Sunteți pe pagina 1din 2

Elemente pentru rezolvarea subiectului II D (comparație între două

unități de relief din România)


CARACTERISTICI GENERALE UNITĂȚI DE RELIEF
1. MUNȚII
a. MOD DE FORMARE - S-au format prin cutarea (încrețirea) scoarței terestre. Munții Carpați s-au format
în orogeneza alpină, însă Munții Măcin (Pod. Dobrogei) s-au format într-o orogeneză mai veche,
hercinica.
b. ALTITUDINI – alt. medii de peste 1000 m (excepție tot Munții Măcin – 467, fiind vechi, tociți, erodați).
- Alt.maxime - Grupele din Carpații Meridionali au toate peste 2500m altitudine, cele 3 grupe din
Orientali, sa zicem în jur de 2000, iar Occidentalii sub 2000 .
- Alt. Max. 2544 m în România , vârful Moldoveanu din M. Făgăraș.
c. TIPURI DE ROCI
- De regulă roci dure, șisturi cristaline (deci „merg” cam la toate grupele).
- În Grupa de N și Grupa Centrală din C. Orientali și in M. Apuseni mai apar și roci vulcanice
- roci sedimentare cutate – fliș apar în toate grupele din Orientali
- Calcarul este și el relativ prezent, cam în toate grupele montane.
- Munți Apuseni = mozaic petrografic (mare varietate de roci)
d. CARACTERE GENERALE RELIEF LA MUNTE
- Pante accentuate, văi adânci – ajung și la 500 m, procese gravitaționale – prăbușiri de stânci,
masivitate redusă (adică sunt multe depresiuni și văi, cu excepția C. Meridionali care sunt masivi)
e. TIPURI DE RELIEF
- Relief creat pe șisturi cristaline si relief carstic cam in toate grupele,
- relief vulcanic (grupele de N și C),
- relief glaciar – toate grupele din Meridionali si grupa de Nord din Orientali

2. DEALURI ȘI PODIȘURI
a. MOD DE FORMARE - s-au format prin sedimentare (depunerea de sedimente de către râuri – mâl, nisip,
pietriș).
- Excepție notabilă – Subcarpații – formați în ultimele faze ale orogenezei alpine și Podișul Mehedinți
b. ALTITUDINI – alt. medii de cca 500 m
- Alt. mai reduse sunt în Pod. Dobrogei, Câmpia Moldovei
c. TIPURI DE ROCI – marne, gresii, argile, mai puțin dure decât la munte
d. CARACTERE GENERALE RELIEF DEALURI – PODIȘURI
- Văi mai puțin adânci decât la munte, 200 -300 m adâncime, dealurile sunt culmi rotunjite, nu creste
ascuțite, ca la munte.
e. TIPURI DE RELIEF - apar frecvent procese gravitaționale cum ar fi alunecările de teren, din cauza argilei
(relief creat pe argilă)

3. CÂMPII
a. MOD DE FORMARE - s-au format prin sedimentare (depunerea de sedimente de către râuri – mâl, nisip,
pietriș).
b. ALTITUDINI – alt. medii sub 300 m
c. TIPURI DE ROCI - roci moi = nisipuri pietrișuri, loess
d. CARACTERE GENERALE RELIEF CÂMPII
- Văi largi, interfluvii netede (denumite câmpuri), pante reduse.
e. TIPURI DE RELIEF - apar frecvent procese gravitaționale cum ar fi tasarea pe loess, rezultând depresiuni
circulare (CROVURI); în Câmpia Olteniei și Câmpia Carei (C. de Vest)apare releiful eolian cu dune de nisip
De exemplu
Gasiti trei deosebiri de relief intre Grupa Fagaras si Campia Baraganului
Ne putem referi la:
1. Modul de formare
In timp ce Grupa Fagaras s-a format in orogeneza alpina, prin cutarea scoartei terestre, Campia
Baraganului s-a format prin sedimentare.
2. Tip de roci
In timp ce in Grupa Fagaras sunt roci dure (de ex. șisturi cristaline) iar, pe alocuri, și calcar, in C.
Baraganului sunt roci moi, sedimentare (nisipuri pietrisuri, loess).
3. Altitudini
In timp ce in Grupa Fagaras sunt altitudini de peste 2500 m, in C. Baraganului sunt sub 300 (in medie
100-200 m)
4. Tipuri de relief
In Gr. Fagaras apare relieful glaciar, iar in C. Baragan apare relieful creat pe loess, cu depresiuni
denumite crovuri
5. Panta
In Gr. Fagaras apar versanti cu inclinare ridicata, in timp ce in C. Baraganului domina suprafetele netede
denumite „campuri”
6. Adancimea vailor
7. Adancimea vailor poate depasi 500 m in Fagaras, in timp ce in C. Baragan vaile sunt largi, putin adanci