exercitiul,


observarea dirijată, problematizarea
Mijloace de inavatamant: masinuţe de jucarie , bile, semne de circulaţie, fise de lucru ,
markere, creioane, caietele elevilor , manualul, prezentare PPT (imagini cu obiecte aflate
în stare de mişcare/repaus)
Forme de organizare : frontal, individual, pe grupe;
Etapele lecţiei Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor
Elevii se pregătesc pentru
I. Stabileste linistea si ordinea. lecţie. Sunt organizati pe
Moment grupe 4x5 elevi
organizatoric

II. Readuce în atenţia elevilor personajele Iepurele şi Ogarul ,


Captarea intâlnite la ora de lb. română. Asculta atenţi.
Atenţiei Reciteşte ultimul fragment „Ogarul nu mai zăbovi la han, ci
porni să-şi caute încalţările. Se cunoşteau bine urmele din
noroi şi incepu Ogarul a fugi şi a fugi pe urmele Iepurelui.
Ogarul gâfâia şi se subţia, Iepurele tot mai sprinten se
făcea. Trecu toamna, trecu iarna, veni primavara, apoi veni
si vara si fuga lor nu mai contenea.” Răspund la întrebări:
Ogarul alerga.
Adresează întrebările: Oamenii fac sport, mişcare.
De ce se subţia Ogarul? Se odihnesc.
Ce fac unii oameni pentru a se subţia precum Ogarul?
Când cei care fac miscare obosesc, ce fac?
Mai spunem ca se afla in repaus.

Anunta subiectul lectiei. Enunţă pe scurt obiectivele : Asculta atenti.


III. „Despre mişcare şi repaus vom afla azi, insă aceste două Deschid manualele la
Anunţarea noţiuni le vom aborda din punct de vedere ştiinţific. Veţi pag.70. Scriu titlul in caiete.
temei si a înşelege azi ce este de fapt mişcarea şi ce reprezinta
obiectivelor repausul. Vă veţi îmbogăţi vocabularul cu alte cuvinte noi si
interesante, veţi urmări şi veţi face şi voi experimente
simple.
Totodată lecţia de azi este prima din şirul unor lecţii dedicate
fenomenelor de transformare a corpurilor şi a materialelor.
Notează titlul pe tablă.
IV. Realizează o primă demonstraţie cu ajutorul obiectelor.
Dirijarea Necesar: o maşinuţă si alte 2-3 piese ce vor fi considerate Urmăresc atenţi
învăţării repere.
Explică:
Orice corp ocupă un anumit spaţiu în mediul înconjurător şi
totodată corpurile au o anumita poziţie in spatiul
inconjurător.
Pozitia unui corp se stabileste tinand seama de alte Observă că maşina şi-a
corpuri considerate fixe, numite repere. schimbat poziţia faţă de
Spre exemplu maşinuţa are acum această pozitie. reperele alese.
Se fixează ca reper punctul initial si alte 2 piese (un castel şi
un vaporaş).
Impinge uşor maşina cca 50cm. Notează schema lecţiei în
Solicită elevii să explice ce au observat. caiete.

Concluzionează:
Când un corp isi modifica pozitia fata de reperul ales ,
spunem ca el este in stare de mişcare faţă de acel reper .
Notează pe tablă cuvintele cheie : poziţie, reper şi defineşte
starea de mişcare.

Pentru introducerea noţiunii de repaus , profesorul face o


demonstraţie cu ajutorul unei masinuţe cu şofer. Dirijează Urmăresc cu interes
atenţia elevilor catre şofer care, deşi s-a mişcat odată cu demonstraţia. Dau exemple
maşina faţă de semnele de circulaţie a, a ramas nemişcat faţă de alte corpuri care nu si-au
de maşină. schimbat poziţia: catedra,
Ce alte corpuri din jur au rămas nemişcate în tot acest timp? băncile, tabla etc.
Concluzionează şi notează pe tablă:
Cand un corp nu-si modifica pozitia fata de reper, spunem Participă cu interes la joc;
ca el este in stare de repaus. execută comenzile date.

Joc: Statuile Răspund la întrebări:


Elevii sunt chemati să formeze un cerc si li se cere sa mearga - repaus
cu pas normal, ca la ora de educatie fizică. La cuvântul - dau exemple
mişcare toţi pornesc, iar la cuvântul repaus toţi ramân Cum planeta noastra se
încremeniţi. deplasează în jurul Soarelui,
Intrebări în timpul jocului: noi ne mişcăm odata cu ea.
În ce stare vă aflaţi acum?
Ce repere v-aţi ales? Urmăresc imaginea şi
Dar faţă de Soare, sunteţi tot în repaus? ascultă explicaţia
învăţătorului.
Un corp poate fi considerat în acelaşi timp ca fiind si în
stare de mişcare şi de repaus, depinde la ce reper facem
raportarea.
Din această cauză, oamenii de ştiinţă consideră că starile de
mişcare şi de repaus sunt relative şi trebuie stabilite numai în
funcţie de anumite repere.
V. Elevilor li se da ca sarcina de lucru sa faca propriul Colaboreaza si completează
Fixarea experiment. Indicaţiile şi concluziile se regăsesc pe o fişă de fişa.
cunoştinţelor experiment. (anexa2) Unul sau mai mulţi elevi
Elevii vor lucra experimentul pe grupe. Fişa o vor completa răspund oral.
individual.
VII. Noteaza tema.
Concluzii si Face aprecieri asupra activitatii elevilor pe parcursul lecţiei.
aprecieri Da tema pentru acasa:Exercitiul 2,3 pagina 24.
MIŞCARE ŞI REPAUS

FIŞĂ DE EXPERIMENT:

1. Avei nevoie de:


- O carte pe care să o foloseşti ca o suprafaţă înclinată
- O cariocă/ creion
- O radieră
2. Cum vei proceda? Aşează pe rând, pe suprafaţa înclinată, obiectele de mai sus.
Observă ce se întâmplă.
3. Notează în fişă concluziile.

CORPUL Cum îşi modifică Reperul ales Concluzii/ observaţii


starea după aşezarea personale
pe cartea înclinată?
CARIOCA

CREIONUL

RADIERA

Numele meu este......................................