Sunteți pe pagina 1din 7

Reguli de pronunţie limba franceză...

1. OU=[U] 2. OI=[OA]

La poupée = papuşa la boite=cutia


La mouche=musca le mois=luna
Le loup=lupul la droite=dreapta
La cour=curtea noir=negru

3. AU=[O] 4. EAU=[O]

l’auto= maşina le gâteau= prăjitura


gauche=stanga le moineau=vrabia
jaune=galben l’eau=apa
la faute=greşeala l’oiseau=pasãrea

5. CH=[Ş] 6. EI=[E]

la bouche=gura la reine=regina
le chapeau=pălăria la baleine=balena
le chocolat=ciocolata seize=şasesprezece
le chiffre=cifra treize=treisprezece

7. AI=[E] 8. AIS, AIT,AIENT=[E]

le lait=laptele je marchais=eu mergeam


mai=mai (ils) étaient=(ei) erau
la laine=lâna (il) portait=el purta
l’air=aerul (elles) avaient=(ele)aveau

9. ILL=[II] 10. GE/GI=[J]

la fille=fiica la cage=cuşca
la famille=familia le genou=genunchiul
la feuille=frunza le gilet=vesta
je travaille=eu lucrez la girafe=girafa

11.CE/CI=[S] 12. Ç=[S]

la noce=nunta le garçon=baiatul
descendre=a coborî la façade=faţada
merci=mulţumec le français=franceza
le cinema=cinematograful le maçon=zidarul

1
13. GN=[NI] 14. AIL=[AI]

la montagne=muntele le travail=munca
gagner=a caştiga le detail=detaliul
la champagne=la ţară
magnifique=mareţ
16. EIL=[EI]
15. TI=[SI] l’appareil=aparatul
le soleil=soarele
la patience=rãbdarea
la respiration=respiraţia 18. PH=[F]

17. IN =[EN] le phare=farul


le nenuphare=nufărul
intelligent=inteligent
inviter=a invita 20. QU=[C]

19. EN=[AN] que=care


qui=cine
l’enquête=ancheta magique=magic
entrer=a intra remarquer=a remarca

21. U=[IU] 22. Y=[I]

le mur=zidul le stylo=stiloul
l’huile=uleiul les yeux=ochii
la faculté=facultatea le sycomore=paltinul
la levure=drojdia la pyramide=piramida

2
Dacă un cuvânt se termină în C, R, F sau L (cu excepţia verbelor care se termină în -r),
consoana finală se pronunţă.

Uneori e-ul este tăcut, scurtând astfel cuvintele:


rapid(e)ment (rapid)
lent(e)ment (lent)

Vocalele urmate de M sau N sunt de obicei nazale, cu excepţia cazului în care consoana
respectivă este urmată de o altă vocală. Pronunţia lui n nazal înseamnă ca aerul este expirat
pe nas în timpul rostirii cuvintelor, deci n-ul nu este pronunţat complet:
enfant (copil)
cent (o sută)
onze (unsprezece)
lundi (luni)

Combinaţia Pronunţie Exemplu Traducere Audio


OU U jouer a juca
OI OA trois trei
AU O auto maşină
EAU O eau apă
CH Ş chocolat ciocolată
EI E seize şaisprezece
AI E lait lapte
AIS, AIT, AIENT E frais proaspăt
ILL II fille fiică
GE/GI J gens oameni
CE/CI S merci mulţumesc
Ç S Français Franceză
GN NI montagne munte
AIL AI travail muncă
TI SI patience răbdare
EIL EI soleil soare
IN EN intelligent inteligent
PH F pharmacie farmacie
EN AN entrer a intra
QU C magique magic
3
U IU culte cult
Y I yaurt iaurt
1) Vocale neaccentuate

Vocalele franceze sunt a, e, i, o, și u. Vocalele pot apărea ca neaccentuate (e.g.


chat), accentuate (e.g. hôtel), sau combinații de vocale (e.g. beau).
Aici aveți un tabel cu pronunțarea vocalelor neaccentuate singure:

Pronunțarea IPA
Vocală/Vocale Sunet Exemple de cuvinte în franceză
fonetică caracter/e
a table, sac, chat, baggage, matin a [a]
e
e genou, second, cheval [ə]
(scurt)
e
-er/-et manger, et [e]
(lung)
i și y lit, minute, courir, système, physique i [i]

o botte, homme, vélo, indigo o [o]


u
u jus, tissu, utile [y]
(sau ü)

Rețineți că e este pronunțat diferit atunci când este situat înainte de -r sau -t. În acele cazuri
este pronunțat lung (see difference between 'manger' și 'cheval').

2) Vocalele accentuate

4
2.1) Care sunt accentele diferite?

Sunt doar trei accente în franceză ( văzute aici deasupra lui e):
accent aigu / é
accent grave \ è
accent circonflexe ^ ê

2.2) Modificarea pronunției cauzate de accent

Din fericire , singura vocală pentru care cele trei accente sunt observabile la
pronunțare este e. Efectele fonetice pentru celelalte vocale sunt neglijabile și nu vor fi
discutate aici.

Tabelul de dedesubt arată efectele tuturor accentelor existente asupra lui e:

Pronunțarea IPA
Accent Sunet Exemple de cuvinte în franceză
fonetică caracter/e
é enchanté, également, désolé e [e]

è frère, après, très, problème ca și trema germană 'ä' [ɛ]

ê être, fenêtre, même, fête ca și trema lungă germană 'ä' [ɛ] (mai deschis)

3) Combinații de vocale

Vocalele se pot grupa pentru a forma combinații de vocale. Exista doar câteva
combinații posibile in franceză listate în tabelul de dedesubt:

Pronunțarea IPA
Combinații de vocale Sunet Exemple de cuvinte în franceză
fonetică caracter/e
ai maison, mauvais, j'ai e [ɛ]

au/eau journaux, beau o [o]

eu/œu sœur, fleur, œuf, bleu ca și trema germană 'ö' [œ]

oi voici, toi, boire oa [w]

ou beaucoup, bonjour, nous u [u]

ui/oui oui, cuisine, huit, je suis ui [ɥ]

4) Vocale nazale

Vocalele nazale sunt puțin mai greu de învățat având în vedere ca nu avem așa ceva în
limba română. Un procedeu empiric este: De fiecare data când o vocală precede

5
un n sau m în aceeași silabă, acea vocală devine nazală. Ascultați exemplele noastre
audio și încercați să imitați ce auziți.

IPA
Vocală nazală Sunet Exemple de cuvinte în franceză
caracter/e
an tant, enchanté, Orléans [ã]

en/in bien, matin, ingénieur, jardin [ɛ]ɛ

on maison, bon, marron [õ]

un un, quelq'un, lundi [œɛ]


̃̃̃

5) Consoane

Consoanele sunt toate literele care nu sunt vocale. Majoritate consoanelor franceze
sunt pronunțate la fel ca în limba română. De obicei toate consoanele situate la
sfârșitul unui cuvânt sunt mute și nu sunt pronunțate (e.g. trois, petit).

În următoarea lista se discută doar despre consoanele care sunt pronunțate diferit față
de cele din română:

Pronunțarea IPA
Consoană/e Sunet Exemple de cuvinte în franceză
fonetică caracter/e
c beaucoup, lecture, redacteur k [k]

ce, ca France, excercer se, sa [s]

g Belgique, également, passage primul și al doilea g din 'garage' [ʒ] sau [g]

gn gagner, mignon nie (scurt) [ɲ]

h hôtel, haute, aujourd'hui [mut]

j jardin, jaune, je al doilea g din 'garage' [ʒ]

r rouge, courir, être r gutural [ʀ]

6
Combinaţia Pronunţie Exemplu Traducere Audio
OU U jouer a juca
OI OA trois trei
AU O auto maşină
EAU O eau apă
CH Ş chocolat ciocolată
EI E seize şaisprezece
AI E lait lapte
AIS, AIT, AIENT E frais proaspăt
ILL II fille fiică
GE/GI J gens oameni
CE/CI S merci mulţumesc
Ç S Français Franceză
GN NI montagne munte
AIL AI travail muncă
TI SI patience răbdare
EIL EI soleil soare
IN EN intelligent inteligent
PH F pharmacie farmacie
EN AN entrer a intra
QU C magique magic
U IU culte 7cult
Y I yaurt iaurt