Sunteți pe pagina 1din 620

CARTEA

ÎNȚELEPCIUNII
UNIVERSALE
DICȚIONAR
de maxime şi aforisme
din cultura română şi universală

Culese şi sistematizate de Nicolae Mareş


NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Iubite cititor,

Ții în mâinile tale un tezaur de o valoare inestimabilă. Cartea de față


cuprinde – grupate sub peste 1200 de teme – circa paisprezece mii de
maxime, aforisme, cugetări, proverbe şi zicători pe care scriitorul, publi-
cistul, istoricul şi diplomatul Nicolae Mareş le-a cules din operele câtorva
mii de autori din cultura română şi universală.
Dacă urmăreşti o arie semantică anume (şi pentru aceasta vei folosi
indexul tematic de la finele cărții) sau dacă te interesează un anumit
autor (îl afli în indexul de autori), vei avea bucuria să găseşti cu uşurință
ceea ce cauți. Dar şi deschizând cartea la întâmplare, sau citind-o la rând,
pagină cu pagină, vei avea ocazia să-ți antrenezi judecata şi imaginația
intrând în armonie cu cele mai ascuțite minți ale omenirii.
această carte îți pune la îndemână, ca o imensă bijuterie cu mii de pietre
prețioase, bogățiile incomensurabile ale spiritului uman concentrate în
pilule pe cât de dense, pe atât de eficiente în declanşarea reflexiei, a
meditației, şi în stimularea tuturor proceselor gândirii.
ai de scris o scrisoare ființei iubite? Inspiră-te de aici.
ai de făcut un raport de activitate pentru şefii tăi? Îl poți presăra cu citate
relevante, de cea mai înaltă calitate.
trebuie să participi la o şedință de brainstorming în orice domeniu?
Consultă acest compendiu.
te întâlneşti cu oameni importanți, care cunosc marile literaturi ale lumii?
Înarmează-te cu câteva pagini bine alese din cartea de față. Vei străluci
în conversația cu ei, dacă din instinct sau întâmplare ajungi la paginile
adecvate.
Şi îi vei rămâne mereu recunoscător autorului, care a lucrat o viață de om
pentru ca tu să foloseşti nestematele cuprinse în aceste pagini.

Vasile Poenaru, editor

2
NICOLAE MAREŞ

CARTEA
ÎNȚELEPCIUNII
UNIVERSALE
DICȚIONAR
de maxime şi aforisme
din cultura română
şi universală
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

această carte se publică în cadrul Proiectului eLiteratura, în


format electronic şi tipărit.

Coperta: Leo Orman.


Fotografii de Nicolae Mareş.
Pe coperta I: adevărul şi Înţelepciunea ajută Istoria să scrie
(1754), tablou de Jacob de Wit (1695–1754).

© 2014 eLiteratura. ISBN 978-606-700-014-6


Toate drepturile rezervate.

Pentru formatele digitale ale prezentei lucrări, ca şi pentru ediţia tipărită,


adresaţi-vă editurii eLiteratura:
info@eLiteratura.com.ro sau info@ePublishers.info.
tel./Fax 021 312 8212

www.eLiteratura.com.ro

Made in Romania

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


MAREŞ, NICOLAE
Cartea înţelepciunii universale : dicţionar de maxime şi aforisme din cultura românească şi univer-
sală / Nicolae Mareş. – Bucureşti : eLiteratura, 2014.
ISBN 978-606-700-014-6

821.135.1-84(082)
82-84=135.1
821.135.1-84

4
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Cuvânt înainte

În anul 1963 am cumpărat dintr-un anticariat varşovian lucrarea apărută în


1960, în colecţiile Larousse, semnată de Maurice Maloux, intitulată: Dictionaire des
proverbes sentences et maximes. Am dat, în zloţi, contravaloarea bursei mele pe cel
puţin o jumătate de lună, dar n-am regretat niciodată. A fost una dintre lucrările
cele mai utile, pe care am purtat-o cu mine pretutindeni pe unde am umblat; am
răsfoit-o, deseori, când trebuia să scriu un eseu, să rostesc o alocuţiune, să cuget
mai profund asupra unor întâmplări, fenomene, evenimente. Plecând de la Blaga,
care spunea că „aforismul este o stare de graţie” – poate cea mai frumoasă definiţie
dată genului – m-am gândit să alcătuiesc o culegere pe măsură, din care să nu
lipsească însă, aşa cum lipseau din cea la care atât de mult am apelat, proverbele
româneşti, şi nici zicerile apropiate de acţiunea şi gândirea românească: de la
Neagoe Basarab şi Cantemir, până la Eminescu, Iorga, Blaga, Titulescu, Nae
Ionescu, Voiculescu, Sorescu, Stănescu, Preda etc. Exact maximele care lipseau cu
desăvârşire din dicţionarul lui Maloux.
Ca slavist mi-am dorit să fiu mai generos decât autorul francez cu aforistica
rusă, central europeană, balcanică şi orientală, dar şi cu cea scandinavă şi chiar
americană.
Recunosc că o altă lucrare, procurată două decenii mai târziu, intitulată: Un
dicţionar al înţelepciunii (cu 180 de titluri), alcătuită de Theofil Simenschi (1892–
1968), una dintre cele mai prodigioase lucrări de acest fel apărute pe piaţa
românească – publicată de Editura Junimea din Iaşi înainte de 1980 –, n-a
constituit pentru mine un îndreptar sau sursă de inspiraţie, pentru că şi din el
lipsea, ca şi la Maloux, românitatea.
În schimb, cărturarul ieşean a depăşit pentru totdeauna, probabil, modul în
care a tratat antichitatea. Întreprinderea sa a fost făcută cu o acribie demnă de
invidiat. Totul însă în defavoarea oglindirii gândirii moderne şi contemporane, ceea
ce i-a îngustat demersul. Mai amintesc că, timp de aproape două decenii, în colecţia
Cogito a editurii Albatros, au apărut, în tiraje mari, multe contribuţii valoroase
(tematice şi pe culturi), care au acoperit curiozitatea cititorului român în această
materie.
În ceea ce mă priveşte, după ce l-am tradus şi publicat în 1971 şi apoi în 1991
pe marele aforist polonez Stanisław Jerzy Lec, cu ale sale gânduri nepieptănate, în
colecţia amintită de la editura bucureşteană, mi-au apărut: Gândurile nemuritoare
poloneze (1986), hotărându-mă ferm să adun şi să fişez mai tot ceea ce însemna
cugetare, sentinţă, aforism, proverb, adagiu, maximă. Astfel, culegerea de faţă,
plămădită fiind timp de câteva decenii, rămâne ca o mărturie a gustului unui autor
român la îngemănarea celor două milenii, ca un material de referinţă pentru această

5
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

perioadă. De la autorii menţionaţi am preluat, în parte, metoda, lărgind mult aria


pe ceea ce ne reprezintă ca români. Aş spune că m-am orientat cu precădere spre
nevoile şi gustul cititorului român de azi, şi – de ce nu – şi al meu. Mai adaug că,
pe măsură ce lucram la ea, documentându-mă pentru elaborarea monografiilor
scrise despre Ioan Paul al II-lea, m-am convins că opera sa: omiliile, encilicile şi
intervenţiile sale, toate sunt îmbibate de o gândire filosofică metafizică modernă de
mare actualitate, fiind prea puţin cunoscută. Astfel, am introdus pentru prima dată
în circuit european, într-o astfel de lucrare, o seamă de nestemate perene din
gândirea marelui Pontif, cel trecut nu de mult în lumina altarelor, în rândul
sfinţilor.
Lucrând la culegerea de faţă, mai ales după anul 2000, am constatat că prin
mijloacele moderne de comunicare, mai ales pe internet, multe persoane au făcut
o pasiune din a selecta şi plasa pe diferite site-uri fragmente din aforistica şi
paremiologia românească şi universală. Efort demn de toată lauda, pentru că astfel
s-a diversificat şi răspândit în mod fericit creaţia aforistică.
Cum, însă, pentru mine cartea este semnul de civilizaţie neînvinsă şi de cultură
învingătoare – cum spunea un mare contemporan al nostru –, florilegiul de faţă
trebuia să apară în acest format şi pe acest suport, pe care îl cred veşnic.

Nicolae Mareş

6
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

292 J
296 L
319 M
CUPRINS 354 N
369 O
384 P
2 Iubite cititor, 443 R
5 Cuvânt înainte 472 S
9 DICŢIONAR de 509 Ş
maxime şi
517 T
aforisme din
cultura 542 Ț
românească şi 543 U
universală
549 V
11 A
577 Z
42 B
581 INDICE
65 C TEMATIC
122 D 601 INDICE DE
159 E AUTORI
180 F
213 G
229 H
232 I
266 Î

7
DICŢIONAR
de maxime şi aforisme
din cultura românească
şi universală
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

A De ce abreviere este un cuvânt atât de lung?


aforism anonim

ABATERE
ABSENŢĂ
Lipsa activităţilor naşte plictiseala, plictiseala –
abaterea. Cei absenţi nu au niciodată dreptate.
Lev Nicolai tolstoi Destouches

ABECEDAR ABSOLUT

Cine învaţă un nou alfabet Absolutul este punctul indiferent al tuturor


a doua oară se naşte. polurilor, dincolo de existenţă şi inexistenţă,
Nicolae Mareş dincolo de real şi ireal.
Lucian Blaga

ABNEGAŢIE
Cine nu iese din Eu, n-atinge Absolutul şi nu
descifrează nici Viaţa.
O viaţă de abnegaţie este aproape întotdeauna Constantin Brâncuşi
de preferat unei vieţi de decepţii.
Pío Baroja
Numai răul poate merge până la marginile sale
şi domni absolut.
ABREVIERE albert Camus

11
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

A fi creştin înseamnă a coborî absolutul la nivel


cotidian.
Un inteligent absolut ar fi un schelet ce şi-ar
Petre Ţuţea
ascunde oasele în transparenţa gândurilor.
Nimeni nu găseşte un absolut în afară, ci numai
înăuntru. ABSTRACŢIE
Apropierile de absolut au urmări mai grave
decât orice intoxicare. Fă abstracţie de orice nu este util, frumos sau
îmbucurător.
Când ştii absolut sigur că totul este ireal, nu văd
Proverb norvegian
realmente de ce te-ai obosi s-o dovedeşti.
Neantul e atenţie absolută.
emil Cioran ABŢINERE

Absolutul nu se gustă de două ori. Nu toată lumea e capabilă să stea în mlaştină


Mircea eliade până la gât şi să surâdă. Unii nu se pot abţine
să nu dea din mâini, încercând să iasă, chiar
dacă astfel se scufundă cu totul.
Ideal, absolut, desăvârşire, infinit – cuvinte Octavian Paler
întru totul la fel.
Victor Hugo
ABUNDENŢĂ

Omul a fost făcut dintr-un lemn aşa de noduros,


Ce este abundenţa: un cuvânt şi nimic mai
încât e lucru îndoielnic că s-ar putea ciopli
mult; înţeleptul se mulţumeşte doar cu stric-
vreodată din el ceva absolut drept.
Immanuel Kant
tul necesar.
euripides

Unele suflete merg către absolut aşa cum apa ABUZ


merge către mare.
Henry de Montherlant
Nu legea e vinovată de abuzurile ce se fac.
François-Marie arouet de Voltaire
Omul caută un absolut care să răspundă şi să
dea sens la toată căutarea sa; ceva final, care
să se pună drept temei pentru orice lucru. AC
Omul caută o explicaţie definitivă, o valoare
supremă, dincolo de care să nu fie nici să nu Poţi să fii într-o ureche şi totuşi foarte serios la
poată fi întrebări sau trimiteri ulterioare. treabă: dacă eşti ac.
Papa Ioan Paul al II-lea tudor Muşatescu

Absolutul morţii eclipsează absolutul iubirii. ACASĂ


Camil Petrescu

În casă aspru, în străini amabil.


Binele absolut al naturii omeneşti e cuprins în D. Plichowski

pacea corpului şi a sufletului.


Seneca
Pretutindeni e bine, dar acasă-i cel mai bine.
S. rysinski

Orice participare la activitatea politică e absolut


inutilă.
Când familia se-mpacă, sărăcia nu-ţi stă-n
Lev Nicolai tolstoi
poartă.
Proverb polonez

12
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Stanisław Jerzy

ACCEPTARE
ACŢIUNE
Acceptarea este o comoditate atât de impor-
tantă, încât unii au numit-o prima lege a În orice tărăgănare se ascunde o primejdie.
maturizării personale. Miguel de Cervantes
alexander Mc Williams

Ori de câte ori eşti pe punctul să întreprinzi o


ACORD acţiune, gândeşte-te ce fel de acţiune e aceas-
ta.
epictet
Când doi oameni care gândesc sunt de acord
fără să se fi înţeles dinainte, este de presupus
că au dreptate. A şti că urmează să fii spânzurat dimineaţă,
François-Marie arouet de Voltaire
asta te face să te concentrezi de minune seara.
Samuel Johnson

ACT
E nevoie de puţină viaţă pentru a trăi, dar ne
De ce au militarii acte de stare civilă? trebuie multă pentru a acţiona.
tudor Muşatescu Joseph Joubert

ACT UMAN
De la proiect până la realizare este un drum
Actele umane sunt acte morale pentru că expri- lung.
Molière
mă şi determină bunătatea sau răutatea
omului care le îndeplineşte. Ele produc nu
numai o schimbare a stării de lucruri exteri- Tărăgănarea e rudă cu uitarea.
oare omului, ci – fiind liber alese – califică din a. Pérez
punct de vedere moral persoana care le înde-
plineşte şi îi determină fizionomia spirituală
profundă, după cum remarcă în mod sugestiv Cine începe bine, ispravă nădăjduieşte.
Sfântul Grigore de Nyssa: „Toate fiinţele supu- J. ruiz

se devenirii nu rămân niciodată identice cu ele


însele, ci trec continuu de la o stare la alta
Dacă vrei să faci ceva important, este necesar să
printr-o schimbare care lucrează mereu spre
fie la un nivel uşor mai scăzut decât pregătirea
bine sau spre rău.”
ta.
Moralitatea actelor este definită de relaţia dintre James Watson
libertatea omului şi binele autentic.
Papa Ioan Paul al II-lea
Nu există încercare – există doar faci sau nu
faci.
ACTIVITATE Yoda

Lucrează aşa, ca şi cum faptele tale ar trebui să ADAPTARE


fie pilda şi legea întregii omeniri.
Kant
Trestia înduplecată de vifor nu se frânge.
Dimitrie Cantemir
ACTOR

Actorul trebuie să aibă ceva de spus, chiar şi


când joacă rolul mutului.

13
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Este necesar să ne adaptăm la orice situaţie, Binele să-l faci oricând,


căci adeseori trebuie să facem şi ceea ce nu libertatea mai presus de orice iubeşte-o,
dorim. şi-un tron chiar dacă-l vei stăpâni,
La Fontaine adevărul niciodată nu-l trăda.
Ludwig van Beethoven

Orbul vede totul în casa lui.


Dacă nu vrei să te faci de râs, poartă-te în lume A eluda nu înseamnă a elucida.
ca toţi ceilalţi. Martha Bibescu
Proverb persan

Pe cât de rar este adevărul, oferta a fost întot-


ADEVĂR deauna mai mare decât cererea.
Josh Billings

Cel care luptă împotriva adevărului va fi înfrânt.


ali Adevărul e realitatea simţurilor.
Lucian Blaga

Adevărul se află între prima şi a patruzecea


bere. Nimic nu este mai frumos ca adevărul.
tori amos Boileau

Fii tu însuţi drept, ca să n-ai nevoie de judecător Există anumite situaţii în viaţă în care adevărul
drept. şi simplitatea constituie cea mai bună tactică.
anushirvan Jean de la Bruyere

Prima îndatorire care decurge din cunoaşterea Adevărul este mai tare decât toate.
adevărului este aceea de a-ţi dărui viaţa Precum nu poate lipsi în orice adevăr organul
pentru el. dreptăţii, tot astfel e şi cu cel al strâmbătăţii.
I. B. anzoátegui
Adevărul pe toate le învinge şi le stăpâneşte.
Cuvântul adevărului de multe ori şi peste
Să iubim şi prietenia şi adevărul, totuşi e o simţire inimile domolind pleacă urechile spre
datorie sfântă să preţuim mai mult adevărul. ascultare.
Mi-e prieten Platon, dar mai prieten adevărul. Dreptatea toate biruieşte şi adevărul decât toate
aristotel
mai mare este.
Dimitrie Cantemir

Cel ce doreşte să se bucure fără nicio umbră de


îndoială de adevărurile aflate la baza fenome- Nu toate adevărurile trebuie să fie spuse în
nelor trebuie să ştie cum să se dăruiască public şi nici să se citească în ochii tuturor.
experimentului. Miguel de Cervantes
roger Bacon

Plăcerea se poate sprijini pe iluzie, fericirea însă


Adevărul implică o devoţiune faţă de om, de se întemeiază pe adevăr.
libertatea şi împlinirea lui. Chamfort
James Baldwin

Adevărul le foloseşte celor care-l ascultă, dar le


Eroarea are întotdeauna mai mult de lucru de- face rău celor care-l spun.
cât adevărul. Winston Churchill
Hosea Ballou

Cine învaţă nu înseamnă că şi ajunge la adevăr.


Cine ajunge la adevăr, nu-i încă în stare să-l

14
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

întărească. Cine-l întăreşte nu înseamnă că şi


ştie să-l întărească.
„Adevărul nu se confruntă întotdeauna cu
A deţine adevărul este calea celestă. A căuta dreptatea!” „Unde ai citit asta?” „În toate
adevărul este calea omului. cărţile bune.”
Confucius William Faulkner

Adevărul este cunoaşterea exactă a deosebirii A spune adevărul cu sinceritate este însuşirea
dintre lucrurile reale şi nereale. cea mai de seamă a unui om cinstit.
Vasile Conta L. Fernández de Moratín

Nu întotdeauna adevărul are nevoie de vorbire Necunoscutul de ieri este adevărul de mâine.
aleasă, el se mulţumeşte cu cea mai simplă Flammarion
povestire.
Miron Costin
Toate adevărurile sunt uşor de înţeles odată ce
sunt descoperite; ideea e să le descoperi.
Cel ce iubeşte adevărul trebuie măcar o dată în Galileo Galilei
viaţă să se îndoiască de toate.
r. Descartes
Voi fi la fel de dur ca adevărul şi la fel de neîn-
durător ca dreptatea.
Mi se poate cere să caut adevărul, dar nu să îl William Lloyd Garrison
găsesc.
Denis Diderot
Din ciocnirea ideilor iese scânteia adevărului.
Constantin Dobrogeanu-Gherea
Adevărul este o anagramă a unei anagrame.
Umberto eco
Să iubeşti adevărul înseamnă să nu accepţi ca
el să te întunece.
Dacă nu ştii descrie adevărul, lasă eleganţa croi-
Crede pe cei care caută adevărul, dar nu şi pe
torului.
cei care l-au găsit.
albert einstein
andre Gide

Adevărul e stăpânul nostru, nu noi stăpânim


Primul şi ultimul lucru ce se cere geniului este
adevărul.
iubirea de adevăr.
Nu explicaţiile ce se dau faptelor, ci faptele însele Johann Wolfgang von Goethe
sunt adevărul.
Mihai eminescu
Acea lege mai bună (este), ce te face să cunoşti
adevărul.
E de preferat ca cedând adevărului să înfrângi
Iubeşte adevărul, deprinde-te cu el, ca să scapi
o părere, decât cedând unei păreri să fii
de minciună.
înfrânt de adevăr.
Iordache Golescu
Adevărul izbândeşte prin el însuşi, iar părerea
prin aparenţele exterioare.
epictet Adevărul …. dumnezeul omului liber.
Maxim Gorki

Nu poţi înfrânge adevărul prin jurăminte.


eschil Adevărul frânge adesea inima.
Bagdasar Gracián

În mersul său, timpul adevereşte totul.


euripide Când faptul ţii, atunci adevărul (îl) ştii.

15
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Bogdan Petriceicu

Sunt adevăruri pe care înţeleptul nu le-ascunde.


Adevărul este greşeală îndelung corectată. Şi unele pe care doar propriului popor le
Friedrich Hegel spune;
Sunt adevăruri pe care doar prietenilor casei
le şopteşte,
Adevărul este o torţă care străluceşte în ceaţă Şi altele pe care în faţa nimănui nu le grăieşte.
fără să o risipească. adam Mickiewicz
Helvétius

Primul semn al corupţiei moravurilor este


Adevărul e ca apa rece de care dor numai dinţii
izgonirea adevărului.
bolnavi. Montaigne
Pe scări de ipoteze pătrunzi la adevăr.
Să mintă poate oricine, dar nu oricine poate să
Caloriferul stins e mai rece decât frigiderul în
spună adevărul.
funcţiune.
Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte tudor Muşatescu
decât cel care-l caută.
Nicolae Iorga
Adevărul este că nu există adevăr.
Pablo Neruda
Există adevăruri pe care trebuie să le colorezi ca
să devină vizibile.
Dacă vrei odihnă, crede. Dacă vrei adevărul,
Eroarea ne oboseşte, adevărul ne odihneşte.
caută şi suferă.
Când baţi zadarnic la uşa adevărului, trebuie să
Pe munţii adevărului nu poţi urca în van: fie vei
încerci să intri pe fereastră.
atinge un punct mai înalt azi, fie te vei antrena
Joseph Joubert
pentru a ajunge mai sus mâine.
Frederich Nietzsche

Frumuseţea este adevăr şi adevărul este frumu-


seţe.
Dacă adevărul nu este al vostru, atunci nu este
John Keats
adevăr. Pentru a fi adevăr trebuie să vă apar-
ţină, să provină din experienţa voastră;
Adevărul mai presus de toate pune-l. adevărul nu poate fi împrumutat.
G. Knapski Adevărul se compune dintr-o singură energie
cosmică. Adevărul este alcătuit din unicitate,
realitatea e alcătuită din multitudine. Realita-
Urechea ta să fie pururea deschisă la adevăr şi
tea e mulţime, adevărul – întregire.
închisă la minciună şi linguşire.
Osho
Mihail Kogălniceanu

Nu s-a zis că adevărul unui om este ceea ce el


Nu este mărire unde nu este adevăr.
G. e. Lessing
ascunde?
Adevărul care îi face pe oameni liberi este în cea
mai mare parte adevărul pe care oamenii n-ar
Adevărul nu are limite. vrea să-l audă.
Maurice Maeterlinck Octavian Paler

În distanţele fără pământuri se află cel mai înalt Nu poate exista motiv pentru a evita adevărul,
şi neţărmurit adevăr şi e mai bine să pieri în nu există motiv pentru a te teme de adevăr.
infinitul agitat, decât să fii strivit de mal, chiar Adevărul şi tot ceea ce este adevărat este un
dacă malul înseamnă şi siguranţă. mare bun la care trebuie să apelăm cu dragos-
Herman Melville
te şi bucurie. De asemenea, ştiinţa este calea

16
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

ce duce spre adevăr; aici înfloreşte raţiunea Chiar şi atunci când omul fuge de adevăr, tot
dată de Dumnezeu, care prin natura ei este adevărul este cel care influenţează existenţa.
orientată spre adevărul cunoaşterii şi nu spre Setea de adevăr este atât de înrădăcinată în ini-
greşeală. ma omului încât, dacă ar trebui să facă
„Adevărul vă va face slobozi”: aceste cuvinte din abstracţie de aşa ceva, ar compromite exis-
Evanghelie rămân continuu actuale şi aruncă tenţa.
o lumină Dumnezeiască asupra muncii învă- Nu orice adevăr care este dobândit posedă
ţatului, care subordonează angajarea şi aceeaşi valoare.
investigaţiile sale în exclusivitate adevărului.
Cât priveşte adevărurile filosofice, trebuie să
Numai libertatea care se supune adevărului precizăm că ele nu se limitează doar la
călăuzeşte persoana umană la adevăratul ei doctrinele uneori trecătoare ale filosofilor de
bine. Binele persoanei este de a fi în Adevăr şi profesie. Fiecare om, cum am spus deja, este
de a înfăptui Adevărul. într-un anumit fel filosof şi are propriile
Servind adevărul din dragoste faţă de adevăr şi concepţii filosofice prin care îşi orientează
faţă de cei pentru care îl transmitem, edificăm viaţa.
o comunitate de oameni liberi întru adevăr, Desăvârşirea omului, de fapt, nu constă doar în
edificăm o comunitate de oameni uniţi prin dobândirea cunoaşterii abstracte a adevă-
dragoste pentru adevăr şi prin dragoste rului, dar constă şi într-un raport trăit de
reciprocă în adevăr, comunitate de oameni dăruire şi de fidelitate faţă de celălalt.
pentru care adevărul constituie principiul
Unitatea adevărului este deja un postulat fun-
legăturilor care îi uneşte.
damental al raţiunii umane, exprimat în
Nevoile umane se leagă de dimensiunea cuvân- principiul non-contradicţiei.
tului, de logos – deci de adevăr. Se leagă şi de
Adevărul este unul singur, deşi expresiile sale
dimensiunea etosului: deci de libertatea
poartă amprenta istoriei şi – în plus – sunt
îndreptată spre adevăr. Foamea de libertate se
opera unei raţiuni umane rănită şi slăbită de
potoleşte până la urmă prin iubire!
păcat.
…totalitarismul se naşte din negarea adevărului
O teologie lipsită de orizontul metafizic nu ar
în sens obiectiv: dacă nu există un adevăr
reuşi să ajungă dincolo de experienţa religi-
transcendent, prin ascultarea faţă de care
oasă şi nu ar permite înţelegerii credinţei
omul îşi dobândeşte identitatea deplină,
(intellectus fidei) să exprime cu coerenţă
atunci nu există niciun principiu sigur care să
valoarea universală şi transcedentă a adevă-
garanteze relaţii juste între oameni.
rului relevant.
Nimic, oricât de fascinant ar fi, nu se poate
După ce i-ai luat omului adevărul, pretenţia de
scrie, realiza sau transmite, prejudiciind
a-l face liber este o iluzie curată. Adevărul şi
adevărul. Şi nu mă refer doar la adevărul
libertatea, de fapt, sau se unesc împreună sau
faptelor relatate, ci şi la „adevărul fiinţei
împreună pier într-un mod vrednic de milă.
umane”, la demnitatea persoanei umane în
Papa Ioan Paul al II-lea
totalitatea dimensiunilor sale.
Binele persoanei este de a fi în Adevăr şi de a
înfăptui Adevărul. Adevărul nu-l pătrundem numai cu raţiune, ci
şi cu inima.
Întrebarea lui Pilat „Ce este adevărul?” se ridică
Blaise Pascal
azi şi din perplexitatea dezolată a unui om
care adeseori nu mai ştie cine este, de unde
vine şi încotro merge. Adevărul suferă deseori mai mult de înfierbân-
Nimeni nu poate fi cu sinceritate indiferent faţă tarea apărătorilor săi, decât de argumentele
de adevărul ştiinţei sale. Dacă descoperă că duşmanilor.
este fals îl respinge; în schimb, dacă poate să William Penn

se asigure de adevăr, se simte mulţumit.


Ceea ce este adevărat, trebuie să fie adevărat Timpul, numai el scoate la lumină adevărul pur.
pentru toţi şi întotdeauna. Pindar

17
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Adevărul în realitate este un fel de curăţire de Adevărul este ceea ce simplifică lumea, nu ceea
toate pasiunile. ce creează haosul.
antoine de Saint-exupéry
Nu-ţi este îngăduit să te revolţi împotriva adevă-
rului.
Platon
Adevărul trebuie căutat mai întâi cu inima şi nu
cu spiritul.
Adevărul este începutul marii virtuţi. Adevărul este ca roua cerului: ca să-l păstrezi
Plutarh curat, trebuie să-l aduni într-un vas curat.
Bernardin de Saint-Pierre

Marea greşeală constă în presupunerea că


adevărurile pe care le numim pur şi simplu Noi nu vedem adevărul pentru că suntem orbi.
algebrice sunt adevăruri abstracte sau gene- Ceea ce ne orbeşte sunt acele false credinţe pe
rale. care le avem în mintea noastră.
edgar allan Poe
Oriunde ne întoarcem capul, tot ceea ce vedem
este adevărat, dar din cauza credinţelor şi a
Umblă după adevăr precum umbra după corp. condiţionărilor pe care le-am înmagazinat în
W. Potocki mintea noastră, noi nu avem ochi pentru acest
adevăr.
Suntem cu toţii într-o eternă căutare a adevă-
Adevărul face obiectul ştiinţei, iar nu al artei.
rului numai pentru că noi credem doar în
Mihai ralea
minciunile pe care le-am înmagazinat în
mintea noastră.
Numai eroarea pune în valoare adevărul. Don Miguel ruiz
Jules renard

El spunea că piesa e proastă din cauză că-i


Nu trebuie să ne simţim jigniţi când ceilalţi ne adevărată, dar asta spun toţi scriitorii când
ascund adevărul, de vreme ce noi ni-l ascun- scriu câte o piesă proastă, de parcă ar exista
dem adesea nouă înşine. lucruri neadevărate.
La rochefoucauld William Saroyan

Adevărul vine înaintea frumuseţii, dacă trebuie Cu cât o greşeală ne orbeşte mai mult şi este
să alegi. mai ademenitoare, cu atât este mai mare
romain rolland triumful adevărului.
Friedrich von Schiller

Să ne ferim de a vesti adevărul celor care nu


sunt în stare să-l asculte. Vorbirea adevărului e simplă.
Seneca
Adevărul moral nu este ceea ce este, ci ceea ce
e bine.
Jean Jacques rousseau Glumeţii se dovedesc adesea profeţi.
William Shakespeare

N-am văzut om care să se fi rătăcit pe drumul


drept. Doar jumătăţile de adevăr sunt periculoase.
Saadi
Adevărul nu are nevoie de martiri.
Modul meu de a glumi este de a spune adevărul.
Cine nu se-ndoieşte, nu poate cunoaşte adevă- Este cea mai amuzantă glumă din lume.
rul. George Bernard Shaw
D. de Saaverda Fajardo

Adevărul nu-i întotdeauna acelaşi lucru cu


propria-ţi părere.

18
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Henry Sienkiewicz În dispute dispare Adevărul.


Adevărul în sine nu este o virtute, ci o condiţie
Datoria este singurul adevăr. a oricărui bine.
Samuels Smiles Dacă Adevărul nu arată ceea ce trebuie făcut,
totdeauna arată ceea ce trebuie făcut.

E îngrozitor să ajungi să crezi că ceea ce spun Pentru a putea spune adevărul oamenilor, tre-
alţii despre tine e adevărat. buie să înveţi să ţi-l spui ţie însuţi.
Sydney Smith În cunoaşterea adevărată cele mai dăunătoare
sunt cuvintele şi noţiunile pe care deloc nu le
cunoşti.
În orice să căutăm adevărul, numai adevărul
este trainic. De ce să apelezi la subtilităţi, câtă vreme marile
Stendhal adevăruri nu au fost încă spuse.
Dacă oamenii glorifică ceva în mod deosebit,
atunci cu siguranţă e rău.
Cu prea multă discuţie se pierde adevărul. Lev Nicolai tolstoi
Publius Syrus

La timpul său, adevărul ţâşneşte ca o flacără.


Adevărul nu poate fi verificat decât prin opoziţie J. de torres
şi obstacole.
rabindranath tagore
Spune adevărul, şi atunci nu va trebui să mai
ţii minte nimic.
Mai degrabă decât dragoste, decât bani, decât
glorie, dă-mi adevărul. Purul adevăr l-au spus mari personalităţi cultu-
rale, politice, militare, religioase. Ca să nu mai
Pentru a spune adevărul e nevoie de cel puţin
vorbim de filosofia poporală.
doi oameni – unul care să îl spună şi celălalt
care să îl asculte. Adevărul este cel mai valoros lucru pe care îl
Henry David thoreau avem. Deci, să îl economisim.
Când ai dubii, spune adevărul.
Puterea adevărului este cu atât mai mare, cu Adevărul e mult mai ciudat decât ficţiunea.
Mark twain
cât expresia lui este mai dezbrăcată de formele
pompoase şi solemne.
Nicolae titulescu
Adevărul este soarele inteligenţei.
Nu ne putem ridica la adevărurile mari fără
Adevărul trebuie să se impună fără violenţă. entuziasm.
Poţi să-l omori pe cel care spune adevărul, dar Numai adevărul este veşnic.
dacă a fost spus – va dura. Vauvenargues

Drumul Adevărului este simplu şi larg.


Adevărul este totdeauna accesibil pentru om. Păzeşte-te de mincinosul care amestecă şi puţin
Oamenii se pot uni numai în Adevăr. adevăr în minciunile lui.
Ştiinţele false îi desparte pe oameni. Numai Ade- Adevărul aşteaptă. Numai minciuna este grăbi-
vărul îi uneşte – îi uneşte pentru că pentru toţi tă.
alexandru Vlahuţă
e unul şi acelaşi.
Mai bun este un om străin, care iubeşte adevă-
rul, decât un frate bun care nu îl respectă. Trebuie să ne obişnuim să căutăm adevărul în
Înţelepciunea nu poate distruge nimic, fără a da cele mai mici lucruri; altfel, suntem înşelaţi în
în schimb adevărul. cele mari.

Adevărul nu este nici scop, nici ideal. Adevărul Adevărul este un fruct care nu trebuie cules
este debarasarea de minciună. decât dacă este bine copt.
François-Marie arouet de Voltaire

19
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Lucrurile false nu numai că nu sunt în concor- Cu minciuna ori prânzeşti, ori cinezi, pe amân-
danţă cu adevărul, dar deseori se şi ceartă două nu le închelbezi (izbuteşti).
între ele. Adevărul şi dreptatea zăbovesc să se-arate, dar
Daniel Webster
de tot nu se îngroapă.
Atunci vei cunoaşte adevărul mai bine, când vei
Adevăr, virtute şi dreptate într-un cuib se naşte. depărta orice patimă de la tine.
J. Wereszczyński
Copiii, nebunii şi oamenii beţi spun adevărul,
fără să-şi dea seama.
O chestiune nu este neapărat adevărată doar Adevărul iese ca untdelemnul deasupra apei.
pentru că un om a murit pentru ea. Până nu faci focul nu iese fum.
Oscar Wilde
Adevărul supără.
Proverbe româneşti
Cât priveşte adevărul nu-i om să-l fi văzut, nici
în stare de a-l şti, fie că este vorba despre zei,
Cine-i mincinos nu trebuie să fie şi uituc.
fie despre toate câte sunt.
Xenofan Cu minciuni nu se face treabă.
Proverbe turceşti

Adevărul este noţiunea cea mai cuprinzătoare


ce spiritul poate îmbrăţişa; căci ea înseamnă ADMIRAŢIE
conformitatea cu realitatea sau cu postulatele
raţiunii. A admira un om mare e cel mai puternic
a. D. Xenopol
îndemn de a-l imita.
G. aslan

Vrei să ştii adevărul despre tine, ceartă-te cu


prietenul. Spune-mi pe cine admiri să-ţi spun cine eşti.
Maximă contemporană
Saint Beuve

Vorba adevărată nu păgubeşte pe nimeni. Admiraţia nemeritată e o insultă.


Apa fântânii din munte vine. G. K. Chesterton

Pentru adevăr oamenii mor.


Proverbe diverse
Oamenii suportă greu superioritatea unui alt
om.
a. Frenkian
Nu toate adevărurile se pot spune.
Ceea ce toată lumea spune trebuie să fie ade-
vărat. Afecţiunea şi admiraţia nu se împacă împreună.
Proverbe franceze Baltasar Gracián y Morales

Adevărul este strălucitor, iar minciuna este Mulţi cred că nu-şi pot face pe lume bordeiul
tulbure. fără a da cu cazmaua într-o casă mare.
Proverb arab Nicolae Iorga

La beţie se spune adevărul. Există o admiraţie care este fiica ştiinţei.


Proverb latin Joseph Joubert

Gura păcătosului adevăr grăieşte. Admiraţia este fiica ignoranţei.


Chevalier de Méré
Minciuna, ca glonţul, în apă se afundă.

20
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

De obicei nu lăudăm din toată inima decât pe anonim


cei care ne admiră.
La rochefoucauld
AFACERE

Toţi admiratorii sunt şi geloşi.


Afacerile cele mai proaste sunt încheiate cu
Seneca
oamenii dezinteresaţi.
Wiesław Brudziński
ADULTER
În afaceri nu avem prieteni, ci doar parteneri.
Adulterul este aplicarea democraţiei în dragoste. alexandre Dumas-tatăl
Henry Louis Mencken

Afacerile nu sunt sigure cât timp nu sunt


ADUNARE încheiate.
Drieu la rochelle

Cine se aseamănă se adună.


Cicero AFECTIVITATE

Fugi de acele adunări, unde grăiesc pe toţi de În judecăţi afectele sufleteşti trebuie domolite cu
rău. grijă.
Iordache Golescu Ioan Honterus

Dacă te aduni cu cel şchiop, înveţi să şchiopă- AFECŢIUNE


tezi.
Plutarh
Marile cugetări vin din inimă, iar marile afec-
ţiuni vin din raţiune.
Cu lupii înveţi să urli. Louis de Bonald
racine

AFIRMARE
Sufletele frumoase se întâlnesc.
François-Marie arouet de Voltaire
Pentru a afirma ceva despre întreg, trebuie să fi
cercetat prealabil totalitatea părţilor.
Ion Petrovici
Adunările cele rele strică deprinderile bune.
Cei ce se potrivesc se întâlnesc des.
Proverbe româneşti AFIRMAŢIE

ADVERSAR Când porcul trece de trei sute de kilograme înce-


tează de a fi porc. Devine „exponat”.

Răzbunându-te te faci egalul adversarului; ier- Uneori te uiţi fără să vezi şi, alteori, vezi fără să
tându-l te arăţi superior lui. te uiţi.
Fr. Bacon Şi dacă ai chelit, ce? Parcă pe lumea asta nu
sunt şi vulturi pleşuvi?
tudor Muşatescu
Adversarul care îţi este o obsesie a devenit o
parte din tine.
Lucian Blaga AFORISMUL

Răzbunarea te înjoseşte pe tine însuţi, iertarea Un aforism e un simplu grăunte de metal nobil,
îi înnobilează pe toţi cei implicaţi. dar poate avea greutatea unei lumi.

21
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Aforismul este o floare în stare de graţie.


Lucian Blaga
Ajută-te şi cerul te va ajuta.
La Fontaine
Aforismul străluceşte şi înşală scurt.
Karol Irzykowski
Grăbeşte-te a săvârşi ajutorul ce poţi face, că-n-
doit bine face cel ce la vreme îl face.
AGONISIRE Iordache Golescu

Sârguinţa e mama norocului. Te-o ajuta şi zeiţa Atena, dar dă şi tu din mâini.
Proverb
Fie darul cât de mic, este bine primit.
Homer
AGRESIUNE
Dă mâna celui care cade.
Este necesar în interesul securităţii generale de Focilide din Milet
a defini cât mai precis posibil agresiunea
pentru a preveni orice pretext pentru justifi-
Ajutorul prietenului e un lucru mare; când
carea ei.
Nicolae titulescu
prietenii pun umărul, atunci şi ţărâna prinde
suflet.
tuti-Name
AGURIDĂ
Nimeni nu poate să ajute dacă nu este ajutat.
Sunt sigur că agurida e acră. Nicolae titulescu
aesop

Dă-i unui om un peşte, şi va fi sătul o zi întrea-


AJUTOR gă: învaţă-l să pescuiască, şi va fi sătul o viaţă
întreagă.
Lao tzu
Ajutorul la nevoie, fie el cât de puţin, mult bine
face.
Mateo alemán
Cine ajută curând, dă îndoit.
Mai bine dragoste mai puţină şi ajutor mai mult.
Fratele ajutat de frate este ca o cetate tare şi Proverbe româneşti
înaltă.
Toată omenia şi crednicia omenească într-a- ALCOOLISM
ceasta se plineşte, ca pre neputincios să ajute
şi neştiinţarului nu numai cu cuvântul, ce mai
vârtos cu fapta pildă aievea să arate. Alcoolism e atunci când nu vrei să bei, dar tre-
Dimitrie Cantemir buie.
aforism rus

Puţin ajutor face mai bine.


Charmontelle
ALCOOL

Să nu uitaţi că eu am primit mai multe de la


Doar o viaţă trăită pentru alţii este o viaţă care
alcool, decât a primit alcoolul de la mine.
merită trăită.
Winston Churchill
albert einstein

Cea mai teribilă bogăţie pe termen scurt ne-o


Pentru a veni în ajutorul oamenilor am căutat
oferă alcoolul.
eu însumi suferinţa.
Vasile Ghica
eschil

22
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Alcoolul omoară încet, încet, dar nu contează. Fii altruist, respectă egoismul altora!
Nu mă grăbesc. Stanisław Jerzy Lec
anonim

Adesea, când ne prigoneşte un zeu, ne vine în


ALEGERE ajutor altul.
Ovidiu

Când îţi alegi bocancii şi şeful, te gândeşti la


acelaşi lucru: să nu te supere. Cel care ajută la nenorocire şi care râde când
Jan Czarny situaţia este disperată, fie el bun sau rău, pe
acela-l socot un om superior.
Nu pot alege ceea ce-i mai bun, pe mine ceea Până şi iarba care creşte pe malul unui râu e de
ce-i mai bun mă alege. folos prin existenţa ei; căci ea dă putinţa de a
rabindranath tagore se agăţa cu mâinile de ea celui îngrozit că se
îneacă.
Panceatantra
Am închis uşile ca să nu intre greşeala; m-a
întrebat atunci adevărul: „Acum, eu pe unde
să intru?” Unindu-se, chiar şi cei mai slabi ajung puter-
anonim nici.
Fr. Schiller

Totdeauna alege viaţa.


Proverb norvegian Dacă oamenii ar înceta să se ajute între ei, ar
dispărea de pe pământ.
Walter Scott
ALTRUISM

Dacă mă bucur că învăţ ceva nou, este ca să-l


Toată fapta bună cu binele către altul a se obşti
împărtăşesc altora.
pofteşte. Seneca
Cine n-a învăţat nevoia a trage pentru toţi, acela
nici fericirea nu va suferi împreună cu toţi.
Dimitrie Cantemir ALUZIE

Bate samarul ca să priceapă măgarul.


Fericit, ori nefericit, omul are nevoie de alt om,
Proverb arab
căci nu trăieşte decât pe jumătate dacă trăieş-
te doar pentru el.
Jacques Delille AMABILITATE

Altruistul: …egoist rezonabil. Cine ştie să prefacă supărările în amabilitate,


r. de Gourmont acela ştie să trăiască.
Baltasar Gracián y Morales

În viaţă, fiecare purtăm un steag pe care scrie


cu litere mari: EU. Amabilitatea adevărată trebuie să fie, în primul
Altruismul: virtutea celor tari. rând, o chestiune de caracter şi apoi una de
Garabet Ibrăileanu educaţie.
tudor Muşatescu

Este curios cum nu se înţelege mai bine că în a


dărui este mai multă plăcere activă. Amabilitatea nu trebuie să fie neglijată nicio-
Nicolae Iorga dată.
Samuels Smiles

23
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

AMANT Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te


pui în poziţia de a le face.
Constantin Brâncuşi
Sunt un amant aşa de bun pentru că exersez
mult singur.
Woody allen Ţinteşte spre lună. Chiar dacă nu reuşeşti,
măcar vei fi printre stele.
Les Brown
Fiecare bărbat are nevoie de o amantă: nevasta
crede că e la amantă, amanta crede că e la
nevastă, şi aşa el poate să şadă liniştit în Sclavul nu are decât un stăpân, ambiţiosul are
bibliotecă să citească. atâţia stăpâni câţi îi pot fi de folos carierei
Grigore Moisil sale.
La Bruyère

Sunt un amant minunat, pun pariu.


emo Philips Ambiţia sălăşluieşte în toate sufletele, ea le
conduce pe cele mărunte; este condusă însă
de cele mari.
Sunt un amant îngrozitor. Ca să înţelegeţi cât
Chateaubriand
de îngrozitor sunt, vă mărturisesc că i-am
provocat odată unei femei un anti-orgasm.
Scott roeben Inteligenţa fără ambiţie este ca o pasăre fără
aripi.
Salvador Dali
AMĂGIRE

Să nu lăsăm ca să ne orbească vremelnica Ambiţia e confundată lesne cu vocaţia.


Victor Hugo
dobândă.
Dimitrie Ţichindeal

Ambiţia… torent ce nu se uită în urma lui.


AMÂNARE B. Johnson

Veşnica amânare face ca lucrurile să rămână Când se termină ambiţia, îşi face loc fericirea.
neîmplinite. thomas Merton
Democrit

Ambiţia de a domina asupra spiritelor este cea


De cele mai multe ori remediul unui lucru mai puternică din toate pasiunile.
neplăcut este amânarea. Prostul are un mare avantaj faţă de omul
Somadeva
deştept: este întotdeauna mulţumit de el
însuşi.
Napoléon
S-ar putea ca ziua de mâine să fie a altuia.
Proverb arab

Chiar dacă ambiţia e un viciu în sine, totuşi,


AMBIŢIE adeseori, e cauza virtuţilor.
Quintilian

Lumea nu e a celor modeşti, ci a celor energici.


Dante alighieri N-am să ajung pe culme? Se poate foarte bine.
Dar vreau să urc atât cât am să pot, prin
mine.
Mă simt fericit ori de câte ori reuşesc să mă ridic e. rostand
deasupra unui obstacol.
Ludwig van Beethoven

24
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Timpul este singurul critic fără ambiţie. Nu judecaţi oamenii după cei cu care se adună.
John Steinbeck Nu uitaţi că Iuda avea amici ireproşabili.
ernest Hamingway

Stai departe de oamenii care îţi micşorează


ambiţia. Oamenii mici întotdeauna fac asta.
Cei cu adevărat mari te fac să te simţi că şi tu
poţi deveni mare. AMINTIRE
Mark twain

Timpul trece, ne despoaie ca un hoţ şi ne lasă


Ambiţia este ultimul refugiu al eşecului. suspinând în urma lui; dar singura comoară
Oscar Wilde
ce nu ne poate el fura este comoara suveni-
rilor.
AMENINŢARE Vasile alecsandri

Cine nu se teme de moarte, nu se teme de ame- Nimic nu este mai grăitor şi mai tiranic pe lume
ninţări. ca amintirea a ceva ca trebuia să faci şi pe
Pierre Corneille care nu l-ai făcut.
Honoré de Balzac

AMESTEC
Caută să trăieşti, amintirile sunt pentru cei mai
bătrâni.
Cel ce într-una, acela şi în toate.
Dimitrie Cantemir Dacă suntem în exil, vrem să păstrăm cea mai
neînsemnată amintire despre rădăcinile noas-
tre, dacă suntem departe de persoana iubită,
E ruşinos să te amesteci nechemat în treburile fiecare persoană de pe stradă ne trezeşte
altora şi să laşi în părăsire pe ale tale. amintirea ei.
Democrit Paulo Coelho

Ca cel ce prinde un câine de urechi, aşa este cel Cei ce de acum petrecem, pomenim alţii trecuţi;
ce se vâră într-o ceartă, în care nu este de noi cu vreme vor pomeni alţii.
amestecat. Miron Costin
Solomon

Vă amintiţi cum râdeau oamenii de curenţii


Cine se amestecă de bună voie cu cei răi este ca electrici; cunoaşterea fiinţei umane este abia
ei. în stadiul incipient.
Publius Syrus albert einstein

Doi se împacă dacă între ei nu va fi şi un al Amintirile sunt icoanele timpului pierdut.


treilea. Mircea eliade
Proverb persan

Doar dacă ne amintim, putem înţelege.


Nu te amesteca unde nu-ţi fierbe oala. edward Morgan Forster

Nu te amesteca în toate, ca sarea în bucate.


Nu-ţi băga lingura unde nu-ţi fierbe oala. Trecutul e noaptea, iar amintirile, candele care,
Proverbe româneşti cu vremea, se sting.
Octavian Goga

AMICI

25
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Amintirea este trandafir din aceeaşi tulpină cu Doar din amintiri mai pot crede că vara e
realitatea, dar fără spini. anotimpul destinului meu.
Franz Seraphicus Grillparzer
Aminteşte-ţi că paradisul a fost, aproape sigur,
într-o grotă.
În faţa amintirilor suntem egali cu zeii, nici ei
Amintirea… o muzică ce ne vine de undeva, de nu le mai pot schimba, ceea ce s-a întâmplat
dincolo de orizont. nu mai stă în puterea lor şi nici a destinului.
Garabet Ibrăileanu Din ce în ce mai puţin soare şi din ce în ce mai
multă amintire a soarelui…
Octavian Paler
Toţi cei care îşi amintesc de iad, nu vor ajunge
acolo, iar cei ce uită de iad, nu vor scăpa de
el. Trăim cu speranţa că vom deveni amintire.
Ioan Gură de aur antonio Porchia

Trebuie să compensăm absenţa prin amintire. Amintirea întâmplărilor mele vine din viitor, nu
Memoria este oglinda în care îi privim pe cei din trecut.
absenţi. Nichita Stănescu
Joseph Joubert

Dacă este greu să îţi aminteşti, îţi va fi greu şi


Trecutul să-ţi fie izvorul cristalin cu apa căruia să uiţi.
să irigi ogorul prezentului. arnold Schwarzenegger
anonim

Amintirile frumoase sunt bijuterii pierdute.


Un om fără amintiri e ca un cimitir în care nu- Paul Valery
mele morţilor lipsesc de pe cruci.
Amintirile unora se numesc remuşcări. Când trăieşti din amintiri
Amintirile sunt asemenea cărţilor din biblioteca ai şi început să mori.
ta. Cauţi câte una când nu mai ai nimic nou J. de Velilla
de citit.
tudor Muşatescu
Amintirea e creaţie continuă.
Oscar Wilde
Este suficient de greu să-mi amintesc opiniile,
fără ca să-mi mai amintesc şi motivele lor.
Friedrich Wilhelm Nietzsche Viteazul moare, iar numele-i trăieşte.
Proverb universal

În aşa fel trebuie să fie drumul vieţii, ca după


AMNEZIE
moarte să rămâi viu (în amintirea altora).
Onsori
Există şi o uitare a uitărilor: AMNEZIA.
Ovidiu Vasilescu
Duc, când sunt treaz, un mic infern, amintirea
anilor în care nu-mi păsa că timpul trecea,
dar, probabil, a spune întreg adevărul despre AMOR PROPRIU
tine e cu neputinţă.
Nu sunt bune decât amintirile care te ajută să Cel mai primejdios sfetnic este amorul propriu.
trăieşti în prezent. Napoléon
Amintirile nu ne mai pot omorî, cel mult pot face
o rană să doară şi să sângereze din nou.
Amorul propriu este cel mai mare dintre toţi
linguşitorii.

26
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

La rochefoucauld se întâmplă, se numeşte roman psihologic.


Grigore C. Moisil

Nimica toată îl răneşte, dar nimic nu-l poate


ucide: amorul propriu. ANI
John Senn

Cei mai frumoşi ani sunt cei ce vor veni.


Amorul propriu este marele resort al speciei alexandre Dumas

umane.
Toate pasiunile se sting cu vârsta; amorul pro- Nimeni nu pleacă aşa de repede ca ANII.
priu nu moare niciodată. Marcel reynaert
François-Marie arouet de Voltaire

ANIMAL
AMUZANT
Animalele nu râd, ele înţeleg gravitatea vieţii.
Aplecaţi-vă, cămila rezistă în deşert graţie
Pe vremuri, animalele conversau cu oamenii,
cocoaşei.
acum tac, convinse de inutilitatea oricărui
În India, câinii latră şi acum cu accent britanic. dialog.
Valeriu Butulescu
La majoritatea animalelor, coada nu se justifică;
e mai degrabă un moft al naturii.
E greu să fii amuzant atunci când trebuie să Animalele care nu se lasă de bună voie tunse şi
vorbeşti frumos. mulse sunt socotite sălbatice.
Mae West Valeriu Butulescu

Orice băţ are două capete. Depinde din care Animalele sunt prieteni foarte agreabili – nu pun
capăt priveşti. întrebări, nu aduc niciun fel de critici.
Cel mai greu lucru în box este să te scobeşti în Mary ann evans

dinţi cu mănuşa.
Fugi de tentaţii… dar încet, să te poată ajunge. Măreţia unei naţiuni şi progresul ei moral pot fi
De ce să bei şi să conduci, când poţi să fumezi judecate după felul în care sunt tratate
şi să zbori? animalele.
Mahatma Gandhi
Fluierul piciorului este un dispozitiv de găsire a
mobilei pe întuneric.
Arta medicală constă în a-l bine dispune pe Dintre animale, numai cele domestice pot suferi
pacient în timp ce natura găseşte leacul. de nevroză.
anonimi contemporani Prin domesticire, vigoarea oricărui animal se
degradează.
Vasile Ghica
ANARHIE

Anarhia nu înseamnă lipsă de instituţii în Putem judeca inima unui om după modul în
general, ci numai de cele care îi obligă pe care tratează animalele.
Immanuel Kant
oameni să se subordoneze constrângerii.
Lev Nicolai tolstoi

Cruzimea faţă de animale e ca şi cum oamenii


ANECDOTĂ nu-L iubesc pe Dumnezeu.
John Henry Cardinal Newman

O anecdotă în care nici ascultătorii, nici


povestitorii, nu înţeleg ce

27
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Toate animalele sunt egale, dar unele sunt mai – Dorim să-l vedem pe preşedinte – a spus
egale decât altele. omul încet.
George Orwell – Este ocupat – a răspuns secretara.
– Aşteptăm – a replicat femeia. Ore întregi,
secretara i-a ignorat, în speranţa că cei doi, în
Animalele împart cu noi privilegiul de a avea
cele din urmă se vor descuraja şi vor pleca. Ei
suflet.
nu au plecat, ceea ce a făcut să crească frus-
Pitagora
trarea acesteia.
În cele din urmă a decis să-l deranjeze pe
Dragostea pentru animale ridică nivelul cultural preşedinte, deşi era o corvoadă pe care ea
al oamenilor. mereu o evita.
F. Salvochea – Poate dacă veţi vorbi cu ei câteva minute, vor
pleca, a spus secretara preşedintelui Uni-
versităţii. Acesta făcu o strâmbătură de
Nu este important să ştii dacă un animal are dezgust, şi acceptă. Cu fruntea încruntată,
raţiune. Dar trebuie să ştii că poate suferi dar cu demnitate, se îndreptă cu pas maies-
pentru cel pe care îl consideră prieten. tuos spre perechea care aştepta.
albert Schweitzer
Femeia îi spuse:
– Am avut un fiu care a învățat la Harvard
Animalele şi natura sunt lucruri mici pentru om timp de un an. El a iubit Harvard-ul. A fost
dacă însuşi omul este mic. fericit aici.
anonim – Dar acum un an, a murit într-un accident.
Soţul meu şi cu mine am vrea să construim
ceva, undeva în campus, care să fie în memo-
ANOTIMP ria fiului nostru. Preşedintele nu a părut
interesat.
În ceea ce mă priveşte, să plouă tot anul. Mi-am – Doamnă – a spus acesta – nu putem ridica o
ascuns anotimpurile în suflet. statuie pentru fiecare persoană care a învăţat
Gabriel Petru Băeţan la Harvard şi apoi a murit. Dacă am face-o,
acest loc ar părea un cimitir.
– Oh, nu, replică repede femeia – nu dorim să
APARENŢĂ se ridice o statuie. Ne-am gândit că am fi
bucuroşi să donăm o clădire universităţii Har-
Vrednicia sufletului nu de frumuseţea trupului vard.
se măsoară. Preşedintele fu luat prin surprindere. Apoi
Dimitrie Cantemir aruncă o privire scurtă la rochia şi la costu-
mul simplu cu care cei doi erau îmbrăcaţi şi
exclamă:
Fereşte-te, cât vei trăi, să judeci oamenii după – O clădire!! Aveţi cumva idee cât costă o
cum arată. clădire? Am investit peste şapte milioane şi
La Fontaine jumătate de dolari în clădirile de aici de la
Harvard!
Pentru o clipă femeia a tăcut.
Uneori ceea ce pare simplu este rezultatul com-
Preşedintele s-a gândit că poate acum se va
plexului.
Nicolae titulescu
putea debarasa de ei.
Femeia se întoarse către soţul său şi îi spuse
încet:
O femeie, îmbrăcată într-o rochie de bumbac şi – Atât de puţin costă o universitate? De ce să
soţul ei, îmbrăcat într-un costum modest, au nu construim de la început, una a noastră?
coborât din tren în Boston, şi s-au adresat, Soţul său acceptă.
fără să fi avut o programare prealabilă, Faţa preşedintelui se întunecă de confuzie şi
secretarei preşedintelui de la Universitatea uimire.
Harvard. Secretara a ghicit imediat că aceştia Domnul Leland Stanford şi soţia lui s-au ridi-
veneau de la ţară, că erau fermieri, care nu cat şi au plecat, au călătorit până în Palo Alto,
puteau avea nimic de a face cu Harvard. în California, unde au pus bazele universităţii

28
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

care îi poartă numele, Universitatea Stanford,


în memoria unui fiu de care Harvard nu a mai
Aptitudinea este un mijloc admirabil de a econo-
fost interesat. Universitatea „Leland Stanford
misi munca, este un instrument natural de
Junior” a fost inaugurată în 1891, în Palo Alto.
progres; ea permite să se lucreze mai bine, cu
„Junior”, deoarece onora memoria fiului boga-
muncă mai puţină.
tului latifundiar.
alfred Binet
Ce uşor te poţi înşela atunci când judeci după
aparenţe.
Leland Stanford Deosebirea între cel ce are aptitudini pentru un
lucru şi între cel ce nu le are stă într-aceea că
cel dintâi învaţă uşor, al doilea numai cu
În jurul mesei toţi sunt prieteni.
greutate.
Copacul strâmb – de foc e îndreptat, iar omul de Platon
mormânt.
Când inima e rănită, plâng ochii. ARGUMENTE
Proverbe arabe

Există discuţii în care vătraiul este singurul


APĂ
argument posibil.
George Bernard Shaw
Contra şuvoiului înoţi greu.
S. Grodzicki
ARHITECTURĂ

Acolo unde se găseşte izvorul cu apă dulce se Arhitectura este alfabetul giganţilor, este cel mai
adună şi oameni şi păsări şi furnici. mare set de simboluri realizate vreodată pen-
Saadi
tru a întâlni privirile oamenilor.
Gilbert Keith Chesterton

Consumată cu moderaţie, apa nu poate face


rău. ARIPI
Mark twain

Unora le cresc aripi din cocoaşă.


Stai lângă apă, pregăteşte-te de pagubă. Stanisław Jerzy Lec
Proverb

ARIVISM
APĂRARE
E o dorinţă unanimă ca, după înviere, să se
Cu mâna cea dreaptă să aperi pe norod şi cu cea avanseze măcar cu un grad.
stângă să-l sprijineşti. Stanisław Jerzy Lec
Iordache Golescu

ARMATĂ
Cea mai bună armă a omului este aceea cu care
s-a apărat.
Proverb arab
Soldatul care luptă fără să creadă în dreptatea
cauzei sale este o fiară sălbatică, iar coman-
dantul care duce trupele la bătălie fără
APLAUZE credinţă în cauza sa, este un tâlhar.
adam Mickiewicz

Greu îi poţi aplauda pe cei care te-au legat.


Stanisław Jerzy Lec Un imperiu întemeiat prin forţa armată are
nevoie de forţa armată pentru a se menţine.
Montesquieu
APTITUDINE

29
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Proverb francez

Steagul cel mai zdrenţuit, cinstea oastei.


Proverb românesc Nu înfrunta pe cel înarmat, dacă nu ai arme.
Proverb italian

Un singur fricos strică o armată.


Proverb turcesc Arma cere iscusinţă pe lângă voinicie.
Răzbunarea e arma prostului.
ARMĂ Proverb românesc

Când nu eşti mai înarmat decât celălalt, nu se ARMONIE


cheamă că eşti înarmat.
Martha Bibescu
Niciodată să nu o iei pe un drum cunoscut,
pentru că el te va conduce numai pe unde au
Nu ştiu cu ce arme va fi luptat cel de-al treilea fost alţii.
Graham Bell
război mondial, dar cu siguranţă cel de-al
patrulea va fi luptat cu beţe şi pietre.
albert einstein
Mulţi pierd micile bucurii ale vieţii, aşteptând
marea fericire.
Pearl S. Buck
Este mai greu să învingem pasiunile invizibile
decât să cucerim lumea cu arme vizibile.
Gandhi
Nu-l poţi învăţa nimic pe om; îl poţi ajuta numai
să găsească răspunsul în el însuşi.
Galileo Galilei
Armele pe om îl trag de la sine.
Homer

Viaţa poate fi înţeleasă numai privind în urmă;


Armele sunt aţâţate de arme. dar poate fi trăită numai privind înainte.
Pliniu cel tânăr Soren Kierkegaard

Înţeleptul trebuie să încerce totul, înainte de a Am făcut un pact de coexistenţă pacifică cu


recurge la arme. timpul: Nici el nu mă urmăreşte, nici eu nu
terenţiu fug de el, într-o zi ne vom întâlni…
Mario Lago

Ne-am obişnuit atât de mult să considerăm


trupul drept arma noastră că ne este teamă să Întotdeauna există puţină nebunie în dragoste,
n-o distrugem. chiar dacă întotdeauna există puţină raţiune
Lev Nicolai tolstoi în nebunie.
F. Nietzsche

Cuvintele nu sunt un joc de artificii, ele sunt


arme care pot ucide sau înălţa. De ce să repetăm greşelile înaintaşilor, când
Gabriel Ţepelea sunt atâtea noi greşeli de făcut?
Bertrand russel

Onoarea este imboldul cel mai nobil către vitejia


armelor. Timpul trece foarte încet pentru cei care
Gianbattista Vico aşteaptă şi foarte repede pentru cei cărora le
e teamă. Timpul este foarte lung pentru cei
care se lamentează şi foarte scurt pentru cei
Armele fricosului care petrec. Dar pentru cei care iubesc, timpul
Nu au nici tăiş, nici ascuţiş. este eternitatea.

30
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

William Shakespeare Nu poţi concepe arta fără îndrăzneală.


Lucian Blaga

Înţelegerea dărâmă munţii.


Proverb Arta e făcută pentru a tulbura. Ştiinţa linişteşte.
Georges Braque

Iubeşte-mă când o merit cel mai puţin,


Pentru că atunci am nevoie. Eu aş vrea să creez – aşa cum respir.
Proverb chinez
Nimic nu se înalţă la umbra măreţilor arbori.
O sculptură desăvârşită trebuie să aibă darul de
AROGANŢĂ a îl vindeca pe cel care o priveşte.
Există în toate lucrurile o măsură, un adevăr
Aroganţa este soră geamănă cu prostia. ultim.
Ibn al-Muqaffa Constantin Brâncuşi

Cel slab ridică primul pumnul. Şi în artă încearcă să te comporţi ca un artist!


Wiesław Brudziński
După ce că e chior, mai e şi fudul.
Proverb arab
Nici arta fără înţeles, nici înţelesul fără artă nu
ARTĂ pot plăcea.
Ion Luca Caragiale

Operele de artă … semne viguroase pe care


umanitatea şi le face ei înşişi. Arta este cu atât mai înaltă cu cât este mai
alain elementar umană.
Arta e tensiune, nu o contemplaţie. Arta e o mi-
siune.
Calea artei este calea inimii. George Călinescu
Ioan alexandru

O capodoperă este o partidă de şah câştigată


Prima calitate a stilului este claritatea.
prin şah mat.
Numesc limbă frumoasă limba cu ritm, armonie
Arta: …bătălie câştigată împotriva morţii.
şi cânt. Jean Cocteau
Poezia este mai filosofică şi mai aleasă decât
istoria, căci poezia povesteşte mai mult ceea
ce este general, pe când istoria ceea ce este Adevărul artei este etern, al istoriei efemer.
particular. Arta este făcută pentru public şi trebuie să fie
aristotel înţeleasă de public. Orice bună lucrare de artă
este intimă şi oarecum, pedagogică, în acelaşi
timp. Ea reprezintă, fuzionată într-însa…
Scopul artei nu este să copieze natura, ci să o
realitatea exterioară, simţământul artistului şi
redea!
simţământul întregii omeniri.
Honoré de Balzac
P. eliade

Arta simte necontenit nevoia înnoirii.


Artele […] sunt bucăţi din viaţa subiectivă a
Ion Dodu Bălan
poporului – şi de aceea arta naţională, carac-
teristică, pe de o parte întăreşte conştiinţa
Trebuie să jertfeşti, trebuie necontenit să jert- naţională, pe de alta îi lărgeşte orizontul, căci
feşti artei tale toate nimicurile vieţii. o face să cuprindă şi mai mult element carac-
a. Béguin teristic şi naţional, de cum cuprinsese până
atunci.

31
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Mihai eminescu Artele şi literatura, expresiile inteligenţei, n-au


speranţă de viaţă, decât acolo unde ele îşi trag
originea din însăşi tulpina popoarelor.
Prin artă spre bine. Mihail Kogălniceanu
George enescu

O artă poate deveni mare numai atunci când ea


Arta însufleţeşte viaţa, ea nu se poate dizolva în
este morală.
viaţă. Dan Laurenţiu
Ilya ehrenburg

Arta nu-i cere artistului talent, ci opere.


Morala artei stă chiar în frumuseţea ei. Stanisław Jerzy Lec
G. Flaubert

Istoricul trebuie să nu ştie ce-i teama, să fie


Numai arta care se ascunde e o artă autentică.
incoruptibil, independent, iubitor al sinceri-
anatole France
tăţii şi adevărului.
Lucian

O singură artă accept: aceea care, pornită din


nelinişte, tinde spre seninătate.
Arta […] conştiinţa de sine a dezvoltării omeni-
andré Gide
rii.
G. Lukács
Arta e glorie şi bucurie;
e flacăra ce arde-n vijelie.
Ce este arta? – Acel ceva prin care formele devin
Arta-i un cântec minunat ce place stil.
acelor ce-s îndrăgostiţi de pace.
Arta este un anti-destin.
Arta-i gândirea omenească andré Malraux
Ce orice lanţuri poate să zdrobească.
Scopul artei este aproape divin: a învia, dacă e Cine este împotriva tendinţei în artă, este toto-
vorba de istorie, a crea, dacă e vorba de dată potrivnic orientării spre progres.
poezie. H. Mann
Victor Hugo

Arta este o manifestare a emoţiilor, iar aceste


Arta e în natură sau în sufletul tău? Acolo unde emoţii vorbesc o limbă pe care oricine o poate
ele se confundă, şi numai acolo. înţelege.
Nicolae Iorga W. S. Maugham

Arta: o lungă suferinţă. Arta este redarea realităţii prin prisma persona-
edmond Jaloux lităţii autorului.
Constantin Mille

A fi natural în artă înseamnă a fi sincer.


Joseph Joubert Arta fără bătrâni e ca ţara fără istorie.
tudor Muşatescu

Arta perfectă se reîntoarce la natură.


Immanuel Kant Nu ştiu dacă sufletul unui filosof doreşte mai
mult decât să fie un dansator bun.
Friederich Nietzsche
Arta mare, puţină rămâne.
G. Knapski
La tine omul se întoarce, artă,
ca un copil trist la mama sa.

32
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

C. Norwid şi de slova proorocitoare şi ameninţătoare,


care deseori se maturizează mai bine în singu-
rătate şi suferinţă.
Arta, s-a zis, este cel mai scurt drum de la un
om la altul. Probabil, tot ea este şi cel mai Biserica are nevoie de artă, nu numai pentru
scurt drum de la om la el însuşi. a-şi împlini misiunea şi în acest mod pentru
Octavian Paler a-şi realiza slujirea, ci în primul rând pentru
a ajunge la profunda cunoaştere a condiţiei
umane, a măreţiei şi mizeriei umane. Biserica
Prefer să trăiesc sărac, dar cu o grămadă de are nevoie de artă pentru a şti mai bine ce se
bani. ascunde în om: în omul căruia trebuie să-i
Daţi-mi un muzeu şi-l voi umple. propovăduiască Evanghelia.
Pablo Picasso „Arta este o expresie aparte a bunătăţii pe care
omul o manifestă faţă de semenul său, expre-
sie a dragostei celei mai profunde din el.
Mult timp Biserica a fost „mama artelor”. Şi-a
Lumea fără artă se condamnă la a fi o lume
îndeplinit acest rol inspirând arta; conţinutul
închisă la dragoste.
credinţei creştine îl găsim în motive şi teme ale
artei. Modul în care acestea s-au înfăptuit Biserica simte obligaţia de a-şi aminti ei înseşi
poate fi conştientizat printr-un simplu experi- şi tuturor oamenilor că şi arta este în felul ei
ment de gândire: ar fi suficient să scoatem din întruchiparea transcendenţei.
istoria artei din Europa şi din Germania Fiecare formă autentică de artă este, în felul ei,
creaţia de inspiraţie creştină – pentru a ne o cale de acces spre realitatea mai profundă a
convinge ce mult a însemnat aceasta şi ce omului şi a lumii.
puţin ar mai rămâne fără ea. Literatura, muzica, pictura, sculptura, arhitec-
…Arta îi face Bisericii un mare serviciu, servi- tura şi oricare produs al inteligenţei creatoare
ciul concretizării. Biserica are nevoie de acest au devenit canale prin care se exprima neliniş-
serviciu, pentru că adevărul este concret. tea căutării adevărului.
Papa Ioan Paul al II-lea
Literatura, teatrul, filmul, artele plastice sunt
considerate astăzi în mare măsură drept o
formă a criticii, a protestului şi a opoziţiei, Arta are dreptul să arate răul nu pentru a-l
exprimând o condamnare a ceea ce se întâm- disemina, ci pentru a-l împiedica să se repete.
plă. Frumosul pare a fi o categorie respinsă de Dumitru Popescu
artă în favoarea prezentării omului în negati-
vitatea sa, cu contradicţiile sale, în rătăcirile
sale fără de ieşire, în lipsa oricărui sens. Se Arta e frumosul şi frumosul e artă.
pare că acesta ar fi atât de actual ecce homo. Mihai ralea

Biserica are nevoie de artă. Are nevoie de ea în


trimiterea mesajului său. Biserica are nevoie A nu fi niciodată mulţumit: în aceasta constă
de cuvânt, care e capabil să arate şi să trans- toată arta.
mită slova dumnezeiască şi care în acelaşi Jules renard
timp este cuvântul uman, capabil să pătrundă
în lumea vorbirii oamenilor de azi, aşa cum se
petrece în arta şi în publicistica contem- Acest desen mi-a luat cinci minute, dar mi-au
porană. Numai în acest fel, Cuvântul poate trebuit şaizeci de ani ca să ajung să-l fac.
auguste renoir
rămâne viu şi simţit de om.
Individul şi societatea au nevoie de artă pentru
interpretarea lumii şi a vieţii, pentru cla- Arta nu începe decât odată cu adevărul lăun-
rificarea evenimentelor epocale, pentru a tric.
surprinde mărimea şi profunzimea existenţei. rodin
Au nevoie de artă pentru a depăşi sfera utilu-
lui şi abia în acest mod omul să fie în stare să
se privească pe sine însuşi. Au nevoie de Nimic nu mă face mai fericit decât să observ
literatură şi de poezie: de cuvinte blânde, dar natura şi să pictez ceea ce văd.
Henri rousseau

33
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Subtilitatea şi forţa artei sunt aproape mereu


diametral opuse.
Puterea e în artă, nu în bogăţie, măreţia în
gândire şi nu în vârstă. Sintagma evanghelică: „nu judeca” este profund
Saadi corectă în artă: povesteşte, arată, dar nu jude-
ca.
Idealul este armonia. Numai arta nu simte. Şi
Arta poate îmblânzi, dar nu stăpâni ce este
numai cea adevărată, a cărei deviză sună: în
adânc înrădăcinat şi înnăscut.
lume nu sunt vinovaţi. Cel fericit are dreptate.
Toată arta nu este decât o imitaţie a naturii.
Lucius annaeus Seneca
Câtă vreme negustorii nu sunt alungaţi din tem-
plul artei – acesta nu va fi templu. Arta
viitorului îi va alunga.
Dacă n-ar fi înfrumuseţată de artă, viaţa în sine Lev Nicolai tolstoi
ar fi seacă, şi adesea ţi-ar arăta un chip de
maimuţă.
Henry Sienkiewicz
Stilul nu este ceva adăugit gândirii, ci este desă-
vârşirea acesteia.
Fiecare artă, în parte, exprimă epoca ei. Dar vai
Arta trebuie să vorbească singură, nu are nevoie şi amar dacă exprimă numai epoca respectivă.
de limbuţia autorului. Adevărata artă exprimă toate epocile, pentru
Marin Sorescu
că îl exprimă pe om.
Constantin tsatsos

Arta singură, dintre îndeletnicirile omului, este


eternă. Arta dă spirit şi materiei.
Vladimir Streinu Ovidiu Vasilescu

Un om sărac este ca un străin în propria ţară. Secretul artelor este de a corecta natura.
ali Ibn ali talib
Toate artele sunt surori, fiecare aruncă o
lumină asupra celorlalte.
Arta, la fel ca şi gestul, e un fel de exprimare François-Marie arouet de Voltaire
non-verbală şi un canal excelent pentru trans-
miterea imaginilor.
toffler
Arta înnobilează sufletul.
a. D. Xenopol

Arta înseamnă participarea la procesul vieţii, la


Arta este unică şi indivizibilă.
desfăşurarea celor mai intense fenomene ale
vieţii noastre. Noi spunem că Timpul înseamnă Bani. Înseam-
nă civilizaţie, artă, literatură, răgaz, plăcere:
Arta, aceasta înseamnă artiştii, în loc să ser-
pe scurt, o viaţă mai bogată.
vească pe oameni – îi exploatează.
Arta este oglinda magică pe care o creează pen-
Nu există ocupaţie mai potrivită pentru o viaţă
tru a reflecta visele tale invizibile în imagini
liniştită şi egoistă decât a face artă pentru
vizibile. Pentru a-ţi vedea faţa foloseşti o oglin-
artă.
dă de sticlă: foloseşti operele de artă pentru
Arta ar trebui să lichideze forţa. a-ţi vedea sufletul.
Niciun curent artistic nu scuteşte de partici- Artele frumoase sunt singurul dascăl cu excep-
parea la viaţa socială. ţia torturii.
Arta este una din modalităţile de a diferenţia Cele mai mari lucruri în artă nu pot fi niciodată
binele de rău, una din modalităţile de a depăşite.
cunoaşte ceea ce este bun.
Arta este o iluzie.
Operele de artă nu trebuie explicate.
Natura artistică detestă vidul.
Marea artă este mare numai pentru că este
accesibilă şi înţeleasă de toată lumea.

34
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

În artă, ca în politică, nu există recunoştinţă. care trebuie fructificat, în logica parabolei


George Bernard Shaw evanghelice a talanţilor.
În vasta panoramă culturală a fiecărei naţiuni,
Să ştii că frumos şi într-adevăr sublim este ceea artiştii îşi au locul lor specific. Exact atunci
ce place întotdeauna şi tuturora. când îşi ascultă inspiraţia, realizând opere cu
anonim adevărat valide şi frumoase, ei nu numai că
îmbogăţesc patrimoniul cultural al fiecărei
naţiuni şi al întregii omeniri, dar aduc şi un
ARTIST serviciu social calificat în folosul binelui
comun.
Pictorilor şi poeţilor totul le este permis. Vocaţia diferită a fiecărui artist, determină aria
P. Palczowski slujirii sale, indică îndatoririle pe care trebuie
să şi le asume, munca grea la care trebuie să
se supună, responsabilitatea pe care trebuie
Care este diferenţa dintre „creator” şi „artist”? să o înfrunte.
Cel ce creează dăruieşte fiinţa însăşi, ia
ceva din nimic – ex nihilo sui et subiecti, se …realizările artistice inspirate din Scriptură
spune în latină – şi aceasta, în sens rămân un reflex al misterului de nepătruns
restrâns, este procedeul propriu doar Celui care învăluie lumea şi locuieşte în ea.
Atotputernic. Artistul, în schimb, utilizează O experienţă împărtăşită de toţi artiştii este
ceva din ceea ce deja există, dându- i formă aceea a diferenţei de necuprins care există
şi semnificaţie. între opera mâinilor lor, oricât de reuşită ar
Artistul divin, cu iubitoare îngăduinţă, transmi- fi ea, şi perfecţiunea tulburătoare a frumu-
te o scânteie a înţelepciunii sale transcendente seţii percepute în fervoarea momentului
omului artist, chemându-l să fie părtaşul pu- creator: ceea ce reuşesc să exprime în
terii sale creatoare. momentul când pictează, sculptează, cre-
ează, nu este numai o licărire a acelei
Nu toţi sunt chemaţi să fie artişti în sensul splendori care a sclipit pentru câteva clipe
specific al termenului. Totuşi, potrivit Genezei, dinaintea ochilor spiritului lor.
fiecărui om îi este încredinţată datoria de a fi
făuritorul, artizanul propriei vieţi, într-un Chiar şi atunci când scrutează profunzimile cele
anume sens, omul trebuie să facă din viaţa sa mai obscure ale sufletului sau aspectele cele
o operă de artă, o capodoperă. mai răscolitoare ale răului, artistul se face,
într-un anume mod, glasul aşteptării univer-
Modelând o operă, artistul se exprimă de fapt pe sale a mântuirii.
sine însuşi până într-atât producţia sa se
constituie într-un reflex singular al fiinţei sale, Biserica are nevoie de artă. Aceasta trebuie,
a ceea ce este el şi cum este el. într-adevăr, să facă perceptibilă şi chiar, pe cât
posibil, fascinantă lume a spiritului, a invi-
…artistul, atunci când plăsmuieşte o capodo- zibilului, a lui Dumnezeu. Trebuie deci să
peră nu numai că îşi cheamă la viaţă opera, transpună în formule semnificative ceea ce, în
dar prin intermediul acesteia, într-un anume sine, este inefabil.
mod, îşi dezvăluie propria personalitate. Papa Ioan Paul al II-lea
Prin operele realizate, artistul vorbeşte şi comu-
nică cu alţii. Iar istoria artei nu este doar
istoria operelor, ci şi a oamenilor. Cel ce spune artist, spune spadasin.
George Bernard Shaw
Operele de artă vorbesc despre autorii lor, intro-
duc în cunoaşterea intimităţii lor şi revelează
contribuţia originală oferită de ei istoriei Suferinţa şi consacrarea totdeauna sunt părti-
culturii. cele ale gânditorului şi artistului.
Lev Nicolai tolstoi
Artistul trăieşte o relaţie specială cu frumu-
seţea. Într-un sens foarte adevărat se poate
spune că frumuseţea este vocaţia pe care ASCULTARE
i-a dăruit-o, creatorul prin darul „talentului
ar tistic”. Este şi acesta, desigur, un talent

35
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Trebuie să-i deprindem pe copii cu ascultarea, Proverbe italiene


căci ea este baza marilor virtuţi…
Jan amos Comenius
A învăţat ascultarea din cele ce a pătimit.
Nu e surd mai mare ca acel ce nu vrea să audă.
A şti să asculţi este o artă.
epictet
Ascultă, vezi şi taci, dacă vrei să trăieşti în pace.
Proverbe latine

Pe toţi să asculţi, dar pe puţini să crezi.


Iordache Golescu
Cine are urechi de auzit, s-audă.
Cine nu ascultă nu pricepe.

A şti de cine s-asculţi Întâi ascultă şi pe urmă vorbeşte.


e cea mai înaltă ştiinţă. Ascultă pe cel învăţat şi vei ieşi mai învăţat.
t. de Molina Ascultă, dar nu crede tot.
Când doi îţi spun că eşti beat, du-te şi te culcă.
Proverbe româneşti
Învaţă buna ascultare aşa cum înveţi buna
grăire. Lumea să ştie că-ţi place mai mult să
asculţi decât să vorbeşti. Cine nu ascultă de cei vârstnici, umblă urlând.
Ibn abd rabbih
Proverb turcesc

Capul plecat nu-l prinde sabia. ASEMĂNARE


Grigore Ureche

În fiecare pui se recunoaşte leul.


Nu te uita cine vorbeşte, ascultă ce vorbeşte. Proverb arab
Proverb românesc

Când nu poţi să caracterizezi pe un om


Ţi s-au dat două urechi şi o singură gură, pen- priveşte-i prietenii.
tru a asculta de două ori mai mult decât Proverb japonez
vorbeşti.
Proverb chinezesc
Cine trăieşte cu chiorii se învaţă a se uita cruciş.
Proverb românesc
Celui care înţelege uşor nu-i trebuie decât o
jumătate de cuvânt.
ASOCIERE
Cine nu vrea să asculte sfaturile nimănui, va
învăţa pe seama lui.
Proverbe franceze Să nu umbli cu oamenii cei fricoşi, ca să nu
pierzi cinstea şi moşia ta.
Neagoe Basarab
Un cuvânt ajunge pentru cel care vrea să-l ia în
seamă.
ASPIRAŢIE
Dacă ochii nu vor să vadă, nu-i ajută nici lumi-
na, nici ochelarii.
Proverbe germane Voi vă uitaţi în sus, căci aspiraţi spre înălţare.
Dar eu privesc în jos, fiindcă sunt în pisc.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Vorbeşte puţin, ascultă mult şi niciodată nu vei
greşi.
ASTĂZI
Cine nu dă ascultare mamei bune, dă ascultare
apoi celei vitrege.
Vorbeşte puţin, ascultă mult şi niciodată nu vei
greşi.

36
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Aprinde lumânări, foloseşte şerveţele frumoase,


îmbracă lenjerie fantezistă. Nu le păstra
Specia noastră nenorocită este astfel construită
pentru ocazii speciale. Astăzi este special.
încât cei care urmează calea bătătorită întot-
Proverb norvegian
deauna aruncă cu pietre în cei care arată un
drum nou.
ASUPRIRE François-Marie arouet de Voltaire

Asuprirea la asupritor se întoarce. ATENŢIE


Ferdousi

Atenţia nu devine flexibilă decât prin deprin-


Asuprirea îţi întunecă inima şi ţi-o înnegreşte. dere.
Oukhadi C. a. Helvétius şi a. Diderot

Raiul e acolo unde nu e asuprire. În tot ce faci, gândeşte-te la sfârşit.


La Fontaine
La asuprire cu asuprire se răspunde
Proverbe

Nu arunca piatra în vecini, dacă ferestrele tale


AŞTEPTARE sunt de sticlă!
B. Franklin

Totul vine la timp pentru cel ce ştie să aştepte.


Feodor Mihailovici Dostoievski Atenţia pleacă totdeauna de la trezirea unui
sentiment puternic.
Nicolae Iorga
A aştepta înseamnă a supravieţui cât mai mult,
a aluneca spre moarte încet.
Cel ce sapă groapa altuia cădea-va el într-însa.
Uneori aşteptarea ne maturizează, alteori ne Ben-Sirah
omoară. V-aţi gândit vreodată că o aşteptare
nu seamănă cu alte aşteptări? Aşteptările dife-
ră între ele ca oamenii. Celui care suflă în foc îi sar scânteile în ochi.
Octavian Paler Proverb german

ATEISM Să nu mergi contra curentului.


Nu trezi câinele care doarme.
Divinul este probabil acea calitate a omului ca- Proverbe italiene
re-i permite să suporte lipsa unui Dumnezeu.
Jean rostand
Nu-ţi pune mintea cu nebunul.
Nu tot ce zboară se mănâncă.
Religia este o rămăşiţă a copilăriei inteligenţei
Ciomagul are două capete.
noastre, ea se va stinge pe măsură ce adoptăm
Proverbe româneşti
raţiunea şi ştiinţa ca principii directoare.
Bertrand russell
ATEU
Religiile sunt ca licuricii. Au nevoie de întuneric
ca să strălucească. Ateul este un om ce nu are mijloace vizibile de
arthur Schopenhauer întreţinere.
John Buchan

Singura scuză a lui Dumnezeu este că nu există.


Stendhal ATITUDINE

37
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Ceea ce mă face să continui sunt idealurile.


Am urât fiecare minut de antrenament, dar Dacă dorim să continuăm a trăi pe aceasta
mi-am spus: „Nu renunţa. Suferă acum şi planetă este nevoie de o schimbare de atitu-
trăieşte restul vieţii ca un campion.” dine.
Când eşti atât de mare ca mine e greu să fii albert einstein
umil.
Zboară ca un fluture şi înţeapă ca o albină. Unde este viaţa pe care am pierdut-o trăind?
Muhammad ali Unde este înţelepciunea pe care am pierdut-o
în cunoaştere? Unde este cunoaşterea pe care
am pierdut-o în informaţie?
Dacă nu îţi place ceva, schimbă acel ceva. Dacă
thomas Sterns eliot
nu poţi schimba acel ceva atunci schimbă-ţi
atitudinea. Nu te plânge.
Maya angelou Niciodată nu voi refuza să fac ceea ce pot face.
edward everett

Îmi place să mă duc peste tot şi îmi place să în-


cep lucruri noi. Nu îmi voi irosi zilele încercând să trăiesc cât
antonio Banderas mai mult.
Ian Fleming

Rebel, un partizan al unei noi dezordini care a


eşuat să o întemeieze. Avantajul sau iluzia prietenului: are în mine, eu
Vitejie, un amestec ostăşesc de vanitate, datorie în el, iluzia propriilor speranţe.
şi speranţă de cartofor. Avantajul pământului: e singura planetă
ambrose Bierce cunoscută în care încap oamenii, zeii şi toate
celelalte forme de speranţă şi irealitate.
Îndrăzneşte să fii cinstit şi nu te teme de Avantajul şi povara florilor: mă întorc mereu,
muncă. mă voi întoarce, cândva, etern.
robert Burns Avantajul ideii: speră că va găsi oricând, în
acest spaţiu existenţial, un creier.
Păstrează-ţi fineţea, chiar dacă ţi se pune Avantajul albastrului: e singura culoare care-mi
ciomagul în mână. inspiră, continuu, viaţă. Avantajul verdelui: e
Valeriu Butulescu adevărata trecere a soarelui în ploile toamnei.
Avantajul tău: ai întotdeauna cel mai mult de
Atâta timp cât va exista societate şi viaţă socială spus, cel mai necesar, avantajul meu: am
la nivelul fiinţelor umane, va exista şi religie, nevoie mereu de această nesfârşită lumină.
Mariana Fulger
indiferent cum am redenumi-o sau ce postură
i-am atribui.
Sorin Cerin
Iubesc stelele prea mult pentru a-mi fi frică de
noapte.
Galileo Galilei
Îmi iubesc trecutul, îmi iubesc şi prezentul. Nu
îmi este ruşine de ceea ce am avut şi nu sunt
tristă din cauză că nu mai am. Ruşine celui ce se mulţumeşte cu lumea asta,
Sidonie-Gabrielle Colette
atâta de imperfectă şi care ar putea fi atât de
frumoasă.
andre Gide
Cu mult timp în urmă constatasem că atenția
exagerată pe care o acorzi unei persoane este
de-a dreptul incomodă. Atunci m-aş fi simţit Cei care nu apără nicio cauză, vor cădea pentru
oarecum prost dacă aş fi văzut poza mea pe orice.
pagina unei reviste. alexander Hamilton
agatha Cristie

38
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Oscar de la renta

Pentru ochi frumoşi, caută frumosul în ceilalţi;


pentru buze frumoase, rosteşte doar vorbe Toţi avem destulă tărie sufletească pentru a
bune; şi pentru echilibru, mergi fiind conşti- îndura nenorocirile altora.
ent că nu vei fi niciodată singur. François de la rochefoucauld
audrey Hepburn

Voi trăi până când voi muri.


Singurul argument contra vântului de est Frank Sinatra
(crivățului) este să-ţi îmbraci pardesiul.
N-are niciun sens să te cerţi cu inevitabilul. Ştiu că prin ceea ce scriu nu pot schimba o lu-
James russell Lowell
me greşită, dar pot schimba atitudinea greşită
a lumii faţă de mine.
Susţin libertatea de exprimare, să faci ceea ce Gândirea pozitivă este aceea care te face să crezi
îţi oferă satisfacţii şi să îţi urmezi visurile. că, atunci când te prăbuşeşti în prăpastie,
Mai bine să trăieşti un an ca un tigru, decât zbori spre antipod. De fapt, aşa şi este!
Gavriil Stiharul
zece ca o oaie.
Madona

Niciodată nu am planificat nimic. Fac această


Ei mă urăsc că nu-s ca ei, eu îi iubesc că nu-s meserie de peste 50 de ani. Am fost plătit să
ca mine. lucrez cu oameni minunaţi şi acest lucru a
Ion Minulescu fost un mare dar pentru mine.
Donald McNichol Sutherland

Unii sunt binecuvântaţi cu abilitate muzicală,


alţii cu un fizic plăcut. Eu am fost binecuvân- N-am răspuns niciodată celor care mi-au făcut
tat cu modestie. rău, considerând că e o pierdere de vreme.
roger Moore Corneliu Ştefanache

Nu acord niciun fel de importanţă lucrurilor pe Am să profit din plin de ceea ce viitorul îmi
care alţii le ridică în slăvi sau le condamnă. rezervă şi nu îmi va părea rău deloc după ceea
Eu pur şi simplu îmi urmez instinctul. ce las în trecut.
Wolfgang amadeus Mozart Sara teasdale

Trebuie să fii în acelaşi timp sensibil şi crud, În toate aspectele vieţii este necesar să te afirmi
dacă vrei să fii într-un mod sau altul. şi să te arăţi cu îndrăzneală prin ceea ce cu-
noşti şi ştii să faci.
A fi mare înseamnă a da o direcţie.
Friedrich Wilhelm Nietzsche Cei cu atitudine au de partea lor cerul şi pă-
mântul pentru a reuşi.
Deşi omul a fost făcut stăpân peste toate, mai
Dacă mă fac de râs, cui îi pasă? Nu mă sperie
tot timpul, el se comportă precum o slugă.
gândul că cineva ar putea să mă perceapă în-
Marius torok
tr-un mod greşit.
angelina Jolie
Cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor
a fost aceea că o persoana îşi poate schimba
Sunt dintre cei care au cerut tăcerii să strige şi
viitorul doar schimbându-şi atitudinea.
durerii să spere.
Oprah Winfrey
Octavian Paller

Mă celebrez pe mine însumi şi mă cânt în


Sunt o persoană foarte activă. Întotdeauna fac
fiecare zi.
ceva. Procesul creativ niciodată nu se opreşte.

39
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Exist aşa cum sunt şi asta este suficient. Ruşinează-te pe tine pentru că n-ai ajuns încă
Walt Whitman aşa cum trebuie să ajungi.
Dimitrie Cantemir

Prefer să mor protestând decât să trăiesc în ge-


nunchi! AUTOR
emiliano Zapata

În somn am autorii mei preferaţi, care nu există


ATLANTIDA în realitate.
Stanisław Jerzy Lec

Atlantida s-a scufundat, a fost singurul mod de


a evita colonizarea engleză. AUTORITATE
Valeriu Butulescu

Dispreţul pentru autoritate e începutul revolu-


AUR ţiei.
a. aparisi y Guijarro

Auru-i zeul în faţa căruia toţi se închină.


Franciszek Bohomolec Autoritatea este un fel de geniu; sau o ai, sau
nu o ai.
George Bernard Shaw
Aurul şi argintul, cât de mult să fie grămădit pe
tine, nici frumuseţe, nici minte ţi-aduce.
Aurul şi argintul cum se iviră, oamenii lor se Nimic nu eclipsează concepţiile despre artă ca
robiră. recunoaşterea autorităţilor.
Iordache Golescu Credinţa în autorităţi fac ca greşelile autorită-
ţilor să fie luate ca mode.
Lev Nicolai tolstoi
De vei avea aur în sufletul tău, în licăriri de aur
va străluci tot ce porneşte de la tine.
Nicolae Iorga AVAR

Cu cât mai mult aur, cu atât mai multă nenoro- Pe un avar nimic nu-l face mai sărac decât bo-
cire. găţia.
Khosrou Dehlavi F. de rojas

Vulturul de aur zboară pretutindeni. Pentru avar şi jumătate din această lume e prea
G. Knapski puţin.
Proverb polonez

Când vorbeşte aurul, raţiunea tace.


W. Potocki AVERE

Aurul suceşte minţile. Cu cât averea este obţinută prin mijloace mai
rumi ilegale, cu atât oamenii ţin mai mult la ea.
Honoré de Balzac

Cine are aur are şi dreptate.


S. rysiński Cine iubeşte averea foarte multă […] se numeşte
slujitor al aurului.
Fugi de caznele rele ale iubirii de avuţie.
AUTOCRITICA Neagoe Basarab

40
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Nu se iubesc cu adevărat decât aceia care nu se O minte strălucită devine o avere imensă.
cunosc încă. Seneca
anatole France

Nu va folosi averea în ziua urgiei.


Primul om care a preferat să înjure decât să dea Grigore Ureche
cu piatra poate fi considerat inventatorul
civilizaţiei.
Sigmund Freud
Cea mai bună avuţie este mulţumirea cu puţin.
Proverb arab

Tot ce deasupra ţărânii se află, ţărână va fi.


al-Mutanabbi
Să fie capra şi albă, avere să aibă.
Proverb polonez

Averea este fericirea celor săraci cu duhul.


AVOCAT
Jules renard

Cel ce cunoaşte toate legile: ştie cum să le


Din pricina averii ruda îţi ajunge străină.
ocolească.
abu rudaki
al. Fredo

Strângerea de averi nu înseamnă încetarea mi-


zeriilor, ci doar schimbarea acestora cu altele.

41
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

B Banul este cea mai sigură piatră de cercare a


BAGATELIZARE firii omeneşti.
Vasile alecsandri

Tentaţia noastră de a bagateliza orice prin


băşcălie, prin zeflemea, nu e singura care ni-l Banii încălzesc şi înviorează sângele.
face străin pe Don Quijote, împiedicându-ne Mateo alemán
să ajungem la ce este dincolo de partea
amuzantă a aventurilor lui.
Octavian Paler
Banii te ajută să suporţi mai bine sărăcia.
alphonse allais

BANAL
Banul e mai bun ca sărăcia dacă e folosit din
motive financiare.
Nu există nimic mai banal decât banalitatea Woody allen
sentenţioasă.
Valeriu Butulescu
Banii nu au miros.
Caesar Vespasianus augustus
BANI

Un venit mare este cea mai bună reţetă pentru


Of, prosperitate şi bani, muritorii nu au nicio- fericire de care am auzit.
dată de ajuns. Jane austen
aeschylus

42
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Banii au devenit la fel ca sexul, nu te poţi gândi Valeriu Butulescu


la nimic altceva dacă nu îi ai şi dacă îi ai te
gândeşti numai la ei.
James Baldwin
Există un fel de snobism care îi face pe oameni
să creadă că pot fi fericiţi fără bani.
albert Camus
Banul vorbeşte în limba înţeleasă de toate naţi-
unile.
aphra Behn
Nu-ţi face griji – fă bani.
richard Carlson

Banii nu ne pot face fericiţi, dar ne pot consola


Atunci când sume mari de bani sunt la mijloc,
atunci când nu suntem.
Jacinto Benavente
e bine să nu te încrezi în nimeni.
agatha Christie

Cine are bani are şi cap.


D. Bratowski
Toate bogăţiile îşi au originea în minte. Bogăţia
este în idei nu în bani.
robert Collier
Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor.
Banii, dacă nu vă aduc fericirea, vă ajută să Banul duce la destrămarea imperiilor şi la pră-
trăiţi mizerabil în confort. buşirea cetăţilor.
Helen Gurley Brown Miron Costin

Nu sta în pat. Sau stai în pat, dacă doar faci Banii sunt totdeauna binecuvântaţi, când îi folo-
bani din asta. seşti la fapte bune.
George Bruns Gaius Sallustius Crispus

Lasă-le copiilor tăi destul de mulţi bani, astfel Cine a spus că banii nu aduc fericirea înseamnă
încât să creadă că pot face orice, dar nu atât că nu a ştiut unde să meargă să facă cumpă-
de mulţi, încât să nu mai facă nimic. rături.
Warren Buffett Bo Derek

Prietenia este ca şi banul, uşor de realizat dar Cea mai mare problema a vieţii mele au fost
greu de păstrat. banii. Îţi trebuie o mulţime de bani ca să îţi
Samuel Butler
realizezi visurile.
Walt Disney

Banul pare a fi principiul fundamental al vieţii,


când ai bani, poţi să-ţi permiţi şi alte principii. Banul este un servitor bun, dar un stăpân rău.
Poate că negustorii n-au înţeles pictura, dar alexandre Dumas
banii lor au făcut-o să înflorească.
Iar cel ce va împrumuta bani va avea totdeauna Uneori banii costă prea mult.
mulţi prieteni.
Banii, care reprezintă proza vieţii şi despre care
Pentru a fi cu faţa spre bani, unii întorc spatele rareori se vorbeşte prin saloane fără scuze,
luminii. sunt prin efecte şi legi la fel de frumoşi ca şi
Adesea, pentru a-ţi umple buzunarele trebuie trandafirii.
să-ţi goleşti sufletul. Un om este mai atent la banii lui decât la princi-
Am trecut la leul nou, dar am rămas la vechile piile sale.
năravuri. ralph Waldo emerson

Punga cu bani a dispărut din vocabular, a su-


pravieţuit numai pungăşia. Banii înduplecă până şi pe zei.

43
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Când n-ai bani s-a zis cu originea nobilă.


euripide
Răul fundamental, în lume, se datorează fap-
tului că Dumnezeu a creat prea puţini bani.
Banii sunt tendoanele iubirii, ca şi ale războiu- Heinrich Heine
lui.
George Farquhar
Banii sunt un puternic afrodisiac. Dar florile
funcţionează aproape la fel.
Dacă banul pentru dumneavoastră este spe- robert a. Heinlein
ranţă de independenţă, nu va fi niciodată el.
Singura siguranţă pe care un om o va avea în
Banii, în lipsa inteligenţei, sunt periculoşi.
această lume este o rezervă de cunoştinţe, Napoleon Hill
experienţă şi capacitate.
Henry Ford
Banii nu sunt cel mai important lucru în viaţă,
dar sunt aproape de oxigen pe lista: „Lucruri
Cine este bogat? – Cel care e mulţumit. Cine e
de care avem nevoie”.
acela? – Nimeni. Hilary Hinton
Cel care crede că banii rezolvă orice problemă
poate fi bănuit de faptul că rezolvă orice pro-
blemă pentru bani. Banul este fie stăpânul, fie sclavul acelui ce-l
Benjamin Franklin strânge.
Quintus Horaţiu

Banii vor cumpăra un câine bun dar numai


iubirea va face ca el să dea din coadă. Banii nu încep niciodată o idee. Este întotdea-
richard Friedman una ideea ce porneşte banul.
Owen Laughlin

Cel care controlează rezerva de bani a naţiunii,


controlează naţiunea. Poate că bani sunt un lucru rău, dar nici sără-
James abram Garfield cia nu e mai brează.
eric Linklater

Când eram tânăr, credeam că banii şi puterea


mă vor face fericit, aveam dreptate. Banii nu pot cumpăra dragostea, dar îţi îmbu-
Bill Gates nătăţesc poziţia de a negocia dragostea.
Christopher Marlowe

Dacă poţi să îţi numeri banii, nu ai un miliard


(de miliarde) de dolari. Banii îţi permit să nu faci lucrurile care nu îţi
Jean Paul Getty plac, cum mie nu prea îmi place să fac nimic,
banii îmi sunt foarte folositori.
Groucho Marx
Dumnezeu este atât de plin de iubire, dacă n-ai
nici măcar acel bănuţ, atunci dă un pahar cu
apă rece. Banii sunt ca un al şaselea simţ fără de care nu
Ioan Gură de aur poţi face o completă utilizare a celorlalte cinci.
W. Somerset Maugham

Lipsa banului nu e un obstacol. Lipsa unei idei


este obstacolul. Cei mai primejdioşi bani sunt aceea din care nu
Ken Hakuta cheltuieşti.
Nu te întrista dacă ai puţini bani.
Ibn al Muqaffa'
Înainte să luaţi bani împrumut de la un prieten,
gândiţi-vă de cine aveţi nevoie mai mult.
addison H. Hallock Banii, rotiţe care pun în mişcare roata lumii.

44
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

tudor Muşatescu Îmi vine mai uşor să nu cheltuiesc nimic decât


să cheltuiesc puţin.
Jules renard
În această lume vitregă
bogat este doar acela care-i mulţumit.
B. torres Naharro Nu este primejdios să faci rău majorităţii oame-
nilor, cât este să le faci prea mult bine.
François de la rochefoucauld
Munceşte ca şi cum nu ai avea nevoie de bani.
Iubeşte ca şi cum nu ai fost niciodată rănit.
Dansează ca şi când nimeni nu te-ar vedea. Modalitatea de a face bani este aceea de a cum-
păra când sângele curge în stradă.
Banii şi femeile, două dintre cele mai importante John Davison rockefeller
lucruri din lume. Lucrurile pe care le-ai făcut
pentru o femeie nu le-ai face pentru nimic
altceva. La fel e şi cu banii. Timpul este mai valoros ca şi banul. Aveţi posi-
Satchel Paige bilitatea să obţineţi mai mulţi bani, dar nu se
poate obţine mai mult timp.
Jim rohn
Din tocmeala neînţeleasă, bani dând – rămâi
fără casă.
anton Pann Acela care pierde bani, pierde mult. Acela care
pierde un prieten, îşi pierde mult mai mult.
Acela care îşi pierde credinţa, pierde toate.
Dacă vrei să ştii ce părere are Dumnezeu despre eleanor roosevelt
bani, nu trebuie decât să te uiţi la cei cărora
le-a dat bani.
Dorothy Parker Nu face greşeala să crezi că dacă un om este
bogat atunci este neapărat şi deştept. Există
foarte multe exemple care dovedesc contrariul.
Pentru a dispreţui banii, trebuie să-i ai; şi cât Julius rosenwald
se poate de mulţi.
Cesare Pavese
Banii sunt fericire umană în formă abstractă.
arthur Schopenhauer
Nu contează cât de bogat sau faimos eşti. La
înmormântarea ta va conta doar starea vremii.
Michael Pritchard Banul nu te face fericit. Acuma am 50 milioane
$ – dar am fost la fel de fericit şi când aveam
48 milioane $.
Fără bani, onoarea abia dacă este o boală. arnold Schwarzenegger
Jean racine

Lipsa banilor este rădăcina tuturor relelor.


Banii sunt barometrul virtuţii unei societăţi. George Bernard Shaw
Deci credeţi că banii sunt sursa tuturor relelor,
v-aţi întrebat vreodată care este sursa tuturor
Un om înţelept trebuie să aibă banii în cap, nu
banilor?
în inima lui.
Banii sunt doar un instrument. Acesta vă va Jonathan Swift
duce oriunde doriţi, dar nu îl va înlocui ca şi
şofer.
ayn rand Cu cât fugi mai mult după bani cu atât de greu
e să îi ai.
Mike tatum
Dacă banii nu aduc fericirea, daţi-i înapoi.
Încep să fiu celebru, lumea vine să îmi ceară
bani.

45
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Avuţia superfluă nu poate cumpăra decât lu- Banii pentru salariile şi pensiile mari ajung
cruri superflue, nu ai nevoie de bani ca să întotdeauna. Nu ajung banii necesari pentru
cumperi un lucru necesar sufletului. salariile şi pensiile mici.
aforism rus
Mai degrabă decât dragostea, decât banii, decât
faima, dă-mi adevărul.
Henry David thoreau
Adevărata mulţumire şi reuşită totală provine
din lucrurile pe care nu le poţi cumpăra cu
Curios cât ascundem de mult că unul din prin- bani.
Proverb chinez
cipalele motoare ale vieţii noastre sunt banii.
Lev Nicolai tolstoi
BATE (BĂTAIE)
Banii nu au fost niciodată o mare motivaţie
pentru mine, ci doar o modalitate de a ţine Mâna care bate n-are dreptul să se plângă c-o
scorul. Adevărata plăcere este să joci jocul. doare.
Donald trump Stanisław Czosnowski

Un om de succes este acela care face bani mai Omul nu se bate cu băţul, ci cu cuvântul.
mulţi decât poate cheltui soţia. O femeie de Proverbe româneşti
succes este aceea ce găseşte un astfel de om.
Lana turner
BATJOCURĂ

Puternic căpitan
Bătaia de joc este o obrăznicie faţă de buna-cu-
– jupânul Gologan.
viinţă.
F. de Quevedo y Villegas
aristotel

Când este vorba de bani, toţi sunt de aceeaşi


Dintre toate jignirile, batjocura este cea care se
religie.
iartă cel mai greu.
François-Marie arouet de Voltaire
Batjocura este adesea sărăcie a spiritului.
La Bruyère
Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate
sunt pierduţi, problema este că nu ştiu care
jumătate. Cei mai puţin plăcuţi sunt aceia care batjoco-
John Wanamaker resc.
Samuels Smiles

Nu există decât o singură categorie care se


gândesc la bani mai mult decât bogaţii, aceştia Cel ce se batjocureşte de om este lipsit de minte.
Dimitrie Ţichindeal
sunt săracii.
Oscar Wilde

Cine batjocoreşte? – cel cu limba lungă.


aforism
De ce este acceptat să fii tânăr fără bani, dar să
fii bătrân fără bani, nu?
tenessee Williams
Bătaia de joc, nebunie curată.
Departe de batjocuri, ca să nu te smreduieşti
Banii nu fac fericirea… o cumpără gata făcută. (molipseşti).
anonim Proverbe româneşti

BĂNUIALĂ

46
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Bănuitorul se trezeşte înaintea ceasului deştep- Democritus


tător, ca să-l controleze dacă sună exact.
Bănuiala e serviciul de spionaj al oamenilor Unii bărbaţi sunt căsătoriţi cu cariera lor, de
neînarmaţi pentru viaţă. obicei aceştia nu au familie.
tudor Muşatescu Victor Duţă

Nu stă în puterea omului să se elibereze de o Bărbaţii sunt respectabili doar dacă, la rândul
bănuială. lor, respectă.
F. Lope de Vega ralph Walso emerson

În orice iarbă sunt urme de păscut. Un bărbat care sărută o fată supravieţuieşte
Proverb arab
într-o grădină transfigurată.
Jean Follain

BĂRBAT
Dacă te laşi de fumat, de băut şi de femei, nu
Orice bărbat care vrea să-i facă pe plac iubitei trăieşti mai mult... doar ţi se pare că timpul
seamănă cu un urangutan care cântă la vioa- trece prea încet.
ră. Clement Freud

Unii bărbaţi se poartă cu femeile ca un urangu-


tan cu o vioară. Un bărbat nu este complet, dacă nu e însurat.
Honoré de Balzac Abia atunci e terminat.
robert Frost

Toţi bărbaţii au un instinct pentru conflict, cel


puţin toţi bărbaţii sănătoşi. Sunt de acord cu obiceiul care spune că bărba-
Hilaire Belloc tul trebuie să sărute mâna femeii când o
întâlneşte prima dată. De undeva tot trebuie
să înceapă.
E greu să-i dăruieşti ceva unui bărbat căruia ai
Sacha Guitry
vrea să-i dăruieşti universul.
Jorge Luis Borges

Bărbaţii la care ne gândim se pot împărţi în


două clase: bărbaţi care ar trebui să ne placă,
Un bărbat gol, în plastică, nu este mai frumos
dar nu ne plac, şi bărbaţi care nu au niciun
decât o broască râioasă.
Constantin Brâncuşi motiv să ne placă, dar ne plac.
Bărbaţii nu păcătuiesc cu femei cuminţi.
Jerome K. Jerome
Un bărbat este pe jumătate îndrăgostit de o
femeie care îl ascultă.
Brendan Brehan Bărbaţii care nu le înţeleg pe femei sunt de două
tipuri: căsătoriţi şi necăsătoriţi.
Jacques Languirand
Casa unui bărbat este castelul soţiei lui.
alexander Chase
Bărbaţii niciodată nu vor să se oprească şi să
întrebe care-i direcţia.
Bărbatul e singurul mascul care-şi bate femela. Jay Leno
Asta înseamnă fie că el e cel mai brutal dintre
toţi masculii, fie că femeia e cea mai afurisită
femelă. Bărbatul vorbeşte raţiunii, nevasta inimii.
Georges Courteline W. Marewicz

Bărbăţia micşorează loviturile sorţii.

47
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Un misogin este un bărbat care urăşte femeile


la fel de mult pe cât se urăsc ele între ele. BĂRBĂŢIE
Un gentleman este un bărbat care nu loveşte
niciodată o femeie fără să fie provocat.
Henry Louis Mencken Bărbăţia sufletului, cel mai mare dar.
Iordache Golescu

Bărbatul meu zace mort în casă şi mă făcuşi de


BĂTAIE
râsei, cu toate că moarte fără râs şi nuntă fără
plâns nu se poate.
anton Pann Fierul rău, oricât l-ai bate, e degeaba.
Cine nu înţelege de cuvânt, nu înţelege nici de
Cred că bărbaţii care au cercel în ureche sunt ciomag.
Proverbe româneşti
mai bine pregătiţi pentru căsătorie. Au suferit
şi au cumpărat bijuterii.
rita rudner BĂTĂLIE

Bărbatul trebuie să fie tată, femeia măritată. Există bătălii pe care e bine să le ocoleşti; nu din
M. Samozwaniec teamă că le-ai putea pierde, ci pentru că ai
deveni ridicol câştigându-le.
Gelu Negrea
Un bărbat este ca un fonograf care are o
jumătate de duzină de plăci.
George Bernard Shaw BĂTRÂN (BĂTRÂNEŢE)

Bărbaţii care nu au vicii majore au nişte calităţi Unica podoabă a bătrâneţii este virtutea.
foarte plictisitoare. amyot
elizabeth taylor

Să nu te lauzi când eşti în putere, pe mulţi la


Ce e mai rar pe lume decât un bărbat; nu văd bătrâneţe corvezile-i doboară.
decât copii pretutindeni, copii bătrâni, care se Babrios
joacă cu tristeţe.
alfred de Vigny
Să cinsteşti bătrâneţile şi cărunteţile.
Bătrâneţele când vor veni, vor veni (cu) slăbi-
Îmi plac bărbaţii trecuţi de şaptezeci de ani, ei ciune şi cu slăbiciune va veni şi moartea.
oferă întotdeauna devotament pe viaţă. Neagoe Basarab
Burlacii ar trebui să plătească un impozit mai
mare. Nu este corect ca unii bărbaţi să fie mai
Bătrânii se tem nu atât de greşeală cât de risc.
fericiţi decât alţii.
Georges Bernanos
Oscar Wilde

Bătrâneţea este portul tuturor relelor, căci până


Mulţi bărbaţi îşi datorează succesul primei lor
la urmă toate se adună în ea.
soţii. Iar a doua soţie succesului.
În tinereţe oamenii trebuie să atingă culmea
Bărbaţii sunt precum locurile de parcare: cele
curajului, iar la bătrâneţe să atingă cumin-
bune sunt ocupate, cele libere sunt pentru
ţenia deplină.
handicapaţi.
Bion din Borysthene
Bărbaţii ar trebui să fie ca batistele igienice:
catifelaţi, bine mirositori şi de unică folosinţă.
anonim Un bătrân îndrăgostit este o mare anomalie a
naturii.

48
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Sperăm să îmbătrânim şi ne temem de bătrâ- Hesiod


neţe, adică iubim viaţa şi fugim de moarte.
La Bruyère
Frumos este ca un bărbat mai tânăr să dea
întâietatea unuia mai vârstnic.
În mijlocul iernii, în sfârşit am aflat că în mine Homer
sălăşluieşte o vară invincibilă.
Nu aştepta judecata cea de pe urmă. Ea se Bătrâneţea e vrednică de respect când a fost în
poate face zilnic. urma ei o bărbăţie.
albert Camus Nicolae Iorga

Până şi Dumnezeu s-a născut bătrân. Amurgul vieţii îşi aduce cu sine lampa.
Ionuţ Caragea
Bătrânii trebuie înveseliţi.
Există în îmbrăcămintea curată şi nouă un fel
Un zâmbet sau o vorbă bună spusă unui bătrân de tinereţe de care bătrâneţea trebuie să se
este a-i dărui o zi mai mult de viaţă. folosească.
Vasile Conta Joseph Joubert

Puterea şi frumuseţea sunt bucuriile tinereţii, Bătrâneţea e copacul înţelepciunii; copacul se


înţelepciunea este podoaba bătrâneţii. vede, iar fructul lui e ascuns.
Democrit Naser Khosrou

O singură lacrimă ce străluceşte pe obrazul plin Îl cunoşti uşor la bătrâneţe, cine şi cum a fost
de cute al unui bătrân te emoţionează mai tare în tinereţe.
decât toate lacrimile pe care le varsă ochii G. Knapski
celor tineri.
Djubran
Sărmană bătrâneţe, toţi te dorim; şi când ai
venit, toţi te hulim.
Nu devii bătrân fiindcă ai trăit un anumit nu- Jan Kochanowski
măr de ani, devii bătrân fiindcă ai dezertat de
la idealul tău. Anii ridează pielea, dar renun-
ţarea la ideal ridează sufletul. Respect faţă de bătrâni: atenţie în fapte, vorbe
George enescu şi priviri.
Komensky

Bătrâneţe, ce pacoste eşti pentru cei ce te au!


euripide Le-aş arăta oamenilor cât de mult se înşală
gândindu-se că încetează să iubească atunci
când îmbătrânesc, fără să ştie că îmbătrânesc
Bătrânii se cruţă cum se cruţă copiii. atunci când încetează să iubească.
Johann Wolfgang von Goethe Gabriel José García Márquez

Orice om la bătrâneţe îşi pierde puterea sa. Bătrâneţea a aruncat pe capul tău zăpadă; în
Iordache Golescu
ochii idolilor această lumină este întuneric.
abu-L-Masal

Când un bărbat îţi fură nevasta, nu există răz-


bunare mai bună decât să-l laşi să o păstreze. Sprijinul bătrâneţii sunt copiii.
Sacha Guinty S. Mehedinţi

Cel ce va ocărî cu cuvinte grele pe un tată vârst- Adu-ţi aminte când eşti tânăr că şi tu vei fi
nic… va pătimi. cândva bătrân.

49
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Dacă vei munci în tinereţe, vei avea o bătrâneţe


fericită.
Bărbaţii vor să fie prima dragoste pentru femei,
Menandru
în timp ce femeile vor să fie ultima dragoste
pentru bărbaţi.
E rău că la bătrâneţe dosarul medical e mai Oscar Wilde
mare decât dosarul de cadre. Nu devii bătrân fiindcă ai trăit un anumit nu-
Foarte curând oamenii se vor împărţi în două măr de ani, devii bătrân fiindcă ai dezertat de
categorii: oameni bătrâni şi oameni care ştiu la idealul tău. Anii ridează pielea, dar renun-
să lucreze la calculator. ţarea la ideal ridează sufletul.
Grigore Moisil
N-aş da imaginea a doi bătrâni ţinându-se de
mână pe stradă, la plimbarea zilnică, pe niciu-
Unii se nasc bătrâni şi unii devin bătrâni foarte na cu doi tineri în posturi similare, oricât de
repede. Iar unii, ca mine, nu se maturizează frumoşi ar fi ultimii…
niciodată. Să îmbătrânim frumos…
Octavian Paler
Primeşte cu bunăvoinţă sfatul anilor, cedând cu
bunăvoinţă lucrurile ce aparţin de tinereţe.
Celor mai bătrâni decât tine Am văzut două feluri de bătrâni, bătrâni care
Dă-le cinstea ce li se cuvine. îmbătrânesc frumos şi bătrâni care îmbătrâ-
anton Pann nesc urât.
Nu ştim să iubim. Abia la bătrâneţe învăţăm.
Bătrânul este înclinat să judece prezentul cu Poate că şi de asta ne lasă Dumnezeu să îmbă-
ochii trecutului. trânim.
S. ramón y Cajal Cred că bătrâneţea este un examen pentru toţi
cărora Dumnezeu le îngăduie să ajungă până
acolo, un examen extrem de greu, de dur şi pe
Bărbatul a fost creat înaintea femeii ca să apuce care puţini îl trec cu brio.
să spună şi el câteva cuvinte fără să-l
întrerupă nimeni. Omul bătrân e ca soarele pe cer.
Jules renard Bătrâneţea are o sută de boli.
aforisme anonime

Toţi vrem să trăim bătrâni, dar refuzăm să fim


bătrâni. Dacă moartea te iartă, bătrâneţea nu te lasă.
Marcel reynaert Proverb arab

Puţini oameni ştiu să fie bătrâni. Bătrâneţea nu-i bucurie, moarte nu-i veselie.
La rochefoucauld Proverb polonez

Toţi oamenii vor să trăiască cât lumea, nimeni Pe bătrân să-l cinsteşti ca pe un părinte şi pe
însă nu vrea să fie bătrân. orice tânăr, ca pe un copil al tău.
Jonathan Swift
Pe bătrân să-l cumperi, să nu-l vinzi.
Înaintea celui cărunt să te scoli cu cinstea ta.
Progresul moral al omenirii are loc datorită Cel bătrân şi fără minte
bătrânilor. Ca un copil fără dinte.
Lev Nicolai tolstoi
Proverbe româneşti

Acesta e prea frumos caracter, pe bătrânii săi Nu bătrâneţea omoară, ci trândăvia.


a-i iubi şi a-i cinsti. Sfântă e vorba bătrânilor Proverb rusesc
noştri.
Dimitrie Ţichindeal
BĂUTURĂ

50
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Mi-am făcut un obicei din a nu bea ziua şi a nu


refuza niciun pahar după ce se lasă întune-
Domnule, dacă aţi fi fost soţul meu, v-aş fi otră-
ricul.
vit băutura.
Henry Louis Mencken
Lady astor

Oamenii sunt ca vinurile. Cu timpul, fie devin


Realitatea este o iluzie care apare datorită lipsei
din ce în ce mai buni, fie se transformă în oţet.
de alcool.
Papa Ioan al XXIII-lea
Nimic nu face viitorul să pară mai roz decât
contemplatul printr-un pahar de Chambertin.
Napoleon Bonaparte O sticlă de vin conţine mai multă filosofie în ea,
decât orice altă carte din lume.
Louis Pasteur
Să nu uitaţi că eu am primit mai multe de la
alcool, decât a primit alcoolul de la mine.
Winston Churchill Într-adevăr, alcoolul este posibil să fie cel mai
mare duşman al omului. Dar Biblia ne învaţă
că trebuie să ne iubim duşmanii…
O femeie m-a determinat să mă apuc de băut, Frank Sinatra
iar eu nici măcar nu am avut bunul simţ să îi
mulţumesc.
W. C. Fields Oamenii de rând trăiesc ca să mănânce şi să
bea. Oamenii de valoare mănâncă şi beau ca
să simtă că trăiesc.
Berea este dovada că Dumnezeu ne iubeşte şi Socrate
de-asta vrea să fim fericiţi!
Benjamin Franklin
Vinul este o poezie îmbuteliată.
robert Stevenson
Un om inteligent se îmbată ori de câte ori este
obligat să-şi petreacă timpul alături de proşti.
Există două lucruri pe care oamenii vor fi gata
Când te trezeşti încearcă să-ţi respecţi promisi-
să le creadă despre oricine şi unul este acela
unile făcute la beţie, astfel vei învăţa să-ţi ţii
că s-a apucat de băut.
gura.
Booth tarkington
ernest Hemingway

Unul bea că-i băutor,


Un dezavantaj al vinului este că face omul să
altul bea că-i bestie,
încurce cuvintele cu gândurile.
Numai eu, că am umor,
Samuel Johnson
Beau aşa, de chestie.

Nu cu băutura cugetu-l învingi. O să intru în păcat,


Khaghani Sfinte Doamne, ţine-mă!
Pentru vin nu am ficat,
Pentru apă… inimă!
Când e capul plin de băutură, cuvintele nu mai Păstorel teodoreanu
au măsură.
G. Knapski
Cea mai bună băutură
este apa de izvor.
Nu eşti beat atâta timp cât poţi sta întins pe eu, om bun peste măsură,
podea fără să te ţii de nimic. V-o las vouă, tuturor.
Dean Martin
George Coşbuc

51
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Când am citit despre lucrurile rele cauzate de


băutură, M-AM LĂSAT DE CITIT.
Beau pentru că am ocazia, dar uneori beau
Tatăl meu era beţivul oraşului. De obicei pentru pentru că nu am nicio ocazie.
unele oraşe nu-i chiar aşa de rău, dar tocmai Miguel de Cervantes
New York-ul?
Henry Youngman
Nu te apuca la bătrâneţe de beţie! Nu-i şade bi-
ne omului bătrân să ţină vin în mână.
Este bine să laşi băutura… însă rău este să uiţi Ferdousi
unde ai lăsat-o.
N-are încredere în cămile şi în general în nicio
Omul beţiv, la beţie, scoate din gură ceea ce are
fiinţă care rezistă mai mult de o săptămână
la trezie.
fără băutură. Iordache Golescu
anonim

Beţivul îşi încearcă întâi necazurile şi apoi viaţa.


Între primul şi al doilea pahar, e destul timp ca Nicolae Iorga
să mai bei vreo şase.
aforism rus
Nu eşti beat atâta timp cât poţi sta pe podea fără
să te ţii de nimic.
Pahar plin – pas nesigur. Dean Martin
Mai mulţi oameni s-au înecat în pahar decât în
mare.
Proverbe poloneze Când bem, ne îmbătăm.
Când ne îmbătăm, adormim.
BELŞUG Când adormim, nu păcătuim.
Când nu păcătuim, ajungem în rai.
Belşugul este mama artelor şi a muncii fericite. Aşa că hai toţi să ne-mbătăm şi să mergem în
François-Marie arouet de Voltaire rai!
Brian O'rourke

BEŢIE
Omul din beţia lui se mai deşteaptă, dar prostul
din prostia lui niciodată.
Fiule, nu te arăta viteaz în băutură şi nici nu te
aforism anonim
lăuda cu ea, căci pe mulţi i-a prăpădit vinul şi
multe rele a pricinuit.
Să nu-ţi îngreunezi trupul cu beţii. Cine bea pe datorie se îmbată de două ori.
Proverb albanez
Să nu zăboveşti la beţie, ci, dimpotrivă, pe cât
poţi, fugi ca de focul unui cuptor.
Neagoe-Vodă Basarab Omul beat este miel, porc, maimuţă sau leu.
Proverb danez

Nu-mi trebuie decât o bere ca să mă îmbete.


Problema este că nu-mi amintesc dacă este a Dacă trei persoane îţi spun că eşti beat, cul-
treisprezecea sau a paisprezecea… că-te.
George Burns Proverb georgian

În adunări rareori vezi o femeie beată, căci o Dacă doi îţi spun că te-ai pilit, poţi să te culci.
femeie este socotită cu atât mai vrednică de Proverb polonez
cinste, cu cât mănâncă şi bea mai puţin la
ospeţe.
Dimitrie Cantemir Beţia strică omenia.

52
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Beţia e sărăcie.
Omul beat e ca un câine turbat. Priveşte atent în tine însuţi. Înlăuntrul tău este
Să bei, dar să nu-ţi bei minţile. izvorul binelui, totdeauna va ţâşni de acolo
Cine bea pân-la-mbătare puterea, dacă ai să sapi necontenit şi cu stă-
Nume bun în lume n-are. ruinţă.
Marcus aurelius
Proverbe româneşti

Bunătatea: …singurul semn al superiorităţii pe


Dacă bărbatul bea, jumătate din casă arde;
care-l recunosc.
dacă femeia bea toată casa arde.
Ludwig van Beethoven
Proverb rusesc

BEZNĂ Din fire muritorilor aceasta ieste dată, ca binele


prea lesne, iară răul cu anevoie să uite.
Dimitrie Cantemir
Prin beznă nu vezi ţelul.
Nicolae Mareş
Binele este sinonim cu dreptatea, mila şi frumu-
seţea.
BIBLIE alexis Carrel

Biblia nu este doar o carte, este putere vie. Cei ce caută binele nu-l găsesc decât cu greu;
Napoleon Bonaparte
răul însă vine şi la cei ce nu-l caută.
Greu găseşte binele acela care-l caută; dar răul
Biblia: întrebuinţată dogmatic şi fantezist va îl găseşte şi acela care nu-l caută.
dăuna, ca şi până acum, receptată didactic şi Binele nu înseamnă numai a nu greşi, ci şi a nu
din inimă va folosi, ca şi până acum. voi să greşeşti.
Johann Wolfgang von Goethe
Pentru toţi oamenii binele şi adevărul sunt
deopotrivă, dar fiecare le preferă din motive
Într-adevăr, alcoolul este posibil să fie cel mai diferite.
mare duşman al omului. Dar Biblia ne învaţă Atunci când faci bine ia seama cui îl faci, ca nu
că trebuie să ne iubim duşmanii… cumva acesta, ticălos fiind, la bine să-ţi răs-
Frank Sinatra
pundă cu rău.
Democrit

Biblia este o mulţime de fabule şi tradiţii, simplă


mitologie. Trebuie să preferăm ceea ce este mai bine şi nu
Mark twain
ceea ce ne place, atunci când nu putem obţine
amândouă.
Demosthenes
O cunoaştere aprofundată a Bibliei valorează
mai mult decât o educaţie dobândită la un
colegiu. Nu este destul să faci bine, totul e să-l faci aşa
tennessee Williams
cum trebuie.
Diderot
BINE
Binele şi răul, prin lupte ne-ncetate,
Cel superior răspunde la binefaceri prin bine- O lume cârmuiesc.
faceri mai mari. alexandru Donici

Dacă a face bine unui om singur este un ţel


râvnit, a face bine unui neam sau unei cetăţi Niciodată n-ai să găseşti într-o mocirlă apă
este şi mai frumos, este vrednic chiar de zei. limpede de băut.
aristotel

53
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

eschil

Binele este esenţial, iar răul accidental.


Ce-i rău de la început, rău va sfârşi. Binele în niciun caz şi sub niciun raport nu
euripide
poate dispărea din lume, nici să se virtualizeze
cu totul, rămânând simplă posibilitate.
Platon
Primul pas spre bine este acela de a nu face rău.
Fă bine prietenului tău pentru a-l feri, şi duş-
manului pentru a-l cuceri. Există eroi în rău ca şi în bine.
Benjamin Franklin La rochefoucauld

Zeus dă binele şi răul când unuia, când altuia. Bunătatea cu cei răi, e răutate faţă de cei buni.
Homer Saadi

Fii bun, dar fereşte-te, să nu creadă lumea că Nu este bine decât ce este moral; ce este moral
poţi fi numai bun. este firesc şi bine.
Nicolae Iorga
Calea binelui e simplă, a strâmbătăţii e întorto-
cheată şi are oricâte cotituri vrei.
Seneca
Virtuţile se învaţă când binele se face neîncetat.
Komensky

A şti binele înseamnă a face binele.


Socrate
Puţinul bine este de folos, iar puţinelul rău este
vătămătura sufletească.
Zicere – Mânăstirea Dealul
Omul rău nu apreciază binele ce-l are decât
după ce l-a pierdut.
Sofocle
Bunătate, numele tău este om.
Lautréamont

Nu te iuta în urmă, ci priveşte cu curaj tot ce


…demnitatea conştiinţei decurge totdeauna din ţi-a hărăzit soarta. Mergi înainte cu bucurie,
adevăr: în cazul conştiinţei drepte, este vorba adună-ţi toate puterile, pentru a alege binele
de adevărul obiectiv primit de om, iar în cel al din tot ce vei avea de înfruntat.
rabindranath tagore
conştiinţei eronate, este vorba despre ceea ce
omul consideră printr-o eroare ca adevărat în
mod subiectiv. Niciodată nu se poate accepta Nu pregetaţi să faceţi binele.
confundarea unei erori „subiective” prin binele Pavel din tars
moral cu adevărul „obiectiv” propus în mod
raţional omului în virtutea scopului său, şi
nici echivalarea valorii morale a actului Răul este uşor de făcut, binele cere strădanie.
teognis
îndeplinit cu conştiinţa adevărată şi dreaptă
cu valoarea actului îndeplinit potrivit judecăţii
unei conştiinţe eronate. Deseori oamenii cred că, cu cât ştiu mai multe,
Papa Ioan Paul al II-lea
cu atât e mai bine. Nu-i adevărat. Nu să ştii
multe e nevoie, ci din tot ce este accesibil, să
Să nu-i faci bine unui om rău: este ca şi cum ai ştii ceea ce este cel mai necesar.
semăna în mare. Binele este ceea ce nu poate fi definit, dar ceea
Phocylides ce defineşte totul.
Lev Nicolai tolstoi

Zeul împarte oamenilor pe lângă un bine şi două


rele. Binele triumfă din când în când, răul domină
Pindar constat firea lumii şi a lucrurilor.

54
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Ovidiu Vasilescu Lev Nicolai tolstoi

Caută a fi binevoitor, tolerant, filantrop, gene- Nu aştepta binele dacă faci rău, fiindcă, dacă să-
ros, mărinimos, caritabil, plin de politeţe, larg deşti ghimpe, nu culegi iasomie.
în idei, deschis la noutate. Ibn Yamin
tudor Vianu

BINEFACERE
Până nu vine iarna, primăvara nu se face.
tudor Vladimirescu
Îmbracă cu dragoste pe cel gol.
Neagoe Basarab
Iar ca să trăieşti în pace
Nimic lumii să nu-i ceri –
Cugetă în primul rând la binele cel săvârşit, care
Binele te-nvaţă a-l face,
rămâne de-a pururi.
Ca albina mierea ei. Dimitrie Cantemir
alexandru Vlahuţă

Nu-i pungă mai îmbelşugată decât binefacerea.


Se ştie că binele obştesc trebuie să treacă Miguel de Cervantes
înaintea oricărui interes particular.
François-Marie arouet de Voltaire
Să primim binefacerile cu gândul de a da în
schimb binefaceri şi mai mari.
Este bine ceea ce sfârşeşte bine. Democrit
Proverb

Cea mai mare răsplată pentru o binefacere din


Valoarea fiecărui om stă în binele pe care-l face. partea celor nelegiuiţi este să nu suferi o nouă
Proverb arab
nedreptate din partea lor.
esop

Fă binele şi aruncă-l în mare.


Proverb neogrec
Un binefăcător este mai mult decât un părinte.
Florian

De faci bine, nu trâmbiţa în lume.


Proverbe româneşti
Nu luăm cu noi decât binele pe care l-am făcut.
Saint-Lambert
BINECUVÂNTARE
Chiar şi un ajutor modest este întotdeauna mai
Binecuvântat este cel care nu aşteaptă recunoş- bun decât o mare compătimire.
tinţă, căci acela nu va fi dezamăgit. Władysław Loranc
anonim

Nimic nu preţuim mai mult decât binefacerea,


BINE ŞI RĂU cât timp o căutăm, nimic mai puţin, după ce
am primit-o.
Seneca
Oricine poate face bine sau rău; şi va căpăta
ce-a făcut – bine sau rău.
Ibn Sina O binefacere nu-i uşor de înfăptuit; cere eforturi.
theognis

Cu cât ne oferim mai mult Frumosului, cu atât


ne îndepărtăm mai mult de Bine. Fii făcător de bine, înţelept.
Dimitrie Ţichindeal
Omul înţelept caută nu fericirea, ci Binele.

55
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Biserica se simte obligată să-l apere pe om de


ideologiile teoretice sau practice care îl reduc
Toţi vă vor binele. Nu vi-l lăsaţi luat.
Proverb polonez
la un simplu obiect de producţie sau de con-
sum; să îl apere de influenţele fataliste, care
paralizează spiritele, de liberalismul moral
BIOGRAF exagerat, care aruncă omul în vidul hedonist,
de ideologiile agnostice, care tind să îl înlăture
pe Dumnezeu din cultură.
Biograful este mincinosul care spune minciunile
eroului său. Biserica doreşte să fie garantul şi locul dialo-
alexander Swiętochowski gului, împăcând şi unind toate eforturile
culturale ce duc la înălţarea omului.

BIRUINŢĂ Biserica apreciază sistemul democratic ca sis-


tem care asigură participarea cetăţenilor la
opţiunile politice şi garantează supuşilor posi-
Precum după vânturi aleargă, aşa duhurile du- bilitatea de a-şi alege şi controla cârmuitorii
pă biruinţe se pleacă. sau de a-i înlocui în mod paşnic, când consi-
Dimitrie Cantemir deră oportun.
În dialogul cu ceilalţi oameni, atentă la orice
Când nu putem birui ale vremii, trebuie să sufe- element de adevăr pe care îl întâlneşte în
rim ale ei. experienţa vieţii şi în cultura indivizilor şi a
Iordache Golescu popoarelor, Biserica nu va renunţa să afirme
tot ce cunoaşte datorită credinţei sale şi
datorită folosirii corecte a raţiunii.
BISERICĂ
Biserica respectă autonomia legitimă a ordinii
democratice şi nu are calitatea să exprime
O biserică este un loc în care domni ce nu au preferinţe pentru o soluţie instituţională sau
fost niciodată în Rai îl laudă persoanelor care constituţională ori alta. Contribuţia pe care ea
nu vor ajunge niciodată acolo. o oferă din acest punct de vedere e tocmai
Henry Louis Mencken concepţia asupra demnităţii persoanei, care se
manifestă în toată plinătatea ei în misterul
Cuvântului întrupat.
Biserica are nevoie de imagine. Evanghelia se
exprimă în numeroase tablouri şi comparaţii; Biserica este în acelaşi timp comuniune de
Evanghelia trebuie şi poate fi transmisă sub credinţă şi de viaţă; norma sa este „credinţa
forma imaginilor. În Noul Testament, Hristos ce lucrează prin iubire”.
este numit Chipul, Icoana Dumnezeului nevă- Confruntarea poziţiei Bisericii cu situaţia socia-
zut. Biserica nu este numai o Biserică a lă şi culturală actuală pune în evidenţă cât
cuvântului, ci şi Biserica sacramentelor, a este de urgent ca Biserica să desfăşoare o
semnelor şi simbolurilor sfinte. Multă vreme, muncă pastorală intensă tocmai în privinţa
imaginile alături de cuvinte s-au dovedit in- acestei probleme fundamentale: Legătura
strumente ale izbăvirii – şi aceasta se întâmplă esenţială între adevăr-bine-libertate a fost
până azi. Şi e bine. Credinţa apelează nu nu- pierdută în mare parte în cultura contem-
mai la auz, ci şi la vedere, la aceste două porană; de aceea, a-l călăuzi pe om la
simţuri de bază ale omului. redescoperirea ei constituie azi o exigenţă
Biserica, prezentând idealul său despre omeni- proprie misiunii Bisericii, pentru mântuirea
re, nu încearcă să subestimeze autonomia lumii. Întrebarea lui Pilat – „Ce este adevărul?”
culturii. Ba dimpotrivă, nutreşte faţă de aceas- se ridică azi şi din perplexitatea dezolantă a
ta cel mai înalt respect, la fel cum cel mai înalt unui om care adeseori nu mai ştie cine este,
respect îl nutreşte faţă de om; ea apără de unde vine şi încotro merge.
deschis cultura şi pe om: respectiv iniţiativa Biserica, în ceea ce o priveşte, nu poate decât să
liberă şi dezvoltarea independentă şi a omului aprecieze angajamentul raţiunii pentru a
şi a culturii. ajunge la acele obiective care să facă existenţa
personală cât mai demnă.

56
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Biserica vede în filosofie calea pentru cunoaş- Bârfa cea mizerabilă, pe care aproape niciun alt
terea adevărurilor fundamentale referitoare la om rău nu o poate întrece, capătă dimensiuni
existenţa omului. cu atât mai mari cu cât călătoreşte pe la mai
Biserica consideră filosofia un ajutor indispen- mulţi oameni.
Publius Vergilius Maro
sabil pentru aprofundarea înţelegerii credinţei
şi pentru comunicarea adevărului Evangheliei
la cei care încă nu-l cunosc. Chiar dacă tu nu ştii, de multe ori tu poţi fi
Biserica are datoria de a indica ceea ce într-un subiectul bârfelor de tot felul care circulă în
sistem filosofic poate rezulta incompatibil cu tot oraşul.
credinţa ei. De fapt, multe conţinuturi filoso- Publius Ovidius Naso
fice, cum ar fi tema despre Dumnezeu, om,
libertate şi acţiunea sa etică, o cheamă direct
Trăim cu frenezie o flecăreală continuă, mulţu-
în cauză, pentru că se referă la adevărul
miţi că avem ce bârfi, fără să ne pese că ţara
revelat pe care ea îl păzeşte.
în care locuim ar putea fi părăsită de istorie.
Biserica ştie că „tezele înţelepciunii şi ale ştiin- Octavian Paler
ţei” sunt ascunse în Hristos; de aceea
intervine, stimulând reflecţia filosofică, ca să
nu se închidă drumul care duce la recunoaş- O limbă bârfitoare este semnul unei inimi rele.
terea misterului. Publius Syrus

Când Biserica intră în contact cu marile culturi


la care nu a ajuns mai înainte, nu poate să Gura lumii n-o poţi coase.
lase deoparte ceea ce a acumulat din incul-
Fugi de omul bârfitor împrumutând încă două
turarea în gândirea greco-latină.
picioare.
Papa Ioan Paul al II-lea
aforisme

Biserica este Hristosul social, comunitar, care


Oricât ai fi de bun, se găseşte cineva care să te
parcurge necontenit drumul lui Hristos cel
ponegrească.
personal. Proverb arab
Dumitru Popescu

BÂRFITOR
Biserica este punctul cardinal săgetat de duhul
eternităţii care, reflectat în sufletele credin-
cioşilor le aşază în poziţia rugăciunii. O limbă bârfitoare este semnul unei inimi rele.
Ovidiu Vasilescu Publius Syrus

BÂLBÂIALĂ Cel ce te laudă în faţă şi în dos te bârfeşte nu îţi


este prieten.
teognis
Căruţa goală hodorogeşte.
Proverb românesc
BLAMARE
BÂRFĂ
Nu semăna ce nu vrei să cultivi şi nu spune ce
nu ţi-ar plăcea să auzi.
Bârfa zboară repede prin comunităţile mici. Naser Khosrou
Jerome Klapka Jerome

Străduieşte-te şi nu zgândări rana nimănui,


Până şi bârfa – din cantitate se transformă în
fiindcă pe acest drum sunt ghimpi.
calitate. Saadi
Władisław Loranc

BLÂNDEŢE

57
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Cel blând nu înclină spre răzbunare, ci mai BOALĂ


mult spre iertare.
aristotel
Bolnav e omul, bolnavă piatra.
Se stinge omul, se sfarmă vatra.
Blândeţea în vorbă şi moravuri este cea mai fru- Lucian Blaga
moasă podoabă a prieteniei.
Cicero
Fiecare om este autorul propriei sale sănătăţi
sau boli.
Blândeţea este leacul cruzimii. Buddha
Fedru

De multe ori şi aerul de multe boale vindecă.


Cu blândeţea mai mult decât cu asprime dobân- Năduşeala scoate boala.
deşti la prieteni. Iordache Golescu
Iordache Golescu

Nu i-a fost boala sănătoasă.


Fii blând şi îngăduitor cu toată lumea, dar nu anton Pann
cu tine.
Joseph Joubert
Una dintre cele mai mari boli pe lumea asta este
să nu însemni nimic pentru nimeni.
Blândeţea şi politeţea fac viaţa plăcută socie- Maica tereza din Calcutta
tăţii.
G. e. Lessing
Boala grea cu leacuri amare se vindecă.
Proverb
Cel a cărui vorbă este blândă trebuie să fie iubit.
al-Mubarrad
Orice boală are un leac.
Proverb arab
Mielul blând suge la două mumi.
anton Pann
Serviciul tău n-o să te îngrijească atunci când
eşti bolnav. Dar prietenii şi părinţii – da. Ţine
Blândeţea este sarea purtării. legătura!
Zakani Proverb norvegian

Se prind mai multe muşte cu miere decât cu Pe cel ce de mult boleşte, apa-l însănătoşeşte.
oţet. Proverb spaniol
Proverb francez

BOGAT (BOGĂŢIE)
Mielul blând suge la două oi.
Răspunsul blând înlătură mânia. Un mormânt scump este imaginea unei averi
Cel blând mai lesne iartă. prefăcute în piatră.
Proverbe româneşti anaxagoras

BLESTEM Toate se supun bogăţiei.


aristofan

Tiranul nu rămâne multă vreme nefericit, însă


veşnic vor rămâne blestemele pentru el. Orice înavuţire trebuie să aibă o limită.
Saadi aristotel

58
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Să nu ne întristăm dacă pierdem averea. Tot ce Averea arată firea bună sau rea a oamenilor.
avem în viaţă e doar un împrumut. Chilon din Lacedemona
Babrios

Bogăţia nu va spori dacă o divizezi.


Viaţa naşte viaţă, energia naşte energie. Doar Nicolae Mareş
cheltuindu-te pe tine devii bogat.
Sarah Bernhardt
Cine are magazii are şi şoareci.
Wincenty Ignacy Marewirz
Cinstea-i mai bună decât cea mai mare bogăţie.
M. Białobrzeski
Bogăţia este dăunătoare, dacă nu-i folosită în
chip demn.
Speranţa nemuririi nu se poate baza pe bogăţie. Metrocles
Catapatha-Brahmana

Pentru o palmă de pământ oamenii se omoară,


Bogatul urmăreşte scaunul cel mai înalt. Stai liniştit şi-n braţe vei avea o comoară.
Agonisind lumea, în mare primejdie te afli să-ţi adam Mickiewicz

pierzi sufletul.
Dimitrie Cantemir
Iubirea de avuţie pe mulţi face jurători strâmbi.
Samuil Micu-Klein

Pe cel bogat nu avuţia îl fericeşte, ci între-


buinţarea acesteia – şi nu aşa oricum, ci cu Are de moară, nu-i e frică să moară.
folos. anton Pann
Miguel de Cervantes

E un lucru ideal ca bogăţia să fie însoţită de


Omul cel mai bogat este economul. Cel mai înţelepciune.
sărac, zgârcitul. Pindar
Chamfort

Supunere şi virtute n-ai să găseşti la curte.


Dacă dai impresia că ai nevoie de ceva, nu ţi se S. rysiński
va da nimic, pentru a face bani trebuie să dai
impresia că eşti bogat.
alexandre Dumas Bogatul îşi pierde cinstea când avuţia îl pără-
seşte, câtă vreme înţeleptul în orice clipă se
bucură de ceea ce ştie.
Dacă vrei să faci bogat pe cineva, nu-i spori Sanai
averea, ci ia-i din dorinţă.
epicur
Numele bun este mai de preţ decât o bogăţie
mare.
Bogăţia zămisleşte în viaţă excesul, nu mode- Septuaginta
raţia.
euripide
În faţa unei adevărate fericiri bogăţiile preţuiesc
cât umbra unui fum.
Când ai ajuns la fundul [sacului] degeaba mai Sofocle
economiseşti.
Hesiod
Chiar şi cei bogaţi sunt înfometaţi de dragoste,
de îngrijire, de dor, de a avea pe cineva care să
Bogăţia te înconjoară, virtutea zboară. fie doar al lor.
G. Knapski

59
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Maica tereza

Cel mai bogat e cel care de nimic n-are nevoie.


De orice lucru se satură omul, afară de bogăţie. a. Wargocki

Nimeni nu duce cu sine în Hades bogăţiile ce-i


prisosesc. Cu cât e mai bogat, cu atât e mai zgârcit; şi, cu
theognis
cât e mai zgârcit, cu-atât devine mai bogat.
Lu Xun

Nu poţi alunga grijile cu bogăţia.


tibul
Este mai uşor ca o cămilă să treacă prin gaura
unui ac, decât un om bogat să ajungă în
Aurul nu este ceea ce zace în pivniţele lui Bank împărăţia lui Dumnezeu.
Biblie
of England, ci ceea ce este în mintea şi inima
omului.
Nicolae titulescu
Nu contează cât ai, ci cu cine împarţi.
Bogăţiile se dobândesc prin muncă, osteneală,
Oamenii care îşi construiesc viaţa pe exploa- înşelăciune, camătă şi prin mii de alte căi
tarea semenilor lor – şi aşa îi viaţa tuturor asemănătoare; şi posesiunea lor e insepara-
bogătaşilor – nu pot fi milostivi. bilă de avariţie, teamă, nelinişte, robie, curse
Bogaţii filantropi nu ştiu că, de fapt, puţinul cu ale aproapelui şi, în fine, de o despărţire crudă
care îl fericesc pe sărman, deseori l-au smuls în ceasul morţii.
anonim
din mâna unora şi mai săraci.
Preţul satisfacţiei bogaţilor sunt lacrimile săr-
manilor. Bogăţia se dobândeşte fie prin trudă, fie prin
tâlhărie.
Rea este trufia bogătaşilor. Nu este însă mai bu-
Proverb
nă ura sărmanilor.
Dacă sărmanul îl invidiază pe bogătaş, atunci
nu-i mai bun decât el. Cea mai bună bogăţie este bogăţia sufletului.
Proverb arab
Fiecare bogăţie este păcătoasă şi urâtă.
Hoţ cu adevărat este nu acela care a furat un
lucru ce îi era necesar, ci acela care are lucruri BOLNAV
ce îi sunt de prisos, dar necesare altora. Exact
ceea ce fac cei bogaţi. Fiecare boală cu leacul ei.
Dacă vrei să fii liniştit şi liber, nu te obişnui cu G. Knapski
lucruri de prisos, ci scapă-te de ceea ce nu ai
nevoie.
Nu-l întreba pe doctor, pe bolnav întreabă-l un-
Nu există ocupaţie mai zadarnică decât aduna- de-l doare.
tul, păstratul şi sporitul bogăţiilor. S. rysiński
În distracţie nu-i nimic rău. Rele sunt distrac-
ţiile care necesită pregătiri, iar pentru
Operaţia a reuşit, pacientul a murit.
pregătirea lor trudesc oameni care după aceea
aforism polonez
nu participă la ele.
Dacă careva e prea sătul, atunci cineva e flăm-
ând. BROASCĂ
Dacă un om are prea multe lucruri de prisos,
multora le lipsesc atunci lucrurile absolut Broasca ajunsă la oraş se numeşte batracian.
necesare. Valeriu Butulescu

Bogăţia poate fi onestă numai acolo, unde nu


sunt oameni care să aibă trebuinţe. BUCURIE
Lev Nicolai tolstoi

60
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Nu îţi face planuri îndepărtate, bucură-te de Bun cu adevărat e numai acela care nu lasă a
ceea ce poţi face azi! se săvârşi răul în împrejurul lui.
aristotel Nicolae Iorga

Aşteptarea unei bucurii valorează uneori mai Fii bun de câte ori se poate. Şi întotdeauna se
mult decât însăşi bucuria. poate.
edouard estaunté Dalai Lama

Nu planta copacul tristeţii în inima ta. Reciteşte Orice om e priceput, dar nu la toate.
în fiecare dimineaţă cartea bucuriei. Don Juan Manuel
Omar Khayyan

Nu există om atât de rău încât să nu-l poţi face


Nu te bucura de moartea altora, fiindcă această bun la ceva.
bucurie îţi va întrista sufletul cândva. J. J. rouseau
Naser Khosrou

Fii darnic, că toate sunt trecătoare; doar bună-


Rea-i bucuria după care vine nenorocirea. tatea rămâne veşnic pe lume.
I. Krasicki Mas’ud Sa’d Salman

Dacă omul îşi doreşte bucuria, nu se poate su- Din a seminţelor bunătate înfloreşte pământul.
păra. Saadi
Lev Nicolai tolstoi

Însoţeşte-te cu cei buni


Bucuria izvorăşte din faptul că cineva poate să şi vei părea şi tu bun.
vadă ceea ce este frumos şi bun în viaţă. F. Lope de Vega
Móricz Zsigmond

Şi soarele e departe, însă încălzeşte.


Bucuraţi-vă de fiecare clipă trăită alături de cei aforism universal
dragi!
anonim
Ce e mai bun abia acum urmează.
Proverb norvegian
Veselia ta este un dar pentru ai tăi.
Ziua bucuriei este scurtă. BUNĂ-CREŞTERE
Proverbe arabe

Nu e bine crescut acela care nu ştie să ceară


Bucură-te de ziua de azi. iertare.
Proverb latin Nicolae Moisescu

Nu-i bucurie fără tristeţe. Că de-ar fi fata născută cât de frumoasă măcar
Proverb polonez Şi n-o fi binecrescută, toate-i sunt într-un
zadar.
BUN anton Pann

Mulţumirea unei fapte bune constă în semănat, BUNĂ-CUVIINŢĂ


nu în cules.
J. Benavente

61
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Rolul justiţiei este să nu nedreptăţească pe


oameni, iar al cuviinţei să nu-i ofenseze: în
Cu răutate nu abate bunătatea? Şi ce strâmbă-
aceasta constă mai ales caracterul frumuseţii
tate nu biruieşte dreptatea?
de conduită. Dimitrie Cantemir
Cicero

Cei buni se iubesc şi se caută între ei.


Nu fi amar cu nimeni, cei proşti rănesc cu spada Cicero
limbii.
Khosrou Dehlavi
Româneşte aşa a fost:
Să te înduri după putere,
Monştri sunt mulţi în vastul imperiu al necuvi-
Să fii bun cu cel ce-ţi cere
inţei.
Milă şi-adăpost.
Baltasar Gracián y Morales
George Coşbuc

Un tânăr se cade să fie plin de cuviinţă.


Plaut
Bunătatea este temeiul liniştei şi înţelegerii din
familie, este izvorul păcii şi fericirii omeneşti.
Pantelimon Diaconescu
Buna-cuviinţă este o dorinţă de a te vedea tratat
cu bună-cuviinţă şi de a fi socotit politicos.
La rochefoucauld
Încrederea în bunătatea celorlalţi este o dovadă
sigură a propriei tale bunătăţi.
Montaigne
Cei mai mulţi din neştiinţă greşesc la cele de
cuviinţă.
Cerul limpede trăznete nu aduce.
Nu e destul să aibă omul daruri mari, ci trebuie anton Pann
să mai ştie cum şi când să le arate.
Proverbe româneşti
Bunătatea tălmăceşte în chipul cel mai înalt şi
mai general cugetarea naturii asupra speţei.
BUNĂSTARE arthur Schopenhauer

În fiecare dimineaţă va trebui să avem, ca prim


Bunătatea nu înseamnă fericire.
gând, dorinţa de a consacra ziua care începe, George Bernard Shaw
bunăstării tuturor.
Dilgo Khyentsé rinpotché
Bunătatea este necesară în raporturile cu
BUNĂTATE oamenii. Dacă nu eşti bun pentru om, nu îţi
îndeplineşti principala ta obligaţie.
Bunătatea învinge totul, singură rămând neîn-
Celui bun îi este propriu de a înfăptui binele. vinsă.
aristotel
Dacă oamenii ar şti că îşi trăiesc nu numai viaţa
lor, însă şi viaţa tuturor, ar înţelege atunci că,
Fericirea nu este altceva decât… a fi om bun. făcând bine altora, îşi fac bine lor însuşi.
Marc aureliu
Binele se naşte atunci când oamenii uită de ei.
Cu adevărat succesul în dobândirea Binelui se
Bunătatea face curăţie. realizează doar atunci când omul nu remarcă
Neagoe Basarab aceasta.
Cel care a simţit măcar o dată bucuria de-a
Nu recunosc alt semn al superiorităţii decât răsplăti răul cu bine, acesta nu va evita nicio-
bunătatea. dată să evite ocazia unei asemenea bucurii.
Beethoven

62
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Oamenii se bucură cel mai mult când răutatea Cine are şi cât are, atâta poate da şi arăta.
li se iartă şi este răsplătită cu bine. Nimic nu Dimitrie Cantemir
poate produce o bucurie mai mare decât o
asemenea comportare.
Bunăvoinţa pentru alţii este deci efectul iubirii
Adevărata bunătate este nu numai o virtute şi de noi înşine.
o bucurie, dar şi o armă cu mult mai puter- Diderot, C. a. Helvétius şi D. Diderot
nică decât forţa.
Lev Nicolai tolstoi
Bunăvoinţa să producă bunăvoinţă.
erasm
Ce este bunătatea? O frumuseţe pe care o per-
cepi direct cu sufletul.
alexandru Vlahuţă Bunăvoinţa inoportună nu se deosebeşte de
duşmănie.
euripides
Cel mai bun este acela care se bucură de binele
celorlalţi.
Proverb arab Bunăvoinţa e fratele înţelepciunii.
Ferdousi

Nu fi dulce, că te mănâncă, nu fi amar, că te


scuipă. Iubirea şi patima pot să zboare, dar bunăvoinţa
Proverb polonez va triumfa totdeauna.
Johann Wolfgang von Goethe

Să fii bun şi blând la toate,


Dar până unde se poate. Orice bunăvoinţă e o putere pe care numai
prostul trufaş o poate respinge.
De omul bun şi de vreme bună nu te mai saturi. Nicolae Iorga
Omul bun şi-n zile rele e tot bun.
Numai cu bunătatea mori de foame.
Bunăvoinţa nu-şi primeşte valoarea de la
Proverbe româneşti
efectele sau rezultatele ei, nici de la puterea de
a atinge cutare sau cutare ţel, ci numai de la
BUN-SIMŢ voinţă, adică din ea însăşi…
Immanuel Kant

De bun simţ toată lumea are nevoie. Puţini îl au


şi fiecare crede că îl are. Cine sapă groapa altuia intră el întâi într-însa.
Benjamin Franklin
Cine scuipă în vânt în obrazul său scuipă.
anton Pann
BUNĂVOINŢĂ
Se poate rezista la orice, afară de bunăvoinţă.
Bunăvoinţa are asemănare cu prietenia, fără a Jean Jacques rousseau
fi totuşi prietenie. Bunăvoinţă avem şi faţă de
necunoscuţi şi fără cunoştinţa celuilalt, prie-
Bunăvoinţa este izvorul serviciilor dezinteresate
tenie nu.
aristotel
şi constituie unul din factorii progresului
moral.
Izabela Sadoveanu
Purtarea cu adevărat omenească este bunăvo-
inţă faţă de semeni.
Marc aureliu
Voinţa sau dorinţa de a face bine, care se naşte
din aceea că ne e milă de lucrul căruia voim
să-i facem bine, se numeşte bunăvoinţă.
Voile de bine voitoare din cuvânt încep şi fără Benedict Spinoza
zăbavă în faptă săvârşesc.

63
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Bunăvoinţa creează prieteni. De bun-simţ toată lumea are nevoie, puţini îl au


terentiu şi fiecare crede că-l are.
B. Franklin

Pe măsură ce domeniul cunoaşterii umane devi-


ne mai vast, cu atât creşte şi bunăvoinţa între Bunul-simţ se compune din adevăruri care
oameni. trebuie spuse şi adevăruri care nu se spun.
Nicolae titulescu rivarol

Un cuvânt pronunţat cu bunăvoinţă naşte Ceea ce a dobândit omul matur prin experienţa
încrederea. Un gând exprimat cu bunăvoinţă vieţii sale şi ce-l face să vadă lumea altfel de
creează intimitate. Un beneficiu acordat cu cum o vede tânărul şi copilul este un fel de
bunăvoinţă generează dragostea. simplicitate a bunului-simţ.
Lao tseu Schopenhauer

Nici munţii nu rezistă la bunăvoinţă. Nu se poate construi nimic solid pe o bază


Proverb turcesc incompatibilă cu bunul simţ.
Nicolae titulescu

BUN-SIMŢ
BUNELE MANIERE
Luaţi bunul-simţ drept lege, deşi până la el
alunecos e drumul şi-i greu de mers spre ţel. Păstrarea distanţelor este întregul secret al bu-
Boileau nelor maniere; fără bunele maniere societatea
omenească este intolerabilă şi imposibilă.
George Bernard Shaw
Exagerarea omoară bunul-simţ.
Chateaubriand

64
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

C CALE
CAL
Nu te lăsa împins de pe drumul cel bun, chiar
Calul este periculos la ambele capete şi incon- de cei care merg în aceeaşi direcţie.
Stanisław Jerzy Lec
fortabil la mijloc.
Ian Fleming

Calea de mijloc este de aur.


Proverb latin
Adevăraţii cai de cursă nu aleargă pentru pre-
mii, ci numai ca să-şi pună sângele în
mişcare. CALITATE
tudor Muşatescu

Un om nu este inteligent pentru că are multe


CALCULATOR idei, după cum un general nu este bun pentru
că are mulţi soldaţi.
Chamfort
Odată m-a bătut calculatorul la şah, dar nu
mi-a fost un adversar decent la kickboxing.
aforism anonim
Ceea ce merită să fie făcut merită să fie bine
făcut.
Nicolas Poussin
Computerele rezolvă toate problemele pe care nu
le-am avea dacă n-ar exista computerele.
aforism rus
Defectele mele sunt principala mea calitate.

65
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Octavian Paler

Calomnia este o minciună răuvoitoare.


Arta de a folosi cu iscusinţă calităţi mărunte Publius Syrus
duce adesea la o mai mare reputaţie decât
adevăratul merit.
Cea mai buna atitudine pe care o putem adopta
La rochefoucauld
faţă de calomnie este să o dăm uitării.
François-Marie arouet de Voltaire
Cel care se naşte sărac şi urât are mari şanse
ca atunci când o să crească… să îşi dezvolte CANIBAL
ambele calităţi.
aforism anonim
Canibalii îi preferă pe cei fără oase.
CALITĂŢI ŞI DEFECTE Acuzaţia canibalilor: „Omul e animal!”
Stanisław Jerzy Lec

Patimile omeneşti sunt ca năruirile din înălţimi:


când pornesc, uşor le opreşte fiecare, dar, mai CAP
târziu, ele fărâmă tot ce întâlnesc în calea lor
şi nu-i putere pe lume ca să le poată stăpâni. Cel care şi-a pierdut capul are deseori dureri de
a. C. Cuza cap.
Propriul cap întreg – un minunat trofeu al victo-
Succesul înseamnă să mergi din eşec în eşec riei.
fără să-ţi pierzi din entuziasm. Stanisław Jerzy Lec
Winston Churchill

CAPODOPERĂ
În faţa lui Dumnezeu suntem la fel de deştepţi
dar şi la fel de proşti. Capodopera este o chezăşie a geniului, dar ge-
albert einstein
niul nu este o chezăşie a capodoperei.
andré Malraux
CALM
Nu pot repeta o capodoperă.
Calmul este mai presus decât inteligenţa. George Bernard Shaw
J. F. Kenedy

CAPTIVITATE
Respiră adânc. O să-ţi calmeze mintea.
Proverb norvegian
Nimeni nu trebuie să fie sluga altuia. De poate
pentru sine singur să rămână.
CALOMNIE Paracelsus

Fapta bună nu poate fi pătată de calomnie. Vreau să vă amintiţi că niciun nenorocit nu a


Democrit câştigat vreodată un război murind pentru
ţara lui. L-a câştigat făcând pe alţi săraci
nenorociţi să moară pentru ţara lor.
Calomniatorul va fi de-a pururi odios. George S. Patton
Baltasar Gracián y Morales

CARACTER
Nu este virtute pe care calomnia să nu ştie s-o
atingă.
William Shakespeare Caracterul va fi ales, dacă şi purtarea va fi
aleasă.

66
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

aristotel Caracterul nostru este reprezentat de ceea ce


facem când credem că nu ne vede nimeni.
H. Jackson Brown, Jr.
Să nu crezi că eşti lipsit de entuziasm şi nu
munceşti pentru că ai descoperit că viaţa nu
are niciun înţeles! Mai curând ai ajuns la Împodobeşte-ţi partea invizibilă a caracterului
convingerea că viaţa-i fără rost fiindcă eşti slab şi caută să faci o faptă bună fără martori.
şi fără de avânt! Valeriu Butulescu
Lucian Blaga

Mult mai importante sunt caracterele decât


Prefer un caracter de aur unui caracter de bronz talentele.
şi unei energii de fier. E metalul mai nobil. Winston Churchill
Vasile Bogrea

Nimic nu e mare, dacă nu e onest, caracterul


Mulţi au un caracter deplorabil, dar nu fiecare fără înţelepciune poate mult, dar inteligenţa
are noroc ca să afle despre asta la timp. fără caracter nu valorează nimic.
Wiesław Brudziński Marcus tullius Cicero

Omul de caracter este nu numai coerent în Împrejurările nu reprezintă mare lucru, totul
purtările lui, dar exprimă individual umani- este caracterul.
tatea în accepţia ei cea mai nobilă. Henri-Benjamin Constant
George Călinescu

Niciodată nu am cedat tentaţiei de a fi dificil


Cine îşi abandonează voinţa, abandonează to- doar de dragul de a fi dificil. Acest lucru ar fi
tul. prea ridicol.
Miguel de Cervantes Jacques Derrida

Cine nu are caracter nu este un om, ci un lucru. Am avut ca principiu să nu fac niciodată prin
Chamfort altul ceea ce puteam să fac prin mine însumi.
Diderot

Nimic nu e mare dacă nu e onest.


Caracterul fără inteligenţă poate mult, dar Chiar şi omul care nu dă nimic vieţii, pretinde
inteligenţa fără caracter nu valorează nimic. de la viaţă totul.
Marcus tullius Cicero Iovan Ducic

Poţi să-ţi schimbi felul vieţii, dar nu-ţi poţi Fierbem la temperaturi diferite.
schimba şi firea. Un om măreţ întotdeauna va dori să fie mic.
ralph Waldo emerson
Din rău nărav nu se nasc obiceiuri bune.
Babrios

Ceea ce este asemănător trage la ce-i asemenea.


empedocle
Caracterul este baza dreptunghiului, iar inteli-
genţa este înălţimea.
Comandantul trebuie să aibă atâta caracter cât Caracterul – iată ce durează, şi nu norocul.
şi inteligenţă, oamenii care au multă inte- Un singur lucru durează cât viaţa; un caracter
ligenţă şi puţin caracter sunt cel mai puţin drept şi bun.
indicaţi. euripide
Napoleon Bonaparte

Pentru a măsura omul, măsoară-i inima.


Malcolm Forbes

67
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Un om îşi poate bate joc de vedeniile altora ca


fiind scornituri ale unor minţi bolnave, dar,
Nu poţi să îţi visezi un caracter, trebuie să îl
când e vorba de ale lui proprii, el ştie că sunt
clădeşti cu muncă şi sudoare.
James anthony Froude
adevărate. În loc să spun ce gândesc, m-am
auzit zicând.
Jerome K. Jerome
Un caracter frumos este format de oameni care
au strâns, în nevoia lor de împlinire, frânturi
Caracterul constă în tăria hotărârii cu care vrea
din fericirea şi nefericirea celorlalţi oameni.
Mariana Fulger
cineva să facă ceva şi pune acel ceva în adevăr
în execuţie.
Immanuel Kant
Fără caracter nu există frumuseţe.
Caracterul, în mare şi în mic, se reflectă în omul Caracterul nu se poate dezvolta în linişte şi
care urmăreşte în fiece clipă lucrul pe care se pace. Numai prin încercare şi suferinţa se
simte în stare să-l facă. poate întări sufletul, însufleţi ambiţia şi atinge
Johann Wolfgang von Goethe
succesul.
Ţine-ţi chipul în soare şi nu vei vedea umbra.
Caracterul perfecţionează gustul, lărgeşte Helen adams Keller
sufletul, înalţă gândirea, înnobilează simţirea
şi ridică sentimentul demnităţii.
Baltasar Gracián y Morales
Caracterul unui om să nu se arate în momentele
de confort, ci în cele de schimbări şi contro-
verse.
Măsura caracterului este dată nu prin câte ştim Martin Luther King Jr.
să facem, ci prin cum ne comportăm atunci
când nu ştim ce să facem.
John Holt
Cu cât opera-i mai grea, cu-atât mai mare e
slava.
J. Krasicki
Repede îmbătrânesc oamenii care se frământă.
Homer
Caracterul este energia discretă şi constantă a
voinţei.
Ce este caracterul, decât determinarea creată de Oamenii pot avea inteligenţă, cultură şi chiar
un incident, ce este un incident, decât ilus- geniu, dar nu şi caracter.
trarea caracterului. Lacordaire
Henry James

Îţi poţi da seama de caracterul unei persoane


Apele liniştite sunt cele mai periculoase! după glumele pe care nu le acceptă.
Egoismul este pur şi simplu un alt nume dat Georg Christoph Lichtenberg
voinţei.
Femeile vicioase au puţine vicii. Caracterul este ca un arbore şi reputaţia este ca
Nu am reuşit să ne ducem la îndeplinire pro- o umbră. Umbra este ceea ce ne închipuim noi
gramul în totalitatea lui, pentru motivul că este; arborele este lucrul real.
binecuvântat că realizările omului rămân Aproape toţi oamenii rezistă nenorocirilor. Dacă
întotdeauna de căruţă faţă de intenţiile sale. vrei să testezi cu adevărat caracterul unui om,
Pălăvrăgim despre civilizaţia şi omenia noastră, dă-i putere.
însă acei dintre noi care nu duc ipocrizia până abraham Lincoln
la autoînşelare ştiu că dedesubtul cămăşilor
noastre scrobite pândeşte sălbaticul, cu toate
Caracterul tău va fi ceea ce tu alegi să fie.
instinctele lui sălbatice intacte.
John Lubbock

68
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Podoaba vieţii este talentul, cununa talentului Împrejurările nu reprezintă mare lucru, totul
– caracterul. este caracterul.
Henri-Benjamin Constant de rebecque
Caracterul nu e un dar, ci o sumă de deprinderi
tari, dobândite prin muncă.
Puterea caracterului stă în dragoste. Hotărârea, dreptatea, exemplul şi sinceritatea
Simion Mehedinţi alcătuiesc ceea ce noi numim caracter, el este
temelia demnităţii personale.
François de la rochefoucauld
Caracterul omului se cunoaşte după vorbă.
Menandru
Omul niciodată nu descrie propriul său caracter
atât de clar ca atunci când vorbeşte despre
Toţi oamenii se aseamănă prin cuvinte, numai
caracterul altei persoane.
faptele îi deosebesc. Jean Paul Sartre
Moliere

Caracterul nu e deci altceva decât cunoştinţa


Caracterul este aşa cum eşti pe întuneric.
cea mai desăvârşită posibilă a individualităţii
Dwight Lyman Moody
noastre, în slăbiciunile şi virtuţile ei.
În lucrurile cele mai mici, unde omul nu are
Caracterul se păstrează mult mai uşor decât se timp să se prefacă, se arată caracterul lui.
recâştigă.
Un caracter nobil, un spirit drept, o natură
thomas Paine
veselă şi un corp sănătos sunt bunurile
supreme şi cele mai de preţ pentru fericirea
Omul niciodată nu descrie propriul său caracter noastră.
atât de clar ca atunci când vorbeşte despre Caracterul omului fiind înnăscut, atrage acele
caracterul altei persoane. motive care îi convin naturii sale şi nu se
Jean Paul schimbă după motivele întâlnite în cursul vie-
ţii.
arthur Schopenhauer
Tăria de caracter – singura nobleţe adevărată în
lumea muritorilor – e o floare rară. Dar fără ea
toată învăţătura de pe lume, tot talentul Caracterul e alcătuit din minte şi din suflet. Aşa
creator, e un simplu amuzament egoist. se întâmplă că el depinde de educaţie şi, prin
Vasile Pârvan urmare, poate fi îndreptat sau îmbunătăţit.
Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt

Nu e uşor să modifici un caracter urât.


Păstrează-ţi caracterul independent. Un dar nu constă în valoarea lui materială, ci în
intenţia celui care ţi-a dat acel dar.
Cunoşti firea omului când acesta este la putere.
Pittacos O minte strălucită devine o avere imensă.
Seneca

Caracterul unui om poate fi judecat după


gusturile sale muzicale. Caracterul e proprietatea ce nu se poate preţui.
Caracterul unui om se formează în generaţii şi Omul de caracter este şi respectuos.
se transmite genetic. Samuel Smiles
Platon

Se poate câştiga orice în singurătate afară de


Extremele au mult mai mult caracter, sunt mult caracter.
mai precise decât media. Cred că este mai uşor să zugrăveşti un caracter
andrei Pleşu aflându-te departe de el, decât de aproape. De
la depărtare nu mai suntem distraţi de ascul-
tarea senzaţiei prezente.

69
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Stendhal Des Barreaux

Întotdeauna să faci numai bine. Acest lucru va Unul din lucrurile foarte bune la cărţi e că unele
gratifica unele persoane şi le va frapa pe au nişte poze absolut fantastice.
celelalte. George W. Bush
Mark twain

O carte bună este o faptă bună, şi încă o faptă


Omul este infinit mai complicat decât propria-i bună fără termen de durată.
gândire. Ion Luca Caragiale
Paul Valery

N-ar trebui să scriem cărţi decât pentru a spune


Caracterul oamenilor se poate judeca după acţi- în ele lucruri pe care n-am îndrăzni să le
unile lor. mărturisim nimănui.
François-Marie arouet de Voltaire emil Cioran

Caracterul nu se formează prin ateism, ci prin Cărţile sunt cei mai tăcuţi şi constanţi prieteni;
religie. sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri şi
richard Wurmbrand cei mai răbdători profesori.
Charles W. eliot

Adevăratul caracter al omului se vede când


acesta trece prin momente grele. În singurătate, cartea e cel mai bun prieten;
aforism anonim cartea e făclia luminoasă a cunoaşterii.
Giami

Şlefuirea aramei dezvăluie tot aramă.


Proverb arab Cărţile sunt prieteni reci şi siguri.
Victor Hugo

E mai uşor de a muta o floare, decât de a schim-


ba caracterul. Scrie ca să nu pierzi florile gândului tău, pe
Proverb chinez care, altfel le ia vântul.
Nicolae Iorga

Nu cunoşti un om decât după ce ai umblat 3


luni în mocasinii săi. Nimic nu e mai frumos decât o carte frumoasă.
Proverb indian Joseph Joubert

Când nu eşti sigur de caracterul unui om, pri- Cărţile sunt gândurile noastre. Toate.
veşte-i prietenii. Nicolae Mareş
Proverb japonez

Găsesc televizorul foarte educaţional. De fiecare


CARIERĂ dată când cineva dă drumul la televizor, mă
duc în cealaltă cameră şi citesc o carte.
Groucho Marx
Cariera e ca o partidă de şah. Trebuie să te
gândeşti înainte la următoarele cinci mutări.
Michael Jackson Ar trebui citite cărţile vechi. Au în ele acea liniş-
te neobişnuită a durabilităţii.
Stefan Napierski
CARTE

O carte este un prieten care nu ne înşală Cartea e simbolul libertăţii.


niciodată.

70
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Cartea, fiind istorie şi pasiune supremă, hră- Cărţile sunt profesori muţi.
neşte atât izvoarele râurilor, cât şi ale focului. Proverb latin

Cartea e lespedea pe care ne scriem numele?


Fănuş Neagu
Cine ştie carte, are patru ochi.
Cine are carte, are parte.
O carte este o victorie. O carte e şi semn de Proverbe româneşti
civilizaţie neînvinsă, nu numai de cultură
învingătoare.
CASA
adrian Păunescu

Adevărata casă nu e casa, ci soţia; aşa se spune.


Poartă haina veche şi cumpără cartea nouă.
Căci o casă fără soţie e mai rea decât o pusti-
austin Phelps
etate.
Panciatantra

Este mai necesar să studiem oamenii decât


cărţile.
Dacă s-ar clădi CASA FERICIRII, cea mai mare
La rochefoucauld
încăpere ar fi sala de aşteptare.
anonim

Nu am văzut niciodată o problemă care să nu


poată fi rezolvată cu o oră de citit.
Sărmană casă unde găinile cântă şi cocoşul
Charles de Secondat
tace.
Proverb italian

O carte bună este aidoma unei discuţii cu un


om inteligent.
Cine nu-şi laudă casa, casa pe el cade.
N. tolstoi
Pe străin, când în casă îl primeşti, să-l cinsteşti,
întru nimic să nu-l întristezi.
Cărţile au aceiaşi duşmani ca şi omul: focul, Proverbe româneşti
umiditatea, animalele, timpul; şi propriul lor
conţinut.
Paul Valéry O casă fără copil este un mormânt.
Proverb samerit

Niciodată să nu termini o carte doar pentru că


CAUZĂ
ai început-o.
John Witherspoon
Legea universală care domină natura este legea
cauzalităţii şi totul se întâmplă din cauze
Cartea-i mai scumpă decât o comoară.
necesare.
Cartea e cheia ştiinţei şi a înţelepciunii. Giordano Bruno
Proverbe

Aceeaşi cauză are totdeauna acelaşi efect.


Cărţile, copiii minţii. Vasile Conta
Cărţile sunt corăbii care trec pe întinsele mări
ale timpului.
Cauzele sunt dovedite prin efecte.
Proverbe engleze
rené Descartes

Cartea este un prieten care nu înşală niciodată.


Cauză fără efect nu există.
Cartea te face să trăieşti Denis Diderot
Proverbe franceze

Cauza e cauză numai întrucât produce un efect.

71
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Efectul nu este altceva decât aceasta: să aibă o


cauză. Efectul nu conţine deci în general nimic CĂINŢĂ
ceea ce să nu fie conţinut în cauză.
G. W. Fr. Hegel
Plânge răul de-astă vară.
Iordache Golescu
Cine poate dispune de cauză este stăpânul efec-
tului.
C. a. Helvétius Câtă vreme nu-ţi cauţi căinţa, nu face un lucru
de care să-ţi pară rău!
Naser Khosrou
Cauzalitatea cauzei supreme este, în raport cu
lumea, ceea ce raţiunea omenească este în
raport cu operele de artă pe care le produce. După ce-ai greşit nu mai e nevoie să cazi în
Immanuel Kant genunchi.
aforism universal

Într-un şir de fenomene care se succed, acela


care în general precede se numeşte cauză. CĂLĂTORIE
Karl Marx

Cine a văzut multe poate să fi reţinut multe.


La Fontaine
În natură aceleaşi cauze produc totdeauna
aceleaşi efecte.
P. P. Negulescu
Nu ajungi om fără să fii umblat prin lume; până
nu încerci, nu cucereşti.
Oukhadi
Cauzalitatea e o abstracţiune, luată fiind ca
atare, dar tot ea e principiul de înlănţuire a
realităţii însăşi. Omul e născut ca să umble şi pasărea ca să
Constantin Noica
zboare.
Nu cine trăieşte mult ştie multe, ci cine umblă
Marile incendii se nasc din scântei mici. mult ştie multe.
Cardinal de richelieu anton Pann

Efectul se schimbă odată cu cauza. CĂLĂU


Jean Jacques rousseau

„Capul sus”! A spus călăul aruncând ştreangul.


Nu există nimic din a cărui natură să nu rezulte Stanisław Jerzy Lec

vreun efect.
Adevărata cunoaştere a efectului nu-i altceva CĂMIN
decât a dobândi o cunoaştere mai clară asu-
pra cauzei.
Căminul e un lucru sacru. Nu trebuie să lăsăm
Baruch Spinoza
să intre în această „sfântă a sfinţilor”, decât pe
cei ce sunt demni.
Cauza este un mod de explicaţiune a faptelor, Paul Doumer
acela care se rapoartă la realitate.
a. D. Xenopol
Proverbul zice: un cămin propriu şi o femeie
cumsecade sunt aur şi mărgăritare.
CĂDERE Johann Wolfgang von Goethe

Cine nu cade nu se poate înălţa. Lucrul cel mai necesar: căminul.


Lucian Blaga Proverb indian

72
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Preoţii se însoară totdeauna, nebunii – câteo-


dată, înţeleptul – nicicând.
Colivia în veci n-o să fie cuib.
Mihai eminescu
Proverb spaniol

CĂSĂTORIE Avea o intenţie cu desăvârşire onorabilă: adică


să jefuiască o doamnă de averea ei cu ajutorul
căsătoriei.
O singură căsătorie îl poate face pe un bărbat
Fiecare pereche de soţi numără cel puţin un
fericit: căsătoria fiicei sale.
nerod.
Marcel achard
Henry Fielding

Ţine ochii bine deschişi înainte de căsătorie şi


Căsătoria: o comunitate ce constă dintr-un pe jumătate închişi după.
stăpân, o stăpână şi doi sclavi. În total, deci,
Unde există căsătorie fără dragoste, va exista şi
doi.
dragoste fără căsătorie.
H. B. adams
Căsătoreşte-ţi fiul când vrei, dar căsătoreşte-ţi
fiica când poţi.
Căsătoria este ultima noastră şansă de a ne Benjamin Franklin
maturiza.
Joseph Barth
Lesne a se căsători dar anevoie a purta greu-
imea căsătoriei.
Dragostea: nebunie temporară ce poate fi vin- Iordache Golescu
decată prin căsătorie.
ambroise Bierce
Când te căsătoreşti ai nevoie de un martor. Ca
la orice duel.
Orice tineri care se căsătoresc, el şi ea, ar trebui
Căsătoria este rezolvarea problemelor pe care
să intre în căsătorie cu credinţa că, din toată
două persoane, singure fiind, nu le-ar fi avut.
omenirea, numai urmaşii lor sunt destinaţi să Sacha Guitry
ducă mai departe viaţa pe pământ.
Lucian Blaga
O fată când se căsătoreşte crede întotdeauna că
a câştigat un iubit, dar de cele mai multe ori
Căsătoria este fără îndoială, starea de perfec-
îşi dă seama că l-a pierdut.
ţiune socială. Jerome K. Jerome
Napoleon Bonaparte

Căsătoria este o greşeală pe care ar trebui să o


Căsătoria provine din dragoste, aşa cum şi
facă fiecare om.
oţetul provine din vin. George Jessel
Lord Byron

Căsătoria presupune multe suferinţe, însă celi-


A te căsători cu o femeie numai pentru că s-a
batul nu oferă nicio plăcere.
întâmplat să te îndrăgosteşti de ea e o proce- Samuel Johnson
dură la fel de logică ca a arunca pisica pe
fereastră pentru că au înflorit rododendronii.
James Branch Cabell Nu am aflat ce este fericirea decât în momentul
în care m-am căsătorit. Dar atunci era deja
prea târziu.
Căsătoria este cimitirul înţelepciunii. Max Kaufmann
Margaret Cavendish

73
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

O căsătorie fericită este o lungă conversaţie care


pare întotdeauna prea scurtă.
Întotdeauna să te căsătoreşti dimineaţa devre-
O căsătorie de succes este un edificiu care tre- me. În felul ăsta dacă nu iese bine, cel puţin
buie să fie reclădit zi de zi. nu ai pierdut toată ziua.
andré Maurois Mickey rooney

Burlacii ştiu mai multe despre femei decât băr- Ador să fiu măritată. E minunat să găseşti acea
baţii căsătoriţi; în caz contrar, ar fi şi ei persoană specială pe care o vei plictisi pentru
căsătoriţi. tot restul vieţii.
Bărbaţii o duc mult mai bine decât femeile. Pe rita rudner
de o parte, se căsătoresc mai târziu. Pe de al-
ta, mor mai devreme.
Spun unii că e mai bine să faci dragoste decât
Henry Louis Mencken
război, dar dacă aveţi chef de amândouă,
căsătoriţi-vă!
Iubirea este o formă de boală temporară care se Jerry Seinfeld
vindecă numai prin căsătorie.
Toate jocurile de noroc sunt interzise, numai Căsătoria se bucură de popularitate pentru că
căsătoriile nu. ea combină maximum de tentaţie cu maxi-
Căsătoria este cel mai „bun” mod de a distruge mum de posibilitate.
o prietenie ideală până atunci. Oamenii care au considerat căsătoria fericită se
O căsătorie bună este aceea dintre o nevastă recăsătoresc întotdeauna.
oarbă şi un soţ surd. Căsătoria este o loterie.
Michel de Montaigne
Femeile nu se căsătoresc întotdeauna spre a fi
fericite. Ele se căsătoresc adesea pentru a fi
Căsătoria este, indiscutabil, starea de perfec- femei măritate şi nu domnişoare.
ţiune socială. Iubirea este idealul. Căsătoria este realitatea.
Napoléon I
Cauza principală a divorţului este căsătoria.
Fidelitatea în căsnicie e ca o mâncărime pe care
Căsătoria este o legătură între o persoană care nu ai voie să o scarpini.
nu-şi aduce aminte niciodată aniversările şi
Dorinţa unei femei e să se mărite cât mai cu-
una care nu le uită niciodată.
rând cu putinţă, iar a unui bărbat să stea
Ogden Nash
neînsurat cât mai mult posibil.
George Bernard Shaw
Dacă soţii ar fi trăit separat, numărul căsă-
toriilor care rezistă ar fi fost mult mai mare.
Friedrich Nietzsche
Sfatul meu este să te căsătoreşti. Dacă vei avea
o nevastă bună, vei fi fericit; dacă nu, vei
Uneori e greu să spui dacă într-o casă conduce deveni filosof.
bărbatul, femeia, soacra sau bucătăreasa. Căsătoria este o instituţie care „te apără” cu
Totuşi, câinele casei ştie întotdeauna cine e străşnicie de orice bucurie.
şeful. Socrate
Marcel Pagnol

Sufletul şi nu corpul face căsătoria durabilă.


Căsătoria este actul cel mai de seamă din viaţa Publius Syrus
omului.
Plutarh
Fiind întrebat „Cum ar fi bărbaţii fără femei?”,
Mark Twain a răspuns: „În primul rând feri-
Însurătoarea de tânăr e ca gustarea de diminea- ciţi! Apoi puţini, puţini, din ce în ce mai
ţă. puţini!”
anton Pann Mark twain

74
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Dumnezeu a creat sexul. Preoţii au creat căsăto- O fiică necăsătorită are o aripă frântă.
ria. Proverb arab
François-Marie arouet de Voltaire

Cine vrea să se căsătorească, soţie deopotrivă să


Căsătoria este o instituţie măreaţă, dar eu nu poftească, ca să nu se căiască.
sunt pregătită pentru o instituţie. Omul fără muiere, ca un om fără cămaşă.
Mae West
Femeia de al doilea e ca mâncarea încălzită.
Proverbe româneşti
Căsătoria este unirea care face două persoane
să suporte lucruri pe care n-ar fi trebuit să le
CĂSNICIE
suporte vreodată, dacă ar fi rămas singure.
Dicţionar Larousse
Toate nunţile sunt la fel, dar fiecare căsnicie es-
te diferită.
Căsătoria este singura aventură accesibilă laşi- John Berger
lor.
François-Marie arouet de Voltaire
Reuşita în căsnicie înseamnă mai mult decât a
găsi omul potrivit. Înseamnă a fi omul potrivit.
Am considerat întotdeauna căsătoria ca fiind robert Browing
unul dintre cele mai importante evenimente
din viaţa unui om, temelia fericirii sau a neno-
rocirii. Fă ochii mari înainte de a te căsători şi ţine-i pe
George Washington jumătate închişi după căsătorie.
Benjamin Franklin

Căsătoria este triumful imaginaţiei asupra


inteligenţei. A doua căsătorie este triumful Căsnicia nu ne face nici mai buni, nici mai răi,
speranţei asupra experienţei. ci doar intensifică la bine şi la rău ceea ce deja
Bărbaţii se căsătoresc pentru că sunt obosiţi. se găseşte în noi.
Sydney J. Harris
Femeile, pentru că sunt curioase. Amândoi
sfârşesc dezamăgiţi.
Oscar Wilde
O căsnicie reuşită constă întotdeauna dintr-un
triunghi: bărbatul, femeia şi Dumnezeu.
Cecil Myers
Căsătoria nu este un proces de prelungire a iu-
birii, ci de mumificare a cadavrului.
P. G. Wodehouse
O căsnicie bună este aceea în care fiecare îi
încredinţează celuilalt rolul de paznic al solitu-
Un bărbat îndrăgostit nu este complet până nu dinii sale. Odată ce este acceptată realitatea
se însoară. După aia e terminat… ca până şi între fiinţele omeneşti cele mai
apropiate continuă să existe distanţe infinite,
Toate jocurile de noroc sunt interzise, numai
poate înflori o convieţuire doar dacă cei doi
căsătoriile nu.
izbutesc să iubească depărtarea dintre ei, care
Cea mai bună metodă de a ţine minte ziua soţiei îi îngăduie fiecăruia să-l vadă pe celălalt inte-
tale este să o uiţi o dată. gral şi profilat pe un orizont vast.
Căsătoria este moartea pasiunii – dintr-o dată rainer Maria rilke

te trezeşti în pat cu o rudă.


aforisme anonime
Este nevoie de doi pentru a face o căsnicie să fie
un succes şi doar de unul pentru a o trans-
Oficierea căsătoriei este o formalitate absolut forma într-un eşec.
necesară pentru pronunţarea divorţului. Herbert Samuel
aforism rus

75
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Câinele este singura fiinţă de pe pământ care te


va iubi mai mult decât te iubeşti tu însuţi.
Josh Billings
Cu orice preţ, căsătoreşte-te. Dacă îţi găseşti o
soţie buna vei deveni foarte fericit. Dar dacă îţi
vei găsi una rea, atunci vei deveni un filosof. Căutaţi pe cineva care să vă însoţească totdea-
Socrates una cu plăcere când vă plimbaţi? Luaţi-vă un
câine!
David Brown
Căsnicia este o artă: trebuie să o creezi din nou
în fiecare zi.
rabindranath tagore Câinele cel mai bun este câinele cel mai rău.
Valeriu Butulescu

Căsnicia poate fi cel mai mare rău sau cel mai


mare bine. Câinii nu sunt totul în viaţa noastră, dar o
François-Marie arouet de Voltaire completează.
roger Caras

Bărbatul şi nevasta – un suflet.


Câinele ştie, dar nu ştie că ştie.
Căsnicia este arta convieţuirii compatibile a doi
Pierre teillard de Chardin
oameni incompatibili.
Căsnicia este un permanent test al caracterului.
anonim Câinii sunt animale înţelepte. Se târâie într-un
colţ liniştit şi îşi ling rănile şi nu se alătură din
nou lumii, decât în momentul în care nu se
Celui cu nevastă bună, orice rău i se arată, simt întregi din nou.
scapă cu faţa curată. agatha Christie
Proverb spaniol

Câinele e prietenul omului, nu puricii de pe el.


CĂUTARE Jan Czarny

Cine se caută pe sine, găseşte lumea, cine caută


A medita seara privind stelele şi hrănindu-ţi
lumea, se găseşte pe sine.
câinele, este un remediu infailibil.
Octavian Paler
ralph Waldo emerson

Cel ce-a ajuns căutător, la urma urmei va găsi.


Câinele, singura vieţuitoare care a dus la perfec-
rumi
ţiune vocaţia prieteniei.
Vasile Ghica
CÂINE
Femeile şi pisicile fac ce le place, bărbaţii şi câi-
Cea mai mare probă de dragoste este când câi- nii trebuie să facă ce li se spune.
nele tău te linge pe faţă după ce l-ai lăsat robert a. Heinlein
singur toată ziua.
anita, 4 ani
Cel care a spus că fericirea nu se poate cumpă-
ra, să nu se gândească să-şi ia un câine.
Poţi spune orice tâmpenie unui câine, totdea- Gene Hill
una el te va privi părând că spune: – „Oh,
Doamne! Are dreptate, mie nu mi-ar fi trecut
aşa ceva prin minte.”… Totdeauna când vei vedea în ploaie un câine
Dave Barry abandonat, acest lucru te va împiedica să fii
fericit.
aldous Huxley

76
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Toţi cei care îşi consacră viaţa dragostei nu vor


putea niciodată să ne spună mai multe despre
acest subiect decât un copil care şi-a pierdut
Câinele …va fi prietenul nostru pentru totdea- câinele.
una, totdeauna… thornthon Wilder
rudyard Kipling

Atunci când câinele tău nu vine la tine după ce


Este trist pentru fiinţa umană că cel mai bun ţi-a privit faţa, este cazul să-ţi examinezi con-
prieten al omului este câinele, iar omul este ştiinţa.
cel mai rău prieten al câinelui.
eduardo Lamazón
Nu există psihiatru mai bun pe lume decât un
căţeluş care te linge pe faţă.
Woodrow Wilson
Căţelul este sugativa casei. El ne scoate toate
petele când venim murdari din lume.
Paul Louis Lampert
O viaţă fără un câine este o greşeală.
Carl Zuckmayer

Câinii au stăpân. Pisicile au personal.


rush Limbaugh
Câinilor le vine uşor să-şi arate afecţiunea. Ei
nu se îmbufnează şi nu stau supăraţi. Nu fug
niciodată de acasă când sunt trataţi nedrept.
Gândindu-mă că sunt iubit de câinele meu mai Nu se plâng niciodată de mâncarea ce li se dă.
mult decât îl iubesc eu, mă simt ruşinat. Nu se plâng de cum arată casa. Sunt cavaleri
Konrad Lorenz şi curajoşi. Gata să-şi protejeze stăpâna cu
preţul vieţii lor. Le plac copiii, indiferent de cât
de gălăgioşi şi supărători ei sunt. Câinilor pur
Crescând un câine, înveţi – sau mai degrabă – şi simplu le place să fie în compania lor. De
el te-nvaţă cum să fii mai bun şi mai uman. fapt, câinii fac concurenţă soţilor (bărbaţilor)
Nicolae Mareş
şi dacă aceştia ar copia mai mult din virtuţile
lor, viaţa în familiile noastre ar fi mult mai
Putem trăi fără un câine, dar nu merită efortul. plăcută.
Heinz rühmann Billy Graham

Când abandonaţi un câine pentru că „nu mai


aveţi nevoie de el sau vă deranjează” – copiii
A achiziţiona un câine este pentru unii singura
învaţă lecţia. S-ar putea să facă acelaşi lucru
ocazie de a-şi alege un prieten.
Mordecai Siegal când veţi fi bătrân…
Nu mă numiţi câine… nu merit o astfel de dis-
tincţie… nu sunt atât de credincios, nici atât
Câinele e un gentleman. Sper să se ducă în de devotat… sunt doar o fiinţă umană.
Raiul animalelor, nu al oamenilor!
Fiecare copil ar trebui să aibă două lucruri: un
Dacă iei un câine flămând şi îi dai de mâncare, câine şi o mamă care să-i dea voie să aibă un
nu te va muşca, aceasta este cea mai câine!
importantă diferenţă între un câine şi un om.
Mark twain Dacă cineva nu este agreat de câinele tău, ar
trebui să faci la fel…
Câinele îl cunoşti după stăpân.
Câinele a făcut din om Dumnezeul lui. Dacă ar
fi fost ateu, ar fi fost perfect.
aforisme anonime
Paul Valery

CÂNTEC
Micuţul meu câine bătrân – o bătaie de inimă la
picioarele mele.
edith Wharton Noi suntem ca un cântec, nu credeţi? Un cântec
nu se poate cânta niciodată de la sfârşit spre

77
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

început. Trebuie să-l cânţi totdeauna îndrep- Câştigul obţinut pe căi nepermise este la fel cu
tându-te spre sfârşit. paguba.
Octavian Paler Hesiod

Cântecul este simfonia sufletului. Să câştigi nu e totul, e singurul lucru.


anonim Viince Lombardi

CÂRMUITOR Omule, nu urmări în toate câştigul.


Menandru

Eşti tare când în luptă te sprijină poporul.


Corneille Consideră drept câştig câştigul dobândit pe
drept.
Periandru
Milele domnilor pot aşedza ţărîle, nemila şi lăco-
mia fac răsipă ţărălor.
Miron Costin Până şi înţelepciunea este prinsă în mrejele pof-
tei de câştig.
Pindar
Oamenii trăiesc mai mult decât trăiesc regii.
François-Marie arouet de Voltaire

Dacă n-ai câştig, micşorează cheltuielile.


Saadi
Fără matcă roiul se împrăştie.
Proverb rus

Nu este important să câştigi… este important


CÂŞTIG să-l faci pe celălalt să piardă.
aforism anonim

Câştigurile nedrepte dau o oarecare satisfacţie


la început, pentru ca mai târziu să producă CEARTĂ
mari supărări.
antiphanes Să nu te cerţi cu oamenii mai mult decât cu tine
însuţi.
Lucian Blaga
Cel ce nu păstrează câştigul mic dar sigur, nu
ştie de mai câştigă şi altceva.
Babrios Omul de bine nu se ceartă cu nimeni şi pe cât
poate, împiedică şi pe alţii.
epictet
Speranţa unui câştig ruşinos este începutul
pagubei.
Democrit O zi fără ceartă e o noapte cu somn liniştit.
Baltasar Gracián y Morales

Câştigul imoral le-a adus în cele din urmă pagu-


bă multora. În certuri cine se bagă
euripide Pagubi trebuie să tragă.
anton Pann

Cine vrea să câştige prea mult riscă să piardă. Mai bine să pierzi decât să te cerţi.
La Fontaine Pitagora

Cine are parte de un bun vecin, are parte de Certurile nu ar dura mult dacă vina n-ar fi
câştig. decât de o parte.

78
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

La rochefoucauld CERCETARE

Uşile bucuriei sunt închise pentru acea casă din Vreau doar să aflu ce principii fundamentale a
care răzbat ţipetele nevestei. urmat Dumnezeu în crearea Universului,
Saadi altceva nu mă interesează.
albert einstein

Un om obosit caută ceartă.


Seneca
Căutând adevărul despre om, trebuie respins
materialismul în toate formele lui, pentru că
Păzeşte-te de certuri. acesta este întotdeauna o sursă de subor-
William Shakespeare donare: fie o subordonare în direcţia căutării
nespirituale a bunurilor materiale fie o subor-
donare şi mai rea – a omului cu suflet şi trup
Omul cu gând rău aţâţă cearta şi defăimătorul ideologiilor ateiste –, iar în final subordonarea
desparte pe prieteni. întotdeauna a unui om altui om.
Solomon
Cercetarea religioasă şi progresul spiritual merg
împreună mai ales în demersurile spirituale
Când doi se ceartă – amândoi păgubesc. ale omului care îl caută pe Dumnezeu. Sfântul
alexandru Vlahuţă Augustin ne-a lăsat afirmaţia de netăgăduit:
Fecisti nos ad Te, et inquietum est cor
nostrum, donec requiescat in Te.
Înjură, numai nu lovi.
Adevăratele cercetări ştiinţifice, la fel ca şi
Cearta dintre bărbat şi nevastă e ca ploaia de cultura, concentrează comunităţile umane,
primăvară. independent de frontiere sau de orice fel de
Proverbe diviziuni.
Sarcina urgentă care stă în faţa fiecărei univer-
Cearta şi părerea de rău sunt surori. sităţi dornice să îşi reînnoiască să îşi
descopere adevărata misiune este de a-şi
Când doi se ceartă al treilea câştigă.
Proverbe româneşti lumina propriul ţel, şi anume studierea adevă-
rului sub fiecare aspect al său.
Papa Ioan Paul al II-lea
CELEBRITATE
CERCETĂTOR
Celebritatea: avantajul de a fi cunoscut de cei
care nu vă cunosc.
Chamfort Adevăratul cercetător nu poate trece cu vederea
adevărurile spirituale şi morale, esenţiale
pentru existenţa umană, după cum nici
CER adevărurile care derivă din acestea. Adevărul
fundamental îl constituie faptul că viaţa
Cerul devenise pentru mine ceea ce este pentru omului are sens. De acesta depinde valoarea
orice bucureştean. Ceva lipsit de orice fior existenţei umane exprimată ca o înţelegere
metafizic, un albastru decolorat banal, mur- potrivită a vieţii în societate.
dărit de fumul fabricilor, de unde, când se Pentru mintea care se străduieşte să ajungă la
înnourează, cad ploile care umplu oraşul de realitate şi să o respecte în toată amploarea ei,
bălţi. primatul adevărului şi primatul omului nu se
Eu am reuşit să am, azi, numai îndoieli şi să nu împotrivesc deloc, ci se leagă numai în mod
mai ridic ochii spre cer decât ca să ştiu când armonios.
Papa Ioan Paul al II-lea
trebuie să iau umbrela.
Octavian Paler

CERINŢĂ

79
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Nu e destul să fii bun. Trebuie să fii bun şi de Şi dacă ai chelit, ce? Parcă pe lumea asta nu
ceva. sunt şi vulturi pleşuvi?
tudor Muşatescu
Când ţi se cuvine ceva, să nu ceri. Pretinde.
tudor Muşatescu
CHELTUIALĂ
CERŞETOR
Cheltuie-ţi aiurea banii şi tot ce vei pierde va fi
Cei mai mulţi nu se roagă, doar cerşesc. o parte din avere. Cheltuie-ţi aiurea timpul şi
George Bernard Shaw vei pierde o parte din viaţa ta.
Michael Leboeuf

CERTITUDINE
CHIBZUINŢĂ

Două certitudini sunt mai bune decât una.


La Fontaine Să nu-ntreprinzi nimic fără să chibzuieşti.
Babrios

Certitudinea este un caz limitat al probabilului.


Mirea Maliţa Chibzuieşte şi fii bun, ca să devii înţelept; dacă
nu judeci şi eşti rău, rău vei ajunge.
Khosrou Dehlavi
Criteriul certitudinii este cugetarea clară şi
distinctivă.
P. P. Negulescu Este foarte înţelept să te gândeşti de două ori.
Puterea celor tineri stă în faptă, a celor bătrâni
în chibzuinţă.
Penele păunului – nefericirea păunului. euripide
tuti-Name

Nu tăia ceea ce poţi desface.


Piatra sparge piatra. Joseph Joubert
Oala mare are şi fundul adânc.
Mai bine să vezi o dată decât să auzi de o sută
Viciile intră în alcătuirea virtuţilor aşa cum
de ori.
intră otrăvurile în alcătuirea leacurilor. Chib-
Proverbe universale
zuinţa le îmbină şi le temperează, şi se
serveşte de ele cu folos contra vitregiilor vieţii.
CETĂŢEAN La rochefoucauld

Cetăţeanul trebuie a da ascultare legii, căci Chibzuinţa este bunul cel mai preţios.
legea arată voinţa poporului. Sofocle
Nicolae Bălcescu

De chibzuinţa comandantului atârnă vitejia


În stat toţi cetăţenii sunt împilatorii lor însuşi. soldaţilor.
Lev Nicolai tolstoi Publius Syrus

Aceiaşi putere a minţii care ne călăuzeşte către Mai bună-i chibzuinţa decât încăpăţânarea.
adevăr ne face şi buni cetăţeni. theognis
François-Marie arouet de Voltaire

Nesocotinţa dă îndrăzneală, pe când chibzuinţa


CHEL produce teamă.

80
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

tucidide Moartea unui om e o tragedie, moartea a 1000


de oameni e o cifră statistică.
Iosif Vissarionovici Stalin
Cine gândeşte bine trăieşte bine.
Proverb arab
Ce e un cinic? Un om care cunoaşte preţul tutu-
ror lucrurilor, dar nu cunoaşte valoarea
CHIN
niciunuia.
Oscar Wilde
Chin – un proces de aclimatizare care pregăteşte
sufletul pentru altă lume amarnică.
ambrose Bierce
CINSTE

Cinstea nu poate fi nici mai mică, nici mai mare,


Se spune: „Piatra va deveni rubin cu răbdare”;
ea este întreagă sau nu este deloc.
se poate, dar cu sângele inimii. tudor arghezi
Hafez

Mai bine să pierzi din averea ta decât din


Nu vă plângeţi că omul atât se chinuieşte
cinste-ţi.
Singur roata-şi făureşte şi pe ea se-ncolăceşte.
adam Mickiewicz Cinstea niciodată n-are odihnă.
Să nu daţi cinstea voastră altora.
Neagoe Basarab
CHIP

Spre agonisirea şi câştigarea cinstei sudorile


Trezit din somn, cu scrâşnetul visului întrerupt,
trupului destule sunt, iară spre paza nebete-
cu brusca revenire la revelaţiile concretului,
jirii ei lacrămi de sânge trebuiesc.
nu scap de întrebarea: şi dacă mâine nu-mi
voi mai recunoaşte în cine ştie ce oglindă Numai acela vieţuieşte cu adevărat, care trăieşte
zdrenţuită de timp şi uitare, propriul chip, cu cinste şi cu sfinţenie.
măcinat de tristeţi, de echivocuri şi de răsări- Dimitrie Cantemir

teana lene?
Iulian Boldea
Om cinstit este acela care este de folos altora cât
poate, care nu face rău nimănui, în afară de
Chipul minunat n-are nevoie de-nfrumuseţare. legitima apărare.
Saadi Cicero

A FI CHIT Dintr-o natură nelegiuită nu răsare un caracter


cinstit.
esop
Suntem chit, tinere confrate. Dumneata nu mă
cunoşti şi eu nu te recunosc.
tudor Muşatescu Avem conştiinţa a ceea ce înseamnă cinste, dar
nu o punem în practică.
euripide
CIMITIR

Omenia, omenie cere şi cinstea, cinste.


Cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit.
Iordache Golescu
Charlles de Gaulle

CINISM Nu există moştenire mai preţioasă decât cinstea.


H. L. Harpen

81
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Nu necinsti pe alţii, ca să te cinstească pe tine


însuţi.
Te cinstesc şi nu bagi de seamă: trebuie să te
B. P.
batjocoresc ca să simţi.
Proverb bizantin
În tot ceea ce întreprinzi ia seama la ce sfârşit
ajungi.
Cinstea este mai presus de orice preţ.
Herodot
Proverb neogrec

Oamenii cinstiţi lucrează cum gândesc şi


De la omul cinstit e destul un cuvânt.
vorbesc.
Hitopadesa Nimic altceva mai scump decât cinstea.
Cinste dai, cinste găseşti.
Cinstea e mai scumpă decât toate. Cinstea, legea cea mai mare.
anton Pann Să ascultăm şi să cinstim pe părinţii noştri.
Cinstea valorează mai mult decât banul.
A trăi cinstit este totuna cu a trăi corect şi Cinsteşte mai mult pe cel vrednic de cinste, fie
drept. de orice treaptă.
Platon
Cinstea şi ocara nu pot fi împreună.
Cel ce sileşte cinste dobândeşte.
E mai bine să-ţi verşi sângele pe pământ decât
Cea mai mare virtute – cinstea.
să-ţi întinezi cinstea.
abu Salik Omul nu după haine, ci după fapte, cinste
dobândeşte.
Cinstea fetei, zestrea ei.
Nu există moştenire mai preţioasă decât cinstea.
William Shakespeare Cinstea nu se cumpără, nici nu se vinde.
Rodul faptelor bune, cinstea cea mai mare.
Proverbe româneşti
Cinstea este regină în lupta vieţii.
Mihail Stasinopoulos
Cinstitul se clatină, nu cade.
Proverb turcesc
Când eşti învinuit de necinste, chiar de-ai
triumfa, rămâi bănuit; iar dacă nu învingi,
rămâi şi prost şi neonest. CIVILIZAŢIE
tucidide

Civilizaţia e produsul contactului dintre oameni,


Cinstea cea adevărată nu are loc fără faptele cele al conflictului şi armoniei dintre ei.
bune. Petre andrei
Dimitrie Ţichindeal

Civilizaţie – Un sistem de previzibilitate cu care


Cinstea este diamantul pe care virtutea îl poartă omul dezarmează surprizele.
pe deget. Lucian Blaga
François-Marie arouet de Voltaire

Civilizaţia este funcţionarea activă şi complexă


Cei cinstiţi sunt inadaptaţii societăţii. a legilor şi a cunoştinţelor omeneşti, […] mora-
aforism anonim le, fizice, industriale şi estetice.
Ion Ghica

Mai bine să mori cinstit decât să trăieşti în


ruşine. Orice civilizaţie începe prin teocraţie şi sfârşeşte
Proverb universal prin democraţie.

82
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Victor Hugo manifestărilor sexuale eliberate de orice răs-


pundere; în locul primatului adevărului în
acţiune – „primatul” senzaţiei, al conjuncturii
Nu ne putem mândri cu civilizaţia pe care am
şi al succesului de moment.
plătit-o, ci numai cu aceea pe care am înte- Papa Ioan Paul al II-lea
meiat-o.
Civilizaţia umană nu e un mare fluviu unic, ieşit
de sub munţii cei mai înalţi, din izvoarele cele
CINIC
mai adânci, ci cursul ei duce apele vii ale
tuturor afluenţilor care aduc cu ei fiecare un Cinicul este cel care nu vede niciodată o calitate
mister de vitalitate fără care fluviul s-ar pierde la un om şi nu ratează niciodată să vadă un
în mlaştină. defect.
Nicolae Iorga Henry Ward Beecher

Popoarele nu pot ajunge la adevărata civilizaţie CINSTE


decât prin cultivarea şi dezvoltarea facultăţilor
naţionale şi sporirea bunăstării materiale.
Cinstea este invers proporţională cu tentaţia.
Civilizaţia este adunarea împreună a izbânzilor George Bernard Shaw
ştiinţifice şi a izbânzilor politice.
Mihail Kogălniceanu
CIVILIZAŢIE

Întreaga civilizaţie a omului a devenit un rezer-


Azi civilizaţia şi cultura sunt ca două trenuri ce
vor de posibilităţi, gata de a se proiecta.
Constantin Noica merg pe linii paralele, dar în direcţii opuse: pe
măsură ce civilizaţia creşte, cultura scade.
Vasile Băncilă
Cred că o civilizaţie se defineşte atât prin proble-
mele fundamentale pe care le pune, cât şi prin
O civilizaţie începe să decadă în momentul în
cele pe care nu le pune.
andré Malraux care viaţa devine unica ei obsesie.
emil Cioran

Civilizaţia noastră este suma cunoştinţelor şi


Cuprinsul civilizaţiei nu se realizează decât prin
amintirilor acumulate de generaţiile care
muncă.
ne-au precedat.
a. Maurois Civilizaţia adevărată a unui popor consistă nu
în adaptarea cu deridicata de legi, forme,
instituţii, etichete, haine străine. Ea consistă
Civilizaţia este averea colectivă a omenirii şi ca în dezvoltarea naturală, organică a propriilor
atare merge, dar sigur, într-o continuă ascen- puteri, a propriilor facultăţi ale sale.
siune.
Constantin rădulescu-Motru Condiţia civilizaţiei unui stat e civilizaţia econo-
mică. A introduce formele unei civilizaţii
străine, fără ca să existe corelativul ei econo-
Civilizaţia este suma operelor. mic, e curat muncă zadarnică.
tudor Vianu Mihai eminescu

Civilizaţia contemporană caută să impună omu- Primul om care a preferat să înjure decât să dea
lui o seamă de imperative simulate pe care cu piatra poate fi considerat inventatorul civi-
partizanii acestora le justifică prin dreptul la lizaţiei.
dezvoltare şi progres. Pun, astfel, în locul Sigmund Freud
respectării vieţii – „imperativul” renunţării sau
al distrugerii ei; în locul iubirii – ca o comu-
niune a răspunderii indivizilor – suma

83
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Un popor care ar rămâne staţionar în cunoş- «Trăieşte-ţi clipa!», dacă îţi luminează viaţa! Da-
tinţele sale ar fi un popor al cărui viitor este că ţi-o întunecă, las-o să treacă fără regrete.
compromis. Gheorghe Dascălu
Ion Ghica

Nu mai căuta bucuria, căci rodul vieţii e doar


Instinctul poporului este totdeauna de acord cu clipa.
idealul civilizaţiei. Khayyam
Victor Hugo

O singură clipă poate schimba totul.


Tot progresând, civilizaţia s-a înfundat pe o linie Wieland
moartă.
Lev Nicolai tolstoi
Timpul scurs pentru atingerea unui ideal ni se
pare că se dilată; ulterior trăim cu nostalgie
CLARITATE scurgerea prea rapidă a clipei.
anonim

Trebuie mai întâi un om cu memorie bună


pentru a spune exact lucrurile auzite. COCOAŞĂ
rabingiani

Cocoaşa urâţeşte pe om, dar împodobeşte cămi-


Claritatea este politeţea scriitorului. la.
J. renard Jan Czarny

CLASIC COINCIDENŢĂ

Un clasic nu moare. E doar dat uitării. Coincidenţa este un calambur spiritual.


Stanisław Jerzy Lec Gilbert Keith Chesterton

CLASIFICARE 24 de ore într-o zi, 24 de beri într-o ladă. Vreo


coincidenţă?
Stephen Wright
Una din prejudecăţile lumii noastre este de a
pune eticheta, de a clasifica totul; oamenilor li
se pare că au şi înţeles ceea ce au clasat. COMANDANT
Octavian Paler

Cea mai bună conducere va fi aceea la care


CLEVETIRE un mare curaj se îmbină cu o mare inte -
ligenţă.
Clevetirea nu ucide, nici nu face rană; ea Fără curajul şi spiritul de iniţiativă al coman-
pângăreşte numai pe acela de la care a pornit. dantului, nici cea mai strălucită victorie nu
Nicolae Iorga va da un rezultat important şi, astfel,
această forţă se va epuiza şi mai repede
când împre jurările i se vor opune.
De clevetire să te fereşti, pentru că e cea mai Karl Clausewitz
spurcată faptă.
Proverb românesc
O armată fără comandant este ca un corp fără
suflet.
CLIPĂ Q. r. Curtiu

84
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Un comandant prudent e mai bun decât unul Un eveniment care atinge bogăţia unei ţări are
îndrăzneţ. repercursiuni asupra bogăţiei celorlalte ţări,
euripide operându-se dintr-un capăt la celălalt al lumii
o nivelare constantă şi continuă a valorilor.
Nicolae titulescu
Războinicul de temut nu ascunde nimic. Dacă
dă drumul unei glume, înseamnă că lui îi
trece prin cap o glumă. COMPARAŢIE
a. de Saint-exupéry

O comparaţie nu este posibilă între două valori


Mai bine ca duşmanii să se teamă de prudenţa de altă esenţă.
unui conducător decât de cutezanţa lui. Şerban Cioculescu
D. de Saavedra Fajardo

A compara un lucru cu ideea despre acel lucru


Un comandant trebuie să fie prudent, dar înseamnă a face un act de judecată despre
aceasta nu exclude îndrăzneala, însă o îndrăz- lucruri. A te pronunţa corect despre un lucru
neală raţională. comparat corect cu ideea despre el, înseamnă
F. Foch a formula o judecată perfectă.
Jan amos Comenius

Adesea depinde de comandant a face din tinerii


nehotărâţi nişte soldaţi fără teamă. Orice comparaţie este un act de interpretare.
Dan Zamfirescu
Hotărârea, […] ca să fie durabilă, trebuie să
concorde cu caracterul şi dispoziţia sufle-
tească a comandantului. De aceea, atât Dacă te compari cu alţii, poţi fi cuprins de
prudentul cât şi îndrăzneţul sau întreprin- vanitate şi amărăciune, căci întotdeauna vor
zătorul să se ţină fiecare necontenit în rostul exista persoane superioare şi inferioare ţie.
său. anonim
Colmar Von Der Goltz

COMPASIUNE
Calităţile necesare corpului şi sufletului unui
mare căpitan sunt prudenţa, cumpătarea,
Compasiunea faţă de animale e intim legată cu
forţa şi vioiciunea.
bunătatea caracterului şi se poate afirma cu
Plutarh
siguranţă că cel crud faţă de animale nu poate
fi un om bun.
Vitejia soldaţilor depinde de capacitatea coman- arthur Schopenhauer
dantului.
Syrus
COMPĂTIMIRE

Fiecare clipă îi smulge vieţii o suflare. Compătimirea noastră este adevărată numai
Saadi
atunci când, punându-ne în locul suferindu-
lui, simţim durerea.
Lev Nicolai tolstoi
Mai bine o oaste de cerbi şi comandirul lor un
leu, decât o oaste de lei şi comandirul lor un
cerb. COMPETENŢĂ
Proverb românesc

Cine-a făcut lacătul, acelaşi face şi cheia.


COMERŢ Proverb

Comerţul este fapta vieţii de toate zilele. COMPLICITATE

85
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Cea mai mare nenorocire pentru turmă e atunci CONCEPŢIE


când dulăul s-a împrietenit cu lupul.
Giami
Concepţiile-i ajută pe unii să remarce faptele, pe
alţii să le treacă cu vederea.
COMPLIMENT Wiesław Brudziński

Complimentele se plasează ca banii la bursă: Cine se obişnuieşte cu o concepţie greşită, orice


urmărind profitul pe care îl aduc. eroare îi este binevenită.
Jules renard Johann Wolfgang von Goethe

COMPORTAMENT Ceea ce nu se poate concepe prin altceva trebuie


să fie conceput prin sine.
Baruch Spinoza
Ia ce ţi se cuvine prin convingere şi nu prin
forţă.
Bias CONCIZIE

A te învinge pe tine însuţi este prima şi cea mai Curăţă vorba de ce-i de prisos, ca frumuseţea
frumoasă dintre toate victoriile. vorbirii să se aştearnă.
Democrit Giami

Aminteşte-ţi că în viaţă trebuie să te comporţi Cel mai bun discurs este cel mai scurt.
întocmai ca la un banchet. Proverb arab
epictet

CONCLUZIE
O comportare frumoasă dă muritorilor dreptul
de a vorbi frumos.
Concluzia este momentul când te-ai plictisit să
euripide
mai gândeşti.
emil Cioran

Bătrânului nu-i şade bine nici soldat, nici amo-


rezat. Acestea sunt atributele tinereţii.
O concluzie marchează întotdeauna momentul
Ovidiu
în care ai obosit să gândeşti.
anonim

Când omul simte că comportarea sa este rea,


încearcă să se convingă pe sine că exact ceea
ce face este bine.
Lev Nicolai tolstoi
CONCURENŢĂ
COMPOZIŢIE
Lumina mare pe cea mică întunecă.
Dimitrie Cantemir
Singurul efort artistic este compoziţia. Toate ce-
lelalte apar mai mult sau mai puţin spontan.
Stefan Napierski Concurenţa este soră cu duşmănia.
Ibn al-Muqaffa'

COMUNIUNE
Concurenţa scoate ce e mai bun dintr-un
produs şi ce e mai rău din oameni.
Proprie fiinţei umane este comuniunea. David Sarnoff
Sfântul Vasile cel Mare

86
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Unui sfetnic al obştii, căruia soarta-i încredin-


CONDIŢIONARE ţează norodul cu multele-i griji, nu-i este dat
să doarmă câtu-i noaptea de mare.
Rău e când domnii sunt mulţi; doar unul trebu-
Nimic nu poate fi necondiţionat: în consecinţă,
ie să fie între oameni cârmuitor şi stăpân.
nimic nu poate fi gratuit. Homer
George Bernard Shaw

Siguranţa statului trebuie să se bizuie pe garan-


CONDUCERE
tarea legilor.
Hyperides
Un conducător trebuie să ţină minte trei lucruri:
mai întâi că el conduce oameni, al doilea că îi
Dacă ţara se află într-o stare nenorocită, datoria
conduce după legi şi al treilea că nu conduce
regilor este de a pune capăt suferinţei, iar dacă
totdeauna.
agathon este fericită, să-i apere fericirea.
Isocrate

Omul de stat trebuie să fie capabil să îmbu-


În arta conducerii mai importantă decât
nătăţească forma unui guvernământ deja
cunoaşterea tehnicii de-a conduce este
constituit; sarcina aceasta ar fi însă cu totul
cunoaşterea celor care sunt conduşi.
peste puterile lui, dacă n-ar cunoaşte toate
Władysław Loranc
formele de guvernământ.
Principiul guvernământului democratic este
libertatea. Un conducător este cel care ştie drumul, merge
aristotel pe drum şi arată drumul.
John Maxwell

Un bărbat înţelept mulţime de oameni stăpâ-


neşte, iar un bărbat nebun şi fără minte Unde cântă cocoşi mulţi,
mulţime de oameni pierde. acolo întârzie să se facă ziuă.
Neagoe Basarab
Calul fără căpăstru cade în prăpăstii.
anton Pann

Acela bun cârmuitor a fi se zice şi este, care din Oare a conduce bine cetatea ori vreun alt orga-
linişte furtunile socoteşte şi din furtună liniş- nism nu înseamnă a conduce cu dreptate şi
tea agoniseşte. înţelepciune?
Dimitrie Cantemir
Sclavii şi stăpânii de sclavi niciodată nu vor
deveni prieteni.
Platon
Prefer să mă bucur de respect, ca cetăţean liber,
decât să guvernez ameninţat de primejdii.
Cassius Dio
Cel ce este slab sau strânge frâul, nu rămâne
nici rege, nici conducător, ci demagog sau
Un bun conducător va învăţa concomitent să despot şi trezeşte în cei conduşi ura sau
conducă şi să se supună. dispreţul.
eschil Plutarh

Nu voi da nicicând unui om, datoria unei obli- Cine vrea să conducă, trebuie să vorbească
gaţii, conducerea unei ţări sau comanda unei puţin şi să asculte mult.
armand-Jean I. du Plessis de richelieue
oştiri.
euripide

87
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Numai într-un ţinut pustiu poate guverna ci-


neva după bunul său plac.
Cum îmi cânţi, aşa joc.
Sofocle
Proverb românesc

Să devii conducător numai după ce ai învăţat să CONFORMISM


conduci.
Solon
Nu merge pe urmele celor mari. Te îneci, în ele!
Stanisław Jerzy Lec
Fericită este casa care are stăpân bun şi
înţelept.
Dimitrie Ţichindeal CONSECINŢE

Cârmuirea cu ironia nu se îmbină; lumina nu-şi Câinele care ţine de două case rămâne în mijlo-
ia izvorul de la întuneric. cul drumului.
Mahommed Ibn Vasif Proverb

Cel ce conduce trebuie să fie mai presus decât


CONSIDERAŢIE
cei pe care-i comandă, nu printr-un trai mai
uşor, ci prin simţul lui de prevedere şi dragos- Sita până e nouă se pune în cui.
tea lui de muncă.
Calul bun se vinde din grajd.
Xenofon
anton Pann

Căpitanul destoinic se vede în timpul furtunii. CONSOLARE


Proverb neogrec

Când nu ai ceea ce-ţi place, trebuie să-ţi placă


CONFORMARE ceea ce ai.
th. Corneille

Când vei fi la Roma să te porţi ca romanii.


F. augustin
Barba lasă să se ducă, capul să trăiască.
anton Pann

Pentru fiecare picior gheata sa. Uşor ne consolăm, pentru că uşor ne şi întris-
Montaigne tăm.
Blaise Pascal

Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură şi plângeţi cu


cei ce plâng. Consolările indiscrete nu fac decât să sporească
Pavel din tars durerile mari.
Jean Jacques rousseau

Bucură-te de bucuriile fiecăruia, întristează-te


de răul fiecăruia. Satul pustiu dări nu plăteşte.
Seneca Proverb

La Roma trebuie să trăieşti ca la Roma. CONSTRÂNGERE


Proverb englez

Vreau cu adevărat să fiu ticălos, dar fără să mă


Diavolului trebuie să-i răspunzi în limba sa. constrângă nimeni.
Proverb indian Denis Diderot

88
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Marile conştiinţe nu văd nimic decât drumul


drept al chemării lor providenţiale.
Constrângerea duce la revoltă şi la dictat.
robert Dottrens Conştiinţa cea mai clară să poruncească, nu
îndrăzneala cea mai mare!
Nicolae Iorga
CONSTRUCŢII

Pentru a coborî în noi înşine, trebuie mai întâi


Oamenii pentru noi au construit, iar noi pentru
să ne înălţăm.
oameni. Joseph Joubert
S. rysiński

Conştiinţa […] ne dictează purtarea pe care


CONŞTIINŢĂ
trebuie să o avem, judecata pe aceea care am
avut-o.
Cea mai copleşitoare forţa majoră sub presiunea Immanuel Kant
căreia suntem uneori constrânşi să lucrăm
este propria noastră conştiinţă.
Lucian Blaga Adevărata fericire constă în a te zări frumos în
oglinda propriei tale conştiinţe.
I. Núñez de arenas
Conştiinţa morală este formată din întregul
complex de reprezentări, convingeri, senti-
mente şi atitudini morale, care – în societatea Conştiinţa formulează astfel obligaţia morală în
noastră socialistă – reflectă principiile şi nor- lumina legii naturale: şi anume obligaţia de a
mele moralei comuniste. face ceea ce omul, printr-un act al conştiinţei
anatole Chircev sale, cunoaşte ca fiind un bine ce îi este
desemnat aici şi acum. Caracterul universal al
legii şi al obligaţiei nu este suprimat, ci dimpo-
Conştiinţa este lumina inteligenţei pentru a dis- trivă, recunoscut, atunci când raţiunea îi
tinge binele de rău. determină aplicaţiile în viaţa zilnică. Judecata
Confucius conştiinţei afirmă „în ultimă instanţă” confor-
mitatea unui comportament concret cu legea;
ea formulează norma imediată a moralităţii
Conştiinţa de viaţă preţuieşte mai mult ca viaţa.
Feodor Mihailovici Dostoievski
unui act voluntar, înfăptuind „aplicarea legii
obiective la un caz particular”.
Papa Ioan Paul al II-lea
O conştiinţă curată, care n-are de ce roşi: iată
zidul de armă al înţeleptului.
Q. Horatius Flaccus
Conştiinţa e o autoconfidenţă.
Mihai ralea

Cea mai sigură mărturie poate fi conştiinţa


În linişte şi meditaţie sufletul devine înţelept.
curată.
D. O. Sabuco
L. Gornicki

Ieşind din conştiinţa noastră interioară, o eternă


Multe îngăduie legile şi totuşi nu le poţi săvârşi
tinereţe tot mai liberă şi o pace eternă ia naş-
fără să-ţi calci pe conştiinţă.
Ioan Honterus
tere.
Friedrich Schleiermacher

Ce este conştiinţa? Este busola drumului în


Conştiinţa, cu toate că este limitată în timp şi
necunoscut.
Victor Hugo
spaţiu, ea în sine însă este liberă.
Cei buni îşi găsesc liniştea doar în propria
conştiinţă şi nu în vorbele altora.
De un lucru nu vă puteţi lepăda: de voi înşivă.

89
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Nimic nu bruiază glasul conştiinţei mai mult ca Uneori contradicţiile dau farmec vieţii.
gândul că nu ea are dreptate, ci majoritatea Nicolae titulescu
oamenilor.
Mai dureroase sunt mustrările de conştiinţă din CONVERSAŢIE
cauza faptelor făcute, decât nefăcute.
Dacă nu faci nimic bun, nu face cel puţin ceva
Sunt cuvinte care se înalţă ca flacăra şi altele
rău.
care cad ca ploaia.
Lev Nicolai tolstoi
Marie D'agoult

Conştiinţa este gardianul care nu-ţi dă voie să


Învaţă să conversezi, căci în această artă se
evadezi în sfera nedreptăţii.
înfăţişează omul. Nicio ocupaţie, nu cere mai
Ovidiu Vasilescu
multă băgare de seamă pentru că prin ea poţi
să te ridici şi poţi să te prăbuşeşti.
Conştiinţa este activitatea. Conştiinţa este o Baltasar Gracián y Morales

formă a muncii.
tudor Vianu
O oră de conversaţie valorează mai mult decât
cincizeci de scrisori.
Conştiinţa este sentimentul intim, imediat, Madame de Sévigné

constant al activităţii eului în fiecare din feno-


menele vieţii lui morale.
Conversaţia este icoana sufletului.
François-Marie arouet de Voltaire
Publius Syrus

Mulţi se îngrijesc de faima lor, puţini însă de CONVIEŢUIRE


conştiinţă.
Tot ce-şi poate înşela un om este propria con-
În domeniul politic, trebuie remarcat că
ştiinţă.
adevărul în relaţiile dintre guvernaţi şi guver-
A avea conştiinţa curată înseamnă a avea nanţi, transparenţa în administraţia publică,
memorie proastă. imparţialitatea în serviciul public, respectarea
Când te lupţi cu propria-ţi conştiinţă şi eşti drepturilor adversarilor politici, apărarea
învins, ai câştigat! drepturilor acuzaţilor în faţa unor procese sau
anonim condamnări sumare, folosirea dreaptă şi
onestă a fondurilor publice, refuzarea mijloa-
celor echivoce sau ilicite pentru cucerirea,
Cu conştiinţa curată adormi liniştit şi pe-o pia- menţinerea şi sporirea cu orice preţ a puterii
tră. sunt principii care îşi au rădăcina primară,
Proverb polonez
precum şi urgenţa deosebită, în valoarea
transcendentă a persoanei şi în exigenţele
CONTRADICŢIE morale obiective ale funcţionării statelor. Când
nu sunt respectate, însăşi temelia convieţuirii
politice lipseşte şi întreaga viaţă socială este
Spiritul are tăria să se menţină în contradicţie, treptat compromisă, ameninţată şi sortită
prin urmare şi în durere… Forţa vieţii şi mai destrămării.
ales puterea spiritului constă tocmai în a Papa Ioan Paul al II-lea
marca, a suporta şi a birui contradicţia.
G. W. Fr. Hegel
CONVINGERE
Odată cu binele s-a născut şi răul, odată cu
lumina s-a ivit întunericul. Convingerea este conştiinţa spiritului.
a. russo Chamfort

90
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Nu are convingeri decât acela care n-a apro- Copii mici – griji mărunte, mari – griji cât un
fundat nimic. munte.
emil Cioran F. Birkowski

Unde-i convingere, acolo nu-i îndoială. Când nu mai suntem copii, suntem deja morţi.
Farrokhi Constantin Brâncuşi

Oricând îţi mai rămâne destulă putere să duci Copiii sunt în primul rând ai mamelor; nu
la bun sfârşit ceea ce faci din convingere. întâmplător, bărbaţilor li s-au atrofiat glandele
Johann Wolfgang von Goethe mamare.
Cei mai mulţi milionari sunt copiii inflaţiei.
Valeriu Butulescu
Eu sunt omul care demonstrez, nu conving.
Greu nu e să ai dreptate, greu e să convingi pe
alţii. Nu întotdeauna e greu, ci numai când ai La vârsta copilăriei tale vei învăţa legea.
dreptate. Şi mai ales e greu să convingi pe cei Dimitrie Cantemir
care spun că s-au convins
Grigore C. Moisil
Când eram copii, le eram recunoscători celor
care ne umpleau şosetele, de Crăciun, cu ca-
Numai lucrurile se forţează. Oamenii se conving. douri.
tudor Muşatescu Gilbert Keith Chesterton

Motivele pe care le găsim noi înşine ne conving Neastâmpărul copiilor în braţele bunicilor să nu
de obicei mai mult decât cele găsite de alţii. fie oroarea instinctivă de timp, cine n-a simţit
Blaise Pascal în sărutul unui bătrân inutilitatea infinită a
timpului.
emil Cioran
Cel mai sigur mijloc de a nu reuşi într-o cerere,
este să nu crezi în ea.
Nicolae titulescu Un copil poate oricând să-l înveţe pe un adult
trei lucruri: cum să fie mulţumit fără motiv,
cum să nu stea locului niciodată şi cum să
Convingerea celor bogaţi că cei săraci sunt
ceară cu insistenţă ceea ce-şi doreşte.
fericiţi nu este cu nimic mai stupidă decât Paulo Coelho
convingerea celor săraci că cei bogaţi sunt.
Mark twain
Stăpânirea de sine a tatălui este preceptul cel
mai însemnat pentru copii.
Cel ce scrie, transmite; cel ce vorbeşte, comu- Democrit
nică; cel ce gesticulează, convinge.
anonim
Creşteţi-vă copiii altfel decât aţi crescut, căci au
fost creaţi pentru alt timp decât al vostru.
COOPERARE
Djubran

Nu uita că nu eşti singur pe pământ şi ai nevoie


Toţi copiii sunt nişte străini, iar noi îi tratăm ca
de colaborarea tuturor.
atare.
A zidi mai mărunt înseamnă a zidi mai solid. ralph Waldo emerson
Nicolae titulescu

A nu avea copii este o nefericire favorabilă.


COPIL euripides

91
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Copilul este aidoma albinei care adună nectarul robert a. Heinlein


pentru a face miere. Copilul preface totul în
miere.
Duşmanca este mama, vrăjmaş este tatăl, al
Copiii trebuie să fie indulgenţi cu adulţii. cărui copil nu este dat la învăţătură.
antoine de Saint exupery Hitopadeca

Când copiii nu fac zgomot, fac prostii mai mari. Dă-i copilului tot ce cere atunci când vrea el, aşa
Henry Fielding
vei face din el un om care aproape sigur nu va
respecta legea când va fi mare.
J. edgar Hoover
Avantajul copiilor: sunt încă departe de singu-
rătatea fără uşi, fără ferestre a uitării.
Copii, împreună am deschis porţi la care Şi făpturile cele mai crude sunt dezarmate când
singură n-aş fi ştiut să ajung. Şi cât de nepu- li se mângâie puii.
tincios privesc acum cum se duc…, dar sunt Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe
mândră. care-l câştigăm.
Mariana Fulger Victor Hugo

Cultul copilului este semnul marilor civilizaţii. Copiii trebuie crescuţi pentru ei, nu pentru
Gala Galaction
părinţi.
Copilul nu datorează părintelui viaţa, ci creş-
Am avut şi eu momentele mele de nebunie. Dar terea.
este o anumită responsabilitate să dai exemple Copiii învaţă bunătatea de la natură şi răutatea
pozitive copiilor tăi şi acest lucru îţi influ- de la oameni.
enţează alegerile în fiecare aspect al vieţii. Nicolae Iorga
andy Garcia

Copiii unici devin bărbaţi şi femei rele.


Copilul inteligent este cel mai rebel aluat. Jerome Klapka Jerome
Copiii minune îşi iau revanşa de la joc doar la
maturitate.
Copiii sunt cea mai mare bogăţie a lumii şi cea
Copiii au devenit atât de deştepţi încât nu te mai mai bună speranţă pentru viitor.
poţi înţelege cu ei. John Fitzgerald Kennedy
Vasile Ghica

Să nu se permită copilului să se lenevească…


Mărul nu cade departe de măr. Komensky
e. Gliczner

Copilul e un om viu. El nu este câtuşi de puţin


Copilul cu moaşe multe, moare cu buricul netă- un ornament în viaţa noastră, ci e o viaţă
iat. individuală, complexă şi bogată.
Iordache Golescu anton S. Makarenko

Copilul nu-i nici al tatălui, nici al mamei, ci Unui copil i-aş da aripi, dar l-aş lăsa să înveţe
unirea personificată a amândurora şi dorinţa singur să zboare.
fierbinte de perfecţiune modelată în trup şi în Gabriel José García Márquez
suflet.
J. Ortega U Gasset
Prima idee pe care un copil trebuie să o
dobândească este diferenţa dintre bine şi rău.
Nu vă transformaţi copiii în neputincioşi făcân- Maria Montessori
du-le viaţa uşoară.

92
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Cel care nu are un copil nu va fi pomenit. Cât e totul de misterios pentru oamenii bătrâni,
Ibn al-Muqaffa' şi cât e de limpede totul pentru copii.
Copiii au numai de trăit, adulţii trebuie să lupte.
Din gura copiilor iese adevărul. Copiii sunt mai înţelepţi decât adulţii. Copilul
Platon simte că în fiecare om este ceea ce este în el,
nu apreciază titlurile, ci numai ceea ce se află
în fiecare.
Cea mai mare bogăţie din această lume sunt
copiii, mai mult decât toţi banii din lume şi Nimeni nu aplică în viaţă mai bine decât copiii
toată puterea de pe pământ. ideea egalităţii adevărate.
Mario Puzo În copilărie se doreşte totul, în tinereţe şi la
maturitate – ceva anume, la bătrâneţe – nimic.
Lev Nicolai tolstoi
În spatele fiecărui om este un copil.
Marcel reynaert
Fiii sunt oglinzile
în care mamele se-admiră.
Copiii ne sunt dăruiţi pentru a ne descuraja cele
antonio de trueba
mai bune emoţii.
Saki
Nerecunoştinţa cea mai urâtă, dar cea mai
obişnuită şi mai veche, este nerecunoştinţa
Un copil reprezintă punctul de vedere al lui
copiilor faţă de părinţi.
Dumnezeu potrivit căruia viaţa trebuie să
Vauvenargues
continue.
Carl Sandburg
Copiii încep prin a-şi iubi părinţii; pe măsură ce
cresc încep să-i judece; iar uneori ajung să-i
Ce este un copil? Un experiment. Este o nouă
ierte.
încercare de a perfecţiona omul cinstit; adică,
Oscar Wilde
de a face pe om divinitate.
George Bernard Shaw
M-am gândit de multe ori, de-a lungul anilor, ce
aveam în comun. […] Acum ştiu: aveam în
Copilul trebuie primit cu respect, crescut cu
comun asfaltul. Eram copiii asfaltului.
iubire şi apoi lăsat în libertate deplină.
tudor Călin Zarojanu
rudolf Steiner

Copilul – cine are să-i trăiască – cine nu, să nu-l


Din acelaşi text un lucru înţeleg copiii, altul
dorească.
maturii şi cu totul altceva vârstnicii.
anonim
terentiu

Dacă n-ar pune întrebări, copiii n-ar afla nicio-


Aşa cum îţi tratezi părinţii, o să te trateze şi pe
dată cât de puţin ştiu părinţii.
tine copiii tăi.
aforism rus
thales

Copiii mulţi fac bucuria vieţii.


Ştii tu ce înseamnă să fii copil? Înseamnă să
crezi în dragoste, să crezi în frumuseţe, să Copiii sunt şi trandafirul şi privighetoarea din
crezi în credinţă. Înseamnă să fii atât de mic casă.
încât spiriduşii să ajungă să-ţi şoptească la Proverbe

ureche.
Francis thompson
Copilul este recompensa vieţii.
Proverb din africa neagră

93
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Copilul imită tot ceea ce vede. Totul îi este pildă


în formarea obiceiurilor, gesturilor, apucă-
Copiii tăi au doar o copilărie.
turilor, vorbirii şi caracterului său. Proverb norvegian
Proverb englez

Cine ridică mâna asupra părinţilor lui, ucigaş e


Cine n-are copil n-are lumină în ochi.
socotit.
Proverb persan
Iubeşte pe ai tăi părinţi mai mult decât pe tine.
Copiii – cinstea părinţilor, iar părinţii – lauda
Nebunii de pe drum strică băiatul bun.
copiilor.
Proverb polonez
Proverbe româneşti

Nu-l răsfăţa pe copil ca să nu-l plângi cu amar. COPILĂRIE


Pe copil să-l fereşti de orice minciună, fie şi în
glumă, ca să nu se dedea cu ea toată viaţa.
Proverbe româneşti Copilăria este inima tuturor vârstelor.
Lucian Blaga

Poartă-te frumos cu copiii tăi. Ei îţi vor alege


Copilăria singură este veselă şi nevinovată.
azilul.
Ion Creangă
axiomă a secolului al XXI-lea

COPII ŞI PĂRINŢI Copilăria este somnul raţiunii.


Jean Jacques rousseau

Copiii vor face în viaţă cele văzute la părinţi.


Ioan Gură de aur Greşelile copilăreşti nu sunt făcute de copii.
anonim

Arată-te vrednic de părinţii tăi.


Periandru Copilăria grea nu se termină niciodată.
aforism rus

Adu-ţi aminte de tatăl tău şi de mama ta când


şezi în mijlocul celor mari. Nu e niciodată prea târziu să ai o copilărie feri-
Ben-Sirah cită. Dar a doua ocazie depinde numai de tine.
Proverb norvegian

Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău şi nu


lepăda îndrumările maicii tale, căci ele sunt CORECTITUDINE
ca o cunună pe capul tău şi ca o salbă
împrejurul gâtului tău. Există trei laturi ale unei situaţii: partea mea,
Cel ce se poartă rău cu tatăl său şi goneşte din partea ta, şi partea corectă.
casă pe mama sa este fecior aducător de ocară anonim
şi ruşine.
Solomon
Ruta cea mai rapidă: drumul corect.
Proverb indian
Există trei feluri de iubiri fireşti pentru părinţi:
cea mai înaltă este de a-i ajuta, a doua de a
Cine iubeşte, iartă.
nu-i supăra şi ultima de a-i suporta.
Proverb chinez Lesne a ierta, anevoie a uita.
Greşeala îndreptare aşteaptă.
Proverbe româneşti
Cine nu găseşte cianură la vreme, să facă copii.
Ileana Vulpescu

94
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

COVOR
Nu poţi crea nimic altceva decât pe tine însuţi.
George Bernard Shaw
Numai covoarele se nasc ca să fie călcate în
picioare.
tudor Muşatescu
Elanul creator nu cunoaşte piedici.
Nicolae titulescu
CREATIVITATE
Cine nu ştie să copieze, nu ştie să creeze.
Secretul creativităţii stă în a şti cum să-ţi as- S. Witwicki
cunzi sursele.
albert einstein
Constituie, de asemenea, un adevăr, faptul că
omul este astăzi victima unei frici groaznice,
CREATOR fiind parcă ameninţat de ceea ce creează, de
rezultatele muncii lui şi de produsul acesteia.
Un creator nu se izolează în turnurile alienării. Omul de azi se pare a fi permanent ameninţat
alexandru Balaci de propria sa creaţie… Se pare că în aceasta
constă principalul capitol al dramei existenţei
umane contemporane. Omul trebuie să iasă
Potrivit apostolului Pavel, în proiectul originar victorios din acest conflict dramatic, care
al creaţiei era prevăzută capacitatea raţiunii ameninţă a se transforma în tragedie, trebuie
de a depăşi cu uşurinţă datul sensibil pentru să dobândească stăpânirea supremă asupra
a ajunge la originea însăşi a toate: Creatorul. lumii şi să domine peste lucrurile pe care le
Papa Ioan Paul al II-lea
creează.
Pornind de la creaţie, „ochii minţii” pot să cu-
CREAŢIE noască pe Dumnezeu; prin intermediul
creaturilor, face în aşa fel încât raţiunea intu-
Condiţia creaţiei e libertatea şi dragostea. ieşte „puterea” şi „divinitatea” sa.
Nichifor Crainic Papa Ioan Paul al II-lea

CREDINŢĂ
Creatorul este ambasadorul omenirii acreditat
pe lângă viitor.
traian Gânju Credinţa este o pregustare a cunoaşterii care ne
va face fericiţi în viaţa viitoare.
Adevăratul creator îşi face singur duşmani. A crede este un act al intelectului care aderă la
Stanisław Jerzy Lec adevărul dumnezeiesc, la porunca voinţei pu-
se în mişcare de Dumnezeu prin har.
Nu putem sesiza despre Dumnezeu ceea ce El
Creaţia: singurul surâs al tragediei noastre.
Friedrich Nietzsche
este, ci numai ceea ce nu este şi cum se
situează celelalte fiinţe în raport cu El.
Certitudinea pe care o dă lumina divină este mai
Creaţia nu are sens fără presupunerea cuiva mare decât aceea pe care o dă lumina raţiunii
care s-o înţeleagă, s-o folosească şi să şi-o naturale.
însuşească în felul visat de creator. tomas de aquino
Constantin Noica

A avea credinţă înseamnă a crede în ceea ce nu


Singura muncă, singura grijă şi suferinţă a vezi, iar răsplata pentru această credinţă va fi
creatorului e de a da formă deplină corespun- să vezi ceea ce crezi.
zătoare gândului care-l frământă. Sfântul augustin
Vasile Pârvan

95
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Crezul zilelor noastre nu mai începe cu conşti- interpretează realitatea rămasă necunoscută
entul „cred”, nici cu scepticul „nu cred”, ci cu prin simţuri. Aceasta se naşte din tăcerea
tragicul „vreau să cred”. încântării sau din protestul inimii sincere. Se
Lucian Blaga străduieşte să se apropie de tainele realităţii.
Esenţa artei se află în profunzimile omului, la
întrepătrunderea dintre sensul vieţii cu
A crede înseamnă să crezi ce e de necrezut.
simţământul trecător al frumosului, în
Gilberet K. Chesterton
unitatea tainică a lucrurilor.
Credinţa are şi un conţinut moral: ea este
Vei avea parte de un lucru atunci când vei crede izvorul şi exigenţa unei angajări coerente a
în el. vieţii; ea comportă şi perfecţionează accep-
Wayne Dyer tarea şi respectarea poruncilor divine.
Credinţa care se întemeiază pe mărturia lui
Dacă Dumnezeu nu există şi eu cred, n-am Dumnezeu şi se foloseşte de ajutorul supra-
pierdut nimic. Dar dacă Dumnezeu există şi natural al harului, este în mod efectiv de o
eu nu cred, atunci am pierdut totul. ordine diferită de cea a cunoaşterii filosofiei.
Nicolae Iorga De fapt, aceasta se sprijină pe percepţiile sim-
ţurilor, pe experienţă şi se mişcă numai în
lumina intelectului.
O, dacă vreun zeu ar spune: „Credeţi-mă!”
şi nu „Să credeţi în mine!” Numai credinţa îngăduie intrarea în interiorul
misterului, favorizând înţelegerea coerentă.
Stanisław Jerzy Lec
Credinţa este răspuns de ascultare faţă de
Dumnezeu. Aceasta înseamnă că el este
Inima are taine pe care nicio raţiune nu le pă- recunoscut în divinitatea, transcendenţa şi
trunde. libertatea sa supremă.
Guy de Maupassant
În credinţă libertatea nu este doar prezentă:
este necesară.
Credinţa pe care ceilalţi o investesc în noi ne Credinţa este cea care permite fiecăruia să
arată calea de urmat. exprime cel mai bine libertatea proprie. Cu
François Mauriac alte cuvinte, libertatea nu se realizează în
alegerile împotriva lui Dumnezeu.
…Niciodată nu ne este permis să uităm că În credinţă persoana înfăptuieşte actul cel mai
Evanghelia cere să îl iubim pe om prin el semnificativ al existenţei proprii: aici, de fapt,
însuşi, pentru el însuşi, ca o întruchipare vie libertatea ajunge la certitudinea adevărului şi
a lui Dumnezeu. hotărăşte să trăiască în el.
Credinţa îl acceptă pe Dumnezeu viu, aşa cum Credinţa îmbunătăţeşte privirea interioară,
ni s-a revelat nouă. În revelarea Sa, Domnul deschizând mintea pentru a descoperi, în
invizibil se adresează oamenilor ca unor curgerea evenimentelor, prezenţa lucrătoare a
prieteni şi îi invită să participe la propria sa Providenţei.
viaţă. Raţiunea şi credinţa nu pot fi separate fără a
Credinţa este un mod de a vedea viaţa, istoria, sărăci omul de posibilitatea de a cunoaşte în
în lumina Sfântului Duh – iar în acelaşi timp mod adecvat propriul eu, lumea şi pe
un mod de a privi în afara istoriei. Prin Dumnezeu.
credinţă începem să ne dăm seama de Pentru Vechiul Testament credinţa eliberează
existenţa celei mai profunde realităţi, în afara raţiunea întrucât îi permite să ajungă în mod
lucrurilor şi în interiorul acestora. Ochii coerent la obiectul său de cunoaştere şi să-l
capătă capacitatea de a remarca frumuseţea situeze în acea ordine supremă în care totul
şi armonia a tot ceea ce trăieşte în această dobândeşte sens.
lume.
Cunoaşterea prin credinţă apare ca o formă
…Numai credinţa fermă dă naştere artei imperfectă de cunoaştere, care trebuie să se
religioase, pentru că arta în sine merge pe perfecţioneze progresiv prin evidenţa la care se
aceeaşi cale cu credinţa. Orice artă autentică

96
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

ajunge personal; pe de alta, credinţa rezultă Să fii nedorit, neiubit, neîngrijit, uitat de toată
deseori omeneşte mai bogată decât simpla lumea cred că e o foame mai mare, o sărăcie
evidenţă, pentru că include un raport inter- mai mare decât a celora care nu au ce să
personal şi pune în joc nu numai capacităţile mănânce.
personale de cunoaştere, ci şi capacitatea mai Să nu credeţi că dragostea, pentru a fi adevă-
radicală de a se încredinţa altor persoane, rată, trebuie să fie extraordinară. Lucrul de
intrând într-un raport mai stabil şi intim cu care avem nevoie e să iubim fără ca asta să ne
ele. obosească.
Cunoaşterea prin credinţă, care se întemeiază Nu mă rog petru succes, cer doar credinţă.
pe încrederea între persoane, nu este lipsită Maica tereza
de referinţă la adevăr: omul, crezând, se încre-
dinţează adevărului pe care i-l arată.
Credinţa este indefinitul în infinit.
Credinţa cere ca obiectul său să fie înţeles cu
ajutorul raţiunii; raţiunea, culmea cercetării Mai bine să nu fi citit nicio carte, decât să fi citit
sale, admite necesar ceea ce prezintă credinţa. prea multe şi să crezi în tot ce scrie în ele.
Credinţa nu se teme de raţiune, ci o cercetează Poarta la templul Adevărului şi Binelui este
şi se încrede în ea. joasă. Prin ea trec doar cei care îşi pleacă
capul.
Actualul raport dintre credinţă şi raţiune cere
un efort atent de discernământ, pentru că atât Trebuie să te laşi crucificat, pentru a fi auzit de
raţiunea cât şi credinţa au sărăcit şi au oameni.
devenit slabe una în faţa alteia. Credinţa întotdeauna există. Este acolo unde se
Este iluzoriu a se gândi că, în faţa unei raţiuni termină înrâurirea înţelepciunii.
slabe, credinţa ar fi mai incisivă; dimpotrivă, Adevărată poate fi numai credinţa cu care toţi
cade în pericolul grav de a fi redusă la mit sau sunt de acord.
superstiţie.
Credinţa constă nu numai în a şti ceea ce a fost,
O raţiune care nu are în faţă o credinţă matură va fi sau este, ci în a şti ceea ce fiecare om
nu este provocată să fixeze privirea pe nou- trebuie să facă.
tatea şi radicalitatea fiinţei.
Îndoielile nu ruinează credinţa, ci o fortifică.
Parresia credinţei trebuie să aibă drept cores-
Cu cât sunt mai mulţi oameni care cred la fel,
pondent curajul raţiunii.
cu atât trebuie să fii mai prudent în legătură
Credinţa provoacă raţiunea să iasă din orice fel cu această credinţă.
de izolare şi să rişte cu plăcere pentru tot ceea
Nu se poate nici cântări, nici măsura răul pe
ce este frumos, bun şi adevărat. Credinţa devi-
care l-a produs şi îl produce credinţa falsă.
ne astfel avocatul convins şi convingător al Lev Nicolai tolstoi
raţiunii.
Din adevărurile de credinţă derivă anumite exi-
genţe pe care filosofia trebuie să le respecte în Cred în Dumnezeu, numai că eu îi zic Natură.
Frank Lloyd Wright
momentul în care intră în raport cu teologia.
Revelaţia creştină devine adevăratul punct de
legătură şi de confruntare între gândirea Păstrează credinţa şi sinceritatea ca principii
filosofică şi cea teologică în raportarea lor primordiale.
reciprocă. Toţi avem nevoie să credem în ceva. Eu cred că
Papa Ioan Paul al II-lea
o să mai beau o bere.
anonim

Fereşte-te de omul al cărui zeu este în ceruri.


George Bernard Shaw
Forţa cea mai puternică: credinţa.
Proverb indian

Pune credinţa în lucrurile mici pe care le faci,


pentru că în ele stă puterea ta.
Crede în minuni.
Proverb norvegian

97
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Creştinismul este primul umanism real: Evan-


CREDUL gheliile exclud programatic violenţa şi crima
din economia faptei umane.
Gabriel Liiceanu
Una e să crezi şi alta e să fii credul.
tudor Muşatescu
Creştinismul este pentru cele ale sufletului, nu
pentru cele ale minţii.
Greşeală-i să nu crezi, şi vină să crezi orice. Constantin Noica
F. de rojas

Întâlnirea creştinismului cu filosofia nu a fost


imediată şi nici uşoară. Practicarea ei şi frecv-
entarea şcolilor le păruse primilor creştini mai
CREŞTERE degrabă o tulburare decât oportunitate.
Papa Ioan Paul al II-lea

A creşte mare bate alternativa – a muri de tânăr.


Proverb norvegian Creştinismul este o religie absolută, dar, vorba
lui Gandhi, are un cusur: e prea perfect.
Petre Ţuţea
CREŞTINĂTATE

CREZ
Gloria creştinătăţii este să cucereşti prin iertare.
William Blake
N-am nimic de oferit decât sânge, muncă, la-
crimi şi sudoare.
CREŞTINISM Sir Winston Churchil

Europa care nu va fi creştină, va fi un nou Turn CRIMĂ


Babel; o nouă babilonie de criminali şi de
oameni nefericiţi strânşi laolaltă.
Să fi comis toate crimele, cu excepţia aceleia de
Casă nu-ţi poţi face fără patru pereţi. Iar aceşti
a fi tată.
patru pereţi sunt cele patru Evanghelii. Este
emil Cioran
Scriptura, Evanghelia lui Hristos peste care
vin scrisorile Sfântului Apostol Pavel şi celelal-
te, care sunt ca un acoperiş de şindrilă, cum Să nu-i ierţi niciodată criminalului fărădelegea.
sunt peste biserica aceasta. Victor Hugo
Ioan alexandru

Crima este totdeauna crimă, indiferent de motiv


Creştinismul este timpul în toate clipele lui, şi împrejurări. De aceea, cei care omoră sau
sprijinindu-se pe eternitate. pregătesc crima sunt criminali, indiferent ce
thomas Carlyle sunt: judecători, generali, regi.
Lev Nicolai tolstoi

Creştinismul a făcut mult pentru dragoste, fă-


când din ea un păcat. Cine îl iartă pe criminal devine complice.
anatole France François-Marie arouet de Voltaire

Creştinismul este o revoluţie politică intenţio- CRITICĂ


nată, care, dând greş, a devenit mai târziu
morală.
Johann Wolfgang von Goethe
Criticul conştiincios se critică mai întâi pe el
însuşi; ceea ce nu înţelege, nu are dreptul să
judece.

98
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

amiel Oamenii scad valoarea lucrurilor pe care nu le


înţeleg.
Johann Wolfgang von Goethe
De obicei, critica literatului incapabil consistă
în afirmarea însuşirilor ce lipsesc dintr-o lu-
crare literară din pricină că aprofundarea Ca şi trăznetul, critica nu nimereşte decât înăl-
calităţilor evidente îi este dificilă. ţimile.
tudor arghezi Baltasar Gracián y Morales

Deşi sunt critic aspru şi-ndrept ce se cuvine Mulţi critici înţeleg să vadă mai bine floarea de
Înclin să cert pe alţii, decât să fac mai bine. gheaţă de pe geam după ce au topit-o.
Boileau
Criticul e uneori un grădinar care se îngrijeşte
ca arborii să nu crească prea sus.
Nicolae Iorga
Criticul, ca şi popa, trăieşte din naşterea, cunu-
nia şi moartea scriitorului.
Wiesław Brudziński
Critica sinceră nu este prea bine primită, mai
ales dacă vine din partea unei rude, a unui
Numai un prost poate să critice, să condamne prieten, a unei cunoştinţe sau a unui străin.
Franklin Jones
şi să se plângă – şi majoritatea proştilor o fac.
Dale Carnegie

Copiii au mai multă nevoie de exemple decât de


Dragostea este criticul cel mai rece. critici.
Joseph Joubert
George William Curtis

Este mai bine să-ţi critici defectele tale decât pe Mania de a critica, adică de a găsi totdeauna un
ale altora. cusur altora, este total contra politeţii.
J. Locke
Democrit

Critica e uşoară, arta e grea. Un scepticism înţelept este primul atribut al


Phillipe Destouches unui critic bun.
James russell Lowell

Este mult mai uşor să critici decât să fii corect.


Benjamin Disraeli Criticul are un privilegiu trist: înţelege oamenii
care nu-l înţeleg.
Stefan Napierski
Lucrul important este acesta: Să fii capabil în
orice moment să sacrifici tot ce ai pentru ce ai
putea să devii. Poţi să descoperi criticul prost când începe să
Charles Dubois discute poetul şi nu poezia.
ezra Pound

Critici voi, ca flori deşarte,


Care roade n-aţi adus Oricine găseşte motiv de a critica la alţii ceea ce
e uşor a scrie versuri alţii găsesc de criticat la el.
La rochefoucauld
Când nimic nu ai de spus.
Mihai eminescu
O operă trebuie judecată după conţinutul şi nu
după intenţia ei.
Critica înţeleaptă luminează, cea proastă dezar-
romain rolland
mează.
al. Fredro

99
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Fă ceea ce îţi spune inima că este corect să faci Una dintre datele cele mai relevante ale condiţiei
– pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi noastre actuale constă în „criza sensului”.
condamnat indiferent ce vei face. Punctele de vedere, deseori cu caracter
eleanor roosevelt ştiinţific, despre viaţă şi despre lume sunt atât
de numeroase că, de fapt, asistăm la afirmarea
fenomenului fărâmiţării cunoaşterii. Tocmai
Însăşi critica în jurul căreia se face atâta vâlvă,
aceasta face dificilă şi deseori zadarnică
nu este altceva decât arta de a conjectura,
cercetarea unui sens. Mai bine zis, – lucru şi
arta de a alege între mai multe minciuni.
mai dramatic – în această încurcătură de date
Jean Jacques rousseau
şi de fapte, în mijlocul căreia se trăieşte şi care
pare să constituie ţesătura însăşi a existenţei,
Prima datorie a criticului este să recunoască cu nu puţini sunt cei care se întreabă dacă mai
respect absolut dreptul fiecărui om la un stil are vreun sens să-ţi pui întrebarea despre
propriu. sens.
George Bernard Shaw Papa Ioan Paul al II-lea

Orice critică este, în fond, o meditaţie liberă. CRUCE


eugen Simion

Crucile nu sunt decât nişte pansamente pe faţa


Critica de artă este ca şi chimia organică. Dă pământului.
Ionuţ Caragea
analiza, dar cunoaşterea concluziilor nu este
la nimic necesară.
…în mâinile lor marii scriitori devin micuţi, cei Raţiunea nu poate goli taina iubirii pe care o
profunzi – facili, iar cei înţelepţi – proşti. Şi reprezintă Crucea şi tot Crucea poate da
toată aceasta se numeşte critică. raţiunii ultimul răspuns pe care ea îl caută.
Criticii – întotdeauna acei care au încercat să fie Nu înţelepciunea cuvintelor, dar cuvântul
artişti, dar n-au reuşit. Înţelepciunii este ceea ce sfântul Paul pune
Lev Nicolai tolstoi drept criteriu al adevărului şi – totodată – al
mântuirii.
Papa Ioan Paul al II-lea
Un critic este un om care cunoaşte drumul, dar
care nu poate conduce maşina.
Kenneth Peacock tynan
CRUZIME

Niciodată nu s-au împăcat cruzimea cu vitejia.


Cea mai înaltă critică este aceea care revelează Miguel de Cervantes
în opera de artă tocmai ceea ce nu a pus
artistul în ea.
Oscar Wilde CUGET

E mai uşor a critica decât a face mai bine. Mă îndoiesc, deci cuget. Cuget, deci exist.
Proverb italian Descartes

Nu critica pe cel ce a scris, ci mai bine fă şi tu Cugetul e soarele inimii, iar dreptatea lumina
ceva mai bun decât acela ce a scris. lui.
Naser Khosrou
Lesne a critica, dar anevoie a alcătui. Până nu
vei alcătui şi tu, nu critica pe altul.
Proverbe româneşti CUGETARE

CRIZĂ Cugetarea înalţă, nu oboseşte niciodată.


N. D. Cocea

100
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

A cugeta înseamnă a căuta luminişuri într-o


pădure.
Jules renard
Cogito, ergo sum. Cuget, deci exist.
Descartes
Claritatea împodobeşte cugetările profunde.
Maximele oamenilor le dezvăluie inima.
Cea mai frumoasă cugetare nu poate să placă
minţii dacă zgârâie urechea. Cugetările sunt vorbele de duh ale filosofilor.
Denis Diderot Vauvenargues

Ştiinţa fără religie este oloagă, religia fără ştiinţă CULT


este oarbă.
albert einstein
Cultul semizeului – înţeleg, dar cultul semiomu-
lui?
Jan Czarny
Orice cugetare generoasă, orice descoperire ma-
re purcede de la inimă şi apelează la inimă.
Mihai eminescu CULTURĂ

Nu trebuie să ne mândrim mult cu biruinţele, Fără asimilarea culturii altor popoare în amă-
ci să cugetăm la schimbările soartei. nunt ne va fi mai greu, dacă nu imposibil să
esop apărăm, să impunem şi să iubim propria
noastră cultură naţională.
Ioan alexandru
Este înţelept a cugeta cele ce trebuie chiar şi în
nenorocire.
euripide Cultura e o continuă creare şi transformare de
valori, care dă mereu noi conţinuturi etice,
punând pe om în poziţia de a crea şi el noi
Cugetător înseamnă în vremile noastre un om a
valori, a căror sinteză generală e cultura
cărui meserie e de a cugeta pentru alţii.
omenirii spirituale superioare.
Nicolae Iorga
Petre andrei

A cugeta este deci egal cu a judeca sau a raporta


Cultura e deci tot ce e sforţare sufletească, tot
reprezentările la judecăţi în general.
ce e viu, tot ce e actual în conştiinţa unui po-
Immanuel Kant
por…
C. antoniade
A gândi înseamnă a te mişca la infinit.
Lacordaire
Nu cei ce citesc mult, ci cei ce citesc cu folos
sunt oameni de seamă.
Nu cugeta pe negândite. aristip
tudor Muşatescu

Pentru a dobândi o cultură sunt absolut nece-


Cugetarea este măreţia omului. sare trei lucruri: o înclinare înnăscută, studiu
Blaise Pascal şi un exerciţiu continuu.
aristotel

Forma elementară a cugetării omeneşti nu este


noţiunea cristalizată, ci judecata, ca operaţie O cultură majoră nu s-a născut niciodată nu-
vie. mai din elan genial.
Ion Petrovici Lucian Blaga

101
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Cultura este un proces de perfecţionare interi- Fără steag de cultură un popor e o gloată nu o
oară. oaste.
George Călinescu Nicolae Iorga

Cultura e chipul spiritual al neamului şi se cre- Cultura are în plămâni multe celule pietrificate.
ează de geniul lui specific. Cultura este cultivarea memoriei şi a uitării.
Nichifor Crainic
Cultura = găsirea mijloacelor la înălţimea
ţelurilor.
Cultura este o podoabă pentru cei fericiţi şi un Karol Irzykowski
refugiu pentru cei aflaţi în nenorociri.
Democrit
Cultura cuprinde instrucţiunea şi deosebitele
învăţături. Ea este aceea care dă îndemâna-
Cultura e educaţiunea minţii. rea.
Cultura se numeşte înainte de toate o anumită Un popor fără cultură e un popor uşor de m-
stare şi grad de dezvoltare a inteligenţei. anipulat.
Immanuel Kant
Lipsa de cultură adevărată e egală cu lipsa de
moralitate.
Mihai eminescu
Fiecare om are câte-o nebunie, dar cea mai
mare nebunie, după mine, e să n-ai niciuna.
Nikos Kazantzakis
Adevărata cultură este aptitudinea de a distinge
în viaţă esenţialul şi accesoriul.
Fr. W. Förster
Cultura la un popor este aproape singura lui
raţiune de a trăi neatârnat.
a V. Lunacearski
O cultură este un sistem de valori materiale şi
spirituale care răspunde la un complex de
probleme existenţiale, începând cu obţinerea Prin apărarea culturii se apără libertatea.
hranei şi sfârşind cu creaţiile artistice. George Macovescu
C. I. Giulian

Cultura e o sarcină care cere şi consumă neîn-


Cultura este un proces, o devenire permanentă, trerupt puterile vitale ale unei naţiuni.
niciodată o stare definitivă. titu Maiorescu
Dimitrie Gusti

O cultură nu se moşteneşte, se cucereşte.


Cultura este un al doilea soare pentru oamenii
Cultura ne apare mai întâi ca o cunoaştere ce a
învăţaţi.
Heraclit făcut din om altceva decât un accident al
universului.
andré Malraux
O cultură pe care n-o îmbrăţişează nimeni, nu
o acceptă, nu o trăieşte şi nu o dezvoltă, este
Cultura nu este integrabilă, nu este universală.
o cultură moartă.
traian Herseni E locală. De când lumea. Civilizaţia este inte-
grabilă: o poate copia cel mai înapoiat
continent şi o poate pierde cel mai avansat
Un om cult înseamnă o minte deschisă către continent. Dar cultura nu.
bunătate şi frumuseţe. Mircea Maliţa

Cultura noastră este tribuna de pe care, oricine


ar vorbi nu poate să nu se vadă întinderea Cultura este întreaga creaţie colectivă a socie-
strălucită a tuturor gloriilor trecutului. tăţii.

102
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Cultura nu urmează limba, ci limba urmează ceea ce omul are (posedă) este nu numai
cultura. secundar, dar şi totalmente relativ. Tot ceea ce
P. P. Panaitescu omul are (posedă) este important pentru
cultură doar în măsura în care este cultural
din punct de vedere creativ, iar omul poate,
prin ceea ce posedă, să capete în toată
Cultura e una din gurile de foc ale spiritului. plenitudinea calitatea de a fi om şi tot mai
adrian Păunescu deplin să devină om în toate dimensiunile
existenţei sale.
Neamurile migrează, dar culturile rămân. Omul, şi numai omul, este înfăptuitorul culturii;
Vasile Pârvan omul, şi numai omul, în ea se exprimă şi în ea
se confirmă.
Omul, care se exprimă şi se obiectivează în cul-
Cultura adevărată nu se capătă, ci se cucereşte.
Mihai ralea
tură şi prin cultură, este unul, întreg şi
indivizibil; Este subiect şi înfăptuitor al cul-
turii.
Nivelul culturii unui om este direct proporţional Culturile umane oglindesc fără îndoială diferite
de nivelul de cultivare al limbii sale. raporturi de producţie – însă nu un asemenea
Constantin tsatsos
raport îl reprezintă cultura, iar omul care
trăieşte într-un asemenea raport îl acceptă
O cultură nu îşi dă randamentul său maxim sau se străduieşte să îl schimbe.
dacă făuritorii săi nu au conştiinţa întregului Cultura nu poate fi concepută fără subiectul
din care fac parte. acesteia: omul şi înfăptuirea umană. În dome-
Dan Zamfirescu niul culturii omul este întotdeauna factor
primordial, având caracter primar şi de bază.

Importanţa cardinală a culturii, potrivit lui Pentru a crea cultura, omul trebuie văzut până
Toma de Aquino, constă în aceea că aceasta la capăt şi integral ca o valoare deosebită,
îmbracă într-un fel forma vieţii omului. Omul independentă în sine, ca subiect legat de
îşi trăieşte adevărata sa viaţă datorită culturii. persoana transcendentă. Trebuie ca acest om
Viaţa lui este cultură totodată şi prin aceea că să fie afirmat pentru el însuşi, nu pentru alte
prin ea omul se impune şi se diferenţiază de motive sau raţiuni – doar pentru el însuşi!
toate celelalte fiinţe care intră în componenţa Acest om trebuie pur şi simplu iubit pentru că
lumii vizibile: omul nu se poate dispensa de este om – pentru el trebuie cerută dragostea,
cultură. dată fiind demnitatea deosebită pe care o are.

Cultura este o modalitate proprie de existenţă şi Devine un lucru natural şi clar că sarcina
de viaţă a omului. Omul trăieşte totdeauna principală şi primordială a culturii, în general,
într-un mod de cultură propriu pentru sine, şi în acelaşi timp a oricărei culturi, este de a
care la rândul ei creează între oameni o legă- educa. Aceasta înseamnă că prin educaţie
tură proprie lor, hotărâtoare pentru caracterul omul devine din ce în ce mai mult om – în
interuman şi social al existenţei… sensul că tot mai mult „să fie” şi nu tot mai
mult „să aibă” – iar prin tot ceea ce „are”, prin
Omul, care în lumea vizibilă este singurul subi- ceea ce „dispune”, să ştie să fie tot mai mult
ect de cultură din punctul de vedere ontologic, om – aceasta înseamnă să ştie să fie „totodată
constituie – de asemenea – singurul ei obiect nu numai cu alţii”, ci – de asemenea – şi
propriu şi ţel. „pentru alţii”.
Cultura este acel ceva prin care omul ca om Importanţa culturii constă în formarea rapor-
devine şi mai uman: şi mai mult «a fi». Pe turilor interumane şi sociale.
aceasta se bazează acea diferenţă capitală
dintre ceea ce omul este şi ceea ce posedă, Nu încape nicio îndoială că factorul cultural
respectiv dintre «a fi» şi «a avea». primordial şi de bază este omul matur din
punct de vedere spiritual – deci omul deplin
Cultura rămâne întotdeauna într-o relaţie educat, capabil să se educe pe sine şi pe alţii.
strânsă şi necesară cu ceea ce (mai degrabă: Nu încape nicio îndoială că dimensiunea
cu cel ce) este omul, în schimb, raportul ei cu

103
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

primară şi de bază a culturii o constituie mijloacele necesare pentru dezvoltarea carac-


moralitatea sănătoasă: cultura morală. terului său individual şi social.
Dacă în numele viitorului culturii trebuie să se Toate formele de activitate socială îşi au obârşia
apeleze şi mai mult la dreptul omului de „a fi” în cultura animi, – după cum spunea Cicero –
– dacă în numele aceluiaşi ţel trebuie să se sau în cultura reflecţiei şi a dragostei, prin
ceară primatul sănătos al familiei în întreaga care omul se ridică la cea mai înaltă dem-
operă de educare a omului într-o omenie nitate, care constă în a gândi, şi care se
adevărată – atunci pe aceeaşi linie trebuie exprimă în darul cel mai sublim manifestat în
promovat la rândul său dreptul Naţiunii. Acest iubire.
drept trebuie pus de asemenea la bazele Adevărata cultura animi este cultura libertăţii,
culturii şi ale educaţiei. care se trage din profunzimile spiritului, din
Poporul este acea mare comunitate de oameni claritatea gândirii, din bogata şi dezinteresata
legată prin lianţi diferiţi, dar în primul rând iubire. Fără libertate nu poate fi însuşită cul-
prin cultură. Poporul există „din cultură” şi tura. Adevărata cultură a poporului, deplina
„prin cultură”. Şi tocmai de aceea cultura este sa umanizare, nu se pot dezvolta într-o
marele dascăl al oamenilor, pentru ca aceştia orânduire a împilării.
să „fie şi mai mult” în cadrul comunităţii, care Cultura nu trebuie să fie năpăstuită de autori-
are o istorie mai lungă decât oricare om sau tăţile politice sau economice; cultura trebuie
familia sa… să fie sprijinită şi de unele şi de altele în toate
Da! Viitorul omului depinde de cultură! Da! manifestările iniţiativei particulare şi obşteşti,
Pacea în lume depinde de primatul Spiritului! în lumina adevăratului umanism, a tradiţiei şi
Da! Viitorul paşnic al omenirii depinde de spiritului autentic al fiecărui popor.
iubire! Cultura care se naşte liberă trebuie să se dez-
Locul în care Biserica întâlneşte cultura este volte într-o orânduială bazată pe libertate.
universul, iar în acesta, omul, care este „o Omul educat trebuie să propună cultura sa şi
existenţă în univers”, este subiect de preocu- nu să o impună. Forţa este în contradicţie cu
pare atât pentru Biserică cât şi pentru cultura, deoarece se împotriveşte procesului
cultură… de asimilare personală a gândirii şi dragostei,
Adevărata cultură este umanizatoare, în timp ce dimensiune caracteristică culturii intelectua-
incultura sau culturile false dezumanizează. le. Cultura impusă este nu numai în
De aceea, omul – alegând cultura –, face jocul contradicţie cu libertatea omului, dar este şi o
în care se cumpăneşte soarta sa. piedică în procesul de constituire a culturii în
Umanizarea, cu alte cuvinte, dezvoltarea omu- sine, care în complexitatea ei, de la ştiinţă
lui, se înfăptuieşte în toate domeniile realităţii până la stilul îmbrăcăminţii, se naşte prin
în care s-a manifestat sau se manifestă omul: conlucrarea tuturor oamenilor.
în dimensiunea lui spirituală şi trupească, în La fel ca procesul de dezvoltare culturală, ca şi
univers, în societatea umană şi cerească. Este în acţiunea de răspândire a acesteia, Biserica
vorba de dezvoltarea armonioasă în care toate cere pentru cultură, deci şi pentru om, o
sferele de apartenenţă ale persoanei umane se libertate similară celei pe care în declaraţia
întrepătrund. Cultura nu se referă numai la conciliară Dignitas humane o cere pentru
spirit sau la trup, doar la individualitate în religie: libertatea înrădăcinată realmente în
sine, nici la instinctul social sau doar la demnitatea persoanei umane, pe care o
dimensiunea cosmică. Reducerea ad unum cunoaştem fie prin Cuvântul Domnului, fie
atrage după sine dezumanizarea culturii, care prin raţiune.
produce rupturi interne ale omului sau îl Prin respectarea libertăţii, cultura trebuie să
lipseşte chiar de personalitatea sa. servească la dezvoltarea ei, ceea ce înseamnă
Cultura trebuie să îl dezvolte pe om, pe fiecare că trebuie să o doteze cu asemenea atribute şi
individ, în spaţiul umanităţii sale integrale, obiceiuri menite să contribuie la crearea
facilitându-i fiecărui om şi oamenilor la un loc libertăţii denumite de Sfântul Augustin
dezvoltarea deplină a dimensiunii umane. libertas maior, deci a libertăţii în plină dezvol-
Scopul esenţial al culturii este deci de a tare, a libertăţii mature din punct de vedere
perfecţiona existenţa umană şi de a-i asigura moral, capabilă de alegeri autonome faţă de

104
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

atracţiile ce provin din fiecare formă nu dintre adevărate atrag după sine ameninţarea dispa-
cele mai frumoase, de iubire adevărată. riţiei omenirii.
Cultura, reprezentând maturizarea omului, cu Persoana umană nu se poate dezvolta multi-
toate calităţile şi dimensiunile sale, nu constă lateral, nici în dimensiunea ei individuală, nici
numai în dezvoltarea gândirii şi a activităţii, ci în cea socială, decât prin cultură.
contribuie, totodată, şi la formarea conştiinţei. Cultura este caracteristică omului. Se trage din
Cultura animi trebuie să vegheze totodată om şi există pentru om.
asupra instruirii şi educaţiei, trebuie să înveţe Cultura îl caracterizează pe om şi îl distinge
omul să cunoască realitatea şi, în acelaşi timp, printre alte fiinţe evident prin inteligenţă,
să îl educe într-o asemenea manieră încât să libertate sau limbă.
devină om în toată plenitudinea existenţei sale
…Cultura are ca scop realizarea persoanei în
şi a relaţiei interumane.
toate dimensiunile sale, cu toate capacităţile
Omul nu se poate realiza pe deplin, nu îşi poate sale. Obiectivul primordial al culturii îl
înfăptui în toată plenitudinea caracterul său constituie dezvoltarea omului ca om, omul ca
uman, dacă nu trăieşte dimensiunea suprana- persoană, deci – omul ca singura şi ireparabila
turală a propriei existenţe în lume şi în relaţia individualitate din familia umană.
sa cu Dumnezeu.
…Cultura cuprinde în întregime viaţa poporu-
În opera culturală, Dumnezeu a încheiat lui: un ansamblu de valori care o înviorează,
alianţă cu omul. Dumnezeu însuşi a devenit care fiind comună pentru toţi cetăţenii îi uneş-
producător de cultură pentru dezvoltarea te în aceeaşi „conştiinţă a diferiţilor oameni şi
omului. Dei agricultura estis – striga Sfântul a tuturor împreună”; cultura cuprinde atât
Pavel. Deschideţi uşile spiritului vostru, ale forme, prin care se exprimă şi se formează
societăţii voastre, ale instituţiilor voastre valorile, cât şi obiceiuri, limba, arta, literatura,
culturale la activitatea lui Dumnezeu, care instituţiile şi structurile de convieţuire socială.
este prietenul omului, acţionând în om şi
Dezvoltarea şi progresul civilizaţiei, caracterizate
pentru om, ca acesta să crească în omenia
prin dominarea tehnicii, deschis noi căi de
şi dumnezeirea sa, în esenţa şi în stăpânirea
răspândire a culturii, căi pregătite de către
sa asupra lumii.
progresul uriaş al ştiinţelor naturale, uma-
Opera culturală este o operă a dragostei, care se niste, sociale, precum şi de perfecţionarea
trage din iubirea faţă de societate, al cărei uluitoare şi coordonarea mijloacelor de comu-
imperativ l-am înfăţişat în prima mea enciclică nicare.
Redemptor hominis. Nu există iubire faţă de
Cultura modernă, care veacuri de-a rândul a
societate atunci când se manifestă ură faţă de
fost spiritul societăţii occidentale, iar datorită
alţii, când nu se respectă pluralismul cultu-
acestuia – într-un cadru şi mai larg – spiritul
rilor adevărate, căutând să se impună propria
altor societăţi, trece actualmente prin criză:
cultură, care nu este unică, nici exclusivă faţă
deja nu mai apare ca un factor înviorător şi
de societăţile economice şi politic mai slabe.
unificator al societăţii, care din partea ei se
Între raţiune – care este îndreptată spre adevăr prezintă împrăştiată şi incapabilă să îşi
şi are capacitatea de a cunoaşte, întrucât se abordeze menirea, respectiv de a contribui la
trage din Dumnezeu – şi credinţă – care izvo- creşterea interioară a omului, a existenţei sale
răşte din aceeaşi sursă divină a adevărului adevărate şi depline. Pierderea acestei puteri
curat – nu poate fi niciun conflict real. vitale şi a influenţei sale pare a-şi avea rădă-
Cultura noastră este în toate domeniile sale cina în criza adevărului. Din toate punctele de
străbătută de ştiinţă, care acţionează în mare vedere, sensul adevărului a fost puternic
măsură funcţional. Aceasta se referă şi la zdruncinat. O observaţie aprofundată permite
domeniul valorilor şi al normelor, la ansam- să se afirme că în ultimă instanţă este vorba
blul orientărilor spirituale ale omului. Şi de o criză metafizică. Aceasta este urmată de
tocmai aici ştiinţa se loveşte de limitele sale. căderea valorii cuvântului, subestimare a
Omenirea este chemată să facă un mare pas cărei sursă o constituie tulburarea şi lipsa de
înainte, către înţelepciune şi cultură. Lipsa de încredere între persoane.
cultură şi necunoaşterea valorilor umane

105
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

O credinţă care nu devine cultură este o cre- circulaţia liberă a ideilor, cât şi acolo unde
dinţă care nu este pe deplin acceptată, în libertatea este greşit interpretată de dictaturi
totalitate gândită şi fidel trăită. iresponsabile.
Biserica apreciază că actuala cultură ştiinţifică Biserica este convinsă că dialogul şi
care din partea creştinilor o maturitate a evanghelizarea culturii servesc, în mod cert,
credinţei, deschidere asupra limbii şi a proble- omenirii, îndeosebi lumii de azi, ameninţată în
melor ce stau în faţa cărturarilor, intuirea mod paradoxal de ceea ce s-ar putea considera
direcţiilor de cunoaştere şi a diferitelor moda- drept o izbândă a culturii sale autonome, şi
lităţi de a aborda adevărul. Într-un cuvânt, care deseori se îndreaptă împotriva omului,
doresc ca dialogul dintre ştiinţă şi credinţă – împotriva demnităţii, libertăţii, chemării lui
chiar dacă în decursul istoriei a fost încordat spirituale.
– să intre într-o fază tot mai pozitivă şi să se Cultura trebuie să ajute la realizarea acelor
întărească în toate domeniile. sarcini nobile ale politicii, neacceptând – în
Cultura ştiinţifică nu se împotriveşte nici acelaşi timp – ca cineva să şi-o însuşească pe
culturii umaniste, nici culturii mistice. Orice nedrept şi să o utilizeze ca pe un instrument
cultură autentică înseamnă o deschidere spre al propriilor scopuri legate de exercitarea
ceea ce este esenţial şi nu există un asemenea puterii.
adevăr care să nu poată deveni universal. Cultura, ca o cerinţă tipic umană, constituie
Evanghelia în sine este într-un anumit grad un unul din elementele esenţiale ale identităţii
act de cultură, căci vine în întâmpinarea naţionale. Aici îşi are rădăcina dorinţa de a fi
omului, a modului său de a gândi, de a se un anume popor şi nu altul.
comporta, de a munci, de a se odihni, intrând Cultura este expresia completă a realităţii vitale
deci în sfera sa de cultură. a poporului şi cuprinde naţiunea ca întreg:
Cultura, credinţa, mass-media – sunt trei valoare, structură, persoană.
realităţi între care se creează o conexiune. De …Numai ea, credinţa, poate asigura culturii
legătura aceasta depind prezentul şi viitorul fundamentul cel mai bun şi de bază. În
civilizaţiei noastre; ele sunt chemate ca într-un credinţa creştină, cultura poate să îşi găsească
mod cât mai plenar să se exprime într-o hrana şi inspiraţia necesară.
dimensiune planetară.
Adevărata cultură este aşadar un instrument de
Subiect şi creator de cultură este omul, care îşi apropiere şi de participare, de înţelegere şi de
găseşte în cultură expresia şi echilibrul. solidaritate. De aceea, adevăratul om de
Prin ea însăşi cultura este comunicare – nu doar cultură tinde totdeauna să unească şi nu să
a omului cu mediul (iar omul a fost făcut să îl dezbine; aceasta nu îi divizează pe oameni, ci
stăpânească), ci mai mult, a omului cu alţi seamănă înţelegere şi concordie; nu trezeşte
oameni. între ei rivalitate şi ură, ci doreşte să deschidă
Presa, cinematograful, teatrul, radioul, căi noi pentru creaţie şi progres.
televiziunea au trecut printr-o evoluţie istorică Cultura fără valori universale nu este o cultură
şi nu întotdeauna s-au dovedit a fi locul adevărată. Datorită acestor valori universale,
propice al întâlnirii dintre credinţă şi cultură. culturile se înrâuresc şi se îmbogăţesc reci-
Cultura vremurilor noastre pare a fi în mod proc.
deosebit dominată şi formată de cele mai noi Să nu uităm că adevărul, frumosul şi binele, la
şi mai puternice dintre mijloacele de fel ca şi libertatea, sunt valori absolute; ca
comunicare în masă, de radio şi – în mod atare nu depind de numărul mai mic sau mai
deosebit – de televiziune, atât de mult încât, mare de persoane care le acceptă. Nu sunt
uneori, se poate crede că acestea sunt scopuri rezultatul hotărârii majorităţii, dimpotrivă –
în sine, şi nu simple mijloace, datorită şi hotărârile personalităţilor şi ale comunităţilor
cerinţelor organizatorice şi structurale de azi. trebuie să izvorască din aceste valori supreme
…În timpurile noastre, posibilităţile uriaşe ale şi neschimbătoare, pentru ca angajarea
mijloacelor sociale de comunicare în masă acestora în favoarea culturii să corespundă
sunt deseori folosite împotriva omului şi rolul cerinţelor demnităţii persoanei umane.
dominant al culturii nu duce la întâlnirea cu Angajarea etică a omului de cultură – grija sa de
credinţa, atât în ţările în care este permisă zi cu zi are ca scop perfecţionarea comportării

106
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

sale în direcţia binelui şi a adevărului – este depuse de raţiunea credincioşilor şi de reflec-


modalitatea de a lăsa o urmă vie în inima ţia teologică.
omului. Prin caracterul lor ştiinţific şi tehnic deosebit,
Răspunderea omului de cultură îl îndeamnă să modelele culturale ale Occidentului sunt fasci-
se autodepăşească, să renunţe la orice izolare nante şi atrăgătoare, dar demonstrează, din
sau comportare egoistă în viaţa personală, păcate şi din ce în ce mai evident, o sărăcie
acţionând cu tărie şi consecvenţă, fără să cadă umană progresivă, spirituală şi morală.
pradă tentaţiilor, care încearcă să îl Culturile reprezintă diferite apropieri de adevăr,
îndepărteze de cele mai valoroase idealuri. care revelează de o indubitabilă utilitate pen-
Pâine… şi cuvânt. Cultură şi economie. Oare tru om, în care se văd valori în stare să-i facă
acestea se exclud? Se combat oare reciproc? existenţa mereu mai umană.
Nu! Pur şi simplu se completează. Însă pentru Fiind într-un raport strâns cu oamenii şi istoria
ca omul să capete toată plenitudinea sa, lor, culturile împărtăşesc aceleaşi dinamici
trebuie ca şi economia să participe la cultură. după care se exprimă timpul uman. În conse-
Principal, să îi fie subordonată acesteia. Căci cinţă se înregistrează transformări şi progrese
aceasta înseamnă: primatul celei mai profun- datorate întâlnirilor pe care le dezvoltă oame-
de umanităţi. nii şi comunicărilor reciproce a modelelor de
Munca este ameninţată atunci când libertatea viaţă.
omului nu se înfăptuieşte în mod corect, nu Culturile se hrănesc din comunicarea valorilor,
se realizează prin iubire. Economia ar trebui iar vitalitatea şi subzistenţa le este dată de
aici să asculte de cultură! Ar trebui să asculte capacitatea de a rămâne deschise spre accep-
de etică! Aceasta şi pentru ea însăşi: pentru tarea noului.
economie. Căci totul se află coerent legat
Orice om este inserat într-o cultură, de ea de-
într-unul şi acelaşi subiect: omul şi societatea.
pinde, pe ea o influenţează. El este în acelaşi
Orice activitate umană se situează în interiorul timp fiu şi tată al culturii în care este cufun-
unei culturi şi interacţionează cu ea. Pentru dat.
ca această cultură să se constituie cores-
Orice cultură poartă imprimată în ea şi lasă să
punzător, e necesar ca orice om să fie implicat,
se vadă tensiunea spre o împlinire. Aşadar se
să-şi dezvolte în cadrul ei creativitatea, inteli-
poate spune că în sine cultura are posibili-
genţa, cunoaşterea lumii şi a oamenilor. Mai
tatea de a accepta revelaţia divină.
mult, el să-şi investească în ea capacitatea de
stăpânire de sine, de sacrificiu personal, de Oricărei culturi creştinii îi oferă adevărul ne-
solidaritate şi de disponibilitate pentru promo- schimbător al lui Dumnezeu, revelat de el în
varea binelui comun. istoria şi în cultura unui popor.
…simţul acut al demnităţii persoanei umane şi O cultură nu poate niciodată să devină criteriu
al unicităţii ei, ca şi al respectului datorat de judecată şi, cu atât mai puţin, criteriu
demersului conştiinţei, constituie cu siguran- ultim de adevăr în raport cu revelaţia lui
ţă o achiziţie pozitivă a culturii moderne. Dumnezeu.
Papa Ioan Paul al II-lea
Trebuie desigur căutată şi găsită, pentru nor-
mele universale şi permanente, formularea cea
mai potrivită cu diferitele contexte culturale, Dacă nu spargi coaja, nu poţi ajunge la miez.
cea mai aptă să le exprime neîncetat actua- Proverb neogrec
litatea istorică, să facă înţeles şi interpretat în
mod autentic adevărul lor. Acest adevăr al legii
morale – la fel ca şi cel al „tezaurului credinţei”
CUMPĂTARE
– se desfăşoară de-a lungul veacurilor: nor-
mele care îl exprimă rămân valabile în Viaţa petrecută printre străini te face să fii
substanţa lor, însă trebuie precizate şi deter- cumpătat. O coajă de pâine şi un aşternut de
minate „eodem sensu eademaque sententia” paie sunt mângâierile cele mai plăcute împo-
potrivit împrejurărilor istorice de către Magis- triva foamei şi a oboselii.
trul Bisericii, a cărei hotărâre este precedată Clement alexandrinul
şi însoţită de efortul de lectură şi de formulare

107
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Prin fapte ale dreptăţii putem deveni drepţi şi


prin fapte ale cumpătării cumpătaţi. cu
Şi pentru vin, ca şi pentru libertate, cumpătarea
privire la plăcere e necumpătare şi e supusă
este priicioasă.
dojanei. Seneca
Necumpătatul râvneşte deci la tot ce aduce
plăcere…
aristotel Cumpăneşte în gând cuvântul şi în faptă
gândul.
William Shakespeare
Cumpătarea este duşmana poftelor, iar poftele
sunt îndrumătoarele plăcerii.
Cicero Cel ce-şi stăpâneşte cuvintele sale are ştiinţă şi
cel ce-şi ţine cumpătul este un om priceput.
Solomon
Cumpătarea e mai de preţ decât îndrăzneala.
La Chanson de roland
Pentru trup – să nu mai spunem pentru suflet
– de o sută de ori este mai bine să nu mănânci
Norocul aduce o masă bogată, cumpătarea – prea mult, să nu dormi prea mult, să nu fii
una îndestulătoare. prea încălzit.
Democrit Lev Nicolai tolstoi

În mâncare, băutură, îmbrăcăminte, locuinţă, Mâncaţi şi beţi, dar nu întreceţi măsura.


gospodărie ţine-te la strictul necesar. Coran
epictet

Cel mai bun leac pentru boli este cumpătarea la


Să cumpănim situaţia fiecăruia, nu după mâncare.
început, ci după sfârşit. Proverb arab
esop

Doctorul cel mai bun este cumpătul.


Fericit acela care trăieşte cumpătat la el acasă.
Cumpătul nu strică umbletul.
La Fontaine
Vorba puţină şi mâncare puţină nu strică
niciodată.
E bună cumpătarea la furie; când te mânii fierea
Doftorul cel mai bun este cumpătul.
ţi se varsă.
Khosrou Dehlavi Cumpătarea e cel mai mare dar al celui înţelept.
Cumpătul ţine sănătatea omului şi hărnicia ţine
averea.
Principala virtute este cumpătarea, fiind baza
Proverbe româneşti
sănătăţii şi mama celorlalte virtuţi.
Komensky
CUMSECĂDENIE
Respectă măsura în toate lucrurile, fie ea şi în
prietenie, fie şi în duşmănie, căci cumpătarea Oamenii cumsecade sunt sever criticaţi de unii,
e o parte a raţiunii universale. lăudaţi de alţii, despre oamenii de nimic,
Ghabus-Name nimic.
teognis

Cumpătarea este o anume bună rânduială şi


înfrânare a plăcerilor şi poftelor. CUNOAŞTERE
Cumpătarea spune să nu te robeşti poftelor, să
trăieşti cu puţin şi modest. Cunoaşterea se întregeşte cu cunoaşterea de
Platon sine; nu-i respectat omul fără învăţătură.

108
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

attar Vasile Ghica

Măreţ este cel care cunoaşte; de la ştiinţa bătrâ- Cel mai bun mijloc pentru a învăţa să ne cu-
nilor inima întinereşte. noaştem, este de a încerca să înţelegem pe
Ferdousi alţii.
andré Gide

Cunoaşterea este imaginea existenţei.


Francisc Bacon Învaţă să cunoşti oamenii printre oameni; înva-
ţă să meditezi asupra lor în singurătate.
Johann Wolfgang von Goethe
Spune-mi cine te admiră şi îţi voi spune cine
eşti.
Sainte-Beuve Se întâmplă ca oamenii să dea mai multă cre-
zare celor ce văd decât celor ce aud.
Herodot
Oamenii se întâlnesc şi se cunosc. Apoi se
despart. Se despart pentru că au făcut impru-
denţa de a se cunoaşte. Se despart, dar nu se Eu sunt câte puţin din tot ce am întâlnit.
uită. Homer
Ionuţ Caragea

Cărţile citite numai o dată sunt ca acei cunos-


Cu cât ştii mai mult, cu atât îţi dai seama că ştii cuţi cărora nu le întorci vizita.
prea puţin. Nicolae Iorga
George Călinescu

Cunoaşterea este fericire, fiindcă doar prin


Înţelegem mai bine faptele – fericite sau nefe- cunoaşterea cuprinzătoare şi profundă eşti în
ricite – care ni se întâmplă nouă, decât ale stare să deosebeşti adevărul de minciună,
altora. lucrurile măreţe de cele de joasă factură.
Cicero Helen Keller

Cu cât cunoşti un om mai bine şi mai mult, cu Un rău pierde jumătate din puterea sa când îi
atât eşti mai aproape de o fatală despărţire cu cunoaştem originile.
el. Cunoaşterea detaşează o fiinţă de alta şi Mihail Kogălniceanu
alterează grăuntele de mister ce se află în orice
existenţă, cât de plată ar fi ea.
Cioran
Nu există dorinţă mai firească decât dorinţa de
cunoaştere.
Montaigne
Învaţă să te cunoşti şi coboară în tine însuţi.
Pierre Corneille
Suntem chit, tinere confrate. Dumneata nu mă
cunoşti şi eu nu te recunosc.
Cunoaşterea este ochiul dorinţei şi poate deveni Cunoaşterea a devenit resursa principală şi cale
călăuza sufletului. înspre putere, prestigiu şi bunăstare în lumea
Will Durant
modernă.
tudor Muşatescu

Cunoaşte starea omenească şi nu te mâhni


peste măsură. Exprim cu putere convingerea că omul este în
euripide
stare să ajungă la o viziune unitară şi organică
a cunoaşterii. Aceasta este una din misiunile
Cunoaşterea e un viciu care ne-a scăpat de pe care gândirea creştină trebuie să şi-o
Paradis. asume mileniului al treilea al erei creştine.

109
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Caracterul fragmentar al cunoaşterii, întrucât Dacă un măgar m-ar fi lovit cu copita, l-aş fi dat
comportă o apropiere parţială faţă de adevăr în judecată?
cu consecinţa sa logică în fragmentarea Ştiu că nu ştiu nimic, şi nici măcar asta nu ştiu.
sensului, împiedică unitatea interioară a Socrate
omului contemporan. Cum ar putea Biserica
să nu se îngrijoreze de aşa ceva?
Papa Ioan Paul al II-lea Este peste putinţă să cunoşti sufletul, sentimen-
tele şi gândul unui om, dacă nu l-ai văzut
dispunând de putere şi aplicând legile.
A şti, înseamnă a putea. Sofocle
G. Papini

Ce este greu? A se cunoaşte pe sine Şi ce este


Pasiunea de a şti este pasiunea adevărului. uşor? A da altora sfaturi.
Dumitru Popescu thales

Adevărata călătorie a cunoaşterii nu constă în Nu de necunoaştere să te temi, ci de cunoaş-


căutarea de noi ţinuturi, ci în a avea ochii noi. terea falsă.
Marcel Proust
Mai bine să nu ştii, decât să consideri a fi ade-
vărat ceea ce este neadevărat.
A citi ştiinţa nu e totuna cu a cunoaşte. Nimic nu îngrădeşte atât de mult cunoaşterea
Sanai
adevărată decât convingerea că ştii ceea ce în
realitate nu ştii.
Activitatea este singura cale spre cunoaştere. De n-ar fi întunecimea, n-am cunoaşte nici cu-
Cunoaşterea nu este proprietatea nimănui. lorile, nici lumina.

Omul este condus de frumuseţe, de farmec. Principala piedică în cunoaşterea adevărului


nu-i minciuna, ci iluzia adevărului.
Cei care înţeleg răul îl iartă; cei care nu îl pot
suferi îl distrug. Cel care se cunoaşte cel mai bine, cel mai puţin
se şi apreciază.
Secretul iertării tuturor lucrurilor este să nu
înţelegi nimic. Mai bine să ştii mai puţin decât se poate, decât
mai mult decât trebuie.
Treaba tuturor e treaba nimănui.
Nu-i important numărul cunoştinţelor, ci calita-
Nimic nu aduce oamenii în fire ca foamea.
tea lor. Poţi şti foarte multe. Fără să realizezi
Un om devine cu atât mai ros de griji cu cât ce poate fi cel mai important.
posedă mai mult decât ceea ce-i foloseşte.
Cunoaşterea n-are frontiere. De aceea deci nu
Satisfacţia înseamnă moarte. se poate spune că cel care ştie foarte multe
Cea mai proastă parte a rutinei este că, deci se lucruri ar şti mai mult decât cel care ştie
presupune că îi mulţumeşte pe toţi, în foarte puţine.
realitate nu mulţumeşte pe nimeni. Nu-ţi fie teamă că nu ştii, teme-te de cunoştin-
Marele lucru în viaţă este să fii simplu. ţele de prisos, mai ales de cele dobândite
pentru profit şi laude.
Totul este periculos dacă nu-l iei la timpul
potrivit. Cunoaşterea atunci este cunoaştere, când ai
George Bernard Shaw dobândit-o prin efortul proprie-i gândiri şi nu
doar datorită memoriei.
Les tolstoi
Tot ce ştiu este că nu ştiu nimic.
Cei ce ştiu ce este fiecare lucru în sine sunt în
Tratăm oamenii ca pe scrisorile primite. Le
stare să explice şi celorlalţi, pe când cei care
citim în grabă, dar nu le recitim..
nu ştiu, e firesc să se înşele şi pe ei şi să se
François-Marie arouet de Voltaire
înşele şi pe ceilalţi.

Cine cunoaşte ştie să preţuiască.

110
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Proverb albanez ahushirvan

Cel mai bine cunoaşte cămila stăpânul ei. Ştiinţa mea până acolo a ajuns, încât ştiu că
Proverb arab sunt un neştiutor.
abushokur Balkhi

Cine nu se urcă pe munte nu cunoaşte înăl-


ţimea cerului. Eu sunt Dumnezeu şi Dumnezeu e în noi, în
Proverb chinez toate cele.
Du-te să te cunoşti bine pe tine însuţi, fiindcă
Cunoaşterea e putere. în arena lumii toate sunt lăstari, iar tu eşti
Proverb englez trunchiul, toate sunt corpuri, iar tu eşti
sufletul.
Ghasemi
Prima grijă este a învăţa să te cunoşti.
Proverb francez
Păcatul caută-l în tine însuţi, iar dacă l-ai sădit,
recunoaşte că eşti vinovat, că te-au pedepsit
Cine vrea să cunoască lumea trebuie să fie în pe bună dreptate, iar pe ceilalţi judecă-i mai
lume. puţin.
Proverb german rumi

Plantele cunoaşterii trebuie stropite cu lacrimi. De la sine omul îşi află preţuirea.
Proverb indian Saadi

Omul se cunoaşte în trei împrejurări: la mânie, Vrei să te cunoşti pe tine însuţi, întreabă lumea.
la ban şi la pahar. Proverb
Proverb italian

Cunoaşterea demnităţii personale a omului şi a


Cunoscând pe unul, îi cunoşti pe toţi. importanţei acesteia nu se înfăptuieşte doar în
Proverb latin
platforma credinţei. Aceasta este accesibilă şi
raţiunii naturale, care diferenţiază adevărul de
Cine nu te ştie, te vinde; cine te ştie, te cumpără. fals, binele de rău, recunoscându-se că liber-
Proverb românesc tatea constituie condiţia de bază a existenţei
umane.
Papa Ioan Paul al II-lea
Trebuie să cunoaştem partea accesibilă a fiecă-
ruia.
Proverb spaniol
CUNOŞTINŢE

Nimic nu este mai potrivnic cunoştinţelor decât


Şi câinele îl cunoaşte pe cel care îi dă pâine.
misterul.
Proverb turc
Denis Diderot

Unii beau din fântâna cunoaşterii. Alţii fac gar-


Cunoştinţele se bazează pe cunoaşterea a ceea
gară.
ce poate fi diferenţiat; ştiinţa pe recunoaşterea
axiomă a secolului al XXI-lea
a ceea ce nu poate fi diferenţiat.
Johann Wolfgang von Goethe
CUNOAŞTERE DE SINE
Un călător fără cunoştinţe e ca o pasăre fără
Dacă vrei să fii clarvăzător, priveşte-ţi chipul în aripi.
oglinda altora. Sa'di Gulidstan

111
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Cunoştinţa care vine din afară încercând să se Nu am face nimic în lumea aceasta fără curaj.
inculce în spaţiul limitat al memoriei prin Este cea mai mare calitate a unui om, pe lângă
asociere, repetare, memorizare, are altă valoa- onoare.
re decât aceea care se obţine prin curiozitate, Curajul este prima din calităţile omului, pen-
căutare, întrebare şi descoperire de către su- tru că este calitatea care le garantează pe
biect. celelalte.
Cunoştinţele se fixează lucrându-se cu ele. aristotel
Mircea Maliţa

Ştii cine ajunge preţuit pe lume? Cel ce nu se


CUPLU teme de primejdie.
attar

Nu în puţine cazuri, femeia şi bărbatul nu ştiu


să se despartă la vreme. Aşteaptă să dispară Trebuie să îndrăzneşti totul, ca să câştigi totul.
tot ce i-a apropiat şi legat, până ajung să le fie
Curajul şi dragostea de libertate fac minuni.
silă de ei. În loc să transforme despărţirea Honoré de Balzac
însăşi în ceva deosebit, de care să-şi aducă
aminte cu duioşie mai târziu, târăsc un rest
de dragoste ca un hoit care miroase urât. Curajul constituie una din cele mai preţioase
Octavian Paler calităţi ale omului.
a. G. Bazanov

CURAJ
Curajul este o frică ce şi-a spus rugăciunile.
Dorothy Bernard
Curajul şi perseverenţa au un talisman magic,
în faţa căruia dificultăţile dispar şi obstacolele
se risipesc în aer. Curajul este ca dragostea, se hrăneşte din spe-
John Quincy adams
ranţă.
Napoleon Bonaparte

Este uşor să fii curajos de la distanţă.


aesop
Nu este un semn autentic de curaj în viaţă,
când, pentru a te pregăti pentru situaţii care
Pentru a te vindeca îţi trebuie curaj şi toţi avem cer curaj, înveţi din vreme să te duelezi.
Constantin Brâncuşi
curaj, chiar dacă trebuie să săpăm un pic
pentru a-l găsi.
tori amos
Când nu am curajul să refuz, devin generos.
Am mult curaj, dar mi-e frică să-l folosesc.
A-ţi pierde curajul înseamnă a pierde totul. Impresionant curajul bijutierului, care, după
roland amundsen
ce-ţi bagă arama-n aur, se mai şi iscăleşte
mărunt.
Limita curajului? Nu există limită pentru curaj. Când natura îţi dă forţă, curajul vine de la sine.
Gabriele d'annunzio Valeriu Butulescu

Înainte de ziua morţii sale, nimeni nu-şi De moarte nu te teme şi de viaţă nu fi cu grijă.
cunoaşte cu exactitate curajul. Şi aceasta socoteşte, că de vreme ce cu trupul
Jean anouilh
vârtos, tare, bărbat şi vrednic eşti, cu atât mai
mult cu sufletul tare, mai vârtos, mai bărbat
Curajul e o virtute. şi mai vrednic trebuie să fii.
Dimitrie Cantemir
tudor arghezi

112
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Nu întotdeauna trebuie să întoarcem pagina, Frica e a trupului: trupul tremură. Curajul e al


uneori trebuie să o rupem! sufletului: sufletul n-are cum să tremure.
achille Chavee Barbu Ştefănescu Delavrancea

Curajul este aproape o contradicţie în termeni, Curajos nu e numai cel ce învinge pe duşmani,
înseamnă o dorinţă puternică de a trăi care ia ci şi acela ce-şi înfrânge propriile păcate.
forma disponibilităţii de a muri. Democrit
Gilbert Keith Chesterton

Curajul şi graţia sunt o combinaţie interesantă,


Curajul este virtutea care face posibile celelalte singurul loc unde le vezi pe amândouă e la
virtuţi. coridă.
Marlene Dietrich
A avea curaj este deosebit de important, poţi
pierde banii – e rău, poţi pierde un prieten – e
şi mai rău, dar dacă ţi-ai pierdut curajul, ai Curajul este o virtute.
pierdut aproape totul. Paul Doumer
Curajul este ceea ce îţi trebuie pentru a sta în
picioare şi a vorbi, curajul este şi ceea ce îţi
Lucrul important este acesta: să fii capabil în
trebuie pentru a sta jos şi a asculta.
orice moment să sacrifici tot ce ai pentru ce ai
Curajul înseamnă să ai puterea de a te ridica şi putea să devii.
de a vorbi; curajul înseamnă de asemenea să Charles Duboishref
te aşezi şi să asculţi.
Curajul e ca iubirea, el vrea drept hrană spe-
„Noroc” – ăsta-i numele pe care cei slabi îl dau
ranţa, nimic nu trebuie să fie inaccesibil
curajului.
speranţelor, poţi spera orice, pentru că viaţa
G. Duhamel
însăşi e o speranţă.
Winston Churchill

Curajul este preţul pe care viaţa îl pretinde


pentru a îngădui pacea.
Norocul însoţeşte curajul.
Femeile, ca şi bărbaţii, ar trebui să încerce să
Trăieste ca un om curajos; iar dacă nu ai noroc,
facă imposibilul. Şi atunci când eşuează,
înfruntă-i loviturile cu o inimă curajoasă.
Marcus tullius Cicero
eşecul lor ar trebui să fie o provocare pentru
alţii.
amelia earhart
Adevăratul curaj este o încredere deplină pe
care nimic nu o tulbură.
etienne Bonnot de Condillac
O mare parte din curaj este curajul de a mai fi
făcut o dată acelaşi lucru.
ralph Waldo emerson
Curajul nu este doar o altă virtute, ci forma pe
care o adoptă virtuţile ajunse la limita încer-
Prevederea e adevăratul curaj.
cărilor.
euripide
Cyril Vernon Connolly

Adevăratul curaj găseşte întotdeauna puterea


Dacă nu înţelegi un anumit cuvânt dintr-un
de a lupta.
articol tehnic, ignoră-l. Articolul va suna foarte
Fénelon
bine şi fără el.
Legea lui Copperfield

Adevărata probă a curajului nu se vede decât în


primejdia pe care nu o mai putem evita.
Orice bărbat curajos este un om de cuvânt.
Jean de la Fontaine
Pierre Corneille

113
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Aş prefera să fiu un laş decât un om curajos, Cel mai bun lucru pentru un om este să nu se
pentru că răneşti oamenii atunci când eşti arate prea îndrăzneţ în planurile pe care le
curajos. face… dar, în schimb, să fie plin de curaj la
e. M. Forster fapte.
Herodot

Unii sunt consideraţi curajoşi doar pentru că


le-a fost teamă să fugă. Curajul e puterea de-a înfrunta, în plină
thomas Fuller furtună, viaţa.
anca Daniela Hut

Un om curajos este acel om care priveşte Dia-


volul în faţă şi îi spune direct că este Diavolul. Curajul e vederea peste propria fiinţă şi peste
James abram Garfield orice primejdie, a unui scop.
Când poţi merge de ce să te târăşti?
Laşii sunt cruzi, dar curajoşii iubesc milostenia Sânge rece nu înseamnă inimă rece.
şi plăcerea de a salva. Mulţi au avut aptitudini extraordinare, însă,
John Gay
fiindcă n-au avut curaj, ei au trăit ca nişte
morţi şi au sfârşit prin a fi îngropaţi în
Nu-ţi fie frică să faci un pas mare. Nu poţi trece inactivitatea lor.
o prăpastie din două sărituri mici. Curajul este ceva care se formează, care trăieşte
David Lloyd George şi moare, care trebuie întreţinut la fel ca şi
armele.
Nicolae Iorga
Pot trece drept curajoşi şi cei care nu au înţeles
întrebarea.
Vasile Ghica Dintr-un mare curaj poţi face o mare prostie.
Karol Irzykowski

Nu poţi descoperi noi oceane dacă nu ai curajul


să te îndepărtezi până nu mai vezi ţărmul. Norocul ajută pe cel viteaz.
andre Gide G. Knapski

Teribil este acela care nu are nimic de pierdut. Neînfricaţii sunt pur şi simplu oameni care nu
Curajul şi modestia sunt virtuţile cele mai au frică. Cei care acţionează contrar fricii lor
neechivoce, căci, prin natura lor, ipocrizia nu sunt cu adevărat curajoşi.
James a. LaFond-Lewis
le poate limita.
Pentru orice realizare primul pas este curajul.
Johann Wolfgang von Goethe Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge
înainte.

Când lipseşte curajul ştiinţa nu dă roade. Curajul este mersul prin frică înspre faptul de a
fi liber.
Curaj mare, nobleţe mare. Gabriel Liiceanu
Baltasar Gracián y Morales

Dacă taci atunci când ar trebui să vorbeşti, să


Îndrăzneşte să calci cărarea pe care alţii o evită
ştii că eşti fricos.
şi se va naşte un adevărat conducător. abraham Lincoln
Acolo unde există frică, curajul se poate găsi.
Să ai suficient curaj să accepţi ceea ce nu poţi
Curajul este scara pe care urcă toate celelalte
schimba, dar totuşi suficient de curajos să
virtuţi.
lupţi pentru ceea ce poţi face. Clare Booth Luce
robert M. Hensel

114
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Un om fără nici cea mai mică urmă de teamă Nu există experienţă căreia să nu-i poţi supra-
este un tovarăş mai periculos decât un laş. vieţui dacă ai curajul să înfrunţi viaţa.
Herman Melville Octavian Paler

Nu există nimic în lumea asta despre care să-mi Ursul de lătratul câinilor nu se sperie.
fie frică să vorbesc. anton Pann
Dmitri Mendeleev

Curajul este frica căreia îi rezişti un minut mai


Un om cu minte şi curajos este îngăduitor în mult.
cuvintele sale; dar dacă este căpetenie sau George S. Patton
judecător şi poporul îi pune sabia în mână,
atunci este aspru şi judecă şi pedepseşte după
Păstrarea în toate împrejurările a părerii juste
cum îi dictează conştiinţa, căci poporul întreg
şi legale despre lucrurile înfricoşătoare şi
dă sentinţa prin buzele sale şi mâna poporului
neînfricoşătoare numesc eu curaj.
ucide cu sabia lui.
adam Mickiewicz Curajul înseamnă să ştii de ce anume să nu îţi
fie frică.
Platon
Cu destul curaj te poţi descurca şi fără o repu-
taţie.
Margaret Mitchell Curajul e mai aproape de temeritate decât de
laşitate.
Curajul e o medie între temeritate şi laşitate.
Vitejia vine din sânge, curajul din gândire.
andrei Pleşu
Niciodată nu urcăm atât de sus, ca atunci când
nu ştim unde mergem.
Napoléon I Curajul este începutul biruinţei.
A fi curajos nu înseamnă a te arunca înainte în
orice primejdie, cu orice risc, ci a fi hotărât să
Viaţa se scurtează sau se lungeşte în funcţie de
fii întotdeauna de partea adevărului.
curajul persoanei respective.
Plutarh
anais Nin

Curajul e bun, dar să fie înţelept.


Curajul se educă zi de zi printr-o luptă îndârjită
W. Potocki
cu greutăţile.
N. a. Ostrovski

A fi curajos înseamnă a alege dintre diferite


alternative o ieşire. Înseamnă a cântări între
Cei cu adevărat curajoşi vorbesc puţin despre
mari inconveniente, dar nu a alege pe cel mai
curaj.
grav dintre ele; înseamnă a paria pe o
Curajul este, aş zice, o frică în care s-a pus posibilitate, dar nu pe cea mai dezastruoasă.
ordine; ceea ce te ajută să te agăţi de partea Mihai ralea
de frică unde pierderile sunt mai mici.
A dansa pe vulcani nu e neapărat o dovadă de
În primejdiile mari se văd cei curajoşi.
curaj.
Este un mare pericol să vedem un curaj mare.
Infarctul mi-a lămurit, cel puţin, două lucruri.
Jean-François regnard
Pe de-o parte, am înţeles că sunt împrejurări
în care egoismul e firesc: de patru luni, mă
gândesc doar la speranţa că voi depăşi cu bine Ascultând doar de curajul său, care nu îi
această vară. spunea nimic, el se feri să intervină.
Cel căruia îi e indiferent dacă va trăi nu are Jules renard

nevoie de curaj.

115
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Curajul face ce ţie îţi este frică să faci. Nu poate William t. Sherman
exista curaj decât dacă eşti speriat.
eddie rickenbacker
Norocul nu ajută pe cei fără curaj.
Sofocle
Nu poţi fi sigur de curajul tău, dacă n-ai fost
vreodată în primejdie.
Progresul de înţelepciune a însemnat,
Adevăratul curaj constă în a face fără martori paradoxal, un progres de curaj.
ceea ce am fi în stare să facem în faţa lumii Victoria ana tăuşan
întregi.
Curajul ireproşabil înseamnă să faci fără mar-
Curajul nu se va demoda niciodată.
tori ce ar fi cineva capabil să facă dacă ar privi
M. thackeray
toată lumea.
La rochefoucauld

Curajul este potrivit sufletelor tari.


Un erou este cineva care face ceea ce poate. Nu trebuie să ne descurajăm, trebuie să mer-
romain rolland gem până la capăt, căci numai aşa putem să
ne atingem ţinta.
Nicolae titulescu
Pe lângă inteligenţă, curajul este o calitate esen-
ţială pentru fericirea noastră.
arthur Schopenhauer Cel care din vanitate, curiozitate, ori din lăcomie
îşi riscă viaţa, acela nu poate fi considerat un
om curajos.
Curajul politic nu înseamnă sinucidere politică. L. N. tolstoi
arnold Schwarzenegger

Cel care nu are curajul să vorbească pentru


Curajul nu este vrednic de laudă decât atunci drepturile sale nu poate câştiga respectul
când e condus de virtute. celorlalţi.
Curajul nu este fermitate nesăbuită, nici dorinţă rene torres
de primejduire, nici căutarea a tot ce înspăi-
mântă. Curajul este foarte grijuliu cu apărarea
Curajul înseamnă rezistenţa la frică, stăpânirea
proprie şi foarte răbdător la ceea ce are apa-
fricii, nicidecum absenţa fricii.
renţa falsă de rău.
Mark twain
Curajul te conduce în ceruri; frica – la moarte.
Nu fiindcă sunt grele nu avem curaj, ci fiindcă
Curajul poate lupta împotriva restriştilor mai
nu avem curaj, sunt grele.
bine decât raţiunea.
Uneori, chiar şi să trăieşti e un act de curaj.
L. a. Seneca
Curajul are, împotriva restriştilor, mai multe
posibilităţi decât raţiunea.
Vauvenargues
Câinele bun atacă întotdeauna din faţă.
Când curajul este stăpân pe raţiune, înghite şi Curajul e un rezultat, nu un dat.
spada cu care luptă.
Curajul călăuzit de înţelepciune se pune în
Curajoşii mor de multe ori înaintea morţii lor; acţiune pe linia cea dreaptă.
Cei curajoşi nu simt gustul morţii decât o dată.
În faţa curajului totul păleşte.
Fii cu curaj, şterge-ţi ochii, adesea căderea e un
Curajul timizilor e o floare rară, dar prin aceasta
mijloc spre a te ridica mai sus.
William Shakespeare
nu şi una plăpândă. Dimpotrivă!
Curajul vine treptat, dar se exprimă o dată.
Marin Voiculescu
Curajul, o sensibilitate perfectă a măsurii
pericolului, şi o dorinţă mentală de a îl îndura.

116
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Curajul […] nu este o virtute, ci o trăsătură Proverbe româneşti


fericită.
François-Marie arouet de Voltaire
Curajul se vede în apărarea patriei.
În fiecare inimă doarme un leu.
Curajul este arta de a fi singurul care ştie că e Proverbe turceşti
speriat de moarte.
James Harold Wilson
CURĂŢENIE

Cred că unul din cele mai mari riscuri în viaţă


este să nu ai niciodată curajul să rişti. Curăţenia – cea mai frumoasă găteală.
Oprah Winfrey Curăţenia – temeiul sănătăţii şi oglinda simţirii.
Proverbe româneşti

Succesul nu este niciodată final, iar înfrângerea


nu este niciodată fatală; ceea ce rămâne în CURĂŢIE
ultimă instanţă este curajul.
Poţi pierde bani sau poţi pierde un prieten, dar Curăţia este lucru mare.
dacă ţi-ai pierdut curajul şi speranţa – ai Neagoe Basarab
pierdut aproape totul.
anonim
CURIOZITATE

Neînfricatul biruieşte oriunde-ar fi.


Curiozitatea e mare lucru…
Cine se duce singur la judecată, se întoarce George Călinescu
mulţumit.
Proverbe
Există un farmec irezistibil în a ne amesteca
unde nu ne fierbe oala.
Mulţimea biruie curajul. Jean Cocteau
Înţelepciunea învinge curajul.
Proverbe arabe
Curiozitatea stârneşte pasiunea…
Feodor Mihailovici Dostoievski
Nu faci un leu dintr-un iepure.
Nebunia nu înseamnă curaj. Nimic nu stârneşte mai mult curiozitatea
Curajul este lumina nenorocirii. oamenilor decât treburile care nu-i privesc.
Victor Hugo
Prezenţa de spirit înseamnă curaj.
Proverb francez

Curiozitatea trebuie să fie încurajată cu grijă,


aşa cum celelalte dorinţe trebuie înăbuşite.
Cine n-are curaj trebuie să aibă picioare bune.
John Locke
Proverb italian

Nu suntem curioşi decât pe măsura culturii


Norocul însoţeşte curajul.
Proverb latin noastre.
Jean Jacques rousseau

Lumea este a celor curajoşi.


Proverb polonez Curiozitatea nu moare niciodată.
George Bernard Shaw

A-şi lua inima în dinţi.


Curiozitatea ştiinţifică în sine este una dintre
Fără curaj pururea în primejdii te găseşti. cele mai puternice forţe motrice ale societăţii.
Cine se teme de lupi nu se face cioban. alvin toffler

117
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Un îndrăzneţ care a rătăcit spre hotarele nebu-


niei se cheamă cutezător.
Cine nu ştie nimic, stă liniştit. Cine ştie puţin,
moare de curiozitate. Viteazul priveşte pericolul; cutezătorul îl caută;
Proverb bengalez nebunul nu-l vede.
Nicolae Iorga

CURTEA CU JURI
Pe solul perseverenţei cresc cutezanţa şi
fantezia creatoare, calităţi indispensabile unui
Grup de douăsprezece persoane trase la sorţi
intelectual.
pentru a decide cine dintre acuzat şi victimă Gheorghe Marinescu
are cel mai bun avocat.
Dicţionar Larousse
Fericit cel care cutează să apere cu putere ceea
ce iubeşte.
CURTENITOR
Ovidiu

Cine a fost printre străini ajunge curtenitor.


Proverb Cutezanţa se ascunde sub numele de vitejie.
Seneca

CUSUR
Cutezanţa în situaţii grele este ca un sfat.
Syrus
Îndrăgostitul nu vede cusururile iubitei.
Farrokhi
Cine cutează să spună adevărul poate lesne
umbla bătut ca mărul.
Vaca stearpă mugeşte tare. Proverb românesc
Proverb

CUVÂNT
CUTEZANŢĂ
Cuvântul este sluga minţii, căci ce voieşte
Că precum la viteji îndrăzneală cu socoteală mintea, aceea tâlcuieşte cuvântul.
vrednicie, aşé, fără socoteală fiind, nebunie antoine cel Mare
ieste şi se numeşte.
Dimitrie Cantemir
Poporul este adevăratul depozitar al cuvintelor
şi al zicerilor vechi.
Cutezanţa tinerilor diletanţi trebuie s-o suporţi Gheorghe asachi
cu bunăvoinţă; vor deveni, la bătrâneţe, cei
mai adevăraţi adoratori ai artei şi ai maes-
trului. Cu toţii murim. Numai cuvintele nu mor nicio-
Johann Wolfgang von Goethe dată.
Gabriel Petru Baetan

Cutezanţa şi înflăcărarea în lupta pentru un


scop înalt au făcut în toate timpurile minuni. Este trist când nu avem destulă minte ca să vor-
thor Heyerdahl bim bine, nici destulă judecată ca să tăcem.
La Bruyère

Cutează să fii cuminte.
Horaţiu La omul întreg, cuvântul icona sufletului şi
fapta ascunsă a inimii, comoară poartă.
Cuvântul bun şi neplăcut este ca doftoria
De multe ori cutezanţa nu e decât o fugă îna-
greţoasă, însă folositoare în trupul bolnavului.
inte. Dimitrie Cantemir

118
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Cel mai frumos lucru din lume este vorbirea Cuvântul ieşit din gură nu se mai întoarce.
sinceră. Horaţiu
Diogenes Cinicul

Păzeşte mai bine cuvântul pe care-l spui sau îl


Când vorbeşti mult, aproape întotdeauna spui dai decât o comoară.
şi ce n-ar trebui spus. Nimic din ceea ce a zămislit gândul omului n-ar
Cuvintele sunt vocea inimii. putea exista dacă n-ar fi cuvântul.
Confucius Isocrate

Cuvintele, după cum se ştie, sunt mari duşmani Vorbele sunt precum împărăţia
ai realităţii. Care nu îşi cunoaşte fruntariile.
Joseph Conrad Nicolae Mareş

Mai bine e a grăi cinci cuvinte cu înţeles decât Vorba bună este leacul unui suflet bolnav.
zece mii de cuvinte neînţelese.
Nu-i uşor să opreşti piatra aruncată din mână
Coresi
şi vorba din gură.
Menandru

Cuvântul este umbra faptei.


Adesea, pentru a convinge, cuvântul are mai Cuvântul a devenit trup şi iarăşi de la început
multă putere decât banul. trupul tău, omule, va deveni cuvânt.
Democrit adam Mickiewicz

E în zadar să vorbeşti celui ce nu vrea să te A vorbi înseamnă a rupe puţin din tine însuţi.
asculte.
O scrisoare distruge totul. Un cuvânt
Mihai eminescu
reconstruieşte totul.
Henry de Montherlant
Vorba dulce nu e dăunătoare.
La Fontaine
Un cuvânt este un arbore. Că s-a născut pe
pământul tău ori a căzut ca o sămânţă din
Sunt de-acord cu ea, dacă-i vorba mea. lumea altora, un cuvânt este un cuvânt.
al. Fredo Constantin Noica

Am jertfit liniştea inimii pentru a stăpâni nepri- Cuvântul este testamentul faptei.
hănirea cuvântului. Cyprian Kamil Norwid
Giami

Adesea, cuvântul spune mai puţin decât


Săgeţile străbat corpul, cuvintele rele sufletul. tăcerea.
Baltasar Gracián y Morales Ovidiu

Tezaurul cel mai de preţ al oamenilor este Pe unde iese cuvântul, iese şi sufletul.
vorbirea chibzuită. anton Pann
Hesiod

Lucrările săvârşite de Dumnezeu în istoria


Aşa cum vorbeşti, tot aşa ţi se va răspunde. mântuirii scot în relief şi confirmă învăţătura
Vorba deschisă este cel mai bun procedeu. şi realităţile semnificate prin cuvinte, iar
Homer

119
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

cuvintele proclamă lucrările şi luminează mis- Cuvintele violente, chiar dacă sunt întru totul
terul conţinut în ele. juste, rănesc.
Papa Ioan Paul al II-lea Sofocle

În elocinţă trebuie să existe şi elementul Leapădă din gura ta orice cuvinte cu înţeles
agreabil şi elementul real; dar e necesar ca sucit, goneşte de pe buzele tale strâmbătatea.
elementul agreabil să fie el însuşi bazat pe real Solomon
(adevăr).
Blaise Pascal
Cuvintele sunt umbra de aur în conştiinţă – a
materiei.
Să nu spui puţine lucruri în vorbe multe, ci Nichita Stănescu
multe în vorbe puţine.
Nu spune lucruri puţine în cuvinte multe, dacă Cuvântul ascunde gândul.
poţi, fă invers. talleyrand
Pitagora

Cuvântul vostru să fie totdeauna plăcut, dres cu


Vorbeşte ca şi cum ar trebui să dai socoteală. sare, să ştiţi cum trebuie să răspundeţi
Platon
fiecăruia.
Pavel din tars

Sunt lucruri care nu se spun şi, dacă am


formula totul numai prin cuvinte, valoarea Cuvintele de bine pot fi scurte şi uşor de rostit,
cuvintelor ar scădea. dar ecourile lor sunt infinite.
Marin Preda
Cuvintele care nu duc mai departe lumina lui
Christos, îngroaşă întunericul.
Trebuie fapte şi nu vorbe. Maica tereza
racine

Vorba lungă dovedeşte o gândire puţin înţe-


Cuvintele sunt lentile pentru focalizarea minţii. leaptă.
ayn rand thales

Gândurile unui om nu pot fi niciodată Mai repede să ne încredem într-un cal fără frâu,
exprimate întocmai de altul. decât într-un discurs dezordonat.
J. ruskin theofrast

Un cuvânt bun face mai mult decât o carte Fereşte-te de cuvintele care dezbină pe oameni.
proastă. Moralitatea omului se manifestă în raportul său
Jules renard
faţă de cuvânt.
Rar regreţi că ai tăcut, deseori – că ai vorbit, dar
Nu trebuie să vorbeşti decât cui vrea să te ascul- ai regreta şi mai mult, dacă ai şti urmările
te. vorbelor tale.
Seneca
Fiecare abţinere necesită efort, iar cel mai mare
efort constă în a-ţi ţine limba. Exact ceea ce
Să n-ai niciodată încredere în acela care şi-a este absolut necesar.
Lev Nicolai tolstoi
călcat odată cuvântul.
William Shakespeare

Cuvântul are într-însul o vatră în care arde


Un cuvânt este suficient să înalţe, dar şi să jăratecul vieţii.
V. Voiculescu
năruie soarta unui om.

120
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Proverbe poloneze

Vorbim întotdeauna prost când nu avem nimic


de spus. Cuvântul vicleanului, ca undiţa pescarului.
François-Marie arouet de Voltaire
La orice vorbă, cuvântul cu bună măsură să-ţi
iasă din gură.
Proverbe româneşti
Prin formaţia sa, „dor” are în el ceva de prototip:
este o alcătuire nealcătuită, un întreg fără
părţi, ca multe alte cuvinte româneşti cu înţe- Un cuvânt binevoitor este ca o zi de primăvară.
les adânc şi specific. Reprezintă o contopire şi Proverb rusesc
nu o compunere.
S-a contopit în el durerea, de unde vine
CUVIINŢĂ
cuvântul, cu plăcerea, cunoscută din durere,
nici nu pricepi bine cum.
Există două cuvinte care îţi deschid multe uşi: Fieştecare să-şi cunoască lungul nasului său.
Dimitrie Ţichindeal
trage şi împinge.
anonim

O vorbă bună stinge mai multe focuri decât o


vadră de apă.
Mierea-i dulce, e dulce şi zahărul dar cel mai
dulce e cuvântul.

121
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

D DANS
DACĂ
Dansul este limbajul ascuns al sufletului.
Martha Graham
Cei 10 „Dacă”
1. Dacă vrei să faci un bine, atunci fă-l când este
nevoie. DAR
2. Dacă poţi să faci pe cineva fericit, nu sta pe
gânduri. Nu darul l-a mulţumit, ci modul în care i s-a
3. Dacă dai ceva, nu aştepta ca fapta să se oferit.
întoarcă. La Bruyère

4. Dacă primeşti ceva, dă mai departe.


5. Dacă nu poţi să ajuţi pe cineva, spune-i-o în Felul cum dai face mai mult decât ceea ce dai.
aşa fel încât să nu o ia ca pe un refuz. Corneille

6. Dacă poţi să construieşti ceva, nu distruge.


7. Dacă poţi, fii hotărât în ceea ce spui şi ceea Dacă ai mult, dă şi altora din bunurile tale.
ce faci. Dacă ai puţin, dă din inima ta!
Fernad Fourier-avery
8. Dacă devii celebru, rămâi modest.
9. Dacă eşti nervos, nu-ţi descărca nervii pe
alţii. Darul nu se caută ce preţ este.
Iordache Golescu
10. Dacă faci o observaţie, nu jigni.
Chris Simion

122
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Când dăruieşti ceva, fă aşa ca darul să coste Darul nu se refuză.


puţin şi să placă mult. Darul orbeşte şi pe cel cu patru ochi.
Baltasar Gracián y Morales
Cu sila poţi să iei, dar nu poţi să dai.
Proverbe româneşti
Nu făgădui că vei da, ci dă.
Johann Wolfgang von Goethe
DASCĂL

Dar mic, bucurie mare.


Dacă în lume nu se va afla dascăl, atunci lumea
Homer
se va întuneca din pricina oamenilor
nechibzuiţi.
Dă fiecui ce i se cuvine, şi ţie ajunge-ţi ce Giami

rămâne.
Nicolae Iorga
Mai bun e un dascăl aspru decât tatăl ce
răsfaţă.
Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din jur, Saadi

dar vom trăi veşnic prin ceea ce dăruim.


Douglas M. Lawson
DATORIE

Darurile sunt precum cârligele. Niciodată nu te poţi achita de datoria faţă de


Martial, anul 86 e. n
părinţi.
aristotel

Este mai greu de dat decât de luat.


Montaigne
Datoria este o faptă sau o regulă de lucrat pe
care simţim în cugetul sau în inima noastră că
Când dăruieşti un cadou, oricât de neînsemnat trebuie a o face sau a o urma.
Nicolae Bălcescu
ar fi el, dacă îl dăruieşti din toată inima,
valorează enorm.
Pindar
Nimeni nu are alt drept decât acela de a-şi face
datoria.
auguste Comte
Un dar nu constă în valoarea lui materială, ci în
intenţia celui care ţi-a dat acel dar.
Seneca
Nu de frică, ci din simţul datoriei ţine-te departe
de căile greşite.
Democrit
Cine nu ştie să dea n-are dreptul să ceară.
Publius Syrus

Datoria ne inspiră curajul.


Paul Doumer
Din câte ai, să ştii să dai.
alexandru Vlahuţă

Cea mai mare fericire de care ne putem bucura


Micile daruri întreţin prietenia. (Se adaugă în viaţă este de a fi făcut ceea ce trebuia să
adesea: şi marile daruri întreţin dragostea.) facem.
alexandre Dumas
Proverb francez

Cine dă repede, dă de două ori. Fericirea omului nu stă în libertate, ci în


Proverb latin acceptarea datoriei.
a. de Saint-exupéry

Lucrul la timp dăruit preţuieşte îndoit.

123
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Datoria…: zeu care nu acceptă niciun ateu. Datoria veche, comoară nesfârşită.
Datoria nu e decât un şir de consimţăminte. Datoria celor mari, a ocroti pe cei mici.
Victor Hugo
Dragostea, dreptatea, cinstea şi cugetul cel bun,
cele mai mari datorii.
Proverbe româneşti
Viaţa ta va arde oricum, lăsând cenuşă în urmă,
cată măcar de încălzeşte cât mai mulţi pe
lângă tine. Datoria nu se face în zile bune.
Nicolae Iorga
Cu vorba nu achiţi datoria.
Proverbe turceşti
Datoria este necesitatea de a îndeplini o acţiune,
din respectul legii morale.
DĂRNICIE
Obligaţia este ceea ce caracterizează datoria.
Datoria porunceşte fără a sili.
Immanuel Kant Generozitatea constă nu atât în a da mult, ci a
da atunci când trebuie.
La Bruyère
Cea mai sfântă datorie a fiecărui este de a con-
tribui la susţinerea statului.
Mihail Kogălniceanu Dărnicia este dăruirea fără intenţii, fără profit şi
fără nădejde la despăgubire, chiar dacă
această despăgubire ar fi lauda sinceră sau
A lucra este o datorie absolut trebuincioasă mulţumirea pentru binefacere.
omului social. Giami
Jean Jacques rousseau

Dărnicia nu stă în ceea ce dai, ci în simţământul


Când un prost face ceva de care îi este ruşine, cu care dai.
el declară întotdeauna că îşi face datoria. J. M. Fernández de la Hoz
George Bernard Shaw

E mai greu să dai decât să iei.


A trăi glorios sau a muri în glorie, iată datoria Montaigne
unui suflet nobil.
Sofocle
Fii întotdeauna darnic, altfel soarta haină te va
cuprinde; cel care îşi aminteşte de binefăcător
Prima dintre datorii, este, fără îndoială, aceea va trăi mereu fericit…
de a fi drept. tuti-Name
François-Marie arouet de Voltaire

Dărnicia e luminată de soare.


Datoria simplă este şi datoria apropiată. Proverb
Charles Wagner

DĂRUIRE
Cel care mănâncă pe datorie pierde.
Proverb arab
Dăruieşte şi ţi se va da. Pentru orice lucru cât
de mic dăruit sau împărţit de tine cu alţii, vei
Nimeni nu este dator să facă ceea ce este cu primi înzecit.
neputinţă. Biblie

Fă-ţi datoria, orice s-ar întâmpla.


Proverbe franceze DECALOGUL SAU CELE ZECE
PORUNCI
Datoria nu moare niciodată.

124
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi


dumnezei afară de Mine.
Câinele te latră-n faţă, defăimătorul pe la spate.
2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă asemănare, Proverb polonez
şi să te închini lor.
3. Să nu iei Numele Domnului Dumnezeului tău
Celui care se ocupă cu defăimarea, adesea i se
în deşert.
umflă spinarea.
4. Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o cinsteşte Proverb românesc
pe ea. (Aceasta este Duminica)
5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca bine DEFECT
să-ţi fie ţie şi mulţi ani să trăieşti pe pământ.
6. Să nu ucizi.
Abia atunci când omul are compasiune faţă de
7. Să nu trăieşti în desfrânare. toate fiinţele vii, se poate numi nobil.
8. Să nu furi. Buddha

9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva


aproapelui tău. Când te ocupi prea mult de defectele altora, n-ai
10. Să nu pofteşti nimic ce este al aproapelui timp să le îndrepţi pe ale tale.
tău. Jean de la Bruyere
Biblie

Ne poleim defectele cu aurul calităţilor noastre.


DECĂDERE Fii strălucitor, dacă vrei să nu ţi se vadă defec-
tele.
Cu cât se ridică mai sus, cu atât cade mai greu. Valeriu Butulescu
Dimitrie Cantemir

Am toate defectele celorlalţi şi totuşi ceea ce fac


Când te gândeşti numai cât te mult te-ai înălţat aceştia mi se pare inadmisibil.
deasupra altora, imediat ai şi decăzut. emil Cioran
Lev Nicolai tolstoi

Uitarea defectelor proprii dă naştere la îndrăz-


DECEPŢIE neală.
Democrit

Mulţi din cei care au pus piatra unghiulară ar


dori s-o scoată când văd edificiul terminat. Acela care îţi vorbeşte despre defectele altora, le
Wiesław Brudziński vorbeşte altora despre ale tale.
Diderot

DEFĂIMARE
Mă lepăd de defecte, dar dacă şi le însuşeşte
Cine îşi defaimă con-tovărăşia, altul.
Vasile Ghica
Îşi arată însuşi necuvioşia.
anton Pann
Anumite defecte sunt necesare pentru ca totul
să fie în regulă. Ar părea ciudat dacă vechii
Insulta doare mai tare ca rana.
P. Skarga
prieteni nu ar mai avea vechile ticuri.
Johann Wolfgang von Goethe

Cine trădează taina, umblă ca un defăimător şi


Din când în când treci pe la vecin ca să-ţi afli
nu te întovărăşi cu cel ce are mereu buzele
defectele.
deschise.
Solomon

125
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Îți asociezi mai uşor defectele decât însuşirile, Proverb francez


aproape toate viciile te fac sociabil.
Nicolae Iorga
Râde ciob de oală spartă.
Proverb românesc
Defectul neîndreptat ca o ghiulea la picioare ți-a
stat.
DEFINIŢIE
Nicolae Mareş

Definiţia descoperă esenţa unui lucru.


Vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din aristotel
ochiul tău nu o iei în seamă.
Matei
Definiţia nu reprezintă deci altceva decât
determinarea formală a conceptului într-un
Virtuţile care ne lipsesc sunt numite defecte. conţinut dat, fără reflectarea conceptului în
Henry de Montherlant
sine însuşi.
G. W. Fr. Hegel

Marele cusur al femeilor este că te iubesc,


totdeauna, când ai altceva de făcut. Definiţiile nu sunt făcute decât spre a desemna
tudor Muşatescu
lucrurile pe care le numim, iar nu spre a arăta
de ce natură sunt.
Blaise Pascal
Când poţi să vezi atât de clar defectele altora,
înseamnă că le ai.
Jules renard
Definiţia este forma logică a cunoştinţelor
noastre explicite despre un anumit gen de
Numai oamenii mari au defecte mari. lucruri.
Henri Wald
Defectele spiritului se accentuează când
îmbătrânim, ca şi cele ale feţei.
Dacă n-am avea atâtea defecte, nu ne-ar face
DEMAGOGIE
atâta plăcere să le observăm pe ale celorlalţi.
Nu ne mărtusisim niciodată defectele decât din Trebuie să năzuieşti spre operele şi faptele
vanitate. virtuţii, nu spre vorbele goale.
François de la rochefoucauld Falşi şi ipocriţi sunt cei care toate le fac cu
vorba şi în realitate nu duc nimic la împlinire.
Democrit
Defectele altora ne sunt în faţă, iar ale noastre
în spate.
Seneca DEMENŢĂ

Defectele altora învaţă pe înţelept să-şi îndrepte Beția este demenţă voluntară.
pe ale sale. Seneca
Publius Syrus

DEMNITATE
Moară fără şoareci, n-ai să găseşti.
Proverb
Cine poate trăi în infamie este nedemn de a trăi.
Pierre Corneille

Cu ochii altora poţi să-ţi vezi mai bine defectele.


Proverb chinez
Demnitatea exclude platitudinea, dar şi
aroganţa.
Victor eftimiu
Excesul în toate este un defect.

126
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

O democraţie autentică nu este posibilă decât


într-un stat de drept şi pe baza unei concepţii
Salut mulţi proşti, dar nu mă descopăr în faţa
corecte asupra persoanei umane. Ea cere
niciunuia.
îndeplinirea condiţiilor necesare atât pentru
Numai covoarele se nasc ca să fie călcate în promovarea persoanelor prin educarea şi
picioare. formarea idealurilor adevărate, cât şi pentru
tudor Muşatescu
„personalizarea” societăţii prin crearea unor
structuri de participare şi co-responsabilitate.
Dobândirea demnităţii se săvârşeşte pe calea …dacă nu există niciun adevăr ultim care să
îndurării trudei, iar păstrarea renumelui pe călăuzească şi să orienteze acţiunea politică,
calea stăruinţei spre fapte înalte. ideile şi convingerile pot fi uşor instrumenta-
Ghabus-Name lizate în folosul puterii. O democraţie fără
valori se transformă uşor într-un totalitarism
declarat oculat, după cum arată istoria.
Decât pâinea zgârciţilor, mai bine mănâncă Papa Ioan Paul al II-lea
pământ.
Nezami
Democraţia este mai bună decât tirania.
Periandru
Mai bine să te închini idolului decât să te închini
omului.
abu Salik Democraţia a fost inventată ca un mijloc de a
împăca libertatea cu cârmuirea.
B. russell
Trebuie să fii demn nu numai prin vitejie, ci şi
cu sufletul.
Nicolae titulescu Atunci când sărăcimea, oamenii din popor şi cei
din straturile de jos sunt mulţumiţi,
democraţia se întăreşte.
E mai gustoasă turta ta de mălai decât pilaful Pseudo-Xenofon
altuia.
Proverb
E lucru extraordinar să vezi un tiran bătrân.
thales
Cel care devine oaie va fi mâncat de lup.
Proverb arab
Regim în care fiecare are dreptul să susţină că
e dictatură.
DEMOCRAŢIE Dicţionar Larousse

Democraţia trebuie să însemne mult mai mult DEMORALIZAŢIE


decât doi lupi şi o oaie care votează ce să
mănânce la cină. Demoralizaţia celor de la putere este cu atât mai
James Bovard puternică, cu cât este mai nouă.
Lev Nicolai tolstoi

Din toate cuceririle democraţiei, manierele de-


mocratice se aplică cel mai uşor.
Feliks Chwalibóg
DEOSEBIRE
Democrat înseamnă cineva care vrea să-şi înalţe Să deosebeşti între mâna ce ţi se întinde ca să
poporul pe umerii săi, nu cineva care vrea să te ridice şi aceea care te prinde pentru a te
se înalţe el pe umerii poporului. opri.
Nicolae Iorga
Nicolae Iorga

Nu toate degetele mâinii cresc la fel.

127
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Nezami Proverb turcesc

Degetele mâinii sunt ca fraţii, dar nici ele nu DESĂVÂRŞIRE


sunt deopotrivă.
Proverb
Ca să ajungi cineva, trebuie să începi prin a fi
nimic.
DEPENDENŢĂ Honoré de Balzac

Deşi soarele e luminos, o bucată de nor îl poate Propria-ţi desăvârşire caut-o în tine însuţi.
acoperi. Ghasemi
Sanai

Fiecare individ uman poartă în el aptitudinea de


O mână o cunoaşte pe cealaltă. a fi un om „ideal”.
G. W. Fr. Hegel
Din pânza bună se coase haina scumpă.
Proverbe

Cine-şi atinge ţinta, o întrece în acelaşi timp.


DEPRINDERE Friedrich Nietzsche

Deprinderea din toate zilele nu numai pe E cu totul limpede că desăvârşirea nu aduce


oameni la minte îi coace, ce şi pe dobitoace fericirea.
omenite şi mai cunoscătoare le întoarce. Zakani
Dimitrie Cantemir

Primăvara plină este vară.


În general, deprinderea din copilărie e de mare Proverb arab
folos; vasul miroase mult timp a lichidul cu
care a fost plin. DESCĂRCARE
Jan amos Comenius

Când eşti mânios numără până la patru, când


Deprinderile acţionează mai statornic şi cu mai eşti foarte mânios, înjură.
mare uşurinţă decât raţiunea. anonim
J. Locke

DESCURAJARE
Deprinderea este a doua natură.
Proverb general
Să te descurajezi înseamnă să te laşi doborât de
nenorocire.
Deprinderea din tinereţe rămâne şi la bătrâneţe. Daniel Defoe

Să te obişnuieşti, dar să nu te nărăveşti.


Obiceiul uşurează povara. Pe copii la bărbăţie, la muncă şi înfrânare, iar
Depinderea cere îndelungată vreme. nu la moliciune, desfătări şi lenevie să-i
deprinzi de mici.
Nu strica merele bune pe cel deprins a mânca
Iordache Golescu
pădureţe.
Deprinderea, de multe ori, întrece orice ştiinţă.
Descurajarea constă în a se aprecia pe sine, din
Deprinderea fire se face; departe de cele rele, ca
tristeţe mai puţin decât se cuvine.
să nu te deprinzi cu ele. Baruch Spinoza
Proverbe româneşti

DESEN
Obişnuinţa e mai rea ca turbarea.

128
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Doamne, cum ne-am despărţit cu toţii! Poate că


şi prietenia şi iubirea nu merită, într-adevăr,
Desenul reprezintă sinceritatea din artă. Nu este
să fie trăite, dacă nu sunt veşnice. O viaţă
posibil să trişezi. Este ori bun ori rău.
Salvador Dali
întreagă de frumuseţe, asta ar însemna ceva,
într-adevăr.
Despărţirile au ceva din melancolia asfinţitului,
DESPĂRŢIRE o blândă strălucire care ascunde în ea
avertismentul întunericului…
Rol dificil, dar frumos: femeia care suportă cu Octavian Paler

eleganţă o despărţire.
Simone de Beauvoir
Oamenii se întâlnesc şi se cunosc. Apoi se
despart. Se despart pentru că au făcut impru-
Orice despărţire este o bătălie pierdută pe denţa de a se cunoaşte. Se despart, dar nu se
frontul nevăzut al destinului. uită.
Ionuţ Caragea Nicio despărţire din lume nu este mai grea ca
despărţirea de putere.
anonim
Ruptura de fiinţă te face bolnav de tine însuţi,
încât este destul să pronunţi cuvinte ca:
uitare, nefericire, despărţire, pentru a te În curtea cu păsări s-a îmbolnăvit cocoşul.
dizolva într-un fior mortal. Şi atunci, ca să Nimeni nu mai credea că va mai ajunge a doua
trăieşti, rişti imposibilul: accepţi viaţa. zi să mai cânte. Despărţirea era iminentă.
emil Cioran Găinile erau îngrijorate. Ele credeau că soarele
nu va mai răsări dacă maestrul lor nu-l va mai
chema. A doua zi însă ele au văzut şi au
Chiar dacă ar fi însemnat despărţire, singu-
înţeles: soarele a răsărit ca în fiecare altă zi şi
rătate, tristeţe, iubirea îşi merită fiecare bănuţ
nimeni şi nimic nu l-a oprit.
din preţul ei.
Poveste persană
Coelho

DESPERARE
Despărţirea trebuie să fie scurtă ca o declaraţie
de dragoste.
theodor Fontane Nu vă lăsaţi pradă desperării – nu se ţine de
cuvânt.
Stanisław Jerzy Lec
Toate schimbările, chiar şi cele mai dorite, au
melancolia lor. Căci ceea ce lăsăm în urma
noastră, este o parte din noi. Noi trebuie să fim Pisica e un leu când prinde şoareci, dar tot ea e
în stare să spunem unui capitol din viaţă şoarece în lupta cu tigrul.
„adio” înainte de a începe un altul. Saadi
anatole France

DESPOTISM
După orice sfadă doar despărţirea vine.
E uşor să renunţi la foloasele vieţii, dar de Unde tirania stăpâneşte, acolo dreptatea se
prietenii credincioşi e greu să te desparţi. izgoneşte.
Hafez Dimitrie Cantemir

Nebunia este considerată un motiv suficient DESTĂINUIRE


pentru divorţ, dar în acelaşi timp este calea
cea mai scurtă spre căsătorie.
Dacă vrei ca duşmanul să nu-ţi afle taina, n-o
Mizner
spune prietenului.
Ghabus-Name

129
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

De aceea, azi, înţeleg că destinul se ascunde,


DESTIN deseori, în cea mai cenuşie şi insesizabilă
banalitate.
Am avut un vis straniu. Mă aflam dinaintea
Destinul nu este legat de noroc; este mai
unei oglinzi care se pietrifica sub ochii mei.
degrabă legat de alegere. Nu este un lucru pe
Uimit, am văzut-o transformându-se în zid.
care trebuie să îl aştepţi, este mai degrabă un
Ulterior, n-am mai simţit nevoia să caut alt
lucru care trebuie realizat.
răspuns în privinţa destinului. Nu poţi fugi de
William Jennings Bryan
tine însuţi nici măcar când o vrei cu tot
dinadinsul. Sau mai ales atunci.
Fortuna când vrea să trântească, întâi ridică, şi Dacă destinul nu depinde de tine, de tine
norocul întâi râde, apoi plânge. depinde ce faci cu ceea ce îţi dă destinul.
Dimitrie Cantemir
Poate că acesta e singurul destin: ceea ce ţinem
minte.
Chemări uitate. În spatele punctelor linii. Golul Octavian Paler

astupă tristeţea. Doar vântul spulberă zăpada


ruginită la colţuri. O, chemări fără duh şi fără
Trebuie să ieşi în întâmpinarea destinului, să-l
splendoare. Zâmbetul cocleşte şi cerşetorii îşi
cauţi şi să-l ajuţi.
schimbă destinul o, clipă despletită şi fără W. reymont
oase.
romulus Cojocaru
Ceea ce numim destin îşi are originea nu în
afară, ci înăuntrul indivizilor.
Cu anevoie este fiecăruia a se feri de ce este să r. M. rilke
fie.
Miron Costin
Destinul e scuza celor slabi şi opera celor tari.
Nicolae titulescu
Omul este mai tare decât destinul.
George enescu
Apa pe uscat nu rămâne.
Proverb
Mulţi oameni confundă un management prost
cu destinul.
Kim Hubbard DEŞERTĂCIUNE

Fiecare om are destinul său; singura regulă este Viaţa şi norocul omului sunt ca fumul.
să-l accepte şi să-l urmeze oriunde l-ar duce. Dimitrie Cantemir
Henry Miller

Fum şi umbră sunt toate, visuri şi păreri.


Unul moare în pustiu de sete, altul se îneacă în Miron Costin

apă.
Nazamiscu
Dacă fântâna n-are fund, înseamnă că n-are
nici apă.
Ai grijă ce gândeşti, gândurile devin cuvinte. Jan Czarny

Ai grijă ce spui, cuvintele devin acţiuni.


Ai grijă ce faci, acţiunile devin obiceiuri. Marii lunatici n-au nevoie de lună.
Stanisław Jerzy Lec
Ai grijă ce obişnuieşti să faci, obişnuinţele devin
caracter.
Analizează-ţi caracterul, îţi devine destin. DEŞTEPT
Frank Outlaw

130
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Omul deştept nu se joacă „lapte gros” cu Pe măsură ce creştem descoperim că până şi


rinocerul. persoana care nu trebuia să te dezamăgească
Cel care crede că le ştie pe toate este foarte vreodată, probabil o va face.
anonim
enervant mai ales pentru noi, cei care, oricum,
le ştim pe toate.
anonim
Strigi în munte de durere, ecoul îţi va aduce
doar durere.
A DETESTA Proverb

Cine îl detestă pe fratele său, se detestă pe sine DEZAPROBARE


însuşi.
Lev Nicolai tolstoi
Dacă ai chip urât, cu ce e vinovată oglinda?
Proverb

DEVOTAMENT
DEZASTRU
Nu-i devotat acela care nu s-a lovit de sabia
nefericirii. Înrămează orice aşa-zis dezastru cu aceste
Ghasemi
cuvinte: „Oare peste cinci ani va mai conta
asta?”
Proverb norvegian
Dovedeşte devotament şi omenie azi, când ai
putinţa, fiindcă mâine puţin probabil să mai
afli prilejul. DEZILUZIE
Khosravani

Sentiment resimţit atunci când posteriorul


DEZACORD superb pe care-l admirai nu coincide cu faţa
care se întoarce.
Dicţionar Larousse
Cine are ştiinţă n-are bogăţie; cine are bogăţie
are ştiinţă puţină.
Shahid Balkhi
Păstrează-ţi visele, în ciuda deziluziilor.
anonim

Lupul nu-i tovarăş oii.


Proverb DEZNĂDEJDE

DEZAMĂGIRE Deznădejdea înseamnă a nu cunoaşte motivele


pentru care lupţi şi dacă într-adevăr trebuie
Fiecare dintre noi avem dreptul la dezamăgire. să lupţi.
Octavian Paler Există un sigur caz de deznădejde pură. Al con-
damnatului la moarte.
albert Camus
A fi dezamăgit este un lucru, a fi descurajat este
altul.
tennessee Williams Orice deznădejde este un ultimatum lui
Dumnezeu.
emil Cioran
Nimic nu este mai greu decât să nu te deza-
măgeşti pe tine însuţi.
Ludwig Wittgenstein Dacă încearcă să trăiască moartea pe pământ,
păcătuieşte şi se mistuieşte în deznădejde.
Mircea eliade

131
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Ca deznădăjduirea, nicio patimă mai rea. Fiecare dintre noi suntem un diavol, şi
Iordache Golescu trans formăm lumea în care trăim în
propriul iad.
Oscar Wilde
Nu pierde nădejdea în vremurile grele; din norul
negru curge apa strălucitoare.
Nezami Acolo unde Dumnezeu îşi are biserica, diavolul
îşi va construi capela.
Proverb spaniol
De multe ori, unde pierde omul nădejdea de
frică, mai apoi se întoarce în vitejie.
Grigore Ureche DIDACTICĂ

DEZONOARE Didacticii îi revine preocuparea de a studia


condiţiile cele mai favorabile proceselor for-
mative.
Dacă duşmanul e o mare nenorocire pentru om, Hans aebli
atunci dezonoarea e şi mai grea decât unel-
tirile duşmanului.
tuti-Name Didactica este arta de a învăţa pe alţii bine…
Jan amos Comenius

DEZVOLTARE DURABILĂ
DIFERENŢĂ
Cea mai mare diferenţă dintre păsări şi om este
capacitatea lor de a construi fără a schimba Diferenţa dintre pornografie şi erotică e unghiul
peisajul. în care cade lumina.
robert Lynnd Gloria Leonard

DIAVOL Diferenţa între oameni constă în aceea că pen-


tru unii cunoştinţele sunt mai accesibile, iar
pentru alţii mai puţin accesibile.
Diavolul nu mai cumpără suflete: sunt prea
mulţi donatori onorifici. Principala diferenţă dintre oameni constă în
Valeriu Butulescu gradul în care aceştia trăiesc după propriile
gânduri sau după gândurile altora.
Lev Nicolai tolstoi
Vorbeşte despre diavol şi coarnele vor apărea.
Samuel taylor Coleridge
DIFICULTATE
Probabilitatea de existenţă a demonilor nu este
mai mare decât probabilitatea de existenţă a Dificultăţile există pentru a fi depăşite.
ralph Waldo emerson
lui Dumnezeu, fiind doar produsul activităţii
psihice a omului.
Sigmund Freud
Problemele aduc experienţă, iar experienţa adu-
ce înţelepciune.
Personajul pozitiv în iad e diavolul. Problema când faci ceva bine de prima dată este
Ţineţi minte: dacă diavolul vrea să lovească pe că nimeni nu apreciază cât de dificil a fost.
Walt Vest
cineva, nu face aceasta niciodată cu copita sa
de cal, ci cu piciorul său de om.
Stanisław Jerzy Lec DILEMĂ

132
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Dilema este un silogism ipotetic disjunctiv, ori o Meseria omului politic este să facă faţă
concluzie ipotetică, ale cărei consecinţe sunt o situaţiilor aşa cum se prezintă, oricâtă
judecată disjunctivă. neplăcere ar putea să-i producă.
Immanuel Kant
În diplomaţie sunt trei feluri de călătorii:
călătorii pregătite, care duc la semnare de
DINOZAUR acte; călătorii de informare; călătorii interme-
diare care sunt puncte de plecare a unor
acorduri de încheiat ulterior.
Bieţii dinozauri, au dispărut, deşi erau atât de
A şti să te faci iubit când reprezinţi ţara ta
mari.
Valeriu Butulescu înseamnă a o servi.
Misiunea diplomatică este nobilă fiindcă ea
permite să-ţi serveşti în acelaşi timp şi ţara ta,
DIPLOMAT (DIPLOMAŢIE)
şi pe aceea în care eşti acreditat, fiindcă ea
permite asocierea de interese acolo unde
Tratările diplomatice, privite la lumina ţelului aparent nu se vede decât contradicţie şi
urmărit, pun în evidenţă o serie de calităţi din opoziţie.
partea acelora care le-au dus: abilitatea, Misiunea diplomatică cere inteligenţă şi
claritatea, energia şi măsura. curtoazie, puse în serviciul bunei înţelegeri
…Lupta pentru ţară în politica internă evocă între naţiuni.
lupta infanteriei în tranşee! Lupta în În răstimpul lungii mele cariere ministeriale, am
străinătate pentru ţară, îmi apare în schimb învăţat un lucru: să tac. Nu se poate face
ca lupta din avion! Desigur, n-ai în cea de-a politică externă […], dându-se în vileag situa-
doua toate hărţuielile celei dintâi. Dar în ţia la orice moment.
prima, îţi simţi coatele alături de alţii, în a
A face faţă cu seninătate unor împrejurări grele,
doua eşti sigur!
nu este o trădare, ci prima regulă a alfabetului
Pregătiţi-vă cât puteţi mai bine în toate diplomatic.
chestiunile de tratate, istorie diplomatică, Nicolae titulescu
istorie internaţională şi mai ales istorie
naţională – să ştiţi că niciodată nu puteţi
reprezenta mai bine o ţară, decât dacă ştii să Cel care-ţi spune să te duci la dracu cu o ase-
vorbeşti documentat despre ea şi să aperi menea eleganţă încât îţi şi vine să te duci.
străinilor ca un rod al colţului unde te-ai Dicţionar Larousse

născut.
În relaţiile externe, contactul personal este de DISCERNĂMÂNT
cea mai mare importanţă.
Credem că cel mai politic lucru este să cerem Nu cumpăra fără rost, ca să nu fii nevoit să vinzi
exact cât putem obţine. (tot) fără rost.
O facultate preţioasă – să poţi să înţelegi anushirvan
punctul de vedere contrar.
Elanul inimii să îngăduie înţelegerea, iar Nu spune ce nu merită să fie spus.
disciplina inteligenţei să permită apropierea. Khosrou Dehlavi
O întrunire diplomatică, oricare ar fi ea, trebuie,
în mod necesar, să treacă prin trei faze: prima
Nu trebuie pus la inimă ceea ce nu durează.
este cea a neîncrederii, a doua este cea a Saadi
explicaţiilor, a treia este cea a simpatiei.
Diplomaţia a rămas ultimul refugiu al politeţii.
Nu aştepta poame de la salcie.
Formularea precisă a unor reguli este indis-
pensabilă bunei funcţionări a unei asociaţii Soarele cunoaşte după cum răsare.
Proverbe
politice unitare.

Nu tot ceea ce se spune găseşte şi răspuns.

133
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Proverb arab DISCREŢIE

DISCIPLINĂ Tăcerii nu i se poate da nici răspuns, nici


pedeapsă.
Miguel de Cervantes
Civilizaţia este înainte de toate o disciplină; dis-
ciplină fiziologică, morală, socială şi ştiinţifică.
Dr. alexis Carrel
Papagalii discreţi nu repetă nimic.
Stanisław Jerzy Lec

Adevărata disciplină e fondată pe autodisciplina


celui ce comandă. Numai un caracter disci- Păstrarea tainei e oglinda celui darnic.
plinat poate menţine ordinea. Ibn Yamin
Fr. W. Förster

Munţii au ochi şi pereţii au urechi.


Există o disciplină a convingerilor, una a fricii şi Proverb arab
una a lăcomiei.
Nicolae Iorga
Un nod la pungă şi două la gură.
Cu gura-nchisă n-ai cum să-nghiţi muşte.
Disciplina ne face să trecem de la starea de
Proverbe spaniole
animal la cea de om.
Disciplina împiedică pe om de a se lăsa să fie
abătut de la destinaţia sa, de la umanitate, de DISCUŢIE
către înclinările sale brutale.
Immanuel Kant
O discuţie se mântuie sau când amândoi au
înţeles, sau când n-a înţeles niciunul.
Nicolae Iorga
Lipsindu-le judecata, copiii au nevoie de disci-
plină.
J. Locke
Sfârşitul discuţiei nu trebuie să fie victoria, ci
îmbunătăţirea.
Joseph Joubert
Până nu te-am întrebat, rămâi mut! Până nu
te-am chemat, rămâi olog!
Mas’ud Sa’d Salman
Asupra oricărui lucru se pot face afirmaţii exact
contrarii.
Protagoras
O disciplină însă nu este de sine stătătoare dacă
baza pe care stă nu e temeinică.
Seneca
Din discuţie iese lumina.
Proverb francez

Disciplina şi autocontrolul sunt începuturile


înţelepciunii practice. Discuţia este ciurul adevărului.
Samuels Smiles Proverb italian

Când pisica nu-i acasă, joacă şoarecii pe masă. De gusturi şi de culori nu se discută.
Proverb românesc Proverb latin

DISCORDIE DISPERARE

Între apă şi foc nu există înţelegere. E de temut cel care n-are nimic de pierdut.
Proverb Johann Wolfgang von Goethe

134
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Dispreţul porneşte din cap, ura porneşte din


inimă; una exclude pe cealaltă.
Când te uiţi îndelung în abis, abisul se uită şi el
Schopenhauer
la tine.
Friedrich Nietzsche
Dispreţul trebuie să fie cel mai tăcut dintre
sentimentele noastre.
Fructele pe care le creştem în văile disperării
rivarol
sunt hrana pe care o vom mânca pe vârful
muntelui.
Fred Smith Nu-i dispreţuim pe toţi care au vicii, însă îi
dispreţuim pe cei care n-au nicio virtute.
La rochefoucauld
Disperarea e cea mai mare dintre greşelile
noastre.
Vauvenargues Nu dispreţui lucrurile mici; o lumânare poate
face oricând ceea ce nu poate face Soarele: să
DISPREŢ lumineze în întuneric.
Zen

Că mă dispreţuieşte cineva? Este treaba lui.


Datoria mea este doar să nu fac ori să zic ceva, Nu da cu piciorul, că vei duce dorul.
ce merită dispreţ. Cine dispreţuieşte urăşte.
Marc aureliu Proverbe româneşti

Greşeala cea mai mare este a aceluia care DISTANŢĂ


dispreţuieşte adevărul şi se lasă târât la rele,
de linguşire.
Ca să măsori distanţele, trebuie să le şi străbaţi.
Cicero
tudor Muşatescu

Dispreţul este un sentiment rece, care nu DISTRUGERE


împinge la niciun sentiment violent.
Diderot
Politica fără principii, plăcerea fără angajament,
bogăţia fără muncă, înţelepciunea fără carac-
Prostul îi dispreţuieşte pe toţi, pentru că nu ştie ter, afacerile fără de morală, ştiinţa fără
ce e merituos. umanitate şi rugăciunea fără caritate.
Dispreţul este forma cea mai fină a răzbunării. Gandhi
Baltasar Gracián y Morales

DIVIN
Pe unii îi dispreţuiesc cei care nu-i cunosc, pe
alţii cei care îi cunosc mai bine. Divinul este în omenesc.
Nicolae Iorga
Hose Julian Marti Perez

Nu există replică atât de usturătoare ca DIVINITATE


dispreţul tăcut.
Montaigne
Când simţi un gol în suflet, când crezi că încă
îţi lipseşte ceva, deşi ai totul, păstrează-ţi gân-
E mai greu să-ţi ascunzi dispreţul decât durile pentru dorinţele tale cele mai intime şi
dragostea. caută divinitatea care există în tine!
Henry de Montherlant aristotel

Divinitatea, do major în simfonia cosmică.

135
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Cronos a tăiat cu secera testiculele tatălui său Niciodată să nu mergi la un doctor căruia i-au
Uranus, care era personificarea cerului. Şi murit plantele din birou.
cred că a procedat corect: vă puteţi imagina anonim
un cer cu testicule?
Valeriu Butulescu
DOCTORIE

Zeus se răzbună pe cei îngâmfaţi.


Doctoria fără măsură dată e otravă curată.
Dacă zeii săvârşesc ceva imoral, ei nu sunt zei. a. M. Fredro
euripide

DOCTRINĂ
Divinitatea, după ce îngăduie omului să guste
din dulceaţa timpului ce-i este hărăzit, se
Studiul riguros şi aprofundat al doctrinelor
arată răzbunătoare.
filosofice, al limbajului lor specific şi al
Herodot
contextului în care au apărut ajută la
depăşirea riscurilor eclestismului şi permite o
Când o rugă este dreaptă, zeii nu rămân surzi. adevărată integrare a lor în argumentarea
Cel pe care-l iubesc zeii moare tânăr. teologică.
Papa Ioan Paul al II-lea
Menandru

Atunci când zeii vor să surpe căminul cuiva, Ei Numai din ciocnirea ideilor opuse iese doctrina
prăvălesc urgii nesfârşite asupra urmaşilor. adevărată.
Sofocle O doctrină nu se poate impune decât prin spadă
sau cuvânt.
Nicolae titulescu
DIVORŢ

DOGMĂ
Divorţul este un joc jucat de avocaţi.
Cary Grant
Orice dogmă este o idee virtualmente înarmată
cu toate mijloacele terorii.
Separarea şi divorţul sunt pumnale cu două tăi- Lucian Blaga
şuri; înfigându-se într-o parte se răneşte şi
cealaltă.
Proverb chinez ….nu vă lăsaţi manipulaţi de o dogmă – nu trăiţi
după concluziile la care au ajuns alţii.
Steve Jobs
Părinţi despărţiţi, copii necăjiţi.
Proverb polonez
DOMNIE
DOCTOR
Domnia este un lucru nesigur.
Herodot
I-am spus doctorului meu că mi-am rupt
piciorul în două locuri. El mi-a zis să nu mă
mai duc în acele locuri. DOR
Henry Youngman

Dorul e român.
tudor Muşatescu
O zicală spune: mai bine să ajungi pe mâna hai-
ducilor decât pe-a unui doctor prost.
Proverb polonez
Dorul e focul în care ard speranţele, dorinţele,
durerile, iar cenuşa ce rămâne reprezintă
amintirile…

136
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Octavian Paler

Cel mai important lucru e să vrei ceea ce poţi.


DORINŢĂ a. Malraux

Dorinţa învinge teama. Aş merge când alţii se opresc; m-aş trezi când
Mateo alemán alţii adorm.
Gabriel José García Márquez

Aş vrea să mă topesc într-o lacrimă şi-n ea să-şi


oprească soarele razele şi să plâng la capătul Cei mici vor multe şi de toate.
luminii.
Ochii văd, inima cere, ce să faci că nu-i putere.
emil Cioran
anton Pann

Dorinţa e una, dragostea e alta.


Ceea ce mai mult poftim, aceea vom dobândi.
Khosrou Dehlavi
Dimitrie Ţichindeal

Dacă nu vei dori multe lucruri, puţinul îţi va


Având mai puţine dorinţi vei avea mai puţine
părea mult.
decepţii.
Dorinţa arzătoare pentru un lucru face sufletul Ovidiu Vasilescu
orb pentru orice altceva.
Democrit
Atunci când zeii vor să ne pedepsească, ne
îndeplinesc rugile.
Dorinţele potrivite firii nu aduc mulţumiri, ci Oscar Wilde
mari nenorociri.
esop
Sunt momente în viaţă când ţi-e atât de dor de
cineva încât îţi vine să-l scoţi din visele tale şi
Dorinţa indică drumul. să-l îmbrăţişezi cu adevărat.
Mandy evans anonim

Dorinţa e miere amestecată cu otravă; plăcută În inimă am multe dorinţe, dar mâinile-mi sunt
la înfăţişare, dar dureroasă în esenţă. scurte.
Ghasemi Proverb

Dorinţa de la privire se trage; din ochi e vederea Pe cel care nu te doreşte să nu îl doreşti nici tu.
şi din inimă vrerea. Proverb arab
asadi tusi

Cel ce poartă o cămaşă veche jinduieşte după o


Cine doreşte multe, de multe se teme. schimbare.
Miguel de Cervantes Proverb neogrec

Nu există plăceri adevărate decât însoţite de DOVADĂ


nevoi adevărate.
Johann Wolfgang von Goethe
Ulciorul gol sună mai tare.
Proverb
Toate grânele pământului, tot aurul, toate
turmele şi toate femeile nu sunt destule DRAGOSTE
pentru unul singur. De aceea să lepădăm
dorinţa.
Mahabharata

137
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Diferenţa dintre sex şi dragoste e că sexul te eli- Cu cât judeci mai mult, cu atât iubeşti mai
berează de tensiuni interioare, pe când puţin.
dragostea le cauzează. Un singur ceas de dragoste poate face cât viaţa
Woody allen
întreagă.
Honoré de Balzac

În iubire, totul se schimbă, toate devin însem-


nate: dintr-un nimic se naşte un colos. Dragostea poate fi minunată, dar de asemenea
Îndrăgostirile sunt ca vărsatul de vânt: formele poate fi foarte distructivă. Ea poate face
cele mai grave apar la oamenii mai în vârstă. oamenii să mintă, să înşele sau chiar să
Dragostea neîmpărtăşită e ca o tăiere de fierăs- omoare.
Dave Barry
trău în buştean uscat şi se încheie cu ură şi
răzbunare.
tudor arghezi
Să iubeşti pe cei bătrâni şi pe cei tineri, pe cei
mari şi pe cei mici.
Neagoe Basarab
Dragostea nu este altceva decât numele pentru
dorinţă şi căutarea întregului.
aristophanes
Ce e dragostea? Nevoia de a ieşi din tine însuţi.
Charles Baudelaire

Fiecare om iubeşte cel mai mult ceea ce-i apar-


ţine. Iubirea e un lucru foarte mare!
Dragostea e compusă dintr-un singur suflet care Ion Băieşu
locuieşte în două corpuri diferite.
aristotel
Cum se iubesc oamenii pe pământ? – Luptând
împreună.
Dragostea ascunde o seamă de păcate. Simone de Beauvoir
Sfântul augustin

Nu există prietenie sau dragoste ca aceea a unui


Iadul este un loc, un timp, o stare a conştiinţei, părinte pentru copilul său.
în care nu este niciun fel de dragoste. Henry Ward Beecher
richard Bach

E împotriva firii omului să iubească „pentru


Dragostea conjugală creează specia umană, dra- totdeauna”!
gostea de aproapele o face mai bună, însă Dragostea şi muzica sunt cele două aripi ale
dragostea desfrânată o corupe şi o înjoseşte. sufletului.
Francis Bacon Hector Berlioz

Dragostea ne dă jos măştile fără de care ne este Iadul, înseamnă să nu mai iubeşti niciodată.
frică să trăim şi în spatele cărora nu putem
În dragoste nu este nici împărţire, nici măsură.
trăi.
În general vorbind, este mult mai uşor să iubeşti
Nu iubeşti o femeie pentru că este frumoasă, ea
toată omenirea decât pe vecinul de alături.
este frumoasă pentru că o iubeşti.
Georges Bernanos
Dragostea este o bătălie, dragostea este un răz-
boi; dragostea este o maturizare.
James Baldwin Dragostea este răbdătoare, dragostea este bună
şi nu invidiază pe nimeni.
Dragostea nu este lăudăroasă, nici îngâmfată
Modestia, sau mai bine-zis teama, este una din
sau nepoliticoasă; niciodată egoista, nu poate
primele virtuţi ale iubirii.
fi jignită.

138
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Dragostea poate înfrunta orice, nu există limite Dragostea îi arată omului cum ar trebui el să fie.
pentru credinţa ei, dragostea este speranţa şi Când iubeşti, descoperi în tine o nebănuită
răbdarea. Într-un cuvânt, există trei lucruri bogăţie de tandreţe şi duioşie şi nici nu-ţi vine
care vor exista întotdeauna: credinţa, speranţa să crezi că eşti în stare de o astfel de dragoste.
şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este Dragostea arată omului cum ar trebui să fie.
dragostea. a. P. Cehov
Biblia

Dragoste pentru dragoste.


Dragostea: o nebunie temporară, vindecabilă Cicero
prin căsătorie.
ambrose Bierce
Dragostea este sfinţenie plus sexualitate.
emil Cioran
S-ar părea că în iubire fiecare se caută pe sine
însuşi, dar de sex contrar; de aceea în iubire
vei căuta veşnic fără să găseşti. Cineva este iubit pentru că este iubit. Pentru
dragoste nu este nevoie de niciun motiv.
În iubire nimeni nu-şi ţine cuvântul!
Lucian Blaga În toate poveştile de dragoste există întotdeauna
ceva care ne apropie de eternitate şi de esenţa
vieţii, pentru că poveştile de dragoste conţin
Nu poţi cuceri toate femeile din lume! Dar toate tainele lumii.
merită să încerci!
Napoleon Bonaparte Dragostea poate fi o experienţă mai înspăi-
mântătoare decât aceea de a te afla faţă în faţă
cu un arcaş care ţinteşte înspre inima ta.
Dragostea este genul de copac ale cărui fructe Dragostea este o fiinţă sălbatică. Când încercăm
nu cresc pe crengi, ci la rădăcină. să o ţinem în frâu, ne distruge. Când încercăm
Bruce Boyd
să o închidem, ne înrobeşte. Când încercăm să
o înţelegem, ne tulbură.
Uneori inima vede ce este invizibil pentru ochi. Dragostea este primul lucru capabil să schimbe
H. Jackson Brown total viaţa unei persoane de la o clipă a alta.
Paulo Coelho

Dacă Dumnezeu ar fi vrut să fim homosexuali,


i-ar fi creat pe Adam şi pe Walter. Simpatia formează prietenia; dar în dragoste
L. Bryant există un fel de antipatie, de pasiune opusă.
Fiecare tinde să fie celălalt şi împreună fac un
întreg.
Un timp se împotrivi şi mare-i fu căinţa
Samuel taylor Coleridge
Şi-apoi, şoptind „Nicicând nu voi ceda!”, cedă.
Lord Byron
Prietenia duce foarte des la dragoste; dar dra-
gostea la prietenie – niciodată.
O mare durere să iubeşti, o mare nenorocire să Charles Caleb Colton
scapi de această durere.
Ion Luca Caragiale
Vai de cel a cărui inima nu a învăţat din tinereţe
să spere, să iubească şi să aibă încredere în
Dragostea toate biruieşte. viaţă.
Dragostea cumpărată pre bani sau pre mâncări Joseph Conrad
şi băuturi în sfârşitul acelora şi ea se
sfârşeşte. Iară dragostea din suflet adevărată
în sărăcie şi în foamete slujba vredniciei îşi Dragostea e ca duelul: dacă te atinge, te răneşte.
tristan Corbiere
arată.
Dimitrie Cantemir

Dragostea e o plăcere; onoarea e o datorie.

139
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Dragostea este un tiran care nu cruţă pe ni- Nu pot cunoaşte adevărata dragoste, decât
meni. depăşind-o.
Mircea eliade
Cu greu urâm ceea ce am iubit cu adevărat.
Pierre Corneille

Nu numai că vreau să fiu iubit, vreau să se


Iubirea mişcă soarele şi celelalte stele. spună că sunt iubit.

Lumea aceasta va fi o lume mai bună atunci Nu poţi porunci inimii! Dragostea se câştigă,
când puterea dragostei va înlocui dragostea de respectul se merită.
George elliot
putere.
Dante

Un îndrăgostit este iubit de toată omenirea.


ralph Waldo emerson
Absenţa este pentru dragoste ce este vântul
pentru foc; o stinge pe cea slabă, o aprinde pe
cea puternică. În fanteziile mele erotice, nimeni nu mă iubeşte
Comte Debussy-rabutin
pentru mintea mea.
Nora ephron

Dragostea construieşte poduri acolo unde nu


există. Dragostea îl face pe om poet.
r. H. Delaney
Femeia în dragoste suferă mai mult decât
bărbatul, dar ştie să ascundă mai bine sufe-
Este îndreptăţită numai acea dragoste care râv- rinţa.
neşte frumuseţea fără să o profaneze. Nu este îndrăgostit cel ce nu iubeşte pentru
Democrit
totdeauna.
Dragostea este lucrul cel mai dulce, dar şi cel
În dragoste, unii fac, alţii vorbesc. Mai bine tac mai amar.
şi eu. Cine iubeşte excesiv ştie să şi urască excesiv.
Pierre Desproges
Să iubim nebuneşte tot ce străluceşte pe acest
pământ, fiindcă altă viaţă nu ne este
Dragostea marchează triumful imaginaţiei asu- cunoscută.
pra inteligenţei. Sigur că există şi dragoste la prima vedere, dar
Dragostea nu e oarbă, ea doar nu spune ceea ce este întotdeauna bine să mai aruncăm şi o a
vede. doua privire.
Dragostea nu întreabă: Cât trebuie să fac?, ci Ce Acela care nu iubeşte pentru totdeuna nu este
trebuie să fac? un îndrăgostit.
Feodor Mihailovici Dostoievski
Orice poate fi distrus în lumea asta în afară de
dragostea adevărată.
Vei realiza când vei privi înapoi asupra vieţii tale Când dragostea este în exces, nu îi aduce unui
că momentele în care ai trăit cu adevărat sunt bărbat nici onoruri, nici vreo avere.
acelea în care ai făcut lucruri în spiritul euripide
dragostei.
Henry Drummond
Dragostea nu constă în ţintuirea privirii unuia
asupra celuilalt, ci în contemplarea împreună
Nu se poate dragoste fără stimă. a aceleiaşi direcţii.
antoine de Saint-exupery
Ce sublimă copilărie este şi amorul!
Dragostea curată şi suspiciunea nu pot locui
împreună. Poate că au avut dreptate când au pus
alexandre Dumas-fiul dragostea în cărţi; se prea poate ca ea să nu
poată exista în altă parte.

140
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Cel mai trist în dragoste este nu numai că Khalil Gibral


dragostea nu durează pentru totdeauna, dar
că şi disperarea pe care o cauzează este uşor
Îmi plac în dragoste nesăturaţii – îi plâng şi îi
dată uitării.
William Faulkner
admir. Au ceva din eroismul tragic al îndră-
gostiţilor care vor să treacă oceanul cu înotul.
Octavian Goga
Nu jignim pe nimeni iubindu-l.
Pentru a fi iubit, fii discret, cheia inimilor este Împotriva dragostei nicio armă nu se găseşte.
secretul. Iar temerea o topeşte.
Florian Iordache Golescu

Dragostea este misterul între doi oameni, nu Niciodată nu moare inima celui reînviat cu
asemănarea dintre ei. dragoste.
John Fowles Havez

Dragostea imatură spune: „Te iubesc pentru că Există o singură demnitate finală – dragostea.
te doresc”. Dragostea matură spune: „Te Helen Hayes
doresc pentru că te iubesc”.
erich Fromm
Dragostea este o poveste străveche, dar care este
totdeauna nouă.
Totul stă în voia inimii, pe care nici oamenii, nici Heinrich Heine
cerul, nici chiar propriile noastre interese nu
o pot schimba vreodată.
Fuscolo Atunci când puterea dragostei va învinge dra-
gostea de putere, lumea va cunoaşte pacea.
Jimi Hendrix
Acolo unde este iubire este viaţă.
Unde există dragoste, există viaţă.
Mahatma Gandhi
Este greu să lupţi împotriva inimii, căci toate
dorinţele ei le poţi satisface numai cu preţul
sufletului.
Pentru că nu în ureche îmi şopteai, ci în inimă. Heraclit
Pentru că nu îmi sărutai buzele, ci sufletul.
Judy Garland
Dacă ştiu ce este dragostea, este datorită ţie.
Herman Hesse
Adesea, oamenii uită că una din componentele
importante ale dragostei este voinţa de a iubi.
Dragostea care o dăruim mai departe este sin-
Afecţiunea este germenele pasiunii. Pasiunea gura care o păstrăm pentru noi.
este germenele celei mai împlinite iubiri. elbert Green Hubbard
Când inima unui bărbat este deprimată de atâ-
tea preocupări, ceaţa este imediat împrăştiată
Omul are nevoie de dragoste. Viaţa fără duioşie
în momentul în care apare o femeie.
John Gay
şi fără iubire nu e decât un mecanism uscat,
scârţâitor şi sfâşietor.
Dragostea înseamnă să fii doi şi să nu fii decât
Acela care nu e îndrăgit nu e om; el nu merită unul.
plăcerea prieteniei. Victor Hugo
Giami

Dumnezeu este dragoste.


Viaţa fără dragoste este ca un copac fără flori Ioan 4,8
sau fructe.

141
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

În dragoste, a iubi înseamnă de multe ori a nu predomină, lipseşte dragostea. Fiecare este
înţelege. umbra celeilalte.
Nicolae Iorga Carl Jung

Dragostea poate uneori să fie magie. Dar magia Dragostea cu frica nu se împacă, nu iubeşte
poate fi uneori… doar o iluzie. cine are teamă.
Javan G. Knapski

„De ce nu- ţi iei o fată cu totul nouă?” „Nicio În momentul în care vei avea în inima ta acest
fată! Aduc mai mult necaz decât merită! lucru extraordinar numit dragoste şi vei simţi
Alea pe care le vrei nu le poţi avea, iar cele adâncimea, încântarea şi extazul ei, vei des-
pe care le poţi avea, nu le vrei.” coperi că lumea s-a transformat pentru tine.
J. Krishnamurti
Când un bărbat iubeşte o femeie, iar aceasta
nu se poate hotărî dacă îl iubeşte sau nu,
numim această complicaţie comedie. Acolo Reciprocitatea este legea dragostei.
unde fe meia este prinsă serios, rezultatul Lacordaire
este în general tragedie.
Toţi iubim cum n- a mai iubit nimeni înainte!
Să cultivăm dragostea şi mila, aceste două
Nu ştiu însă cum o să se descurce
lucruri dau vieţii adevăratul sens. Restul sunt
strănepoţii noştri, probabil că o să
mărunţişuri. Iată religia pe care o predic mai
iubească stând în cap, dacă o să se
mult decât budismul. E simplu. Templul tău
încăpăţâneze să nu adopte niciu na din
este inima. Doctrina ta este mila. Morala ta
metodele anterioare!
este a iubi şi a respecta pe alţii, oricare ar fi
Există două soiuri de iubire: cea care ei.
îngenun chează şi înalţă ochii la cer şi cea Dalai Lama
care priveşte în jos şi mângâie. Pe cea de a
doua o consider mai durabilă.
Iubirea temătoare vede departe.
El stătea în picioare, între ele. O astfel de
G. e. Leesing
situ aţie amuză lumea de foarte mulţi ani.
Acesta va rămâne întotdeauna succesul
comic al Vieţii: bărbatul între două femei. Dragostea îşi are şi ea eroismul ei.
O pereche de îndrăgostiţi traversează parcul, ernest Legouvé

ţinându- se de mână. Mai târziu vor trece


din nou pe aici, dar vor avea o altă expresie
Dragostea este o promisiune, dragostea este un
în ochi şi un alt înţeles în strânsoarea
suvenir. Odată dăruită nu poate fi uitată,
mâinilor lor. Acum puritatea zorilor este în
niciodată lăsată să dispară.
ei. John Lennon
Aşa- i când se face curte în toată lumea. Şi
la bătrâni şi la tineri, din câte mi- am dat
eu seama. Bărbatu- i numai ochi, iar Dragostea, sub toate formele ei, este drumul
femeia numai urechi. Se pare că nu le unic care duce spre puritatea morală.
P. Lescot
rămâne loc şi pentru bun simţ.
Jerome K. Jerome

Nimeni n-a iubit cum am iubit eu. Nimeni n-a


Cea mai bună dovadă a dragostei este încrede- suferit cum am suferit eu. Toţi spunem aşa. Şi
rea. toţi avem dreptate.
James Joyce alexandru Macedonski

Acolo unde dragostea guvernează, nu este Dragostea este sentimentul cel mai măreţ, care
dorinţă de putere: acolo unde puterea face minuni, care făureşte oameni noi, creează
cele mai mari valori morale.

142
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Dragostea este singurul joc de doi în care


amândoi pot să câştige.
Cine iubeşte cu adevărat, nu uită niciodată.
a. S. Makarenko
Inigo de Mendoza

Timpul şi absenţa înfrumuseţează dragostea.


Dragostea vindecă oameni – pe cei ce o dăruiesc,
Maurice Maeterlinck
dar şi pe cei ce o primesc.
Dragostea, cea adevărată, face toate intenţiile
Fă toate lucrurile cu dragoste. onorabile.
Preţuieşte dragostea pe care o primeşti mai mult Karl Menninger
decât orice. Va exista mult timp după ce
sănătatea ta va dispărea.
Lasă-mă singur: aş vrea să mă gândesc la tine!
Og Mandino
Când îmbătrâneşti nu mai ai inimă, ai cord.
Grigore Moisil
Dragostea face o povară mai uşoară.
Nicolae Mareş
Cu cât ne iubim mai mult prietenii, cu atât îi
vom flata mai puţin.
Poate că pentru lume eşti o singură persoană,
Dragostea este cea mai puternică forţă din uni-
dar pentru o anumită persoană, eşti întreaga
vers.
lume.
Moliere

Nu te iubesc pentru ceea ce eşti, ci pentru ceea


Iubirea de femeie […] e foc îndrăzneţ şi schim-
ce sunt atunci când sunt cu tine.
bător, pâlpâitor şi schimbăcios, foc al febrei,
Nu merită să plângi pentru nimeni, iar cei care cu accese şi domoliri.
merită nu te vor face să plângi. Montaigne
Doar pentru că cineva nu te iubeşte aşa cum
vrei tu, nu înseamnă că nu te iubeşte cu toată
Nu putem să învăţăm ce este iubirea decât prin
fiinţa sa.
iubire.
Un prieten adevărat te prinde de mână şi îţi Iris Murdock
atinge inima.
Cea mai stranie formă de a îndepărta pe cineva
Plăcerea certurilor este împăcarea.
este a sta lângă el şi a şti că nu-l vei putea
alfred de Musset
avea niciodată.
Nu îţi petrece timpul cu cineva care nu e dispus
să şi-l petreacă cu tine. Dragostea… Bătăi de inimă pentru dureri de
cap.
Poate că Dumnezeu va dori să cunoşti multe
persoane nepotrivite înainte de a cunoaşte Sentimentul care vine în galop şi dispare în
persoana potrivită, pentru ca, atunci când o vârful picioarelor.
vei cunoaşte în sfârşit, să ştii să fii recu- Dragostea a murit în clipa când rămâi singur în
noscător. doi.
Gabriel José García Márquez tudor Muşatescu

Inima cunoaşte raţiuni pe care raţiunea nu le Oamenii cei mai incapabili de dragoste ştiu
cunoaşte. lucrurile cele mai profunde despre ea.
Guy de Maupassant Stefan Napierski

Nu trebuie să laşi sexul să înlocuiască iubirea, În dragoste, victoria bărbatului este fuga.
dar nici iubirea fără sex nu e întreagă. Napoléon I
Mary McCarty

143
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Îndrăzneala în iubire face minuni, ca şi curajul Cine poate pune frâu îndrăgostiţilor şi să dea
în război. legi?
Sofia Nădejde
Cine umblă după iubire, n-o va găsi; cine-o dă,
o primeşte înapoi.
Întotdeauna există ceva nebunie în dragoste. Credinţa câştigă cel mai mult, umilinţa primeşte
Dar întotdeauna există ceva raţiune în cel mai mult, dragostea însă lucrează cel mai
nebunie. mult.
Friedrich Nietzsche
Credinţa face totul posibil; dragostea face totul
uşor.
Petrarca
Singura anomalie este incapacitatea de a iubi.
anais Nin

Când e cu adevărat vorba de o iubire mare, dacă


Puterea oamenilor izvorăşte din dragoste. unul din amanţi încearcă imposibilul,
Oukhadi rezultatul e acelaşi […]. Trebuie să se ştie că
şi iubirea are riscurile ei.
În dragoste e ca şi în război: Vai de cei învinşi.
Fericit cel ce cutează să-şi apere cu energie
dragostea. Dragostea este frumoasă tocmai pentru că nu
Ovidiu cunoaşte nicio silnicie, e preferinţa sinceră.
Aşa e dragostea… un joc, un joc stupid, murdar
şi măsluit… nu intri fără să dai socoteală
Dragostea cere riscuri.
într-un asemenea joc.
Nu există sentiment tragic la români. Cred că Camil Petrescu
dragostea la noi parcurge doar distanţa dintre
romanţă şi pat. Avem o psihologie de popor
superficial, de popor care poate frige mititei pe Vrei să fii fericit? Dacă eşti pregătit să suferi,
orice Golgotă. iubeşte!
Florian Pittiş
Dragostea e o luptă între două suflete şi între
două trupuri în care uneori nu e niciun
învingător, alteori nu e niciun învins. Îndrăgostitul este orb faţă de persoana iubită.
Dragostea seamănă atât de bine cu lipsa ei încât Eros este podoaba tuturor zeilor şi oamenilor.
uneori se confundă. Nu există om atât de laş pe care iubirea să nu-l
Cred că dragostea ne ridică în propriii noştri transforme în erou.
ochi. Şi cât de mult ai vrea să fii aşa cum te Iubirea este pentru oameni şi zei o măreaţă şi
vede celălalt! Ai dori, şi chiar încerci, să minunată divinitate.
micşorezi distanţa dintre ceea ce ştii că eşti în
Iubirea este singura pasiune care se plăteşte cu
realitate şi ceea ce intuieşti că vede în tine cel
o monedă fabricată de ea însăşi... jertfa.
pe care-l iubeşti.
Octavian Paler Iubirea este singurul lucru care poate fi împărţit
la infinit fără să se micşoreze.

Dragostea sau ura schimbă dreptatea. La atingerea dragostei oricine devine poet.
Platon
Dragostea are raţiunile ei pe care raţiunea nu le
înţelege.
Blaise Pascal Creşte îndrăzneala cu ispita.
Pliniu cel tânăr

Dragostea pentru adevărul căutat cu smerenie


este una din marile valori, capabilă să îi Dacă dragoste nu e, nimic nu e.
unească astăzi pe oameni independent de Marin Preda

diferenţele culturale dintre ei.


Papa Ioan Paul al II-lea
Dragostea este spaţiul şi timpul măsurate cu
inima.

144
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Dragostea este un joc ciudat: sau amândoi În iubire fiecare îl ucide pe cel care-l iubeşte.
câştigă sau amândoi pierd… Dragostea nu înseamnă să visezi la omul iubit.
Dragostea este un lucru simplu şi profund. Este Dragostea înseamnă să ştii, de exemplu, că îi
un fapt de viaţă, nu o iluzie. plac morcovii şi nu-i place fasolea.
Marcel Proust andre roussin

Dragostea care nu sfârşeşte la ofiţerul stării A-ţi fi frică de dragoste înseamnă să îţi fie frică
civile are vicii de formă. de viaţă, iar aceia cărora le este frică de viaţă
Liviu rebreanu sunt pe trei sferturi morţi.
Bertrand russel

Iubim fără motiv şi tot fără motiv urâm.


regnard Spune-mi cine te admiră şi te iubeşte şi îţi voi
spune ce fel de om eşti.
Charles augustin Saint-Beauve
În asta constă dragostea: două singurătăţi ce se
protejează, se ating şi se recunosc.
rainer Maria rilke Nu poţi fi fericit decât ocupându-te de fericirea
altora.
Bernardin de Saint-Pierre
Concluzia este că oamenii nu sunt niciodată
perfecţi, dar dragostea poate fi.
tom robbins Dragostea învinge toate obstacolele; este o
pasăre dulce şi crudă, căreia nu-i poţi rezista.
Sappho
În dragoste, cel care se vindecă primul este
întotdeauna cel mai bine vindecat.
Toate pasiunile ne fac să comitem greşeli, dar Ce e dragostea? Numai acela care iubeşte fără
pe cele mai ridicole le facem din dragoste. speranţă ştie!

Dragostea e asemeni febrei; nu le putem stăpâni Cel ce iubeşte nu obţine de la cel iubit decât
pe niciuna şi nici nu putem limita durata sau ceea ce i-a dat el însuşi.
Friedrich Schiller
intensitatea lor.
Dragostea este abilitatea de a merge prin
conflicte împreună. Dragostea este cea mai bună muzică în parti-
Dragostea este ca un zâmbet, niciodată nu are tura vieţii. Fără ea, ai fi un etern dezarmonizat
valoare dacă n-o dă. în imensul cor al umanităţii.
roque Schneider
Dragostea adevărată este asemenea fantomelor:
mulţi vorbesc despre ele, dar puţini le-au
văzut. Nimic nu ia gustul din untul de arahide la fel ca
Toate pasiunile ne fac să comitem greşeli, dar iubirea neîmpărtăşită.
Charles M. Schultz
dragostea ne face să săvârşim greşelile cele
mai ridicole.
Nu există deghizare care să ascundă dragostea Dragostea este darul pe care Zeii l-au dat
prea mult timp acolo unde există sau să o si- Oamenilor singuri de sub cer.
muleze unde nu există. Sir Walter Scott
François de la rochefoucauld

Dragostea înseamnă să nu spui niciodată că îţi


Cea mai grea sarcină din viaţa unei fete este să pare rău.
dovedească unui bărbat că intenţiile lui sunt Dragostea înseamnă să nu trebuiască să îţi ceri
serioase. iertare niciodată.
Hellen roland erich Segal

145
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Dragostea curată nu se teme de nimic. Dacă o iubeşti, fă totul!


Dorinţa de a fi iubit pentru ceea ce eşti în tine Suntem doi şi singuri, şi-n loc de inimă ne bate
însuţi este o reflectare a Inimii lui Dumnezeu luna.
care se oglindeşte în inima noastră. Nichita Stănescu

Dragostea adevărată este o limbă pe care surzii


o pot auzi şi orbii o pot vedea. Puţină dragoste seamănă cu puţin vin. Prea
Seneca
mult, şi dintr-unul şi din celălalt, îl
îmbolnăvesc pe om.
John Steinbeck
Unde iubirea-i mare, şi cea mai mică îndoială în
teamă se transformă.
Când dragostea vorbeşte, vocile tuturor zeilor Un dram foarte mic de speranţă este suficient
par a fi adormite în armonia raiului. pentru a cauza reapariţia dragostei.
Stendhal
Cursul dragostei adevărate nu a fost niciodată
neted.
Freamătul dragostei este benefic, dar să nu fi Dragostea constă în dorinţa de a da ceea ce este
frământat e şi mai rău. al tău altuia şi de a simţi fericirea acestuia ca
Dragostea este ceaţa care se formează cu aburii şi cum ar fi a ta.
emanuel Swdenborg
suspinelor.
William Shakespeare

Rana iubirii o vindecă tot acela care a făcut-o.


Syrus
Dragostea – dragostea adevărată – face toate
intenţiile onorabile.
George Bernard Shaw
Iubim să fim îndrăgostiţi, acesta este adevărul.
Iubirea este o prietenie care a luat foc.
Spune-mi cine te admiră şi te iubeşte şi îţi voi W. M. tackeray
spune cine eşti.
Charles-augustin Siante
Frica şi groaza sunt slabe legături de dragoste.
tacit
Scopul scuză mijloacele numai în război şi în
dragoste.
Misterul revărsării dragostei se alătură vieţii şi
Fiecare iubire are un balcon ca Romeo şi morţii. El mi-a umplut cupa durerii cu
Julieta, pe care mai târziu se întind rufe. bucurie.
Astăzi bărbaţii nu-şi mai pot sacrifica soţia, zi- radinbranath tagore
dind-o în zid, deşi mulţi ar fi dispuşi să o facă.
Nu există femeie urâtă, există băutură puţină. Dragostea îndelung rabdă, este bună, dragostea
În iubire nimeni nu mai reprezintă nimic şi în nu pizmuieşte, dragostea nu se îngâmfă, nu se
acelaşi timp fiecare reprezintă totul. semeţeşte, nu se poartă cu necuviinţă, nu
Chris Simion caută ale sale, nu se întărâtă, nu gândeşte
rău, nu se bucură de nedreptate, dar se bucu-
ră de adevăr; toate le îndură, toate le crede,
Eu m-am născut ca să iubesc, nu ca să urăsc. toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragos-
Sofocle
tea nu cade niciodată.
Pavel din tars

Mai mult preţuieşte o dojană pe faţă, decât o


dragoste ascunsă. Nu contează atât de mult ceea ce faci, ci câtă
Solomon
dragoste pui în ceea ce faci.
Dacă stai să judeci oamenii, nu ai timp să-i
Cine are curajul să sărute o gleznă iubeşti.
dacă nu şchioapătă?!

146
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

De fiecare dată când zâmbeşti cuiva, este un Adevărata dragoste este infinită şi nu cunoaşte
gest de dragoste, un dar către acea persoană, răutăţi pe care să nu le ierte, dacă realmente
un lucru frumos. este adevărată.
Încerc să dau săracilor contra dragoste ceea ce Inegalitatea nu se poate împăca cu dragostea.
bogaţii ar cumpăra contra unei sume de bani. Trufia e dragoste doar pentru tine.
Nu, nu aş atinge un lepros pentru o mie de lire
Fără dragoste omul este pierdut în lumea
sterline, dar l-aş vindeca pentru dragostea Lui
străină şi duşmănoasă.
Dumnezeu.
Doar cu lucrurile te poţi comporta fără de dra-
Dacă vrem ca un mesaj de dragoste să fie auzit,
goste.
el trebuie să fie trimis. Pentru a ţine o candelă
aprinsă, trebuie să turnăm ulei în ea. Numai dragostea eliberează spiritul închis în
trup.
În viaţa asta nu putem face lucruri măreţe.
Putem face doar lucruri mărunte cu enormă Dragostea este numai atunci dragoste, când face
dragoste. victimă din ea însăşi.
Este un gest regesc să ai grijă de cei căzuţi. Cea mai importantă chestiune în viaţa este
dragostea. De iubit însă nu poţi iubi nici în
Nu e magnitudinea gesturilor noastre, ci canti-
trecut, nici în viitor. Poţi iubi numai în pre-
tatea de dragoste cu care le-am făcut, ceea ce
zent, în momentul de faţă.
contează.
Nicio virtute nu poate exista fără dragoste. Fără
Să nu fim mulţumiţi doar atunci când dăm bani
dragoste nu poate exista nici Binele.
la săraci. Banii nu sunt suficienţi, bani pot fi
primiţi, dar oamenii au nevoie de inimile voas- Dragostea este mai sigură decât ziua de ieri,
tre, au nevoie să-i iubiţi. Aşa că risipiţi decât faptul că după iarnă urmează vară şi
dragoste peste tot pe unde mergeţi. după noapte ziua.
Lev Nicolai tolstoi
Dragostea începe prin grija pe care le-o acordăm
celor de aproape, celor de acasă.
Împrăştie dragoste oriunde te duci. Să nu laşi Când vrei să te convingi dacă ai iubit cu
pe nimeni să te întâlnească fără să plece mai adevărat o femeie, reciteşte poeziile pe care i
fericit. le-ai scris. Sunt cardiograme fără greş.
Konstantinos tsatos
Foamea de dragoste este mult mai greu hrănită
decât foamea de pâine.
Maria teresa Dragostea […] e mai puternică decât moartea şi
frica de moarte. Viaţa există şi se dezvoltă
numai prin iubire.
Este bizar câte îşi permite un bărbat să facă şi
I. S. turgheniev
femeia îndrăgostită tot gândeşte despre el că
este un înger.
William thackeray Iubirea adâncă a cuiva pentru tine îţi dă putere;
dragostea ta adâncă pentru cineva îţi dă curaj.
Dragostea este totdeauna în puterea noastră. Sentimentul de a fi iubit foarte mult de cineva
îţi dă putere; să iubeşti foarte mult pe cineva
Dragostea dă, dar nimic nu cere.
îţi dă curaj.
Dragostea îndepărtează nu numai teama de Lao-tzu
moarte, dar şi gândul morţii.
Faptul că ne este bine, când iubim şi suntem
Dragostea este dorinţa irezistibilă de a fi irezis-
iubiţi, dovedeşte că binele vieţii noastre constă
tibil de dorit.
în dragoste.
Mark twain
Este adevărată numai acea dragoste al cărui
obiect este insignifiant.
Dragostea e un extaz; ne scoate din noi înşine.
Omul iubeşte o altă persoană cu o dragoste
Miguel de Unamuno
adevărată nu pentru profit, ci pentru că în
dragoste îşi găseşte fericirea.

147
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Când o femeie îţi dăruieşte inima, de obicei te Dragostea are o mare putere de vindecare fizică,
obligă să iei şi restul. mentală, emoţională şi spirituală.
John Vanbrugh
Plăcerea din dragoste ţine doar un moment,
durerea din dragoste ţine o veşnicie.
Dragostea este mai mult decât a cultiva senti- Dragostea se naşte cu un surâs, creşte cu un
mentele cuiva; este o capitulare, o predare sărut, şi se termină cu o lacrimă.
necondiţionată, uneori în braţele inamicului. Viaţa fără dragoste este o umbră a lucrurilor
Ovidiu Vasilescu
care ar putea fi.
Sigur că există şi dragoste la prima vedere, dar
Iubirea cere orice risc. este întotdeauna bine să mai aruncăm şi o a
Riscul de a iubi e o chemare. doua privire.
Marin Voiculescu Dragostea eternă durează trei luni.
Nu iubeşti o femeie pentru că e frumoasă, dar
Pasărea îndrăgită are glasul vesel. ea este frumoasă pentru că o iubeşti.

Capul făr-de dragoste e dovleac fără seminţe. Dragostea este ceea ce-i face pe doi să stea unul
lângă altul atunci când este suficient loc.
Dragostea este stofa naturii pe care imaginaţia
a brodat-o. Dragostea este ceea ce-l face pe om să creadă că
e frumos când nimeni altul nu-l vede.
În dragoste, teama de a displace întunecă raţiu-
nea. Dragostea este lucrul acela intangibil care ne
face mulţumiţi cu ceea ce avem şi nemulţumiţi
O iubită pasionată, oricât de puţin încurajată,
cu ceea ce suntem.
devine cutezătoare.
François-Marie arouet de Voltaire Dragostea nu are nimic în comun cu ce te
aştepţi să primeşti, ci cu ceea ce te aştepţi să
dai – adică totul.
Odată, am ţinut dragostea în palma mâinii. anonim
Uite-i liniile.
John Weiners
Dragostea cutează aprig.
Poet anonim englez
Opusul dragostei nu este ura, ci indiferenţa.
Performanţa pe care o reuşeşte Dumnezeu în
Inima ştie drumul către altă inimă.
iubirea Lui este că ne iubeşte pe fiecare de Proverb
parcă n-am exista decât noi în toată lumea.
Poţi da fără iubire, dar nu poţi iubi fără dăruire.
elie Weisel Spune-mi pe cine iubeşti ca să-ţi spun cine eşti.
Proverb african

Orice dragoste care nu are la bază prietenia este


ca un castel construit pe nisip. Dragostea este oarbă.
ella Wheeler Wilcox Proverb arab

A iubi pe cineva înseamnă începutul unei Dragostea-i face pe fricoşi îndrăzneţi.


poveşti lungi cât viaţa. Dragostea e ca lancea lui Ahile care răneşte şi
Oscar Wilde vindecă.
Să înţelegi totul este să ierţi totul.
Proverbe franceze
Bărbatul se îndrăgosteşte cu ochii, femeia cu
urechile.
Woodrow Wyatt
Cel mai frumos dintre toate: dragostea.
Proverb indian

148
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

E mai bine să fii iubit decât temut. Politica fără dragoste, te face egoist.
Proverb italian
Credinţa fără dragoste, te face fanatic.
Crucea fără dragoste, reprezintă tortură.
Dragostea le intră bărbaţilor prin ochi, iar feme- Viaţa fără dragoste… îşi pierde sensul.
ilor prin urechi. Cugetări
Proverb polonez

La început sunt mici, dar în curgerile lor devin


Dragostea şi teama mănâncă din aceeaşi far- mai puternice şi mai profunde, şi odată ce au
furie. pornit nu mai fac cale-ntoarsă. Aşa se
Proverb portughez
întâmplă cu râurile, cu anii şi cu prieteniile.
Vechi verset sanscrit

Cine iubeşte, se teme.


Unde este frică, nu încape dragoste. DREGĂTORII
N-am mai văzut femeie
Să lase voinic să pieie. Dregătoriile să se dea la pământenii cei mai
Dragostea nu se face cu sila. cinstiţi şi cu frica lui Dumnezeu, iubitori de
dreptate şi cu râvnă către folosurile obşteşti,
Dragostea înţelege toate limbile.
care să fie datori a se arăta cu liubov părintesc
Unde este dragoste multă e şi urâciune multă. către supuşii lor.
Din dragoste se naşte orice facere de bine. Naum rîmniceanu
Proverbe româneşti

DREPT
Frica ucide dragostea.
Proverb rusesc
Dreptul este un raport real şi personal al omului
faţă de om, care, dacă este păzit de către oa-
O viaţă fără dragoste este asemenea unui an meni serveşte societatea, iar dacă este corupt,
fără primăvară. o corupe.
Dante aligieri
O, iubire! Dacă ne-ai părăsi, Pământul ar ajunge
neroditor, vieţuitoarele vrăşmaşe între ele,
soarele foc vătămător, iar lumea jale, spaimă Omul drept nu va muri în veci.
şi distrugere universală. Dimitrie Cantemir
Proverbe suedeze

Fii învingător şi vei avea întotdeauna dreptate.


Inteligenţa fără dragoste, te face pervers. r. rolland

Justiţia fără dragoste, te face implacabil.


Diplomaţia fără dragoste, te face ipocrit. Când e achitat vinovatul, se condamnă jude-
Succesul fără dragoste, te face arogant. cătorul.
Publilius Syrus
Bogăţia fără dragoste, te face avar.
Supunerea fără dragoste, te face servil.
Dreptul se cristalizează într-o formulă scrisă
Sărăcia fără dragoste, te face orgolios. numită lege.
Frumuseţea fără dragoste, te face ridicol. Dreptul nu impune individului decât obligaţii
Autoritatea fără dragoste, te face tiran. faţă de semenii lui.
Munca fără dragoste, te face sclav. Niciun considerent de ordin subiectiv nu poate
Simplitatea fără dragoste, îşi pierde valoarea. să creeze dreptul de a-ţi face singur dreptate.
Nicolae titulescu
Vorbele fără dragoste, te fac introvertit.
Legea fără dragoste, te supune.

149
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Cine nu pedepseşte nedreptatea, porunceşte ca Dreptatea biruieşte toate…


ea să fie făcută. Dimitrie Cantemir
Leonardo da Vinci

Să se dea fiecăruia ceea ce se cuvine.


Nu sunt de acord cu ceea ce spui, dar voi apăra Cicero
până la moarte dreptul tău de a o spune.
François-Marie arouet de Voltaire
Cel drept nu se poate sătura de dreptate.
Bernard de Clairve
DREPTATE
Dreptatea socială nu se face prin suprimarea
Curajul nu are nicio valoare dacă nu este dreptului de a poseda, ci prin suprimarea
acompaniat de dreptate; cu toate acestea, dacă excesului de bogăţie.
toţi oamenii ar deveni drepţi, nu ar mai fi Nichifor Crainic
nevoie de curaj.
agesilaus the Second
Cel pe care-l stăpâneşte banul nu poate fi
nicicând un om drept.
Ceea ce e just şi injust nu există de la natură, ci
Dreptatea înseamnă îndeplinirea obligaţiilor.
există prin convenţie.
archelaos Nedreptatea este neîndeplinirea şi lăsarea
obligaţiilor în părăsire.
Democrit
Dreptatea este o virtute socială.
Dreptatea este o virtute a sufletului, care dă
Omul datorează dreptate celorlalţi oameni.
fiecăruia după merit.
Aceasta-i datoria sa.
Dreptatea legală nu este numai o simplă parte a Paul Doumer
virtuţii, ci este virtutea întreagă, iar nedrepta-
tea, care-i este opusă, nu este o parte a
răutăţii, ci răutatea întreagă. Să nu mergi înaintea judecăţii până nu te-ai
aristotel judecat singur înaintea dreptăţii.
Nimic nu-i mai drept decât dreptatea, nici mai
just decât justiţia.
A dovedi că am dreptate, ar însemna să fiu de
acord că s-ar putea să mă înşel. Când te-ai îmbrăcat în dreptate, nu te mai temi,
Beaumarchais nicăieri, de nimic.
epictet

Dreptate fără bunătate, barbarie înseamnă.


F. Birkowski Omul drept se bucură de cea mai deplină pace
a sufletului, pe când cel nedrept este copleşit
de nelinişti de tot felul.
Mai bine scapă zece vinovaţi decât să sufere un epicur
nevinovat.
William Blackstone
Dreptatea cu păţanii se învaţă.
eschil
Numai celor direpte, celor blânde şi celor mai cu
înţelepciune le rămâne laudă, fericire de bună
pomenire şi pildă folositoare celor buni şi Chiar dacă eşti sigur că poţi să faci un lucru sau
înţelepţi. că nu poţi să îl faci, ai dreptate.
Stolnicul, C. Cantacuzino Henry Ford

Mai tare este dreptatea unuia singur decât Un juriu este format din doisprezece oameni a
strâmbătatea a zeci de mii. căror datorie este să decidă cine are cel mai
bun avocat.

150
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

robert Frost abraham Lincoln

Vântul îndreaptă copacul după ce l-a aplecat. Trebuie totdeauna să faci dreptate, înainte de a
Charles de Gaulle face milostenie.
Nicolas Malebranche

Siluitorul dreptate nu cată.


Iordache Golescu Cu toate mizeriile şi nedreptăţile ei, lumea e
singurul loc unde putem spera să ni se facă
dreptate.
Cine e cuminte nu îmbrăţişează cauza pasiunii, anton Pann
ci pe a dreptăţii.
Baltasar Gracián y Morales
Dreptatea iese, ca untdelemnul, deasupra apei.
anton Pann
Dreptatea e luptă.
Heraclit
Dreptatea fără putere este neputincioasă, pute-
rea fără dreptate este tiranică.
Dreptatea, în cele din urmă, învinge violenţa.
Este drept ca ceea ce este drept să fie urmat…
De dreptate ascultă, cu totul uitând silnicia.
Dreptatea fără forţă este neputincioasă, forţa
Hesiod
fără dreptate este tiranie.
Dreptatea şi puterea trebuie cumpărate împre-
Zeii nu iubesc ticăloşia, ci ceea ce e drept şi ună, astfel încât oricine este drept poate fi şi
omenia. puternic, şi oricine este puternic poate fi şi
Homer drept.
Blaise Pascal

Temerea de nedreptate a dat dreptul.


Horaţiu Dreptatea pricinuieşte bună înţelegere şi prie-
tenie.
Dreptatea e ca sănătatea lumii. Dreptatea se găseşte numai într-un stat bine
organizat.
La uşa dreptăţii să păzească mila, dar să nu
Platon
stea pe scaunul de judecată.
Nicolae Iorga

Din însăşi nevoie ta ai ajuns drept.


rumi
Dreptatea este adevărul în faptă.
Joseph Joubert

Pe omul drept nu-l poate duce-n rătăcire ni-


meni.
Când dreptatea piere, nu mai este nimic care să
Saadi
poată da preţ vieţii oamenilor.
Immanuel Kant

Dreptatea-i numai una pe pământ.


Mihail Sadoveanu
Dreptatea nu piere… ea va reînvia.
Mihail Kogălniceanu

Dacă vreun om arată, prin purtarea lui, că spiri-


tul dreptăţii îi este străin, nu îi încredinţa nicio
Nerecunoaşterea legii nu te scuteşte de
lăscaie fără o garanţie potrivită.
răspundere. Iar cunoaşterea cu atât mai mult.
Schopenhauer
Stanisław Jerzy Lec

Am observat că tot timpul îndurarea aduce


rezultate mai bune decât justiţia strictă.

151
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Raţiunea vrea să hotărască ceea ce este drept;


mânia vrea să găsească drept ceea ce a
Unde dreptatea lipseşte, acolo tâlhăria
hotărât.
împărăţeşte.
Seneca
Umblă pe calea dreptăţii dacă vrei să te numeşti
drept.
Fiţi drepţi înainte de a fi darnici.
Dreptatea niciodată nu piere.
Sheridan
Dreptatea nu ascultă nici la lacrămi, nici la
daruri.
Dreptatea alungă egoismul, asuprirea şi
Ce e drept nu-i păcat.
cruzimea.
Proverbe româneşti
Samuels Smiles

Cine cade pentru dreptate, se scoală repede.


Numai trecerea timpului îl arată pe cel cu
Proverb turcesc
adevărat drept; pe ticălos îl poţi recunoaşte şi
într-o singură zi.
Nu se cuvine să-i laşi să se lamenteze pe cei DROGURI
ce-şi cer dreptatea.
Cel ce are dreptatea de partea sa are dreptul de Nu te băga în lumea drogurilor… suntem şi aşa
a fi mândru. destul de mulţi.
Sofocle anonim

Cel ce umblă după dreptate ajunge la viaţă, iar DROMADER


cel ce fuge după rău – la moarte.
Solomon
Cămila care s-a cocoşat jumătate din timp.
Dicţionar Larousse

Am descoperit paradoxul că, dacă iubeşti până


când doare, acolo nu există durere, ci şi mai DRUM
multă dragoste.
Maica tereza
Niciodată să nu o iei pe un drum cunoscut,
pentru că el te va conduce numai pe unde au
Nu poţi fi drept dacă nu eşti uman. fost alţii.
Vauvenargues Graham Bell

Poporul nu cere altceva decât numai o dreptate. Ori găsim un drum, ori facem unul.
tudor Vladimirescu Hannibal

Prima dintre datorii este, fără îndoială, aceea de Fiecare are un drum pe care poate fi condus,
a fi drept. dar nu i se poate crea un alt drum decât acela
François-Marie arouet de Voltaire pe care e chemat să meargă.
Nicolae Iorga

Apa îşi croieşte drum singură.


Proverb Drumul se formează mergând pe el.
antonio Machado

Cine are dreptate, n-are nevoie să strige.


Proverb chinez Toate drumurile greşite sunt pavate mai bine.
George Moore

În dreptate e cuprinsă toată virtutea.


Proverb grec DUMNEZEU

152
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Nu cred în Dumnezeu, dar mi-e teamă de El.


Gabriel José García Márquez
Dumnezeu este iubire.
Sfântul augustin
Dacă pentru un moment Dumnezeu ar putea
uita că sunt o păpuşă de cârpă şi mi-ar da
Nu cred în Dumnezeu, deci nu mă pot mânia pe
drept cadou o bucăţică de viaţă, aş profita de
El.
Simone de Beauvoir
ea cât mai mult posibil.
Dacă aş şti că astăzi este ultima dată când te
văd adormind, te-aş strânge tare în braţele
Sunt un ateu liniştit, mulţumesc lui Dumnezeu! mele şi L-aş ruga pe Dumnezeu să îţi păzească
Luis Buñuel
sufletul.
Gabriel José García Márquez

Dumnezeu este ceea ce mintea devine când a


depăşit nivelul nostru de înţelegere. Vă daţi seama ce ar însemna să fie luată „ca
Freeman Dyson
adevăr” ideea lui Nietzsche că „Dumnezeu a
murit”? Duhoarea metafizică răspândită de
În faţa lui Dumnezeu, noi suntem la fel de înţe- cadavrul lui Dumnezeu ar face viaţa irespi-
lepţi – la fel de nebuni. rabilă.
Octavian Paler
albert einstein

Dumnezeu este sufletul întregii naturi. El nu Să zicem: poate Dumnezeu există, poate nu
este afară, ci înăuntrul ei, natura este, cu alte există… Să cântărim câştigul sau paguba pe
cuvinte, însufleţită şi divină. care le-am avea dacă spunem că Dumnezeu
Gustav Fechner există. Sunt două posibilităţi: dacă câştigi,
câştigi totul, dacă pierzi, nu pierzi nimic. Deci
nu mai şovăi, pariază că El există!
Dumnezeu este punctul de tangenţă dintre zero Blaise Pascal
şi infinit.
alfred Jarry
Diavolul foloseşte şi scriptura când vrea să-şi
atingă scopul.
Mintea e un mormânt sacru, în care Dumnezeu William Shakespeare
se zbate. Haideţi să-i sărim în ajutor.
Nikos Kazantzakis
Eu sunt un mic creion în mâinile unui Dum-
nezeu scriitor care scrie o scrisoare de
Adeseori se spune că nu există erori în viaţă. dragoste lumii.
Orice primim se presupune că ar fi din voinţă Ştiu că Dumnezeu nu-mi va da nimic din ceea
dumnezeiască. ce nu pot duce. Mi-ar plăcea doar ca El să nu
Dalai Lama
aibă chiar atâta încredere în mine.
Haideţi să insistăm pe strângerea de fonduri de
Dumnezeu este doar o minunată experienţă dragoste, bunătate, înţelegere, pace. Banii vor
imaginativă. veni de la sine dacă prima oară căutăm
David Herbert Lawrence Împărăţia Lui Dumnezeu – restul vor fi date.
Mereu există pericolul că facem treaba asta doar
Dumnezeu este un concept prin care ne măsu- de dragul de-a o face. Aici intervine respectul
răm durerea. şi devotarea şi dragostea – că o facem pentru
John Lennon Dumnezeu, pentru Hristos, şi de aceea
încercăm să ne facem treaba în cel mai frumos
mod cu putinţă.
Numai Dumnezeu poate alege la întâmplare.
Levy
Suntem toţi creioane în mâna Lui Dumnezeu.
Maica tereza

153
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Dacă ne-am gândi mereu cât de scurtă e viaţa,


am fi mai buni.
O clipă doar cât pleacă o săgeată, cerul e o
Victor eftimiu
pasăre în Dumnezeu.
Daniel turcea
Bine-i când la a durerii şcoală te deprinzi să fii
înţelept.
În faţa lui Dumnezeu, geniul e văr primar cu
idiotul. Niciun muritor nu duce o viaţă netulburată.
eschil
Dumnezeu este creator, iar omul imitator.
Petre Ţuţea
Durerea este şi mai gravă atunci când cineva
este bătut cu armele sale.
Dumnezeu este un actor de comedie care inter-
esop
pretează în faţa unei audienţe prea înfricoşate
pentru a râde.
François-Marie arouet de Voltaire Dacă ar trebui să aleg între durere şi nimic… aş
aleage durerea.
William Faulkner
Poţi să fii supărat pe Dumnezeu. El poate
suporta.
Totul se poate schimba într-o clipită. Dar fii Nu există durere pe care să n-o învingem.
La Fontaine
liniştit, Dumnezeu nu clipeşte niciodată.
Dumnezeu te iubeşte pentru că el este ceea ce
este, nu pentru ceva ce ai făcut sau n-ai făcut. Inima fără durerea iubirii nu e inimă; trupul
Proverbe norvegiene fără durerea inimii nu e altceva decât apă şi
lut.
Giami
Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă în traistă.
Proverb românesc
Când ai două dureri simultane, cea mai puter-
nică o întunecă pe cealaltă.
„Ia ce pofteşti şi plăteşte pentru ce ai luat!”, zice
Hippocrate
Dumnezeu.
Proverb spaniol
Omul simte bucurie şi-n durere.
DURERE Să lăsăm cele întâmplate, oricât de mâhniţi am
fi.
Homer
Nu-i durere mai mare decât să-ţi aminteşti de
timpuri fericite în vremuri de restrişte.
Dante aligheri Durerea ascunsă e mai grea.
Să înduri cu altul împreună e mai uşor.
G. Knapski
Nu putem învăţa fără durere.
aristotel

Auzim, de obicei, ultima versiune a suspinului.


Stanisław Jerzy Lec
Aşteptarea e dureroasă. Neglijarea e dureroasă.
Dar să nu ştii cum să faci e cel mai dureros.
Paulo Coelho
Cine jeleşte ceva ce a trecut, fie c-a murit, fie că
s-a pierdut, acela dobândeşte durere prin
Durerea adâncă tace şi se ascunde. durere şi suferă două rele.
Feodor Mihailovici Dostoievski Mahabharata

Numai suferinţa înnobilează.


alfred de Musset

154
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Trebuie să ne ferim de duşmani, căci ei ne văd


cei dintâi defectele.
La ce să ne reamintim de lucruri din trecut, care
antisthenes
să ne facă rău din nou?
Petronius
Înţelepţii învaţă multe lucruri bune de la duş-
manii lor.
Înţelepţii nu stau niciodată să îşi jelească pier-
aristofan
derile, ci caută cu voioşie să-şi vindece rănile.
William Shakespeare
A întrece, a face un duşman.
ambrose Bierce
Mâhnirea pricinuită de durerea altuia este
trecătoare.
theognis A nu-ţi respecta duşmanul înseamnă a pierde o
şansă de a-l învinge.
Lucian Blaga
Când te doare inima şi din ochii orbi curg
lacrimi.
Obişnuit să-mi strâng durerea în palme, îmi Nu întrerupeţi niciodată un duşman care e pe
curge esenţa durerilor calme. punctul de a comite o eroare.
anonim Napoleon Bonaparte

Fiecare ştie cel mai bine ce-l doare. A-ţi iubi duşmanul nu este o treabă pentru oa-
Proverb polonez meni, ci pentru îngeri.
Jorge Luis Borges

DURITATE
Dintre toate primejdiile, cea mai mare este sub-
estimarea duşmanului.
Exteriorul meu este dur ca o scoică, dar sub Pearl Sydenstricker Buck
coaja acestei durităţi, inima mea păstrează
pentru tine o singură perlă ca o lacrimă.
rabindranath tagore Să nu crezi că duşmanul te admiră, el îţi caută
punctul vulnerabil.
DUŞMAN Mulţi duşmani, asemenea unor microbi, sunt
invincibili datorită micimii lor.
Mi-e dor de un duşman adevărat, mă sufocă
Prefer un adversar inteligent unui partizan idiot.
Felix aderca devotamentul falşilor prieteni.
Îmi ridic duşmanii în slăvi, îi aşez mai presus
de mine, cât mai aproape de fulgerele cerului.
Dacă torni ulei şi oţet în acelaşi vas, poţi să spui Valeriu Butulescu
că cele două elemente sunt „duşmani”, nu
„prieteni”.
aeschylus În momentul în care cu adevărat mi-am înţeles
duşmanul, l-am înţeles suficient de bine încât
să-l înfrunt, atunci chiar în acel moment unic
Deseori le oferim duşmanilor noştri mijloacele l-am şi iubit.
să ne distrugă. albert Camus
aesop

Cu cât suntem mai puternici, cu atât ne facem


Nu cred că duşmanul femeii este bărbatul, poa- mai mulţi duşmani. Din această cauză, tre-
te avocatul ei e. buie să fim cei mai puternici.
Shana alexander Karel Čapek

155
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Singurul nostru duşman pe lume este prostia, epictet


întunecimea de minte.
th. Carlyle
Cei ce au mulţi duşmani în viaţă nu găsesc
prieteni la nevoie.
Duşmanul nu încearcă să facă mai bine ca tine, Vrăjmăşiile mari sunt anevoie de împăcat.
ci caută numai să te împiedice pe tine. esop
George Călinescu

Cei ce duşmanii îşi ajută cumplită soartă au să


Pacea între duşmani e de scurtă durată. îndure.
M. J. Chénier Fedru

Ai duşmani? E bine. Înseamnă că ai luptat Iubeşte-ţi duşmanii, pentru că ei îţi vor spune
pentru ceva, la un moment dat în viaţă. greşelile tale.
Winston Churchill
Insulta vă aşază sub nivelul duşmanului, revol-
ta vă pune la nivelul său, numai iertarea vă
Nimic mai ruşinos decât a fi în duşmănie cu aşază deasupra lui.
acei cu care te-ai iubit mult. Benjamin Franklin
Cicero

O glumă n-a câştigat niciodată un duşman, dar


Nu am fost duşmanul nimănui, cu excepţia a pierdut, adesea, un prieten.
mea. th. Fuller
John Clare

Lasă duşmanii să se înalțe, ca să-i vezi cât sunt


Sunetul pe care îl auziţi astăzi nu este o alarmă, de mici.
ci o alertă: anunţă schimbarea atitudinii faţă Duşmanul te ucide imediat, ai tăi te chinuie
de duşmanii noştri. întâi.
Georges Jacques Danton Vasile Ghica

Din acest al său pământ Cine îţi ascunde primejdia, îţi este duşman.
La vrăjmaşi nu dă românul decât locul de Johann Wolfgang von Goethe
mormânt.
alexandru Davila
Înţeleptul se foloseşte de duşmani mai bine ca
prostul de prietenii pe care îi are.
Fiecare rege şi fiecare tiran este duşmanul liber-
Lasă deschisă mereu duşmanilor uşa împăcării.
tăţii şi vrăjmaş al legii.
Demosthenes Un prieten poate fi lipsit de orice importanţă, un
duşman niciodată.
Baltasar Gracián y Morales
Un spion în casa duşmanului tău face cât o
armată în plus pe câmpul de luptă.
Victor Duta Când prietenul din casă îţi este duşman, e la fel
cum ai avea un şarpe pe mânecă.
Gorgani
Socoteşte-ţi întotdeauna duşmanul mai tare
decât ai dori să fie.
Victor eftimiu Cea mai cruntă răzbunare este când duşmanul
tău e silit a recunoaşte că eşti bun şi dânsu-i
rău.
Cum pot eu face mai mult rău duşmanului meu? Bogdan Petriceicu Haşdeu
l-a întrebat cineva pe EPICTET. „Căutând a-i
face cât mai mult bine”, a răspuns el.

156
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Cel mai bun mijloc de a scăpa de un duşman E bine să înveţi şi de la duşman.


este a-ţi face un prieten. Ovidiu
Henric IV, regele Franţei

Înţeleptul, oricât ar fi de iscusit, să nu se în-


Cale de mijloc între duşmani nu există. creadă în duşman.
Herodot Panciatantra

Cunoaşte-ţi prietenii pentru a-i iubi, iar duş- Să nu vezi în duşmanul tău decât un prieten
manii pentru a-i stăpâni. rătăcit.
Pitagora
Să te întrebi ce ai greşit în ziua când vei vedea
că nu mai ai duşmani.
Duşmanul ţi-ar bea mai bucuros lacrimile decât Nu-ţi face duşmani, fiindcă un duşman în-
sângele, fiindcă în cele dintâi vede topită ferici- seamnă mult, deoarece (şi) o mie de prieteni e
rea ta, care îl ucide. puţin.
rudaki
Fereşte-te de acel duşman care vrea să te câştige
şi pe tine împotriva ta.
Biruinţa ta începe când duşmanii întrebuin- O! Vlad Ţepeş, unde eşti ca să-mpodobeşti cum
ţează armele tale. trebuie toate aceste ţepi înfipte în pământ ro-
Nicolae Iorga mânesc de duşmanii românilor.
alecu russo

Duşmanii noştri de ieri sunt cei pe care-i ţinem


minte azi. Duşmanul mârşav nu trebuie neglijat.
Karol Irzykowski S. rysiński

Iartă-ţi duşmanii, dar niciodată nu uita cum îi Nu spune prietenului tău ceea ce vrei ca
cheamă. duşmanul tău să nu afle.
John F. Kennedy Schopenhauer

Duşmanul adevărat nu te părăseşte niciodată. Darul duşmanului este funest şi nu aduce


Stanisław Jerzy Lec nicicând folos.
Sofocle

Dacă vrei să faci pace cu duşmanul tău trebuie


să lucrezi cu el. Atunci va deveni partenerul Să nu te fereşti de nimeni mai mult decât de tine
tău. însuţi; cei mai de temut duşmani îi purtăm în
Nelson rolihlahla Mandela sufletul nostru.
Charles Haddon Spurgeone

Nu folosi blestemul şi injuriile ca arme împotriva


duşmanului tău, fiindcă ele nu rănesc sufle- Este bine chiar duşmanilor să te adresezi cu
tul, nici poziţia, nici averea. cuvinte frumoase. Este mai greu să fii arbitru
Ibn al-Muqaffa' între prieteni decât între duşmani.
De obicei ochiul vecinului este duşmănos.
Publius Syrus
Lacrimile duşmanului tău să nu te înşele.
al-Mutanabbi

Nu voi vorbi de rău niciun duşman dacă este


Cine îşi nesocoteşte duşmanul, repede îl va cinstit; nu voi lăuda niciun prieten dacă este
preţui. mârşav.
Ghabus-Name teognis

157
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Nu trebuie să te aperi numai de actele duşma- Cine doarme fără să-i pese de duşman, va fi
nului, ci şi de intenţiile sale. trezit de uneltirile lui.
tucidide
Prietenii vin şi pleacă. Duşmanii se acumulează.
aforisme noi, sec. XXI

Deseori nu avem timp pentru prietenii noştri,


dar avem tot timpul din lume pentru duşmani. Duşmanii duşmanilor noştri sunt prietenii
Leon Uris
noştri.
Proverb polonez

Adevăraţii noştri duşmani sunt tăcuţi.


Paul Valéry
Un singur duşman e destul să dărâme casa ce
au lucrat o mie de prieteni.
Proverb românesc
Este foarte întristător că adesea, pentru a fi
considerat un bun patriot, trebuie să-i duşmă-
neşti pe toţi ceilalţi oameni. DUŞMĂNIE
François-Marie arouet de Voltaire

Nu avea vrajbă cu nimeni.


Să-ţi tratezi prietenul de azi ca şi cum mâine Neagoe Basarab
ţi-ar deveni duşman şi duşmanul de azi ca şi
când mâine ţi-ar deveni prieten, este o bună
politică. Duşmanul începe să devină de temut numai
atunci când începe să aibă dreptate.
Dacă nu port duşmănie şi dacă nu mă bucur de J. Benavente
răul cui mi-a făcut rău, consider că iert.
Ileana Vulpescu
Vrajba neprietenului ca piatra cu var lucrată
până în patruzeci de ani tot fierbe.
Nu poţi fi niciodată prea prudent în alegarea Dimitrie Cantemir
duşmanilor.
Iartă-ţi mereu duşmanii, nimic nu-i supără mai
tare. Prietenii vin şi pleacă. Duşmanii se acumulează.
anonim
Oscar Wilde

O sută de prieteni e puţin; un duşman – e mult.


Proverb

158
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

E Nicolae titulescu

ECHILIBRU ECLECTISM

O coardă prea întinsă se rupe, o coardă prea Eclectismul este o eroare de metodă, dar ar pu-
slabă nu vibrează aşa cum trebuie. tea să ascundă în sine tezele proprii ale
aristotel istoricismului.
Papa Ioan Paul al II-lea

Cel mai greu lucru de păstrat e echilibrul.


Jean Grenier ECONOMIE

ECHIPĂ Economiseşte, apoi foloseşte-te cu bucurie de


agoniseală; nu te îneca în lăcomie.
abushokur Balkhi
Munca în echipă presupune în primul rând să-ţi
pierzi jumătate din timp
E inutil să încerci să opreşti un râu. Cea mai
explicându-le celorlalţi de ce nu au dreptate.
George Wolinski bună soluţie este să înveţi să înoţi în direcţia
care curge.
Viitorul nu mai e ce era odată.
ECHITATE Yogi Berra

Echitatea şi măsura sunt cele mai mari virtuţi


în politică.

159
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Când toată lumea îţi dă dreptate, ori eşti al nai- Marion Harper
bii de deştept, ori eşti patron.
andre Birabeau
Un om inteligent recunoaşte comoditatea unei
afirmaţii cu caracter general, dar se înclină în
Previzionarea este dificilă, în special când se faţa autorităţii unui element particular.
referă la viitor. Oliver Wendell Holmes jr.
Victor Borge

Nu trebuie să intri niciodată în bătălie înainte


Concurentul este ajutorul nostru. de a câştiga războiul.
edmund Burke
Oricine poate observa tacticile prin care câştig,
dar nimeni nu poate să observe strategia din
Ocaziile mici sunt adeseori începutul unor mari care se naşte victoria.
iniţiative. Nimic pe lume nu are o forţă mai mare decât o
Demonstene idee a cărei vreme a sosit.
Victor Hugo

În următorii cinci ani vor exista două categorii


de şefi: cei cu o viziune globală şi cei fără Economie – mare avuţie.
ocupaţie. G. Knapski
Peter Drucker

Mai puţin poate însemna mai mult.


Planurile nu înseamnă nimic. Planificarea e Dacă vrei ca o treabă să iasă bine, rezolv-o
totul. singur!
Previzionarea este încercarea de a conduce o Jumătate din banii pe care-i cheltuiesc cu
maşină blindată, fiind direcţionat de o publicitatea îi pierd. Problema e că nu ştiu
persoană care priveşte prin geamul din spate. niciodată care jumătate.
Dwight eisenhower Lord Leverhulme

Banii nu trebuie să fie un scop al vieţii, ci un Cine-şi învaţă copilul cu grijă îl va birui pe cel
mijloc de a atinge alte scopuri. care-l pizmuieşte.
Bugetul ne spune cât ne permitem să cheltuim, al-Mubarrad
dar nu ne opreşte să cheltuim.
Cheltuielile necesare pentru păstrarea unui Economia de efort păstrează trupul odihnit.
client reprezintă 20% din cheltuielile necesare Ibn al-Muqaffa'
pentru obţinerea altuia.
Când câştig 10 dolari, 6 îi investesc în publi-
Consideraţi clientul ca fiind o valoare deosebită.
citate.
tom Peters
Ford

În fabrică producem articole cosmetice. În


Firmele nu fac achiziţii, ci stabilesc relaţii.
Charles S. Goodman
magazin vindem încrederea în eficienţa
acestora.
Charles revson
Marii căpitani se formează în luptă cu marea
agitată.
Sa'di Gulidstan
Nu apreciaţi niciodată dinainte importanţa unei
afirmaţii.
Legea lui ross
A conduce bine o firmă înseamnă a-i asigura
viitorul; iar a asigura viitorul înseamnă a
Nu avem bani, aşa că trebuie să gândim.
gestiona informaţia.
Lord rutherford

160
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Proverb japonez

Uneori îi poţi convinge pe ceilalţi ascultându-i.


Dean rusk Economiseşte pentru pensie încă de la primul
salariu.
Proverb norvegian
Profitul este plata pe care o primeşti atunci când
profiţi de schimb.
Joseph Schumpeter Pentru a deveni toreador, trebuie să înveţi întâi
să fii taur.
Economia este arta de a obţine maximum din Onoarea şi câştigul nu încap în acelaşi sac.
Proverb spaniol
viaţă.
Cel ce dă bani pe care nu i-a câştigat prin
munca sa este generos cu munca altora. ECONOMIST
George Bernard Shaw

Un economist este un expert care va şti mâine


O discuţie nu costă mai nimic. de ce lucrurile pe care le-a prevestit ieri nu
s-au întâmplat astăzi.
Dacă cineva nu a obţinut un câştig rezonabil,
Laurence J. Peter
înseamnă că a greşit undeva.
Li Xiannian

Dacă toţi economiştii ar pune cap la cap o idee,


tot nu ar ajunge la o concluzie.
Cu bani poate să trăiască oricine. De luat în
George Bernard Shaw
seamă sunt cei care trăiesc fără bani.
Când exprimi o idee şi observi că interlocutorul
a „căpătat” o privire tâmpă, trebuie să ai în Expert care va fi capabil să spună mâine de ce
vedere 3 aspecte: ce ai vrut să spui, ce ai spus nu s-a întâmplat azi ceea ce a prezis ieri.
şi ce a înţeles interlocutorul. Dicţionar Larousse
anonim

ECOU
Economia de acasă e mai preţioasă decât
negoţul în Hendustan. Ecoul surd trebuie să aibă fantezie.
Proverb
Cine a găsit ecoul, acela se repetă.
Stanisław Jerzy Lec
Când proviziile sunt pe terminate, laptele se
mulge picătură cu picătură.
Proverb arab Fenomen natural care are întotdeauna ultimul
cuvânt, chiar şi cu o femeie.
Dicţionar Larousse
Dacă nu schimbăm direcţia de mers, e foarte
posibil să ajungem exact în locul către care ne
EDUCAŢIE
îndreptăm.
Proverb chinezesc
Educaţia unui popor se judecă după ţinuta de
pe stradă. Văzând grosolănia pe stradă eşti
Nu munci atât de mult, că nu mai rămâne timp
sigur că o vei găsi şi-n casă.
ca să câştigi bani. edmond de amicis
Proverb evreiesc

O educaţie bună e un zălog al proprietăţii Sta-


Dacă nu ai vizitat două pieţe, nu poţi şti care
tului.
este cea mai bună. tudor arghezi
Nimic nu este mai scump decât ceea ce primeşti
pe gratis.

161
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Pretutindeni unde educaţia a fost nesocotită, Natura şi educaţia se aseamănă în multe


Statul a primit din această pricină o lovitură privinţe; educaţia schimbă în adevăr omul,
funestă. dar prin această schimbare îi dă o a doua
Educaţia este cea mai bună provizie pentru natură.
Democrit
bătrâneţe.
Educaţia este o podoabă în fericire şi un refugiu
în nenorocire. Educaţia este descoperirea progresivă a propriei
Ca să fie cineva virtuos, trebuie să fie educat şi ignoranţe.
Will Durant
obişnuit apoi să trăiască pentru străduinţe
nobile.
aristotel
Educaţia este ceea ce rămâne după ce cineva a
uitat tot ce a învăţat la şcoală.
albert einstein
De bună seamă, deprinderea cea mai desă-
vârşită este aceea care începe a se forma în
anii tineri; aceasta numim noi educaţie, ea nu Valoarea educaţiei, asemenea celei a aurului,
este, în adevăr, decât o deprindere timpurie. este preţuită peste tot.
Francis Bacon
Nimic nu-i mai frumos decât omul dotat şi cu
educaţie şi cultură.
Învăţătura trebuie transformată în fapte: altfel Mai bine să-ţi rămână copiii educaţi, decât
se pierde. bogaţi; căci mai mult preţuiesc perspectivele
Honoré de Balzac
celor educaţi, decât mijloacele celor bogaţi.
epictet

Mamifere, o familie de animale vertebrate ale


cărei femele în mod natural îşi alăptează puii, Educaţia ne ajută să devenim virtuoşi.
dar când sunt civilizate şi educate, îi dau unei euripide
doici sau folosesc o sticlă.
ambrose Bierce
Podoaba tinereţii cea mai preţioasă – educaţia
aleasă.
Educaţia este cheia care deschide uşa de aur a K. Falibogowski
libertăţii.
George Washington Carver
Educaţia e ca un pom fructifer, dacă nu e
altoită, face fructe mici şi acre.
Educaţia trebuie făcută pe două baze: morala şi robert Frost
prudenţa. Morala pentru a sprijini virtutea şi
prudenţa pentru a vă apăra de viciile altuia.
Chamfort Singurul avantaj competitiv de durată este
abilitatea de a învăţa mai repede decât con-
curenţii tăi.
Animalul nu are nevoie de o pregătire specială arie de Geus
pentru a fi animal, omul însă pentru a deveni
om are nevoie de educaţie, educaţia face dife-
renţa dintre oameni şi animale. Educaţiunea trebuie să ţintească a face pe om
Marcus tullius Cicero folositor lui şi societăţii.
Ion Ghica

Educatorul nu face altceva, decât îndreaptă


ceea ce natura a creat. A comunica altora părerile este ceva natural. A
primi ceea ce ni se comunică, în felul cum ni
A educa este mai greu decât a studia, de aceea
se dă, este educaţie.
sunt puţini educatori în mulţimea de învăţaţi.
Vasile Conta Către respectul faţă de noi înşine ne îndrumă
moralitatea; la stima faţă de alţii ne obligă
educaţia.

162
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Johann Wolfgang von Goethe

Educaţia pregăteşte pe om pentru toate victo-


Pe copii la bărbăţie, la muncă şi înfrânare, iar riile.
nu la moliciune, desfătări şi lenevie să-i Nicolae Moisescu
deprinzi de mici.
Iordache Golescu
Pomul lesne se-ndreptează,
De mic, când se-ncovoiază.
Floarea neîngrijită de mâinile grădinarului, anton Pann
chiar dacă se înalţă până la izvorul soarelui,
tot sălbatică rămâne.
Hafez Cum te instruieşti aşa trăieşti.
M. rej

Educaţia este un al doilea soare, pentru cei care


Nu există oameni proşti, doar stări proaste.
o au.
anthony robbins
Heraclit

Plantele se formează prin cultivare şi omul prin


O educaţie socială bine făcută poate întotdeau-
educaţie.
na să scoată dintr-un suflet, oricare ar fi el,
partea folositoare pe care o conţine. Educaţia cea mai rea este să laşi pe copil
Victor Hugo nehotărât între voinţa lui şi a ta.
Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem
nevoie când suntem mari ne este dat prin
Educaţia trebuie să se facă cu iubire şi seve-
educaţie. Această educaţie ne vine de la na-
ritate, nu cu răceală şi moliciune.
Joseph Joubert tură, de la oameni sau de la lucruri.
Jean Jacques rousseau

Omul nu poate deveni om decât prin educaţie.


Cel ce nu-i educat în copilărie va fi lipsit la
O educaţie bună este izvorul întregului bine în maturitate de fericire.
lume. Saadi
Omul lipsit de educaţie nu ştie să se servească
de libertatea sa.
Immanuel Kant Femeia mai mult decât oricine, îl educă pe copil
către omenie. Tatăl este creierul, dar femeia
este inima omenirii.
Educaţia aspră şi cu rost face copilul puternic Samuels Smiles
şi sănătos.
Cu pumnul educat, copilul devine rău, leneş şi A fi educat înseamnă a fi manierat.
slab. P. Ştefănescu-Goangă
G. Knapski

Educaţia îi strică pe oameni, dar nu-i îndreaptă.


Nimic nu educă mai eficient decât conştiinţa Lev Nicolai tolstoi
necesităţii efortului.
Władysław Loranc
Dacă oamenii ar învăţa să meargă şi să
vorbească aşa cum sunt învăţaţi să scrie şi să
Până nu tai fitilul, lumânarea nu arde bine şi citească, toată lumea ar şchiopăta şi s-ar
nu străluceşte. bâlbâi.
Manuchehri Mark twain

Omul neadmonestat nu este educat. Educaţia dezvoltă facultăţile, dar nu le creează.


Menandru François-Marie arouet de Voltaire

163
NICOLAE MAREŞ Cartea ÎNȚeLePCIUNII UNIVerSaLe

Kazimierz Przerwa-tetmajer

Mai mult mişcă exemplul decât lecţia vorbită.


S. Wysocki Principiul egalităţii în drepturi trebuie realizat
în etape şi în condiţii de securitate pentru
toate naţiunile.
Pomul când e mic se îndreptează.
Proverb românesc Principiul egalităţii între naţiuni nu trebuie să
comporte nici cea mai mică excepţie.
Nicolae titulescu
Educaţi tinerii în spiritul ţelurilor îndrăzneţe, ce
se cuvin unor fii de martiri. Deprindeţi-i să
respingă iluziile facile ale consumismului; să Oamenii sunt egali; deosebirea dintre ei o face
rămână pe pământul lor pentru a construi doar virtutea, iar nu naşterea.
François-Marie arouet de Voltaire
împreună un viitor de prosperitate şi pace; să
se deschidă Europei şi lumii.
Papa Ioan Paul al II-lea
Toate fiinţele sunt egale în faţa suferinţei.
anonim
EFECT
EGOISM
Am văzut efecte care în fiecare an năşteau alte
cauze. Egoismul este arborele pe care poţi altoi o gamă
Stanisław Jerzy Lec
de sentimente nobile, dar fără acest arbore
primitiv n-ai avea pe ce altoi.
Feliks Chwalibóg
Nu uitaţi efectul de bumerang! Oferiţi doar ceea
ce aţi dori să primiţi.
robin Sharma
Nu fi egoist, că (egoismul) e moartea care îţi
cerneşte sufletul tău curat.
EFICIENŢĂ Naser Khosrou

Eficienţa este cea mai inteligentă formă de lene. Nu-i egoist cel care de oameni se fereşte,
David Dunham Ci omul care după semenul său ca după o
pradă goneşte.