Sunteți pe pagina 1din 2

Cartea nr.

___________/anul _____
Data deschiderii:_______________

L.S.

REGISTRUL
de evidenţă a actelor profesionale*

___________________________________________
(numele si prenumele psihologului cu drept de libera practica)

* Registrul de evidenta al actelor profesionale se realizeaza si se arhiveaza inclusiv in forma electronica, in vederea raportarii periodice.
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A ACTELOR PROFESIONALE

Numărul și Denumirea Specialitatea Denumirea Seria și numărul timbrului Semnatura


data beneficiarului/CNP (Ex. psihologie (aviz psihologic, raport de sau matca timbrului beneficiarului
înregistrării (nume și prenume) clinică, psihologia evaluare psihologică, raport profesional serviciilor psihologice
(ora, ziua, muncii și de expertiză psihologică) și (aplicată prin lipire)
luna, anul) organizatională, concluziile sumare ale
psihologia actului
transporturilor, etc.) profesional (apt/inapt)