Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU GHICA”

ALEXANDRIA – TELEORMAN
Str. Viitorului, nr. 78, Cod Postal 140018
Telefon/Fax 0247312925/0247317571
e-mail: aldghica_colegiulnational@yahoo.com
website: http://www.cnghica.ro

AVIZAT,
Inspector de specialitate
Prof. Alexandra Negrea

- FIŞĂ DE AVIZARE -
A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU C.D.Ș.

A. Avizul şcolii:
Denumirea C.D.Ș. (opţionalului) - Relieful României
Tipul - extindere
Clasa - a XII-a C,D
Durata - 1 an (an școlar 2019-2020)
Număr de ore pe săptămână - 1 oră / săptămână
Autorul - prof. Ruscu Nicolae
Abilitarea pentru susţinerea cursului - da
Instituţia de învăţământ - Liceul Teoretic „Alexandru Ghica”, Alexandria

B. Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii (CCŞ)


CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE
DA NU DA, cu
recomandări
I. Respectarea structurii standard a programei
 Argument X
 Competete specifice X
 Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare competena) X
 Conţinuturi X
 Modalităţi de evaluare X
II. Existenţa unei bibliografii X
III. Elemente de calitate
 Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor X
 Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii X
 Conţinutul argumentului
- oportunitatea opţionalului X
- realismul în raport cu resursele disponibile X
 Corelarea competențelor cu activităţile de învăţare X
 Corelarea competențelor cu unităţile de conţinut X
 Adecvarea evaluării la demersul didactic propus X

Avizul conducerii şcolii: Director, DA DA, cu recomandări NU


LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU GHICA”
ALEXANDRIA – TELEORMAN
Str. Viitorului, nr. 78, Cod Postal 140018
Telefon/Fax 0247312925/0247317571
e-mail: aldghica_colegiulnational@yahoo.com
website: http://www.cnghica.ro

Păun Silvia