Sunteți pe pagina 1din 7

CRACIUN IONELA

SONDAJUL VEZICAL ȘI INSTALAREA


SONDEI Á DEMEURE (permanentă)
DEFINIȚIE: Sondajul vezical sau cateterismul uretro-vezical reprezintă introducerea unui
dispozitiv (sondă sau cateter –instrument tubular), introdusă prin meat și apoi în uretră până în
vezica urinară, realizându-se o comunicație între interiorul vezicii și mediul extern.

SCOPUL:
 EXPLORATOR:
o depistarea unor modificări patologice ale uretrei și vezicii urinare
o recoltarea unor cantități de urină pentru investigații de laborator, precum și a unor
explorări radiologice, endoscopice (cistoscopie, ureteroscopie)
 TERAPEUTIC:
o golirea vezicii urinare, atunci când nu se realizează spontan
o evacuarea unor produse patologice (cheaguri de sânge)
o realizarea prin sondă a unor procedee de tratament, de introducere a diferitelor
substanțe în vezică (antibiotice, antiseptice) și a unor investigații chirurgicale
o monitorizarea diurezei
o în cazul unei insuficiențe cronice determinate de un obstacol subvezical
o prevenirea apariției globului vezical postoperator (glob vezical = senzația/ nevoia
acută a pacientului de a urina constituind o masă sau o umflătură dură, dureroasă,
la palpare, situată între simfiza pubiană și ombilic/ corespunde vezicii urinare
pline și în distensie)
o monitorizarea debitului urinar pentru bilanțul hidric
 INDICAȚII:
o monitorizarea diurezei la comatoși
o evacuarea vezicii urinare (retenție acută de urină, glob vezical)
o prelevarea urinei în scop diagnostic
o intervenții chirurgicale pe aparatul renal (micul bazin, perineu)
o prelevarea urinei în condiții de perfectă stare de asepsie în vederea efectuării unei
uroculturi corecte
 CONTRAINDICAȚII:
o infecții acute ale uretrei
o ruptură traumatică a uretrei (crearea de căi false)
o tulburări de coagulare (trombocite <20000/ mm3)
o stricturi ureterale
 MATERIALE NECESARE:
o mască, bonetă, mănuși sterile
o mușama și aleză-se vor așeza sub pacient
o paravan pentru respectarea intimității pacientului, dacă sondajul vezical se
efectuează în salon;
o tăviță renală, bazinet
o câmp steril decupat pentru regiunea organelor genitale
o eprubete sterile, curate și uscate pentru urocultură
CRACIUN IONELA

o în funcție de germenii căutați – recipiente cu medii de cultură


o recipiente pentru colectarea urinei emise (pungi colectoare sterile, urinare)
o comprese și tampoane sterile
o pense hemostatice sterile
o seringă și ser fiziologic pentru umplerea balonului sondei Foley, pentru controlul
permeabilității sondei, pentru aspirarea cheagurilor din vezica urinară
o substanțe antiseptice dezinfectante - Betadină; antiseptice slabe pentru dezinfecția
glandului și a vulvei
o ulei de parafină/ glicerină sterilă sau gel lubrifiant
o materiale pentru toaleta organelor genitale
o sonde uretrale sterile de diferite tipuri și dimensiuni (sonda sau cateterul =
reprezintă un tub subțire de cauciuc, metal sau material plastic, cu un vârf de
formă cilindrică drept sau ușor îndoit, complet rotunjit, cu unul sau mai multe
orificii laterale aproape de vârf care este introdus în vezica urinară pentru a putea
elimina urina)
Tipuri de sonde: https://www.youtube.com/watch?v=yDGaC2vpsVY
a) FOLEY (cu 2 sau 3 canale) prezintă:
a. un canal pentru evacuare urinei: se conectează la punga colectoare sau într-un
recipient
b. un canal pentru umflarea balonașului pentru prevenirea ieșirii sondei
c. +/- canal suplimentar pentru lavaj vezical

b) NELATON- nu are balonaș de fixare și sunt mai rigide, sunt folosite pentru sondajul de
scurtă durată sau când nu se reușește cateterizarea cu sonde Foley (ex. adenomul de
prostată)
c) PETZER – pentru femei
d) THIEMANN - pentru bărbați

Foley este utilizată în cazul l, având o dimensiune adecvată vârstei acestora, astfel:
Vârsta Mărime sondă Foley
Nn – 6 luni 6-8
6 luni - 2 ani 8-10
2 ani – 3 ani 10
3 ani – 5 ani 10-12
CRACIUN IONELA

5 ani – 7 ani 12
7 ani – 10 ani 12-14
10 ani – 14 ani 14
 Sondele sunt stocate corespunzător pentru a nu fi deformate.
 Se evită expunerea la temperaturi ridicate și raze ultraviolete în timpul stocării.
 Se evită contactul sondei exfoliate din ambalaj cu antiseptice fenolice pe bază de ulei
ca de exemplu: vaselină, esențe minerale, parafine.
 Sondele sunt protejate pentru contactul cu metale ca fierul sau magneziu.

Organizarea mediului:
 sondajul vezical se execută la patul pacientului cu protejarea intimității acestuia și în
perfectă stare de asepsie;
 asigurăm luminozitate corespunzătoare în zona de lucru;
 menținem ambalajele sterile și uscate până la utilizare;

PREGĂTIREA PACIENTULUI:
PSIHIC:
 explicăm pacientului tehnica sondajului și necesitatea efectuării acestuia;
 se obține consimțământul informat;
FIZIC:
 se respectă regulile de asepsie și antisepsie atât pentru cadrele medicale cât și pentru
pacient;
 se alege tipul de sondă și grosimea ei în funcție de dimensiunea uretrei ce trebuie
cateterizată, sex, vârstă;
 se protejează lenjeria de pat cu mușama și aleză;
 se așează pacienta în poziție ginecologică (DD cu membrele inferioare flectate și
coapsele îndepărtate), iar pacientul în DD cu membrele inferioare întinse și ușor
depărtate;
 se acoperă pacienta cu un cearșaf sau o pătură, lăsând liberă regiunea genitală;
 se îndepărtează perna și pătura;
 sub bazinul pacientei se va pune o pernă mai tare acoperită cu mușama pentru a proemina
cât mai mult regiunea respectivă;
 se așează bazinetul între coapsele pacientului și se va efectua toaleta organelor genitale
externe cu apă și săpun;
 se îndepărtează bazinetul murdar și se așează o tăviță renală curată între coapsele
pacientei pentru efectuarea sondajului vezical.

TEHNICA

LA FEMEI:
 asistenta medicală se spală pe mâini cu apă și săpun, se dezinfectează cu alcool iodat și
îmbracă mănușile sterile; plasează câmpul decupat central încât să fie vizibilă și
abordabilă deschiderea uretrei;
CRACIUN IONELA

 sonda se scoate din ambalajul steril cu o pensă sterilă, partea terminală se prinde între
degetul mediu și inelar ale mâinii dominante, cu ciocul îndreptat în jos, partea inițială
prinzându-se ca pe un creion.
 asistenta se așează în partea dreaptă a pacientei, iar cu police și indexul mâinii stângi se
desfac labiile, se evidențiază meatul/ orificiul urinar și se dezinfectează de sus în jos în
direcția anusului (meatul și vulva), pentru a nu aduce microbi din jur spre uretră, cu
substanțe antiseptice; se șterge cu o compresă cu antiseptic orificiul uretral, după a fost
amplasată o compresă sterilă la intrarea în vagin;
 manevra se repetă de 2-3 ori cu o compresă nouă, ștergerea făcându-se cu gesturi delicate
pentru a nu traumatiza mucoasele; la fetițe se îndepărtează labiile și se face dezinfecția
vulvei din față în spate de două ori, schimbând compresa de fiecare dată;
 se lubrefiază sonda cu un ulei steril;
 asistenta medicală întoarce sonda cu vârful înainte și în sus, prin meat în uretră (4-5 cm),
până ajunge în vezica urinară;
 paralel cu înaintarea sondei, extremitatea acesteia va fi coborâtă printr-o mișcare în formă
de arc pentru a-i ușura trecerea în vezică;
 prezența sondei în vezică se verifică prin faptul că urina se scurge în tăvița renală;
 sonda se va prelungi spre recipiente de colectare pregătite în funcție de scop (urocultură,
examene de biochimie) cu ajutorul unui tub auxiliar; pentru examinări de laborator se
recoltează urina direct din sondă; restul urinei se adună într-o ploscă sau recipient de
recoltare;
 se adaptează punga de colectare a urinei și se introduce cu seringa apă distilată 5 ml
pentru umplerea balonașului, lent, fără presiune, ,astfel riscăm
 îndepărtarea sondei se face după pensarea orificiului extern prin aceleași mișcări, în
direcție inversă.
 evacuarea urinei post – sondaj se va efectua lent și controlăm dacă există scurgere de
urină pe lângă sondă;
 monitorizăm cantitatea, calitatea și evacuarea completă, deoarece reziduul întreține
infecția și favorizează rezistența la antibiotice;
 sonda poate fi menținută 4-5 zile în funcție de necesități;

Sondajul vezical la femeie


CRACIUN IONELA

LA BĂRBAȚI:
 asistenta medicală se spală pe mâini cu apă și săpun, se dezinfectează și îmbracă
mănușile sterile;
 se decalotează glandul, cu prindere între police și primele 2 degete ale mâinii stângi; se
spală și se dezinfectează glandul, prepuțul și meatul urinar cu apă și săpun; la băieții peste
2 ani se decalotează glandul și se face dezinfecția;
 se lubrefiază sonda pe care o ținem în mâna dreaptă; în cazul bărbaților, sonda trebuie să
fie lubrefiată pe toată lungimea sa, deoarece partea nelubrefiată va provoca dureri;
 între degetele inelar și mic ale mâinii drepte prinde extremitatea liberă a sondei și cu
ajutorul unei pense sterile, ținută în aceeași mână, apucă sonda în imediata vecinătate a
vârfului;
 introduce vârful sondei în meat și împinge ușor cu pensa, în timp ce cu mâna stângă
întinde penisul cât mai bine, pentru ca să dispară cutele transversale ale mucoasei uretrale
care ar putea împiedica pătrunderea sondei în vezică;
 introducerea sondei se poate face și fără pensă, prinzând direct sonda sub forma
creionului de scris și introducând-o direct prin uretră în vezică, cu prudență, înaintând
circa 10-15 cm;
 asistenta trebuie să fie atentă la orice rezistență de care s-ar lovi pentru a nu forța
pătrunderea sondei pe căi false;
 dacă pe parcursul înaintării sondei apar obstacole anatomice sau funcționale, spasme,
asistenta retrage sonda și pregătește alta de calibru mai mic (Mercier sau Thiemann);
 când sonda ajunge la bulbul uretrei, penisul se basculează în jos spre coapse , apoi se
împinge sonda până ajunge în vezica urinară;
 pătrunderea sondei în vezică se semnalează prin scurgerea urinei prin sondă; dacă sonda
nu progresează, se retrage 2-3 cm și se împinge din nou, cu mișcări blânde în sens axial și
circular;
 se fixează sonda până se evacuează urina;
 se umflă balonașul sondei, dacă se folosește sonda Foley și se trage sonda cât permite;
 se evacuează urina lent, cu pensarea sondei (după evacuarea a 150-200 ml) pentru 1-2
minute (risc de hemoragie prin decompresiune bruscă);
 numai atunci când vezica s-a golit complet, îndepărtarea sondei se face cu ajutorul pensei
după ce extremitatea liberă a fost închisă prin comprimare;
CRACIUN IONELA

Îndepărtarea sondei:
 pentru îndepărtarea sondei, tehnica aseptică de lucru este obligatorie;
 îndepărtarea sondei se face efectuând manoperele în ordinea inversă introducerii;
 sonda va fi îndepărtată după de balonașul a fost degonflat; astfel se inseră o seringa
sterilă, de capacitate corespunzătoare sondei;
 se aspiră lent cantitatea de apă distilată pentru degonflarea balonașului cu menținerea
fermă a pistonului seringii;

Complicații posibile ale sondajului vezical:


A- Imediate:
hemoragie = prin golirea bruscă sau rapidă a vezicii foarte destinse în special la pacienții
în vârstă;
înnodarea sondei în vezică;
crearea unei căi false = prin sondaj forțat;
lezarea traumatică a mucoasei uretrale = prin folosirea sondelor de calibru
necorespunzător, având ca rezultat hemoragii de diferite stadii (sângele apare prin sondă
sau pe lângă sondă, ceea ce necesită întreruperea imediată a sondajului);
astuparea sondei = datorită florei microbiene sau cheagurilor sanguine;
ruperea balonașului = prin introducerea rapidă de apă distilată; există riscul de a rămâne
resturi de balonaș în vezică;
în cazul tumorilor voluminoase ale bazinului sau uterului gravid există compresiuni
asupra uretrei făcând ca sondajul să fie mai dificil;
B- Tardive:
infecții urinare = prin manoperă și materiale nesterile;
este interzisă recoltarea urinei pentru probe de laborator din punga colectoare a urinei;
urina se poate recolta după dezinfectarea corectă a sondei din partea terminală;

Pentru a preveni și controla infecțiile tractului urinar (ITU) se vor respecta următoarele
reguli generale:
o sondajul se face numai la recomandarea medicului, iar îndepărtarea sondei se face cât
mai repede posibil;
o se va folosi un sistem închis de drenaj, astfel încât urina întotdeauna să curgă de la
vezică către punga colectoare;
o tehnica să fie aseptică la introducerea și îndepărtarea sondei;
o spălarea zonei din jurul locului de inserție zilnic cu apă și săpun;
o spălături vezicale cu ser fiziologic și antibioterapie profilactică în cazul sondajului
uretro – vezical prelungit cu schimbarea sondei lunar.

Se întâlnesc 3 tipuri de sondări: permanentă, intermitentă, suprapubiană.

1. Sonda permanentă
Există persoane la care este indicată folosirea de sonde permanente. Sondele permanente
trebuie schimbate regulat, cele din latex săptămânal, miar cele din silicon odată la 6 săptămâni.
Persoanele care folosesc sonda permanentă sunt predispuse la infecții cronice și la calculi
vezicali. Sedimentele și granulele ce calciu (din care se formează calculii) se adună în jurul
CRACIUN IONELA

balonului și pot bloca sonda. Se poate întâmpla ca sonda să fie scoasă afară de un spasm sau o
piatră, iar uretra să fie lezată.

Sondaj vezical permanent la femei și bărbați

2. Sonda intermitentă
Presupune sondarea vezici urinare la fiecare 3 - 4 ore pentru eliminarea urinei, prin
introducerea unui cateter care după folosire este îndepărtat. Decizia este luată de medicul urolog.
Sondarea se face utilizându-se sonde subțiri, pentru a nu leza uretra.
Procedura de sondare este aceeași, cu deosebirea că după ce este introdus cateterul în
vezică, se presează ușor zona inferioară a abdomenului cu palma până când este eliminată toată
urina; masarea abdomenului se face până în momentul în care sonda este scoasă. O sondă poate
fi reutilizată cel mult pentru o săptămână. Ea trebuie spălată cu săpun, apă și apoi uscată. Se
depozitează într-o pungă curată de plastic.

3. Sonda suprapubiană
Sonda suprapubiană este o sondă permanentă care este introdusă în vezică printr-o mică
incizie chirurgicală deasupra zonei pubiene și este schimbată în același mod cu cea permanentă
uretrală. În jurul inciziei trebuie asigurată o igienă corespunzătoare. Această tehnică, care
necesită o anestezie locală, este utilizată în caz de obstacol uretral la femei, și cel mai des la
bărbat.

Sonda suprapubiană

S-ar putea să vă placă și