Sunteți pe pagina 1din 27

ELECTROMAGNETISM

http://rumble.com/viral/p935765-the-power-of-nature-expressed-by-electricity.html

http://openstockblog.com/incredible-faces-of-nature-
photography-by-evan-ludes/electric-tsunami-ii/
ELECTROMAGNETISM - Notiuni introductive -
Obiectiv: studiul fenomenelor fizice care au loc în câmpul electromagnetic

Camp electromagnetic: stare a materiei care apare în jurul sarcinilor electrice, prin intermediul
căruia se exercită interacţiunea electromagnetică

Istoric
►Thales din Milet (secolul al VI-lea înainte de Hristos):
proprietatea chihlimbarului de a atrage unele obiecte uşoare după frecare

► Prima busolă: in China (secolul al II-lea după Hristos)


-magnetita (oxidul de fier) atrage bucăţi mici de fier-

► William Gilbert (1600): starea de electrizare


(in limba greaca electron = chihlimbar)

► Christofor Columb (secolul al XV–lea):


descoperirea câmpului magnetic pământesc
Domeniul stiintific Electricitate şi magnetism

▲ Michael Faraday (1791–1867)

 legea inducţiei electromagnetice

http://educypedia.karadimov.info/library/faradyanim.gif

▲ James Clerk Maxwell (1831-1879)


 sinteza teoretică a rezultatelor experimentale legate de electricitate şi magnetism
 ecuaţiile Maxwell (1873, Treatise on Electricity and Magnetism):
transcrierea sub formă matematică a rezultatelor experimentale
 câmpul electromagnetic apare ca un mijlocitor al interacţiunilor dintre obiectele fizice
încărcate cu sarcini electrice
Fenomenele electrice si magnetice se observa pretutindeni in natura-FULGERUL-

http://www.exploratorium.edu/ronh/weather/weather.html

► In interiorul norului sarcinile electrice se separa  Curentii calzi deplaseaza sarcinile pozitive
spre partea superioara a norului partea inferioara a norului ramane incarcata cu sarcini
predominant negative  Atractia intre Pamant (incarcat pozitiv) si aceste sarcini negative
din partea inferioara a norului produce fulgerul
► Mecanismul de separare a sarcinilor electrice in interiorul fulgerelor nu este elucidat  Se
presupune ca picaturile de apa din nor devin cumva incarcate negativ si, fiind mai grele decat
aerul inconjurator, coboara in partea inferioara a norului  In acest timp, ionii pozitivi care
raman sunt deplasati in partea superioara a norului prin curenti de aer cald.
Fenomenele electrice si magnetice se observa pretutindeni in natura
-ACTIVITATEA CREIERULUI-
Corpul omenesc este controlat prin impulsuri
electrice generate in creier

http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/08/13/
does-language-shape-what-we-see/

http://io9.com/5877531/how-exactly-do-neurons-pass-signals-
through-your-nervous-system

http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=256175
Fenomenele electrice si magnetice se observa pretutindeni in natura
-AURORA-
►Fenomen intalnit in
Arctica (aurora boreala) si
Antarctica (aurora australa)

http://ionpaun.wordpress.com/2013/08/22/aurora-boreala-si-spectacolul-
oferit/

zambetulinimii.blogspot.com

http://stiati-ca.epistole.ro/2012/12/stiati-ca-numele-de-aurora-boreala-vine-
din-mitologie/

► Aurora se produce cand electronii din vanturile Solare interactioneaza cu atmosfera terestra
► Vanturile Solare se deplaseaza de-a lungul liniilor de camp magnetic al Pamantului si
interactioneaza cu atomii de oxigen si azot din atmosfera terestra
► Fortele electrice si magnetice interactioneaza intre ele, producand imaginea de cortina care
danseaza pe cer
► Culorile produse (verde, rosu, albastru sau violet) depind de tipul de atomi cu care au
interactionat electronii si de altitudinea la care a avut loc interactiunea.
Sursa câmpului electromagnetic=SARCINA ELECTRICA

►Notatie: q

► Definitie: mărime fizică care măsoară starea de electrizare a unui corp

► Unitate de masura: coulomb (C)


.
Densitatea de sarcina electrica

► Descrie efectele prezenţei sarcinii electrice

► Sarcina electrică poate fi distribuită

 în volumul unui corp: densitatea volumetrica de sarcina electrica (sarcina electrica


din unitatea de volum)

Unitate de masura: C/m3


 pe suprafaţa unui corp: densitatea superficiala de sarcina electrica (sarcina electrica
din unitatea de suprafata)

Unitate de masura: C/m2


 pe lungimea unui corp: densitatea liniara de sarcina electrica (sarcina electrica
din unitatea de lungime)

Unitate de masura: C/m


Proprietăţile sarcinii electrice

 are două forme de existenţă

 se conservă

 este cuantificată

 este invariantă
Proprietăţile sarcinii electrice

 sarcina electrica are două forme de existenţă


 se conservă
 este cuantificată
 este invariantă

► Sarcina electrica poate fi pozitivă / negativă

► Sarcinile electrice de acelaşi semn se resping, iar cele de semne diferite se atrag

static.htm
balloons_en.jar

http://www.tutorvista.com/physics/animations/electric-charge-animation
Electric Charge Animation _ TutorVista.com.htm
Majoritatea fenomenelor fizice
implica sarcini electrice aflate in miscare….

travoltage_en.jar

Intensitatea curentului electric (I)

► Descrie fenomenele care însoţesc mişcarea sarcinilor electrice

► Definitie: sarcina electrică ce traversează în unitatea de timp o suprafaţă

► Unitate de masura: amper (A)


1A = 1C/1s
► I = mărime fundamentală în Sistemul Internaţional de Unităţi (SI)
pentru mărimile electrice şi magnetice
► Amper =unitate fundamentală in SI
Densitatea de curent electric (J)

► Direcţia de deplasare a sarcinilor electrice

► Mărime vectorială
 modulul egal cu intensitatea curentului care traversează unitatea de
suprafaţă a unui corp cu proprietăţi conductoare

 direcţia şi sensul date de viteza de deplasare a sarcinilor electrice

►Unitate de masura : A/m2 n


S
arie orientată
S: aria suprafeţei traversate de sarcinile electrice
:versorul direcţiei normale pe această suprafaţă.

Intensitatea curentului electric I = Fluxul densităţii de curent prin suprafaţa


traversată de sarcinile electrice
Proprietăţile sarcinii electrice

 are două forme de existenţă


 Sarcina electrica se conservă
 este cuantificată
 este invariantă
Legea de conservare a sarcinii electrice

►Se considera:
 corp de volum V şi suprafaţă Σ
 in volumul corpului se află distribuită o sarcină electrică cu densitatea ρ
 prin suprafaţa corpului trec curenţi de densitate J

 Intensitatea curentului care traversează spre exterior suprafaţa corpului este:

Fluxul lui J prin această suprafaţă

Scăderea în timp a sarcinii electrice


din volumul V
scădere

► Teorema divergenţei:

Ecuaţia de continuitate
Legea conservării sarcinii electrice
Legea conservării sarcinii electrice

► Pentru cazul stationar: densitatea de sarcină electrică este constantă în timp

Observatie:

► Din proprietăţile câmpurilor se ştie că liniile de forţă ale unui câmp a


cărui divergenţă este nulă sunt curbe închise

 Necesitatea unui circuit închis pentru a avea un curent staţionar este o


consecinţă a conservării sarcinii electrice
Proprietăţile sarcinii electrice

 are două forme de existenţă


 Sarcina electrica se conservă
 Sarcina electrica este cuantificată
 este invariantă

► Michael Faraday  cuantificarea sarcinii electrice

Orice sarcină electrică este egală cu un multiplu întreg de sarcini elementare

numar intreg
e=1.60217733(49)X10-19 C
sarcina electrica elementara

ELECTRONUL = sarcina electrică elementară (este negativă)


Proprietăţile sarcinii electrice

 are două forme de existenţă


 se conservă
 este cuantificată
 Sarcina electrica este invariantă
► Invarianţa sarcinii electrice: valoarea ei măsurată nu depinde de starea de mişcare a
observatorului (de sistemul de referinţă din care se face
măsurătoarea)
► Demonstratie experimentala
 Atom de hidrogen: electron (sarcina –e) + proton (sarcina +e)
 Masele celor două particule sunt diferite mp = 1836 me
 Atomul de hidrogen accelerat într-un câmp electric  acceleraţiile (implicit
vitezele) electronului şi protonului trebuie să difere invers proporţional cu masele
acestora
■ Dacă sarcina electrică ar depinde de starea de mişcare în care este măsurată ar
trebui să se măsoare valori diferite ale acesteia pentru protonul şi electronul
atomului de hidrogen în mişcare cu viteze diferite
! Experimental nu s-a observat acest lucru
 Sarcina electrică este invariantă, are aceeaşi valoare in orice sistem de referinţă
Experimentele care au dus la scrierea ecuaţiilor lui Maxwell
pentru câmpul electromagnetic

I. Câmpul electric în vid


I.1. Câmpul electric în vid departe de conductori
I.1.a. Legea lui Coulomb
I.1.b. Energia înmagazinată într-un sistem de purtători de sarcină electrică
1.1.c. Intensitatea câmpului electric
■ Distribuţie discontinuă de sarcini electrice
■ Distribuţie continuă de sarcini electrice
■ Legea lui Gauss pentru fluxul electric
1.1.d.Potenţialul electric
■ Proprietati
■ Potenţialul electric pentru diferite distributii de sarcina
■ Circulaţia vectorului intensitate câmp electric pe o curbă închisă
1.1.e. Energia câmpului electric
1.1.f. Ecuaţiile lui Poisson şi Laplace
I. Câmpul electric în vid
I.1. Câmpul electric în vid departe de conductori
I.1. a. Legea lui Coulomb

► Charles de Coulomb 1785: Forţa de interacţiune dintre două sarcini punctiforme este
o forţă de tip central, care depinde invers proporţional de
distanţa dintre sarcinile electrice

► Forţa lui Coulomb (forţa de interactiune electrostatică)

q2

r
q1

 Conditie: dimensiunile corpurilor încărcate electric sunt mult mai mici decât distanţa
dintre acestea (corpurile încărcate electric sunt punctuale)
► depinde de mediul în care interacţionează sarcinile electrice şi de sistemul de unităţi de
k
măsură utilizat
► În Sistemul International de unitati, in vid:

0 = 8.854187817X10-12 C2 / Nm2
► Permitivitatea dielectrică a vidului
► Caracterizează din punct de vedere electric mediul în care se află sarcinile electrice

► Coulomb = sarcina electrică a fiecăreia dintre două sarcini electrice egale care, aflate
în vid la distanţa de 1 m, se atrag sau se resping cu o forţă egală cu 9X109 N
Forţa de interacţiune dintre două sarcini electrice

► respingere dacă sarcinile au acelaşi semn

► atracţie dacă sarcinile sunt de semn contrar

+q -q +q +q

+q -q
+q +q
Forţa lui Coulomb –EXEMPLE-
Forţa lui Coulomb –EXEMPLE-

Physics Animations_coulomb.htm
► Sistem format din trei sarcini punctiforme: forţa cu care două din acestea (q1, q2)
acţionează asupra celei de a treia (q3)

F3
F13

► Generalizare pentru un sistem format din N sarcini electrice: F23


forţa cu care N-1 sarcini acţionează asupra sarcinii k q3

r23
q2

r13
qq2 1
I.1.b. Energia înmagazinată într-un sistem de purtători de sarcină electrică
q3
r23

► Fie un sistem format din trei sarcini electrice de acelaşi q2

semn (q1, q2, q3 ) care sunt aduse pe rând de la infinit r13


r12

q1
q2

 Aducerea primei sarcini de la infinit: asupra acesteia nu acţionează nici o forţă


 nu se efectuează lucru mecanic  L1 = 0

Aducerea sarcinii q2 in câmpul creat de sarcina q1, la distanta r12 fata de sarcina q1
 Lucrul mecanic efectuat:

forţa de respingere (sarcinile sunt de acelaşi semn)


 Aducerea sarcinii q3 la distanta r13 fata de sarcina q1 si la la distanta r23 fata de sarcina q2

 Lucrul mecanic efectuat: q3


r23

q2
r13
r12

q1
q2
► Lucrul mecanic efectuat pentru a forma un sistem de purtători de sarcină=
Variaţia energiei potenţiale a sistemului

 Generalizare pentru energia potenţială a N purtători de sarcină

qj qk apar de 2 ori (apar si sub forma qk qj )

S-ar putea să vă placă și