Sunteți pe pagina 1din 22

1.

Potrivit Codului Penal, fapta este savarsita cu intentie cand:

a) faptuitorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu il accepta, socotind fara temei ca el nu se
va produce.

b) faptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale , desi trebuia si putea sa il prevada.

c) faptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-l urmareste accepta posibilitatea
producerii lui.

2. In conformitate cu prevederile Codului Penal pedepsele principale sunt:

a) degradarea militara.

b) detentiune pe viata.

c) interzicerea exercitarii unor drepturi.

3. Codul Penal defineste complicele ca fiind persoana care:

a) cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute de legea
penala.

b) cu intentie determina o alta persoana sa savarseasca o fapta prevazuta de legea penala.

c) savarseste nemijlocit fapta prevazuta de legea penala.

4. Conform Codului Penal, amenda consta in:

a) prejudiciul pe care condamnatul il cauzeaza persoanei vatamate.

b) suma de bani pe care condamnatul este obligat sa o plateasca statului.

c) suma de bani pe care suspectul trebuie sa o plateasca persoanei vatamate.

1
5. In conformitate cu prevederile Codului Penal constituie masura de siguranta:

a) amenda penala.

b) retinerea.

c) internarea medicala.

6. Codul Penal prevede ca minorul care nu a implinit varsta de 14 ani:

a) raspunde penal numai daca se dovedeste ca a savarsit fapta cu discernamant.

b) nu raspunde penal.

c) raspunde penal ca si majorul.

7. Conform Codului Penal constituie masura educativa neprivativa de libertate:

a) internarea intr-un centru educativ.

b) amenda administrativa.

c) supravegherea.

8. Constituie infractiune contra persoanei:

a) incaierarea.

b) furtul.

c) talharia.

2
9. Conform Codului Penal, furtul este calificat cand este savarsit in urmatoarea
imprejurare:

a) in parc.

b) in timpul noptii.

c) asupra unei femei gravide.

10. Intrebuintarea de expresii jignitoare fata de o persoana de catre cel aflat in exercitarea
atributiilor de serviciu, constituie infractiunea de:

a) abuz in serviciu.

b) neglijenta in serviciu.

c) purtarea abuziva.

11. In conformitate cu prevederile Codului Penal talharia este calificata cand este
savarsita in urmatoarea imprejurare:

a) prin efractie.

b) in timpul noptii.

c) de doua sau mai multe persoane.

12. Conform Codului Penal, abuzul de incredere reprezinta:

a) insusirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia de catre cel
caruia i-a fost incredintat in baza unui titlu si cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui.

b) insusirea, dispunerea sau folosirea pe nedrept a unui bun imobil al altuia de catre cel
caruia i-a fost incredintat in baza unui titlu si cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui.

c) luarea unui bun mobil din posesia sau detentie altuia fara consimtamantul acestuia.

3
13. Conform Codului de Procedura Penala, este subiect procesual principal:

a) organul de cercetare penala.

b) inculpatul.

c) persoana vatamata.

14. In cursul urmaririi penale, cererile, propunerile, plangerile, contestatiile sau orice alte
sesizari privind masurile preventive se solutioneaza de catre:

a) judecatorul de drepturi si libertati.

b) judecatorul de camera preliminara.

c) organele de cercetare penala speciale.

15. Conform Codului de Procedura Penala, inculpatul este:

a) persoana impotriva careia s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale.

b) persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala.

c) persoana cu privire la care exista banuiala rezonabila ca a savarsit o fapta prevazuta de


legea penala.

16. In actiunea penala sarcina probei apartine in principal:

a) inculpatului.

b) avocatului.

c) procurorului.

4
17. Potrivit Codului de Procedura Penala asistenta juridica a suspectului sau inculpatului
este obligatorie:

a) cand in cauza sunt cercetati mai mult de trei suspecti sau inculpati.

b) in cazul in care organul judiciar apreciaza ca suspectul ori inculpatul nu si-ar putea face
singur apararea.

c) in cazul in care suspectul sau inculpatul este la prima fapta savarsita.

17. Reprezinta mijloc de proba, conform Codului de Procedura Penala:

a) declaratia persoanei vatamate.

b) rechizitoriul procurorului

c) referatul de terminare a urmaririi penale

18. In conformitate cu prevederile Codului de Procedura Penala, persoana citata in


calitate de martor are urmatoarea obligatie:

a) de a propune si de a administra probe

b) de a spune adevarul

c) de a sprijini sustinerile persoanei vatamate.

19. In conformitate cu prevederile Legii nr 218 din 23 aprilie 2002, republicata , cu


modificarile si completarile ulterioare, inspectorul general al Inspectoratului General al
Politiei Romane emite:

a) dispozitii obligatorii pentru personalul din subordine, la elaborarea carora consulta Corpul
National al Politistilor si Consiliul Superior.

b) proiecte de acte normative cu incidenta in domeniul apararii nationale.

c) ordine de protectie.

5
20. Potrivit legii nr 218 din 23 aprilie 2002, autoritatea teritoriala de ordine publica are
urmatoarele atributii:

a) organizeaza consultari cu membrii comunitatilor locale si cu organizatiile


neguvernamentale cu privire la prevenirea si combaterea coruptiei.

b) elaboreaza anual un raport asupra eficientei activitatii unitatilor de politie, care se da


publicitatii.

c) sprijina unitatile de jandarmerie cu informatii pentru asigurarea sau restabilirea ordinii si


linistii publice, cu ocazia mitingurilor, manifestatiilor cultural-sportive si altele asemenea.

21. Conform Lg. nr. 218 din 23 aprilie 2002, politia romana are urmatoarele atributii
principale:

a) desfasoara, potrivit competentei activitati pentru constatarea faptelor penale si efectueaza


cercetari in legatura cu acestea.

b) tine evidenta nominala a cetatenilor romani cu acte de identitate expirate.

c) emite hotarari cu caracter de recomandare pentru membrii comunitatii.

22. Politistul incadrat IGPR are, potrivit Lg 218 din 23 aprilie 2002, competenta
teritoriala:

a) limitata.

b) numai in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.

c) generale.

23. Conform prevederilor Lg nr. 360 din 6 iunie 2002, cu modificarile si completarile
ulterioare, politistul are dreptul:

a) sa candideze pentru autoritatile administratiei publice locale.

b) la decontarea cheltuielilor de transport in cazul deplasarilor in interes propriu.

c) sa poarte permanent armamentul din dotare sau achizitionat personal, in conditiile legii.

6
24. Potrivit Lg. 360 din 6 iunie 2002, politistul este obligat:

a) sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra politicilor publice si asupra problemelor


de interes personal.

b) sa aiba o conduita corecta, sa nu abuzeze de calitatea oficiala si sa nu compromita, prin


activitatea sa publica ori privata, prestigiul functiei sau al institutiei din care face parte.

c) sa acorde sprijin colegilor in executarea unor activitati ce exced atributiile de serviciu.

25. Avand in vedere prevederile Lg. nr. 360 din 6 iunie 2002, politistul poate fi
recompensat prin:

a) arme albe sau de foc, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament si pentru merite
deosebite in indeplinirea unor atributii de serviciu si misiuni.

b) anularea unei sanctiuni disciplinare aplicate, in situatia in care nu a mai comis o alta
abatere in ultimul an calendaristic.

c) bilete de odihna, tratament si recuperare in conditiile stabilite prin hatarare a guvernului.

26. Conform Lg. nr. 360 din 6 iunie 2002, sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate
politistilor sunt:

a) trecerea intr-o functie inferioara pentru o perioada de 1 - 3 luni.

b) amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare pe o perioada de 1 - 3


ani.

c) atentionarea.

27. Conform Lg. nr. 360 din 6 iunie 2002, procedura cercetarii disciplinare a politistilor
are la baza urmatoarele principii:

a) prioritatea interesului public.

b) disponibilitatea.

c) celeritatea procedurii.

7
28. Conform HG nr. 991 din 25 august 2005, pentru aprobarea Codului de etica si
deontologie al politistului, politistul are obligatia de a-si face cunoscuta identitatea in
legatura cu indatoririle profesionale ce ii revin, contribuind astfel la realizarea interesului
public, asigurarea protectiei proprii si crearea premiselor necesare angajarii raspunderii
personale pentru actiunile sau inactiunile sale?

a) da

b) nu

c) numai in cazul in care se solicita acest lucru.

29. Potrivit lg 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informatiile de interes
public, cu modificarile si completarile ulterioare, cine are dreptul sa solicite si sa obtina de
la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatii de interes
public?

a) numai institutiile publice

b) orice persoana

c) organizatiile guvernamentale si nonguvernamentale.

30. Conform lg 544 din 12 octombrie 2001, in cazul in care solicitarea de informatii
publice implica realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia
publica, costul serviciilor de copiere este suportat de catre:

a) autoritatea sau institutia publica care le detine

b) autoritatile publice locale

c) solicitant, in conditiile legii

8
31. In sensul Ordonantei Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea
activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, prin petitie
se intelege:

a) cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica,
pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatiilor si
institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale
celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de
interes judetean sau local, precum si regiilor autonome.

b) orice inscris pe care un cetatean il poate adresa autoritatiilor si institutiilor publice centrale
si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale,
companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local,
precum si regiilor autonome.

c) orice solicitare adresata prin intermediul postei electronice autoritatiilor si institutiilor


publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte
organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes
judetean sau local, precum si regiilor autonome din continutul careia reies fapte de natura
penala.

32. Potrivit OG nr. 27 din 30 ianuarie 2002 in situatia in care aspectele sesizate prin petitie
necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate
prelungi termenul legal de solutionare:

a) cu 15 zile

b) cu cel mult 5 zile

c) cu cel mult 15 zile

33. In cazul in care prin petitie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane,
potrivit prevederilor OG nr 27 din 30 ianuarie 2002 aceasta nu poate fi solutionata de
catre:

a) persoana in cauza sau de catre un subordonat al acesteia

b) un sef ierarhic al acesteia

c) o persoana cu grad profesional inferior

9
34. Potrivit OG nr 27 din 30 ianuarie 2002, semnarea raspunsului se face de catre:

a) conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori de persoana imputernicita de acesta,


precum si de seful compartimentului care a solutionat petitia.

b) conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori de persoana imputernicita de acesta

c) persoana care a solutionat petitia.

35. Conform OG nr 27 din 30 ianuarie 2002, autoritatile si institutiile publice vor analiza
activitatea proprie de solutionare a petitiilor:

a) lunar

b) trimestrial

c) semestrial

36. In conformitate cu prevederile OG nr 27 din 30 ianuarie 2002, expedierea raspunsului


catre petitionar se face numai de catre:

a) compartimentul juridic

c) conducatorul autoritatii sau institutiei

c) compartimentul pentru relatii cu publicul, care se ingrijeste si de clasarea si de arhivarea


petitiei.

37. Potrivit prevederilor lg. nr 218 din 23 aprilie 2002, atributiile si structura
organizatorica ale IGPR , Directiei generale de politie a Mun. Bucuresti si Inspectoratele
de politie judetene se stabilesc prin:

a) ordin al ministrului

b) regulamente de organizare si functionare

c) dispozitii ale sefilor de unitati

10
38. Conform lg. nr 218 din 23 aprilie 2002 numarul sectiilor de politie din cadrul
unitatilor de politie ale sectoarelor directiei generale de politie a Mun. Bucuresti se
stabileste in functie de intinderea teritoriului, numarul populatiei, de numarul si
importanta obiectivelor economice, sociale si politice:

a) prin ordin al ministrului afacerilor interne

b) prin dispozitia inspectoratului general al politiei romane

c) prin dispozitia directorului general al directiei generale de politie a Mun. Bucuresti

-----------------------------------------------------------------------testul 2

39. Conform Codului Penal tentativa consta in:

a) punerea in executare a intentiei de a savarsi infractiunea, executare care a fost insa


intrerupta sau nu si-a produs efectul.

b) punerea in executare a intentiei de a savarsi infractiunea, executare care a fost amanata


pentru o data ulterioara.

c) amenintarea persoanei cu savarsirea unei infractiuni.

40. Conform Codului Penal, fapta este savarsita din culpa, cand faptuitorul:

a) nu prevede rezultatul faptei sale, dar il accepta

b) prevede rezultatul faptei sale si desi nu-l urmareste accepta posibilitatea producerii lui.

c) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce.

41. Potrivit Codului Penal, urmatoarea imprejurare constituie circumstanta agravanta:

a) savarsirea infractiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante.

b) savarsirea infractiunii sub stapanirea unei puternice tulburari sau emotii

c) savarsirea infractiunii intr-un loc public sau mijloc de transport in comun.

11
42. Conform Codului Penal, una dintre principalele pedepse este:

a) munca in folosul comunitatii

b) inchisoarea contraventionala

c) amenda

43. Conform Codului Penal una dintre masurile de siguranta este:

a) obligarea la tratament medical

b) munca in folosul comunitatii

c) confiscarea bunurilor ce au facut obiectul contraventiei.

45. Unul dintre participantii in procesul penal este :

a) orice persoana care nu are legatura cu actiunea jusiciara

b) mediatorul

c) avocatul

46. Este organ specializat al statului care realizeaza activitatea judiciara:

a) politistul local

b) judecatorul de drepturi si libertati

c) avocatul

12
47. Organele judiciare pot respinge o cerere privitoare la administrarea unei probe atunci
cand:

a) proba nu este solicitata prin avocat

b) proba nu este relevanta in raport cu obiectul probatiunii din cauza

c) proba este prea usor de obtinut.

48. Pentru existenta infractiunii de furt calificat fapta trebuie sa fie savarsita in una dintre
urmatoarele imprejurari:

a) in timpul noptii.

b) de catre un major impreuna cu un minor.

c) de catre o persoana cu antecedente penale.

49. Mandatul de perchezitie trebuie sa cuprinda:

a) perioada pentru care s-a emis mandatul, care nu poate depasi 15 zile.

b) numele si prenumele persoanei vatamate.

c) persoanele care vor participa in calitate de martori asistenti.

50. Constituie infractiune de omor calificat, fapta savarsita in vreuna dintre urmatoarele
imprejurari:

a) din razbunare.

b) cu premeditare.

c) asupra unei rude.

13
51. Este organ de urmarire penala:

a) judecatorul.

b) organele de cercetare penala speciale.

c) judecatorul de camera preliminara.

52. Conform CPP subiectii procesuali principali sunt:

a) martorul si suspectul.

b) persoana vatamata si suspectul.

c) persoana responsabila civilmente, suspectul si martorul.

53. In procesul penal, constituie obiect al probei:

a) relatia de rudenie dintre suspect si partea vatamata.

b) faptele privitoare la raspunderea civila, atunci cand exista parte civila.

c) orice imprejurare

54. In cadrul actiunii penale, sarcina probei apartine :

a) politistului.

b) procurorului.

c) judecatorului.

14
55. Retinerea ca masura preventiva, poate fi dispusa pentru o durata de cel mult:

a) 24 de ore.

b) 48 de ore.

c) 72 de ore.

56. Persoana citata in calitate de martor, in procesul penal are urmatoarea obligatie:

a) de a spune adevarul

b) de a propune probe

c) de a nu comunica cu alte persoane.

57. Perchezitia domiciliara nu poate fi inceputa inaintea de ora:

a) 6.00

b) 7.00

c) 8.00

*de stiut - nu este permisa dupa ora 20

15
58. Conform Lg. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei romane, Politia
romana are urmatoarea structura organizatorica:

a) IGPR, unitati teritoriale aflate in subordinea IGPR, directia generala de politie a mun
Bucuresti si Inspectoratele judetene de politie, institutii de invatamant pentru formarea si
pregatirea continua a personalului, alte unitati necesare pentru indeplinirea atributiilor
specifice politiei, infiintate potrivit legii.

b) IGPR, unitati teritoriale aflate in subordinea IGPR, Inspectoratele judetene de politie,


institutii de invatamant pentru formarea si pregatirea continua a personalului, alte unitati
necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice politiei, infiintate potrivit legii.

c) IGPR, unitati teritoriale aflate in subordinea IGPR, directia generala de politie a mun
Bucuresti si Inspectoratele judetene de politie, alte unitati necesare pentru indeplinirea
atributiilor specifice politiei, infiintate potrivit legii.

59. In conformitate cu prevederile Lg 218/2002 privind organizarea si functionarea


Politiei romane, ATOP este constituita din:

a) seful directiei generale a politiei a mun Bucuresti sau al Inspectoratului de politie


judetean, 6 consilieri desemnati de Consiliul general al mun Bucuresti, respectiv de Consiliul
judetean, 3 reprezentanti ai comunitatii desemnati de primarul general al mun Bucuresti,
respectiv de presedintele Consiliului judetean, seful Directiei generale de jandarmi a mun.
Bucuresti sau al Inspectoratului judetean, seful Inspectoratului pentru situatii de urgenta al
mun Bucuresti sau seful Inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean si dupa caz, seful
Politiei locale din municipiul resedinta de judet.

b) seful directiei generale a politiei a mun Bucuresti sau al Inspectoratului de politie


judetean, un reprezentant al Corpului national al politistilor, prefect, 6 consilieri desemnati
de Consiliul general al mun Bucuresti, respectiv de Consiliul judetean, 3 reprezentanti ai
comunitatii desemnati de primarul general al mun Bucuresti, respectiv de presedintele
Consiliului judetean, seful Directiei generale de jandarmi a mun. Bucuresti sau al
Inspectoratului judetean, si dupa caz, seful Politiei locale din municipiul resedinta de judet.

c) seful directiei generale a politiei a mun Bucuresti sau al Inspectoratului de politie


judetean, un reprezentant al Corpului national al politistilor, subprefect, 6 consilieri
desemnati de Consiliul general al mun Bucuresti, respectiv de Consiliul judetean, 3
reprezentanti ai comunitatii desemnati de primarul general al mun Bucuresti, respectiv de
presedintele Consiliului judetean, seful Directiei generale de jandarmi a mun. Bucuresti sau
al Inspectoratului judetean, seful Inspectoratului pentru situatii de urgenta al mun Bucuresti
sau seful Inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean si dupa caz, seful Politiei locale
din municipiul resedinta de judet.

16
60. In ce termen poate contesta politistul sanctiunea disciplinara aplicata conform Lg. nr.
360/2002 privind statutul politistului:

a) 10 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta.

b) 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta.

c) 30 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta.

61. In ce termen se dispun sanctiunile disciplinare de catre persoana indreptatita in


conformitate cu prevederile Lg. nr. 360/2002 privind statutul politistului:

a) in termen de cel mult 3 luni de la data la care persoana indreptatita sa dispuna cercetarea
disciplinara a luat cunostinta despre comiterea faptei, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data
savarsirii acesteia.

b) in termen de cel mult 30 de zile de la data la care persoana indreptatita sa dispuna


cercetarea disciplinara a luat cunostinta despre comiterea faptei, dar nu mai tarziu de 6 luni
de la data savarsirii acesteia.

c) in termen de cel mult 6 luni de la data la care persoana indreptatita sa dispuna cercetarea
disciplinara a luat cunostinta despre comiterea faptei, dar nu mai tarziu de 1 an de la data
savarsirii acesteia.

62. In baza prevederilor Lg 360/2002 privind statutul politistului, politistul raspunde de


pagubele cauzate patrimoniului unitatii daca acestea sunt consecinte ale unei actiuni
desfasurate in limitele legii?

a) nu

b) da

c) nu este prevazut.

17
63. Conform HG nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie a
politistului, actiunile in forta desfasurate de politie trebuie subordonate urmatoarelor
principii:

a) principiul necesitatii, gradualitatii si proportionalitatii

b) principiul transparentei si proportionalitatii

c) principiul aproximarii si proportionalitatii

64. Politistul in uniforma care poarta insemnele distinctive si echipamentul prevazut de


lege, are obligatia de a-si face cunoscuta identitatea in legatura cu indatoririle
profesionale ce ii revin, contribuind astfel la realizarea interesului public, asigurarea
protectiei proprii si crearea premiselor necesare angajarii raspunderii personale pentru
actiunile sau inactiunile sale conform prevederilor HG nr. 991/2005 pentru aprobarea
Codului de etica si deontologie al politistului?

a) nu

b) da

c) numai daca i se solicita.

65. In conditiile prevederilor HG nr.991/2005 pentru aprobarea Codului de etica si


deontologie al politistului, politistul care detine o functie de conducere raspunde pentru
dispozitiile date subordonatilor in temeiul autoritatii pe care o exercita?

a) da

b) nu

c) cadrul legislativ nu prevede.

18
66. Politistul poate uza de calitatea sau de functia indeplinita pentru rezolvarea unor
interese de ordin personal, potrivit prevederilor HG nr.991/2005 pentru aprobarea
Codului de etica si deontologie al politistului?

a) da

b) nu

c) da, dar numai cu aprobarea sefului ierarhic.

67. Care este termenul de comunicare al refuzului motivat al furnizarii informatiilor


solicitate in scris, avand in vedere prevederile Lg nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public?

a) 3 zile

b) 5 zile

c) 10 zile.

68. Cine poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes
public solicitate si sa plateasca daune materiale si/sau patrimoniale, in conditiile Lg. nr.
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public?

a) parchetul

b) instanta de judecata

c) autoritatea nationala in domeniu.

69. Potrivit prevederilor Lg. nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public, mijloacele de informare in masa au obligatia sa publice informatiile furnizate de
autoritatile sau de institutiile publice?

a) da

b) nu

c) nu este prevazut.

19
70. Unde poate face plangere persoana ce se considera vatamata in drepturile sale,
conform Lg. nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public?

a) la sectia de contencios administrativ a Curtii de apel in a carei raza teritoriala domiciliaza


sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

b) la sectia de contencios administrativ a Tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza


sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

c) la sectia de contencios administrativ a Judecatoriei in a carei raza teritoriala domiciliaza


sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

71. Care este termenul maxim obligatoriu de redirectionare a petitiilor gresit indreptate,
conform OG nr. 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor?

a) 5 zile

b) 15 zile

c) 10 zile

72. Cine semneaza raspunsul catre petitionar, conform prevederilor OG nr. 27/2002
privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor?

a) conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori persoana imputernicita de acesta,


precum si de seful compartimentului care a solutionat petitia.

b) conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori persoana imputernicita de acesta

c) seful compartimentului care a solutionat petitia si lucratorul care a efectuat verificarile.

73. Petitionarul va fi instiintat despre redirectionarea petitiei potrivit OG nr. 27/2002


privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor?

a) nu este prevazut

b) da

c) nu

20
74. In conformitate cu prvederile OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de
solutionare a petitiilor, in situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare
mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul
de 30 de zile cu cel mult:

a) 5 zile

b) 10 zile

c) 15 zile

75. Potrivit prevederilor Lg. nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public, informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare in
masa vor fi comunicate:

a) de regula, imediat sau in cel mult 24 de ore

b) in 5 zile

c) in termende 10 zile.

76. Conform prevederilor Lg. nr. 360/2002 privind Statutul politistului, politistului ii este
interzis in orice imprejurare:

a) sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale, fara acordul sefului nemijlocit

b) sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa faca sa i se promita, pentru
sine sau pentru altii, in considerarea calitatii sale oficiale, daruri sau alte avantaje.

c) sa conduca persoane la sediul unitatii de politie.

21
77. Conform prevederilor Lg. nr. 360/2002 privind Statutul politistului, politistul este
obligat:

a) sa acorde sprijin colegilor in executarea activitatilor personale.

b) sa manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor personale, in asa fel incat sa nu


beneficieze si nici sa nu lase impresia ca beneziciaza de datele confidentiale obtinute in
calitatea sa oficiala.

c) sa numeasca detinatorii cartilor de imobil.

78. Politistul este obligat sa intervina in afara orelor de program, a atributiilor sale de
serviciu si a competentei teritoriale a unitatii din care face parte, potrivit prevederilor Lg.
218/2002, privind organizarea si functionarea Politiei romane?

a) da, cand ia cunostinta de existenta unei infractiuni flagrante, precum si pentru conservarea
probelor in cazul altor infractiuni a caror cercetare va fi efectuata de organele competente.

b) nu, doar in timpul orelor de program si in limita competentelor teritoriale

c) da, numai cand constata o contraventie.

22

S-ar putea să vă placă și