Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrare de laborator nr.

Tezele generale ale tehnicii criminalistice


Tehnica criminalistică este un compartiment al ştiinţei criminalistice şi prezintă un sistem argumentat
ştiinţific de metode, procedee şi mijloace tehnice privind utilizarea lor de către organele împuternicite prin
lege, în vederea depistării, fixării, examinării şi ridicării urmelor materiale ale infracţiunilor şi infractorilor
în scopul cercetării, descoperirii şi prevenirii actelor prejudiciabile.
Toate metodele și mijloacele tehnico-criminalistice, după sursa de proveniență si gradul de aplicare
la rezolvarea sarcinilor de către organele de drept, se pot diviza în trei grupe, şi anume:
1. Metodele şi mijloacele preluate din alte ştiințe şi utilizate fără oarecare modificări. Ele capătă un
caracter criminalistic numai în legătură cu faptul că se utilizează în scopuri judiciare şi în baza normelor
procedurale. Acestea sunt aparatele de fotografiat, de audiov-ideo înregistrare, detectoare de metale, unele
microscoape, computerele, diverse scule etc.
2. Mijloacele, procedeele şi metodele tehnice preluate din alte ramuri ale ştiinței şi tehnicii şi
adaptate de criminalişti la realizarea sarcinilor cercetării, descoperirii şi prevenirii infracțiunilor. La ele se
referă următoarele mijloace: utilaje speciale de fotografiat a probelor materiale, metode cromatografice,
analiza spectrală, microfotografia, golografia, fotografia de examinare în radiații roentgen, gamma, beta şi
neutronice etc.
3. Mijloacele, procedeele şi metodele special elaborate de ştiința criminalistică în scopul examinării
şi descurajării infracțiunilor. Acestea sunt: microscopul comparator; stereomicroscopul; aparatul de
fotografiat stereoscopic; aparatul de detectare a cadavrelor; pensula magnetică; capturatorul de glonț;
fotorobotul; minicompozitorul etc.
După scopul preconizat de folosire a mijloacelor tehnico-criminalistice, ele pot fi repartizate în trei
categorii: mijloacele tehnico-criminalistice utilizate la descoperirea, fixarea, examinarea şi ridicarea probelor
materiale; mijloacele tehnico-criminalistice utilizate la efectuarea expertizelor criminalistice; mijloacele
tehnico-criminalistice de prevenire a infracțiunilor.
Mijloacele tehnico-științifice de depistare, fixare, ridicare şi examinare a urmelor infracțiunilor sunt
cuprinse in truse criminalistice portative (portabile), complete speciale şi laboratoare criminalistice mobile.
Trusele portabile se împart in universale, destinate cercetării la fată locului şi efectuării altor acțiuni
procesuale, în special, a percheziției, prezentării spre recunoaştere, reconstituirii faptei, experimentului în
procedura de urmărire penală şi specializate pentru efectuarea unor operații tehnico-ştiințifice aparte
(destinate prelevării mirosului de pe urmele infractorului la fata locului, testări substanțelor narcotice,
dactiloscopierii bănuitului etc.

1
Trusele criminalistice universale

Trusele criminalistice universale dispun de un instrumentar divers, cu ajutorul căruia se pot efectua
principalele operațiuni de cercetare la fată locului, împarți în mai multe compartimente, dintre care:
Compartimentul traseologic destinat descoperirii, fixării şi ridicării urmelor de mâini, de picioare, de
dinți, de instrumente de spargere ş.a., din care fac parte: substanțe pulverulente, pensule din păr de veveriță
sau din pene de strup, pensulă magnetică, pulverizatoare sau spray-uri pentru relevarea urmelor latente,
pulverizatorul cu iod, plicuri cu folii adezive pentru transferarea urmelor papilare, sursele de lumină (vizibilă
şi ultravioletă), materiale pentru executarea mulajului urmelor de adâncime etc.
Compartimentul pentru executarea măsurătorilor şi marcarea obiectelor principale, precum şi a zonei
cercetate, compus din ruletă, bandă metrică, împărțită în segmente de 10 cm, colorate alternativ alb-negru,
jetoane numerotate de la 1 la 10, prevăzute cu suporturi de fixare, cretă forestieră.

2
Compartimentul necesar executării desenelor şi scitei locului faptei, conținând riglă gradată, busolă,
hârtie milimetrică, hârtie de calc, diverse creioane colorate, şablon tip pentru lucru pe hartă etc. Trusa mai
conține instrumentarul de amprentare a persoanelor şi cadavrelor la fată locului (tuşieră, rulou, placă etc.),
precum şi o serie de instrumente ajutătoare, cum ar fi: diamant pentru tăiat geamul, magnet, șurubelnițe,
briceag universal, cleşte, patent, ciocan, daltă etc. Acestora li se adaugă eprubete sau containere pentru
ambalarea urmelor biologice, urmelor materie, microurmelor etc. Trusa criminalistică universală mai
dispune şi de aparatură foto.

Trusele criminalistice specializate

Trusă pentru testarea stupefiantelor, în care se găsesc tuburi cu reactivi ce permit identificarea
unor substanțe stupefiante, printre care haşiş, marijuana, substanțe din grupa opiaceelor, amfetaminelor etc.
Testarea se realizează prin introducerea unei cantități din substanța suspectă intr-un tub de cauciuc sau
plastic ce conține fiola cu reactiv. Prin presarea pereților tubului se sparge fiola, reactivul intrând în reacție
cu substanța de identificat. Tipul stupefiantului se determină în funcție de modul de colorare a reactivului.
Trusa pentru marcarea unor obiecte cu substanțe fluorescente sau chimice, in scopul prevenirii
sau descoperirii unor infracțiuni. Frecvent, se foloseşte în descoperirea sustragerilor. De asemenea, poate fi
folosită în surprinderea în flagrant şi în infracțiuni de genul luării de mită, şantajului ş.a. Trusa mai conține,
în afara flacoanelor cu substanțe de marcare (aflate sub formă de prafuri, de lichide sau unguente), şi
instrumente, dintre care amintim pensulele, mojarul de porțelan, pulverizatorul, cilindrul gradat, mănuşile
chirurgicale, precum şi un detector cu radiații ultraviolete. Depistarea persoanelor care vin in contact cu
obiectele marcate se face, fie din cauza aderării prafului fluorescent (pus în evidență numai cu radiații
ultraviolete la mâinile sau îmbrăcămintea persoanei, fie din cauza reacției dintre substanțele chimice şi
elementele din compoziția transpirației, care determină o colorare specifică a pielii. Substanțele din trusă,
îndeosebi cele chimice (ninhidrina, nitratul de argint), dar şi cele fluorescente, cum este cazul acidului

3
betaoxinaftolic, reclama respectarea unor reguli stricte de conservare, transport şi manipulare, întrucât conțin
o serie de elemente toxice
Trusa pentru relevarea urmelor papilare lente cu radiații de tip laser, portabilă şi astfel
concepută încât să asigure atât descoperirea urmelor, cât si fixarea lor fotografică, în condiții de mare
acuratețe.

Laboratoarele mobile

In dotarea unităților criminalistice pot fi şi truse destinate cercetării accidentelor de circulație,


cercetări exploziilor şi incendiilor inclusiv truse pentru examinarea cadavrelor neidentificate. fixate, truse
pentru cercetarea falsurilor în înscrisuri etc.
Pentru efectuarea unor investigații complete la fată locului, mai ales în cazul unor infracțiuni cu
pericol social ridicat, este nevoie de o gamă mai largă de mijloace tehnice criminalistice. Unitățile
criminalistice ale organelor de urmărire penală ar trebui să aibă la dispoziție laboratoare criminalistice
mobile, instalate pe autovehicule de diverse tipuri. În ipoteza necesității efectuării unor cercetări. în locuri
greu accesibile (câmp, păduri, raioane îndepărtate etc.).
Laboratoarele mobile dispun de principalele truse criminalistice universale si specializate, completate
cu mijloace suplimentare, cum ar fi, de exemplu, cele necesare descoperirii şi ridicării microurmelor,
descoperirii urmelor latente de picioare pe covoare, materiale pluşate, linoleum, executării de mulaje mai
dificile, ca şi refacerii inscripțiilor ștanțate pe obiecte metalice ce au fost înlăturate prin răzuire
De asemenea, există instrumente optice de examinare de genul microscoapelor simple sau
stereomicroscoapelor. Lor li se adaugă diverşi reactivi şi instrumentar pentru analiza orientativă a urmelor
biologice. Compartimentul foto dispune de o gama foarte largă de mijloace pentru executarea fotografiilor,
inclusiv fotografi in condiții de noapte, în radiații invizibile ultraviolete şi infraroşii.
Pentru consemnarea rezultatelor cercetării sau a altor acte procedurale efectuate la fată locului, cum
ar fi audierea martorilor, victimei, ori persoanelor bănuite, se foloseşte compartimentul amenajat, precum şi
aparatură de înregistrare audio sau video.
Un compartiment important este cel al aparaturi de detecție. El cuprinde detectoare de metale cu
câmp electric, detectoare cu radiații roentgen, detectoare pentru descoperirea cadavrelor ascunse sau
îngropate. Precizăm că detectoarele de cadavre funcționează pe principiul reacției dintre gazele de
putrefacție (hidrogenul sulfurat) și un reactiv impregnat dintr-o hârtie de filtru. Se mai găsesc in dotarea
laboratoarelor radiodozimetre şi echipamente necesare acordării primului ajutor medical.

4
Instrumentele de măsurare folosite în cercetările de teren

Ruleta este un instrument pentru măsurarea lungimilor și distanțelor, ce constă dintr-o panglică
lungă de pânză, plastic sau de oțel, gradată, care are capacitatea de a se strânge prin rulare într-o casetă
cilindrică, dotată cu un mecanism pentru retractarea panglicii.

Banda metrică este confecționată din material plastic flexibil neelastic și este folosită ca reper
metric in fotografiile judiciare efectuate cu ocazia cercetării la fata locului.

S-ar putea să vă placă și