Sunteți pe pagina 1din 2

2.3.

Radioreceptorul Primăvara S-617 T

Radioreceptorul Primlvara S-617 T este un Datele constructive ale transformatorului de-


aparat portabil de tip superheterodinl cu şapte fazor sînt trecute în tabelul 2.3.1.
tranzistoare şi doul diode, care funeţioneazil pe Montajul este realizat ai cablaj imprimat pe
gamele de unde medii şi unde scurte, gama de module funeţionale: modulul de radiofrecvenţă,
unde scurte fiind împlrţiti în doul subgame. modulul de frecvenţă intermediari şi modulul de
Schema de principiu a receptorului este pre- audiofrecvenţl.
zentati în fig. 2.3.1.

Caracterisdci şi date tehnice Atenuarea semnalelor de frecvenţă imagine:


UM: 20 dB.
Fidelitatea: semnalele cuprinse în banda de
frecvenţe 180-2000 Hz sînt redate 01 o neuni-
Gamele de unde: UM: 187-566 m (1600- formitate de maximlim 6 dB faţă de nivelul co-
530 kHz); US 1 : 17,15-37,5m(l7,5-8,9 MHz); respunzltor frecvenţei de 400 Hz.
US 2 : 31,6-(J() m (9,1-5 MHz). Puterea nominală la ieşire pentru distorsiuni
Sensibilitatea maximă pentru o putere la ie- de maximum 10%: 250 mW.
şire de 100 mW: UM: 5 mV/rri; US 1 : 500 µV; Frecvenţa intermediară: 4m kHz.
US 2 : 150 µV. Alimentarea: 9 V (doul baterii cu tensiunea de
Selectivitatea: la fr~enţ& de 1 MHz pentru 4,5 V fiecare).
1lll dezaconl de ±9 kHz corespunde o atenuare Consumul: f'lnl semnal: 18 mA; la o putere de
de minimum 18 dB. 100 mW: 50 mA
Atenuarea semnalelor de frecvenţă intermediară : Difuzorul: permanent dinamic, circular, ai
UM: 18 dB. impedanţa de 20 O şi o putere de 2 VA.

Tabelul 2.3.1

Datele comtrac:tlve ale ~r


tramformatorulal defazor

Notaţia coaform Numlrul de Diametrul ·;;pul


acbemei spire conductorului conductorului
mm

L„ 1000 0,15 Cu Em
L" 500 0,15 Cu Em
L„ : ,500 0,15 Cu Em
C, inlr

012
H
r --- - -
I rz-sn:ua r,-srrJt9
I ,-----------------------,
I CNt CN2 I
I : O,-Sf0/12 Oz I
I ..---+--+---+----4-o.:-+-F';ir'I Sf0/07 12
I
I
I
I I
I I
"- I
k ~ El "''
i~
I~
'"'
~
~
..,
~

r rts
ILJI
I
I Rrl2kll
L ____________ _
1~ ~
~
<:::;'
·"-' <::;' JA I
J

-------------~t!!!_l_!~ __ _J

Anteno
ferdti E

D
Lt C

I
li
11
118
li
A

Fig ...2.~. Schema electrici de principiu a radioreceptorului Primlvara S-617 T.

S-ar putea să vă placă și