Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. Grii, nr. 63-65, et.

1, Galai, 800003, tel. 0336/130164 www.ugal.ro., www.dppd.ugal.ro, depepede2003 @yahoo.com

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Fundamentele pedagogiei Specializarea Pedagogia nvmntului primar i precolar Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare final (E/V) E Nr. de Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob 5 credite Total ore din planul de nvmnt 42 Total ore studiu individual 81 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrri practice ( grad didactic i tiinific, Conf. dr. Simona Marin Asist. drd. Viorica Caciuc nume, prenume) Catedra de specialitate Pedagogie, psihologie, didactica specialitii, practic pedagogic

Total 42

Numrul total de ore din planul de nvmnt C S 28 14

LP -

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare De nelegere adecvat a problematicii specifice domeniului tiinele Educaiei; De nelegere a statutului epistemologic al tiinelor Educaiei i a rolului acestora n pregtirea pentru cariera didactic ; De cunoatere a direciilor de dezvoltare i perfecionare a nvmntului romnesc n contextul actual al asigurrii calitii n educaie; De interpretare a raportului dintre teoria i practica educaional prin analiza diferitelor concepte, modele teoretice i acionale; De cunoatere a statutului, a rolurilor i standardelor profesionale pentru cariera didactic; 2. Instrumental-aplicative De valorificare practic a componentelor educaiei: intelectual, moral-civic, Competene profesional, estetic, fizic i igienico-sanitar pentru formarea i dezvoltarea modelului specifice actual de personalitate uman; De respectare a particularitilor de vrst i individuale n procesul instructiv-educativ; De interpretare critic a teoriei i practicii educaionale prin integrarea optim a datelor n diverse aplicaii; De participare la dezbateri i analize ale problemelor pedagogice; 3. Atitudinale De promovare a relaiilor interpersonale centrate pe valori i principii democratice n activitatea didactic ; De stimulare a unei atitudini responsabile, pozitive fa de dezvoltarea profesional pentru cariera didactic ; De stimulare a comportamentelor prosociale, de relaionare constructiv cu diveri factori educaionali i de implicare activ n viaa comunitii; De adoptare a unei atitudini inovative, receptive, deschise fa de schimbare, optimizare i asigurarea calitii n educaie;

Coninutul disciplinei Tematic curs Tematic seminar / lucrri practice 1. Educaia i problematica lumii contemporane: 1. Pedagogia tiina educaiei 2. Educabilitatea. Factorii educaia i caracteristicile ei; funciile i formele dezvoltrii psihice. Potenialul educaiei; educaia permanent i autoeducaia; uman n educaie tehnici de munc intelectual 3. Stadiile dezvoltrii ontogenetice 2. Factorii formrii i dezvoltrii personalitii: ereditatea, mediul i educaia a personalitii 3. Profilul psihopedagogic: concept, tipuri, stadii ale 4. Finalitile i componentele Tematic dezvoltrii ontogenetice, concluzii psihopedagogice educaiei. Idealul educaional general contemporan. Componentele 4. Componentele educaiei: educaia intelectual educaiei: educaia intelectual, 5. Componentele educaiei: educaia moral-civic i moral civic i religioas, religioas estetic, profesional, fizic i 6. Componentele educaiei: educaia estetic, igienico sanitar. profesional, fizic i igienico sanitar; noile 5. Medii i factorii educaionali. educaii; Competene i roluri ale cadrului 7. Mediile educaionale; rolurile i competenele didactic. cadrului didactic. 1. Barna, A., Antohe, G. (2006) - Curs de pedagogie, vol. I, Ed. Logos, Galai; 2. Cuco, C. (2006) - Pedagogie, Ed. Polirom, Iai; Bibliografie 3. Nicola, I. (2004) - Tratat de pedagogie colar, Ed. Aramis, Bucureti; teoretice i demersuri obligatorie 4. Pun.E., Potolea. D. (2002) - Pedagogie. Fundamentri aplicative, Editura Polirom, Iai. selectiv 5. Cristea, S. (2000) - Dicionar de termeni pedagogici, E.D.P., Bucureti; 6. Videanu, G. ( 1988). Educaia la frontiera dintre milenii. Buc.: Ed. Politic.
La stabilirea notei finale se iau n considerare Media notelor acordate pentru implicarea n dezbaterile i aplicaiile de la seminar Notele acordate pentru temele de cas (referate, eseuri, proiecte, traduceri, studii de caz, etc. ) i participarea la cercuri tiinifice i/sau la concursuri profesionale Nota acordat la examinarea final Cerine minime de promovare (pentru nota 5) : - participare nesistematic la orele de curs i seminar; - cunotine minimale din problematica disciplinei; - capacitate redus de transfer a informaiei de specialitate - obinerea a minimum 1 pct. pentru activitatea de seminar i 4 pct. la lucrarea scris Ponderea exprimat n % {total = 100%} 10%

30% 60% Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) : - participare activ i sistematic la dezbaterile de la curs i seminar; - cunotine temeinice din problematica disciplinei; - capacitate sporit de transfer a informaiei de specialitate; - obinerea punctajului maxim la toi indicatorii de mai sus.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. studiul suportului de curs 14 8. pregtire prezentri orale 2 2. studiul legislaiei i al documetelor 9. pregtire examinare final 7 15 educaionale 3. studiul bibliografiei minimale indicate 7 10. consultaii 2 4. documentare suplimentar n bibliotec 7 11. documentare pe net 5 5. activitate specific de pregtire pt. 12. alte activiti 7 seminar / lucrri practice 6. realizare teme de cas, eseuri, referate, 13. alte activiti... 10 recenzii, proiecte, traduceri etc. 7. pregtire teste periodice sau pariale 5 14. alte activiti... -

Total ore studiu individual (pe semestru) = 81ore


Data completrii: 1 oct. 2010

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. Grii, nr. 63-65, et. 1, Galai, 800003, tel. 0336/130164 www.ugal.ro., www.dppd.ugal.ro, depepede2003 @yahoo.com

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI

A. LOCUL DISCIPLINEI N PLANUL DE NVMNT: Anul de studiu Nr.ore Anul I Sem. I Sem. II C S C S 2 1 Total ore C 28 S 14 Forme de verificare Sem. I Sem. II E Nr. credite 5 Cod disciplin UG SE I 02

B. OBIECTIVELE DISCIPLINEI: formarea unei viziuni globale i integrate asupra tiinelor educaiei; cunoaterea direciilor de dezvoltare i perfecionare a sistemului educaional; valorificarea componentelor educaiei pentru formarea i dezvoltarea modelului actual de personalitate uman; identificarea unor strategii moderne, eficiente, de formare i dezvoltare a personalitii umane; interpretarea critic a teoriei i practicii educaionale prin analiza diferitelor concepte, modele teoretice-acionale i integrarea optim a datelor n diverse aplicaii; dezvoltarea competenelor de comunicare i de relaionare constructiv cu toi partenerii educaionali; promovarea unei atitudini inovative i responsabile fa de dezvoltarea profesional pentru cariera didactic i asigurarea calitii n educaie. C. METODE DE PREDARE NVARE: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaii, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gndirii critice, portofoliul, studiul bibliografiei i a documentelor educaionale. D. FORME I METODE DE EVALUARE: evaluare continu prin metode orale, probe scrise, practice i teme de cas (referat / eseu pe o tem la alegere din tematica disciplinei;o prezentare de carte din bibliografia recomandat) - pondere 40% ; evaluare sumativ prin prob scris/oral - pondere 60%. E. CONINUTUL CURSULUI: 1. Pedagogia tiina educaiei - 2 ore Problematica pedagogiei ca tiin. Definirea conceptului. Constituirea i evoluia pedagogiei ca tiin. Sistemul tiinelor pedagogice. Relaia pedagogiei cu alte tiine. 2. Educaia ca obiect de studiu al pedagogiei - 4 ore Educaia ca obiect de studiu al pedagogiei. Conceptul de educaie. Caracteristicile fenomenului educaional: caracterul social, specific uman, caracterul istoric, naional, prospectiv, permanent. Funciile educaiei. Formele educaiei i interdependena dintre ele. 3. Educabilitatea. Potenialul uman n educaie - 4 ore Procesul de dezvoltare bio-psiho-social. Educabilitatea: concept i factori ai formrii i dezvoltrii personalitii: ereditatea, mediul i educaia.Teorii fundamentale (ereditarismul,

ambientalismul, dubla determinare genetic i ambiental). Rolul coordonator al educaiei n formarea personalitii. Profilul psihopedagogic: concept, tipuri, stadii ale dezvoltrii ontogenetice, concluzii psihopedagogice. 4. Finalitile i dimensiunile/componentele educaiei. Prezentare general. Interdependene -12 ore Ideal, scop i obiective educaionale. Idealul educaional n coala romneasc contemporan. Clasic i nou n componentele educaiei Educaia intelectual. Educaia moral civic. Educaia estetic. Educaia profesional. Educaia fizic. 5. Medii i factori educaionali. Competene i roluri ale cadrului didactic. - 4 ore Relaia familie-coal-comunitate. Rolul cadrului didactic i al consilierului colar n obinerea performanelor colare. Competene profesionale n domeniul educaiei. Ali factori educativi. F. CONINUTUL SEMINARIILOR: 1. Educaia i problematica lumii contemporane: educaia i caracteristicile ei; funciile i formele educaiei; educaia permanent i autoeducaia; tehnici de munc intelectual 2 ore. 2. Factorii formrii i dezvoltrii personalitii: ereditatea, mediul i educaia- 2 ore. 3. Profilul psihopedagogic: concept, tipuri, stadii ale dezvoltrii ontogenetice, concluzii psihopedagogice 2 ore. 4. Componentele educaiei: educaia intelectual 2 ore. 5. Componentele educaiei: educaia moral-civic i religioas 2 ore; 6. Componentele educaiei: educaia estetic, profesional, fizic i igienico sanitar; noile educaii - 2 ore; 7. Mediile educaionale; rolurile i competenele cadrului didactic 2 ore; G. BIBLIOGRAFIE: 1. *** Legea nvmntului nr.84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. 2. *** Legea Statutul personalului didactic nr. 128/1997, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. 3. *** Revista de pedagogie, colecia 1990 2010; 4. ***Tribuna nvmntului, colecia 1990 2006. 5. *** OECD( 2000) . Analiza politicilor naionale n domeniul educaiei: Romania ( trad.). Bucureti: MEN. 6. Barna, A., Antohe, G. (2006) - Curs de pedagogie, vol. I-II, Ed. Logos, Galai; 7. Brzea, C.( 1995). Arta i tiina educaiei. Bucureti: EDP 8. Cristea, S. (2000) - Dicionar de termeni pedagogici, E.D.P., Bucureti; 9. Cuco, C. (2006) - Pedagogie, Ed. Polirom, Iai; 10. Monteil, J.M:,( 1997). Educaie i formare. Iai : Polirom. 11. Nicola, I. (2004) - Tratat de pedagogie colar, Ed. Aramis, Bucureti; 12. Pun, E. ( 1998). coala - abordare sociopedagogic. Iai : Polirom 13. Pun.E., Potolea. D. (2002) - Pedagogie. Fundamentri teoretice i demersuri aplicative, Editura Polirom, Iai. 14. Peretti, A. de ( 1996) . Educaia n schimbare. Iai: Ed. Spiru Haret. 15. Potolea D, (coord.), Neacu I, (coord.), Iucu R, (coord.), Pregtirea psihopedagogic manual pentru definitivat i gradul didactic II, Ed. Polirom, Iai, 2008 16. Videanu, G. ( 1988). Educaia la frontiera dintre milenii. Buc.: Ed. Politic. Data aprobrii programei analitice n catedra de specialitate: 01.10.2010 Director D.P.P.D., Conf. univ. dr. Simona Marin

S-ar putea să vă placă și