Sunteți pe pagina 1din 2

ASOCIAȚIA PROEURO-CONS

Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015


e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

PORTOFOLIU

CURS
MANGEMENTUL
ORGANIZAȚIEI
ȘCOLARE

GRUPA I
CURSANT:
UNITATEA ȘCOLARĂ:
SEMNĂTURA:

3 februarie 2020
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

STRUCTURA PORTOFOLIULUI

Disciplina Propuneri teme

Şcoala ca organizaţie. Plan managerial al unității școlare sau plan managerial


1 Dezvoltarea al comisiei metodice
instituţională. Teoria
generală a
managementului
educaţional
2 Managementul Pregătiţi o strategie de comunicare pentru lansarea unui
comunicării în proiect al şcolii în comunitate.
organizaţiile şcolare
3 Managementul calităţii Plan de îmbunătățire a activității didactice luat din
totale în educaţie RAEI
4 Politici educaţionale Plan de promovare a imaginii școlii. Plan de stabilire a
Marketing CDȘ pentru anul școlar următor
educațional.
5 Managementul Proiect educational
proiectelor în educaţie
6 Managementul juridic Prezentaţi regimul actelor de studii şi al documentelor
şi legislaţie şcolară şcolare gestionate de unităţile de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin OMECTS nr.
5565/07.10.2011
Descrieţi condiţiile care favorizează apariţia faptelor de
corupţiei în unitățile de învățământ şi semnalele lor
externe
7 Informatizare în Se poate afirma despre sistemul informatic al unei
managementul organizaţii că este parte componentă a sistemului
educaţional informaţional? Justificaţi!
Care sunt diferenţele majore dintre semnătura
electronică şi certificatul digital?