Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea: ” Inginerie Mecanică, Industrială și


Transporturi”

Departamentul: „Securitatea Activității Vitale”

Cercetarea iluminării la
locul de muncă
Lucrare de laborator nr. 8, la disciplina:

Protecția Muncii și a Mediului Ambiant

A efectuat: st. gr. MAIA-141


Boubătrîn Constantin

A verificat: lec. univ.


Gangan Liliana

Chişinău, 2017
1. Scopul lucrării: a familiariza studenţii cu principalele noţiuni şi principiul de normare a
iluminatului de producţie; a altor deprinderi de lucru cu aparatele de măsurare a iluminării la
locurile de muncă, măsurarea acesteia şi folosirea de materialele normative.

2. Noțiuni generale
2.1. Clasificarea şi normarea iluminatului de producţie

În dependentă de sursa de lumină, iluminatul de producţie poate fi de trei tipuri:


• natural, creat de discul solar şi lumina difuză a boitei cereşti;
• artificial, realizat de sursele electrice de lumină;
• mixt, la care iluminatul natural neîndestulător conform normelor este complectat cu sistemul
artificial de iluminare.

Încăperile, cu pfezenţă permanentă a oamenilor, trebuie să aibă, de regulă, iluminat natural creat
de:
• lumina laterală - prin fereşti ele din pereţii exteriori;
• lumina de sus - prin felinarele (lucarnele) acopenşului;
• lumina combinată - prin ferestre şi prin felinarele din acoperiş.
Datorită variaţiilor considerabile a luminii naturale exterioara, (fig. 1) condiţionată de perioada
anului, timpul zilei şi condiţiile meteorologice, a stabili mărimi absolute a iluminării naturale este
imposibil.

Fig. 1. Schimbarea iluminării pe parcursul zilei la variația nebulozității.

În legătură cu aceasta, drept criteriu de apreciere a iluminării în interorul încăperilor este acceptată
o mărime relativă - coeficientul zilei e (CZ), determinat după formula:
𝐸𝑖𝑛𝑡
𝑒= ∙ 100%
𝐸𝑒𝑥𝑡
în care:
Eint - iluminarea în punctul respectiv a încăperii, lx;
Eext - iluminarea exterioară orizontală, creată de lumina difuză a boitii cereşti, lx.

Iluminatul natural în încăperi este reglementat de normele şi regulile de construcţie SNiP 23-05-
95 „Iluminatul natural şi artificial". Valoarea normată a CZ, en, cu considerarea caracterului lucrului
vizual, sistemul de iluminat, regiunea de amplasare a clădirii pe teritoriul CSI şi proprietăţile de

2
reflectare a învelişului terestra trebuie determinat după formula:
𝑒𝑛 = 𝑒𝑛1 ∙ 𝑚𝑁
în care:
en1 - mărimea CZ, luată din tabelele 1 şi 2 (SNIP 23-05-95);
mN - coeficientul fotoclimei, determinat după tabelul 4 (SNIP 23-05-95) în dependentă de zona
situării clădirii pe teritoriul C.S.I (pentru Moldova, m = 0,8);
Valoarea CZ in cazul iluminatului lateral dintr-o singura parte a incaperii se normeaza in punctul
situat la distanta de I m de cel mai indepartat perete de golurile de lumina, la intersectia planului vertical
ce trece prin punctul dat si suprafata conventionala de lucru.
În cazul iluminatului superior sau combinat se normeaza valoarea medie CZ in punctele amplasate
la intersectia planului vertical al incaperii ce trece prin aceste puncte si suprafata de lucru conventionala.
Primul si ultimul punct se ia de 1m de la suprafata peretilor sau a despartiturilor.
În cazul iluminatului artificial, de regula, este folosita varianta iluminatului combinat, adica afara
de de luminatoarele instalate pentru intreaga incapere (iluminatul general) sunt instalate luminatoare
separate pentru locurile de munca (iluminatul local). Este necesar ca iluminatul general sa constituie nu
mai putin de 10% fata de iluminarea combinata a locurilor de munca.
La stabilirea normelor de iluminare se tine cont de conditiile lucrului vizual : cu cit este mai mic
obiectul de deosebire , cu atit mai puternica trebuie sa fie iluminarea la locul respectiv de munca.
Productivitatea muncii, dupa datele observarilor, in cazul lucrului vizual incordat creste odata cu
cresterea iluminarii, pina la 1000 lx. Iluminarea mai mare de 1000 lx nu favorizeaza cresterea
productivitatii muncii, insa reduce oboseala ochilor.
Stabilind nivelul iluminării mai mare decât cel admisibil, se vor lua măsuri ca să nu apară
fenomenul de orbire a muncitorului. Pentru protectia ochilor de luminatia orbitare a sursei de lumina se
folosesc instalatii speciale, numite luminatoare.
Caracteristicile protectoare ale luminatorului sunt determinate de tipul invelisului si unghiul de
protectie, care este format de orizontala ce trece prin filamentul lampei si linia ce uneste punctul
marginal al filamentului cu marginea opusa a armaturii si se determina din relatia:
ℎ 𝐻
𝑡𝑔𝛾 = =
𝑅+ℎ 𝑅

Fig. 2. Schema de calcul a unghiului de protecție a instalației de iluminat.

3
Luminatoarele pentru iluminarea locala trebuie sa aiba reflector transparent si unghiul de
protectie nu mai mic de 30°. La amplasarea iluminatoarelor mai jos de nivelul ochiului muncitorului
se admite ca valoarea unghiului de protectie sa se afle in intervalele de la 10° pînă la 30°. In cazul
iluminarii cu lampe luminiscente dotate cu difuzoare de lumina, unghiul de protectie se accepta in
limitele 10°...30°.

2.2. Aparatele pentru masurarea iluminarii


Pentru masurarea iluminarii suprafetelor locurilor de munca se folosesc luxmetrele fotoelectrice
de tipul Ю-16, Ю-17, Ю-116.
Luxmetrul Ю-116 consta din aparatul de masurare, alcatuit dintr-un miliampermetru, scara
caruia e gradata de luxi, fotoelementul din selenium de tipul Ф-102 si filtrele absorbante pentru el. Pe
panoul aparatului de masurare sunt amplasate butoanele de comutare si tablitele cu schema ce leaga
actiunea butoanelor si a filtrelor absorbante folosite cu diapazonul de masurare.
Pentru micsorarea greselii aparatului pe fotoelement se imbraca un capac, alcatuit dintr-o
emisferadin masa plastic cu proprietati de difuzie a luminii si dintr-un cerc intransparent. Capacul este
marcat cu litera K si poate fi folosit impreuna cu filtrele absorbante care au marcajul M(10), P(100) si
T(1000), care impreuna cu capacul K slabesc lumina ce patrunde spre fotoelement respectiv de 10,
100 si 1000 ori.
In timpul masurarii, fotoelementul trebuie plasat orizontal. Acul aparatului trebuie sa se gaseasca
in pozitia ,,Zero’’. Diapazoanele de masurare a luxmetrului Ю-116 si coeficientul normal de slabire in
dependent de combinatia ,,capacul + filtrul absorbant’’ sunt prezentate in tabel 1:
Tabelul 1
Combinatia “capacul+filtrul”
Diapazoanele de masurare, lx Coeficientul de slabire

5-30 1
Cu fotoelementul descoperit
1-100 1
5-300 K,M 10
120-1000 K,M 10
500-3000 K,P 100
1700-10000 K,P 100
5000-30000 K,T 1000
17000-100000 K,T 1000

Principiul determinarii iluminarii masurate consta in urmatoarele: in dreptul fiecarui buton se


determina cu ajutorul filtrelor (sau fara ele) valoarea maximala a diapazoanelor de masurare.

2.3. Ordinea efectuării lucrării de laborator


2.3.1. Masurarea iluminarii naturale
La masurarea iluminarii naturale, in incaperile de productie se determina valoarea reala a CZ care
se compara cu valoarea normata a CZ (SniP 23-05-95), in conformitate cu caracteristica lucrului vizual
executat.
In timpul determinarii valorii iluminarii se vor efectua urmatoarele:
 se va masura iluminarea naturala in afara incaperii si in incapere la nivelul locurilor de
munca, linga fereastra si la distanta de 1, 2, 3, 4 si 5 metri de la fereastra;
 dupa formula de calculat CZ pentru fiecare punct;
 de construit curba schimbarii valorilor CZ in dependenta de distanta de la fereastra;

4
 de calculat e N tinind cont ca pentru RM coeficientul m= 0.8;
 de comparat CZ masurat linga peretele opus ferestrei cu e N ;
 datele obtinute se inscriu in tabel 2:
Tabelul 2

Mârimea obiectului

Categoria lucrului
de deosebire, mm
lucrului vizual
Caracteristica

𝒆𝒌 = 𝒆𝒏 ∙ 𝒎 𝑵
CZ măsurat

Concluzii
(norma)
vizual

e0 = 1,54
Satisface normelor rezultatul
e1 = 0,77
obținut nemijlocit în aproprierea
De precizie 0,5 – 1 e2 = 0,38
IV 1,2 geamului, celelalte rezultate nu
medie mm e3 = 0,25
satisfac normelor fiindcă este mai
e4 = 0,22
mic de 1,2.
e5 = 0,18

2.3.2. Măsurarea iluminării artificiale


Măsurările se efectuează în laborator la trei locuri de muncă şi după rezultatele măsurărilor se
fac concluzii despre corespunderea iluminării măsurate cerinţelor normelor igienico-saniitare (locurile
pentru măsurări sunt indicate de către profesor).
Datele se întroduc în tabelul 3:
Tabelul 3
Locul de măsurare a

obiectului cu fondul
condițiilor lucrului

Tipul iluminatului

Nivelul normat al
Caracteristica

Nivelul real al
iluminării, lx

iluminării, lx
subcategoria
Categoria și

Contrastul

Concluzii
fondului
vizual

Iluminarea calculată
în cele trei puncte
interioare ale
eint. 1 = 350 laboratorului,
Laborator mixt IV - d mare luminos eint. 2 = 250 200 corespund normei și
eint. 3 = 340 nu necesită
introducerea unei
surse suplimentare,
cum ar fi cea locală.

5
Curba schimbării valorilor CZ în dependență de
distanța de la fereastră
1.6 1.54

1.4
1.2
1
0.77
0.8
0.6
0.38
0.4 0.25 0.22
0.18
0.2
0
0 1 2 3 4 5

3. Concluzie: Efectuând lucrarea de laborator nr. 8, din indicația metodică nr. 1121, am cercetat
iluminarea la locul de muncă și anume iluminarea în laborator, obținând rezultate care se
încadrează în valorile normate a CZ SniP 23-05-95, în cele trei trei puncte ale laboratorului, drept
puncte de cercetare fiind locul de muncă a elevilor.

S-ar putea să vă placă și