Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Ce este istoria contemporană: concept, conținuturi și periodizare


2. Caracteristicile secolului XX....prin ce este diferită istoria contemporană . Istorie și istoriografie
3. De la Belle epoque (1900-1914) la Marele Război - efectele sale în plan social, economic și politic
4. Statul în contemporaneitate...de la cliometrie la mutații calitative
5. Istoriografia Marelui Război
6. Istoriografia Păcii de la Paris
7. Cum a fost negociată pacea la Paris 1919 -1920
8. Noua geografie politică a Europei după Primul Război Mondial
9. Sistemul de mandate și Liga Națiunilor
10. Economia europeană la începutul anilor 20
11. Problemele noilor democrații în anii 20
12. Evoluția regimurilor politice în perioada interbelică: dinamică și carac teristici
13. Forme de autocrație în Europa inter belică
14. Statele democratice între războaie
15. Fascismele și autoritarismul corporatist
16. Fascismul în Italia. Ideologie și forme de acțiune politică
17. Totalitarismele interbelice. Caracteristici generale
18. Genocidul și practicile genocidare în secolul XX
19. Rusia revoluționară....de la criza țarismului la regimul comunismului de război
20. Leninismul. Între războiul de clasă și noua politică economic ă
21. URSS în perioada stalinistă
22. Germania de la Weimar la regimul nazist
23. Hitler la putere....nașterea unui totalitarism
24. Liga națiunilor și securitatea colectivă
25. Crizele spațiului vital
26. Relațiile internaționale în Extremul Orient în perioada interbelică
27. Originile celui de al Doilea Război Mondial
28. Desfășurarea primei faze a celui de al Doilea Război Mondial...Faza Europeană
29. Explicații structurale despre sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial
30. Originile războiului rece. Istoriografie
31. Degradarea relaţiilor în Marea Alianţă şi începutul războiului rece
32. Gestiunea păcii după cel de al Doilea Război Mondial
33. Crizele din Turcia, Iran şi Grecia 1945 -1946
34. Războiul rece: periodizări şi dimensiuni analitice avansate în istoriografie
35. Criza Berlinului 1948
36. Regulile sistemice de agregare a bipolarizării ostile în perioada clasică a Războiului Rece
37. Formarea blocului occidental şi funcţionarea sa în perioada clasică a războiulu i rece
38. Formarea blocului estic şi funcţionarea sa în perioada clasică a războiului rece
39. Crizele anului 1956 şi impactul lor asupra blocului comunist
40. Destinderea. Definiţii şi Caracteristici ale anilor 60 -70
41. Triangulaţii în perioada destinderii
42. Franţa şi Germania federală în perioada destinderii
43. Crizele energetice din anii 70 şi conflictul din Orientul Mijlociu
44. Actul Final de la Helsinki
45. Sfârşitul destinderii
46. Noul război rece. Concept si derulare
47. Destructurarea URSS
48. Afganistanul si ultima decada a razboiului rece
49. Sfarșitul razboiului rece
50. Destructurarea blocului comunist din Estul Europei
51. Noul sistem international dupa razboiul rece. Multilateralismul si ciocnirea civilizatiillor
52. Lumea a treia şi problemele statelor în curs de de zvoltare în perioada postbelică
53. Decolonizarea. Concept şi istoriografie
54. Modelul britanic al decolonizării
55. Modelul francez al decolonizării
56. Decolonizarea în Asia
57. Secolul XX. Abordare din perspectivă economică
58. Marea criză economică. Cauze şi consecinţe
59. Conferinţa de la Bretton Woods şi noul sistem economic postbelic
60. Statul bunăstării şi economia socială de piaţă în lumea occidentală postbelică
61. Crizele economice ale anilor 70