Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect Erasmus+: 2019-1-RO01-KA101-061986

Acţiunea K 1 – mobilitate în domeniul educației școlare


Titlul proiectului: Stop bullying. Fă o schimbare
Beneficiar: Liceul Teoretic ”Miron Costin” Pașcani

PLAN DE DISEMINARE LA NIVELUL INSTITUȚIEI


Data activității ACTIVITATE DE DISEMINARE
de diseminare (obiectivele urmărite prin activitatea menționată, mijloace utilizate,
(luna și anul) grup țintă)
Iulie 2019 Activitatea: Diseminarea proiectului în mass-media
Obiective:
 Furnizarea de informații în legătură cu proiectul Erasmus +;
 Prezentarea obiectivelor proiectului;
 Prezentarea activităților ce se vor desfășura pe parcursul
proiectului;
Mijloace: articol mass-media;
Grup țintă: elevii, părinții, profesorii din LTMC, comunitatea locală.
Rezultate așteptate:
 Creșterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de
formare internaționale;
 Creșterea prestigiului instituției.
August 2019 Activitatea: Realizarea unui panou Erasmus+/ Banner;
Obiective:
 Furnizarea de informații în legătură cu proiectul Erasmus+;
 Prezentarea obiectivelor proiectului;
 Prezentarea activităților ce se vor desfășura pe parcursul
proiectului;
Mijloace: panou publicitar;
Grup țintă: elevii, părinții și profesorii din LTMC;
Rezultate așteptate:
 Creșterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de
formare internaționale.
Septembrie Activitatea: Achiziționarea domeniului web www.stopbullying.ro și
2019 postarea informațiilor legate de proiect;
Obiective:
 Furnizarea de informații în legătură cu proiectul Erasmus+;
 Prezentarea obiectivelor proiectului;
 Prezentarea activităților ce se vor desfășura pe parcursul
proiectului;
Mijloace: site web;
Grup țintă: elevii, părinții și profesorii din LTMC, comunitatea locală,
județeană, națională și internațională;
Rezultate așteptate:
 Creșterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de
formare internaționale.
 Creșterea prestigiului școlii.
Octombrie 2019 Activitatea: Erasmus Days 2019
Obiective:
 Furnizarea de informații în legătură cu proiectul Erasmus+;
 Prezentarea obiectivelor proiectului;
 Prezentarea activităților ce se vor desfășura pe parcursul
proiectului;
Mijloace: standuri de prezentare;
Grup țintă: elevii, părinții și profesorii din LTMC, mass – media locală,
județeană și națională;
Rezultate așteptate:
 Creșterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de
formare internaționale.
Noiembrie Activitatea: Diseminarea activității de formare Peer abuse in schools -
2019 Effective Prevention (Rotterdam 18 – 24 noiembrie 2019) la nivelul
școlii, în cadrul consiliului profesoral, consiliului de administrație și în
mass – media locală și pe grupurile ISJ.
Obiective:
 Furnizarea de informații în legătură cu proiectul Erasmus+;
 Prezentarea obiectivelor cursului de formare;
 Prezentarea activităților desfășurate pe parcursul mobilității;
Mijloace: articol mass-media, PPT;
Grup țintă: elevii, părinții și profesorii din LTMC, mass – media locală,
județeană.
Rezultate așteptate:
 Creșterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de
formare internaționale;
 Creșterea prestigiului instituției.
Decembrie 2019 Activitatea: Diseminarea proiectului de site-ul proiectului / site-ul școlii
Obiective:
 Furnizarea de informații în legătură cu proiectul Erasmus+;
 Prezentarea activităților desfășurate pe parcursul mobilității;
 Prezentarea activităților ce se vor desfășura pe parcursul
proiectului;
 Punerea la dispoziția celor interesați a documentelor necesare
pentru implementarea unui proiect Erasmus+;
 Promovarea imaginii instituției.
Mijloace: articole, fotografii, prezentări, site-ul liceului, site-ul proiectului,
documente utile;
Grup țintă: elevii, părinții și profesorii din LTMC, comunitatea locală.
Rezultate așteptate:
 Creșterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de
formare internaționale;
 Creșterea dimensiunii europene a liceului.
Ianuarie 2020 Activitatea: Workshop – Effective Prevention of Bullying Behaviour
Obiective:
 Furnizarea de informații în legătură cu activitățile cursului C1;
 Prezentarea formelor bullying-ului și a strategiilor de prevenire;
 Prezentarea strategiilor de identificare a comportamentelor
deviante;
Mijloace: PPT, workshop, discuții;
Grup țintă: minim 10 cadre didactice;
Rezultate așteptate:
 Creșterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de
formare internaționale;
 Utilizarea eficientă a strategiilor de prevenire a comportamentelor
de bullying.
Februarie 2020 Activitatea: Diseminarea activității de formare Drama as a tool for
prevention of peer bullying (Barcelona, 27 – 31 ianuarie 2020) la nivelul
școlii, în cadrul consiliului profesoral, consiliului de administrație și în
mass – media locală și pe grupurile ISJ
Obiective:
 Furnizarea de informații în legătură cu proiectul Erasmus+;
 Prezentarea obiectivelor cursului de formare;
 Prezentarea activităților desfășurate pe parcursul mobilității;
Mijloace: articol mass-media, PPT;
Grup țintă: elevii, părinții și profesorii din LTMC, mass – media locală,
județeană.
Rezultate așteptate:
 Creșterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de
formare internaționale;
 Creșterea prestigiului instituției.
Martie – Aprilie Activitatea: Diseminarea proiectului în revistele Caleidoscop și
2020 Franglais
Obiective:
 Furnizarea de informații în legătură cu proiectul Erasmus+;
 Prezentarea activităților desfășurate pe parcursul mobilităților;
 Prezentarea activităților ce se vor desfășura pe parcursul
proiectului;
 Punerea la dispoziția celor interesați a documentelor necesare
pentru implementarea unui proiect Erasmus+;
 Promovarea imaginii instituției.
Mijloace: articole, fotografii.
Grup țintă: elevii, părinții și profesorii din LTMC, comunitatea locală.
Rezultate așteptate:
 Creșterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de
formare internaționale;
 Creșterea prestigiului școlii.
Mai 2020 Activitatea: Diseminare în cadrul lectoratului cu părinții
Obiective:
 Furnizarea de informații în legătură cu proiectul Erasmus+;
 Prezentarea activităților desfășurate pe parcursul mobilității;
 Prezentarea activităților ce se vor desfășura pe parcursul
proiectului;
Mijloace: prezentări PPT,
Grup țintă: părinții elevilor din LTMC.
Rezultate așteptate:
 O mai bună cunoaștere a proiectelor europene;
 Promovarea imaginii liceului.
Iunie – iulie Activitatea: Diseminarea de pagina de Facebook dedicată proiectelor
2020 Erasmus, pe platforma etwinning și pe School Education Gateway
Obiective:
 Furnizarea de informații referitoare la curs;
 Împărtășirea experiențelor;
 Promovarea imaginii liceului.
Mijloace: articol, link-uri;
Grup țintă: comunitatea etwinning, FB, SEG.
Rezultate:
 Promovarea imaginii liceului;
 Promovarea proiectelor Erasmus +;
 Atragerea de parteneri pentru viitoare proiecte.
August 2020 Activitatea: Diseminarea curs Cipru FACING BEHAVIOURAL
PROBLEMS - Indiscipline, racism and bullying in the classroom
(Limassol, 13 – 18 iulie 2020) la nivelul școlii, în cadrul consiliului
profesoral, consiliului de administrație și în mass – media locală și pe
grupurile ISJ
Obiective:
 Furnizarea de informații în legătură cu proiectul Erasmus+;
 Prezentarea obiectivelor cursului de formare;
 Prezentarea activităților desfășurate pe parcursul mobilității;
Mijloace: articol mass-media, PPT;
Grup țintă: elevii, părinții și profesorii din LTMC, mass – media locală,
județeană.
Rezultate așteptate:
 Creșterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de
formare internaționale;
 Creșterea prestigiului instituției.
Septembrie Activitatea: Diseminare curs School Leadership and Innovation
2020 (Roma, 4 – 8 septembrie 2020) la nivelul școlii, în cadrul consiliului
profesoral, consiliului de administrație și în mass – media locală și pe
grupurile ISJ
Obiective:
 Furnizarea de informații în legătură cu proiectul Erasmus+;
 Prezentarea obiectivelor cursului de formare;
 Prezentarea activităților desfășurate pe parcursul mobilității;
Mijloace: articol mass-media, PPT;
Grup țintă: elevii, părinții și profesorii din LTMC, mass – media locală,
județeană.
Rezultate așteptate:
 Creșterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de
formare internaționale;
Creșterea prestigiului instituției.
Octombrie 2020 Activitatea: Diseminarea proiectului la nivelul Inspectoratului Școlar
Iași, în cadrul ședințelor cu directorii
Obiective:
 Furnizarea de informații în legătură cu proiectul Erasmus+ și
împărtășirea experienței acumulate;
 Prezentarea activităților desfășurate pe parcursul formării;
Mijloace: flyere;
Grup țintă: directorii și cadrele didactice din Județul Iași;
Rezultate așteptate:
 Creșterea interesului pentru proiecte Erasmus+.
Noiembrie - Activitate: Finalizarea panoului Erasmus +
Decembrie 2020 Obiective:
 Prezentarea activităților desfășurate în cadrul proiectului;
 Promovarea proiectului Erasmus+;
Mijloace: articole, fotografii, broșuri;
Grup țintă: profesorii și elevii liceului;
Rezultate așteptate:
 Creșterea interesului pentru proiecte europene;
 Creșterea prestigiului liceului.
An școlar 2021- Activități: Realizarea și implementarea opționalului de teatru
2022 Obiective:
 Creșterea calității actului educațional;
 Folosirea metodelor și tehnicilor moderne de prevenire a
fenomenelor de bullying, centrate de elev;
Mijloace: suport de curs pentru opțional
Grup țintă: elevii LTMC;
Rezultate așteptate:
 Prevenirea fenomenului de bullying;
 Identificarea fenomenului de bullying;
 Combaterea fenomenului de bullying;
 Creșterea eficienței actului educațional.
Permanent Realizarea: Ghidului de bune practici și a platformei web în cadrul
proiectului
Obiective:
 Prezentarea activităților desfășurate în cadrul workshop-urilor și
opționalului;
 Promovarea proiectului Erasmus+.
Mijloace: suport de curs pentru opțional, produse, pliante, ghid publicat și
online.
Grup țintă: elevii și profesorii liceului.
Rezultate așteptate:
 Creșterea interesului pentru proiecte europene și dezvoltarea
profesională;
 Creșterea prestigiului școlii.
Permanent Activitatea: Participarea la activități de diseminare a proiectelor
europene organizate de ISJ Iași (cercuri metodice, consfătuiri ISJ)
 Furnizarea de informații în legătură cu proiectul Erasmus+ și
împărtășirea experienței acumulate;
 Implicarea unui număr cât mai mare de cadre didactice în accesarea
fondurilor Erasmus;
Mijloace: pliante, fotografii, prezentări Power Point;
Grup țintă: cadre didactice din județul Iași.
Rezultate așteptate:
 Creșterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de
formare internaționale.

Responsabil Activitatea de diseminare, Director,

Prof. Dăscălița Elena Prof. Mihaela Anușca

Coordonator proiect,

Marinescu Elena Ramona

S-ar putea să vă placă și