Sunteți pe pagina 1din 18

VIESMANN VITOTRONIC 050

Automatizări digitale ale circuitelor de încălzire, comandate de temperatura


exterioară

Fişa tehnică
Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri
Mapa Vitotec, Registrul 18
A se arhiva în:

VITOTRONIC 050 Tip HK1M VITOTRONIC 050 Tip HK3W

Unitate de comandă cu display digital. Unitate de comandă cu afişare textuală şi display luminat.
Pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec. pentru max. trei circuite de încălzire cu vană de amestec şi
pentru montaj la vane de amestec Viessmann. reglajul temperaturii apei calde menajere din boiler
sau
VITOTRONIC 050 Tip HK1W pentru max. două circuite de încălzire cu vană de amestec
şi reglarea sistemului de încărcare al acumulatorului cu
Unitate de comandă cu afişare textuală şi display luminat. sistem de amestec.
pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec şi regla- pentru montaj pe perete cu servomotor separat pentru
jul temperaturii apei calde menajere din boiler vana de amestec.
sau
reglajul unui sistem de încărcare al acumulatorului cu grup
de amestec.
pentru montaj pe perete cu servomotor separat pentru
vana de amestec.

5835 224-5 RO 3/2006


Utilizare

Vitotronic 050, tip HK1M


Automatizare digitală a circuitului de încălzire, comandată de tem-
peratura exterioară:
& Pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec

& pentru vană de amestec Viessmann (îmbinare prin sudură)

DN 20 până la 50 şi R ½ până la 1¼ (nu pentru vană de amestec


cu flanşă)
& Cu servomotor

& Posibilitate de comunicare prin intermediul LON‐BUS (modulul

de comunicare LON trebuie comandat separat) cu următoarele


automatizări:
– Vitotronic 200, tip GW1 şi HO1
– Vitotronic 300, tip GW2
– Vitotronic 333, tipMW1 şi MW2
– Vitotronic 050
& Posibilitate de comunicare prin cablu Viessmann BUS bifilar

(modulul de comunicare Viessmann BUS bifilar se comandă


separat) cu Vitotronic 300, tip KW3
& Cu sistem de diagnosticare integrat

Vitotronic 050, tip HK1W


Automatizare digitală a circuitului de încălzire, comandată de tem-
peratura exterioară:
& pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec şi reglajul

temperaturii apei calde menajere din boiler


sau
reglajul unui sistem de încărcare al acumulatorului cu grup de
amestec
& Posibilitate de comunicare prin intermediul LON‐BUS (modulul

de comunicare LON trebuie comandat separat) cu următoarele


automatizări: Un circuit de încălzire cu vană de amestec şi reglajul temperaturii
– Vitotronic 200, tip GW1 şi HO1 apei calde menajere din boiler
– Vitotronic 300, tip GW2
– Vitotronic 333, tipMW1 şi MW2
– Vitotronic 050

Prin cablul LON‐BUS spre automatizarea Vitotronic a circuitului


cazanului pot fi conectate până la 32 automatizări ale circuitelor
de încălzire.
& Posibilitate de comunicare prin cablu Viessmann BUS bifilar
(modulul de comunicare Viessmann BUS bifilar se comandă
separat) cu Vitotronic 300, tip KW3
& Cu sistem de diagnosticare integrat

Sistem de acumulare a.c.m. cu grup de amestec

Vitotronic 050, tip HK3W


Automatizare digitală a circuitului de încălzire, comandată de tem-
peratura exterioară: Prin cablul LON‐BUS spre automatizarea Vitotronic a circuitului
& pentru max. trei circuite de încălzire cu vană de amestec şi cazanului pot fi conectate până la 32 automatizări ale circuitelor
reglajul temperaturii apei calde menajere din boiler de încălzire.
sau & Posibilitate de comunicare prin cablu Viessmann BUS bifilar
pentru două circuite de încălzire cu vană de amestec şi reglarea (modulul de comunicare Viessmann BUS bifilar se comandă
sistemului de încărcare al acumulatorului cu sistem de amestec separat) cu Vitotronic 300, tip KW3
& Posibilitate de comunicare prin intermediul LON‐BUS (modulul & Cu sistem de diagnosticare integrat
de comunicare LON trebuie comandat separat) cu următoarele
automatizări:
– Vitotronic 200, tip GW1 şi HO1
5835 224-5 RO

– Vitotronic 300, tip GW2


– Vitotronic 333, tipMW1 şi MW2
– Vitotronic 050

2 VIESMANN VITOTRONIC 050


Utilizare (continuare)

Trei circuite de încălzire cu vană de amestec şi reglajul temperatu-


rii apei calde menajere din boiler

Două circuite cu vană de amestec şi sistem de acumulare a.c.m.


cu grup de amestec
5835 224-5 RO

VITOTRONIC 050 VIESMANN 3


Date tehnice (tip HK1M)

Structură şi funcţii
Structură modulară Este posibilă comutarea externă a regimului de funcţionare.
Automatizarea este compusă dintr‐un aparat principal, module
electronice şi o unitate de comandă. Funcţia de protecţie la îngheţ
& Funcţia de protecţie la îngheţ se activează atunci când tempera-

Aparatul de bază: tura exterioară coboară sub cca +1 °C, aceasta însemnând că
& Comutator pornit‐oprit porneşte pompa circuitului de încălzire, iar temperatura pe tur
& Soclu de legături este menţinută la cel puţin 10 °C.
– conectarea aparatelor externe prin conectori modulari & Funcţia de protecţie la îngheţ este dezactivată atunci când tem-

– conectarea consumatorilor pe curent trifazat prin relee con- peratura exterioară urcă peste cca +3 °C, aceasta însemnând
tactoare de putere suplimentare că se opreşte pompa circuitului de încălzire.

Unitate de comandă: Reglajul caracteristicilor de încălzire (înclinare şi nivel)


& Cu programator digital Vitotronic 050 reglează temperatura pe tur în funcţie de tempera-
& Reglajul şi afişarea temperaturilor şi a codărilor tura exterioară.
& Afişarea mesajelor de avarie Temperatura pe tur necesară pentru atingerea unei anumite tem-
& Buton rotativ pentru temperatura la funcţionare în regim normal peraturi de ambianţă depinde de instalaţia de încălzire şi de izola-
& Taste: rea termică a clădirii respective.
– temperatura pentru regimul redus Prin reglajul caracteristicii de încălzire se adaptează temperatura
– selectarea regimului de funcţionare pe tur la aceste condiţii.
– caracteristica de încălzire pentru temperatura pe tur

Funcţii
& Reglajul comandat de temperatura exterioară pentru tempera-

tura pe tur a circuitului de încălzire


& Limitarea electronică a temperaturii maxime şi minime

& Oprirea pompelor circuitelor de încălzire în funcţie de necesarul

de căldură
& Reglajul unei limite variabile de căldură

& Protecţia contra blocării pompelor

& Sistem de diagnosticare integrat

& Reglaj optimizat a circuitului de încălzire cu ajutorul senzorului

de temperatura pe tur şi retur


& Uscarea controlată a pardoselii la încălziri prin pardoseală

Condiţiile impuse de DIN EN 12831 pentru calculul sarcinii ter-


mice sunt îndeplinite. Pentru reducerea puterii necesare în faza
de încălzire se diminuează reducerea pe timp de noapte în cazul
temperaturilor exterioare scăzute. Pentru scurtarea timpului în
faza de încălzire după un timp de funcţionare la parametri reduşi,
se creşte temperatura pe tur pentru un interval limitat de timp.
Conform Directivei privind economisirea de energie, reglarea tem-
peraturii trebuie să se facă în fiecare încăpere, de exemplu prin
ventile cu termostat.

Caracteristici de reglaj
& Comportament de tip PI cu ieşire cu trei valori

& Domeniul de reglaj al caracteristicii de încălzire:

– înclinare: între 0,2 şi 3,5


– Nivel: de la ‐13 până la 40 K Indicaţie
– temperatura maximă: între 10 şi 127 °C Temperatura apei din cazan trebuie să fie peste valoarea tempe-
– limitare minimă: între 1 şi 127 °C raturii pe tur necesară în momentul respectiv.
& Conectarea automatizării circuitului de încălzire şi

Ceas programabil Vitotronic 050 se realizează prin LON‐BUS:


Programator digital cu program zi/săptămână, calendar anual şi Reglarea diferenţei de temperatură la Vitotronic 050 (starea de
trecere automată la ora de vară/iarnă. livrare: 8 K)
Ora, ziua săptămânii şi orele de conectare/deconectare standard & Conectarea automatizării circuitului de încălzire şi

pentru încălzirea încăperii sunt reglate din fabricaţie (programa- Vitotronic 050 nu se realizează prin LON‐BUS:
bile individual), se pot programa maximum patru intervale de Temperatura apei din cazan trebuie să fie adaptată la caracte-
conectare. ristica de încălzire, respectiv temperatura constantă a apei din
Interval minim de conectare: 10 minute cazan trebuie să fie peste temperatura pe tur necesară.
Rezerva de baterie: 5 ani
Senzor de temperatură exterioară
Reglarea regimurilor de funcţionare În combinaţie cu o automatizare a circuitului cazanului, a circuitu-
Pentru toate regimurile de funcţionare este asigurată protecţia la lui de încălzire şi cu automatizări în cascadă poate fi folosit senzo-
îngheţ (vezi funcţia de protecţie la îngheţ) a circuitului de încăl- rul lor pentru temperatura exterioară prin intermediul BUS. În
5835 224-5 RO

zire. acest caz nu se conectează senzorul livrat.


Cu tastele de selectare a programelor pot fi alese următoarele Locul de montaj:
regimuri de funcţionare: & Peretele dinspre nord sau nordvest al clădirii

& încălzire & La 2 până la 2,5 m de la sol, pentru clădiri cu mai multe etaje

& Regim deconectat aproximativ în a doua jumătate a celui de‐al doilea etaj

4 VIESMANN VITOTRONIC 050


Date tehnice (tip HK1M) (continuare)

Racord: Date tehnice


& Cablu bifilar, lungimea cablului max. 35 m la o secţiune a con-

ductorului de 1,5 mm2 din cupru Lungimea cablului 2,2 m, pregătit pentru
& Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400 V conectare
Tipul de protecţie IP 32 conform EN 60529,
de realizat prin montaj
pe/în
Temperatura admisă a mediului
ambiant
– la funcţionare între 0 şi 120 °C
– la depozitare şi transport între ‐20 şi +70 °C

Servomotor (motorul vanei de amestec)


Servomotorul se montează direct la vana de amestec Viessmann
DN 20 până la 50 şi R ½ până la 1¼ (nu pentru vană de amestec
cu flanşă).

Date tehnice
Tipul de protecţie IP 43 conform E 60529,
de realizat prin montaj
pe/în
Temperatura admisă a mediului
ambiant la funcţionare, depozitare şi
transport între ‐40 şi +70 °C

Senzor de temperatură aplicat


Pentru înregistrarea temperaturii pe tur.

Date tehnice
Tensiune nominală 230 V~
Frecvenţă nominală 50 Hz
Putere el. absorbită 4W
Cuplu de strângere 3 Nm
Timpul de funcţionare pentru 90 °∢ 120 s

Date tehnice Vitotronic 050, tip HK1M


Tensiune nominală 230 V ~ Temperatura admisă a mediului ambiant
Frecvenţă nominală 50 Hz – la funcţionare de la 0 până la +40 °C
Intensitate nominală 4A Utilizare în încăperi de
Putere el. absorbită 8W locuit şi în centrale ter-
Clasa de protecţie I mice (condiţii normale
Tipul de protecţie IP 20 D conform EN de mediu ambiant)
60529 – la depozitare şi transport de la ‐20 până la +65 °
ce trebuie garantat C
prin instalare/montaj Sarcina nominală la ieşirile releelor
Mod de acţionare Tip 1B conform sÖ Pompa circuitului de încălzire 4(2) A, 230 V~ * 1
EN 60 730‐1 gS Servomotor de vană de amestec 0,2(0,1) A, 230 V~ * 1
5835 224-5 RO

*1
Total max. 4 A, 230 V~

VITOTRONIC 050 VIESMANN 5


Date tehnice (tip HK1M) (continuare)

Date tehnice (tip HK1W şi HK3W)

Structură şi funcţii
Structură modulară & Uscarea controlată a pardoselii la încălziri prin pardoseală
Automatizarea este compusă dintr‐un aparat principal, module & Cu posibilitatea conectării unui dispozitiv extern pentru semnali-
electronice şi o unitate de comandă. zarea avariilor

Aparatul de bază: Condiţiile impuse de DIN EN 12831 pentru calculul sarcinii ter-
& Comutator pornit‐oprit mice sunt îndeplinite. Pentru reducerea puterii necesare în faza
& Interfaţa de comunicare Optolink Laptop de încălzire se diminuează reducerea pe timp de noapte în cazul
& Semnalizatorul de funcţionare şi semnalizatorul de avarie temperaturilor exterioare scăzute. Pentru scurtarea timpului în
& Soclu de legături faza de încălzire după un timp de funcţionare la parametri reduşi,
– conectarea aparatelor externe prin conectori modulari se creşte temperatura pe tur pentru un interval limitat de timp.
– conectarea consumatorilor pe curent trifazat prin relee con- Conform Directivei privind economisirea de energie, reglarea tem-
tactoare de putere suplimentare peraturii trebuie să se facă în fiecare încăpere, de exemplu prin
ventile cu termostat.
Unitate de comandă:
& Cu programator digital Caracteristici de reglaj
& Display luminat cu afişaj textual & Comportament de tip PI cu ieşire cu trei valori

& Reglajul şi afişarea temperaturilor şi a codărilor & Domeniul de reglaj al caracteristicii de încălzire:

& Afişarea mesajelor de avarie – înclinare: între 0,2 şi 3,5


& Buton rotativ pentru temperatura la funcţionare în regim normal – nivel: de la ‐13 până la 40 K
& Taste: – temperatura maximă: între 10 şi 127 °C
– temperatura pentru regimul redus – limitare minimă: între 1 şi 127 °C
– selectarea regimului de funcţionare & Domeniu de reglaj pentru temperatura apei calde menajere:

– program de vacanţă de la 10 până la 60 °C, se poate modifica de la 10 până la 95 °C


– regim de petrecere şi regim economic
– temperatura apei calde menajere Ceas programabil
– caracteristici de încălzire pentru temperatura pe tur Programator digital cu program zilnic şi săptămânal, calendar
– Selectarea circuitului de încălzire (tip HK3W) anual, trecere automată de la ora de vară la ora de iarnă şi invers
şi regim automatizat pentru prepararea de apă caldă menajeră şi
Funcţii pentru pompa de recirculare a apei calde menajere.
& Reglaj în funcţie de temperatura exterioară al temperaturii pe Ora, ziua săptămânii şi timpii standard de conectare pentru încăl-
tur pentru circuitele de încălzire cu vană de amestec zire, prepararea de apă caldă menajeră şi pompa de recirculare a
& Limitarea electronică a temperaturii maxime şi minime apei calde menajere sunt reglaţi din fabricaţie (pot fi programaţi
& Oprirea pompelor circuitelor de încălzire în funcţie de necesarul individual), se pot regla maxim patru intervale de conectare pe zi.
de căldură Interval minim de conectare: 10 minute
& Reglajul unei limite variabile de căldură Rezerva de baterie: 5 ani
& Protecţia contra blocării pompelor

& Sistem de diagnosticare integrat Reglarea regimurilor de funcţionare


& Reglaj optimizat a circuitului de încălzire cu ajutorul senzorului Pentru toate regimurile de funcţionare este asigurată protecţia la
de temperatura pe tur şi retur îngheţ (vezi funcţia de protecţie la îngheţ) a circuitelor de încăl-
& Autoreglaj al temperaturii apei din acumulatorul de apă caldă zire.
menajeră cu comandă prioritară pentru prepararea de apă caldă Cu tastele de selectare a programelor pot fi alese următoarele
menajeră (pompa circuitului de încălzire oprită, vana de ames- regimuri de funcţionare:
tec închisă) & Încălzire şi apă caldă

& funcţie suplimentară pentru prepararea de apă caldă menajeră & Numai apă caldă
5835 224-5 RO

(încălzire în timp scurt la o temperatură mai ridicată) & Regim deconectat

& este posibil reglajul unui sistem de încărcare al acumulatorului Comutare externă a regimului de funcţionare pentru toate circui-
cu grup de amestec tele de încălzire sau doar pentru anumite circuite de încălzire.

6 VIESMANN VITOTRONIC 050


Date tehnice (tip HK1W şi HK3W) (continuare)

Funcţia de protecţie la îngheţ Indicaţie


& Funcţia de protecţie la îngheţ se activează atunci când tempera-

tura exterioară coboară sub cca +1 °C, aceasta însemnând că Temperatura apei din cazan trebuie să fie peste valoarea tempe-
porneşte pompa circuitului de încălzire, iar temperatura pe tur raturii pe tur necesară în momentul respectiv.
este menţinută la cel puţin 10 °C. & Conectarea automatizării circuitului de încălzire şi

& Funcţia de protecţie la îngheţ este dezactivată atunci când tem- Vitotronic 050 se realizează prin LON‐BUS:
peratura exterioară urcă peste cca +3 °C, aceasta însemnând Reglarea diferenţei de temperatură la Vitotronic 050 (starea de
că se opreşte pompa circuitului de încălzire. livrare: 8 K)
& Conectarea automatizării circuitului de încălzire şi

Funcţionare în regim de vară Vitotronic 050 nu se realizează prin LON‐BUS:


(„Numai apă caldă“) Temperatura apei din cazan trebuie să fie adaptată la caracte-
Solicitarea de căldură se produce doar atunci când trebuie încăl- ristica de încălzire, respectiv temperatura constantă a apei din
zită apa din boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră (este cazan trebuie să fie peste temperatura pe tur necesară.
pornit de regulatorul pentru temperatura apei calde menajere din
boiler). Senzor de temperatură exterioară
În combinaţie cu o automatizare a circuitului cazanului, a circuitu-
Reglajul caracteristicilor de încălzire (înclinare şi nivel) lui de încălzire şi cu automatizări în cascadă poate fi folosit senzo-
Vitotronic 050 reglează temperatura pe tur în funcţie de tempera- rul lor pentru temperatura exterioară prin intermediul BUS. În
tura exterioară. acest caz nu se conectează senzorul livrat.
Temperatura pe tur necesară pentru atingerea unei anumite tem- Locul de montaj:
peraturi de ambianţă depinde de instalaţia de încălzire şi de izola- & Peretele dinspre nord sau nordvest al clădirii

rea termică a clădirii respective. & La 2 până la 2,5 m de la sol, pentru clădiri cu mai multe etaje

Prin reglajul caracteristicii de încălzire se adaptează temperatura aproximativ în a doua jumătate a celui de‐al doilea etaj
pe tur la aceste condiţii. Racord:
& Cablu bifilar, lungimea cablului max. 35 m la o secţiune a con-

ductorului de 1,5 mm2 din cupru


& Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400 V

Date tehnice
Tipul de protecţie IP 43 conform EN 60529,
de realizat prin montaj
pe/în
Temperatura admisă a mediului
ambiant la funcţionare, depozitare şi
transport între ‐40 şi +70 °C

Date tehnice Vitotronic 050, tip HK1W şi HK3W


Tensiune nominală 230 V ~ Temperatura admisă a mediului ambiant
Frecvenţă nominală 50 Hz – la funcţionare de la 0 până la +40 °C
Intensitate nominală 6A Utilizare în încăperi de
Putere el. absorbită 10 W locuit şi în centrale ter-
Clasa de protecţie I mice (condiţii normale
Tipul de protecţie IP 20 D conform EN de mediu ambiant)
60529 – la depozitare şi transport de la ‐20 până la +65 °
ce trebuie garantat C
prin instalare/montaj
Mod de acţionare Tip 1B conform
EN 60 730‐1
5835 224-5 RO

VITOTRONIC 050 VIESMANN 7


Date tehnice (tip HK1W şi HK3W) (continuare)

Sarcina nominală la ieşirile releelor


sÖ Pompa circuitului de încălzire
sau
Pompa pentru agentul primar în
sistemul de acumulare a.c.m. 4(2) A 230 V~* 1
sA Pompa de circulaţie pentru încălzi- 4(2) A, 230 V~ * 1
rea apei din boiler
sK Pompa de recirculare pentru apa 4(2) A, 230 V~ * 1
caldă menajeră
gÖ Semnalizarea de avarii 4(2) A, 230 V~ * 1
gS Servomotor de vană de amestec
sau
Servomotorul pentru ventilul de
amestec cu 3 căi pentru sistemul
de acumulare a.c.m. 0,2(0,1) A, 230 V~ * 1

A Vitotronic 050
B Consolă

Starea de livrare

Vitotronic 050
Tip HK1M Instalaţie de încălzire cu boiler pentru preparare a.c.m.
Nr. de comandă 7187 102 Trebuie comandate separat:
& Unitatea de comandă & Pentru reglajul temperaturii apei calde menajere din boiler

& Senzor de temperatură exterioară pompa de circulaţie cu clapetă unisens şi senzorul pentru tem-
& Senzor de temperatură pe tur peratura apei calde menajere din boiler
& Servomotor (motorul vanei de amestec) sau
& Cablu de alimentare de la reţea & Sistemul de acumulare de apă caldă menajeră Vitotrans 222 cu

& Pungă cu documentaţia tehnică grup de amestec şi senzor pentru temperatura apei din boiler

Tip HK1W Instalaţie de încălzire cu un circuit de încălzire cu vană de


Nr. de comandă 7187 105 amestec
& Unitatea de comandă Pentru circuitul de încălzire cu vană de amestec este necesar un
& Senzor de temperatură exterioară set de extensie (accesoriu) sau un motor pentru vana de amestec
& Consolă pentru montajul pe perete şi un senzor pentru temperatura pe tur (accesoriu).
& Pungă cu documentaţia tehnică

Instalaţie de încălzire cu încălzire prin pardoseală


Tip HK3W Pentru un circuit de încălzire prin pardoseală este necesar setul
Nr. de comandă 7187 109 de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec.
& Unitatea de comandă Pe turul circuitului de încălzire prin pardoseală trebuie montată o
& Senzor de temperatură exterioară termocuplă pentru limitarea temperaturii maxime. Trebuie respec-
& Consolă pentru montajul pe perete tat DIN 18560‐2.
& Pungă cu documentaţia tehnică Asupra circuitului de încălzire prin pardoseală nu are voie să
acţioneze o telecomandă comandată pe baza temperaturii de
5835 224-5 RO

ambianţă.

*1
Total: max. 6 A, 230 V~.

8 VIESMANN VITOTRONIC 050


Starea de livrare (continuare)

Sisteme de conducte din material plastic pentru radiatoare


Şi în cazul sistemelor de conducte din material plastic pentru cir-
cuitele de încălzire cu radiatoare, recomandăm instalarea unui
termostat pentru limitarea temperaturii maxime.

Accesorii (tip HK1M, HK1W şi HK3W)

Termostat de lucru imersat


Nr. de comandă 7151 728 Date tehnice
Ca termocuplă poate fi instalat pentru limitarea temperaturii
maxime la încălziri prin pardoseală. Lungimea cablului 4,2 m, pregătit pentru
Termocupla se montează pe turul circuitului de încălzire şi opreşte conectare
pompa circuitului de încălzire, atunci când temperatura pe tur este Domeniu de reglaj între 30 şi 80 °C
prea mare. Valoarea histerezisului de pornire- max. 11 K
oprire
Putere de cuplare 6(1,5) A 250 V~
Scală de reglaj în carcasă
Teacă de imersie din oţel inoxidabil R ½ x 200 mm
Nr. Reg. DIN DIN TR 77703
sau
DIN TR 96803
sau
DIN TR 110302

Termostat aplicat
Nr. de comandă 7151 729 Date tehnice
Se poate instala ca termocuplă pentru limitarea temperaturii
maxime pentru încălzirea prin pardoseală (numai în combinaţie cu Lungimea cablului 4,2 m, pregătit pentru
conducte metalice). racordare
Termocupla se montează pe turul circuitului de încălzire şi opreşte Domeniu de reglaj între 30 şi 80 °C
pompa circuitului de încălzire, atunci când temperatura pe tur este Valoarea histerezisului de pornire- max. 14 K
prea mare. oprire
Putere de cuplare 6(1,5) A 250V~
Scală de reglaj în carcasă
Nr. Reg. DIN DIN TR 77703
sau
DIN TR 96803
sau
DIN TR 110302
5835 224-5 RO

Indicaţie privind reglarea instalaţiei în funcţie de temperatura de ambianţă (funcţia RS) în cazul tele-
comenzilor
Funcţia de reglaj pe baza temperaturii de ambianţă (funcţia RS)
nu se va activa la circuitele de încălzire prin pardoseală (inerţie).

VITOTRONIC 050 VIESMANN 9


Accesorii (tip HK1M, HK1W şi HK3W) (continuare)

Vitotrol 200
Nr. de comandă 7450 017
Participant la KM-BUS.
Telecomanda Vitotrol 200 preia pentru un circuit de încălzire
comanda pentru selectarea regimului de funcţionare şi comanda
pentru reglarea dintr-o încăpere opţională a valorii dorite pentru
temperatura de ambianţă în cazul funcţionării în regim normal.
Automatizarea Vitotrol 200 dispune de taste luminate de selectare
a regimurilor de funcţionare şi o tastă pentru regimul de petrecere,
respectiv regimul economic.
Cu semnalizatorul de avarii se semnalizează avariile la automati-
zare.
Reglaj în funcţie de temperatura exterioară:
Montaj în orice loc din clădire.
Reglaj în funcţie de temperatura de ambianţă:
Instalare în încăperea de referinţă pe un perete interior opus pere-
telui pe care se află radiatoarele. Nu se va instala pe etajere, în Date tehnice
nişe, în imediata apropiere a uşilor sau în apropierea surselor de Alimentare electrică prin KM-BUS
căldură (de exemplu radiaţie solară directă, şemineu, televizor Putere el. absorbită 0,2 W
etc.). Clasa de protecţie III
Senzorul montat pentru temperatura de ambianţă înregistrează Tipul de protecţie IP 30 conform EN 60529
temperatura de ambianţă şi ca urmare se produce, dacă acest ce trebuie garantat prin
lucru este necesar, corecţia temperaturii pe tur şi o încălzire instalare/montaj
rapidă la începutul regimului de încălzire (dacă este configurat). Temperatura admisă a mediului ambiant
Racord: – la funcţionare între 0 şi 40 °C
& Cablu bifilar, lungimea cablului max. 50 m (şi în cazul conectării – la depozitare şi transport între -20 şi +65 °C
mai multor telecomenzi) Domeniul de reglaj pentru temperatura între 10 şi 30 °C
& Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400 V de ambianţă se poate modifica regla-
& Conectorii de joasă tensiune sunt incluşi în setul de livrare jul
între 3 şi 23 °C sau
între 17 şi 37 °C
Reglarea temperaturii de ambianţă pentru funcţionare în regim
redus se face la automatizare.

Senzor pentru temperatura de ambianţă


Nr. de comandă 7408 012
Senzor separat pentru temperatura de ambianţă, care se va
monta în completarea telecomenzii Vitotrol 200 respectiv 300,
atunci când telecomanda Vitotrol 200 respectiv 300 nu poate fi
instalată în încăperea principală de locuit sau într-o poziţie conve-
nabilă în ceea ce priveşte înregistrarea temperaturii sau posibilita-
tea de reglaj.
Instalare în încăperea de referinţă pe un perete interior, opus
peretelui pe care se află radiatoarele. Nu se va instala pe etajere,
în nişe, în imediata apropiere a uşilor sau în apropierea surselor
de căldură (de exemplu radiaţie solară directă, şemineu, televizor
etc.).
Senzorul pentru temperatura de ambianţă se conectează la tele-
comanda Vitotrol 200 respectiv 300.
Racord:
& Cablu cu 2 fire cu secţiunea conductorului de 1,5 mm 2 din cupru

& Lungimea cablului de la telecomandă 30 m Date tehnice


& Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400 V Clasa de protecţie III
Tipul de protecţie IP 30 conform EN 60529
ce trebuie garantat prin
instalare/montaj
Temperatura admisă a mediului ambiant
– la funcţionare între 0 şi 40 °C
– la depozitare şi transport între -20 şi +65 °C

Carcasă pentru senzorul pentru temperatura de ambianţă


5835 224-5 RO

Nr. de comandă 7408 828


Carcasa este prevăzută pentru protecţia senzorului pentru tempe-
ratura de ambianţă din încăperile cu grad ridicat de umiditate (de
exemplu piscine, sere etc.).

10 VIESMANN VITOTRONIC 050


Accesorii (tip HK1M, HK1W şi HK3W) (continuare)

Date tehnice

Tipul de protecţie IP 43 conform EN 60529,


de realizat prin montaj
pe/în

Receptor de semnale radio


Nr. de comandă 7450 563
Pentru recepţia emiţătorului de semnale orare DCF 77 (situat în:
Mainflingen lângă Frankfurt/Main).
Reglajul exact, prin comandă radio al orei şi datei.
Montaj pe un perete exterior, orientat spre emiţător. Calitatea
recepţiei poate fi influenţată de materiale de construcţie care con-
ţin metal, de exemplu beton armat, clădiri vecine şi surse electro-
magnetice de perturbaţie, de exemplu linii de înaltă tensiune şi
linii aeriene de contact.
Racord:
& Cablu bifilar, lungimea cablului max. 35 m la o secţiune a con-

ductorului de 1,5 mm2 din cupru


& Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400V

Extensia funcţiilor 0‐10 V


Nr. de comandă 7174 718 Date tehnice
Participant la KM‐BUS.
Cu cabluri şi conectori cu fişe fÖ şi aVG. Tensiune nominală 230 V~
pentru comanda unei pompe care alimentează o substaţie Frecvenţă nominală 50 Hz
sau Putere el. absorbită 1W
pentru semnalizarea funcţionării în regim redus şi comutarea Sarcina nominală admisă la ieşirea 4(2) A 230 V
pompei circuitului de încălzire pe turaţie joasă. releului
Tipul de protecţie IP 30 conform EN 60529,
de realizat prin montaj
pe/în
Temperatura admisă a mediului
ambiant
– la funcţionare între 0 şi +40 °C
– la depozitare şi transport între ‐20 şi +65 °C

Accesorii (tip HK1W şi HK3W)

Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec


Nr. de comandă 7450 650
Componente:
& servomotor cu cablu de conectare

& ştecher pentru pompa circuitului de încălzire şi senzorul de tem-


5835 224-5 RO

peratură pe tur (senzor de temperatură aplicat)


Servomotorul se montează direct la vana de amestec Viessmann
DN 20 până la 50 şi R ½ până la 1¼.

VITOTRONIC 050 VIESMANN 11


Accesorii (tip HK1W şi HK3W) (continuare)

Servomotor de vană de amestec Cuplu de strângere 3 Nm


Timpul de funcţionare pentru 90 °∢ 120 s

Senzor de temperatură pe tur (senzor de temperatură aplicat)

Date tehnice
Lungimea cablului 4,2 m, pregătit pentru
conectare Date tehnice
Tensiune nominală 230 V~ Lungimea cablului 5,8 m, pregătit pentru
Frecvenţă nominală 50 Hz conectare
Putere el. absorbită 4W Tipul de protecţie IP 32 conform EN 60529,
Clasa de protecţie II de realizat prin montaj
Tipul de protecţie IP 32D conform pe/în
EN 60529, de realizat Temperatura admisă a mediului
prin montaj pe/în ambiant
Temperatura admisă a mediului – la funcţionare între 0 şi 120 °C
ambiant – la depozitare şi transport între ‐20 şi +70 °C
– la funcţionare între 0 şi +40 °C
– la depozitare şi transport între ‐20 şi +65 °C

Servomotor de vană de amestec


Nr. de comandă 7450 657 Date tehnice
Servomotorul se montează direct la vana de amestec Viessmann
DN 20 până la 50 şi R ½ până la 1¼. Tensiune nominală 230 V~
Cu conector modular. Frecvenţă nominală 50 Hz
pentru cablare de către instalator. Putere el. absorbită 4W
Clasa de protecţie II
Tipul de protecţie IP 32D conform
EN 60529, de realizat
prin montaj pe/în
Temperatura admisă a mediului
ambiant
– la funcţionare între 0 şi +40 °C
– la depozitare şi transport între ‐20 şi +65 °C
Cuplu de strângere 3 Nm
Timpul de funcţionare pentru 90 °∢ 120 s

Motorul vanei de amestec pentru vană de amestec cu flanşă


& Nr. de comandă 9522 487 Date tehnice, vezi fişa tehnică „Vane de amestec şi servomotoare
DN 40 şi 50, fără conector modular şi cablu de conectare pentru vane de amestec“ din acest Registru.
& Nr. de comandă 9522 488
DN 65 până la 100, fără conector modular şi cablu de conectare

Conector cu fişăsÖ
5835 224-5 RO

Nr. de comandă 7415 056


pentru pompa circuitului de încălzire

12 VIESMANN VITOTRONIC 050


Accesorii (tip HK1W şi HK3W) (continuare)

Conector cu fişăgS
Nr. de comandă 7415 057
pentru motorul vanei de amestec

Conectori pentru senzori


Nr. de comandă 7415 058

Senzor de temperatură aplicat


Nr. de comandă 7182 875 Date tehnice
pentru cablare de către instalator.
Pentru înregistrarea temperaturii pe tur sau pe retur. Tipul de protecţie IP 32 conform EN 60529,
de realizat prin montaj
pe/în
Temperatura admisă a mediului
ambiant
– la funcţionare de la 0 până la +120 °C
– la depozitare şi transport între ‐20 şi +70 °C

Senzor de temperatură aplicat


Nr. de comandă 7183 288 Date tehnice
Pentru înregistrarea temperaturii pe tur sau pe retur.
Lungimea cablului 5,8 m, pregătit pentru
conectare
Tipul de protecţie IP 32 conform EN 60529,
de realizat prin montaj
pe/în
Temperatura admisă a mediului
ambiant
– la funcţionare între 0 şi 120 °C
– la depozitare şi transport între ‐20 şi +70 °C

Senzor de temperatură imersat


& Cu teacă de imersie R½ x 100 mm Date tehnice
Nr. de comandă 7450 641
& Cu teacă de imersie R½ x 150 mm Lungimea cablului 3,8 m, pregătit pentru
Nr. de comandă 7173 188 conectare
Pentru înregistrarea temperaturii pe tur sau pe retur. Tipul de protecţie IP 32 conform EN 60529,
de realizat prin montaj
pe/în
Temperatura admisă a mediului
ambiant
– la funcţionare între 0 şi +90 °C
– la depozitare şi transport între ‐20 şi +70 °C
5835 224-5 RO

VITOTRONIC 050 VIESMANN 13


Accesorii (tip HK1W şi HK3W) (continuare)

Indicaţie pentru Vitotrol 200 şi 300


Dacă este necesar se pot monta într‐o instalaţie de încălzire atât
telecomenzi Vitotrol 200 cât şi Vitotrol 300 pentru câte un circuit
de încălzire.

Vitotrol 300
Nr. de comandă 7179 060
Participant la KM-BUS.
Telecomanda Vitotrol 300 preia pentru un circuit de încălzire
reglajul temperaturii nominale de ambianţă dorite la funcţionare în
regim normal şi în regim redus, reglajul regimului de funcţionare şi
a timpilor de conectare pentru încălzire, prepararea de apă caldă
menajeră şi pentru funcţionarea pompei de recirculare a apei
calde menajere.
Vitotrol 300 dispune de un display luminat şi taste luminate pentru
selectarea regimurilor de funcţionare, o tastă pentru regimul de
petrecere, respectiv pentru regimul economic, o comandă pentru
trecerea automată de la ora de vară la ora de iarnă şi invers, taste
pentru reglarea regimului de vacanţă, a zilei săptămânii şi a orei.
Reglaj în funcţie de temperatura exterioară:
Montaj în orice loc din clădire.
Reglaj în funcţie de temperatura de ambianţă: Date tehnice
Instalare în încăperea de referinţă pe un perete interior opus pere- Alimentare electrică prin KM-BUS
telui pe care se află radiatoarele. Nu se va instala pe etajere, în Putere el. absorbită 0,5 W
nişe, în imediata apropiere a uşilor sau în apropierea surselor de Clasa de protecţie III
căldură (de exemplu radiaţie solară directă, şemineu, televizor Tipul de protecţie IP 30 conform EN 60529
etc.). ce trebuie garantat prin
Senzorul montat pentru temperatura de ambianţă înregistrează instalare/montaj
temperatura de ambianţă şi ca urmare se produce, dacă acest Temperatura admisă a mediului ambiant
lucru este necesar, corecţia temperaturii pe tur şi o încălzire – la funcţionare între 0 şi 40 °C
rapidă la începutul regimului de încălzire (dacă este configurat). – la depozitare şi transport între -20 şi +65 °C
Racord: Domeniul de reglaj pentru temperatura
& Cablu bifilar, lungimea cablului max. 50 m (şi în cazul conectării de ambianţă
mai multor telecomenzi) – la regim normal între 10 şi 30 °C
& Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400 V se poate modifica regla-
& Conectorii de joasă tensiune sunt incluşi în setul de livrare jul
între 3 şi 23 °C sau
între 17 şi 37 °C
– la regim redus între 3 şi 37 °C

Vitohome 200
Nr. de comandă 7176 455 &Pentru fixarea temperaturii de ambianţă şi a intervalelor de timp
Centrală de apartament pentru reglarea bazată pe unde a tempe- &Cu regim economic, program de vacanţă şi regim de petrecere,
raturii în fiecare încăpere a instalaţiilor de încălzire cu radiatoare ca şi programe pentru zile de sărbătoare şi alte programe orare
şi/sau a încălzirii prin pardoseală. Pentru alte detalii vezi Fişa tehnică „Vitohome 200“.
Cu conector cu fişă pentru alimentarea de la reţea şi montajul
accesoriilor.

Senzor pentru temperatura a.c.m. din acumulator


Nr. de comandă 7450 633 Date tehnice

Lungimea cablului 5,8 m, pregătit pentru


conectare
Tipul de protecţie IP 32 conform EN 60529,
de realizat prin montaj
pe/în
Temperatura admisă a mediului
ambiant
– la funcţionare între 0 şi +90 °C
– la depozitare şi transport între ‐20 şi +70 °C
5835 224-5 RO

14 VIESMANN VITOTRONIC 050


Accesorii (tip HK1W şi HK3W) (continuare)

Teacă de imersie
Nr. de comandă 7819 693
R ½ x 200 mm
Pentru senzorul de temperatură a.c.m., la boilerele pentru prepa-
rare de apă caldă menajeră Viessmann este inclusă în setul de
livrare.

Accesorii (comunicare prin LON)

Exemple de instalare
Distanţă de pozare de 7 până la 14 m

A Automatizarea circuitului cazanului Vitotronic E Cablu de legătură LON


B Automatizarea circuitului de încălzire Vitotronic 050 (la Vitocom 300 în setul de livrare)
C Vitocom 300 F Cuplaj LON RJ45
D Rezistenţă terminală

Distanţă de pozare de 14 până la 900 m

Alternativ

A Automatizarea circuitului cazanului Vitotronic G Priză de conectare LON


B Automatizarea circuitului de încălzire Vitotronic 050 H până la 99 de participanţi
C Vitocom 300 K Conector de cuplaj LON
D Rezistenţă terminală L Cablu pus la dispoziţie de instalator
E Cablu de legătură LON
(la Vitocom 300 în setul de livrare)
5835 224-5 RO

VITOTRONIC 050 VIESMANN 15


Accesorii (comunicare prin LON) (continuare)

Modulul de comunicare LON


Placa de circuite integrate pentru schimbul de informaţii
Pentru montarea în următoarele automatizări:
& Vitotronic 050

Nr. de comandă 7172 173


& Vitotronic 200, tip GW1,

Vitotronic 300, tip GW2


Nr. de comandă 7172 173
& Vitotronic 200, tip HO1

Nr. de comandă 7179 113


& Vitotronic 333, tip MW2

Nr. de comandă 7172 174

Cablu de legătură LON


Nr. de comandă 7143 495 Cu fişă de conectare RJ45.

7,0 m lungime.

Prelungirea cablului de legătură


& Distanţă de pozare de 7 până la 14 m:
– 1 cablu de legătură (7,0 m lungime)
Nr. de comandă 7143 495
– 1 cuplaj LON RJ45
Nr. de comandă 7143 496
& Distanţă de pozare de 14 până la 900 m cu conector de legă-
tură:
– 2 conectoare de cuplaj LON RJ45
Nr. de comandă 7199 251
– Cablu cu 2 fire, CAT5, ecranat sau JY(St) Y 2 x 2 x 0,8
de la instalator
& Distanţă de pozare de 14 până la 900 m cu prize de racordare:
– 2 cabluri de legătură (7,0 m lungime)
Nr. de comandă 7143 495
– Cablu cu 2 fire, CAT5, ecranat sau JY(St) Y 2 x 2 x 0,8
de la instalator
– 2 prize LON de racordare RJ45, CAT6
Nr. de comandă 7171 784

Rezistenţă terminală
Nr. de comandă 7143 497
2 bucăţi
La capătul cablului LON‐BUS la prima şi la ultima automatizare.

Accesorii (modul de comunicare prin cablu Viessmann BUS bifilar)

Modulul de comunicare Viessmann BUS bifilar


Nr. de comandă 7143 710
Placă de circuite integrate pentru schimbul de informaţii pentru
montarea în Vitotronic 050
5835 224-5 RO

16 VIESMANN VITOTRONIC 050


Accesorii (modul de comunicare prin cablu Viessmann BUS bifilar) (continuare)

modul extensie Viessmann BUS bifilar


Nr. de comandă 7450 564
Placă de circuite integrate pentru schimbul de informaţii pentru
montarea în Vitotronic 300, tip KW3

Cablu de legătură
Nr. de comandă 7814 624 5,0 m lungime.

Prelungirea cablului de legătură


& Distanţă de pozare de 5 până la 11 m:
– 1 cablu de legătură (5,0 m lungime)
Nr. de comandă 7814 624
– 1 cablu prelungitor (6,0 m lungime)
Nr. de comandă 7450 062
& Distanţă de pozare peste 11 m:
– 2 cabluri de conectare (0,8 m lungime)
Nr. de comandă 7450 061
– Legătură realizată cu cablu de la instalator

Calitate testată

Autorizare VDE în combinaţie cu cazan Viessmann


5835 224-5 RO

VITOTRONIC 050 VIESMANN 17


Tipărit pe hârtie ecologică,
albită fără clor

Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări


tehnice!
5835 224-5 RO

Viessmann S.R.L.
RO-507075 Ghimbav
Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.com

18 VIESMANN VITOTRONIC 050