Sunteți pe pagina 1din 2

Caracterizarea comparativă a personajelor Faust și Dionis

Atît Dionis, cît și Faust erau pasionați de citit, aceștia citind cărți din diferite domenii și
greu de înțeles ne dăm seama din fragmentele „El cumpără de la mine cărți. În genere
cele mai vechi” și „am studiat filozofia, dreptul, medicina /Și din păcate chiar teologia”.
Acest hobby denotă și inteligența acestora, fiind sursa principală de hrană mintală.

Ambele personaje sunt niște sărmani oameni, în cazul lui Dionis – acesta nu avuse parte
de o copilărie plăcută, fusese azvârlit pe Pământ, era orfan. Legat de doctorul Faust,
acesta „a impus renunţarea la toate bucuriile şi plăcerile omeneşti” după spusele textului.

Faust și Dionis întâmpină greutăți de ordin major, nu știau răspunsul, iar factorii externi
amplificau aceaste problem sugerează fragmentele „Și văd că nu putem să știm nimic/
Amărăciunea-mi arde inima în piept.” și „De ce vrei să scoți din aramă sunetul aurului?”.
Aceste probleme pot duce la descuraje, deaccea trebuie să mergem întotdeauna înainte,
orice ar fi. Bogăția acestor 2 personaje nu constituia aurul și banii, ci bogăția interioară,
un alt tip de bogăție ce te face cu mult mai fericit sugerează fragmentul „Nu am nici
bunuri, nici argint” sau „nu avem nimic”.

Crăiasa nopții constituie un element foarte important și atrăgător pentru Faust și Dionis
de aceasta ne dăm seama din fragmentele „De-atâtea ori privind la tainicul tău foc.
Vegheat-am, zbuciumându-mă-n același loc.” și „Luna revărsă tot aurul ei… luna mai
arunca câte o dungă”. După acest element și cu ajutorul astrologiei putem spune că
personajele aparțin uneia din zodiile rac, taur, Capricorn sau scorpion.

În viața acestor personaje apar și fete, care le colorează viața și îi face cu mult mai
romantici sugerează fragmentul „Dă mâna și lovește ! Clipei de-i voi zice/ Rămâi că ești
atât de frumoasă ! -” și „Ei se iubiră… îi promisese că o soartă aurită îi o așteaptă”

Din punctul meu de vedere, aceste 2 personaje cu puteri supranaturale se aseamănă mai
mult decât se deosebesc, deoarece în viață întîlnesc elemente comune precum: iubire,
probleme, cărți, ghicitori, demotivație. Uneori e greu să fii diferit și să depui muncă
pentru a te construi, pentru a te face om mare.

Evaluare