Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Drept

Departamentul Drept Public

Lucru individual
Măsuri de protecție și cazuri practice

Conducător ştiinţific: _____________Reniță Gheorghe

Autorul: ________________________Colac Natalia, studenta gr. 1505

Chişinău-2018