Sunteți pe pagina 1din 10

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ AVIZAT,

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CATANE INSPECTOR DE SPECIALITATE


COM. CATANE, JUD. DOLJ
TEL-FAX …………………………………….
NR…………… DIN………………………….

Perioada: februarie - iunie 2010

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat între:

 Biserica Izvorul Tămăduirii - Calafat


reprezentată prin: Preot Paroh Nicolae Vasilică

 Şcoala cu Clasele I- VIII Catane,


reprezentată prin inst. Angela Butoi si inst. Marcela Balaci în
vederea colaborării proiectului:

Şcoala cu Clasele I-VIII Catane se obligă :


 Să trimită documentaţia completă partenerului
 Să realizeze portofoliul cu materialele de la activităţile cuprinse
în proiect
 Să ofere diplome copiilor implicaţi în proiect
 Să participe la activităţile comune prevăzute în program

Biserica Izvorul Tămăduirii , din oraşul Calafat, reprezentată


de preot parorh Nicolae Vasilică se obligă:
 Să trimită şcolii partenere un exemplar semnat şi ştampilat din
prezentul Acord de parteneriat
 Să respecte calendarul activităţilor
 Să asigure condiţii pentru prezentarea scenetei pregătită de elevi

Director, Preot parorh,


Prof. Camelia Balaci Nicolae Vasilică

Coordonatori de proiect,
Inst. Angela Butoi
Inst. Marcela Balaci
Educaţia religioasă trebuie desfăşurată nu numai
în cadrul orelor de religie, ci noi toţi trebuie să
contribuim la educarea, cultivarea conştiinţei binelui
şi răului, să îi ajutăm pe elevii noştri să distingă fapta
bună de fapta rea şi astfel el, copilul devine conştient
că are de respectat nişte norme morale şi îndatoriri
faţă de semenii săi.
Iubirea de aproapele, ajutorul reciproc,
milostenia, bunătatea, blândeţea, recunoştinţa, cinstea,
dreptatea sunt însuşiri pe care elevul le dobândeşte în
colectivitate de aceea noi, cadrele didactice suntem
datoare să le cultivăm pentru o lume mai bună .
OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul fundamental:
Formarea conduitei şi conştiinţei elevilor în
spiritul respectului faţă de un mod de viaţă sănătos,
creştin.

Obiective specifice:

 Promovarea valorilor moral-creştine în


rândul elevilor.
 Formarea de comportamente adecvate în
receptarea valorilor religioase şi de cultură şi
civilizaţie tradiţională românească
 Educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea
comportamentului moral-religios (să-ţi iubeşti
aproapele, să faci fapte bune, să fii cinstit, modest,
generos, să nu urăşti , să-L iubesti pe Dumnezeu);

Grup ţintă:
 Elevii claselor a II-a A şi a II-a B
 Cadrele didactice
 Părinţii elevilor implicaţi

Resurse:
 Temporale: proiectul se va desfăşura în perioada
februarie- iunie anul curent
 Umane: cadre didactice, elevi, părinţi, reprezentanţi ai
agenţilor economici din localitate
 Spaţiale: Şcoala cu Clasele I-VIII Catane,
Biserica Izvorul Tămăduirii - Calafat

Strategia de realizare:
 Observaţia, dezbaterea, jocul de rol, analiza produselor
activităţilor
 Lucru individual, pe grupe, în perechi

Evaluarea

 Modalităţi de evaluare:
- Programul artistic, desene, colaje, chestionare
- Activităţile independente
- Activităţile umanitare
- Acordarea unor diplome elevilor pentru lucrările şi
activităţile desfăşurate
- Portofoliul proiectului

Bugetul proiectului:

 Bugetul proiectului se bazează pe autofinanţare cât şi pe


sprijinul agenţilor economici din localitate
Nr. Luna Activitatea Mod de realizare
crt.
1. Februarie
2010 „ Cum ne Convorbire
comportăm într-o Invitaţi: preotul şi
biserică ?” profesoara de religie

2. Martie 2010
„Când ne rugăm? ” Învăţarea rugăciunii:
„Ruga pentru copii”

3. Aprilie 2010
„Hristos a înviat !” Expoziţie-desene,
colaje, picturi...

„Ciocnirea oualor de Scenetă


Paşti”
4. Mai 2010
Despre Tatăl nostru Lecturi din
„Biblia ilustrată
pentru copii”

5. Iunie 2010 Concurs: Întrebări şi


DIPLOMĂ
DE MERIT Sunt şi eu un mic răspunsuri cu
creştin conţinut religios

ANEXE:
Ruga pentru copii

Nimănui să nu-i faci rău


Că te vede Dumnezeu
Când vezi unul şi mai mic
Nu-l lovi, nu-i fă nimic

Dânsul niciun rău nu-ţi face


Nu-i fă nici tu, chiar de tace
Cât îl vezi de mititel,
Dumnezeu ştie de el

Lasă-l şi nu fă vreun rău


Că te vede Dumnezeu.
Amin

CIOCNIREA OUĂLOR DE PAȘTI


Piesa de teatru religios pentru copii, Lacasuri Literare

Personaje:
- 8 ouă roşii - 8 copii care fie au în mână câte un balon roşu, fie au confecţionate
costume de carton, sub formă de ou. Patru dintre copiii - ou au câte un rol separat, iar
patru au un rol comun.
- elevul supărat: un elev obişnuit.
- Povestitorul.
Elevul supărat stă pe un scaun, cu capul în mâini, oftând.
Intră ouăle, vesele, discutând:

Oul 1: Hei, dacă aţi şti voi povestea mea!

Oul 2: Dar pe-a mea!

Povestitorul, intervenind: Staţi aşa, să le luăm pe rând. Cine începe?


Ouăle, în cor: Eu, eu!

Povestitorul: Să înceapă... tu! (indică pe primul dintre ouă. Elevul supărat pare că nu
ia aminte la ce se întâmplă.)

Oul 1: Sunt mândru că povestesc,


Deşi mă cam înroşesc...
Despre cum m-am transformat...
Sânge Sfânt m-a picurat
Într-o vineri pe-nserat.
Într-un coş eram lăsat,
De Maria, Maica Sfântă,
Ce plângea cu jale multă.
Fiul ei cel mult iubit,
Tocmai fuse răstignit.
La soldaţi ea adusese
Ouă multe, pe alese,
Ca să-L lase pe Iisus...
Dar prea târziu ne-a adus...

Celelalte ouă: Vai, vai, vai, prea târziu ne-a adus!

Oul 1 (cu tristeţe): Şi la Cruce noi am stat,


Sângele, când a picat,
Roşii toate ne-am făcut
Şi minunea a-nceput!

Celelalte ouă: Da! Şi minunea a-nceput!

Elevul supărat: (dezmorţit oarecum)


Ouă roşii, ce vorbiţi,
Pe aici ce vă foiţi?
Ce minune s-a-ntâmplat?
Of, sunt tare întristat...

Oul 1: La sfârşit tu vei afla


De minune. Vei sălta
Şi mult te vei bucura!

Povestitorul (plimbându-se printre ouă, cu o lumânare aprinsă în mână):


Se întrevedea cea mai măreaţă dintre zile,
Împărăteasa zilelor şi-a duminicilor, copile,
Ziua Învierii, cea de-a treia zi, cea sfântă,
Şi ouăle ştiu, povestesc cu dreptate multă...
Oul 2: Vai, şi eu m-am înroşit,
Chiar eram nepregătit,
Căci la Pontius Pilat
A venit un brav soldat
Şi i-a spus că a-înviat,
Domnul din morţi S-a sculat!

Celelalte ouă: Hristos a înviat! Adevărat a înviat! (unele către altele)


Apoi cântă: Hristos a înviat (varianta 1).

Elevul supărat: Ouă roşii, vă ciocniţi,


Însă nu mă dumiriţi,
Ce-i cu voi, de ce veniţi,
Tot de Paşti voi vă-nroşiţi?

Oul 3: Eu ştiu altceva de mine:


M-am roşit în zi de vineri,
Deodată, când Iisus
De piroane-a fost străpuns!

Celelalte ouă: Vai, de piroane-a fost străpuns!

Oul 3: Oamenii, când m-au privit,


De minune s-au uimit.
Dar puţini au înţeles
Care-i al minunii miez.
Domnul era răstignit...
Fiul Sfânt, batjocorit...
El, Fiul lui Dumnezeu,
Ce n-a făcut niciun rău!

Celelalte ouă: Nimănui, niciodată, n-a făcut niciun rău!

Oul 4: Iar noi de Paşti ne ciocnim


Tot minune să vestim:
Din mormântu-întunecat,
Că Hristos a înviat;
Din mormântul cel închis,
Hristos, moartea a învins.
Iadul nu L-a încăput
Pe Cel fără de-început.
Moartea boldul şi-a găsit,
Prin Iisus cel răstignit
Domnul Hristos a-înviat,
(spre elevul supărat)
Deci nu mai fi supărat!

Celelalte ouă: Domnul Hristos a-înviat,


Deci nu mai fi supărat,
Bucură-te ne-ncetat!

Elevul supărat: Voi chiar mă înveseliţi,


Ouă ce vă înroşiţi
Ca minunea s-o vestiţi.
Între voi să mă primiţi
Şi pe copiii cuminţi
De aici, de peste tot,
Care pot, care mai pot
Să tresalte-n cântec sfânt.
Chiar acum, cu voi, eu cânt: Hristos a înviat (varianta a doua) - cântă împreună cu
ouăle.

Povestitorul: Când de Paşti ouă ciocniţi,


Dragi copii, să vă gândiţi
Că Iisus, nevinovat,
Pentru noi, viaţa Şi-a dat.
Sângele Lui a rodit,
Ouăle s-au înroşit,
Sufletele-a curăţit.
La trei zile-a înviat,
Mormântul - ca un ou spart -
A stat gol, deschis, vestind:
Hristos a învins, murind!

Ouăle „dau cioc" (câte două se prind de mâini, în timp ce unul spune: „Hristos a
înviat" şi celălalt: „Adevărat a înviat".) Povestitorul şi elevul supărat ciocnesc două
ouă roşii - pot fi şi din lemn

S-ar putea să vă placă și