Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

ARIE CURICULARĂ „OM ȘI SOCIETATE”


DISCIPLINA ISTORIE
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.1 Pantelimon
PROFESOR PROPUNĂTOR: Olteanu Valina Simona
CLASA: a V- a
DATA: 31 octombrie 2017
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Orientul Antic
TEMA: Inventarea scrierii - de la pictograme la alfabet
TIPUL LECȚIEI: Dobândire de noi cunoştiinţe
DURATA: 50 min.
LOCAȚIA: Sala de clasă
SCOPUL: Îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor cu noţiuni despre moştenirea culturală a orientului antic
COMPETENȚE GENERALE: Utilizarea eficientă a comunicării și a limbajului de specialitate
COMPETENȚE SPECIFICE:
3.2. Stabilirea pe baza surselor istorice, a elementelor evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei omeneşti
2.1. Cooperarea în vederea realizării unei mape istorice

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârşitul lecţiei,elevii vor fi capabili să:


O1- să încadreze în timp şi spaţiu evenimentele
O2 – să identifice tipurile de scriere inventate de popoarele din Orientul Antic
O3 - să utilizeze corect termenii istorici: cultură, hieroglife, cuneiforme, pictograme

O4 - să exprime opinii despre aspectele culturii Orientului Antic

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: - conversaţia, explicaţia, aprecierea verbală, conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, problematizarea, brainstorming
Mijloace de învățământ:- fişe de lucru,
- texte istorice,tabla,creta,
Forme de organizare: - activitate individuală, dirijată de profesor
BIBLIOGRAFIE: - Programe şcolare pentru disciplina ISTORIE, MECI, Bucureşti, 2017;
- S. Oane, M. Ochescu, Istorie. Manual pentru clasa a V-a, Ed.Didactică şi pedagogică, București, 2017.
- A. Balan, O. Ioniță, ,,Atlas şcolar de istorie universală,,, Ed. Didactică și pedagogică, Bucureşti, 2003;
- C. Felezeu, ”Didactica istoriei”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000;

S-ar putea să vă placă și