Sunteți pe pagina 1din 4

Aprobat

prin Ordinul мinistrului sănătății, muncii și protecției sociale


nr.1432 din 7 decembrie 2018

Balanţa timpului de lucru pe anul 2019

Săptămîna de lucru de 6 zile Săptămîna de lucru de 5 zile


7 ore 6 ore 5 ore Total 8 ore 7 ore Total
zile ore zile ore zile ore zile ore zile ore zile ore zile ore
Ianuarie 20 140 - - 4 20 24 160 20 160 - - 20 160
Februarie 20 140 - - 4 20 24 160 20 160 - - 20 160
Martie 19 133 1 6 5 25 25 164 19 152 1 7 20 159
Trimestrul I 59 413 1 6 13 65 73 484 59 472 1 7 60 479
Aprilie 20 140 1 6 4 20 25 166 20 160 1 7 21 167
Mai 19 133 1 6 4 20 24 159 19 152 1 7 20 159
Iunie 20 140 - - 5 25 25 165 20 160 - - 20 160
Trimestrul II 59 413 2 12 13 65 74 490 59 472 2 14 61 486
Iulie 23 161 - - 4 20 27 181 23 184 - - 23 184
August 19 133 2 12 4 20 25 165 19 152 2 14 21 166
Septembrie 21 147 - - 4 20 25 167 21 168 - - 21 168
Trimestrul III 63 441 2 12 12 60 77 513 63 504 2 14 65 518
Octombrie 23 161 - - 4 20 27 181 23 184 - - 23 184
Noiembrie 21 147 - - 5 25 26 172 21 168 - - 21 168
Decembrie 20 140 1 6 4 20 25 166 20 160 1 7 21 167
Trimestrul IV 64 448 1 6 13 65 78 519 64 512 1 7 65 519
ANUL 2019 245 1715 6 36 51 255 302 2006 245 1960 6 42 251 2002

Zilele de sărbătoare nelucrătoare, conform prevederilor art.111 din Codul muncii:


- 1 ianuarie – Anul Nou;
- 7 și 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
- 8 martie – Ziua internaţională a femeii;
- 28,29 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
- 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
- 6 mai – ziua de luni la o săptămână după Paşte (Paştele Blajinilor);
- 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
- 27 august – Ziua Independenţei;
- 31 august – sărbătoarea ,,Limba Noastră”;
- 25 decembrie – Naștere lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
- ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local
al municipiului, oraşului, comunei, satului.

Notă: ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru
unitatea concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru.
Утвержден
приказом Министра здравоохранения, труда и социальной защиты
№ 1432 от 07 декабря 2018 года

Баланс рабочего времени на 2019 год

6-дневная рабочаянеделя 5-дневная рабочая неделя


7 часов 6 часов 5 часов Всего 8 часов 7 часов Всего
дни часы дни часы дни часы дни часы дни часы дни часы дни часы
Январь 20 140 - - 4 20 24 160 20 160 - - 20 160
Февраль 20 140 - - 4 20 24 160 20 160 - - 20 160
Март 19 133 1 6 5 25 25 164 19 152 1 7 20 159
I КВАРТАЛ 59 413 1 6 13 65 73 484 59 472 1 7 60 479
Апрель 20 140 1 6 4 20 25 166 20 160 1 7 21 167
Май 19 133 1 6 4 20 24 159 19 152 1 7 20 159
Июнь 20 140 - - 5 25 25 165 20 160 - - 20 160
II КВАРТАЛ 59 413 2 12 13 65 74 490 59 472 2 14 61 486
Июль 23 161 - - 4 20 27 181 23 184 - - 23 184
Август 19 133 2 12 4 20 25 165 19 152 2 14 21 166
Сентябрь 21 147 - - 4 20 25 167 21 168 - - 21 168
III КВАРТАЛ 63 441 2 12 12 60 77 513 63 504 2 14 65 518
Октябрь 23 161 - - 4 20 27 181 23 184 - - 23 184
Ноябрь 21 147 - - 5 25 26 172 21 168 - - 21 168
Декабрь 20 140 1 6 4 20 25 166 20 160 1 7 21 167
IV КВАРТАЛ 64 448 1 6 13 65 78 519 64 512 1 7 65 519
2019 ГОД 245 1715 6 36 51 255 302 2006 245 1960 6 42 251 2002

Нерабочие праздничные дни, согласно ст. 111 Трудового кодекса:


-1 января – Новый год;
-7 и 8 января – Рождество Христово (по старому стилю);
-8 марта – Международный женский день;
-28, 29 апреля – первый и второй день Пасхи по церковному календарю;
-1 мaя – День международной солидарности трудящихся;
- 6 мая – второй понедельник после Пасхи (Радуница);
- 9 мaя – День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины;
- 27 августа – День Независимости;
- 31 августа – праздник “Limba Noastră”;
- 25 декабря - Рождество Христовo (по новому стилю);
- Престольный праздник населенного пункта, установленный согласно закону местным советом муниципия, города,
коммуны, села.

Примечание: день престольного праздника в баланс рабочего времени не включен и соответственно при расчете баланса
рабочего времени конкретного предприятия должен быть включен соответствующий день, с сокращением рабочего времени.