Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa nr.

Rebus istoric

Cerinţe:
1. Una dintre ocupaţiile geto-dacilor era ....................
2. Cea mai veche mărturie despre geţi aparţine istoricului grec numit .......................
3. Geţii şi dacii reprezintă ramura nordică a ..............................
4. Zeul suprem al geto-dacilor era .......................
5. Cetăţile geto-dacilor se numesc ..................
6. Obiceiul prin care geţii şi dacii invocau ploaia se numeşte ..................
7. Oamenii de rând sunt numiţi....................
8. Geţii şi dacii erau organizaţi în .......................
9. Religia geto-dacilor era una .................
A-B Strămoşii nostri !
Rezolvare

A
A G R I C U L T U R A
H E R O D O T
T R A C I L O R
Z A M O L X I S
-
D A V E
P A P A R U D E L E
C O M A T I
T R I B U R I
P O L I T E I S T Ă
B