Sunteți pe pagina 1din 2

1. http://www.scritub.com/tehnica-mecanica/MASURAREA-DE-REZISTENTE-INDUCT75121811.

php
2. http://cs.curs.pub.ro/wiki/pm/prj2011/dloghin/multimetru
https://en.wikipedia.org/wiki/Multimeter
http://www.creeaza.com/tehnologie/electronica-electricitate/Utilizarea-aparatelor-de-
masur655.php

În lucrarea de faţă am prezentat pe scurt multimetrele, arătând utilizarea lor (măsurarea intensităţii, tensiunii,
rezistenţei fiind cele mai importante), sursele de pericol; axându-mă mai mult pe lucrurile esenţiale pentru
înţelegerea lor. Am tratat în paralel atât multimetrele anologice cât şi pe cele digitale, dar am folosit în exemple
pe cele digitale datorită faptului că sunt mai des folosite, principiile de bază fiind comune.

Cel mai utilizat aparat de măsură electric poartă numele de multimetru. Denumirea vine de la faptul că aceste
aparate sunt capabile să măsoare o plajă largă de variabile, precum tensiune, curent (intensitatea), rezistenţă şi
altele. Multimetrele sunt de două feluri: analogice si digitale (numerice). În cele ce urmează voi prezenta
asemănările şi deosebirile dintre ele, nu înaite de a prezenta schema de principiu a uniu multimetru ce poate
măsura tensiune, curent şi rezistenţă (de altfel, unul din cele mai folosite).Cu toate cele trei funcţii disponibile,
acest multimetru mai este cunoscut şi sub numele de volt-ohm-miliampermetru.

Multimetrul analogic şi digital

Multimetrele digitale dispun de afişaje digitale, precum ceasurile digitale, pentru indicarea acestor mărimi.
Multimetrele analogice indică mărimile de mai sus prin intermediul unui ac indicator în lungul unei scale gradate.
Iată câteva exemple de multimetre analogice şi digitale:

Multimetre anlogice şi digitale

Multimetrele analogice sunt de obicei mai ieftine decât variantele digitale. De asemenea, ele sunt mult mai utile
pentru începători, ca şi instrument de învăţare. Este recomandat să fie citite cu atenţie instrucţiunile de bază
înainte de a le utiliza! Dacă multimetrul este digital, va necesita o baterie pentru funcţionare. Dacă este analogic,
nu este nevoie de o baterie pentru funcţionarea lui.

Unele multimetre digitale au o ajustare automată (desemnată prin notaţia „autoranging”). Un astfel de instrument
are doar câteva poziţii pe care le putem selecta. Cele cu ajustare manuală au mai multe poziţii pentru fiecare
mărime de bază: câteva poziţii pentru tensiune, câteva pentru curent şi câteva pentru rezistenţă. Auto-ajustarea
este domeniul aparatelor de măsură mai scumpe, fiind analoage maşinilor cu schimbător automat. Un astfel de
aparat de măsură „schimbă vitezele” automat pentru identificarea celui mai bun domeniu de măsură în cazul
fiecărei măsurători.

Prezentarea generală a unui multimetru

Cu siguranţă că există o multitudine de modele, fiecare cu caracteristici diferite, totuşi, multimetrul prezentat aici
este unul general, utilizat pentru prezentarea principiilor de bază ale uniu multimetru general.

3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ohmmetru
https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/electronica/masurarea-capacitatilor-condensatoare-
196025.html
http://www.creeaza.com/tehnologie/electronica-electricitate/Aparate-si-metode-pentru-
masur347.php