Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele Data:

..............................................................

Lucrare scrisă la limba și literatura română pe semestrul I, clasa a VII-a


Partea I (54p)
Citește cu atenție textul de mai jos, apoi răspunde cerințelor:
„De la acest loc şi satul se vede mai bine. Grădinile sunt însă prea îndesate cu pomi;
numai printre crengi ori peste pomi vedem pe ici, pe colea, câte o bucată din pereţii şi
acoperişurile caselor. Casa popii este tocmai lângă biserică. În faţă cu biserica e şcoala. Iară
zidirea cea mare, care se vede mai la vale, este primăria. Dacă satul nu ar fi atât de îndesat, ar
trebui să ni se înfăţişeze foarte frumos. Toate s-au schimbat; numai părintele Trandafir a rămas
precum a fost: verde, vesel şi harnic. Dacă părul cărunt şi barba căruntă nu ar vesti vremea lui,
am crede că copilaşii cu care se joacă înspre seară la laiţa cea de dinaintea casei sunt copilaşii lui.
Unul dintre copilaşi, pe care l-a ridicat ca să-l sărute, îi fură pălăria din cap şi fuge cu ea
năstraşnic. Măriuca deschide fereastra şi strigă: „Trandafirică al mamei, nu lăsa pe moş-tătuca cu
capul golˮ. Moş-tătuca râde din toată inima; îi place gluma.... Un om din sat trece, le pofteşte
„bună odihnă!ˮ şi-şi zice: „Ţine-l, Doamne, la mulţi ani, că este omul lui Dumnezeu!ˮ
(Ioan Slavici, Popa Tanda)
1. (6p) Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate:
îndesate .............................................................................................................................................
verde ................................................................................................................................................
2. (6p) Formuleză câte un enunț cu omonimele cuvintelor „mai” și „care” din text:
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. (6p) Alcătuiește 3 enunțuri prin care să demonstrezi polisemia cuvântului a trece:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. (6p) Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din structurile: numai printre crengi,
Trandafirică al mamei

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
5.(6p) Scrie trei termeni din familia lexicală a cuvântului sat :

..........................................................................................................................................................................
6. (6p) . Extrage, din text, un indice spațial și unul temporal:

Indice spațial: ..................................................................................................................................................


Indice temporal:...............................................................................................................................................
7. (6p) Precizează tipul de narator din text, ilustrându-ți opinia printr-un exemplu:

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

8. (12p) Delimitează în propoziții fraza de mai jos, menționează ce raport există între acestea și
precizează valoarea morfologică a cuvântului scris italic:

„Măriuca deschide fereastra și strigă”


..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Partea a II-a (36p)
Prezintă subiectul nuvelei studiate, sub forma unei compuneri, ajutându-te de momentele
subiectului.
În compunerea ta, trebuie:
Să prezinți în ordine cronologică faptele;
Să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
Să prezinți faptele respectând cele cinci momente ale subiectului

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Se acordă 10 puncte din oficiu.