Sunteți pe pagina 1din 9

1.

Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, la alegere, unul dintre următoarele patru studii de caz:
Omul şi destinul sau Oameni şi zei umanizaţi,
Om şi divinitate sau Idealul cavaleresc în roman şi în poezia trubadurilor.

2. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, la alegere, unul dintre următoarele patru studii de caz:
Omul universal sau Omul renascentist între jubilaţie şi scepticism,
Gentilomul/ Aristocratul sau Omul clasic între datorie şi pasiune.

3. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, la alegere, unul dintre următoarele patru studii de caz:
Triumful raţiunii sau Călătoriile şi pasiunea cunoaşterii,
Triumful sensibilităţii sau Evaziunea din cotidian (în vis, istorie sau exotism).

4. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, la alegere, unul dintre următoarele patru studii de caz:
Familia sau Afirmarea socială,
Condiţia femeii sau Afirmarea personalităţii.

5. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, la alegere, unul dintre următoarele patru studii de caz:
Lirica modernă sau Poezia pură,
Omul subteranei sau Monologul interior.

6. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, la alegere, unul dintre următoarele patru studii de caz:
Timpul sau Lupta cu absurdul,
Utopii negative sau Umanitatea la răspântie.

7. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul antic.

8. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul Evului Mediu.

9. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul renascentist.

10. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul clasic.

11. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul luminilor.

12. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul romantic.

13. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul modern – individul şi societatea.

14. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul modern – căutarea identităţii.

15. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul modern – revoluţia limbajului poetic.

16. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul modern – abisul interior.

17. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul modern – condiţia umană.

18. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul modern – totalitarismul.

19. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, la alegere, un personaj literar dintr-un text epic sau dramatic studiat, aparţinând
literaturii universale.

20. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre două personaje literare aparţinând unei opere epice sau dramatice din
literatura universală.

21. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi o operă literară studiată din literatura universală, aparţinând poetului preferat.

22. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi o operă literară studiată din literatura universală, aparţinând prozatorului preferat.

23. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi o operă literară studiată din literatura universală, aparţinând dramaturgului
preferat.

24. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin raportare la o operă literară aparţinând epocii, concepţia despre lume şi artă a
omului antic.
25. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin raportare la o operă literară aparţinând epocii, concepţia despre lume şi artă a
omului Evului Mediu.

26. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin raportare la o operă literară aparţinând epocii, concepţia despre lume şi artă a
omului renascentist.

27. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin raportare la o operă literară aparţinând epocii, concepţia despre lume şi artă a
omului clasic.

28. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin raportare la o operă literară aparţinând epocii, concepţia despre lume şi artă a
omului luminilor.

29. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin raportare la o operă literară aparţinând epocii, concepţia despre lume şi artă a
omului romantic.

30. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin raportare la o operă literară aparţinând epocii, concepţia despre raportul
dintre individ şi societate a omului modern.

31. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi tema căutarea identităţii, prin raportare la o operă literară aparţinând omului
modern.

32. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi tema revoluţia limbajului poetic, prin raportare la o operă literară aparţinând
omului modern.

33. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi tema abisul interior, prin raportare la o operă literară aparţinând omului modern.

34. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi tema condiţia umană, prin raportare la o operă literară aparţinând omului modern.

35. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi tema totalitarismul, prin raportare la o operă literară vizând omul modern.

36. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând Antichităţii şi contextul cultural în
care a fost creată.

37. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând Evului Mediu şi contextul cultural
în care a fost creată.

38. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând Renaşterii şi contextul cultural în
care a fost creată.

39. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând clasicismului şi contextul cultural
în care a fost creată.

40. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând Iluminismului şi contextul cultural
în care a fost creată.

41. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând romantismului şi contextul
cultural în care a fost creată.

42. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând epocii moderne, corespunzătoare
temei individ şi societate, şi contextul cultural în care a fost creată.

43. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând epocii moderne, corespunzătoare
temei căutarea identităţii, şi contextul cultural în care a fost creată.

44. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând epocii moderne, corespunzătoare
temei revoluţia limbajului poetic, şi contextul cultural în care a fost creată.

45. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând epocii moderne, corespunzătoare
temei abisul interior, şi contextul cultural în care a fost creată.

46. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând epocii moderne, corespunzătoare
temei condiţia umană, şi contextul cultural în care a fost creată.
47. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând epocii moderne, corespunzătoare
temei totalitarismul, şi contextul cultural în care a fost creată.

48. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin comparaţie, o temă comună identificată într-o operă lirică aparţinând
literaturii universale şi într-o operă lirică aparţinând literaturii române.

49. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin comparaţie, o temă comună identificată într-un text epic din literatura
universală şi într-un text epic din literatura română.

50. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin comparaţie, o temă comună identificată într-o operă dramatică aparţinând
literaturii universale şi într-o operă dramatică aparţinând literaturii române.

51. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, la alegere, unul dintre următoarele patru studii de caz:
Omul şi destinul sau Oameni şi zei umanizaţi,
Om şi divinitate sau Idealul cavaleresc în roman şi în poezia trubadurilor.

52. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, la alegere, unul dintre următoarele patru studii de caz:
Omul universal sau Omul renascentist între jubilaţie şi scepticism,
Gentilomul / Aristocratul sau Omul clasic între datorie şi pasiune.

53. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, la alegere, unul dintre următoarele patru studii de caz:
Triumful raţiunii sau Călătoriile şi pasiunea cunoaşterii,
Triumful sensibilităţii sau Evaziunea din cotidian (în vis, istorie sau exotism).

54. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, la alegere, unul dintre următoarele patru studii de caz:
Familia sau Afirmarea socială;
Condiţia femeii sau Afirmarea personalităţii.

55. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, la alegere, unul dintre următoarele patru studii de caz:
Lirica modernă sau Poezia pură,
Omul subteranei sau Monologul interior.

56. Scrie un eseu structurat de 1-2 pagini, în care să prezinţi, la alegere, unul dintre următoarele patru studii de caz:
Timpul sau Lupta cu absurdul,
Utopii negative sau Umanitatea la răspântie.

57. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul antic. Vei avea în vedere:
- încadrarea argumentată a textului în tema omul antic;
- prezentarea subiectului (pentru textele narative sau dramatice) sau a temei (pentru textele lirice);
- prezentarea a două elemente de compoziţie a textului, având legătură cu subiectul sau cu tema omul antic;
- formularea unui punct de vedere personal despre valoarea estetică a textului ales.

58. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul Evului Mediu. Vei avea în vedere:
- încadrarea argumentată a textului în tema omul Evului Mediu;
- prezentarea subiectului (pentru textele narative sau dramatice) sau a temei (pentru textele lirice);
prezentarea a două elemente de compoziţie a textului, având legătură cu subiectul sau cu tema omul Evului Mediu;
formularea unui punct de vedere personal despre valoarea estetică a textului ales.

59. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul renascentist. Vei avea în vedere:
- încadrarea argumentată a textului în tema omul renascentist;
- prezentarea subiectului (pentru textele narative sau dramatice) sau a temei (pentru textele lirice);
- prezentarea a două elemente de compoziţie a textului, având legătură cu subiectul sau cu tema omul renascentist;
formularea unui punct de vedere personal despre valoarea estetică a textului ales.

60. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul clasic. Vei avea în vedere:
- încadrarea argumentată a textului în tema omul clasic;
- prezentarea subiectului (pentru textele narative sau dramatice) sau a temei (pentru textile lirice);
prezentarea a două elemente de compoziţie a textului, având legătură cu subiectul sau cu tema omul clasic;
formularea unui punct de vedere personal despre valoarea estetică a textului ales.

61. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul luminilor. Vei avea în vedere:
- încadrarea argumentată a textului în tema omul luminilor;
- prezentarea subiectului (pentru textele narative sau dramatice) sau a temei (pentru textele lirice);
- prezentarea a două elemente de compoziţie a textului, având legătură cu subiectul sau cu tema omul luminilor;
formularea unui punct de vedere personal despre valoarea estetică a textului ales.

62. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul romantic. Vei avea în vedere:
- încadrarea argumentată a textului în tema omul romantic;
- prezentarea subiectului (pentru textele narative sau dramatice) sau a temei (pentru textele lirice);
prezentarea a două elemente de compoziţie a textului, având legătură cu subiectul sau cu tema omul romantic; formularea unui punct de
vedere personal despre valoarea estetică a textului ales.

63. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul modern – individul şi societatea. Vei
avea în vedere:
- încadrarea argumentată a textului în tema individul şi societatea;
- prezentarea subiectului (pentru textele narative sau dramatice) sau a temei (pentru textele lirice);
prezentarea a două elemente de compoziţie a textului, având legătură cu subiectul sau cu tema individul şi societatea;
formularea unui punct de vedere personal despre valoarea estetică a textului ales.

64. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul modern – căutarea identităţii. Vei avea
în vedere:
- încadrarea argumentată a textului în tema căutarea identităţii;
- prezentarea subiectului (pentru textele narative sau dramatice) sau a temei (pentru textele lirice);
prezentarea a două elemente de compoziţie a textului, având legătură cu subiectul sau cu tema căutarea identităţii;
formularea unui punct de vedere personal despre valoarea estetică a textului ales.

65. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul modern – revoluţia limbajului poetic.
Vei avea în vedere:
- încadrarea argumentată a textului în tema revoluţia limbajului poetic;
- prezentarea temei textului ales;
prezentarea a două elemente de compoziţie a textului, având legătură cu subiectul sau cu tema revoluţia limbajului poetic;
formularea unui punct de vedere personal despre valoarea estetică a textului ales.

66. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul modern – abisul interior. Vei avea în
vedere:
- încadrarea argumentată a textului în tema abisul interior;
- prezentarea subiectului (pentru textele narative sau dramatice) sau a temei (pentru textele lirice);
prezentarea a două elemente de compoziţie a textului, având legătură cu subiectul sau cu tema abisul interior;
formularea unui punct de vedere personal despre valoarea estetică a textului ales.

67. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul modern – condiţia umană. Vei avea în
vedere:
- încadrarea argumentată a textului în tema condiţia umană;
- prezentarea subiectului (pentru textele narative sau dramatice) sau a temei (pentru textele lirice);
prezentarea a două elemente de compoziţie a textului, având legătură cu subiectul sau cu tema condiţia umană;
formularea unui punct de vedere personal despre valoarea estetică a textului ales.

68. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un text studiat, corespunzător temei omul modern – totalitarismul. Vei avea în
vedere:
- încadrarea argumentată a textului în tema totalitarismul;
- prezentarea subiectului (pentru textele narative sau dramatice) sau a temei (pentru textele lirice);
- prezentarea a două elemente de compoziţie a textului, având legătură cu subiectul sau cu tema totalitarismul;
formularea unui punct de vedere personal despre valoarea estetică a textului ales.

69. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi un personaj literar studiat, dintr-o operă reprezentativă din literatura universală,
aparţinând genului epic sau genului dramatic. În elaborarea eseului, vei avea în vedere:
- evidenţierea statutului iniţial şi/ sau a tipului uman reprezentat de personajul ales;
- relevarea a două trăsături ale personajului ales, evidenţiate în raport cu tema sau conflictul din text;
- ilustrarea a două modalităţi/ procedee de caracterizare a personajului, prin secvenţe potrivite sau prin citate comentate;
- prezentarea relaţiilor dintre personajul caracterizat şi un alt personaj semnificativ pentru tema eseului.

70. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre două personaje literare, aparţinând unei opere epice sau dramatice
studiate, din literatura universală. În elaborarea eseului, vei avea în vedere:
- evidenţierea statutului iniţial şi/ sau a tipului uman reprezentat de personajele alese;
- prezentarea relaţiilor iniţiale dintre cele două personaje, din perspectiva statutului lor social, moral, psihologic etc.;
- relevarea trăsăturilor fiecăruia dintre cele două personaje, prin raportare la secvenţe narative semnificative pentru
evoluţia lor;
- exprimarea unei opinii argumentate asupra relaţiilor dintre cele două personaje, din perspectiva deznodământului.

71. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi o creaţie studiată din literatura universală, aparţinând poetului preferat. Vei avea în
vedere:
- încadrarea operei literare selectate în contextul cultural în care a fost creată (epocă/ perioadă, curent cultural/ literar);
- prezentarea temei;
- prezentarea a două elemente de compoziţie a textului, având legătură cu tema;
- motivarea preferinţei pentru textul ales.

72. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi o creaţie studiată din literatura universală, aparţinând prozatorului preferat. Vei
avea în vedere:
- încadrarea operei literare selectate în contextul cultural în care a fost creată (epocă/ perioadă, curent cultural/ literar);
- prezentarea subiectului textului ales;
- prezentarea a două elemente de compoziţie a textului, având legătură cu subiectul;
- motivarea preferinţei pentru textul ales.

73. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi o creaţie studială din literatura universală, aparţinând dramaturgului preferat. Vei
avea în vedere:
- încadrarea operei literare selectate în contextul cultural în care a fost creată (epocă/ perioadă, curent cultural/ literar);
- prezentarea subiectului creaţiei dramatice alese;
- prezentarea a două elemente de compoziţie a textului, având legătură cu subiectul;
- motivarea preferinţei pentru textul ales

74. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin raportare la o operă literară aparţinând epocii, concepţia despre lume şi artă a
omului antic. Vei avea în vedere:
- prezentarea contextului cultural-istoric/ a concepţiei despre lume şi artă a omului antic;
- stabilirea unor relaţii între o operă literară aparţinând Antichităţii şi contextul cultural-istoric în care a fost creată;
- exemplificarea acestor relaţii cu ajutorul unor secvenţe din opera literară selectată;
- exprimarea unei opinii argumentate asupra valorii estetice a operei literare selectate.

75. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin raportare la o operă literară aparţinând epocii, concepţia despre lume şi artă a
omului Evului Mediu. Vei avea în vedere:
- prezentarea contextului cultural-istoric/ a concepţiei despre lume şi artă a omului Evului Mediu;
- stabilirea unor relaţii între o operă literară aparţinând Evului Mediu şi contextul cultural în care a fost creată;
- exemplificarea acestor relaţii cu ajutorul unor secvenţe din opera literară selectată;
- exprimarea unei opinii asupra valorii estetice a operei literare selectate.

76. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin raportare la o operă literară aparţinând epocii, concepţia despre lume şi artă a
omului renascentist. Vei avea în vedere:
- prezentarea contextului cultural-istoric/ a concepţiei despre lume şi artă a omului renascentist;
- stabilirea unor relaţii între o operă literară aparţinând Renaşterii şi contextul cultural în care a fost creată;
- exemplificarea acestor relaţii cu ajutorul unor secvenţe din opera literară selectată;
- exprimarea unei opinii asupra valorii estetice a operei literare selectate.

77. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin raportare la o operă literară aparţinând epocii, concepţia despre lume şi artă a
omului clasic. Vei avea în vedere:
- prezentarea contextului cultural-istoric/ a concepţiei despre lume şi artă a omului clasic;
- stabilirea unor relaţii între o operă literară aparţinând clasicismului şi contextul cultural în care a fost creată;
- exemplificarea acestor relaţii cu ajutorul unor secvenţe din opera literară selectată;
- exprimarea unei opinii asupra valorii estetice a operei literare selectate.

78. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin raportare la o operă literară aparţinând epocii, concepţia despre lume şi artă a
omului luminilor. Vei avea în vedere:
- prezentarea contextului cultural-istoric/ a concepţiei despre lume şi artă a omului luminilor;
- stabilirea unor relaţii între o operă literară aparţinând Iluminismului şi contextul cultural în care a fost creată;
- exemplificarea acestor relaţii cu ajutorul unor secvenţe din opera literară selectată;
- exprimarea unei opinii asupra valorii estetice a operei literare selectate.
79. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin raportare la o operă literară aparţinând epocii, concepţia despre lume şi artă a
omului romantic. Vei avea în vedere:
- prezentarea contextului cultural-istoric/ a concepţiei despre lume şi artă a omului romantic;
- stabilirea unor relaţii între o operă literară aparţinând romantismului şi contextul cultural în care a fost creată;
- exemplificarea acestor relaţii cu ajutorul unor secvenţe din opera literară selectată;
- exprimarea unei opinii asupra valorii estetice a operei literare selectate.
80. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin raportare la o operă literară aparţinând epocii, concepţia despre raportul
dintre individ şi societate a omului modern. Vei avea în vedere:
- prezentarea contextului cultural-istoric/ a concepţiei despre lume şi artă a omului modern;
- stabilirea unor relaţii între o operă literară circumscrisă temei individul şi societatea şi contextul cultural în care a fost
creată;
- exemplificarea acestor relaţii cu ajutorul unor secvenţe din opera literară selectată;
- exprimarea unei opinii asupra valorii estetice a operei literare selectate.
81. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi tema căutarea identităţii, prin raportare la o operă literară ilustrând condiţia
existenţială a omului modern. Vei avea în vedere:
- prezentarea contextului cultural-istoric/ a concepţiei despre lume şi artă a omului modern;
- stabilirea unor relaţii între o operă literară circumscrisă temei căutarea identităţii şi contextul cultural în care a fost
creată;
- exemplificarea acestor relaţii cu ajutorul unor secvenţe din opera literară selectată;
- exprimarea unei opinii asupra valorii estetice a operei literare selectate.
82. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi tema revoluţia limbajului poetic, prin raportare la o operă literară ilustrând
condiţia existenţială a omului modern. Vei avea în vedere:
- prezentarea contextului cultural-istoric/ a concepţiei despre lume şi artă a omului modern;
- stabilirea unor relaţii între o operă literară circumscrisă temei revoluţia limbajului poetic şi contextul cultural în care a
fost creată;
- exemplificarea acestor relaţii cu ajutorul unor secvenţe din opera literară selectată;
- exprimarea unei opinii asupra valorii estetice a operei literare selectate
83. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi tema abisul interior, prin raportare la o operă literară ilustrând condiţia existenţială
a omului modern. Vei avea în vedere:
- prezentarea contextului cultural-istoric/ a concepţiei despre lume şi artă a omului modern;
- stabilirea unor relaţii între o operă literară circumscrisă temei abisul interior şi contextul cultural în care a fost creată;
- exemplificarea acestor relaţii cu ajutorul unor secvenţe din opera literară selectată;
- exprimarea unei opinii asupra valorii estetice a operei literare selectate.
84. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi tema condiţia umană, prin raportare la o operă literară ilustrând condiţia
existenţială a omului modern. Vei avea în vedere:
- prezentarea contextului cultural-istoric/ a concepţiei despre lume şi artă a omului modern;
- stabilirea unor relaţii între o operă literară circumscrisă temei condiţia umană şi contextul cultural în care a fost creată;
- exemplificarea acestor relaţii cu ajutorul unor secvenţe din opera literară selectată;
- exprimarea unei opinii asupra valorii estetice a operei literare selectate.
85. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi tema totalitarismul, prin raportare la o operă literară ilustrând condiţia existenţială
a omului modern. Vei avea în vedere:
- prezentarea contextului cultural-istoric/ a concepţiei despre lume şi artă a omului modern;
- stabilirea unor relaţii între o operă literară circumscrisă temei totalitarismul şi contextul cultural în care a fost creată;
- exemplificarea acestor relaţii cu ajutorul unor secvenţe din opera literară selectată;
- exprimarea unei opinii asupra valorii estetice a operei literare selectate
86. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând Antichităţii şi contextul cultural în
care a fost creată. Vei avea în vedere:
- precizarea a două caracteristici ale genului/ speciei / curentului literar etc., căreia/ căruia îi aparţine opera literară
studiată;
- exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei literare studiate;
- prezentarea, pe scurt, a subiectului operei literare studiate (dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau evidenţierea
relaţiei dintre fondul de idei şi mijloacele artistice de realizare a acestuia (dacă textul ales este liric);
- prezentarea unui personaj, prin raportare la două întâmplări/ situaţii semnificative pentru contextul cultural al epocii
(dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau exprimarea unui punct de vedere argumentat despre semnificaţiile/
despre mesajul operei literare studiate (dacă textul ales este liric) şi a relaţiei dintre aceasta şi contextul cultural în care a
fost creată.
87. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând Evului Mediu şi contextul cultural
în care a fost creată. Vei avea în vedere:
- precizarea a două caracteristici ale genului/ speciei / curentului literar etc., căreia/ căruia îi aparţine opera literară
studiată;
- exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei literare studiate;
- prezentarea, pe scurt, a subiectului operei literare studiate (dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau evidenţierea
relaţiei dintre fondul de idei şi mijloacele artistice de realizare a acestuia (dacă textul ales este liric);
- prezentarea unui personaj, prin raportare la două întâmplări/ situaţii semnificative pentru contextul cultural al epocii
(dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau exprimarea unui punct de vedere argumentat despre semnificaţiile/
despre mesajul operei literare studiate (dacă textul ales este liric) şi a relaţiei dintre aceasta şi contextul cultural în care a
fost creată.
88. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând Renaşterii şi contextul cultural în
care a fost creată. Vei avea în vedere:
- precizarea a două caracteristici ale genului/ ale speciei/ ale curentului literar etc., căreia/ căruia îi aparţine opera literară
studiată;
- exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei literare studiate;
- prezentarea, pe scurt, a subiectului operei literare studiate (dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau evidenţierea
relaţiei dintre fondul de idei şi mijloacele artistice de realizare a acestuia (dacă textul ales este liric);
- prezentarea unui personaj, prin raportare la două întâmplări/ situaţii semnificative pentru contextul cultural al epocii
(dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau exprimarea unui punct de vedere argumentat despre semnificaţiile/
despre mesajul operei literare studiate (dacă textul ales este liric) şi a relaţiei dintre aceasta şi contextul cultural în care a
fost creată.
89. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând clasicismului şi contextul cultural
în care a fost creată. Vei avea în vedere:
- precizarea a două caracteristici ale genului/ ale speciei/ ale curentului literar etc., căreia/ căruia îi aparţine opera literară
studiată;
- exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei literare studiate;
- prezentarea, pe scurt, a subiectului operei literare studiate (dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau evidenţierea
relaţiei dintre fondul de idei şi mijloacele artistice de realizare a acestuia (dacă textul ales este liric);
- prezentarea unui personaj, prin raportare la două întâmplări/ situaţii semnificative pentru contextul cultural al epocii
(dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau exprimarea unui punct de vedere argumentat despre semnificaţiile/
despre mesajul operei literare studiate (dacă textul ales este liric) şi a relaţiei dintre aceasta şi contextul cultural în care a
fost creată.
90. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând Iluminismului şi contextul cultural
în care a fost creată. Vei avea în vedere:
- precizarea a două caracteristici ale genului/ ale speciei/ ale curentului literar etc., căreia/ căruia îi aparţine opera literară
studiată;
- exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei literare studiate;
- prezentarea, pe scurt, a subiectului operei literare studiate (dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau evidenţierea
relaţiei dintre fondul de idei şi mijloacele artistice de realizare a acestuia (dacă textul ales este liric);
- prezentarea unui personaj, prin raportare la două întâmplări/ situaţii semnificative pentru contextul cultural al epocii
(dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau exprimarea unui punct de vedere argumentat despre semnificaţiile/
despre mesajul operei literare studiate (dacă textul ales este liric) şi a relaţiei dintre aceasta şi contextul cultural în care a
fost creată.
91. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând romantismului şi contextul
cultural în care a fost creată. Vei avea în vedere:
- precizarea a două caracteristici ale genului/ ale speciei/ ale curentului literar etc., căreia/ căruia îi aparţine opera literară
studiată;
- exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei literare studiate;
- prezentarea, pe scurt, a subiectului operei literare studiate (dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau evidenţierea
relaţiei dintre fondul de idei şi mijloacele artistice de realizare a acestuia (dacă textul ales este liric);
- prezentarea unui personaj, prin raportare la două întâmplări/ situaţii semnificative pentru contextul cultural al epocii
(dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau exprimarea unui punct de vedere argumentat despre semnificaţiile/
despre mesajul operei literare studiate (dacă textul ales este liric) şi a relaţiei dintre aceasta şi contextul cultural în care a
fost creată.
92. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând epocii moderne, corespunzătoare
temei individ şi societate, şi contextul cultural în care a fost creată. Vei avea în vedere:
- precizarea a două caracteristici ale genului/ ale speciei/ ale curentului literar etc., căreia/ căruia îi aparţine opera literară
studiată;
- exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei literare studiate;
- prezentarea, pe scurt, a subiectului operei literare studiate (dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau evidenţierea
relaţiei dintre fondul de idei şi mijloacele artistice de realizare a acestuia (dacă textul ales este liric);
- prezentarea unui personaj, prin raportare la două întâmplări/ situaţii semnificative pentru contextul cultural al epocii
(dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau exprimarea unui punct de vedere argumentat despre semnificaţiile/ despre mesajul
operei literare studiate (dacă textul ales este liric) şi a relaţiei dintre aceasta şi contextul cultural în care a fost creată.

93. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând epocii moderne, corespunzătoare
temei căutarea identităţii, şi contextul cultural în care a fost creată. Vei avea în vedere:
- precizarea a două caracteristici ale genului/ ale speciei/ ale curentului literar etc., căreia/ căruia îi aparţine opera literară studiată;
- exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei literare studiate;
- prezentarea, pe scurt, a subiectului operei literare studiate (dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau evidenţierea relaţiei dintre
fondul de idei şi mijloacele artistice de realizare a acestuia (dacă textul ales este liric);
- prezentarea unui personaj, prin raportare la două întâmplări/ situaţii semnificative pentru contextul cultural al epocii (dacă textul ales
este narativ sau dramatic) sau exprimarea unui punct de vedere argumentat despre semnificaţiile/ despre mesajul operei literare
studiate (dacă textul ales este liric) şi a relaţiei dintre aceasta şi contextul cultural în care a fost creată.
94. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând epocii moderne, corespunzătoare
temei revoluţia limbajului poetic, şi contextul cultural în care a fost creată. Vei avea în vedere:
- precizarea a două caracteristici ale genului/ ale speciei/ ale curentului literar etc., căreia/ căruia îi aparţine opera literară
studiată;
- exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei literare studiate;
- evidenţierea relaţiei dintre fondul de idei şi mijloacele artistice de realizare a acestuia;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat despre semnificaţiile/ despre mesajul operei literare studiate şi a relaţiei dintre aceasta şi
contextul cultural în care a fost creată.
95. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând epocii moderne, corespunzătoare
temei abisul interior, şi contextul cultural în care a fost creată. Vei avea în vedere:
- precizarea a două caracteristici ale genului/ ale speciei/ ale curentului literar etc., căreia/ căruia îi aparţine opera literară studiată;
- exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei literare studiate;
- prezentarea, pe scurt, a subiectului operei literare studiate (dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau evidenţierea
relaţiei dintre fondul de idei şi mijloacele artistice de realizare a acestuia (dacă textul ales este liric);
- prezentarea unui personaj, prin raportare la două întâmplări/ situaţii semnificative pentru contextul cultural al epocii
(dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau exprimarea unui punct de vedere argumentat despre semnificaţiile/
despre mesajul operei literare studiate (dacă textul ales este liric) şi a relaţiei dintre aceasta şi contextul cultural în care a
fost creată.
96. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând epocii moderne, corespunzătoare
temei condiţia umană, şi contextul cultural în care a fost creată. Vei avea în vedere:
precizarea a două caracteristici ale genului/ ale speciei/ ale curentului literar etc., căreia/ căruia îi aparţine opera literară studiată;
- exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei literare studiate;
- prezentarea, pe scurt, a subiectului operei literare studiate (dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau evidenţierea
relaţiei dintre fondul de idei şi mijloacele artistice de realizare a acestuia (dacă textul ales este liric);
- prezentarea unui personaj, prin raportare la două întâmplări/ situaţii semnificative pentru contextul cultural al epocii
(dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau exprimarea unui punct de vedere argumentat despre semnificaţiile/ despre mesajul operei
literare studiate (dacă textul ales este liric) şi a relaţiei dintre aceasta şi contextul cultural în care a fost creată.
97. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi relaţia dintre o operă literară studiată aparţinând epocii moderne, corespunzătoare
temei totalitarismul, şi contextul cultural în care a fost creată. Vei avea în vedere:
- precizarea a două caracteristici ale genului/ ale speciei/ ale curentului literar etc., căreia/ căruia îi aparţine opera literară studiată;
- exemplificarea acestor caracteristici pe baza operei literare studiate;
- prezentarea, pe scurt, a subiectului operei literare studiate (dacă textul ales este narativ sau dramatic) sau evidenţierea relaţiei dintre
fondul de idei şi mijloacele artistice de realizare a acestuia (dacă textul ales este liric);
- prezentarea unui personaj, prin raportare la două întâmplări/ situaţii semnificative pentru contextul cultural al epocii (dacă textul ales
este narativ sau dramatic) sau exprimarea unui punct de vedere argumentat despre semnificaţiile/ despre mesajul operei literare studiate
(dacă textul ales este liric) şi a relaţiei dintre aceasta şi contextul cultural în care a fost creată.
98. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin comparaţie, o temă comună identificată într-un operă literară lirică aparţinând
literaturii universale şi într-o operă literară lirică aparţinând literaturii române. Vei avea în vedere:
- încadrarea temei identificate într-un context (curent literar/ cultural, direcţie, epocă, generaţie etc.);
- prezentarea şi exemplificarea a două trăsături comune în cele două opere literare;
- prezentarea şi exemplificarea a două trăsături care diferenţiază cele două opere literare;
- formularea argumentată a unui punct de vedere cu privire la tema indicată.

99. Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin comparaţie, o temă comună identificată într-o operă literară epică aparţinând
literaturii universale şi într-o operă literară epică aparţinând literaturii române. Vei avea în vedere:
- încadrarea temei identificate într-un context (curent literar/ cultural, direcţie, epocă, generaţie etc.);
- prezentarea şi exemplificarea a două trăsături comune în cele două opere literare;
- prezentarea şi exemplificarea a două trăsături care diferenţiază cele două o pere literare;
- formularea argumentată a unui punct de vedere cu privire la tema indicată.
100.Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să prezinţi, prin comparaţie, o temă comună identificată într-o operă literară dramatică
aparţinând literaturii universale şi într-o operă literară dramatică aparţinând literaturii române. Vei avea în vedere:
- încadrarea temei identificate într-un context (curent literar/ cultural, direcţie, epocă, generaţie etc.);
- prezentarea şi exemplificarea a două trăsături comune în cele două opere literare;
- prezentarea şi exemplificarea a două trăsături care diferenţiază cele două opere literare;
- formularea argumentată a unui punct de vedere cu privire la tema indicată.