Sunteți pe pagina 1din 34

VIESMANN VITODENS 333

Cazan compact, în condensaţie, pe gaz


de la 4,2 până la 26,0 kW

Fişa tehnică
Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri
Mapa Vitotec, Registrul 7
A se arhiva în:

VITODENS 333 Tip WS3A şi WS3B

Cazan în condensaţie pe gaz, ca aparat compact,


cu arzător MatriX-compact pentru gaz, cu modulare,
pentru funcţionare cu şi fără racord la coş.
Cuacumulator integrat de apă caldă menajeră, 86 litri,
aşezat sub cazan, pentru confort sporit în ceea ce pri-
veşte apa caldă.
Pentru gaz metan şi gaz lichefiat

5835 306-3 RO 3/2006


Informaţii privind produsul

Aparatul compact Vitodens 333 combină avantajele unui cazan în O eficienţă energetică mare şi un confort pe termen lung în ceea
condensaţie Vitodens 300 cu cele ale unui acumulator performant ce priveşte apa caldă sunt asigurate de noul control inteligent al
de apă caldă menajeră de 86 de litri. Tehnica de încălzire inge- arderii Lambda Pro Control, arzătorul MatriX-compact şi suprafaţa
nioasă cu un schimbător de căldură Inox-Radial şi arzătorul de încălzire radială din inox.
MatriX-compact, într-o formă constructivă modulară asigură o ali- Noul Lambda Pro Control înlocuieşte sistemul pneumatic clasic.
mentare confortabilă cu apă caldă, lucru posibil în caz contrar De aceea nu mai este nevoie de optimizarea la instalare şi nici de
numai cu ajutorul unui acumulator de a.c.m. de două ori mai mare. operaţiunile de reglaj până acum necesare la schimbarea tipului
Dimensiunile aparatului Vitodens 333 au fost adaptate la mobila de gaz.
de bucătărie obişnuită, permiţând integrarea acestuia optimă în Lambda Pro Control asigură un reglaj ulterior continuu al flăcării şi
spaţiul locuit. Datorită înălţimii reduse de nici măcar 140 cm apa- prin aceasta o calitate a arderii stabilă şi de lungă durată precum
ratul poate fi montat şi sub panta acoperişului sau în nişe. şi o putere continuă de aceeaşi calitate înaltă, chiar şi la calităţi
Racordurile electrice sunt uşor accesibile, iar componentele diferite de gaz.
hidraulice sunt premontate într-un singur modul prefabricat. În Arzătorul de daz MatriX-compact garantează o funcţionare ecolo-
felul acesta Vitodens 333 poate fi montat în cel mai scurt timp. gică, cu un grad minim de emisii poluante. În combinaţie cu schi-
Automatizarea Vitotronic este montată în partea superioară, ceea mătorul de căldură din inox şi acumulatorul de apă caldă
ce uşurează nu numai folosirea, ci prezintă avantaje şi în timpul menajeră asigură în plus în permanenţă cantitatea de apă caldă
operaţiunilor de reparaţii şi întreţinere. necesară, la temperatura dorită - iar la o temperatură constantă şi
Se asigură un confort ridicat în ceea ce priveşte apa caldă, în cantităţi mari. Regulatorul automat de acumulare asigură utili-
deoarce prin funcţia Booster integrată sunt disponibili 16 kW şi la zarea optimă a căldurii de ardere pe întreaga durată de acumu-
Vitodens 333 cu 13 kW. lare.

Avantajele la prima vedere


& Instalaţie în condensaţie complet montată, cu structură con- & Emisie extrem de scăzută de substanţe poluante datorită arză-
structivă compactă torului MatriX compact modulant
& Randament util normat: până la 109 % & Sistem inteligent Lambda Pro Control pentru recunoaşterea
& Suprafaţă de schimb de căldură Inox-Radial din oţel inoxidabil: tipului de gaz şi pentru adaptarea automată a arderii la variaţii
eficientă şi de lungă durată ale calităţii gazului şi ale condiţiilor de funcţionare la Vitodens
& Schimbător de căldură din oţel inoxidabil cu program de aerisire 333, 13 şi 19 kW
al platinei posterioare & Adaptare automată a gazelor arse pentru un randament înalt şi
de lungă durată la Vitodens 333 cu 26 kW
& Indice de putere pentru apa caldă menajeră (NL) până la 2,0
pentru confort sporit în ceea ce priveşte apa caldă menajeră

5835 306-3 RO

2 VIESMANN VITODENS 333


Avantajele la prima vedere (continuare)

A Suprafeţe de schimb de căldură Inox-Radial din oţel inoxidabil


- asigură o funcţionare sigură pe o perioadă lungă de utilizare
şi o putere termică însemnată produsă pe o suprafaţă extrem
de redusă
B Arzător MatriX compact în modulaţie – pentru emisii scăzute
de substanţe poluante
C Automatizare digitală a circuitului cazanului
D Vas de expansiune cu membrană încorporat
E Pompa de circulaţie a circuitului de încălzire integrată, cu tura-
ţie reglabilă
F acumulator a.c.m.
5835 306-3 RO

VITODENS 333 VIESMANN 3


Date tehnice

Cazan pe combustibil
gazos, tipul constructiv B
şi C, categoria II 2ELL3P
Putere nominală * 1
TV/T R = 50/30 °C kW 4,2-13,0 4,8-19,0 6,6-26,0
TV/T R = 80/60 °C kW 3,8-11,8/16 * 2 4,4-17,4 6,0-23,7
Sarcina nominală în focar kW 3,9-12,3/16,7 4,5-17,9 6,3-24,7
Tip WS3B WS3B WS3A
Număr de identificare al CE-0085 BO 0338
produsului
Tipul de protecţie IP X4D conform EN 60529
Presiunea de alimentare
cu gaz
Gaz metan mbar 20 20 20
Gaz lichefiat mbar 50 50 50
Presiunea max. admisă de
intrare la racordul de
gaz * 3
Gaz metan mbar 25,0 25,0 25,0
Gaz lichefiat mbar 57,5 57,5 57,5
Putere electrică max. W 190 200 203
absorbită
(incl. pompă de circulaţie)
Greutate kg 125 125 130
Capacitate schimbător de litri 4,0 4,0 5,0
căldură
Debit volumetric max. litri/h 1000 1200 1400
(valori limită pentru monta-
rea unui preselector hidrau-
lic)
Cantitate nominală de apă litri/h 507 747 1018
circulată
la ΔT = 20 K şi TV/TR=80/
60°C
Vasul de expansiune cu
membrană
Capacitate litri 12 12 12
Presiune preliminară bar 0,75 0,75 0,75
Presiune de lucru admisă bar 3 3 3
Racorduri
Turul şi returul cazanului G (filet ¾ ¾ ¾
int.)
Apă rece şi apă caldă G (filet ¾ ¾ ¾
int.)
Recirculare G (filet 1 1 1
ext.)
Dimensiuni
Lungime mm 588 588 588
Lăţime mm 600 600 600
Înălţime mm 1387 1387 1387
Racord de alimentare cu G (filet ¾ ¾ ¾
gaz int.)
acumulator a.c.m.
Capacitate litri 86 86 86
Presiune de lucru admisă bar 10 10 10
(pe circuitul secundar)
Putere de regim pentru pre- kW 16 17,4 24
pararea a.c.m.
la încălzirea apei menajere litri/h 393 427 590
de la 10 la 45 °C
Indice de putere NL* 4 1,6 1,8 2,0

*1
Date conform EN 677.
*2
Putere nominală pentru prepararea de apă caldă menajeră.
5835 306-3 RO

*3
Dacă presiunea la racordul de alimentare cu gaz este mai mare decât presiunea maxim admisă la acest racord, trebuie montat înainte
de intrarea în instalaţie un regulator separat pentru presiunea gazului.
*4
La o temperatură medie a apei din cazan de 70 °C şi o temperatură a apei din acumulator de Tsp = 60 °C.
Indicele de putere NL depinde de temperatura apei de alimentare a boilerului Tsp.
Valori de referinţă: Tsp = 60 °C → 1,0 × NL Tsp = 55 °C → 0,75 × NL Tsp = 50 °C → 0,55 × NL Tsp = 45 °C → 0,3 × NL.

4 VIESMANN VITODENS 333


Date tehnice (continuare)

Cazan pe combustibil
gazos, tipul constructiv B
şi C, categoria II 2ELL3P
Putere nominală * 1
TV/T R = 50/30 °C kW 4,2-13,0 4,8-19,0 6,6-26,0
TV/T R = 80/60 °C kW 3,8-11,8/16 * 2 4,4-17,4 6,0-23,7
Consum maxim la indicele litri/min 15 16 19
de putere dat N L şi încălzire
a.c.m. de la 10 la 45 °C
Consum de combustibil
considerând puterea
maximă
cu gaz cu P ci
Gaz 9,45 kWh/m 3 m 3/h 1,77 1,89 2,61
metan
CE
34,01 MJ/m 3
Gaz 8,13 kWh/m 3 m 3/h 2,05 2,20 3,04
metan
obişnuit
29,25 MJ/m 3
Gaz 12,79 kWh/kg kg/h 1,31 1,40 1,93
lichefiat
46,04 MJ/kg
Parametrii gaze arse* 3
Grupa de parametrii gaze arse con- G 52/G 51 G 52/G 51 G 52/G 51
form G 635/G 636
Temperatura (la tempera-
tura pe retur de 30 °C)
– la putere nominală °C 45 45 45
– la sarcină parţială °C 35 35 35
Temperatura (la tempera- °C 68 68 70
tura pe retur de 60 °C)
Debit masic
- la gaz metan
– la putere nominală kg/h 19,9 33,3 47,3
– la sarcină parţială kg/h 6,3 8,4 11,8
- pentru gaz lichefiat
– la putere nominală kg/h 19,6 32,5 48,4
– la sarcină parţială kg/h 6,2 8,2 11,5
Depresiunea disponibilă la Pa 100 100 100
coş
mbar 1,0 1,0 1,0
Randament util normat la
TV/T R = 40/30 °C % 109 109 109
TV/T R = 75/60 °C % 104 104 104
Cantitate medie de con-
dens
la gaz metan şi
TV/T R = 50/30 °C litri/zi 9-11 10-12 11-13
Racord pentru circuitul de Ø mm 20-24 20-24 20-24
condens (Ştuţ pentru fur-
tun)
Racord pentru evacuarea Ø mm 60 60 80
gazelor arse
Racord admisie aer Ø mm 100 100 125

*1
Date conform EN 677.
*2
Putere nominală pentru prepararea de apă caldă menajeră.
*3
(valori de calcul pentru dimensionarea instalaţiei de evacuare a gazelor arse conform EN 13384.
Temperaturile gazelor arse, ca valori brute măsurate la temperatura aerului de ardere de 20 °C.
5835 306-3 RO

Parametrii pentru sarcina parţială se referă la o putere de 30 % din puterea nominală. În cazul unei alte sarcini parţiale (depinzând de
regimul de funcţionare al arzătorului) trebuie calculat debitul masic de gaze arse în mod corespunzător.
Temperatura gazelor arse, la o temperatură pe retur de 30 °C, este determinantă pentru dimensionarea instalaţiei de evacuare a gaze-
lor arse.
Temperatura gazelor arse, la o temperatură de retur de 60 °C, serveşte la stabilirea domeniului de folosire a tubulaturii de evacuare a
gazelor arse cu temperaturi maxim admise de funcţionare.

VITODENS 333 VIESMANN 5


Date tehnice (continuare)

A Distanţa faţă de perete cu set de racordare (accesorii) KOA Evacuarea condensului


B Distanţa faţă de perete cu racord instalat KW Apă rece
C Orificii pentru conductele de alimentare WW Apă caldă menajeră
GA Racord de alimentare cu gaz Z1 Circulaţie (de la instalator)
HR Retur circuit primar Z2 Circulaţie cu set de racordare pompă de circulaţie (acce-
HV Tur circuit primar sorii)
KAS Racordul de gaze arse al cazanului

Putere nominală kW 4,2-13 4,8-19 6,6-26


a mm 227 227 257

Pompa cu turaţie reglabilă a circuitului de încălzire


Turaţia pompei, şi prin aceasta debitul de pompare, sunt reglate şi Prin adaptarea debitului de pompare al pompei de circulaţie la
transmise de la automatizare la pompă printr-un BUS intern pen- condiţiile individuale din instalaţie se reduce consumul de curent
tru date, în funcţie de temperatura exterioară şi intervalele de electric al instalaţiei de încălzire.
conectare pentru funcţionare în regim normal şi regim redus.
O adaptare individuală a turaţiei min. şi max. cât şi a turaţiei la Pompă de circulaţie VICUPE-60 BUS
funcţionare în regim redus a instalaţiei existente, trebuie efectuată Tensiune nominală V~ 230
prin intermediul codărilor de la automatizare. Intensitate nominală A max. 0,45
În starea livrată din fabricaţie debitul minim de pompare (adresa min. 0,21
codată „E7“) este setat la 30 %, iar debitul maxim de pompare Putere el. absorbită W max. 100
(adresa codată „E6“) la 50 %. min. 50
Cu ajutorul diagramei se poate regla debitul de pompare în funcţie în stare de livrare 85
5835 306-3 RO

de condiţiile din instalaţia respectivă.

6 VIESMANN VITODENS 333


Date tehnice (continuare)

Înălţime de pompare disponibilă a pompei de circulaţie încorporate

N Domeniul de lucru limita superioară

Cara- Debit de pompare al Reglaj adresă de codare Exemplu:


cteris- pompei de circulaţie „E6“ & Încălzire radiatoare,

tica Temperaturile circuitului 75/55 °C,


A 30 % E6:030 Necesar de căldură 20 kW
B 40 % E6:040 ≙ Debit volumetric 860 litri/hK
& Rezistenţa la curgere 150 mbar L
C 50 % E6:050
& Punct de referinţă M
D 60 % E6:060
E 70 % E6:070 Caracteristica de funcţionare optimă a pompei conform diagramei:
F 80 % E6:080 C = Adresa de codare „E6:050“.
G 90 % E6:090
H 100 % E6 :100

Montajul pe un perete nefinisat

Spaţii pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere


Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere se va păstra un spaţiu
liber de 700 mm în faţa cazanului Vitodens. În stânga şi în dreapta
cazanului Vitodens nu este necesară păstrarea unui spaţiu pentru
efectuarea lucrărilor de întreţinere.

Pregătiri executate pe peretele nefinisat cu set de racordare, nr. com. 7199 239
Pentru racordarea la partea inferioară la conductele de gaz, apă şi & robinet de umplere
agent termic instalate de client. & consolă de perete
Compus din: & conducte flexibile pentru
& 2 robineţi cu bilă (G ¾) cu ventilare pentru tur şi retur încălzire agent termic, apă şi gaz
& robinet de închidere gaz R ½ cu termoventil de siguranţă încor- & set pâlnie de evacuare cu conducte de evacuare pentru supa-
porat pele de siguranţă
5835 306-3 RO

VITODENS 333 VIESMANN 7


Montajul pe un perete nefinisat (continuare)

A Sistem de racordare HR Retur circuit primar G ¾


B Vitodens 333 (dimensiuni exterioare) HV Tur circuit primar G ¾
C Spaţiu pentru cablurile de alimentare electrică. KOA Evacuare condens (sifon cu pâlnie)
Cablurile trebuie să iasă ca. 2000 mm din perete. KW Apă rece G ¾
D Grup de siguranţă conform DIN 1988 OKFF Muchia superioară a pardoselii finisate
DN 15, în gama de accesorii WW Apă caldă G ¾
E Racord de circulaţie cu set de racordare pompă de circula- Z1 Circulaţie G 1 (fără set de racordare pompă de circulaţie)
ţie (accesorii separate) Z2 Circulaţie G ¾ (cu set de racordare pompă de circulaţie)
GA Racord de gaz G ¾

Pregătiri executate pe peretele nefinisat cu set de racordare, nr. com. 7199 506
Pentru racordarea la partea inferioară sau superioară la conduc- & robinet de umplere
tele de gaz, apă şi agent termic instalate de client. & 2 racorduri de la G ¾ la R ½ pentru racordul de apă rece şi
Compus din: caldă
& 2 robineţi cu bilă (G ¾) cu ventilare pentru tur şi retur încălzire

& robinet de închidere gaz R ½ cu termoventil de siguranţă încor-

porat
5835 306-3 RO

8 VIESMANN VITODENS 333


Montajul pe un perete nefinisat (continuare)

A Vitodens 333 (dimensiuni exterioare) HV Tur circuit primar G ¾


B Spaţiu pentru cablurile de alimentare electrică. KOA Evacuare condens (sifon cu pâlnie)
Cablurile trebuie să iasă ca. 2000 mm din perete. KW Apă rece G ¾
C Set pâlnie de evacuare (accesorii) OKFF Muchia superioară a pardoselii finisate
D Sistem de racordare WW Apă caldă G ¾
GA Racord alimentare gaz R ½ Z Circulaţie G 1
HR Retur circuit primar G ¾
5835 306-3 RO

VITODENS 333 VIESMANN 9


Montajul pe un perete nefinisat (continuare)

Pregătiri de instalare pe perete nefinisat fără set de racordare

A Vitodens 333 (dimensiuni exterioare) KOA Evacuare condens (sifon cu pâlnie)


B Spaţiu pentru cablurile de alimentare electrică. KW Apă rece G ¾
Cablurile trebuie să iasă ca. 2000 mm din perete. OKFF Muchia superioară a pardoselii finisate
GA Racord de gaz G ¾ WW Apă caldă G ¾
HR Retur circuit primar G ¾ Z1 Circulaţie G 1 (fără set de racordare pompă de circulaţie)
HV Tur circuit primar G ¾ Z2 Circulaţie G ¾ (cu set de racordare pompă de circulaţie)

Grup de siguranţă conform DIN 1988


Nr. de comandă 7180 386 (10 bar), nr. de comandă 7179 457
(a 6 bar)
DN15, model pe colţ

Compus din:
& robinet de închidere

& clapetă unisens şi ştuţ pentru control

& ştuţ pentru racordarea manometrului

& supapă de siguranţă cu membrană


5835 306-3 RO

10 VIESMANN VITODENS 333


Montajul pe un perete nefinisat (continuare)

fundamentul cazanului
Nr. de comandă 7170 916

& cu înălţime reglabilă, pentru pardoseli cu şapă de 10-18 cm


& pentru montare Vitodens 333 pe pardoseli nefinisate
& cu orificiu ştanţat pentru trecerea conductelor instalate de client

A Orificiu ştanţat

Alimentarea electrică
Alimentarea electrică Cablurile din spaţiul marcat (vezi figură) trebuie să iasă cel puţin
La lucrările în vederea alimentării electrice se vor respecta condi- 2000 mm din perete.
ţiile impuse de ELECTRICA şi de normativele VDE (a: ÖVE)!
Siguranţa pentru cablul de alimentare poate fi de max. 16 A.
Alimentarea de la reţea (230 V~/50 Hz) trebuie realizată printr-o Cabluri de legătură
legătură fixă. NYM-J bifilar NYM-O cu 3 fire
Conectarea cablurilor de alimentare electrică şi a accesoriilor se 3 × 1,5 mm 2
face la bornele din aparat. – Cabluri de ali- – Extensie externă – Vitotrol 100, tip UTA
mentare de la H1 sau H2
Alimentarea electrică a accesoriilor reţea (şi acce- – Senzor de tempe-
Alimentarea electrică a accesoriilor poate fi făcută direct de la sorii) ratură exterioară
automatizare. Acest racord se conectează şi se deconectează de – Pompă de recir- – Vitotronic 050
la comutatorul pornit-oprit al instalaţiei (max. 4 A). culare (LON)
În cazul amplasării în încăperi umede, conectarea la reţea a acce- – Semnalizarea – Set de extensie
soriilor nu se va face la automatizare. de avarii pentru circuit de
încălzire cu vană
de amestec (KM-
BUS)
– Vitotrol 100,
tip UTD
– Vitotrol 200
– Vitotrol 300
– Receptor de sem-
nale radio

Comutator de blocare
În cazul funcţionării cu racord la coş trebuie utilizat un dispozitiv
de blocare, atunci când un aparat de aerisire utilizează aer din
aceeaşi încăpere (de exemplu hotă).
În acest scop poate fi montată extensia internă H2 (accesoriu). La
pornirea arzătorului se opresc aparatele de aerisire.
Extensia internă H2 se va monta în locul extensiei interne H1
instalate din fabricaţie.
5835 306-3 RO

VITODENS 333 VIESMANN 11


Vitotronic100, tip HC1, pentru funcţionare cu temperatură constantă

Structură şi funcţii
Structură modulară Funcţia de protecţie la îngheţ
Automatizarea este compusă dintr-un aparat principal, module La temperatura apei din cazan de 5 °C se porneşte arzătorul şi la
electronice şi o unitate de comandă. 20 °C se opreşte din nou.
Montată în Vitodens. Pompa de circulaţie este pornită o dată cu arzătorul şi oprită mai
Aparatul de bază: târziu.
& Comutator pornit-oprit Boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră se încălzeşte la
& Interfaţa de comunicare Optolink Laptop cca. 20°C.
& Semnalizatorul de funcţionare şi semnalizatorul de avarie Pentru protecţia la îngheţ a instalaţiei poate fi pornită şi pompa de
& Tasta de deblocare circulaţie pe lângă arzător, la anumite intervale de timp (până la
Unitate de comandă: de 24 ori pe zi) pentru cca 10 minute.
& Display

& Reglajul şi afişarea temperaturilor şi a codărilor Funcţionare în regim de vară


& Afişarea mesajelor de avarie Regimul de funcţionare „w“
& Taste: Arzătorul porneşte numai când trebuie încălzită apa din boilerul
– selectarea regimului de funcţionare pentru preparare de apă caldă menajeră.
– temp. cazan
– temperatura apei calde menajere Senzor pentru temperatura apei din cazan
– Funcţia de testare-verificare Dacă senzorul pentru temperatura apei din cazan este conectat la
automatizare şi montat în cazan.
Funcţii
& Automatizare digitală a circuitului cazanului pentru funcţionare Date tehnice
cu temperatură constantă a apei din cazan Temperatura admisă a mediului
& Pentru funcţionarea comandată de temperatura de ambianţă ambiant
este necesară o telecomandă Vitotrol 100, tip UTA sau UTD – la funcţionare între 0 şi 130 °C
(conform (EnEV) – la depozitare şi transport între -20 şi +70 °C
& Protecţia la îngheţ a instalaţiei de încălzire

& Sistem de diagnosticare integrat Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumula-
& Automatizare integrată pentru temperatura apei calde menajere tor şi senzor pentru temperatura la ieşire
din boiler Senzorii sunt conectaţi la automatizare şi montaţi în cazan sau
boiler.
Caracteristici de reglaj
Comportare PI cu ieşire modulantă. Tipul de protecţie: IP 32
Temperatura
Reglajul programelor de lucru admisă a mediului
Pentru toate regimurile de funcţionare este asigurată protecţia la ambiant
îngheţ (vezi funcţia de protecţie la îngheţ) a instalaţiei de încăl- – la funcţionare între 0 şi 90 °C
zire. – la depozitare şi
Cu tastele de selectare a programelor pot fi alese următoarele transport între -20 şi +70 °C
regimuri de funcţionare:
& Încălzire şi apă caldă

& Numai apă caldă Extensie internă H1


& Regim deconectat Extensia internă H1 este integrată în automatizare. La extensia
internă H1 poate fi montat un ventil de siguranţă extern pentru
GPL.

Date tehnice Vitotronic 100, tip HC1


Tensiune nominală 230 V ~ Reglajul termosta-
Frecvenţă nomi- 50 Hz tului electronic de
nală lucru 74 °C (nu este posibilă modificarea)
Intensitate nomi- 6A Reglarea termocu-
nală plei electronice
Clasa de protecţie I (regim de încăl-
Mod de acţionare Tip 1 B conform EN 60730-1 zire) 81 °C (nu este posibilă modificarea)
Temperatura Reglarea limitato-
admisă a mediului rului de tempera-
ambiant tură 100 °C (nu este posibilă modificarea)
– la funcţionare între 0 şi 40 °C Domeniu de reglaj
Utilizare în încăperi de locuit şi în centrale pentru tempera-
termice (condiţii normale de mediu ambiant) tura apei calde
– la depozitare şi menajere între 10 şi 63 °C
transport între -20 şi +65 °C
5835 306-3 RO

12 VIESMANN VITODENS 333


Accesorii pentru Vitotronic100

Vitotrol 100, tip UTA


Nr. de comandă 7170 149 Date tehnice
Termostat de ambianţă
& Cu comandă de conectare sau deconectare (cu un regulator cu Tensiune nominală 230 V/50 Hz
două valori) Sarcină nominală admisă la con-
& Cu ceas programabil analogic tact 6(1) A 250 V~
& Cu program zilnic ce poate fi reglat Tipul de protecţie IP 20 conform EN 60529
& Intervalele de conectare standard sunt reglate din fabricaţie (se ce trebuie garantat prin
pot programa în mod individual) instalare/montaj
& Interval minim de conectare 15 minute Temperatura admisă a mediului
Vitotrol 100 se va instala în încăperea principală de locuit pe un ambiant
perete interior opus celui pe care se află radiatoarele, dar nu pe – la funcţionare de la 0 până la 40 °C
etajere, în nişe, în imediata apropiere a uşilor sau în apropierea – la depozitare şi transport între -20 şi +60 °C
surselor de căldură (de exemplu radiaţie solară directă, şemineu, Domeniu de reglaj al valorilor nomi-
televizor etc.). nale pentru funcţionare în regim
Conectare la automatizare: normal şi regim redus între 10 şi 30 °C
cablu cu 3 fire cu secţiunea conductorului de 1,5 mm 2 (fără verde/ Temperatura de ambianţă reglată
galben) pentru 230 V~. la funcţionare în regim deconectat 6 °C

Vitotrol 100, tip UTD


Nr. de comandă 7179 059
Termostat de ambianţă
& Cu comandă de conectare sau deconectare (cu un regulator cu

două valori)
& Cu programator digital

& Cu program zilnic şi săptămânal

& Cu comutator rotativ pentru următoarele reglaje:

– temperatură de ambianţă normală „Permanent confort“


– temperatură de ambianţă redusă „Permanent regim redus“
– temperatură de protecţie la îngheţ „Îngheţ“
– 2 programe orare reglate fix
– un program orar reglabil individual
– Programul de vacanţă
& Cu taste pentru regimul de petrecere şi regimul economic

Vitotrol 100 se va instala în încăperea principală de locuit pe un


perete interior opus celui pe care se află radiatoarele, dar nu pe Date tehnice
etajere, în nişe, în imediata apropiere a uşilor sau în apropierea Tensiune nominală 3 V–
surselor de căldură (de exemplu radiaţie solară directă, şemineu, Sarcina nominală a contactului
televizor etc.). liber de potenţial
Funcţionare fără alimentare de la reţea (două baterii alcaline de – max. 6(1) A 230 V~
1,5 V, tip LR6 (AA), cu durată de funcţionare cca 1,5 ani) – min. 1 mA 5 V–
Conectare la automatizare: Tipul de protecţie IP 20 conform EN 60529
cablu bifilar cu secţiunea conductorului de 1,5 mm2 pentru 230 V~ ce trebuie garantat prin
În combinaţie cu extensia exterioară H4 (accesoriu) este posibil instalare/montaj
racordul prin intermediul unui cablu de curent de joasă tensiune. Mod de acţionare RS tip 1B conform
EN 60730-1
Temperatura admisă a mediului
ambiant
– la funcţionare de la 0 până la 50 °C
– la depozitare şi transport de la –10 până la +30 °C
5835 306-3 RO

Domenii de reglaj
– temperatura de confort între 10 şi 30 °C
– temperatura redusă între 10 şi 30 °C
– temperatura de protecţie la
îngheţ de la 6 până la 10 °C

VITODENS 333 VIESMANN 13


Accesorii pentru Vitotronic100 (continuare)

Funcţionare asigurată în timpul


schimbării bateriilor 10 min

Extensie externă H4
Nr. de comandă 7197 227 Date tehnice
Extensie de racordare pentru racordarea Vitotrol 100, tip UTD sau
cronotermostat 24 V prin intermediul unui cablu de curent de Tensiune nominală
joasă tensiune. – primar 230 V ~
Cu cablu (0,5 m lungime) şi ştecher pentru racordarea la – secundar 24 V ~
Vitotronic 100. Frecvenţă nominală 50 Hz
Intensitate nominală 2A
Putere el. absorbită 2,5 VA
Clasa de protecţie I
Tipul de protecţie IP 41
Temperatura admisă a mediului
ambiant
– la funcţionare între 0 şi 40 °C
Utilizare în încăperi de locuit
şi în centrale termice (con-
diţii normale de mediu
ambiant)
– la depozitare şi transport între -20 şi +65 °C

Vitocom 100, tip FA1


Nr. de comandă 7178 188
Participant la KM-BUS.
& Pentru semnalizarea la distanţă, supravegherea de la distanţă

şi informarea de la distanţă cu privire la avarii prin reţeaua de


telefonie
& Pentru conectarea de la distanţă a instalaţiilor de încălzire prin

reţeaua de telefonie

Configurare:
& Telefon compatibil DTMF

& Telefon mobil (Vodafone, Orange, Cosmote)

& Program de configurare (software pentru PC)

Mesajele de avarie se trimit prin reţeaua de telefonie la urmă-


toarele servicii de comunicare: Date tehnice
& Telefax Tensiune nominală: 230 V ~
& Telefon mobil Frecvenţă nominală: 50 Hz
Tensiunea nominală: 15 mA
Setul de livrare: Clasa de protecţie: II
& Vitocom 100 Tipul de protecţie: IP 20 conform EN 60529
& Cablu de alimentare de la reţea (2,0 m lungime) ce trebuie garantat prin
& Cablul de conectare cu fişă de conectare RJ11 la priza de tele- instalare/montaj
fon (3,0 m lungime) Mod de acţionare: Tip 1B conform EN 60 730-1
& Adaptor RJ11/TAE6N Temperatura admisă a mediului
& Cablu KM-BUS cu fişă de conectare aVG (3,0 m lungime) ambiant
Accesorii şi informaţii suplimentare, vezi instrucţiunile de proiec- – la funcţionare: între 0 şi 40 °C
tare pentru sisteme de comunicare Viessmann Utilizare în încăperi de locuit
şi în centrale termice (con-
Premise legate de dotare: diţii normale de mediu
& Priză RJ11 sau ambiant)
& Priză TAE, codare „6N“ – la depozitare şi transport: între -20 şi +65 °C
Aprobare: CTR 21
5835 306-3 RO

14 VIESMANN VITODENS 333


Accesorii pentru Vitotronic100 (continuare)

Distribuitor de KM-BUS
Nr. de comandă 7415 028 Date tehnice
Pentru conectarea a 2 până la 9 aparate la KM-BUS.
Lungimea cablului 3,0 m, pregătit pentru conec-
tare
Tipul de protecţie IP 32 conform EN 605929,
de realizat prin montaj pe/în
Temperatura admisă a mediului
ambiant
– la funcţionare de la 0 până la 40 °C
– la depozitare şi transport între -20 şi +65 °C

Extensie internă H2 şi extensiile externe H1 şi H2


Posibilităţi de racordare şi date tehnice vezi accesorii pentru
Vitotronic 200 începând de la pag. 24.

Vitotronic200, tip HO1, pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară

Structură şi funcţii
Structură modulară Condiţiile impuse de DIN EN 12831 pentru calculul sarcinii ter-
Automatizarea este compusă dintr-un aparat principal, module mice sunt îndeplinite. Pentru reducerea puterii necesare în faza
electronice şi o unitate de comandă. de încălzire se diminuează reducerea pe timp de noapte în cazul
Montată în Vitodens. temperaturilor exterioare scăzute. Pentru scurtarea timpului în
Aparatul de bază: faza de încălzire după un timp de funcţionare la parametri reduşi,
& Comutator pornit-oprit se creşte temperatura pe tur pentru un interval limitat de timp.
& Interfaţa de comunicare Optolink Laptop Conform Directivei privind economisirea de energie, reglarea tem-
& Semnalizatorul de funcţionare şi semnalizatorul de avarie peraturii trebuie să se facă în fiecare încăpere, de exemplu prin
& Tasta de deblocare ventile cu termostat.
Unitate de comandă:
& Cu programator digital Caracteristici de reglaj
& Display luminat cu afişaj textual Comportare PI cu ieşire modulantă.
& Reglajul şi afişarea temperaturilor şi a codărilor

& Afişarea mesajelor de avarie Ceasul programator


& Buton rotativ pentru temperatura la funcţionare în regim normal Ceasul programator digital
& Taste: & Program zilnic şi săptămânal, calendar anual

– selectarea regimului de funcţionare & Trecere automată la ora de vară/iarnă

– program de vacanţă & Funcţie automatizată pentru prepararea a.c.m. şi pompa de

– regim de petrecere şi regim economic recirculare a.c.m.


– temperatura pentru regimul redus & Ora, ziua săptămânii şi intervalele standard de conectare pentru

– temperatura apei calde menajere încălzire, prepararea de apă caldă menajeră şi pentru pompa
– funcţia de testare-verificare de recirculare a apei calde menajere sunt reglate din fabricaţie.
& Intervalele de conectare programabile separat, max. patru inter-

Funcţii vale pe zi
& Reglajul temperaturii apei din cazan şi/sau al temeperaturii pe Interval minim de conectare: 10 minute
tur comandat de temperatura exterioară Rezerva de baterie: 5 ani
& Limitarea electronică a temperaturii maxime

& Conectarea în funcţie de necesar a pompelor circuitlor de încăl- Reglajul programelor de lucru
zire şi a arzătorului Pentru toate regimurile de funcţionare este asigurată protecţia la
& Reglajul unei limite variabile de căldură îngheţ (vezi funcţia de protecţie la îngheţ) a instalaţiei de încăl-
& Protecţia contra blocării pompelor zire.
& Mesaj de întreţinere Cu tastele de selectare a programelor pot fi alese următoarele
& Protecţia la îngheţ a instalaţiei de încălzire regimuri de funcţionare:
& Sistem de diagnosticare integrat & Încălzire şi apă caldă

& Reglajul temperaturii a.c.m. din boiler cu comandă prioritară & Numai apă caldă

pentru preparare a.c.m. & Regim deconectat


5835 306-3 RO

& Funcţie suplimentară pentru prepararea de apă caldă menajeră Comutarea externă a regimului de funcţionare în combinaţie cu
(încălzire în timp scurt la o temperatură mai ridicată) extensia externă H1 sau H2.
& Program pentru uscarea pardoselii

& Conectare externă şi blocare

(posibile cu accesorii)

VITODENS 333 VIESMANN 15


Vitotronic200, tip HO1, pentru funcţionare comandată de temperatura... (continuare)

Funcţia de protecţie la îngheţ Senzor pentru temperatura apei din cazan


& Funcţia de protecţie la îngheţ este conectată în cazul scăderii Dacă senzorul pentru temperatura apei din cazan este conectat la
temperaturii exterioare sub cca. +1 °C. automatizare şi montat în cazan.
În cadrul funcţiei de protecţie la îngheţ, porneşte pompa circui-
tului de încălzire şi apa din cazan este menţinută la o tempera- Date tehnice
tură minimă de aproximativ 20 °C. Temperatura admisă a mediului
Boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră se încălzeşte ambiant
la cca. 20°C. – la funcţionare între 0 şi 130 °C
& Funcţia de protecţie la îngheţ este deconectată în cazul creşterii – la depozitare şi transport între -20 şi +70 °C
temperaturii exterioare la cca. +3 °C.
Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumula-
Funcţionare în regim de vară tor şi senzor pentru temperatura la ieşire
Regimul de funcţionare „w“ Senzorii sunt conectaţi la automatizare şi montaţi în cazan sau
Arzătorul porneşte numai când trebuie încălzită apa din boilerul boiler.
pentru preparare de apă caldă menajeră.
Tipul de protecţie IP 32
Reglajul caracteristicilor de încălzire (înclinare şi nivel) Temperatura
Vitotronic 200 reglează în funcţie de temperatura exterioară tem- admisă a mediului
peratura apei din cazan (= temperatura pe tur a circuitului de ambiant
încălzire fără vană de amestec) şi temperatura pe turul circuitului – la funcţionare între 0 şi 90 °C
de încălzire cu vană de amestec (în combinaţie cu setul extensie – la depozitare şi
pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec). Pentru aceasta transport între -20 şi +70 °C
temperatura apei din cazan se reglează automat cu 0 până la 40 K
peste valoarea mare solicitată la momentul respectiv pentru tem- Senzor de temperatură exterioară
peratura pe tur (starea de livrare 8 K). Locul de montaj:
Temperatura pe tur necesară pentru atingerea unei anumite tem- & Peretele dinspre nord sau nordvest al clădirii

peraturi de ambianţă depinde de instalaţia de încălzire şi de izola- & La 2 până la 2,5 m de la sol, pentru clădiri cu mai multe etaje

rea termică a clădirii respective. aproximativ în a doua jumătate a celui de-al doilea etaj
Prin reglarea celor două caracteristici de încălzire se adaptează Racord:
temperatura apei din cazan şi temperatura pe tur la aceste condi- & cablu bifilar, lungimea cablului max. 35 m la o secţiune a con-

ţii. ductorului de 1,5 mm2 din cupru.


Caracteristici de încălzire: & Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400 V

Temperatura apei din cazan este limitată de termostat şi de tem-


peratura reglată la limitatorul electronic de temperatură maximă.
Temperatura pe tur nu poate depăşi temperatura apei din cazan.

Date tehnice
Tipul de protecţie IP 43 conform EN 60529
ce trebuie garantat prin
instalare/montaj
Temperatura admisă a mediului
ambiant la funcţionare, depozitare şi
transport între -40 şi +70 °C

Instalaţii de încălzire cu preselector hidraulic


Dacă se montează un preselector hidraulic, atunci trebuie montat Extensie internă H1
un senzor de temperatură în preselectorul hidraulic (vezi instruc- Extensia internă H1 este integrată în automatizare. La extensia
ţiunile de proiectare Vitodens). internă H1 poate fi montat un ventil de siguranţă extern pentru
GPL.

Date tehnice Vitotronic 200, tip HO1


Tensiune nominală 230 V ~ – la funcţionare între 0 şi 40 °C
Frecvenţă nominală 50 Hz Utilizare în încăperi de locuit şi în centrale
5835 306-3 RO

Intensitate nominală 6A termice (condiţii normale de mediu


Clasa de protecţie I ambiant)
Temperatura admisă – la depozitare şi
a mediului ambiant transport între -20 şi +65 °C

16 VIESMANN VITODENS 333


Vitotronic200, tip HO1, pentru funcţionare comandată de temperatura... (continuare)

Reglajul termostatului Domeniu de reglaj


electronic de lucru 74 °C (nu este posibilă modificarea) pentru temperatura
Reglajul termostatului apei calde menajere între 10 şi 63 °C
electronic: (Regim de Domeniul de reglaj al
încălzire) 81 °C (nu este posibilă modificarea) caracteristicii de
Reglarea limitatorului încălzire
de temperatură 100 °C (nu este posibilă modificarea) – Înclinare între 0,2 şi 3,5
– Nivel între -13 şi +40 K

Accesorii pentru Vitotronic 200

Indicaţie privind reglarea instalaţiei în funcţie de temperatura de ambianţă (funcţia RS) în cazul tele-
comenzilor
Funcţia RS nu are voie să acţioneze datorită „inerţiei“ încălzirilor
prin pardoseală asupra circuitelor de încălzire prin pardoseală.
Funcţia de reglaj pe baza temperaturii de ambianţă (funcţia RS)
are voie să acţioneze numai asupra unui circuit de încălzire cu
vană de amestec.

Indicaţie pentru Vitotrol 200 şi 300


Dacă este necesar se pot monta într-o instalaţie de încălzire atât
telecomenzi Vitotrol 200 cât şi Vitotrol 300 pentru câte un circuit
de încălzire.

Vitotrol 200
Nr. de comandă 7450 017
Participant la KM-BUS.
Telecomanda Vitotrol 200 preia pentru un circuit de încălzire
comanda pentru selectarea regimului de funcţionare şi comanda
pentru reglarea dintr-o încăpere opţională a valorii dorite pentru
temperatura de ambianţă în cazul funcţionării în regim normal.
Automatizarea Vitotrol 200 dispune de taste luminate de selectare
a regimurilor de funcţionare şi o tastă pentru regimul de petrecere,
respectiv regimul economic.
Cu semnalizatorul de avarii se semnalizează avariile la automati-
zare.
Reglaj în funcţie de temperatura exterioară:
Montaj în orice loc din clădire.
Reglaj în funcţie de temperatura de ambianţă:
Instalare în încăperea de referinţă pe un perete interior opus pere-
telui pe care se află radiatoarele. Nu se va instala pe etajere, în Date tehnice
nişe, în imediata apropiere a uşilor sau în apropierea surselor de Alimentare electrică prin KM-BUS
căldură (de exemplu radiaţie solară directă, şemineu, televizor Putere el. absorbită 0,2 W
etc.). Clasa de protecţie III
Senzorul montat pentru temperatura de ambianţă înregistrează Tipul de protecţie IP 30 conform EN 60529
temperatura de ambianţă şi ca urmare se produce, dacă acest ce trebuie garantat prin
lucru este necesar, corecţia temperaturii pe tur şi o încălzire instalare/montaj
rapidă la începutul regimului de încălzire (dacă este configurat). Temperatura admisă a mediului ambiant
Racord: – la funcţionare între 0 şi 40 °C
& Cablu bifilar, lungimea cablului max. 50 m (şi în cazul conectării – la depozitare şi transport între -20 şi +65 °C
mai multor telecomenzi) Domeniul de reglaj pentru temperatura între 10 şi 30 °C
& Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400 V de ambianţă se poate modifica regla-
& Conectorii de joasă tensiune sunt incluşi în setul de livrare jul
între 3 şi 23 °C sau
între 17 şi 37 °C
Reglarea temperaturii de ambianţă pentru funcţionare în regim
redus se face la automatizare.
5835 306-3 RO

VITODENS 333 VIESMANN 17


Accesorii pentru Vitotronic 200 (continuare)

Vitotrol 300
Nr. de comandă 7179 060
Participant la KM-BUS.
Telecomanda Vitotrol 300 preia pentru un circuit de încălzire
reglajul temperaturii nominale de ambianţă dorite la funcţionare în
regim normal şi în regim redus, reglajul regimului de funcţionare şi
a timpilor de conectare pentru încălzire, prepararea de apă caldă
menajeră şi pentru funcţionarea pompei de recirculare a apei
calde menajere.
Vitotrol 300 dispune de un display luminat şi taste luminate pentru
selectarea regimurilor de funcţionare, o tastă pentru regimul de
petrecere, respectiv pentru regimul economic, o comandă pentru
trecerea automată de la ora de vară la ora de iarnă şi invers, taste
pentru reglarea regimului de vacanţă, a zilei săptămânii şi a orei.
Reglaj în funcţie de temperatura exterioară:
Montaj în orice loc din clădire.
Reglaj în funcţie de temperatura de ambianţă: Date tehnice
Instalare în încăperea de referinţă pe un perete interior opus pere- Alimentare electrică prin KM-BUS
telui pe care se află radiatoarele. Nu se va instala pe etajere, în Putere el. absorbită 0,5 W
nişe, în imediata apropiere a uşilor sau în apropierea surselor de Clasa de protecţie III
căldură (de exemplu radiaţie solară directă, şemineu, televizor Tipul de protecţie IP 30 conform EN 60529
etc.). ce trebuie garantat prin
Senzorul montat pentru temperatura de ambianţă înregistrează instalare/montaj
temperatura de ambianţă şi ca urmare se produce, dacă acest Temperatura admisă a mediului ambiant
lucru este necesar, corecţia temperaturii pe tur şi o încălzire – la funcţionare între 0 şi 40 °C
rapidă la începutul regimului de încălzire (dacă este configurat). – la depozitare şi transport între -20 şi +65 °C
Racord: Domeniul de reglaj pentru temperatura
& Cablu bifilar, lungimea cablului max. 50 m (şi în cazul conectării de ambianţă
mai multor telecomenzi) – la regim normal între 10 şi 30 °C
& Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400 V se poate modifica regla-
& Conectorii de joasă tensiune sunt incluşi în setul de livrare jul
între 3 şi 23 °C sau
între 17 şi 37 °C
– la regim redus între 3 şi 37 °C

Senzor pentru temperatura de ambianţă


Nr. de comandă 7408 012
Senzor separat pentru temperatura de ambianţă, care se va
monta în completarea telecomenzii Vitotrol 200 respectiv 300,
atunci când telecomanda Vitotrol 200 respectiv 300 nu poate fi
instalată în încăperea principală de locuit sau într-o poziţie conve-
nabilă în ceea ce priveşte înregistrarea temperaturii sau posibilita-
tea de reglaj.
Instalare în încăperea de referinţă pe un perete interior, opus
peretelui pe care se află radiatoarele. Nu se va instala pe etajere,
în nişe, în imediata apropiere a uşilor sau în apropierea surselor
de căldură (de exemplu radiaţie solară directă, şemineu, televizor
etc.).
Senzorul pentru temperatura de ambianţă se conectează la tele-
comanda Vitotrol 200 respectiv 300.
Racord:
& Cablu cu 2 fire cu secţiunea conductorului de 1,5 mm 2 din cupru

& Lungimea cablului de la telecomandă 30 m Date tehnice


& Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400 V Clasa de protecţie III
Tipul de protecţie IP 30 conform EN 60529
ce trebuie garantat prin
instalare/montaj
Temperatura admisă a mediului ambiant
– la funcţionare între 0 şi 40 °C
– la depozitare şi transport între -20 şi +65 °C
5835 306-3 RO

18 VIESMANN VITODENS 333


Accesorii pentru Vitotronic 200 (continuare)

Receptor de semnale radio


Nr. de comandă 7450 563
Pentru recepţia emiţătorului de semnale orare DCF 77 (situat în:
Mainflingen lângă Frankfurt/Main).
Reglajul exact, prin comandă radio al orei şi datei.
Montaj pe un perete exterior, orientat spre emiţător. Calitatea
recepţiei poate fi influenţată de materiale de construcţie care con-
ţin metal, de exemplu beton armat, clădiri vecine şi surse electro-
magnetice de perturbaţie, de exemplu linii de înaltă tensiune şi
linii aeriene de contact.
Racord:
& Cablu bifilar, lungimea cablului max. 35 m la o secţiune a con-

ductorului de 1,5 mm2 din cupru


& Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400V

Vitohome 200
Nr. de comandă 7176 455 &Pentru fixarea temperaturii de ambianţă şi a intervalelor de timp
Centrală de apartament pentru reglarea bazată pe unde a tempe- &Cu regim economic, program de vacanţă şi regim de petrecere,
raturii în fiecare încăpere a instalaţiilor de încălzire cu radiatoare ca şi programe pentru zile de sărbătoare şi alte programe orare
şi/sau a încălzirii prin pardoseală. Pentru alte detalii vezi Fişa tehnică „Vitohome 200“.
Cu conector cu fişă pentru alimentarea de la reţea şi montajul
accesoriilor.

Vitocom 100, tip FA1


Nr. de comandă 7178 188
Participant la KM-BUS.
& Pentru semnalizarea la distanţă, supravegherea de la distanţă

şi informarea de la distanţă cu privire la avarii prin reţeaua de


telefonie
& Pentru conectarea de la distanţă a instalaţiilor de încălzire prin

reţeaua de telefonie

Configurare:
& Telefon compatibil DTMF

& Telefon mobil (Vodafone, Orange, Cosmote)

& Program de configurare (software pentru PC)

Mesajele de avarie se trimit prin reţeaua de telefonie la urmă-


toarele servicii de comunicare: Date tehnice
& Telefax Tensiune nominală: 230 V ~
& Telefon mobil Frecvenţă nominală: 50 Hz
Tensiunea nominală: 15 mA
Setul de livrare: Clasa de protecţie: II
& Vitocom 100 Tipul de protecţie: IP 20 conform EN 60529
& Cablu de alimentare de la reţea (2,0 m lungime) ce trebuie garantat prin
& Cablul de conectare cu fişă de conectare RJ11 la priza de tele- instalare/montaj
fon (3,0 m lungime) Mod de acţionare: Tip 1B conform EN 60 730-1
& Adaptor RJ11/TAE6N Temperatura admisă a mediului
& Cablu KM-BUS cu fişă de conectare aVG (3,0 m lungime) ambiant
Accesorii şi informaţii suplimentare, vezi instrucţiunile de proiec- – la funcţionare: între 0 şi 40 °C
tare pentru sisteme de comunicare Viessmann Utilizare în încăperi de locuit
şi în centrale termice (con-
Premise legate de dotare: diţii normale de mediu
& Priză RJ11 sau ambiant)
& Priză TAE, codare „6N“ – la depozitare şi transport: între -20 şi +65 °C
Aprobare: CTR 21
5835 306-3 RO

VITODENS 333 VIESMANN 19


Accesorii pentru Vitotronic 200 (continuare)

Vitocom 300, tip FA3, FE1 şi FI1


& Tip FA3 Accesorii Nr. com.
Nr. de comandă 7143 428 Modul de extensie * 1
& Tip FE1 – 10 intrări digitale 7143 431
Nr. de comandă 7143 430 – 7 intrări analoge (2 dintre ele sunt configurabile
& Tip FI1 ca intrări de impulsuri)
Nr. de comandă 7143 429 – 2 ieşiri digitale
– dimensiuni, vezi modul de bază
În combinaţie cu Vitodata 300: sau
& Pentru semnalizarea la distanţă, supravegherea de la distanţă
– 10 intrări digitale 7159 767
şi informarea de la distanţă cu privire la avarii şi/sau transmite- – 7 intrări analoge (2 dintre ele sunt configurabile
rea de date prin Internet. ca intrări de impulsuri)
& Conectarea şi deconectarea de la distanţă, parametrizarea de – 2 ieşiri digitale
la distanţă şi codarea de la distanţă a instalaţiilor de încălzire – 1 M-BUS-Master pentru racordarea a până la 250
prin Internet contoare de căldură compatibile M-BUS cu inter-
faţă M-BUS-slave conform EN 1434-3
Configurare prin: – dimensiuni, vezi modul de bază
& Vitosoft 200, tip LNR prin Optolink
Modul pentru alimentarea electrică fără întreru- 7143 432
& Vitodata 300
peri * 1 (USV)
Datele puse la dispoziţie de automatizarea circuitului de încălzire Set suplimentar de acumulatori * 1, pentru alimen-
se transmit prin LON la Vitocom 300. Pentru funcţii speciale speci- tarea electrică fără întreruperi
fice instalaţiei respective, de exemplu supravegherea valorilor – util la: 1 modul de bază, 1 modul extensie şi ocu- 7143 436
limită, se poate efectua la punerea în funcţiune o configurare parea tuturor intrărilor
suplimentară. – necesar la: 1 modul de bază şi 2 module extensie
Prelungirea cablului de legătură
Mesajele de avarie se transmit prin Internet la serverul cu Distanţa de pozare între 7 şi 14 m
Vitodata 300. De la serverul cu Vitodata 300 mesajele se trans- – 1 cablu de legătură (7,0 m lungime) 7143 495
mit la următoarele servicii de comunicare: şi şi
& PC cu acces la Internet
1 cuplaj LON RJ45 7143 496
& Telefax
Distanţa de pozare între 14 şi 900 m
& SMS la telefon mobil
– 2 conectoare de cuplaj LON RJ45 7199 251
& E-Mail
şi şi
& Voice-Mail
Cablu cu 2 fire, CAT5, ecranat sau JY(St) de la insta-
Y 2 x 2 x 0,8 lator
Premise legate de dotare: sau
& Racord analogic de telefon
– 2 cabluri de legătură (7,0 m lungime) 7143 495
– La tipul FA3 cu priză TAE, codarea „6N“ şi şi
– La tipul FI1 cu priză RJ45 (ISDN) 2 prize LON de racordare RJ45, CAT6 7171 784
& Modulul de comunicare LON (accesoriu)
şi şi
Cablu cu 2 fire, CAT5, ecranat sau JY(St) de la insta-
Setul de livrare: Y 2 x 2 x 0,8 lator
& Cablu de legătură LON RJ45 – RJ45 pentru schimbul de date

între Vitotronic şi Vitocom 300 (7,0 m lungime)


& Bloc de alimentare de la reţea * 1 Blocul de alimentare de la reţea (în setul de livrare al
& Cablu de legătură de la blocul de alimentare de la reţea la Vitocom 300):
modulul de bază
& Modul de bază * 1 (cu 8 intrări digitale, 2 ieşiri digitale şi 2 intrări

pentru senzori):
– tip FA1: cu modem integrat şi cablu de conectare pentru priza
de telefon TAE 6N (2,0 m lungime)
– Tip FE1: cu cablu de conectare cu conector RJ45 şi conector
Sub-D (cu 9 poli) ca şi cablu de legătură la modemul montat
de instalator (accesoriu modem GSM) sau un adaptor termi-
nal ISDN extern adecvat
– Tip FI1: cu modem ISDN integrat şi cablu de conectare cu
conector RJ45 pentru priza ISDN (2,0 m lungime)

Accesorii: Date tehnice


Tensiune nominală de la 85 până la 264 V ~
Accesorii Nr. com. Frecvenţă nominală 50/60 Hz
Carcasă murală pentru montajul modulelor Intensitate nominală 0,55 A
Vitocom 300, dacă nu există un tablou de comandă Tensiunea la ieşire 24 V –
respectiv un tablou electric de distribuţie Intensitate la ieşire 1,5 A
cu 2 etaje 7143 434 Clasa de protecţie II
cu 3 etaje 7143 435 Tipul de protecţie IP 20 conform EN 60529
ce trebuie garantat prin
5835 306-3 RO

instalare/montaj
Separare potenţial
primar/secundar SELV conform EN 60 950

*1
Montaj pe şine suport TS35 conform DIN EN 50 022, 35 x 15 şi 35 x 7,5.

20 VIESMANN VITODENS 333


Accesorii pentru Vitotronic 200 (continuare)

Siguranţă electrică EN 60 335 Date tehnice


Temperatura admisă a mediului
ambiant Tensiune de lucru 24 V –
– la funcţionare cu tensiune de între -20 şi +55 °C Intensitate nominală
intrare UE 187 - 264 V Utilizare în încăperi de – Tip FA3 600 mA
locuit şi în centrale termice – Tip FE1 300 mA
(condiţii normale de mediu – Tip FI1 500 mA
ambiant) Clasa de protecţie II
– la funcţionare cu tensiune de între -5 şi +55 °C Tipul de protecţie IP 20 conform EN 60529
intrare UE 100 - 264 V Utilizare în încăperi de ce trebuie garantat prin
locuit şi în centrale termice instalare/montaj
(condiţii normale de mediu Mod de acţionare Tip 1B conform EN 60730-
ambiant) 1
– la depozitare şi transport între -25 şi +85 °C Temperatura admisă a mediului
ambiant
– la funcţionare între 0 şi 40 °C
Modul de bază (în setul de livrare al Vitocom 300): Utilizare în încăperi de
locuit şi în centrale termice
(condiţii normale de mediu
ambiant)
– la depozitare şi transport între -20 şi +65 °C

Pentru date tehnice suplimentare şi accesorii, vezi instrucţiunile


de proiectare pentru sisteme Viessmann de comunicare.

Set de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec cu servomotor integrat pentru vana
de amestec
Nr. de comandă 7178 995 Date tehnice
Participant la KM-BUS Tensiune nominală 230 V ~
Componente: Frecvenţă nominală 50 Hz
& Sistem electronic de reglaj al vanei de amestec cu servomotor Putere el. absorbită 6,5 W
pentru vane de amestec Viessmann DN 20 până la 50 und R ½ Tipul de protecţie IP 20 conform EN 60529
până la 1¼ ce trebuie garantat prin
& senzor pentru temperatura pe tur (senzor aplicat), lungime instalare/montaj
cablu 2,2 m, pregătit pentru conectare; Date tehnice vezi mai Clasa de protecţie I
jos Temperatura admisă a mediului
& Conector cu ficşă pentru conectarea pompei circuitului de încăl- ambiant
zire – la funcţionare între 0 şi 40 °C
& Cablu de alimentare de la reţea (3,0 m lungime) – la depozitare şi transport între -20 şi +65 °C
& Cablu de conectare la BUS (3,0 m lungime) Sarcină nominală admisă la ieşirea
Servomotorul se montează direct la vana de amestec Viessmann releului pentru pompa circuitului de
DN 20 până la 50 şi R ½ până la 1¼. încălzire sÖ 4(2) A 230 V~
Cuplu de strângere 3 Nm
Ssistem electronic de reglaj al vanei de amestec cu servomo- Timpul de funcţionare pentru 90 °∢ 120 s
tor
Senzor de temperatură pe tur (senzor aplicat)
5835 306-3 RO

Se fixează cu o bandă de întindere.

VITODENS 333 VIESMANN 21


Accesorii pentru Vitotronic 200 (continuare)

Date tehnice
Tipul de protecţie IP 32 conform EN 60529
ce trebuie garantat prin
instalare/montaj
Temperatura admisă a mediului
ambiant
– la funcţionare între 0 şi 120 °C
– la depozitare şi transport între -20 şi +70 °C

Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec pentru servomotor separat al vanei de
amestec
Nr. de comandă 7178 996 Temperatura admisă a mediului
Participant la KM-BUS ambiant
Pentru conectarea unui servomotor separat pentru vana de ames- – la funcţionare între 0 şi 40 °C
tec. – la depozitare şi transport între -20 şi +65 °C
Componente: Sarcina nominală la ieşirile releelor
& Sistem electronic al vanei de amestec pentru conectarea unui Pompa circuitului de încălzire sÖ 4(2) A 230 V~
servomotor separat pentru vana de amestec Servomotor de vană de amestec 0,2(0,1) A 230 V~
& Senzor de temperatură pe tur (senzor de temperatura aplicat), Timp de funcţionare necesar al ser-
lungimea cablului 5,8 m, pregătit pentru conectare vomotorului pentru vana de ames-
& Conector cu ficşă pentru conectarea pompei circuitului de încăl- tec pentru 90 °∢ ca. 120 s
zire
& Borne pentru conectarea servomotorului vanei de amestec

& Cablu de alimentare de la reţea (3,0 m lungime) Senzor de temperatură pe tur (senzor aplicat)
& Cablu de conectare la BUS (3,0 m lungime)

Sistem electronic de reglaj al vanei de amestec

Se fixează cu o bandă de întindere.

Date tehnice
Date tehnice Tipul de protecţie IP 32 conform EN 60529
Tensiune nominală 230 V ~ ce trebuie garantat prin
Frecvenţă nominală 50 Hz instalare/montaj
Putere el. absorbită 2,5 W Temperatura admisă a mediului
Tipul de protecţie IP 20 conform EN 60529 ambiant
ce trebuie garantat prin – la funcţionare între 0 şi 120 °C
instalare/montaj – la depozitare şi transport între -20 şi +70 °C
Clasa de protecţie I

Termostat de lucru imersat


Nr. de comandă 7151 728
Ca termocuplă poate fi instalat pentru limitarea temperaturii
maxime la încălziri prin pardoseală.
Termocupla se montează pe turul circuitului de încălzire şi opreşte
pompa circuitului de încălzire, atunci când temperatura pe tur este
prea mare.
5835 306-3 RO

22 VIESMANN VITODENS 333


Accesorii pentru Vitotronic 200 (continuare)

Date tehnice

Lungimea cablului 4,2 m, pregătit pentru


conectare
Domeniu de reglaj între 30 şi 80 °C
Valoarea histerezisului de pornire- max. 11 K
oprire
Putere de cuplare 6(1,5) A 250 V~
Scală de reglaj în carcasă
Teacă de imersie din oţel inoxidabil R ½ x 200 mm
Nr. Reg. DIN DIN TR 77703
sau
DIN TR 96803
sau
DIN TR 110302

Termostat aplicat
Nr. de comandă 7151 729 Date tehnice
Se poate instala ca termocuplă pentru limitarea temperaturii
maxime pentru încălzirea prin pardoseală (numai în combinaţie cu Lungimea cablului 4,2 m, pregătit pentru
conducte metalice). racordare
Termocupla se montează pe turul circuitului de încălzire şi opreşte Domeniu de reglaj între 30 şi 80 °C
pompa circuitului de încălzire, atunci când temperatura pe tur este Valoarea histerezisului de pornire- max. 14 K
prea mare. oprire
Putere de cuplare 6(1,5) A 250V~
Scală de reglaj în carcasă
Nr. Reg. DIN DIN TR 77703
sau
DIN TR 96803
sau
DIN TR 110302

Modulul de comunicare LON


Nr. de comandă 7179 113
Pentru conectarea unei automatizări a circuitului de încălzire
Vitotronic 050 sau Vitocom 300 constând dintr-o placă de circuite
integrate.

Cablu de legătură LON pentru schimbul de informaţii între automatizări


Nr. de comandă 7143 495

Lungimea cablului 7 m, pregătit pentru conectare.


5835 306-3 RO

VITODENS 333 VIESMANN 23


Accesorii pentru Vitotronic 200 (continuare)

Prelungirea cablului de legătură


& Distanţă de pozare de 7 până la 14 m: – 2 conectoare de legătură LON
– 2 cabluri de legătură (7,0 m lungime) Nr. de comandă 7199 251
Nr. de comandă 7143 495 – Cablu cu 2 fire, CAT5, ecranat sau JY(St) Y 2 x 2 x 0,8
– 1 cuplaj LON RJ45 de la instalator
Nr. de comandă 7143 496 & Distanţă de pozare de 14 până la 900 m cu prize de racordare:
& Distanţă de pozare de 14 până la 900 m cu conectoare de legă- – 2 cabluri de legătură (7,0 m lungime)
tură: Nr. de comandă 7143 495
– Cablu cu 2 fire, CAT5, ecranat sau JY(St) Y 2 x 2 x 0,8
de la instalator
– 2 prize LON de racordare RJ45, CAT6
Nr. de comandă 7171 784

Distribuitor de KM-BUS
Nr. de comandă 7415 028 Date tehnice
Pentru conectarea a 2 până la 9 aparate la KM-BUS.
Lungimea cablului 3,0 m, pregătit pentru conec-
tare
Tipul de protecţie IP 32 conform EN 605929,
de realizat prin montaj pe/în
Temperatura admisă a mediului
ambiant
– la funcţionare de la 0 până la 40 °C
– la depozitare şi transport între -20 şi +65 °C

Senzor de temperatură imersat


Nr. de comandă 7179 488
Pentru înregistrarea temperaturii preselectorului hidraulic.
Lungimea cablului cca. 3,75 m, pregătit pentru conectare

Date tehnice
Tipul de protecţie IP 32
Temperatura admisă a mediului
ambiant
– la funcţionare de la 0 până la 90 °C
– la depozitare şi transport între -20 şi +70 °C

Extensie internă H2
Nr. de comandă 7179 144 Dacă se realizează această funcţie, atunci nu mai este posibilă
Placă de circuite integrate pentru montaj în automatizare în locul conectarea unei electrovalve magnetice externe de siguranţă.
extensiei interne H1. Sarcina nominală admisă la ieşirea releului: 6(3) A 250 V~
Cu extensia internă H2 se poate conecta blocarea aparatelor Tensiune nominală: 230 V ~
externe de aerisire. Frecvenţă nominală: 50 Hz
5835 306-3 RO

24 VIESMANN VITODENS 333


Accesorii pentru Vitotronic 200 (continuare)

Extensie externă H1
Nr. de comandă 7179 058
Extensie de funcţii, în carcasă, pentru montaj pe perete.

Cu extensia pot fi realizate următoarele funcţii:


Funcţie Sarcina nominală admisă la ieşirea releului
– Conectarea unei semnalizări de avarii 0,4(0,2) A 250 V~
– Conectarea unei pompe pentru circuitul de încălzire (în trepte) pentru cazan racor- a câte 2(1) A 250 V~
dat direct total max. 4 A~
– doar la Vitotronic 200, Tip HO1:
racordarea unei pompe de recirculare
– Solicitarea unei temperaturi minime a apei din cazan
– Blocare externă
– Fixarea unei temperaturi minime a apei din cazan printr-o intrare de 0-10 V
– doar la Vitotronic 200, Tip HO1:
Comutare externă a regimului de funcţionare

Date tehnice
Tensiune nominală 230 V ~
Frecvenţă nominală 50 Hz
Intensitate nominală 4A
Putere el. absorbită 4W
Clasa de protecţie I
Tipul de protecţie IP 32
Temperatura admisă a
mediului ambiant
– la funcţionare între 0 şi 40 °C
Utilizare în încăperi de locuit şi în centrale
termice (condiţii normale de mediu
ambiant)
– la depozitare şi
transport între -20 şi +65 °C

Extensie externă H2
Nr. de comandă 7179 265
Extensie de funcţii, în carcasă, pentru montaj pe perete.

Cu extensia pot fi realizate următoarele funcţii:


Funcţie Sarcina nominală admisă la ieşirea releului
– doar la Vitotronic 200, Tip HO1: 2(1) A 250 V~
racordarea unei pompe de recirculare
– Solicitarea unei temperaturi minime a apei din cazan
– Blocare externă
– doar la Vitotronic 200, Tip HO1:
Comutare externă a regimului de funcţionare

Date tehnice
Tensiune nominală 230 V ~
Frecvenţă nominală 50 Hz
Intensitate nominală 2A
Putere el. absorbită 3W
Clasa de protecţie I
Tipul de protecţie IP 32
Temperatura admisă a
mediului ambiant
– la funcţionare între 0 şi 40 °C
Utilizare în încăperi de locuit şi în centrale
termice (condiţii normale de mediu
ambiant)
– la depozitare şi
transport între -20 şi +65 °C
5835 306-3 RO

VITODENS 333 VIESMANN 25


Accesorii pentru Vitotronic 200 (continuare)

Alocarea extensiilor funcţionale


Instalaţie de încălzire Extensia funcţiilor (Nr. de com.)
fără funcţie de cu conectarea cu blocarea
siguranţă unei elctro- aparatelor
valve magne- externe de
tice de aerisire
siguranţă
– fără pompă de recirculare — 7179057 * 1 7179144
Setul de
livrare
– cu pompă de recirculare 7179057 * 1 7179057 * 1 7179144
Setul de Setul de şi
livrare livrare 7179265
şi şi
7179265 7179265

– fără pompă de recirculare — 7179057 * 1 7179144


Setul de
livrare
– cu pompă de recirculare 7179057 * 1 7179057 * 1 7179144
Setul de Setul de şi
livrare livrare 7179265
şi şi
7179265 7179265

– fără pompă de recirculare 7179057 * 1 7179057 * 1 7179144


– cu pompă a circuitului de încălzire Setul de Setul de şi
(în trepte) pentru circuitul de încăl- livrare livrare 7179058
zire racordat direct şi şi
7179058 7179058
– cu pompă de recirculare 7179057 * 1 7179057 * 1 7179144
– cu pompă a circuitului de încălzire Setul de Setul de şi
(în trepte) pentru circuitul de încăl- livrare livrare 7179058
zire racordat direct şi şi
7179058 7179058

– fără pompă de recirculare 7179057 * 1 7179057 * 1 7179144


– cu pompă a circuitului de încălzire Setul de Setul de şi
(în trepte) pentru circuitul de încăl- livrare livrare 7179058
zire racordat direct şi şi
7179058 7179058
– cu pompă de recirculare 7179057 * 1 7179057 * 1 7179144
– cu pompă a circuitului de încălzire Setul de Setul de şi
(în trepte) pentru circuitul de încăl- livrare livrare 7179058
zire racordat direct şi şi
7179058 7179058

Accesorii pentru Vitodens 333

Accesorii pentru montajul pe un perete nefinisat


5835 306-3 RO

Vezi de la pag. 11.

*1
Extensia internă H1 (integrată în automatizare).

26 VIESMANN VITODENS 333


Accesorii pentru Vitodens 333 (continuare)

Echipament de neutralizare
Nr. de comandă 7252 666
Cu granulat de neutralizare

Granulat de neutralizare
Nr. de comandă 9524 670
(2 × 1,3 kg)

Instalaţia de evacuare a condensului


Vezi lista de preţuri Vitoset.

Instalaţie mică de dedurizare pentru agentul termic


Pentru umplerea circuitului de încălzire.
Vezi lista de preţuri Vitoset.

Sistem pentru spălarea schimbătorului de căldură în plăci


Nr. de comandă 7179 753
Pentru curăţirea schimbătorului de căldură în plăci incorporat

Set pâlnie de evacuare


Nr. de comandă 7176 014
Pâlnie de evacuare cu sifon şi rozetă.

Pentru racordarea conductelor de evacuare, a ventilelor de sigu-


ranţă şi a scurgerii condensului.

Dispozitiv suplimentar de închidere pe conducta de gaz


Nr. de comandă Z002 579
Obligatoriu numai la a.
& robinet de gaz R ½ cu termoventil de siguranţă încorporat

& niplu de reducţie R ¾-R ½


5835 306-3 RO

VITODENS 333 VIESMANN 27


Accesorii pentru Vitodens 333 (continuare)

Sistem de racordare pentru pompa de recirculare


Nr. de comandă 7194 926
Pentru montaj în Vitodens 333.

Compus din:
& Pompă de circulaţie

& Supapă pentru reglajul debitului

& Bloc de ţevi cu izolaţie termică

& extensie externă H2 pentru racordare la Vitotronic

Vas de expansiune pentru apa menajeră, cu sistem de racordare,


Nr. de comandă 7179 423
Pentru suprapresiune de max. 4 bar pe conducta de apă rece.

Compus din:
& vas de expansiune cu membrană, cu debit direct, capacitate 4

litri, pentru a.c.m.


& supapă cu calotă R ¾

& supapă de siguranţă cu membrană (10 bar)

Indicaţie
Se poate utiliza numai împreună cu setul de racordare, nr. de
comandă 7199 239.

A Set pâlnie de evacuare (accesorii)


5835 306-3 RO

B Vas de expansiune a.c.m.

28 VIESMANN VITODENS 333


Accesorii pentru Vitodens 333 (continuare)

Elemente de mascare pentru perete


Nr. de comandă 7181 968

Diafragme pentru racorduri hidraulice.

Starea de livrare

Cazan în condensaţie pe gaz, cu suprafaţă de schimb de căldură Vitodens 333, de la 4,2 până la 19,0 kW sunt livrate adapate pen-
Inox-Radial, arăzător de gaz modulabil MatriX-compact de tru utilizarea cu gaz metan specific reţelelor din Comunitatea
26,0 kW, pentru gaz metan şi GPL şi de 13 kW numai pentur gaz Europeană. O modificare între grupele de gaz specific reţelelor
metan, conf. fişei DVGW G 260, cu placă de racorduri hidraulice din Comunitatea Europeană/gaz metan obişnuit nu este necesară.
cu sistem modular de conectori, pompă a circuitului de încălzire Modificarea pe lichefiat se realizează la blocul de ventile de gaz
cu turaţie reglabilă şi acumulator integrat de a.c.m.. Cu conducte (nu este necesar nici un set de adaptare).
şi cabluri pregătite pentru racordare. Vitodens 333, 6,6 până la 26,0 kW sunt livrate adapate pentru uti-
Culoarea carcasei tratată pe bază de răşini epoxidice: albă. lizarea cu gaz metan specific reţelelor din Comunitatea Euro-
Ambalate separat: peană.
Vitotronic 100 pentru funcţionare cu temperatură constantă Pentru funcţionarea pe gaz metan obişnuit sau gaz lichefiat, se
sau livrează la comandă un set pentru trecere pe alt tip de gaz.
Vitotronic 200 pentru funcţionare comandată de temperatura exte-
rioară.

Indicaţii de proiectare

Amplasare la funcţionare fără racord la coş


Ca aparat de tip C13x, C 33x, C43x, C 53x sau C 63x conform TRGl '86/ Încăperea de amplasare trebuie să fie protejată la îngheţ.
96 Vitodens 333 poate fi montat pentru funcţionarea fără racord
la coşindiferent de mărimea şi aerisirea încăperii de amplasare.
El poate fi amplasat de exemplu în camere şi livinguri, în depen-
dinţe fără aerisire, în dulapuri şi în nişe fără respectarea unei anu-
mite distanţe la elemente componente inflamabile, dar şi la
mansarde (pod mic şi dependinţe) cu evacuare directă prin acope-
riş a traiectului de gaze arse şi a conductei pentru aerul de ardere.
5835 306-3 RO

VITODENS 333 VIESMANN 29


Indicaţii de proiectare (continuare)

Amplasare la funcţionare cu racord la coş


(tipul constructiv B 23 şi B 33) & Se va evita producerea de praf
Amplasarea este posibilă numai, dacă există o gură de aerisire & Să nu existe un grad mare de umiditate a aerului
directă (ce nu poate fi închisă) cu secţiunea transversală de cel & Spaţiul să fie protejat la îngheţ şi bine aerisit

puţin 150 cm 2 (normative internaţionale). În caz contrar pot apărea defecţiuni şi avarii la instalaţie.
Amplasarea în încăperi de locuit şi în spaţii utile nu este posibilă Vitodens 333 poate funcţiona în încăperi, în care se produce
(excepţie: funcţionare cu aer din încăperi care comunică cu încă- poluarea aerului prin hidrocarburi halogenate numai fără
perea de amplasare a cazanului). Cazanul Vitodens 333 trebuie racord la coş.
amplasat în apropierea coşului de fum/şahtului. În caz de nerespectare a acestor indicaţii, se pierde dreptul asu-
Amplasare pra serviciilor de garanţie pentru remedierea defecţiunilor la
& Să nu se producă poluarea aerului prin hidrocarburi halogenate cazan, produse din aceste cauze.
(de exemplu conţinute în spray-uri, vopsele, substanţe diluante
şi detergenţi)

Sisteme de evacuare a gazelor arse


Tubulatura simplă de evacuare a gazelor arse trebuie să îndepli- & Evacuare orizontală prin acoperiş
nească condiţiile impuse de STAS şi normativele internaţionale & Căi separate de evacuare gaze arse şi admisie aer
(funcţionare cu racord la coş). & evacuare prin peretele exterior în sistem de tuburi concentrice

Sistemele Viessmann de evacuare gaze arse/admisie aer (sis- Pentru racordarea la coşuri cu sistem de tuburi concentrice (LAS)
teme AZ) pentru funcţionare fără racord la coş sunt verificate cu pot fi utilizate elemente de aerisire/evacuare conform avizului Z
cazanul Vitodens 333 ca unitate tehnică conform normativelor 7.2-1104.
internaţionale şi certificate CE: Descriere detaliată a sistemelor de evacuare a gazelor arse, vezi
& Evacuare verticală prin acoperiş instrucţiunile de proiectare ale cazanului Vitodens.
& Evacuare prin peretele exterior

Elemente de siguranţă privind temperatura gazelor arse


Dacă se montează de către instalator altă tubulatură de gaze
arse, decât sistemele de evacuare a gazelor arse verificate şi pre-
zentate mai sus, aceasta trebuie să fie racordată conform directi-
velor cu privire la omologarea instalaţiilor de evacuare a gazelor
arse pentru gaze arse cu temperaturi joase. La Vitodens 333 tubu-
latura de evacuare a gazelor arse este de tip B (temperatura
maximă admisă a gazelor arse 120 °C).

Parametrii instalaţiei
& Temperatura apei din cazan este limitată la 74 °C. & Din cauza temperaturilor scăzute pe retur, necesare pentru utili-
Pentru ca pierderile de căldură prin distribuţie să fie reduse, zarea căldurii de condensare, trebuie instalate exclusiv ele-
recomandăm ca instalaţia de distribuţie a căldurii să fie reglată mente de amestec potrivite pe circuitul de încălzire. Dacă sunt
la o temperatură pe tur de max. 70 °C. necesare vane de amestec, de exemplu la instalaţii cu mai
& Instalarea unui cazan în condensaţie trebuie anunţată sau apro- multe cazane sau la încălziri prin pardoseală, atunci trebuie
bată în funcţie de dispoziţiile valabile în ţara respectivă. montate numai vane de amestec cu trei căi.
& Vitodens 333 nu poate fi folosit în instalaţii bivalente (cu cazane
pe combustibil solid, etc.)

Dotarea cu elemente de siguranţă


Cazanele trebuie dotate, conform EN 12828 pentru instalaţii de
încălzire cu apă caldă cu o temperatură de siguranţă de max.
100 °C şi conform omologării lor, cu o supapă de siguranţă omolo-
gată.

Circuite de încălzire
Pentru instalaţiile de încălzire cu conducte din material plastic, Instalaţiile de încălzire prin pardoselă şi circuitele de încălzire cu
recomandăm utilizarea de conducte etanşe la difuziune, pentru a volum foarte mare de apă (> 15 litri/kW) trebuie racordate şi la
împiedica pătrunderea de oxigen prin pereţii conductelor. La cazane în condensaţie printr-o vană de amestec cu trei căi; vezi
instalaţiile de încălzire cu conducte din material plastic care nu Instrucţiunile de proiectare „Reglajul încălzirilor prin pardoseală“,
sunt etanşe la pătrunderea oxigenului (DIN 4726) se vor separa „Instrucţiuni de proiectare pentru cazan“ şi „Instrucţiuni de proiec-
circuitele. În acest scop livrăm schimbătoare de căldură separate. tare Valori de referinţă pentru proprietăţile apei“.
5835 306-3 RO

În încălzirile prin pardoseală trebuie montat un separator de Pe turul circuitului de încălzire prin pardoseală trebuie montată o
nămol, vezi Lista de preţuri Vitoset Viessmann. termocuplă pentru limitarea temperaturii maxime. Trebuie respec-
tat DIN 18560-2.

30 VIESMANN VITODENS 333


Indicaţii de proiectare (continuare)

Sisteme de conducte din material plastic pentru radiatoare


Şi în cazul sistemelor de conducte din material plastic pentru cir-
cuitele de încălzire cu radiatoare, recomandăm montarea unui ter-
mostat pentru limitarea temperaturii maxime.

Dispozitiv de siguranţă împotriva lipsei de apă


Conform EN 12828 se poate renunţa la dispozitivul de siguranţă Cazanele Viessmann Vitodens 333 sunt dotate cu un dispozitiv de
împotriva lipsei de apă la cazane până la 300 kW, dacă este asi- siguranţă împotriva lipsei de apă (siguranţă împotriva funcţionării
gurat faptul, că în cazul lipsei de apă, nu se poate produce o încăl- fără apă). Prin verificări s-a dovedit, că în cazul lipsei de apă dato-
zire neadmisă a instalaţiei. rită unor pierderi în instalaţie şi al funcţionării simultane a arzăto-
rului, acesta este oprit fără măsuri suplimentare, înainte de a se
produce o supraîncălzire a cazanului şi a instalaţiei de evacuare a
gazelor arse.

Proprietăţile apei/Protecţie la îngheţ


Apa de umplere şi apa de completare cu proprietăţi necorespun- & Apei de umplere i se poate adăuga un agent de protecţie la
zătoare stimulează depunerile şi procesul de coroziune şi poate îngheţ indicat special pentru instalaţiile de încălzire. Este nece-
provoca avarii la cazan. sar avizul din partea producătorului pentru agentul de protecţie
& Instalaţia de încălzire trebuie spălată bine înainte de umplere. la îngheţ.
& Se va folosi numai apă care îndeplineşte condiţiile de apă Alte date se găsesc în normativele în
menajeră. Fişa de informare VdTÜV 1466.
& Apa de umplere cu o duritate peste 16,8 °dH (3,0 mol/m 3 ) tre- & La prima pornire a instalaţiei de încălzire ca şi la instalaţii cu
buie dedurizată, de exemplu cu o instalaţie mică de tratare a peste 20 litri/kW trebuie respectate prevederile VDI 2035 şi
apei pentru agent termic (vezi lista de preţuri Vitotoset). instrucţiunile de proiectare „Valori de referinţă pentru proprietă-
ţile apei“.

Garanţie pentru boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră


Acordarea garanţiei pentru boilerele de preparare de apă caldă
menajeră presupune, că apa ce urmează să fie încălzită, îndepli-
neşte condiţiile de calitate conform normativelor în vigoare şi că
instalaţiile de tratare a apei funcţionează fără deficienţe.

Condensul şi neutralizarea sa
Vezi „Instrucţiuni de proiectare pentru Vitodens“.

Condiţii suplimentare impuse în cazul amplasării cazanelor cu funcţionare pe gaz lichefiat în încăperi
sub nivelul solului
Conform normativelor în vigoare TRF 1996-vol 2 – în vigoare din 1 Gradul ridicat de siguranţă asigurat de electrovalva magnetică
septembrie 1997 – în cazul instalării cazanului Vitodens 333 sub externă de siguranţă s-a dovedit totuşi foarte util. De aceea reco-
nivelul solului nu mai este necesar montajul unei electrovalve mandăm în continuare montajul electrovalvei magnetice externe
magnetice externe de siguranţă. de siguranţă în cazul instalării cazanului Vitogas 333 în încăperi
sub nivelul solului.
5835 306-3 RO

VITODENS 333 VIESMANN 31


Indicaţii de proiectare (continuare)

Racordarea circuitului secundar


Racordare conform DIN 1988.

A Apă caldă menajeră L Clapetă unisens


B Conductă de recirculare M Golire
C Pompă de circulaţie (numai la racordarea fără set de racor- N Apă rece
dare pompă de circulaţie) O Filtru de apă menajeră * 1
D Clapetă de reţinere cu arc de revenire (numai la racordarea P Reductor de presiune
fără set de racordare pompă de circulaţie) conform DIN 1988-2 ediţia decembrie 1988
E Scurgere ce poate fi supravegheată a conductei de purjare R Clapetă unisens/separator de conducte
F Supapa de siguranţă S Vas de expansiune cu membrană, indicat pentru apa mena-
G Robinet de închidere jeră
H Supapă pentru reglajul debitului T Racord de circulaţie în cazul folosirii setului de racordare pen-
(se recomandă montajul şi reglajul debitului max. de apă con- tru pompa de circulaţie
form capacităţii de încălzire în 10 minute a boilerului (vezi U Racord de circulaţie fără folosirea setului de racordare pentru
„Date tehnice“)) pompa de recirculare
K Racord pentru manometru

Supapa de siguranţă trebuie instalată.


Recomandare: Supapa de siguranţă se montează deasupra
muchiei superioare a boilerului. În acest mod este protejată contra
murdăririi, depunerii de piatră şi a temperaturii ridicate. În plus, în
cazul intervenţiilor la supapa de siguranţă nu mai este necesară
golirea boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră.

Proprietăţile apei
De la o duritate a apei de 20° dH(3,58 mol/m 3) se recomandă
instalarea pe conducta de apă rece a unui echipament de tratare
a apei.

Instrucţiuni de proiectare
Instrucţiuni suplimentare pentru proiectare şi dimensionare, vezi
„Instrucţiuni de proiectare pentru Vitodens“.
5835 306-3 RO

*1
Conform DIN 1988-2, la instalaţii cu conducte metalice trebuie montat un filtru de apă menajeră. Conform DIN 1988 şi recomandării
noastre este bine ca şi în cazul conductelor de material plastic să se monteze un filtru de apă menajeră pentru a exclude posibilitatea
pătrunderii de murdărie în instalaţia de apă menajeră.

32 VIESMANN VITODENS 333


Calitate testată

Marcaj CE conform directivelor CE în vigoare

Simbolul austriac pentru confirmarea siguranţei din punct


de vedere electrotehnic a fost solicitat
Se încadrează în limitele prevăzute de simbolul pentru protecţia
mediului „Îngerul albastru“ conform RAL UZ 61.
5835 306-3 RO

VITODENS 333 VIESMANN 33


Tipărit pe hârtie ecologică,
albită fără clor

Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări


tehnice!
5835 306-3 RO

Viessmann S.R.L.
RO-507075 Ghimbav
Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.com

34 VIESMANN VITODENS 333