Sunteți pe pagina 1din 2

ASOCIAȚIA PROEURO-CONS SLATINA

PORTOFOLIU CURSANT

PROGRAMUL DE FORMARE
LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT ÎN ORGANIZAȚIILE ȘCOLARE

Nume și prenume cursant: RUSCU NICOLAE


Unitate de învățământ: LICEUL TEORETIC
„ALEXANDRU GHICA” - ALEXANDRIA
Data: 21.03.2019

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


Teme portofoliu

Principalele teme pe care le puteți aborda pentru portofoliu sunt:

 obligatorii:

- motivația participării la curs și definirea obiectivelor personale de învățare;

- harta mentală pornind de la conceptul de leadership;

- scurtă evaluare instituțională a propriei școli, din perspectiva principiilor leadership-ului.

 facultative:

- opinia personală privind un mit al leadership-ului.

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu